Pionier

Standard

Format Standard jest rotującym formatem, tzn. raz w roku najstarsze dodatki obecne w tym formacie przestają być „legalne” - zostają wyłączone z formatu, czyli „rotują”. Na ich miejsce przychodzą nowo wydawane dodatki.

Lista dodatków obecnych w aktualnym Standardzie znajduje się na stronie głównej.

Karty z dodatków, które wyszły ze Standardu, nadal mogą być grane w formatach Pionier, Modern i Legacy, a format Standard jest ich podzbiorem.

Dodatki poza Standardem