Kaladesh

Acrobatic Maneuver

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, następnie zwróć ową kartę na pole walki po władaniem jej właściciela.

Dobierz kartę.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Aetherstorm Roc

Latanie

Whenever Aetherstorm Roc or another creature enters the battlefield under your control, you get {E} (an energy counter).

Whenever Aetherstorm Roc attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it and tap up to one target creature defending player controls.

Angel of Invention

Latanie, czujność, więź życia

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Authority of the Consuls

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole walki.

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod władaniem przeciwnika, zyskujesz 1 życie.

Aviary Mechanic

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić inny permanent pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Built to Last

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Jeśli jest artefaktycznym stworem, zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Captured by the Consulate

Zaurocz stwora poza twoim władaniem

Zauroczony stwór nie może atakować.

Ilekroć przeciwnik rzuca czar, jeśli wskazuje on pojedynczy cel, zmień ów cel na zauroczonego stwora jeśli to możliwe.

Cataclysmic Gearhulk

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz wybiera spośród nielądowych permanentów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i wędrowca , następnie poświęca pozostałe.

Consulate Surveillance

When Consulate Surveillance enters the battlefield, you get {E}{E}{E}{E} (four energy counters).

Pay {E}{E}: Prevent all damage that would be dealt to you this turn by a source of your choice.

Consul's Shieldguard

When Consul’s Shieldguard enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Consul’s Shieldguard attacks, you may pay {E}. If you do, another target attacking creature gains indestructible until end of turn.

Eddytrail Hawk

Latanie

When Eddytrail Hawk enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Eddytrail Hawk attacks, you may pay {E}. If you do, another target attacking creature gains flying until end of turn.

Fairgrounds Warden

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten stwór nie opuści pola walki.

Fragmentize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok o skróconym koszcie many 4 lub mniejszym.

Fumigate

Zniszcz wszystkie stwory. Zyskujesz 1 życie za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Gearshift Ace

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Glint-Sleeve Artisan

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Herald of the Fair

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 do końca tury.

Impeccable Timing

Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Master Trinketeer

Serwa i Toptery pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.

Ninth Bridge Patrol

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuszcza pole walki, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Pressure Point

Przekręć wskazanego stwora.

Dobierz kartę.

Propeller Pioneer

Latanie

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Refurbish

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole walki.

Revoke Privileges

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, blokować ani załogować Pojazdów.

Servo Exhibition

Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.

Skyswirl Harrier

Latanie

Skywhaler's Shot

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub większej. Wróż 1.

Tasseled Dromedary

Thriving Ibex

When Thriving Ibex enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Thriving Ibex attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Toolcraft Exemplar

Na początku walki w twojej turze, jeśli władasz artefaktem, ten stwór dostaje +2/+1 do końca tury. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zyskuje także pierwszy cios do końca tury.

Trusty Companion

Czujność

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Visionary Augmenter

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Wispweaver Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, następnie przywrócić ową kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela.

Aether Meltdown

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora lub Pojazd

When Aether Meltdown enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Enchanted permanent gets -4/-0.

Aether Theorist

When Aether Theorist enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

{T}, Pay {E}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Aether Tradewinds

Return target permanent you control and target permanent you don’t control to their owners» hands.

Aethersquall Ancient

Latanie

At the beginning of your upkeep, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Return all other creatures to their owners» hands. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Ceremonious Rejection

Counter target colorless spell.

Confiscation Coup

Choose target artifact or creature. You get {E}{E}{E}{E} (four energy counters), then you may pay an amount of {E} equal to that permanent’s converted mana cost. If you do, gain control of it.

Curio Vendor

Disappearing Act

As an additional cost to cast this spell, return a permanent you control to its owner’s hand.

Skontruj wskazany czar.

Dramatic Reversal

Untap all nonland permanents you control.

Era of Innovation

Whenever an artifact or Artificer enters the battlefield under your control, you may pay {1}. If you do, you get {E}{E} (two energy counters).

Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}, Sacrifice Era of Innovation: Draw three cards.

Experimental Aviator

Latanie

When Experimental Aviator enters the battlefield, create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Failed Inspection

Counter target spell. Draw a card, then discard a card.

Gearseeker Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{5}{U}: Gearseeker Serpent can’t be blocked this turn.

Glimmer of Genius

Scry 2, then draw two cards. You get {E}{E} (two energy counters).

Glint-Nest Crane

Latanie

When Glint-Nest Crane enters the battlefield, look at the top four cards of your library. You may reveal an artifact card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Hightide Hermit

Obronność

When Hightide Hermit enters the battlefield, you get {E}{E}{E}{E} (four energy counters).

Pay {E}{E}: Hightide Hermit can attack this turn as though it didn’t have defender.

Insidious Will

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • You may choose new targets for target spell.

 • Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Janjeet Sentry

When Janjeet Sentry enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

{T}, Pay {E}{E}: You may tap or untap target artifact or creature.

Long-Finned Skywhale

Latanie

Long-Finned Skywhale can block only creatures with flying.

Malfunction

Zaurocz artefakt lub stwora

When Malfunction enters the battlefield, tap enchanted permanent.

Zauroczony permanent nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Metallurgic Summonings

Whenever you cast an instant or sorcery spell, create an X/X colorless Construct artifact creature token, where X is that spell’s converted mana cost.

{3}{U}{U}, Exile Metallurgic Summonings: Return all instant and sorcery cards from your graveyard to your hand. Activate this ability only if you control six or more artifacts.

Minister of Inquiries

When Minister of Inquiries enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

{T}, Pay {E}: Target player puts the top three cards of their library into their graveyard.

Nimble Innovator

When Nimble Innovator enters the battlefield, draw a card.

Padeem, Consul of Innovation

Artifacts you control have hexproof.

At the beginning of your upkeep, if you control the artifact with the highest converted mana cost or tied for the highest converted mana cost, draw a card.

Paradoxical Outcome

Return any number of target nonland, nontoken permanents you control to their owners» hands. Draw a card for each card returned to your hand this way.

Revolutionary Rebuff

Counter target nonartifact spell unless its controller pays {2}.

Saheeli's Artistry

Wybierz jedno lub oba —

 • Create a token that’s a copy of target artifact.

 • Create a token that’s a copy of target creature, except it’s an artifact in addition to its other types.

Select for Inspection

Return target tapped creature to its owner’s hand. Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Shrewd Negotiation

Exchange control of target artifact you control and target artifact or creature you don’t control.

Tezzeret's Ambition

Draw three cards. If you control no artifacts, discard a card.

Thriving Turtle

When Thriving Turtle enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Thriving Turtle attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Torrential Gearhulk

Błysk

When Torrential Gearhulk enters the battlefield, you may cast target instant card from your graveyard without paying its mana cost. If that card would be put into your graveyard this turn, exile it instead.

Vedalken Blademaster

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Weldfast Wingsmith

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, Weldfast Wingsmith gains flying until end of turn.

Wind Drake

Latanie

Aetherborn Marauder

Latanie, więź życia

When Aetherborn Marauder enters the battlefield, move any number of +1/+1 counters from other permanents you control onto Aetherborn Marauder.

Ambitious Aetherborn

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Demon of Dark Schemes

Latanie

When Demon of Dark Schemes enters the battlefield, all other creatures get -2/-2 until end of turn.

Whenever another creature dies, you get {E} (an energy counter).

{2}{B}, Pay {E}{E}{E}{E}: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control tapped.

Dhund Operative

As long as you control an artifact, Dhund Operative gets +1/+0 and has deathtouch. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)

Diabolic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Die Young

Choose target creature. You get {E}{E} (two energy counters), then you may pay any amount of {E}. The creature gets -1/-1 until end of turn for each {E} paid this way.

Dukhara Scavenger

When Dukhara Scavenger enters the battlefield, you may put target artifact or creature card from your graveyard on top of your library.

Eliminate the Competition

As an additional cost to cast this spell, sacrifice X creatures.

Destroy X target creatures.

Embraal Bruiser

Embraal Bruiser enters the battlefield tapped.

Embraal Bruiser has menace as long as you control an artifact.

Essence Extraction

Essence Extraction deals 3 damage to target creature and you gain 3 life.

Fortuitous Find

Wybierz jedno lub oba —

 • Return target artifact card from your graveyard to your hand.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Foundry Screecher

Latanie

Foundry Screecher gets +1/+0 as long as you control an artifact.

Fretwork Colony

Fretwork Colony can’t block.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Fretwork Colony and you lose 1 life.

Gonti, Lord of Luxury

Dotyk śmierci

When Gonti, Lord of Luxury enters the battlefield, look at the top four cards of target opponent’s library, exile one of them face down, then put the rest on the bottom of that library in a random order. You may look at and cast that card for as long as it remains exiled, and you may spend mana as though it were mana of any type to cast that spell.

Harsh Scrutiny

Target opponent reveals their hand. You choose a creature card from it. That player discards that card. Scry 1.

Lawless Broker

When Lawless Broker dies, put a +1/+1 counter on target creature you control.

Live Fast

You draw two cards, lose 2 life, and get {E}{E} (two energy counters).

Lost Legacy

Choose a nonartifact, nonland card name. Search target player’s graveyard, hand, and library for any number of cards with that name and exile them. That player shuffles their library, then draws a card for each card exiled from their hand this way.

Make Obsolete

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Marionette Master

Produkcja 3 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 albo stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Whenever an artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, target opponent loses life equal to Marionette Master’s power.

Maulfist Squad

Złowrogość

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Midnight Oil

Midnight Oil enters the battlefield with seven hour counters on it.

At the beginning of your draw step, draw an additional card and remove two hour counters from Midnight Oil.

Your maximum hand size is equal to the number of hour counters on Midnight Oil.

Whenever you discard a card, you lose 1 life.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Morbid Curiosity

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru poświęć artefakt lub stwora.

Draw cards equal to the converted mana cost of the sacrificed permanent.

Night Market Lookout

Whenever Night Market Lookout becomes tapped, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Noxious Gearhulk

Złowrogość

When Noxious Gearhulk enters the battlefield, you may destroy another target creature. If a creature is destroyed this way, you gain life equal to its toughness.

Ovalchase Daredevil

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, you may return Ovalchase Daredevil from your graveyard to your hand.

Prakhata Club Security

Rush of Vitality

Target creature gets +1/+0 and gains lifelink and indestructible until end of turn. (Damage dealt by that creature also causes its controller to gain that much life, and it can’t be destroyed by damage or effects that say „destroy.”)

Subtle Strike

Wybierz jedno lub oba —

 • Wskazany stwór dostaje -1/-1 do końca tury.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Syndicate Trafficker

{1}, Sacrifice an artifact: Put a +1/+1 counter on Syndicate Trafficker. It gains indestructible until end of turn.

Thriving Rats

When Thriving Rats enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Thriving Rats attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Tidy Conclusion

Destroy target creature. You gain 1 life for each artifact you control.

Underhanded Designs

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, you may pay {1}. If you do, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

{1}{B}, Sacrifice Underhanded Designs: Destroy target creature. Activate this ability only if you control two or more artifacts.

Weaponcraft Enthusiast

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Aethertorch Renegade

When Aethertorch Renegade enters the battlefield, you get {E}{E}{E}{E} (four energy counters).

{T}, Pay {E}{E}: Aethertorch Renegade deals 1 damage to target creature.

{T}, Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Aethertorch Renegade deals 6 damage to target player or planeswalker.

Brazen Scourge

Pośpiech

Built to Smash

Target attacking creature gets +3/+3 until end of turn. If it’s an artifact creature, it gains trample until end of turn.

Cathartic Reunion

As an additional cost to cast this spell, discard two cards.

Dobierz trzy karty.

Chandra, Torch of Defiance

+1: Exile the top card of your library. You may cast that card. If you don’t, Chandra, Torch of Defiance deals 2 damage to each opponent.

+1: Add {R}{R}.

−3: Chandra, Torch of Defiance deals 4 damage to target creature.

−7: You get an emblem with „Whenever you cast a spell, this emblem deals 5 damage to any target.”

Chandra's Pyrohelix

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Combustible Gearhulk

Pierwszy cios

When Combustible Gearhulk enters the battlefield, target opponent may have you draw three cards. If the player doesn’t, put the top three cards of your library into your graveyard, then Combustible Gearhulk deals damage to that player equal to the total converted mana cost of those cards.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Fateful Showdown

Fateful Showdown deals damage to any target equal to the number of cards in your hand. Discard all the cards in your hand, then draw that many cards.

Furious Reprisal

Furious Reprisal deals 2 damage to each of two targets.

Giant Spectacle

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+1 and has menace.

Harnessed Lightning

Choose target creature. You get {E}{E}{E} (three energy counters), then you may pay any amount of {E}. Harnessed Lightning deals that much damage to that creature.

Hijack

Zyskujesz władaniem nad wskazanym artefaktem lub stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Incendiary Sabotage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Incendiary Sabotage deals 3 damage to each creature.

Inventor's Apprentice

Inventor’s Apprentice gets +1/+1 as long as you control an artifact.

Lathnu Hellion

Pośpiech

When Lathnu Hellion enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

At the beginning of your end step, sacrifice Lathnu Hellion unless you pay {E}{E}.

Madcap Experiment

Reveal cards from the top of your library until you reveal an artifact card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. Madcap Experiment deals damage to you equal to the number of cards revealed this way.

Maulfist Doorbuster

When Maulfist Doorbuster enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Maulfist Doorbuster attacks, you may pay {E}. If you do, target creature can’t block this turn.

Pia Nalaar

When Pia Nalaar enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

{1}{R}: Target artifact creature gets +1/+0 until end of turn.

{1}, Sacrifice an artifact: Target creature can’t block this turn.

Quicksmith Genius

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, you may discard a card. If you do, draw a card.

Reckless Fireweaver

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, Reckless Fireweaver deals 1 damage to each opponent.

Renegade Tactics

Target creature can’t block this turn.

Dobierz kartę.

Ruinous Gremlin

{2}{R}, Sacrifice Ruinous Gremlin: Destroy target artifact.

Salivating Gremlins

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, Salivating Gremlins gets +2/+0 and gains trample until end of turn.

Skyship Stalker

Latanie

{R}: Skyship Stalker gets +1/+0 until end of turn.

{R}: Skyship Stalker gains first strike until end of turn.

{R}: Skyship Stalker gains haste until end of turn.

Spark of Creativity

Choose target creature. Exile the top card of your library. You may have Spark of Creativity deal damage to that creature equal to the exiled card’s converted mana cost. If you don’t, you may play that card until end of turn.

Speedway Fanatic

Pośpiech

Whenever Speedway Fanatic crews a Vehicle, that Vehicle gains haste until end of turn.

Spireside Infiltrator

Whenever Spireside Infiltrator becomes tapped, it deals 1 damage to each opponent.

Spontaneous Artist

When Spontaneous Artist enters the battlefield, you get {E} (an energy counter).

Pay {E}: Target creature gains haste until end of turn.

Start Your Engines

Vehicles you control become artifact creatures until end of turn. Creatures you control get +2/+0 until end of turn.

Territorial Gorger

Tratowanie

Whenever you get one or more {E} (energy counters), Territorial Gorger gets +2/+2 until end of turn.

Terror of the Fairgrounds

Thriving Grubs

When Thriving Grubs enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Thriving Grubs attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Wayward Giant

Złowrogość

Welding Sparks

Welding Sparks deals X damage to target creature, where X is 3 plus the number of artifacts you control.

Appetite for the Unnatural

Destroy target artifact or enchantment. You gain 2 life.

Arborback Stomper

Tratowanie

When Arborback Stomper enters the battlefield, you gain 5 life.

Architect of the Untamed

Whenever a land enters the battlefield under your control, you get {E} (an energy counter).

Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Create a 6/6 colorless Beast artifact creature token.

Armorcraft Judge

When Armorcraft Judge enters the battlefield, draw a card for each creature you control with a +1/+1 counter on it.

Attune with Aether

Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. You get {E}{E} (two energy counters).

Blossoming Defense

Target creature you control gets +2/+2 and gains hexproof until end of turn.

Bristling Hydra

When Bristling Hydra enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Pay {E}{E}{E}: Put a +1/+1 counter on Bristling Hydra. It gains hexproof until end of turn.

Commencement of Festivities

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane graczom w tej turze.

Cowl Prowler

Creeping Mold

Destroy target artifact, enchantment, or land.

Cultivator of Blades

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Whenever Cultivator of Blades attacks, you may have other attacking creatures get +X/+X until end of turn, where X is Cultivator of Blades’s power.

Dubious Challenge

Look at the top ten cards of your library, exile up to two creature cards from among them, then shuffle your library. Target opponent may choose one of the exiled cards and put it onto the battlefield under their control. Put the rest onto the battlefield under your control.

Durable Handicraft

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may pay {1}. If you do, put a +1/+1 counter on that creature.

{5}{G}, Sacrifice Durable Handicraft: Put a +1/+1 counter on each creature you control.

Elegant Edgecrafters

Elegant Edgecrafters can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Fairgrounds Trumpeter

At the beginning of each end step, if a +1/+1 counter was put on a permanent under your control this turn, put a +1/+1 counter on Fairgrounds Trumpeter.

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Highspire Artisan

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Kujar Seedsculptor

When Kujar Seedsculptor enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature you control.

Larger Than Life

Target creature gets +4/+4 and gains trample until end of turn.

Longtusk Cub

Whenever Longtusk Cub deals combat damage to a player, you get {E}{E} (two energy counters).

Pay {E}{E}: Put a +1/+1 counter on Longtusk Cub.

Nature's Way

Target creature you control gains vigilance and trample until end of turn. It deals damage equal to its power to target creature you don’t control.

Nissa, Vital Force

+1: Untap target land you control. Until your next turn, it becomes a 5/5 Elemental creature with haste. It’s still a land.

−3: Return target permanent card from your graveyard to your hand.

−6: You get an emblem with „Whenever a land enters the battlefield under your control, you may draw a card.”

Ornamental Courage

Untap target creature. It gets +1/+3 until end of turn.

Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter

{2}{G}, {T}: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{4}{G}, {T}: Create an X/X colorless Construct artifact creature token, where X is the number of creatures you control.

Peema Outrider

Tratowanie

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Riparian Tiger

Tratowanie

When Riparian Tiger enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Riparian Tiger attacks, you may pay {E}{E}. If you do, it gets +2/+2 until end of turn.

Sage of Shaila's Claim

When Sage of Shaila’s Claim enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Servant of the Conduit

When Servant of the Conduit enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

{T}, Pay {E}: Add one mana of any color.

Take Down

Wybierz jedno —

 • Take Down deals 4 damage to target creature with flying.

 • Take Down deals 1 damage to each creature with flying.

Thriving Rhino

When Thriving Rhino enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Thriving Rhino attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Verdurous Gearhulk

Tratowanie

When Verdurous Gearhulk enters the battlefield, distribute four +1/+1 counters among any number of target creatures you control.

Wild Wanderer

When Wild Wanderer enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Wildest Dreams

Return X target cards from your graveyard to your hand. Exile Wildest Dreams.

Wily Bandar

{2}{G}: Wily Bandar gains indestructible until end of turn. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Cloudblazer

Latanie

When Cloudblazer enters the battlefield, you gain 2 life and draw two cards.

Contraband Kingpin

Więź życia

Whenever an artifact enters the battlefield under your control, scry 1.

Depala, Pilot Exemplar

Other Dwarves you control get +1/+1.

Each Vehicle you control gets +1/+1 as long as it’s a creature.

Whenever Depala, Pilot Exemplar becomes tapped, you may pay {X}. If you do, reveal the top X cards of your library, put all Dwarf and Vehicle cards from among them into your hand, then put the rest on the bottom of your library in a random order.

Dovin Baan

+1: Until your next turn, up to one target creature gets -3/-0 and its activated abilities can’t be activated.

−1: You gain 2 life and draw a card.

−7: You get an emblem with „Your opponents can’t untap more than two permanents during their untap steps.”

Empyreal Voyager

Latanie, tratowanie

Whenever Empyreal Voyager deals combat damage to a player, you get that many {E} (energy counters).

Engineered Might

Wybierz jedno —

 • Target creature gets +5/+5 and gains trample until end of turn.

 • Creatures you control get +2/+2 and gain vigilance until end of turn.

Hazardous Conditions

Creatures with no counters on them get -2/-2 until end of turn.

Kambal, Consul of Allocation

Whenever an opponent casts a noncreature spell, that player loses 2 life and you gain 2 life.

Rashmi, Eternities Crafter

Whenever you cast your first spell each turn, reveal the top card of your library. If it’s a nonland card with converted mana cost less than that spell’s, you may cast it without paying its mana cost. If you don’t cast the revealed card, put it into your hand.

Restoration Gearsmith

When Restoration Gearsmith enters the battlefield, return target artifact or creature card from your graveyard to your hand.

Saheeli Rai

+1: Scry 1. Saheeli Rai deals 1 damage to each opponent.

−2: Create a token that’s a copy of target artifact or creature you control, except it’s an artifact in addition to its other types. That token gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

−7: Search your library for up to three artifact cards with different names, put them onto the battlefield, then shuffle your library.

Unlicensed Disintegration

Destroy target creature. If you control an artifact, Unlicensed Disintegration deals 3 damage to that creature’s controller.

Veteran Motorist

When Veteran Motorist enters the battlefield, scry 2.

Whenever Veteran Motorist crews a Vehicle, that Vehicle gets +1/+1 until end of turn.

Voltaic Brawler

When Voltaic Brawler enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Voltaic Brawler attacks, you may pay {E}. If you do, it gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

Whirler Virtuoso

When Whirler Virtuoso enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Pay {E}{E}{E}: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Accomplished Automaton

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Aetherflux Reservoir

Whenever you cast a spell, you gain 1 life for each spell you’ve cast this turn.

Pay 50 life: Aetherflux Reservoir deals 50 damage to any target.

Aetherworks Marvel

Whenever a permanent you control is put into a graveyard, you get {E} (an energy counter).

{T}, Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}: Look at the top six cards of your library. You may cast a card from among them without paying its mana cost. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Animation Module

Whenever one or more +1/+1 counters are put on a permanent you control, you may pay {1}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{3}, {T}: Choose a counter on target permanent or player. Give that permanent or player another counter of that kind.

Aradara Express

Złowrogość

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Ballista Charger

Whenever Ballista Charger attacks, it deals 1 damage to any target.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Bastion Mastodon

{W}: Bastion Mastodon gains vigilance until end of turn.

Bomat Bazaar Barge

When Bomat Bazaar Barge enters the battlefield, draw a card.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Bomat Courier

Pośpiech

Whenever Bomat Courier attacks, exile the top card of your library face down. (You can’t look at it.)

{R}, Discard your hand, Sacrifice Bomat Courier: Put all cards exiled with Bomat Courier into their owners» hands.

Chief of the Foundry

Other artifact creatures you control get +1/+1.

Cogworker's Puzzleknot

When Cogworker’s Puzzleknot enters the battlefield, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{1}{W}, Sacrifice Cogworker’s Puzzleknot: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Consulate Skygate

Obronność

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Cultivator's Caravan

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Deadlock Trap

Deadlock Trap enters the battlefield tapped.

When Deadlock Trap enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

{T}, Pay {E}: Tap target creature or planeswalker. Its activated abilities can’t be activated this turn.

Decoction Module

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you get {E} (an energy counter).

{4}, {T}: Return target creature you control to its owner’s hand.

Demolition Stomper

Demolition Stomper can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Załoga 5 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 5: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Dukhara Peafowl

{U}: Dukhara Peafowl gains flying until end of turn.

Dynavolt Tower

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you get {E}{E} (two energy counters).

{T}, Pay {E}{E}{E}{E}{E}: Dynavolt Tower deals 3 damage to any target.

Eager Construct

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, następnie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Electrostatic Pummeler

When Electrostatic Pummeler enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Pay {E}{E}{E}: Electrostatic Pummeler gets +X/+X until end of turn, where X is its power.

Fabrication Module

Whenever you get one or more {E} (energy counters), put a +1/+1 counter on target creature you control.

{4}, {T}: You get {E}.

Filigree Familiar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fireforger's Puzzleknot

When Fireforger’s Puzzleknot enters the battlefield, it deals 1 damage to any target.

{2}{R}, Sacrifice Fireforger’s Puzzleknot: It deals 1 damage to any target.

Fleetwheel Cruiser

Tratowanie, pośpiech

When Fleetwheel Cruiser enters the battlefield, it becomes an artifact creature until end of turn.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Foundry Inspector

Artifact spells you cast cost {1} less to cast.

Ghirapur Orrery

Each player may play an additional land on each of their turns.

At the beginning of each player’s upkeep, if that player has no cards in hand, that player draws three cards.

Glassblower's Puzzleknot

When Glassblower’s Puzzleknot enters the battlefield, scry 2, then you get {E}{E}. (You get two energy counters. To scry 2, look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

{2}{U}, Sacrifice Glassblower’s Puzzleknot: Scry 2, then you get {E}{E}.

Inventor's Goggles

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Whenever an Artificer enters the battlefield under your control, you may attach Inventor’s Goggles to it.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Iron League Steed

Pośpiech

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.)

Key to the City

{T}, Discard a card: Up to one target creature can’t be blocked this turn.

Whenever Key to the City becomes untapped, you may pay {2}. If you do, draw a card.

Metalspinner's Puzzleknot

When Metalspinner’s Puzzleknot enters the battlefield, you draw a card and you lose 1 life.

{2}{B}, Sacrifice Metalspinner’s Puzzleknot: You draw a card and you lose 1 life.

Metalwork Colossus

This spell costs {X} less to cast, where X is the total converted mana cost of noncreature artifacts you control.

Sacrifice two artifacts: Return Metalwork Colossus from your graveyard to your hand.

Multiform Wonder

When Multiform Wonder enters the battlefield, you get {E}{E}{E} (three energy counters).

Pay {E}: Multiform Wonder gains your choice of flying, vigilance, or lifelink until end of turn.

Pay {E}: Multiform Wonder gets +2/-2 or -2/+2 until end of turn.

Narnam Cobra

{G}: Narnam Cobra gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)

Ovalchase Dragster

Tratowanie, pośpiech

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Panharmonicon

If an artifact or creature entering the battlefield causes a triggered ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time.

Perpetual Timepiece

{T}: Put the top two cards of your library into your graveyard.

{2}, Exile Perpetual Timepiece: Shuffle any number of target cards from your graveyard into your library.

Prakhata Pillar-Bug

{B}: Prakhata Pillar-Bug gains lifelink until end of turn. (Damage dealt by this creature also causes you to gain that much life.)

Prophetic Prism

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Renegade Freighter

Whenever Renegade Freighter attacks, it gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Scrapheap Scrounger

Scrapheap Scrounger can’t block.

{1}{B}, Exile another creature card from your graveyard: Return Scrapheap Scrounger from your graveyard to the battlefield.

Self-Assembler

When Self-Assembler enters the battlefield, you may search your library for an Assembly-Worker creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Sky Skiff

Latanie

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Skysovereign, Consul Flagship

Latanie

Whenever Skysovereign, Consul Flagship enters the battlefield or attacks, it deals 3 damage to target creature or planeswalker an opponent controls.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Smuggler's Copter

Latanie

Whenever Smuggler’s Copter attacks or blocks, you may draw a card. If you do, discard a card.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Snare Thopter

Latanie, pośpiech

Torch Gauntlet

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Weldfast Monitor

{R}: Weldfast Monitor gains menace until end of turn.

Whirlermaker

{4}, {T}: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Woodweaver's Puzzleknot

When Woodweaver’s Puzzleknot enters the battlefield, you gain 3 life and get {E}{E}{E} (three energy counters).

{2}{G}, Sacrifice Woodweaver’s Puzzleknot: You gain 3 life and get {E}{E}{E}.

Workshop Assistant

When Workshop Assistant dies, return another target artifact card from your graveyard to your hand.

Aether Hub

When Aether Hub enters the battlefield, you get {E} (an energy counter).

{T}: Weź {C}.

{T}, Pay {E}: Add one mana of any color.

Blooming Marsh

Blooming Marsh enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Botanical Sanctum

Botanical Sanctum enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Concealed Courtyard

Concealed Courtyard enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Inspiring Vantage

Inspiring Vantage enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Inventors' Fair

At the beginning of your upkeep, if you control three or more artifacts, you gain 1 life.

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, Sacrifice Inventors» Fair: Search your library for an artifact card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Activate this ability only if you control three or more artifacts.

Sequestered Stash

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, Sacrifice Sequestered Stash: Put the top five cards of your library into your graveyard. Then you may put an artifact card from your graveyard on top of your library.

Spirebluff Canal

Spirebluff Canal enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Chandra, Pyrogenius

+2: Chandra, Pyrogenius deals 2 damage to each opponent.

−3: Chandra, Pyrogenius deals 4 damage to target creature.

−10: Chandra, Pyrogenius deals 6 damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Flame Lash

Flame Lash deals 4 damage to any target.

Liberating Combustion

Liberating Combustion deals 6 damage to target creature. You may search your library and/or graveyard for a card named Chandra, Pyrogenius, reveal it, and put it into your hand. If you search your library this way, shuffle it.

Renegade Firebrand

As long as you control a Chandra planeswalker, Renegade Firebrand gets +1/+0 and has first strike. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Nissa, Nature's Artisan

+3: You gain 3 life.

−4: Reveal the top two cards of your library. Put all land cards from among them onto the battlefield and the rest into your hand.

−12: Creatures you control get +5/+5 and gain trample until end of turn.

Guardian of the Great Conduit

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

As long as you control a Nissa planeswalker, Guardian of the Great Conduit gets +2/+0 and has vigilance. (Attacking doesn’t cause it to tap.)

Terrain Elemental

Verdant Crescendo

Search your library for a basic land card and put it onto the battlefield tapped. Search your library and graveyard for a card named Nissa, Nature’s Artisan, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.