Kaladesh

Acrobatic Maneuver

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki po władaniem właściciela.

Dobierz kartę.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Aetherstorm Roc

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, przyjmij {E} (znacznik energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1 i przekręć co najwyżej jednego wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Angel of Invention

Latanie, czujność, więź życia

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Authority of the Consuls

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole walki.

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod władaniem przeciwnika, zyskaj 1 życie.

Aviary Mechanic

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić inny permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Built to Last

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2. Jeśli jest artefaktowym stworem, zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Captured by the Consulate

Zaurocz stwora poza twoim władaniem

Zauroczony stwór nie może atakować.

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli wskazuje on pojedynczy cel, zmień ów cel na zauroczonego stwora, jeśli to możliwe.

Cataclysmic Gearhulk

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz wybiera spośród nie-lądowych permanentów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i wędrowca , następnie poświęca pozostałe.

Consulate Surveillance

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez wybrane przez ciebie źródło.

Consul's Shieldguard

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, inny wskazany atakujący stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Eddytrail Hawk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}|energy| (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, inny wskazany atakujący stwór zyskuje latanie do końca tury.

Fairgrounds Warden

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola walki.

Fragmentize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok o skróconym koszcie many 4 lub mniejszym.

Fumigate

Zniszcz wszystkie stwory. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Gearshift Ace

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Glint-Sleeve Artisan

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Herald of the Fair

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1.

Impeccable Timing

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Master Trinketeer

Serwa i Toptery pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Ninth Bridge Patrol

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuści pole walki, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Pressure Point

Przekręć wskazanego stwora.

Dobierz kartę.

Propeller Pioneer

Latanie

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Refurbish

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole walki.

Revoke Privileges

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, blokować ani załogować Pojazdów.

Servo Exhibition

Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Skyswirl Harrier

Latanie

Skywhaler's Shot

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub większej. Wróż 1.

Tasseled Dromedary

Thriving Ibex

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Toolcraft Exemplar

Na początku walki w twojej turze, jeśli władasz artefaktem, ten stwór dostaje od końca tury +2/+1. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zyskuje on także pierwszy cios do końca tury.

Trusty Companion

Czujność

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Visionary Augmenter

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Wispweaver Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki pod władaniem właściciela.

Aether Meltdown

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora lub Pojazd

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zauroczony permanent dostaje -4/-0.

Aether Theorist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany permanent pod twoim władaniem oraz wskazany permanent poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Aethersquall Ancient

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Przywróć wszystkie inne stwory do rąk właścicieli. Aktywuj jako obrzęd.

Ceremonious Rejection

Skontruj wskazany bezkolorowy czar.

Confiscation Coup

Wskaż artefakt lub stwora. Przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii), następnie możesz zapłacić tyle {E}, ile wynosi skrócony koszt many owego permanentu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj władanie nad nim.

Curio Vendor

Disappearing Act

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przywróć permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Skontruj wskazany czar.

Dramatic Reversal

Odkręć wszystkie nie-lądowe permanenty pod twoim władaniem.

Era of Innovation

Ilekroć artefakt lub Wynalazca wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}, poświęć ten urok: Dobierz trzy karty.

Experimental Aviator

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Failed Inspection

Skontruj wskazany czar. Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Gearseeker Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{5}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Glimmer of Genius

Wróż 2, następnie dobierz dwie karty. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Glint-Nest Crane

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Hightide Hermit

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Ten stwór może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Insidious Will

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Możesz wskazać nowe cele dla wskazanego czaru.

 • Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Janjeet Sentry

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}{E}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt lub stwora.

Long-Finned Skywhale

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Malfunction

Zaurocz artefakt lub stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczony permanent.

Zauroczony permanent nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Metallurgic Summonings

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest skróconym kosztem many owego czaru.

{3}{U}{U}, wygnaj ten urok: Przywróć wszystkie karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tę zdolność tylko jeśli władasz co najmniej sześcioma artefaktami.

Minister of Inquiries

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Wskazany gracz umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Nimble Innovator

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Padeem, Consul of Innovation

Artefakty pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem o najwyższym skróconym koszcie many lub jednym z takowych, dobierz kartę.

Paradoxical Outcome

Przywróć dowolną liczbę wskazanych nie-lądowych nieżetonowych permanentów do rąk ich właścicieli. Dobierz kartę za każdy z nich przywrócony do twojej ręki w ten sposób.

Revolutionary Rebuff

Skontruj wskazany nieartefaktowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Saheeli's Artistry

Wybierz jedno lub oba —

 • Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu.

 • Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora, tylko że jest on dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów.

Select for Inspection

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Shrewd Negotiation

Zamień władanie nad wskazanym artefaktem pod twoim władaniem oraz wskazanym artefaktem lub stworem poza twoim władaniem.

Tezzeret's Ambition

Dobierz trzy karty. Jeśli nie władasz artefaktem, odrzuć kartę.

Thriving Turtle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Torrential Gearhulk

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli owa karta miałby zostać umieszczona w cmentarzu w tej turze, wygnaj ją.

Vedalken Blademaster

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Weldfast Wingsmith

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje latanie do końca tury.

Wind Drake

Latanie

Aetherborn Marauder

Latanie, więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przenieś dowolną liczbę znaczników +1/+1 z innych permanentów pod twoim władaniem na tego stwora.

Ambitious Aetherborn

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Demon of Dark Schemes

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wszystkie inne stwory dostają do końca tury -2/-2.

Ilekroć umrze inny stwór, przyjmij {E} (znacznik energii).

{2}{B}, zapłać {E}{E}{E}{E}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przekręconą na polu walki pod twoim władaniem.

Dhund Operative

O ile władasz artefaktem, ten stwór dostaje +1/+0 i ma dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Diabolic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Die Young

Wskaż stwora. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii), następnie możesz zapłacić dowolną liczbę {E}. Ów stwór dostaje do końca tury -1/-1 za każdy {E} zapłacony w ten sposób.

Dukhara Scavenger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz umieścić wskazaną kartę artefaktu lub stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Eliminate the Competition

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć X stworów.

Zniszcz X wskazanych stworów.

Embraal Bruiser

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole walki.

Ten stwór ma złowrogość o ile władasz artefaktem.

Essence Extraction

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Fortuitous Find

Wybierz jedno lub oba —

 • Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Foundry Screecher

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz artefaktem.

Fretwork Colony

Ten stwór nie może blokować.

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i strać 1 życie.

Gonti, Lord of Luxury

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty biblioteki wskazanego przeciwnika, wygnaj jedną z nich zakrytą, następnie umieść pozostałe losowo na spodzie owej biblioteki. Przez czas jej wygnania możesz patrzeć na ową kartę oraz rzucić ją wydając manę tak, jakby była maną dowolnego typu.

Harsh Scrutiny

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę stwora. Ów gracz odrzuca ową kartę. Wróż 1.

Lawless Broker

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Live Fast

Dobierz dwie karty, strać 2 życia i przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Lost Legacy

Nazwij nieartefaktową nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego gracza dowolną liczbę kart o owej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje swoją bibliotekę, następnie dobiera kartę za każdą kartę wygnaną ze swojej ręki w ten sposób.

Make Obsolete

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Marionette Master

Produkcja 3 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 albo stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Ilekroć artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola walki, wskazany przeciwnik traci tyle żyć, ile siły ma niniejszy stwór.

Maulfist Squad

Złowrogość

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Midnight Oil

Ten urok wchodzi na pole walki mając siedem znaczników godziny.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę i usuń dwa znaczniki godziny z tego uroku.

Twój limit kart na ręce jest równy liczbie znaczników godziny na tym uroku.

Ilekroć odrzucisz kartę, strać 1 życie.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Morbid Curiosity

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosił skrócony koszt many poświęconego permanentu.

Night Market Lookout

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Noxious Gearhulk

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazanego stwora. Jeśli stwór zostanie zniszczony w ten sposób, zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Ovalchase Daredevil

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Prakhata Club Security

Rush of Vitality

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 oraz więź życia i niezniszczalność. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć i nie może być on zniszczony przez obrażenia lub efekty mówiące „zniszcz”.)

Subtle Strike

Wybierz jedno lub oba —

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Syndicate Trafficker

{1}, poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on niezniszczalność do końca tury.

Thriving Rats

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Tidy Conclusion

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskaj po 1 życiu za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Underhanded Designs

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

{1}{B}, poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego stwora. Możesz aktywować tę zdolność tylko jeśli władasz co najmniej dwoma artefaktami.

Weaponcraft Enthusiast

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Aethertorch Renegade

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}{E}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Brazen Scourge

Pośpiech

Built to Smash

Wskazany atakujący stwór dostaje do końca tury +3/+3. Jeśli jest artefaktowym stworem, zyskuje tratowanie do końca tury.

Cathartic Reunion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć dwie karty.

Dobierz trzy karty.

Chandra, Torch of Defiance

+1: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz rzucić ową kartę. Jeśli tak nie zrobisz, ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

+1: Weź {R}{R}.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

–7: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar, ten emblemat zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.”

Chandra's Pyrohelix

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Combustible Gearhulk

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik może sprawić, że dobierzesz trzy karty. Jeśli ów gracz tak nie zrobi, umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu, następnie ten stwór zadaje owemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi suma skróconych kosztów many owych kart.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Fateful Showdown

Ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile masz kart w ręce. Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, następnie dobierz tyle samo kart.

Furious Reprisal

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych celów po 2 obrażenia.

Giant Spectacle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma złowrogość.

Harnessed Lightning

Wskaż stwora. Przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii), następnie możesz zapłacić dowolną liczbę {E}. Ten czar zadaje owemu stworowi tyle obrażeń, ile {E} zapłacono w ten sposób.

Hijack

Zyskaj do końca tury władaniem nad wskazanym artefaktem lub stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Incendiary Sabotage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia.

Inventor's Apprentice

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz artefaktem.

Lathnu Hellion

Pośpiech

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Na początku twojego kroku końcowego, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {E}{E}.

Madcap Experiment

Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę artefaktu. Umieść ową kartę na polu walki, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Ten czar zadaje tobie tyle obrażeń, ile kart ujawniono w ten sposób.

Maulfist Doorbuster

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Pia Nalaar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

{1}{R}: Wskazany artefaktowy stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Quicksmith Genius

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Reckless Fireweaver

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Renegade Tactics

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Ruinous Gremlin

{2}{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Salivating Gremlins

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +2/+0 oraz tratowanie.

Skyship Stalker

Latanie

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{R}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

{R}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Spark of Creativity

Wskaż stwora. Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz sprawić, że ten czar zada owemu stworowi obrażenia równe skróconemu kosztowi many wygnanej karty. Jeśli tak nie zrobisz, możesz zagrać ową kartę do końca tury.

Speedway Fanatic

Pośpiech

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd zyskuje pośpiech do końca tury.

Spireside Infiltrator

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Spontaneous Artist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E} (znacznik energii).

Zapłać {E}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Start Your Engines

Pojazdy pod twoim władaniem stają się do końca tury artefaktowymi stworami. Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Territorial Gorger

Tratowanie

Ilekroć przyjmiesz jeden lub więcej {E} (znaczników energii), ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Terror of the Fairgrounds

Thriving Grubs

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Wayward Giant

Złowrogość

Welding Sparks

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem plus 3.

Appetite for the Unnatural

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 2 życia.

Arborback Stomper

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 5 żyć.

Architect of the Untamed

Ilekroć ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, przyjmij {E} (znacznik energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Bestia 6/6.

Armorcraft Judge

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Attune with Aether

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Blossoming Defense

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+2 i antyklątwę.

Bristling Hydra

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on antyklątwę do końca tury.

Commencement of Festivities

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane graczom w tej turze.

Cowl Prowler

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Cultivator of Blades

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz sprawić, że inne atakujące stwory dostaną do końca tury +X/+X, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Dubious Challenge

Spójrz na dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki, wygnaj spośród nich co najwyżej dwie karty stworów, następnie przetasuj twoją bibliotekę. Wskazany przeciwnik może wybrać jedną z owych wygnanych kart i umieścić ją na polu walki pod swoim władaniem. Umieść pozostałą na polu walki pod twoim władaniem.

Durable Handicraft

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

{5}{G}, poświęć ten urok: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Elegant Edgecrafters

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Produkcja 2 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Fairgrounds Trumpeter

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli znacznik +1/+1 został umieszczony na permanencie pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Highspire Artisan

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Kujar Seedsculptor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Larger Than Life

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4 i tratowanie.

Longtusk Cub

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nature's Way

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje czujność i tratowanie do końca tury. Zadaje on obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Nissa, Vital Force

+1: Odkręć wskazany ląd pod twoim władaniem. Do twojej następnej tury staje się on stworem Żywiołak 5/5 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

–3: Przywróć wskazaną kartę permanentu z twojego cmentarza do twojej ręki.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.”

Ornamental Courage

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +1/+3.

Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter

{2}{G}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{4}{G}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Peema Outrider

Tratowanie

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Riparian Tiger

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+2.

Sage of Shaila's Claim

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Servant of the Conduit

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Take Down

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po 1 obrażeniu.

Thriving Rhino

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Verdurous Gearhulk

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, rozmieść cztery znaczniki +1/+1 pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Wild Wanderer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Wildest Dreams

Przywróć X wskazanych kart z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Wily Bandar

{2}{G}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Cloudblazer

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Contraband Kingpin

Więź życia

Ilekroć artefakt wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, wróż 1.

Depala, Pilot Exemplar

Inne Krasnoludy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Każdy Pojazd pod twoim władaniem dostaje +1/+1 o ile jest stworem.

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, umieść spośród nich wszystkie karty typu Krasnolud i Pojazd w twojej ręce, następnie umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Dovin Baan

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -3/-0 i jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

–1: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

–7: Dostajesz emblemat mający „Twoi przeciwnicy nie mogą odkręcić więcej niż dwóch permanentów podczas swoich kroków odkręcania.”

Empyreal Voyager

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przyjmij tyle samo {E} (znaczników energii).

Engineered Might

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +5/+5 oraz tratowanie.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz czujność.

Hazardous Conditions

Stwory nie mające znaczników dostają do końca tury -2/-2.

Kambal, Consul of Allocation

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, ów gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Rashmi, Eternities Crafter

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w danej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to nie-lądowa karta o mniejszym skróconym koszcie many niż ów czar, możesz rzucić ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli nie rzucisz ujawnionej karty, umieść ją w twojej ręce.

Restoration Gearsmith

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Saheeli Rai

+1: Wróż 1. Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

–2: Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu lub stwora pod twoim władaniem, ale jest on dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty artefaktów o różnych nazwach, umieść je na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Unlicensed Disintegration

Zniszcz wskazanego stwora. Jeśli władasz artefaktem, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Veteran Motorist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wróż 2.

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd dostaje do końca tury +1/+1.

Voltaic Brawler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}|energy| (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Whirler Virtuoso

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Accomplished Automaton

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Aetherflux Reservoir

Ilekroć rzucisz czar, zyskaj po 1 życiu za każdy czar rzucony w tej turze.

Zapłać 50 żyć: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 50 obrażeń.

Aetherworks Marvel

Ilekroć permanent pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}: Spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić kartę spośród nich bez płacenia jej kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Animation Module

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na permanencie pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{3}, {T}: Wybierz znacznik na wskazanym permanencie lub graczu. Umieść tam kolejny znacznik tego rodzaju.

Aradara Express

Złowrogość

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Ballista Charger

Ilekroć ten pojazd atakuje, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Bastion Mastodon

{W}: Ten pojazd zyskuje czujność do końca tury.

Bomat Bazaar Barge

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Bomat Courier

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj zakrytą wierzchnią kartę twojej biblioteki. (Nie możesz na nią patrzeć.)

{R}, odrzuć twoją rękę, poświęć tego stwora: Umieść wszystkie karty wygnane tym stworem w rękach ich właścicieli.

Chief of the Foundry

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Cogworker's Puzzleknot

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{1}{W}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Consulate Skygate

Obronność

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Cultivator's Caravan

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Deadlock Trap

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, przyjmij {E}|energy| (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Przekręć wskazanego stwora lub wędrowca. Jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane w tej turze.

Decoction Module

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, przyjmij {E} (znacznik energii).

{4}, {T}: Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Demolition Stomper

Ten pojazd nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Załoga 5 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 5: Ten Pojazd staje się artefaktowym stworem do końca tury.)

Dukhara Peafowl

{U}: Ten stwór zyskuje latanie do końca tury.

Dynavolt Tower

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Eager Construct

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, następnie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Electrostatic Pummeler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}|energy| (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Ten stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Fabrication Module

Ilekroć przyjmiesz jeden lub więcej {E} (znaczników energii), umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

{4}, {T}: Przyjmij {E}.

Filigree Familiar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fireforger's Puzzleknot

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Fleetwheel Cruiser

Tratowanie, pośpiech

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, do końca tury staje się artefaktowym stworem.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Foundry Inspector

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Ghirapur Orrery

Każdy gracz może w swojej turze zagrać dodatkowy ląd.

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, ów gracz dobiera trzy karty.

Glassblower's Puzzleknot

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, wróż 2, następnie przyjmij {E}{E}. (Dostajesz dwa znaczniki energii. By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

{2}{U}, poświęć ten artefakt: Wróż 2, następnie przyjmij {E}{E}.

Inventor's Goggles

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Ilekroć Wynalazca wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Iron League Steed

Pośpiech

Produkcja 1 (Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Metalspinner's Puzzleknot

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, dobierz kartę i strać 1 życie.

{2}{B}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę i strać 1 życie.

Metalwork Colossus

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą skróconych kosztów many artefaktów pod twoim władaniem nie będących stworami.

Poświęć dwa artefakty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Multiform Wonder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}: Ten stwór zyskuje do końca tury wybraną przez ciebie zdolność spośród latania, czujności i więzi życia.

Zapłać {E}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/-2 lub -2/+2.

Narnam Cobra

{G}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ovalchase Dragster

Tratowanie, pośpiech

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Panharmonicon

Jeśli wejście na pole walki artefaktu lub stwora wyzwoli zdolność wyzwalaną permanentu pod twoim władaniem, owa zdolność jest wyzwalana dodatkowy raz.

Perpetual Timepiece

{T}: Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

{2}, wygnaj ten artefakt: Wtasuj dowolną liczbę wskazanych kart z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Prakhata Pillar-Bug

{B}: Ten stwór zyskuje więź życia do końca tury. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Prophetic Prism

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Renegade Freighter

Ilekroć ten pojazd zaatakuje, dostaje do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Scrapheap Scrounger

Ten stwór nie może blokować.

{1}{B}, wygnaj inną kartę stwora z twojego cmentarza: Przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza na pole walki.

Self-Assembler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Sky Skiff

Latanie

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Skysovereign, Consul Flagship

Latanie

Ilekroć ten pojazd wejdzie na pole walki lub zaatakuje, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 3 obrażenia.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Smuggler's Copter

Latanie

Ilekroć ten pojazd zaatakuje lub zablokuje, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Snare Thopter

Latanie, pośpiech

Torch Gauntlet

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Weldfast Monitor

{R}: Ten stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

Whirlermaker

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Topter 1/1 z lataniem.

Woodweaver's Puzzleknot

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia i przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

{2}{G}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia i przyjmuj {E}{E}{E}.

Workshop Assistant

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aether Hub

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać {E}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blooming Marsh

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole walki, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Botanical Sanctum

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole walki, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Concealed Courtyard

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole walki, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Inspiring Vantage

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole walki, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Inventors' Fair

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę. Możesz aktywować tę zdolność tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Sequestered Stash

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Umieść pięć wierzchnich kart twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Następnie możesz umieścić kartę artefaktu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Spirebluff Canal

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole walki, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Chandra, Pyrogenius

+2: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

–10: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po 6 obrażeń.

Flame Lash

Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Liberating Combustion

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 6 obrażeń. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Chandra, Pyrogenius, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Renegade Firebrand

O ile władasz wędrowcem typu Chandra, ten stwór dostaje +1/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Nissa, Nature's Artisan

+3: Zyskaj 3 życia.

–4: Ujawnij dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść spośród nich wszystkie karty lądów na polu walki, a pozostałe w twojej ręce.

–12: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +5/+5 i tratowanie.

Guardian of the Great Conduit

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

O ile władasz wędrowcem typu Nissa, ten stwór dostaje +2+/+0 i ma czujność. (Atakowanie nie przekręca go.)

Terrain Elemental

Verdant Crescendo

Wysuzkaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu walki. Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu kartę o nazwie Nissa, Nature’s Artisan, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.