Amonkhet

Angel of Sanctions

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten stwór nie opuści pola bitwy.

Balsamowanie {5}{W} ({5}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Anioł bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Anointed Procession

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Anointer Priest

Ilekroć żeton stwora wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Balsamowanie {3}{W} ({3}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Approach of the Second Sun

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki i rzuciłeś inny czar o tej samej nazwie w tej grze, wygrywasz grę. W przeciwnym razie umieść tę kartę w bibliotece jej właściciela jako siódmą licząc od wierzchu i zyskaj 7 żyć.

Aven Mindcensor

Błysk

Latanie

Jeśli przeciwnik miałby przeszukać bibliotekę, zamiast tego ów gracz przeszukuje cztery wierzchnie karty owej biblioteki.

Binding Mummy

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przekręcić wskazany artefakt lub stwora.

Cartouche of Solidarity

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Compulsory Rest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „{2}, poświęć tego stwora: Zyskaj 2 życia.”

Devoted Crop-Mate

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Djeru's Resolve

Odkręć wskazanego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fan Bearer

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Forsake the Worldly

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gideon of the Trials

+1: Do twojej następnej tury zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mógłby zadać wskazany byt.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Żołnierz 4/4 z niezniszczalnością. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

0: Dostajesz emblemat mający „O ile władasz wędrowcem o typie Gideon, nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.”

Gideon's Intervention

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, nazwij kartę.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie źródła o wybranej nazwie mogłyby zadać tobie lub bytom pod twoim władaniem.

Glory-Bound Initiate

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+3 oraz więź życia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Gust Walker

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz latanie. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Impeccable Timing

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

In Oketra's Name

Zombi pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1. Pozostałe stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Oketra the True

Podwójny cios, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz co najmniej trzema innymi stworami.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Oketra's Attendant

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Balsamowanie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Piechur bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Protection of the Hekma

Jeśli jakieś źródło pod władaniem przeciwnika miałoby zadać ci obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Regal Caracal

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają więź życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Rhet-Crop Spearmaster

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+0 oraz pierwszy cios. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sacred Cat

Więź życia

Balsamowanie {W} ({W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Kot bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Seraph of the Suns

Latanie

Niezniszczalność (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Sparring Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wskazanego stwora.

Supply Caravan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przekręconym stworem, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Tah-Crop Elite

Latanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Those Who Serve

Time to Reflect

Wygnaj wskazanego stwora, który w tej turze blokował lub został zablokowany przez Zombi.

Trial of Solidarity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1 oraz czujność.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Trueheart Duelist

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Balsamowanie {2}{W} ({2}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Unwavering Initiate

Czujność

Balsamowanie {4}{W} ({4}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Vizier of Deferment

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora, jeśli w tej turze ów stwór atakował lub blokował. Na początku następnego kroku końcowego, przywróć owego stwora na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Vizier of Remedies

Jeśli jeden lub więcej znaczników -1/-1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego zostaje umieszczonych o jeden mniej.

Winged Shepherd

Latanie, czujność

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ancient Crab

Angler Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

As Foretold

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik czasu na tym uroku.

Raz w każdej turze możesz zapłacić {0} zamiast płacenia kosztu many rzucanego przez ciebie czaru o skrócie X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą znaczników czasu na tym uroku.

Aven Initiate

Latanie

Balsamowanie {6}{U} ({6}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cartouche of Knowledge

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Censor

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Compelling Argument

Wskazany gracz mieli pięć kart.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Curator of Mysteries

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, wróż 1.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Decision Paralysis

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Drake Haven

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Floodwaters

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Galestrike

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Glyph Keeper

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie po raz pierwszy w danej turze wskazany przez czar lub zdolność, skontruj ów czar lub zdolność.

Balsamowanie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Sfinks bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hekma Sentinels

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Illusory Wrappings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Kefnet the Mindful

Latanie, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że masz co najmniej siedem kart w ręce.

{3}{U}: Dobierz kartę, po czym możesz przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Labyrinth Guardian

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Balsamowanie {3}{U} ({3}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Iluzja Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Lay Claim

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Naga Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

New Perspectives

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

O ile masz co najmniej siedem kart w ręce, możesz płacić {0} zamiast płacić koszty recyklingu.

Open into Wonder

X wskazanych stworów nie może być blokowanych w tej turze. Do końca tury owe stwory zyskują „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Pull from Tomorrow

Dobierz X kart, po czym odrzuć kartę.

River Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć kart.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sacred Excavation

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty z recyklingiem z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scribe of the Mindful

{1}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Seeker of Insight

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Możesz aktywować tylko jeśli rzuciłeś w tej turze nie-stworowy czar.

Shimmerscale Drake

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Slither Blade

Ten stwór nie może być blokowany.

Tah-Crop Skirmisher

Balsamowanie {3}{U} ({3}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Naga Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Trial of Knowledge

Kiedy ten urok wejdzie na pole wali, dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Vizier of Many Faces

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jeśli niniejszy stwór był balsamowany, żeton nie ma kosztu many, jest biały i jest dodatkowo Zombi oprócz swoich pozostałych typów.

Balsamowanie {3}{U}{U}

Vizier of Tumbling Sands

{T}: Odkręć inny wskazany byt.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, odkręć wskazany byt.

Winds of Rebuke

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Każdy gracz mieli dwie karty.

Zenith Seeker

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Archfiend of Ifnir

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze pod władaniem twoich przeciwników.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Baleful Ammit

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Blighted Bat

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Bone Picker

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli w tej turze umarł stwór.

Latanie, dotyk śmierci

Bontu the Glorified

Złowrogość, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że w tej turze umarł stwór pod twoim władaniem.

{1}{B}, poświęć innego stwora: Wróż 1. Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Cartouche of Ambition

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Cruel Reality

Zaurocz gracza

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza poświęca on stwora lub wędrowca. Jeśli nie może tego zrobić, traci 5 żyć.

Cursed Minotaur

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Dispossess

Nazwij kartę artefaktu. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę kart o wybranej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dread Wanderer

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd i tylko jeśli masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Dune Beetle

Faith of the Devoted

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Festering Mummy

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Final Reward

Wygnaj wskazanego stwora.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Grim Strider

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w twojej ręce.

Horror of the Broken Lands

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lay Bare the Heart

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem lub legendą. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Liliana, Death's Majesty

+1: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2. Zmiel dwie karty.

–3: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

–7: Zniszcz wszystkie stwory nie będące Zombi.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Miasmic Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz odrzuca kartę.

Nest of Scarabs

Ilekroć umieścisz na stworze jeden lub więcej znaczników -1/-1, stwórz tyle samo żetonów czarnego stwora Owad 1/1.

Painful Lesson

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Pitiless Vizier

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Plague Belcher

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze inny Zombi pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Ruthless Sniper

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Scarab Feast

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shadow of the Grave

Przywróć do twojej ręki wszystkie te karty z twojego cmentarza, które recyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Soulstinger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze za każdy znacznik -1/-1 na niniejszym stworze.

Splendid Agony

Rozmieść dwa znaczniki -1/-1 pomiędzy jednego lub dwa wskazane stwory.

Stir the Sands

Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Recykling {3}{B} ({3}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Trespasser's Curse

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem zauroczonego gracza, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Trial of Ambition

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć niniejszy urok do ręki właściciela.

Unburden

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wander in Death

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wasteland Scorpion

Dotyk śmierci

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ahn-Crop Crasher

Pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Battlefield Scavenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się on w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Blazing Volley

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu.

Bloodlust Inciter

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Bloodrage Brawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć kartę.

Brute Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

By Force

Zniszcz X wskazanych artefaktów.

Cartouche of Zeal

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Combat Celebrant

Atakując tym stworem, jeśli nie był on wytężony w tej turze, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie jest dodatkowa faza potyczki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Consuming Fervor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.”

Deem Worthy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 7 obrażeń.

Recykling {3}{R} ({3}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę możesz sprawić, że zada wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Desert Cerodon

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Electrify

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Emberhorn Minotaur

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz złowrogość. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Flameblade Adept

Złowrogość

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Glorious End

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Na początku twojego najbliższego kroku końcowego przegrywasz grę.

Glorybringer

Latanie, pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu stworowi bez typu Smok pod władaniem przeciwnika 4 obrażenia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Harsh Mentor

Ilekroć przeciwnik aktywuje zdolność artefaktu, stwora lub lądu na polu bitwy, jeśli nie jest to zdolność dająca manę, ten stwór zadaje 2 obrażenia owemu graczowi.

Hazoret the Fervent

Niezniszczalność, pośpiech

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że masz nie więcej niż jedną kartę w ręce.

{2}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hazoret's Favor

Na początku potyczki w twojej turze możesz sprawić, że wskazany stwór pod twoim władaniem odstanie do końca tury +2/+0 oraz pośpiech. Jeśli tak zrobisz, poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Heart-Piercer Manticore

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Balsamowanie {5}{R} ({5}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Mantikora bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hyena Pack

Limits of Solidarity

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Manticore of the Gauntlet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Minotaur Sureshot

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Nef-Crop Entangler

Tratowanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+2. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Nimble-Blade Khenra

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Pathmaker Initiate

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Pursue Glory

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Soul-Scar Mage

Waleczność

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać niebojowe obrażenia stworowi pod władaniem przeciwnika, zamiast tego umieść na nim tyle samo znaczników -1/-1.

Sweltering Suns

Ten czar zadaje każdemu stworowi 3 obrażenia.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thresher Lizard

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trial of Zeal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Trueheart Twins

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się on w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Violent Impact

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warfire Javelineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Benefaction of Rhonas

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora oraz/lub kartę uroku spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Bitterblade Warrior

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+0 oraz dotyk śmierci. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Cartouche of Strength

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zauroczony stwór będzie walczyć ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie.

Champion of Rhonas

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Channeler Initiate

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

{T}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Colossapede

Crocodile of the Crossing

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Defiant Greatmaw

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umieścisz jeden lub więcej znaczników -1/-1 na tym stworze, usuń znacznik -1/-1 z innego wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Dissenter's Deliverance

Zniszcz wskazany artefakt.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Exemplar of Strength

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, usuń z niego znacznik -1/-1. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Greater Sandwurm

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hapatra's Mark

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje antyklątwę do końca tury. Usuń z niego wszystkie znaczniki -1/-1. (Stwór z antyklątwą nie może być wskazany przez czary i zdolności pod władaniem przeciwników.)

Harvest Season

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart bazowych lądów, gdzie X jest liczbą przekręconych stworów pod twoim władaniem, umieść owe karty przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Haze of Pollen

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Honored Hydra

Tratowanie

Balsamowanie {3}{G} ({3}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Wąż Hydra bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hooded Brawler

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+2. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Initiate's Companion

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, odkręć wskazanego stwora lub ląd.

Manglehorn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt.

Artefakty pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Naga Vitalist

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.

Oashra Cultivator

{2}{G}, {T}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ornery Kudu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Pouncing Cheetah

Błysk

Prowling Serpopard

Ten czar nie może być skontrowany.

Czary stworów pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Quarry Hauler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego rodzaju znacznika na wskazanym permanencie, umieść na nim kolejny tego samego rodzaju lub usuń zeń jeden.

Rhonas the Indomitable

Dotyk śmierci, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz innym stworem o sile 4 lub większej.

{2}{G}: Inny wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 i tratowanie.

Sandwurm Convergence

Stwory z lataniem nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5.

Scaled Behemoth

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Shed Weakness

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz usunąć z niego znacznik -1/-1.

Shefet Monitor

Recykling {3}{G} ({3}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu lub Pustyni, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. (Zrób to zanim dobierzesz.)

Sixth Sense

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.”

Spidery Grasp

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+4 oraz zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Stinging Shot

Umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze z lataniem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Synchronized Strike

Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Każdy z nich do końca tury dostaje +2/+2.

Trial of Strength

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/2.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć niniejszy urok do ręki właściciela.

Vizier of the Menagerie

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary stworów z wierzchu twojej biblioteki.

Rzucając czary stworów możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego typu.

Watchful Naga

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dobierz kartę. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ahn-Crop Champion

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Aven Wind Guide

Latanie, czujność

Żetony stworów pod twoim władaniem mają latanie i czujność.

Balsamowanie {4}{W}{U} ({4}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Bounty of the Luxa

Na początku twojej fazy głównej poprzedzającej walkę, usuń wszystkie znaczniki powodzi z tego uroku. Jeśli nie usunięto znacznika w ten sposób, umieść znacznik powodzi na tym uroku i dobierz kartę. W przeciwnym razie weź {C}{G}{U}.

Decimator Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, usuń znacznik -1/-1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem i umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod władaniem broniącego się gracza.

Enigma Drake

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Hapatra, Vizier of Poisons

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Ilekroć umieścisz na stworze jeden lub więcej znaczników -1/-1, stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1 z dotykiem śmierci.

Honored Crop-Captain

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne atakujące stwory dostają do końca tury +1/+0.

Khenra Charioteer

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Merciless Javelineer

{2}, odrzuć kartę: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Neheb, the Worthy

Pierwszy cios

Inne Minotaury pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

O ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce, Minotaury pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca kartę.

Nissa, Steward of Elements

+2: Wróż 2.

0: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu lub stwora o skrócie many nie większym niż liczba znaczników lojalności na tym wędrowcu, możesz umieścić ową kartę na polu bitwy.

–6: Odkręć co najwyżej dwa wskazane lądy pod twoim władaniem. Do końca tury stają się one stworami Żywiołak 5/5 z lataniem i pośpiechem. Nadal są lądami.

Samut, Voice of Dissent

Błysk

Podwójny cios, czujność, pośpiech

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{W}, {T}: Odkręć innego wskazanego stwora.

Shadowstorm Vizier

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Temmet, Vizier of Naktamun

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany żeton stwora pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i nie może być blokowany w tej turze.

Balsamowanie {3}{W}{U} ({3}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Wayward Servant

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Weaver of Currents

{T}: Weź {C}{C}.

Dusk

Zniszcz wszystkie stwory o sile 3 lub większej.

Dawn

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przywróć wszystkie karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza do twojej ręki.

Commit

Umieść wskazany czar lub nie-lądowy byt w bibliotece właściciela jako drugi od wierzchu.

Memory

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy gracz wstasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, po czym dobiera siedem kart.

Never

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Return

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Insult

Obrażenia nie mogą być zażegnane w tej turze. Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia w tej turze, zamiast tego zadaje ono dwukrotność owych obrażeń.

Injury

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Mouth

Stwórz żeton zielonego stwora Hipopotam 3/3.

Feed

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz tyle kart, ile masz pod władaniem stworów o sile 3 lub większej.

Start

Stwórz dwa żetony białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Finish

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru (Finish) — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Reduce

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Rubble

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Co najwyżej trzy wskazane lądy nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania ich władcy.

Destined

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz niezniszczalność.

Lead

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Onward

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest jego siłą.

Victory

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Spring

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mind

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty.

Prepare

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 oraz więź życia.

Fight

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Failure

Przywróć wskazany czar do ręki właściciela.

Comply

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Nazwij kartę. Do twojej następnej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Rags

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Riches

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy przeciwnik wybiera stwora pod swoim władaniem. Zyskaj władanie nad owymi stworami.

Cut

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Ribbons

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy przeciwnik traci po X żyć.

Heaven

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Earth

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po X obrażeń.

Bontu's Monument

Rzucanie czarów czarnych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Edifice of Authority

{1}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować w tej turze. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{1}, {T}: Do twojej następnej tury wskazany stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być użyte. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Embalmer's Tools

Aktywowanie zdolności kart stworów w twoim cmentarzu kosztuje o {1} mniej.

Przekręć odkręconego Zombi pod twoim władaniem: Wskazany gracz mieli kartę.

Gate to the Afterlife

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie. Następnie możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twoim cmentarzu, ręce i/lub bibliotece kartę o nazwie God-Pharaoh’s Gift i umieść ją na polu bitwy. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej sześć kart stworów.

Hazoret's Monument

Rzucanie czarów czerwonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Honed Khopesh

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Kefnet's Monument

Rzucanie czarów niebieskich stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz kartę stwora, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Luxa River Shrine

{1}, {T}: Zyskaj 1 życie. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{T}: Zyskaj 2 życia. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Oketra's Monument

Rzucanie czarów białych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Oracle's Vault

{2}, {T}: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{T}: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Pyramid of the Pantheon

{2}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Rhonas's Monument

Rzucanie czarów zielonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 oraz tratowanie.

Throne of the God-Pharaoh

Na początku twojego kroku końcowego, każdy przeciwnik traci po tyle żyć, ile jest przekręconych stworów pod twoim władaniem.

Watchers of the Dead

Wygnaj tego stwora: Każdy przeciwnik wybiera dwie karty w swoim cmentarzu i wygania pozostałe.

Canyon Slough

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cascading Cataracts

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Weź pięć man w dowolnej kombinacji kolorów.

Cradle of the Accursed

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fetid Pools

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Grasping Dunes

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Irrigated Farmland

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Painted Bluffs

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Scattered Groves

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sheltered Thicket

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sunscorched Desert

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Gideon, Martial Paragon

+2: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Dostają one +1/+1 do końca tury.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur 5/5 z niezniszczalnością i nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

–10: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2. Przekręć wszystkie stwory pod władaniem przeciwników.

Companion of the Trials

Latanie

{1}{W}: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli władasz wędrowcem typu Gideon.

Gideon's Resolve

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Gideon, Martial Paragon, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Graceful Cat

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+1.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Liliana, Death Wielder

+2: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Zniszcz wskazanego stwora mającego znacznik -1/-1.

–10: Przywróć wszystkie karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

Desiccated Naga

{3}{B}: Wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia. Możesz aktywować tylko jeśli władasz wędrowcem o typie Liliana.

Liliana's Influence

Umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze poza twoim władaniem. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Liliana, Death Wielder, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.