Amonkhet

Angel of Sanctions

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać wskazany nielądowy permanent pod władaniem wroga, dopóki ten stwór nie opuści pola walki.

Balsamowanie {5}{W} ({5}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Anioł bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Anointed Procession

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwa razy więcej owych żetonów.

Anointer Priest

Ilekroć żeton stwora wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskujesz 1 życie.

Balsamowanie {3}{W} ({3}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Approach of the Second Sun

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki i rzuciłeś inny czar o tej samej nazwie w tej grze, wygrywasz grę. W przeciwnym razie umieść tę kartę w bibliotece jej właściciela jako siódmą licząc od wierzchu i zyskujesz 7 żyć.

Aven Mindcensor

Błysk

Latanie

Jeśli przeciwnik miałby przeszukać bibliotekę, zamiast tego ów gracz przeszukuje cztery wierzchnie karty owej biblioteki.

Binding Mummy

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz przekręcić wskazany artefakt lub stwora.

Cartouche of Solidarity

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany nielądowy permanent pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola walki.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Compulsory Rest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma zdolność „{2}, poświęć tego stwora: Zyskujesz 2 życia.”

Devoted Crop-Mate

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole walki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Djeru's Resolve

Odkręć wskazanego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie miałby otrzymać w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fan Bearer

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Forsake the Worldly

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gideon of the Trials

+1: Do twojej następnej tury zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie miałby zadać wskazany permanent.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Żołnierz 4/4 z niezniszczalnością. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie miałby otrzymać w tej turze.

0: Dostajesz emblemat o treści „O ile władasz wędrowcem o typie Gideon, nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.”

Gideon's Intervention

Umieszczając ten urok na polu walki, wybierz dowolną nazwę karty.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie źródła o wybranej nazwie miałyby zadać tobie lub permanentom, którymi władasz.

Glory-Bound Initiate

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, otrzymuje on +1/+3 i zyskuje więź życia do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Gust Walker

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, otrzymuje on +1/+1 i zyskuje latanie do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Impeccable Timing

Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

In Oketra's Name

Zombi, którymi władasz otrzymują +2/+1 do końca tury. Pozostałe stwory, którymi władasz otrzymują +1/+1 do końca tury.

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Oketra the True

Podwójny cios, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz co najmniej trzema innymi stworami.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Oketra's Attendant

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Balsamowanie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Piechur bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Protection of the Hekma

Jeśli jakieś źródło pod władaniem przeciwnika miałoby zadać ci obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Regal Caracal

Inne Koty pod twoim władaniem otrzymują +1/+1 i mają więź życia.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony białych stworów Kot 1/1 z więzią życia.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, możesz zyskać 2 życia.

Rhet-Crop Spearmaster

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, otrzymuje on +1/+0 i zyskuje pierwszy cios do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sacred Cat

Więź życia

Balsamowanie {W} ({W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Kot bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Seraph of the Suns

Latanie

Niezniszczalność (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Sparring Mummy

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, odkręć wskazanego stwora.

Supply Caravan

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli władasz przekręconym stworem, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Tah-Crop Elite

Latanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, stwory, którymi władasz otrzymują +1/+1 do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Those Who Serve

Time to Reflect

Wygnaj wskazanego stwora, który w tej turze blokował lub został zablokowany przez Zombi.

Trial of Solidarity

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwory, którymi władasz otrzymują +2/+1 i zyskują czujność do końca tury.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zwróć ten urok do ręki jego właściciela.

Trueheart Duelist

Ten stwór w każdej walce może blokować dodatkowego stwora.

Balsamowanie {2}{W} ({2}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Unwavering Initiate

Czujność

Balsamowanie {4}{W} ({4}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Vizier of Deferment

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać wskazanego stwora, jeśli w tej turze ów stwór atakował lub blokował. Na początku następnego kroku końcowego, przywróć owego stwora na pole walki pod władaniem jego właściciela.

Vizier of Remedies

Jeśli jeden lub więcej znaczników -1/-1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego zostanie umieszczonych o jeden mniej.

Winged Shepherd

Latanie, czujność

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ancient Crab

Angler Drake

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

As Foretold

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik czasu na tym uroku.

Raz w każdej turze możesz zapłacić {0} zamiast płacenia kosztu many rzucanego przez ciebie czaru o skróconym koszcie X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą znaczników czasu na tym uroku.

Aven Initiate

Latanie

Balsamowanie {6}{U} ({6}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cartouche of Knowledge

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Censor

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Compelling Argument

Wskazany gracz umieszcza pięć wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Curator of Mysteries

Latanie

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, wróż 1.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Decision Paralysis

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Drake Haven

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli to zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Floodwaters

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Galestrike

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Glyph Keeper

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie po raz pierwszy w danej turze wskazany przez czar lub zdolność, skontruj ów czar lub zdolność.

Balsamowanie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Sfinks bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hekma Sentinels

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Illusory Wrappings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Kefnet the Mindful

Latanie, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować dopóki nie masz co najmniej siedmiu kart w ręce.

{3}{U}: Dobierz kartę, następnie możesz przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Labyrinth Guardian

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Balsamowanie {3}{U} ({3}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Iluzja Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Lay Claim

Zaurocz permanent

Masz władanie nad zauroczonym permanentem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Naga Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe z powrotem na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

New Perspectives

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty.

O ile masz co najmniej siedem kart w ręce, możesz płacić {0} zamiast płacić koszty recyklingu.

Open into Wonder

X wskazanych stworów nie może być blokowanych w tej turze. Do końca tury owe stwory zyskują „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Pull from Tomorrow

Dobierz X kart, następnie odrzuć kartę.

River Serpent

Ten stwór nie może atakować dopóki w twoim cmentarzu nie ma co najmniej pięciu kart.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sacred Excavation

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty z recyklingiem z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scribe of the Mindful

{1}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Seeker of Insight

{T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę. Aktywuj tylko jeśli rzuciłeś w tej turze czar nie będący stworem.

Shimmerscale Drake

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Slither Blade

Ten stwór nie może być blokowany.

Tah-Crop Skirmisher

Balsamowanie {3}{U} ({3}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Naga Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Trial of Knowledge

Kiedy ten urok wejdzie na pole wali, dobierz trzy karty, następnie odrzuć kartę.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zwróć ten urok do ręki jego właściciela.

Vizier of Many Faces

Możesz sprawić, że ten stwór wejdzie na pole walki jako kopia dowolnego stwora na polu walki, ale jeśli niniejszy stwór był balsamowany, żeton nie ma kosztu many, jest biały i jest dodatkowo Zombi oprócz swoich pozostałych typów.

Balsamowanie {3}{U}{U}

Vizier of Tumbling Sands

{T}: Odkręć inny wskazany permanent.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, odkręć wskazany permanent.

Winds of Rebuke

Przywróć wskazany permanent nie będący lądem do ręki właściciela. Każdy gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Zenith Seeker

Latanie

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, wskazany stwór zyskuje latanie do końca tury.

Archfiend of Ifnir

Latanie

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz inną kartę, umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze pod władaniem twoich przeciwników.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Baleful Ammit

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Blighted Bat

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Bone Picker

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli w tej turze umarł stwór.

Latanie, dotyk śmierci

Bontu the Glorified

Złowrogość, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować dopóki w tej turze nie umarł stwór pod twoim władaniem.

{1}{B}, poświęć innego stwora: Wróż 1. Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskujesz 1 życie.

Cartouche of Ambition

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Cruel Reality

Zaurocz gracza

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza poświęca on stwora lub wędrowca. Jeśli nie może tego zrobić, traci 5 żyć.

Cursed Minotaur

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Dispossess

Wybierz nazwę karty artefaktu. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę karty o wybranej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje swoją bibliotekę.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dread Wanderer

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole walki.

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki. Aktywuj jako obrzęd i tylko jeśli masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Dune Beetle

Faith of the Devoted

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskujesz 2 życia.

Festering Mummy

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Final Reward

Wygnaj wskazanego stwora.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Grim Strider

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w twojej ręce.

Horror of the Broken Lands

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz inną kartę, ten stwór dostaje +2/+1 do końca tury.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lay Bare the Heart

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem lub legendą. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Liliana, Death's Majesty

+1: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

–3: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

–7: Zniszcz wszystkie stwory nie będące Zombi.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Miasmic Mummy

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz odrzuca kartę.

Nest of Scarabs

Ilekroć umieszczasz na stworze jeden lub więcej znaczników -1/-1, stwórz tyle samo żetonów czarnego stwora Owad 1/1.

Painful Lesson

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Pitiless Vizier

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Plague Belcher

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze inny Zombi pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Ruthless Sniper

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Scarab Feast

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shadow of the Grave

Przywróć do twojej ręki wszystkie te karty z twojego cmentarza, które recyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Soulstinger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze za każdy znacznik -1/-1 na niniejszym stworze.

Splendid Agony

Rozmieść dwa znaczniki -1/-1 pomiędzy jednego lub dwa wskazane stwory.

Stir the Sands

Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Recykling {3}{B} ({3}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole walki pod władaniem właściciela.”

Trespasser's Curse

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod władaniem zauroczonego gracza, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Trial of Ambition

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zwróć ten urok do ręki jego właściciela.

Unburden

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wander in Death

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wasteland Scorpion

Dotyk śmierci

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ahn-Crop Crasher

Pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Battlefield Scavenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, możesz odrzucić kartę. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

Blazing Volley

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników.

Bloodlust Inciter

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Bloodrage Brawler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, odrzuć kartę.

Brute Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+1 oraz tratowanie.

By Force

Zniszcz X wskazanych artefaktów.

Cartouche of Zeal

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Combat Celebrant

Atakując tym stworem, jeśli nie był on wytężony w tej turze, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie jest dodatkowa faza walki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Consuming Fervor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.”

Deem Worthy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 7 obrażeń.

Recykling {3}{R} ({3}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę możesz sprawić, że zada wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Desert Cerodon

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Electrify

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Emberhorn Minotaur

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz złowrogość. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Flameblade Adept

Złowrogość

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Glorious End

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu, łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Na początku twojego najbliższego kroku końcowego przegrywasz grę.

Glorybringer

Latanie, pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, zadaje on 4 obrażenia wskazanemu stworowi nie będącemu Smokiem pod władaniem przeciwnika. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Harsh Mentor

Ilekroć przeciwnik aktywuje zdolność artefaktu, stwora lub lądu na polu walki, jeśli nie jest to zdolność dająca manę, ten stwór zadaje 2 obrażenia owemu graczowi.

Hazoret the Fervent

Niezniszczalność, pośpiech

Ten stwór nie może atakować ani blokować dopóki masz więcej niż jedną kartę na ręce.

{2}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hazoret's Favor

Na początku walki w twojej turze możesz sprawić, że wskazany stwór pod twoim władaniem odstanie do końca tury +2/+0 oraz pośpiech. Jeśli tak zrobisz, poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Heart-Piercer Manticore

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Balsamowanie {5}{R} ({5}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Mantikora bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hyena Pack

Limits of Solidarity

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Manticore of the Gauntlet

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Minotaur Sureshot

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

{1}{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Nef-Crop Entangler

Tratowanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on +1/+2 do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Nimble-Blade Khenra

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Pathmaker Initiate

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Pursue Glory

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Soul-Scar Mage

Waleczność

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać niebojowe obrażenia stworowi pod władaniem przeciwnika, zamiast tego umieść na nim tyle samo znaczników -1/-1.

Sweltering Suns

Ten czar zadaje każdemu stworowi 3 obrażenia.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thresher Lizard

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trial of Zeal

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zwróć ten urok do ręki jego właściciela.

Trueheart Twins

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Violent Impact

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warfire Javelineer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Benefaction of Rhonas

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora oraz/lub kartę uroku spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Bitterblade Warrior

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje do końca tury +1/+0 oraz dotyk śmierci. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Cartouche of Strength

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When Cartouche of Strength enters the battlefield, you may have enchanted creature fight target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Enchanted creature gets +1/+1 and has trample.

Champion of Rhonas

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu walki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Channeler Initiate

When Channeler Initiate enters the battlefield, put three -1/-1 counters on target creature you control.

{T}, Remove a -1/-1 counter from Channeler Initiate: Add one mana of any color.

Colossapede

Crocodile of the Crossing

Pośpiech

When Crocodile of the Crossing enters the battlefield, put a -1/-1 counter on target creature you control.

Defiant Greatmaw

When Defiant Greatmaw enters the battlefield, put two -1/-1 counters on target creature you control.

Whenever you put one or more -1/-1 counters on Defiant Greatmaw, remove a -1/-1 counter from another target creature you control.

Dissenter's Deliverance

Zniszcz wskazany artefakt.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Exemplar of Strength

When Exemplar of Strength enters the battlefield, put three -1/-1 counters on target creature you control.

Whenever Exemplar of Strength attacks, remove a -1/-1 counter from it. If you do, you gain 1 life.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Greater Sandwurm

Greater Sandwurm can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hapatra's Mark

Target creature you control gains hexproof until end of turn. Remove all -1/-1 counters from it. (A creature with hexproof can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Harvest Season

Search your library for up to X basic land cards, where X is the number of tapped creatures you control, and put those cards onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Haze of Pollen

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Honored Hydra

Tratowanie

Balsamowanie {3}{G} ({3}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Wąż Hydra bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Hooded Brawler

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on +2/+2 do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Initiate's Companion

Whenever Initiate’s Companion deals combat damage to a player, untap target creature or land.

Manglehorn

When Manglehorn enters the battlefield, you may destroy target artifact.

Artifacts your opponents control enter the battlefield tapped.

Naga Vitalist

{T}: Add one mana of any type that a land you control could produce.

Oashra Cultivator

{2}{G}, {T}, Sacrifice Oashra Cultivator: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Ornery Kudu

When Ornery Kudu enters the battlefield, put a -1/-1 counter on target creature you control.

Pouncing Cheetah

Błysk

Prowling Serpopard

Ten czar nie może być skontrowany.

Czary stworów pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Quarry Hauler

When Quarry Hauler enters the battlefield, for each kind of counter on target permanent, put another counter of that kind on it or remove one from it.

Rhonas the Indomitable

Deathtouch, indestructible

Rhonas the Indomitable can’t attack or block unless you control another creature with power 4 or greater.

{2}{G}: Another target creature gets +2/+0 and gains trample until end of turn.

Sandwurm Convergence

Creatures with flying can’t attack you or planeswalkers you control.

At the beginning of your end step, create a 5/5 green Wurm creature token.

Scaled Behemoth

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Shed Weakness

Target creature gets +2/+2 until end of turn. You may remove a -1/-1 counter from it.

Shefet Monitor

Cycling {3}{G} ({3}{G}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Shefet Monitor, you may search your library for a basic land card or a Desert card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. (Do this before you draw.)

Sixth Sense

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever this creature deals combat damage to a player, you may draw a card.”

Spidery Grasp

Untap target creature. It gets +2/+4 and gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Stinging Shot

Put three -1/-1 counters on target creature with flying.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Synchronized Strike

Untap up to two target creatures. They each get +2/+2 until end of turn.

Trial of Strength

When Trial of Strength enters the battlefield, create a 4/2 green Beast creature token.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zwróć ten urok do ręki jego właściciela.

Vizier of the Menagerie

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

You may cast the top card of your library if it’s a creature card.

You may spend mana as though it were mana of any type to cast creature spells.

Watchful Naga

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dobierz kartę. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ahn-Crop Champion

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Aven Wind Guide

Latanie, czujność

Creature tokens you control have flying and vigilance.

Balsamowanie {4}{W}{U} ({4}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Bounty of the Luxa

At the beginning of your precombat main phase, remove all flood counters from Bounty of the Luxa. If no counters were removed this way, put a flood counter on Bounty of the Luxa and draw a card. Otherwise, add {C}{G}{U}.

Decimator Beetle

When Decimator Beetle enters the battlefield, put a -1/-1 counter on target creature you control.

Whenever Decimator Beetle attacks, remove a -1/-1 counter from target creature you control and put a -1/-1 counter on up to one target creature defending player controls.

Enigma Drake

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Hapatra, Vizier of Poisons

Whenever Hapatra, Vizier of Poisons deals combat damage to a player, you may put a -1/-1 counter on target creature.

Whenever you put one or more -1/-1 counters on a creature, create a 1/1 green Snake creature token with deathtouch.

Honored Crop-Captain

Whenever Honored Crop-Captain attacks, other attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

Khenra Charioteer

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Merciless Javelineer

{2}, Discard a card: Put a -1/-1 counter on target creature. That creature can’t block this turn.

Neheb, the Worthy

Pierwszy cios

Other Minotaurs you control have first strike.

As long as you have one or fewer cards in hand, Minotaurs you control get +2/+0.

Whenever Neheb, the Worthy deals combat damage to a player, each player discards a card.

Nissa, Steward of Elements

+2: Scry 2.

0: Look at the top card of your library. If it’s a land card or a creature card with converted mana cost less than or equal to the number of loyalty counters on Nissa, Steward of Elements, you may put that card onto the battlefield.

−6: Untap up to two target lands you control. They become 5/5 Elemental creatures with flying and haste until end of turn. They’re still lands.

Samut, Voice of Dissent

Błysk

Double strike, vigilance, haste

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{W}, {T}: Untap another target creature.

Shadowstorm Vizier

Latanie

Whenever you cycle or discard a card, Shadowstorm Vizier gets +1/+1 until end of turn.

Temmet, Vizier of Naktamun

At the beginning of combat on your turn, target creature token you control gets +1/+1 until end of turn and can’t be blocked this turn.

Balsamowanie {3}{W}{U} ({3}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Wayward Servant

Whenever another Zombie enters the battlefield under your control, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Weaver of Currents

{T}: Add {C}{C}.

Dusk

Destroy all creatures with power 3 or greater.

Dawn

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Return all creature cards with power 2 or less from your graveyard to your hand.

Commit

Put target spell or nonland permanent into its owner’s library second from the top.

Memory

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Każdy gracz wstasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, następnie dobiera siedem kart.

Never

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Return

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Exile target card from a graveyard. Create a 2/2 black Zombie creature token.

Insult

Damage can’t be prevented this turn. If a source you control would deal damage this turn, it deals double that damage instead.

Injury

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Injury deals 2 damage to target creature and 2 damage to target player or planeswalker.

Mouth

Create a 3/3 green Hippo creature token.

Feed

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Draw a card for each creature you control with power 3 or greater.

Start

Create two 1/1 white Warrior creature tokens with vigilance.

Finish

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

As an additional cost to cast Finish, sacrifice a creature.

Zniszcz wskazanego stwora.

Reduce

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Rubble

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Up to three target lands don’t untap during their controller’s next untap step.

Destined

Target creature gets +1/+0 and gains indestructible until end of turn.

Lead

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Onward

Target creature gets +X/+0 until end of turn, where X is its power.

Victory

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

Spring

Poszukaj w twojej bibliotece karty bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Mind

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Dobierz dwie karty.

Prepare

Untap target creature. It gets +2/+2 and gains lifelink until end of turn.

Fight

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Target creature you control fights target creature an opponent controls.

Failure

Return target spell to its owner’s hand.

Comply

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Choose a card name. Until your next turn, your opponents can’t cast spells with the chosen name.

Rags

All creatures get -2/-2 until end of turn.

Riches

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Each opponent chooses a creature they control. You gain control of those creatures.

Cut

Cut deals 4 damage to target creature.

Ribbons

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Each opponent loses X life.

Heaven

Heaven deals X damage to each creature with flying.

Earth

Aftermath (Cast this spell only from your graveyard. Then exile it.)

Earth deals X damage to each creature without flying.

Bontu's Monument

Black creature spells you cast cost {1} less to cast.

Whenever you cast a creature spell, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Edifice of Authority

{1}, {T}: Target creature can’t attack this turn. Put a brick counter on Edifice of Authority.

{1}, {T}: Until your next turn, target creature can’t attack or block and its activated abilities can’t be activated. Activate this ability only if there are three or more brick counters on Edifice of Authority.

Embalmer's Tools

Activated abilities of creature cards in your graveyard cost {1} less to activate.

Tap an untapped Zombie you control: Target player puts the top card of their library into their graveyard.

Gate to the Afterlife

Whenever a nontoken creature you control dies, you gain 1 life. Then you may draw a card. If you do, discard a card.

{2}, {T}, Sacrifice Gate to the Afterlife: Search your graveyard, hand, and/or library for a card named God-Pharaoh’s Gift and put it onto the battlefield. If you search your library this way, shuffle it. Activate this ability only if there are six or more creature cards in your graveyard.

Hazoret's Monument

Red creature spells you cast cost {1} less to cast.

Whenever you cast a creature spell, you may discard a card. If you do, draw a card.

Honed Khopesh

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Kefnet's Monument

Blue creature spells you cast cost {1} less to cast.

Whenever you cast a creature spell, target creature an opponent controls doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Luxa River Shrine

{1}, {T}: You gain 1 life. Put a brick counter on Luxa River Shrine.

{T}: You gain 2 life. Activate this ability only if there are three or more brick counters on Luxa River Shrine.

Oketra's Monument

White creature spells you cast cost {1} less to cast.

Whenever you cast a creature spell, create a 1/1 white Warrior creature token with vigilance.

Oracle's Vault

{2}, {T}: Exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card. Put a brick counter on Oracle’s Vault.

{T}: Exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card without paying its mana cost. Activate this ability only if there are three or more brick counters on Oracle’s Vault.

Pyramid of the Pantheon

{2}, {T}: Add one mana of any color. Put a brick counter on Pyramid of the Pantheon.

{T}: Add three mana of any one color. Activate this ability only if there are three or more brick counters on Pyramid of the Pantheon.

Rhonas's Monument

Rzucanie czarów zielonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Throne of the God-Pharaoh

At the beginning of your end step, each opponent loses life equal to the number of tapped creatures you control.

Watchers of the Dead

Exile Watchers of the Dead: Each opponent chooses two cards in their graveyard and exiles the rest.

Canyon Slough

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Canyon Slough enters the battlefield tapped.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cascading Cataracts

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Add five mana in any combination of colors.

Cradle of the Accursed

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, Sacrifice Cradle of the Accursed: Create a 2/2 black Zombie creature token. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Fetid Pools

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Fetid Pools enters the battlefield tapped.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Grasping Dunes

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Grasping Dunes: Put a -1/-1 counter on target creature. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Irrigated Farmland

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Irrigated Farmland enters the battlefield tapped.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Painted Bluffs

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Scattered Groves

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Scattered Groves enters the battlefield tapped.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sheltered Thicket

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Sheltered Thicket enters the battlefield tapped.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sunscorched Desert

When Sunscorched Desert enters the battlefield, it deals 1 damage to target player or planeswalker.

{T}: Weź {C}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Gideon, Martial Paragon

+2: Untap all creatures you control. Those creatures get +1/+1 until end of turn.

0: Until end of turn, Gideon, Martial Paragon becomes a 5/5 Human Soldier creature with indestructible that’s still a planeswalker. Prevent all damage that would be dealt to him this turn.

−10: Creatures you control get +2/+2 until end of turn. Tap all creatures your opponents control.

Companion of the Trials

Latanie

{1}{W}: Untap target creature. Activate this ability only if you control a Gideon planeswalker.

Gideon's Resolve

When Gideon’s Resolve enters the battlefield, you may search your library and/or graveyard for a card named Gideon, Martial Paragon, reveal it, and put it into your hand. If you search your library this way, shuffle it.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Graceful Cat

Whenever Graceful Cat attacks, it gets +1/+1 until end of turn.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Liliana, Death Wielder

+2: Put a -1/-1 counter on up to one target creature.

−3: Destroy target creature with a -1/-1 counter on it.

−10: Return all creature cards from your graveyard to the battlefield.

Desiccated Naga

{3}{B}: Target opponent loses 2 life and you gain 2 life. Activate this ability only if you control a Liliana planeswalker.

Liliana's Influence

Put a -1/-1 counter on each creature you don’t control. You may search your library and/or graveyard for a card named Liliana, Death Wielder, reveal it, and put it into your hand. If you search your library this way, shuffle it.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.