Core Set 2020

Aerial Assault

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora z lataniem pod twoim władaniem.

Ajani, Strength of the Pride

+1: Zyskaj życia równe sumie liczb stworów i wędrowców pod twoim władaniem.

–2: Stwórz żeton białego stwora Kot Piechur 2/2 o nazwie Ajani’s Pridemate mający „Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

0: Jeśli masz co najmniej o 15 żyć więcej niż twoje startowe życia, wygnaj tego wędrowca oraz każdy artefakt i stwora pod władaniem przeciwników.

Ancestral Blade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1, po czym dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Angel of Vitality

Latanie

Jeśli masz zyskać życia, zamiast tego zyskaj tyle samo żyć plus 1.

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile masz co najmniej 25 żyć.

Angelic Gift

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie.

Apostle of Purifying Light

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

{2}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Battalion Foot Soldier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o nazwie Battalion Foot Soldier, ujawnij je i umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bishop of Wings

Ilekroć Anioł wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 4 życia.

Ilekroć umrze Anioł pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Brought Back

Wskaż co najwyżej dwie karty bytów w twoim cmentarzu umieszczone tam z pola bitwy w tej turze. Przywróć je przekręcone na pole bitwy.

Cavalier of Dawn

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jeden wskazany nie-lądowy byt. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dawning Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Daybreak Chaplain

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Devout Decree

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca w kolorze czarnym lub czerwonym. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eternal Isolation

Umieść wskazanego stwora o sile 4 lub większej na spodzie biblioteki właściciela.

Fencing Ace

Podwójny cios

Gauntlets of Light

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i zadaje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast siły.

Zauroczony stwór ma „{2}{W}: Odkręć tego stwora.”

Glaring Aegis

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Griffin Sentinel

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Hanged Executioner

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{3}{W}, wygnaj tego stwora: Wygnaj wskazanego stwora.

Herald of the Sun

Latanie

{3}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze z lataniem.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Inspiring Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Loxodon Lifechanter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że liczba twoich żyć otrzyma wartość sumy wytrzymałości stworów pod twoim władaniem.

{5}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Loyal Pegasus

Latanie

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Master Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Moment of Heroism

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Moorland Inquisitor

{2}{W}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Planar Cleansing

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rule of Law

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Sephara, Sky's Blade

Zamiast płacenia kosztu many tego czaru możesz zapłacić {W} oraz przekręcić cztery odkręcone stwory z lataniem pod twoim władaniem.

Latanie, więź życia

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem mają niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Soulmender

{T}: Zyskaj 1 życie.

Squad Captain

Czujność

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Starfield Mystic

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć urok pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Steadfast Sentry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Yoked Ox

Aether Gust

Wybierz wskazany czar lub byt w kolorze czerwonym lub zielonym. Jego właściciel umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Agent of Treachery

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wskazanym bytem.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej trzema cudzymi bytami, dobierz trzy karty.

Air Elemental

Latanie

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Atemsis, All-Seeing

Latanie

{2}{U}, {T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz ujawnić twoją rękę. Jeśli w ten sposób zostaną ujawnione karty z co najmniej sześcioma różnymi skrótami many, ów gracz przegrywa grę.

Befuddle

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0.

Dobierz kartę.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Boreal Elemental

Latanie

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Brineborn Cutthroat

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć rzucisz czar w turze przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Captivating Gyre

Przywróć co najwyżej trzy wskazane stwory do rąk właścicieli.

Cavalier of Gales

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym umieść w dowolnej kolejności dwie karty z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór umrze, wtasuj go do twojej biblioteki, po czym wróż 2.

Cerulean Drake

Latanie

Ochrona przed czerwonym (Nic czerwonego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar wskazujący ciebie.

Cloudkin Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Drawn from Dreams

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Dungeon Geists

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy dopóki władasz niniejszym stworem.

Faerie Miscreant

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz inną kartą o nazwie Faerie Miscreant, dobierz kartę.

Flood of Tears

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty do rąk ich właścicieli. Jeśli przywrócisz w ten sposób co najmniej cztery nieżetonowe byty pod twoim władaniem, możesz umieścić kartę bytu z twojej ręki na polu bitwy.

Fortress Crab

Frilled Sea Serpent

{5}{U}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Frost Lynx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Hard Cover

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma „{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.”

Leyline of Anticipation

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Masterful Replication

Wybierz jedno —

  • Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

  • Wybierz wskazany artefakt pod twoim władaniem. Każdy inny artefakt pod twoim władaniem do końca tury staje się kopią owego artefaktu.

Metropolis Sprite

Latanie

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Moat Piranhas

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Mu Yanling, Sky Dancer

+2: Do twojej następnej tury co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -2/-0 i traci latanie.

–3: Stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak Żywiołak 4/4 z lataniem.

–8: Dostajesz emblemat mający „Wyspy pod twoim władaniem mają «{T}: Dobierz kartę».”

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Octoprophet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Portal of Sanctuary

{1}, {T}: Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem i wszystkie Aury dołączone do niego do rąk właścicieli. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Renowned Weaponsmith

{T}: Weź {C}{C}. Użyj tej many tylko do rzucania czarów artefaktów lub aktywowania zdolności artefaktów.

{U}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Heart-Piercer Bow lub Vial of Dragonfire, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sage's Row Denizen

Ilekroć inny niebieski stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli dwie karty.

Scholar of the Ages

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty sztuczek i/lub obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sleep Paralysis

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Spectral Sailor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

{3}{U}: Dobierz kartę.

Tale's End

Skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność lub legendarny czar.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Winged Words

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Dobierz dwie karty.

Yarok's Wavecrasher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Zephyr Charge

{1}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Agonizing Syphon

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, zyskaj 3 życia.

Audacious Thief

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę i strać 1 życie.

Barony Vampire

Bladebrand

Wskazany stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Dobierz kartę.

Blightbeetle

Ochrona przed zielonym (Nic zielonego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Na stworach pod władaniem twoich przeciwników nie można umieszczać znaczników +1/+1.

Blood Burglar

O ile jest twoja tura, ten stwór ma więź życia. (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Blood for Bones

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym przywróć inną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Bloodsoaked Altar

{T}, zapłać 2 życia, odrzuć kartę, poświęć stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Bloodthirsty Aerialist

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Boneclad Necromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazaną kartę stwora z cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Cavalier of Night

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub niższym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Disfigure

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Dread Presence

Ilekroć Bagno wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno —

  • Dobierz kartę i strać 1 życie.

  • Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Embodiment of Agonies

Latanie, dotyk śmierci

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile jest różnych kosztów many pomiędzy nie-lądowymi kartami w twoim cmentarzu. (Przykładowo, {2}{B} i {1}{B}{B} to różne koszty many.)

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Fathom Fleet Cutthroat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego uszkodzonego w tej turze stwora pod władaniem przeciwnika.

Feral Abomination

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Gorging Vulture

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty. Zyskaj 1 życie za każdą kartę stwora zmieloną w ten sposób. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gruesome Scourger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Knight of the Ebon Legion

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz dotyk śmierci.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli któryś gracz stracił co najmniej 4 życia w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują stratę życia.)

Legion's End

Wygnaj wskazanego stwora o skrócie many 2 lub niższym pod władaniem przeciwnika i wszystkie inne stwory pod władaniem owego gracza o takiej samej nazwie. Następnie ów gracz ujawnia swoją rękę i wygania wszystkie karty o tej nazwie ze swojej ręki i cmentarza.

Leyline of the Void

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Jeśli jakaś karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, zamiast tego wygnaj ją.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Noxious Grasp

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca w kolorze białym lub zielonym. Zyskaj 1 życie.

Rotting Regisaur

Na początku twojego kroku utrzymania odrzuć kartę.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scheming Symmetry

Wskaż dwóch graczy. Każdy z nich wyszukuje kartę w swojej bibliotece, po czym tasuje i umieszcza ową kartę na wierzchu.

Sorcerer of the Fang

{5}{B}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Sorin, Imperious Bloodlord

+1: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje dotyk śmierci i więź życia. Jeśli jest Wampirem, umieść na nim znacznik +1/+1.

+1: Możesz poświęcić Wampira. Kiedy tak zrobisz, ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, zyskaj 3 życia.

–3: Możesz umieścić kartę Wampira z twojej ręki na polu bitwy.

Soul Salvage

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thought Distortion

Ten czar nie może być skontrowany.

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wygnaj wszystkie karty nie będące lądem lub stworem z ręki i cmentarza owego gracza.

Undead Servant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę on nazwie Undead Servant w twoim cmentarzu.

Unholy Indenture

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem ze znacznikiem +1/+1.

Vampire of the Dire Moon

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Vengeful Warchief

Ilekroć stracisz życia po raz pierwszy w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Vilis, Broker of Blood

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Ilekroć stracisz życia, dobierz tyle samo kart. (Obrażenia sprawiają utratę żyć.)

Yarok's Fenlurker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik wygania kartę ze swojej ręki.

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Cavalier of Flame

{1}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i pośpiech.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć dowolną liczbę kart, po czym dobierz tyle samo kart.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on po X obrażeń każdemu przeciwnikowi oraz każdemu wędrowcowi pod ich władaniem, gdzie X jest liczbą kart lądów w twoim cmentarzu.

Chandra, Acolyte of Flame

0: Umieść znacznik lojalności na każdym czerwonym wędrowcu pod twoim władaniem.

0: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Zyskują one pośpiech. Poświęć je na początku najbliższego kroku końcowego.

–2: Możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Chandra, Awakened Inferno

Ten czar nie może być skontrowany.

+2: Każdy przeciwnik dostaje emblemat mający „Na początku twojego kroku utrzymania, ten emblemat zadaje tobie 1 obrażenie.”

–3: Ten wędrowiec zadaje każdemu stworowi bez typu Żywiołak po 3 obrażenia.

–X: Ten wędrowiec zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi. Jeśli byt uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Chandra, Novice Pyromancer

+1: Żywiołaki pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

–1: Weź {R}{R}.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Chandra's Embercat

{T}: Weź {R}. Użyj jej tylko do rzucenia czaru Żywiołaka lub wędrowca typu Chandra.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chandra's Regulator

Ilekroć aktywujesz zdolność lojalnościową wędrowca typu Chandra, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz skopiuj ową zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

{1}, {T}, odrzuć Górę lub czerwoną kartę: Dobierz kartę.

Chandra's Spitfire

Latanie

Ilekroć przeciwnik otrzyma pozabojowe obrażenia, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Daggersail Aeronaut

O ile jest twoja tura, ten stwór ma latanie.

Destructive Digger

{3}, {T}, poświęć artefakt lub ląd: Dobierz kartę.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Drakuseth, Maw of Flames

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia oraz po 3 obrażenia każdemu z co najwyżej dwóch innych wskazanych celów.

Ember Hauler

{1}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Fire Elemental

Flame Sweep

Ten czar zadaje po 2 obrażenia każdemu stworowi za wyjątkiem stworów z lataniem pod twoim władaniem.

Fry

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi w kolorze białym lub niebieskim.

Glint-Horn Buccaneer

Pośpiech

Ilekroć odrzucisz kartę, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{1}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli ten stwór atakuje.

Goblin Bird-Grabber

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem z lataniem.

Goblin Ringleader

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty Goblinów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Goblin Smuggler

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

{T}: Iny wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Infuriate

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+2.

Keldon Raider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lavakin Brawler

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+0 za każdego Żywiołaka pod twoim władaniem.

Leyline of Combustion

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Ilekroć ty oraz/lub co najmniej jeden z bytów pod twoim władaniem zostaniecie wskazani przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Marauding Raptor

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje mu 2 obrażenia. Jeśli Dinozaur otrzyma obrażenia w ten sposób, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Mask of Immolation

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1, po czym dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór ma „Poświęć tego stwora: zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Pack Mastiff

{1}{R}: Każdy stwór pod twoim władaniem o nazwie Pack Mastiff do końca tury dostaje +1/+0.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Reckless Air Strike

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 3 obrażenia.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Reduce to Ashes

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Repeated Reverberation

Kiedy rzucisz następny czar sztuczki lub obrzędu albo aktywujesz zdolność lojalnościową w tej turze, skopiuj ów czar lub zdolność dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ripscale Predator

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Scampering Scorcher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Żywiołaki pod twoim władaniem zyskują pośpiech do końca tury. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Scorch Spitter

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje 1 obrażenie graczowi lub wędrowcowi, którego atakuje.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tectonic Rift

Zniszcz wskazany ląd. Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Thunderkin Awakener

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskaż kartę Żywiołaka w twoim cmentarzu o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość tego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy przekręconą i atakującą. Poświęć ją na początku najbliższego kroku końcowego.

Uncaged Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Unchained Berserker

Ochrona przed białym (Nic białego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile atakuje.

Barkhide Troll

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Brightwood Tracker

{5}{G}, {T}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Cavalier of Thorns

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich kartę lądu na polu bitwy, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, umieść inną wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Centaur Courser

Elvish Reclaimer

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty lądów.

{2}, {T}, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Feral Invocation

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Ferocious Pup

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Gargos, Vicious Watcher

Czujność

Rzucanie czarów typu Hydra kosztuje cię o {4} mniej.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar, niniejszy stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Greenwood Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Growth Cycle

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Dostaje on do końca tury dodatkowe +2/+2 za każdą kartę o nazwie Growth Cycle w twoim cmentarzu.

Healer of the Glade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Howling Giant

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2.

Leafkin Druid

{T}: Weź {G}. Jeśli władasz co najmniej czterema stworami, zamiast tego weź {G}{G}.

Leyline of Abundance

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Ilekroć przekręcisz stwora biorąc manę, weź dodatkowo {G}.

{6}{G}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Loaming Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Mammoth Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Natural End

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 3 życia.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Nightpack Ambusher

Błysk

Inne Wilki i Wilkołaki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie rzuciłeś w tej turze czaru, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Overgrowth Elemental

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Żywiołaku pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie. Jeśli ów stwór był Żywiołakiem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Season of Growth

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Ilekroć rzucisz czar wskazujący stwora pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Sedge Scorpion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Shared Summons

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów o różnych nazwach, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Shifting Ceratops

Ten czar nie może być skontrowany.

Ochrona przed niebieskim (Nic niebieskiego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje jedno z: zasięg, tratowanie lub pośpiech.

Silverback Shaman

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Thicket Crasher

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne Żywiołaki pod twoim władaniem mają tratowanie.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Veil of Summer

Dobierz kartę jeśli przeciwnik rzucił w tej turze niebieski lub czarny czar. Czary pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane w tej turze. Ty oraz byty pod twoim władaniem zyskujecie do końca tury antyklątwę przed niebieskim i czarnym. (Ty oraz one nie możecie być wskazywani przez niebieskie lub czarne czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Vivien, Arkbow Ranger

+1: Rozdziel dwa znaczniki +1/+1 między co najwyżej dwa wskazane stwory. Zyskują one tratowanie do końca tury.

–3: Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

–5: Możesz ujawnić własną kartę stwora spoza gry i umieścić ją w twojej ręce.

Voracious Hydra

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

  • Podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

  • Ten stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Vorstclaw

Wakeroot Elemental

{G}{G}{G}{G}{G}: Odkręć wskazany ląd pod twoim władaniem. Staje się on stworem Żywiołak 5/5 z pośpiechem. Nadal jest lądem. (Ten efekt trwa dopóki ów ląd pozostaje na polu bitwy.)

Wolfkin Bond

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Wolfrider's Saddle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2, po czym dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Woodland Champion

Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Corpse Knight

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Creeping Trailblazer

Inne Żywiołaki pod twoim władaniem dostają +1/+0.

{2}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego Żywiołaka pod twoim władaniem.

Empyrean Eagle

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Ironroot Warlord

Siła tej karty jest równa liczbie stworów pod twoim władaniem.

{3}{G}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Kaalia, Zenith Seeker

Latanie, czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Anioła, kartę Demona i/lub kartę Smoka i umieścić je w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Kethis, the Hidden Hand

Rzucanie legendarnych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Wygnaj dwie legendarne karty z twojego cmentarza: Do końca tury każda legendarna karta w twoim cmentarzu zyskuje „Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza.”

Kykar, Wind's Fury

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Poświęć Ducha: Weź {R}.

Lightning Stormkin

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Ogre Siegebreaker

{2}{B}{R}: Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Omnath, Locus of the Roil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Żywiołaków pod twoim władaniem.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Żywiołaku pod twoim władaniem. Jeśli władasz co najmniej ośmioma lądami, dobierz kartę.

Risen Reef

Ilekroć ten stwór lub inny Żywiołak wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy. Jeśli nie umieścisz jej na polu bitwy, umieść ją w twojej ręce.

Skyknight Vanguard

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Piechur 1/1.

Tomebound Lich

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Yarok, the Desecrated

Dotyk śmierci, więź życia

Jeśli byt wchodzący na pole bitwy powoduje wyzwolenie zdolności bytu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Anvilwrought Raptor

Latanie

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bag of Holding

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wszystkie karty wygnane z jego pomocą do rąk ich właścicieli.

Colossus Hammer

Wyposażony stwór dostaje +10/+10 i traci latanie.

Wyposaż {8} ({8}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Diamond Knight

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Ilekroć rzucisz czar wybranego koloru, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Diviner's Lockbox

{1}, {T}: Nazwij kartę, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli owa karta ma wybraną nazwę, poświęć ten artefakt i dobierz trzy karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Golos, Tireless Pilgrim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

{2}{W}{U}{B}{R}{G}: Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać je w tej turze bez płacenia ich kosztów many.

Grafdigger's Cage

Karty stworów w cmentarzach i bibliotekach nie mogą wejść na pole bitwy.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy i bibliotek.

Heart-Piercer Bow

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 1 obrażenie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Icon of Ancestry

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}, {T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora wybranego typu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Manifold Key

{1}, {T}: Odkręć inny wskazany artefakt.

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Marauder's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Mystic Forge

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary artefaktów oraz bezkolorowe czary z wierzchu twojej biblioteki.

{T}, zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki.

Pattern Matcher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o takiej samej nazwie, jak inny stwór pod twoim władaniem, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Prismite

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Retributive Wand

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, zadaje on wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Salvager of Ruin

Poświęć tego stwora: Wybierz wskazaną kartę bytu w twoim cmentarzu, która została tam umieszczona z pola bitwy w tej turze. Przywróć ją do twojej ręki.

Scuttlemutt

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Stone Golem

Vial of Dragonfire

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Cryptic Caves

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Field of the Dead

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

Ilekroć ten lub inny ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami o różnych nazwach, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Lotus Field

Antyklątwa

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć dwa lądy.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Rienne, Angel of Rebirth

Latanie

Inne wielokolorowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Ilekroć umrze inny wielokolorowy stwór pod twoim władaniem, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Ajani, Inspiring Leader

+2: Zyskaj 2 życia. Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 2 życia.

–10: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie i podwójny cios.

Goldmane Griffin

Latanie, czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Ajani, Inspiring Leader, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Savannah Sage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Twinblade Paladin

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

O ile masz co najmniej 25 żyć, ten stwór ma podwójny cios. (Zadaje zarówno obrażenia bojowe jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Mu Yanling, Celestial Wind

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -5/-0.

–3: Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

–7: Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +5/+5.

Celestial Messenger

Błysk (Możesz zagrać tę kartę jak sztuczkę.)

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem typu Yanling.

Waterkin Shaman

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Yanling's Harbinger

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Mu Yanling, Celestial Wind, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Sorin, Vampire Lord

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 4. Zyskaj 4 życia.

–8: Do końca tury każdy Wampir pod twoim władaniem zyskuje „{T}: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.”

Savage Gorger

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli przeciwnik stracił życia w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują utratę życia.)

Sorin's Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Sorin, Vampire Lord, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Thirsting Bloodlord

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Chandra, Flame's Fury

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia i 2 obrażenia władcy owego stwora.

–8: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi i każdemu stworowi pod jego władaniem po 10 obrażeń.

Chandra's Flame Wave

Ten czar zadaje po 2 obrażenia wskazanemu graczowi i każdemu stworowi pod jego władaniem. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Chandra, Flame’s Fury, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Pyroclastic Elemental

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi 1 obrażenie.

Wildfire Elemental

Ilekroć przeciwnik otrzyma pozabojowe obrażenia, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Vivien, Nature's Avenger

+1: Umieść trzy znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–1: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–6: Wskazany stwór do końca tury dostaje +10/+10 i tratowanie.

Ethereal Elk

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Vivien, Nature’s Avenger, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Gnarlback Rhino

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, dobierz kartę.

Vivien's Crocodile

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem typu Vivien.

Angelic Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zaatakuje, zyskują one do końca tury niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Bastion Enforcer

Concordia Pegasus

Latanie

Haazda Officer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Impassioned Orator

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Imperial Outrider

Ironclad Krovod

Prowling Caracal

Serra's Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Show of Valor

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+4.

Siege Mastodon

Take Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Trusted Pegasus

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany atakujący stwór bez latania do końca tury zyskuje latanie.

Coral Merfolk

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Riddlemaster Sphinx

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bartizan Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bogstomper

Dark Remedy

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+3.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gravewaker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Skeleton Archer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sorin's Thirst

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Vampire Opportunist

{6}{B}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Walking Corpse

Engulfing Eruption

Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Fearless Halberdier

Goblin Assailant

Hostile Minotaur

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Immortal Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.

Nimble Birdsticker

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Rubblebelt Recluse

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Aggressive Mammoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Frilled Sandwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Oakenform

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Woodland Mystic

{T}: Weź {G}.