Core Set 2020

Aerial Assault

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora. Zyskujesz 1 życie za każdego stwora z lataniem pod twoim władaniem.

Ajani, Strength of the Pride

+1: Zyskaj życia równe sumie liczb stworów i wędrowców pod twoim władaniem.

–2: Stwórz żeton białego stwora Kot Piechur 2/2 o nazwie Ajani’s Pridemate ze zdolnością „Ilekroć zyskujesz życie, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

0: Jeśli masz co najmniej o 15 żyć więcej niż twoje startowe życia, wygnaj tego wędrowca oraz każdy artefakt i stwora pod władaniem przeciwników.

Ancestral Blade

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1, następnie dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Angel of Vitality

Latanie

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj tyle samo plus 1.

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile masz co najmniej 25 żyć.

Angelic Gift

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie.

Apostle of Purifying Light

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

{2}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Battalion Foot Soldier

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o ten samej nazwie, ujawnić ją i mieścić w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Bishop of Wings

Ilekroć Anioł wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskaj 4 życia.

Ilekroć umrze Anioł pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Brought Back

Wskaż co najwyżej dwie karty permanentów w twoim cmentarzu, które trafiły tam z pola walki w tej turze. Przywróć je przekręcone na pole walki.

Cavalier of Dawn

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz co najwyżej jeden wskazany nielądowy permanent. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Golem 3/3.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dawning Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 4 życia.

Daybreak Chaplain

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Devout Decree

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca w kolorze czarnym lub czerwonym. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eternal Isolation

Umieść wskazanego stwora o sile 4 lub większej na spodzie biblioteki właściciela.

Fencing Ace

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Gauntlets of Light

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i zadaje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast siły.

Zauroczony stwór ma „mana_2|{W}: Odkręć tego stwora.”

Glaring Aegis

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje ochronę przed wybranym kolorem do końca tury.

Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, niniejszy stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Griffin Sentinel

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Hanged Executioner

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{3}{W}, wygnaj tego stwora: Wygnaj wskazanego stwora.

Herald of the Sun

Latanie

{3}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze z lataniem.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+1 do końca tury.

Inspiring Captain

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Leyline of Sanctity

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

Masz antyklątwę. (Nie możesz być celem czarów i zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

Loxodon Lifechanter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz sprawić, że liczba twoich żyć otrzyma wartość sumy wytrzymałości stworów pod twoim władaniem.

{5}{W}: Ten stwór dostaje +X/+X do końca tury, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Loyal Pegasus

Latanie

Ten stwór nie może samotnie atakować lub blokować.

Master Splicer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Moment of Heroism

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Moorland Inquisitor

{2}{W}: Ten stwór zyskuje do końca tury pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Planar Cleansing

Zniszcz wszystkie nielądowe permanenty.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rule of Law

Każdy z graczy nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Sephara, Sky's Blade

Zamiast płacenia kosztu many tego czaru możesz zapłacić {W} oraz przekręcić cztery odkręcone stwory z lataniem pod twoim władaniem.

Latanie, więź życia

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem mają niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Soulmender

{T}: Zyskaj 1 życie.

Squad Captain

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Ten stwór wchodzi na pole walki ze znacznikiem +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Starfield Mystic

Rzucanie uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć urok pod twoim władaniem jest umieszczany w cmentarzu z pola walki, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Steadfast Sentry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Yoked Ox

Aether Gust

Wskaż czar lub permanent w kolorze czerwonym lub zielonym. Jego właściciel umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Agent of Treachery

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj władanie nad wskazanym permanentem.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej trzema nie własnymi permanentami, dobierz trzy karty.

Air Elemental

Latanie

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Atemsis, All-Seeing

Latanie

{2}{U}, {T}: Dobierz dwie karty, następnie odrzuć kartę.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz ujawnić twoją rękę. Jeśli w ten sposób zostaną ujawnione karty z co najmniej sześcioma różnymi skróconymi kosztami many, ów gracz przegrywa grę.

Befuddle

Wskazany stwór dostaje -4/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Boreal Elemental

Latanie

Czary rzucane przez twoich przeciwników wskazujące tego stwora kosztują o {2} więcej.

Brineborn Cutthroat

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć rzucasz czar w turze przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Captivating Gyre

Przywróć co najwyżej trzy wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Cavalier of Gales

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty, następnie umieść w dowolnej kolejności dwie karty z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór umrze, wtasuj go do twojej biblioteki, następnie wróż 2.

Cerulean Drake

Latanie

Ochrona przed czerwonym (Nic czerwonego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar wskazujący ciebie.

Cloudkin Seer

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Drawn from Dreams

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Dungeon Geists

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy dopóki władasz niniejszym stworem.

Faerie Miscreant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli władasz inną kartą o takiej samej nazwie, dobierz kartę.

Flood of Tears

Przywróć wszystkie nielądowe permanenty do rąk ich właścicieli. Jeśli przywrócisz w ten sposób co najmniej cztery nieżetonowe permanenty pod twoim władaniem, możesz umieścić kartę permanentu z twojej ręki na polu walki.

Fortress Crab

Frilled Sea Serpent

{5}{U}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Frost Lynx

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Hard Cover

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma „{T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.”

Leyline of Anticipation

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

You may cast spells as though they had flash.

Masterful Replication

Wybierz jedno —

  • Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Golem 3/3.

  • Wskaż artefakt pod twoim władaniem. Każdy inny artefakt pod twoim władaniem do końca tury staje się kopią owego artefaktu.

Metropolis Sprite

Latanie

{U}: Ten stwór dostaje +1/-1 do końca tury.

Moat Piranhas

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Mu Yanling, Sky Dancer

+2: Do twojej następnej tury co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -2/-0 i traci latanie.

–3: Stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak Żywiołak 4/4 z lataniem.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Wyspy pod twoim władaniem mają «{T}: Dobierz kartę».”

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Octoprophet

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Portal of Sanctuary

{1}, {T}: Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem i wszystkie Aury dołączone do niego do rąk ich właścicieli. Aktywuj tę zdolność tylko w twojej turze.

Renowned Weaponsmith

{T}: Weź {C}{C}. Użyj tej many tylko do rzucania czarów artefaktów lub aktywowania zdolności artefaktów.

{U}, {T}: Poszukaj w twojej bibliotece karty o nazwie Heart-Piercer Bow lub Vial of Dragonfire, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Sage's Row Denizen

Ilekroć inny niebieski stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Scholar of the Ages

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty sztuczek i/lub obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sleep Paralysis

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Spectral Sailor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

{3}{U}: Dobierz kartę.

Tale's End

Skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność lub legendarny czar.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów z lataniem kosztuje cię o {1} mniej.

Winged Words

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Dobierz dwie karty.

Yarok's Wavecrasher

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Zephyr Charge

{1}{U}: Wskazany stwór zyskuje latanie do końca tury.

Agonizing Syphon

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Audacious Thief

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę i strać 1 życie.

Barony Vampire

Bladebrand

Wskazany stwór zyskuje do końca tury dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Dobierz kartę.

Blightbeetle

Ochrona przed zielonym (Nic zielonego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Na stworach pod władaniem przeciwników nie można umieszczać znaczników +1/+1.

Blood Burglar

O ile jest twoja tura, ten stwór ma więź życia. (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Blood for Bones

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole wali, następnie przywróć inną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Bloodsoaked Altar

{T}, zapłać 2 życia, odrzuć kartę, poświęć stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem. Używaj jako obrzędu.

Bloodthirsty Aerialist

Latanie

Ilekroć zyskujesz życie, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Boneclad Necromancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wygnać wskazaną kartę stwora z cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Cavalier of Night

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poświęcić innego stwora. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 3 lub niższym z twojego cmentarza na pole walki.

Disfigure

Wskazany stwór dostaje -2/-2 do końca tury.

Dread Presence

Ilekroć Bagno wejdzie na pole walki pod twoje władanie, wybierz jedno —

  • Dobierz kartę i strać 1 życie.

  • Ten stwór zadaje dowolnie wskazanemu celowi 2 obrażenia a ty zyskujesz 2 życia.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Embodiment of Agonies

Latanie, dotyk śmierci

Ten stwór wchodzi na pole walki mając tyle znaczników +1/+1, ile jest różnych kosztów many pomiędzy nielądowymi kartami w twoim cmentarzu. (Przykładowo, {2}{B} i {1}{B}{B} to różne koszty many.)

Epicure of Blood

Ilekroć zyskujesz życie, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Fathom Fleet Cutthroat

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazanego władanego przez przeciwnika stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Feral Abomination

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Gorging Vulture

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść cztery wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Zyskaj 1 życie za każdą kartę stwora umieszczoną w twoim cmentarzu w ten sposób.

Gravedigger

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gruesome Scourger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Knight of the Ebon Legion

{2}{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +3/+3 i dotyk śmierci.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli gracz stracił co najmniej 4 życia w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują stratę życia.)

Legion's End

Wygnaj wskazanego stwora o skróconym koszcie many 2 lub niższym pod władaniem przeciwnika i wszystkie inne stwory pod władaniem owego gracza o takiej samej nazwie. Następnie ów gracz ujawnia swoją rękę i wygania wszystkie karty o tej nazwie ze swojej ręki i cmentarza.

Leyline of the Void

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

Jeśli karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, zamiast tego wygnaj ją.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Noxious Grasp

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca w kolorze białym lub zielonym. Zyskaj 1 życie.

Rotting Regisaur

Na początku twojego kroku utrzymania odrzuć kartę.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scheming Symmetry

Wskaż dwóch graczy. Każdy z nich wyszukuje kartę w swojej bibliotece, następnie tasuje swoją bibliotekę i umieszcza ową kartę na jej wierzchu.

Sorcerer of the Fang

{5}{B}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Sorin, Imperious Bloodlord

+1: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury dotyk śmierci i więź życia. Jeśli jest Wampirem, umieść na nim znacznik +1/+1.

+1: Możesz poświęcić Wampira. Kiedy tak zrobisz, ten wędrowiec zadaje w dowolnie wskazany cel 3 obrażenia a ty zyskaj 3 życia.

–3: Możesz umieścić kartę Wampira z twojej ręki na polu walki.

Soul Salvage

Przywróć co najwyżej dwie wskazany karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thought Distortion

Ten czar nie może być skontrowany.

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wygnaj wszystkie karty nie będące lądem lub stworem z ręki i cmentarza owego gracza.

Undead Servant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę on nazwie Undead Servant w twoim cmentarzu.

Unholy Indenture

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem ze znacznikiem +1/+1.

Vampire of the Dire Moon

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Vengeful Warchief

Ilekroć stracisz życie po raz pierwszy w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują utratę życia.)

Vilis, Broker of Blood

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Ilekroć tracisz życia, dobierz tyle samo kart. (Obrażenia sprawiają utratę żyć.)

Yarok's Fenlurker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy przeciwnik wygania kartę ze swojej ręki.

{2}{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Act of Treason

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Cavalier of Flame

{1}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i pośpiech.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, odrzuć dowolną liczbę kart, następnie dobierz tyle samo kart.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on X obrażeń każdemu przeciwnikowi i każdemu wędrowcowi pod ich władaniem, gdzie X jest liczbą kart lądów w twoim cmentarzu.

Chandra, Acolyte of Flame

0: Umieść znacznik lojalności na każdym czerwonym wędrowcu pod twoim władaniem.

0: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Zyskują one pośpiech. Poświęć je na początku najbliższego kroku końcowego.

–2: Możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza. Jeśli ta karta miałaby być umieszczona w cmentarzu w tej turze, zamiast tego wygnaj ją.

Chandra, Awakened Inferno

Ten czar nie może być skontrowany.

+2: Każdy przeciwnik dostaje emblemat o treści „Na początku twojego kroku utrzymania, ten emblemat zadaje tobie 1 obrażenie.”

–3: Ten wędrowiec zadaje 3 obrażenia każdemu stworowi nie będącemu Żywiołakiem.

–X: Ten wędrowiec zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi. Jeśli permanent z zadanymi w ten sposób obrażeniami miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Chandra, Novice Pyromancer

+1: Żywiołaki pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

–1: Weź {R}{R}.

–2: Ten wędrowiec zadaje 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

Chandra's Embercat

{T}: Weź {R}. Użyj jej tylko do rzucenia czaru Żywiołaka lub wędrowca typu Chandra.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chandra's Regulator

Ilekroć aktywujesz zdolność lojalnościową wędrowca typu Chandra, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz skopiuj ową zdolność. Możesz wybrać nowe cele dla kopii.

{1}, {T}, odrzuć Górę lub czerwoną kartę: Dobierz kartę.

Chandra's Spitfire

Latanie

Ilekroć przeciwnik otrzymuje pozabojowe obrażenia, ten stwór dostaje do końca tury +3/+0.

Daggersail Aeronaut

O ile jest twoja tura, ten stwór ma latanie.

Destructive Digger

{3}, {T}, poświęć artefakt lub ląd: Dobierz kartę.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, następnie dobiera siedem kart.

Drakuseth, Maw of Flames

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, zadaje 4 obrażenia w dowolnie wskazany cel oraz 3 obrażenia w każdy z co najwyżej dwa inne wskazane cele.

Ember Hauler

{1}, poświęć tego stwora: Zadaje on 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

Fire Elemental

Flame Sweep

Ten czar zadaje 2 obrażenia każdemu stworowi za wyjątkiem stworów z lataniem pod twoim władaniem.

Fry

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi w kolorze białym lub niebieskim.

Glint-Horn Buccaneer

Pośpiech

Ilekroć odrzucisz kartę, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi 1 obrażenie.

{1}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli ten stwór atakuje.

Goblin Bird-Grabber

{R}: Ten stwór zyskuje latanie do końca tury. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli władasz stworem z lataniem.

Goblin Ringleader

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty Goblinów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Goblin Smuggler

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

{T}: Iny wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Infuriate

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+2.

Keldon Raider

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lavakin Brawler

Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje +1/+0 do końca tury za każdego Żywiołaka pod twoim władaniem.

Leyline of Combustion

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

Ilekroć ty oraz/lub przynajmniej jeden z permanentów pod twoim władaniem staje się celem czaru lub zdolności pod władaniem przeciwnika, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Marauding Raptor

Rzucanie stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór zadaje mu 2 obrażenia. Jeśli Dinozaur otrzyma obrażenia w ten sposób, niniejszy stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Mask of Immolation

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1, następnie dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór ma „Poświęć tego stwora: zadaje on 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Pack Mastiff

{1}{R}: Każdy stwór pod twoim władaniem o nazwie Pack Mastiff dostaje do końca tury +1/+0.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Reckless Air Strike

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 3 obrażenia.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Reduce to Ashes

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Repeated Reverberation

Kiedy rzucisz następny czar sztuczki lub obrzędu albo aktywujesz zdolność lojalnościową w tej turze, skopiuj ów czar lub zdolność dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ripscale Predator

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Scampering Scorcher

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Żywiołaki pod twoim władaniem zyskują pośpiech do końca tury. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Scorch Spitter

Ilekroć ten stwór atakuje, zadaje 1 obrażenie graczowi lub wędrowcowi, którego atakuje.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Tectonic Rift

Zniszcz wskazany ląd. Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Thunderkin Awakener

Pośpiech

Ilekroć ten stwór atakuje, wskaż kartę Żywiołaka w twoim cmentarzu o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość tego stwora. Przywróć ową kartę na pole walki przekręconą i atakującą. Poświęć ją na początku najbliższego kroku końcowego.

Uncaged Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 i podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Unchained Berserker

Ochrona przed białym (Nic białego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile atakuje.

Barkhide Troll

Ten stwór wchodzi na pole walki ze znacznikiem +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Ten stwór zyskuje do końca tury antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Brightwood Tracker

{5}{G}, {T}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Cavalier of Thorns

Zasięg

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, ujawnić pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść kartę lądu spośród nich na polu walki, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, umieść inną wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Centaur Courser

Elvish Reclaimer

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty lądów.

{2}, {T}, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Feral Invocation

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Ferocious Pup

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Gargos, Vicious Watcher

Czujność

Rzucanie czarów typu Hydra kosztuje cię o {4} mniej.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostaje wskazany przez czar, niniejszy stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Greenwood Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Growth Cycle

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3. Dostaje on do końca tury dodatkowe +2/+2 za każdą kartę o nazwie Growth Cycle w twoim cmentarzu.

Healer of the Glade

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Howling Giant

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2.

Leafkin Druid

{T}: Weź {G}. Jeśli władasz co najmniej czterema stworami, zamiast tego weź {G}{G}.

Leyline of Abundance

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu walki.

Ilekroć przekręcisz stwora pobierając maną, weź dodatkowo {G}.

{6}{G}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Loaming Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Mammoth Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Natural End

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 3 życia.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ilekroć ten stwór blokuje stwora z lataniem, dostaje do końca tury +2/+0.

Nightpack Ambusher

Błysk

Inne Wilki i Wilkołaki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie rzuciłeś w tej turze czaru, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Overgrowth Elemental

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Żywiołaku pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie. Jeśli ów stwór był Żywiołakiem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Season of Growth

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Ilekroć rzucisz czar wskazujący stwora pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Sedge Scorpion

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Shared Summons

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów o różnych nazwach, ujawnij je, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Shifting Ceratops

Ten czar nie może być skontrowany.

Ochrona przed niebieskim (Nic niebieskiego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

{G}: Ten stwór zyskuje do końca tury jedno z: zasięg, tratowanie lub pośpiech.

Silverback Shaman

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Thicket Crasher

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne Żywiołaki pod twoim władaniem mają tratowanie.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Veil of Summer

Dobierz kartę jeśli przeciwnik rzucił w tej turze niebieski lub czarny czar. Czary pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane w tej turze. Ty oraz permanenty pod twoim władaniem zyskujecie do końca tury antyklątwę przed niebieskim i czarnym. (Ty oraz one nie możecie być wskazywani przez niebieskie lub czarne czary lub zdolności władane przez twoich przeciwników.)

Vivien, Arkbow Ranger

+1: Rozdziel dwa znaczniki +1/+1 między co najwyżej dwa wskazane stwory. Zyskują one tratowanie do końca tury.

–3: Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

–5: Możesz wybrać własną kartę stwora spoza gry, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce.

Voracious Hydra

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole walki mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wybierz jedno —

  • Podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

  • Ten stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Vorstclaw

Wakeroot Elemental

{G}{G}{G}{G}{G}: Odkręć wskazany ląd pod twoim władaniem. Staje się on stworem Żywiołak 5/5 z pośpiechem. Nadal jest lądem. (Ten efekt trwa dopóki ów ląd pozostaje na polu walki.)

Wolfkin Bond

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Wolfrider's Saddle

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2, następnie dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Woodland Champion

Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Corpse Knight

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Creeping Trailblazer

Inne Żywiołaki pod twoim władaniem dostają +1/+0.

{2}{R}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1 za każdego Żywiołaka pod twoim władaniem.

Empyrean Eagle

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ironroot Warlord

Siła tego stwora jest równa liczbie stworów pod twoim władaniem.

mana_3|{G}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Kaalia, Zenith Seeker

Latanie, czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Anioła, kartę Demona i/lub kartę Smoka i umieścić je w twojej ręce. Umieść pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Kethis, the Hidden Hand

Rzucanie legendarnych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Wygnaj dwie legendarne karty z twojego cmentarza: Do końca tury każda legendarna karta w twoim cmentarzu zyskuje „Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza.”

Kykar, Wind's Fury

Latanie

Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Poświęć Ducha: Weź {R}.

Lightning Stormkin

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Ogre Siegebreaker

{2}{B}{R}: Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Omnath, Locus of the Roil

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje w dowolnie wskazany cel obrażenia równe liczbie Żywiołaków pod twoim władaniem.

Ilekroć ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Żywiołaku pod twoim władaniem. Jeśli władasz co najmniej ośmioma lądami, dobierz kartę.

Risen Reef

Ilekroć ten stwór lub inny Żywiołak wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu walki. Jeśli nie umieścisz jej na polu walki, umieść ją w twojej ręce.

Skyknight Vanguard

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Piechur 1/1.

Tomebound Lich

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole walki lub zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Yarok, the Desecrated

Dotyk śmierci, więź życia

Jeśli permanent wchodzący na pole walki powoduje wyzwolenie zdolności permanentu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Anvilwrought Raptor

Latanie

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bag of Holding

Ilekroć odrzucasz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

{2}, {T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wszystkie karty wygnane z jego pomocą do ręki ich właściciela.

Colossus Hammer

Wyposażony stwór dostaje +10/+10 i traci latanie.

Wyposaż {8} ({8}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Diamond Knight

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Umieszczając tego stwora na polu walki wybierz kolor.

Ilekroć rzucisz czar wybranego koloru, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Diviner's Lockbox

{1}, {T}: Wybierz nazwę karty, następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli owa karta ma wybraną nazwę, poświęć ten artefakt i dobierz trzy karty. Używaj jako obrzędu.

Golos, Tireless Pilgrim

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę lądu, umieścić ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

{2}{W}{U}{B}{R}{G}: Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać je w tej turze bez płacenia ich kosztu many.

Grafdigger's Cage

Karty stworów w cmentarzach i bibliotekach nie mogą wejść na pole walki.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy i bibliotek.

Heart-Piercer Bow

Ilekroć wyposażony stwór atakuje, ten artefakt zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi władanemu przez broniącego się gracza.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Icon of Ancestry

Umieszczając ten artefakt na polu walki, wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}, {T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora wybranego typu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Manifold Key

{1}, {T}: Odkręć inny wskazany artefakt.

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Marauder's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika.

Mystic Forge

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucić wierzchnią kartę twojej biblioteki o ile jest bezkolorową nielądową kartą lub kartą artefaktu.

{T}, zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki.

Pattern Matcher

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o takiej samej nazwie, jak inny stwór pod twoim władaniem, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Prismite

{2}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze.

Retributive Wand

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola walki, zadaje 5 obrażeń w dowolnie wskazany cel.

Salvager of Ruin

Poświęć tego stwora: Wskaż kartę permanentu w twoim cmentarzu, która trafiła tam z pola walki w tej turze. Przywróć ją do twojej ręki.

Scuttlemutt

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Wskazany stwór staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru lub kolorów.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktycznym stworze pod twoim władaniem.

Stone Golem

Vial of Dragonfire

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Cryptic Caves

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Field of the Dead

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {C}.

Ilekroć ten lub inny ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami o różnych nazwach, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Lotus Field

Antyklątwa

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, poświęć dwa lądy.

{T}: Weź trzy many w jednym dowolnym kolorze.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Rienne, Angel of Rebirth

Latanie

Inne wielokolorowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Ilekroć umrze inny wielokolorowy stwór pod twoim władaniem, przywróć go do ręki jego właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Ajani, Inspiring Leader

+2: Zyskaj 2 życia. Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 2 życia.

–10: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie i podwójny cios.

Goldmane Griffin

Latanie, czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Ajani, Inspiring Leader, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Savannah Sage

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 2 życia.

Twinblade Paladin

Ilekroć zyskujesz życie, umieść znacznik na tym stworze.

O ile masz co najmniej 25 żyć, ten stwór ma podwójny cios. (Zadaje zarówno obrażenia bitewne jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Mu Yanling, Celestial Wind

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -5/-0.

–3: Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

–7: Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +5/+5.

Celestial Messenger

Błysk (Możesz zagrać tę kartę jak sztuczkę.)

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem typu Yanling.

Waterkin Shaman

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Yanling's Harbinger

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Mu Yanling, Celestial Wind, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Sorin, Vampire Lord

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0.

–2: Ten wędrowiec zadaje 4 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Zyskaj 4 życia.

–8: Do końca tury każdy Wampir pod twoim władaniem zyskuje „{T}: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.”

Savage Gorger

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli przeciwnik stracił życie w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują utratę życia.)

Sorin's Guide

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Sorin, Vampire Lord, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Thirsting Bloodlord

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Chandra, Flame's Fury

+1: Ten wędrowiec zadaje 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia i 2 obrażenia władcy owego stwora.

–8: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi i każdemu stworowi pod jego władaniem po 10 obrażeń.

Chandra's Flame Wave

Ten czar zadaje 2 obrażenia wskazanemu graczowi i każdemu stworowi pod jego władaniem. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Chandra, Flame’s Fury, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Pyroclastic Elemental

{1}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi 1 obrażenie.

Wildfire Elemental

Ilekroć przeciwnik otrzymuje pozabojowe obrażenia, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Vivien, Nature's Avenger

+1: Umieść trzy znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–1: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz karty stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

–6: Wskazany stwór dostaje do końca tury +10/+10 i tratowanie.

Ethereal Elk

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Vivien, Nature’s Avenger, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Gnarlback Rhino

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, dobierz kartę.

Vivien's Crocodile

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem typu Vivien.

Angelic Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem atakuje, zyskują one do końca tury niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Bastion Enforcer

Concordia Pegasus

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Haazda Officer

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 do końca tury.

Impassioned Orator

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Imperial Outrider

Ironclad Krovod

Prowling Caracal

Serra's Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Show of Valor

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+4.

Siege Mastodon

Take Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Trusted Pegasus

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany atakujący stwór bez latania zyskuje latanie do końca tury.

Coral Merfolk

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Riddlemaster Sphinx

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bartizan Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bogstomper

Dark Remedy

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+3.

Disentomb

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gravewaker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki, przekręconą.

Skeleton Archer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel 1.

Sorin's Thirst

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Vampire Opportunist

{6}{B}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Walking Corpse

Engulfing Eruption

Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Fearless Halberdier

Goblin Assailant

Hostile Minotaur

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Immortal Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.

Nimble Birdsticker

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Rubblebelt Recluse

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Volcanic Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Aggressive Mammoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Frilled Sandwalla

{1}{G}: Ten stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Aktywuj tę zdolność co najwyżej raz na turę.

Oakenform

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Titanic Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Woodland Mystic

{T}: Weź {G}.