Magic Origins (Magic - Początki)

Akroan Jailer

{2}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ampryn Tactician

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Anointer of Champions

{T}: Wskazany atakujący stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Archangel of Tithes

Latanie

O ile ten stwór jest odkręcony, stwory nie mogą atakować ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, chyba że ich władca zapłaci po {1} za każdego z owych stworów.

O ile ten stwór zaatakuje, stwory nie mogą blokować, chyba że ich władca zapłaci po {1} za każdego z owych stworów.

Auramancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aven Battle Priest

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Blessed Spirits

Latanie

Ilekroć rzucisz urok, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Celestial Flare

Wskazany gracz poświęca atakującego lub blokującego stwora.

Charging Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje do końca tury +1/+1.

Cleric of the Forward Order

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem o takiej samej nazwie jak niniejsza karta.

Consul's Lieutenant

Pierwszy cios

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli jest sławny, inne atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Enlightened Ascetic

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazany urok.

Enshrouding Mist

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mógłby otrzymać w tej turze. Jeśli jest sławny, odkręć go.

Gideon's Phalanx

Stwórz cztery żetony białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Grasp of the Hieromancer

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.”

Hallowed Moonlight

Do końca tury jeśli stwór miałby wejść na pole walki, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Dobierz kartę.

Healing Hands

Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

Dobierz kartę.

Heavy Infantry

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Hixus, Prison Warden

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć stwór zada tobie obrażenia bojowe, jeśli niniejszy stwór wszedł na pole walki w tej turze, wygnaj owego stwora dopóki niniejszy stwór nie opuści pola walki. (Ów stwór wróci pod władanie swojego właściciela.)

Knight of the Pilgrim's Road

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Kytheon, Hero of Akros

Na koniec walki, jeśli ten stwór i przynajmniej dwa inne stwory atakowały w tej walce, wygnaj niniejszą kartę, następnie przywróć ją transformowaną na pole walki pod władaniem właściciela.

{2}{W}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Gideon, Battle-Forged

+2: Co najwyżej jeden wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje tego wędrowca w następnej turze swojego władcy, jeśli może.

+1: Do twojej następnej tury, wskazany stwór zyskuje niezniszczalność. Odkręć go.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur 4/4 z niezniszczalnością, który nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać mu zadane w tej turze.

Kytheon's Irregulars

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{W}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

Kytheon's Tactics

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, owe stwory zyskują także czujność do końca tury. (Atakowanie nie przekręca ich.)

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Murder Investigation

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest siłą owego stwora.

Patron of the Valiant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem posiadającym znacznik +1/+1.

Relic Seeker

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Kiedy ten stwór zostanie sławny, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Sentinel of the Eternal Watch

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Na początku walki w turze każdego z przeciwników, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Stalwart Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Starfield of Nyx

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole walki.

O ile władasz co najmniej pięcioma urokami, każdy inny nie będący Aurą urok pod twoim władaniem jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów i ma bazowe siłę i wytrzymałość obie równe swojemu skróconemu kosztowi many.

Suppression Bonds

Zaurocz nie-lądowy permanent

Zauroczony permanent nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Swift Reckoning

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić ten czar tak, jakby miał błysk. (Możesz zagrać go jako sztuczkę.)

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Topan Freeblade

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Totem-Guide Hartebeest

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Tragic Arrogance

U każdego z graczy wybierz spośród permanentów pod władaniem owego gracza artefakt, stwora, urok i wędrowca. Następnie każdy gracz poświęca wszystkie inne nie-lądowe permanenty.

Valor in Akros

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Vryn Wingmare

Latanie

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

War Oracle

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Yoked Ox

Alhammarret, High Arbiter

Latanie

Podczas umieszczania tego stwora na polu walki, każdy przeciwnik ujawnia swoją rękę. Nazwij nie-lądową kartę ujawnioną w ten sposób.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie (na czas przebywania tego stwora na polu walki).

Anchor to the Aether

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Artificer's Epiphany

Dobierz dwie karty. Jeśli nie władasz artefaktem, odrzuć kartę.

Aspiring Aeronaut

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Calculated Dismissal

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, wróż 2. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Clash of Wills

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Day's Undoing

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, następnie dobiera siedem kart. Jeśli jest twoja tura, zakończ ją. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu, włącznie z tą kartą. Odrzuć tyle kart, by mieć w ręce maksymalną dopuszczalną ich liczbę. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Deep-Sea Terror

Ten stwór nie może atakować, chyba że w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Disciple of the Ring

{1}, wygnaj kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza: Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

  • Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

  • Przekręć wskazanego stwora.

  • Odkręć wskazanego stwora.

Disperse

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Displacement Wave

Przywróć wszystkie nie-lądowe permanenty o skróconym koszcie many X lub mniejszy do rąk ich właścicieli.

Dreadwaters

Wskazany gracz umieszcza X wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Faerie Miscreant

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli władasz inną kartą o nazwie Faerie Miscreant, dobierz kartę.

Harbinger of the Tides

Możesz rzucić tego stwora jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jak sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Hydrolash

Atakujące stwory dostają -2/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Jace, Vryn's Prodigy

{T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę. Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej pięć kart, wygnaj niniejszą kartę, następnie przywróć ją transformowaną na pole walki pod władaniem właściciela.

Jace, Telepath Unbound

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje do twojej następnej tury -2/-0.

–3: Możesz w tej turze rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Jeśli owa karta miałaby zostać umieszczona w cmentarzu w tej turze, zamiast tego wygnaj ją.

–9: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar, wskazany przeciwnik umieszcza pięć wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu.”

Jace's Sanctum

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Jhessian Thief

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Maritime Guard

Mizzium Meddler

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zamienić cel wskazanego czaru lub zdolności na tego stwora.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nivix Barrier

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany atakujący stwór dostaje -4/-0 do końca tury.

Psychic Rebuttal

Skontruj wskazaną sztuczkę lub obrzęd wskazujący ciebie.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz skopiować czar skontrowany w ten sposób. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ringwarden Owl

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Scrapskin Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Screeching Skaab

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Send to Sleep

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich właścicieli.

Separatist Voidmage

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Skaab Goliath

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj dwie karty stworów z twojego cmentarza.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Soulblade Djinn

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Sphinx's Tutelage

Ilekroć dobierzesz kartę,wskazany przeciwnik umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu. Jeśli obie są nie-lądowymi kartami współdzielącymi kolor, powtórz ten proces.

{5}{U}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Stratus Walk

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Zauroczony stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Talent of the Telepath

Wskazany przeciwnik ujawnia siedem wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu bez płacenia jej kosztu many. Następnie ów gracz umieszcza pozostałe w swoim cmentarzu.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić co najwyżej dwie ujawnione karty sztuczek i/lub obrzędów zamiast jednej.

Thopter Spy Network

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Ilekroć jeden lub więcej artefaktowych stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Tower Geist

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą w twoim cmentarzu.

Turn to Frog

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Watercourser

{U}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/-1.

Whirler Rogue

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Willbreaker

Ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod twoim władaniem, zyskaj władanie nad owym stworem dopóki masz władanie nad niniejszym stworem.

Blightcaster

Ilekroć rzucisz urok, możesz dać wskazanemu stworowi -2/-2 do końca tury.

Catacomb Slug

Consecrated by Blood

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie oraz „Poświęć dwa inne stwory: Zregeneruj tego stwora.” (Najbliższym razem, kiedy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego obrażenia i usuń go z walki.)

Cruel Revival

Zniszcz wskazanego stwora nie będącego Zombi. Nie może być zregenerowany. Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dark Dabbling

Zregeneruj wskazanego stwora. Dobierz kartę. (Najbliższym razem, kiedy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego obrażenia i usuń go z walki.)

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, dodatkowo zregeneruj każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Dark Petition

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, weź {B}{B}{B}.

Deadbridge Shaman

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Demonic Pact

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedno jeszcze dotychczas nie wybrane —

  • Ten urok zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

  • Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

  • Dobierz dwie karty.

  • Przegrywasz grę.

Despoiler of Souls

Ten stwór nie może blokować.

{B}{B}, wygnaj dwie inne karty stworów z twojego cmentarza: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki.

Erebos's Titan

O ile twoi przeciwnicy nie władają stworami, ten stwór ma niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ilekroć karta stwora opuści cmentarz przeciwnika, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Eyeblight Assassin

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -1/-1.

Eyeblight Massacre

Stwory bez typu Elf dostają do końca tury -2/-2.

Fetid Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz poświęca stwora.

Gilt-Leaf Winnower

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazanego stwora bez typu Elf, którego siła i wytrzymałość nie są sobie równe.

Gnarlroot Trapper

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}. Wydaj tę manę tylko do rzucenia stwora z typem Elf.

{T}: Wskazany atakujący Elf pod twoim władaniem zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Graveblade Marauder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci tyle żyć, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Infernal Scarring

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Infinite Obliteration

Nazwij kartę stwora. Wyszukaj w cmentarzu, ręce oraz bibliotece wskazanego przeciwnika dowolnej liczby kart o owej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje swoją bibliotekę.

Kothophed, Soul Hoarder

Latanie

Ilekroć permanent pod władaniem innego gracza zostanie umieszczony w cmentarzu z pola walki, dobierz kartę i strać 1 życie.

Languish

Wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Liliana, Heretical Healer

Więź życia

Ilekroć inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, wygnaj niniejszą kartę, następnie przywróć ją transformowaną na pole walki pod władaniem właściciela. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Liliana, Defiant Necromancer

+2: Każdy gracz odrzuca kartę.

–X: Przywróć wskazaną nielegendarną kartę stwora o skróconym koszcie many X z twojego cmentarza na pole walki.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć stwór umrze, przywróć go na pole walki pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego.”

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, następnie odrzuć kartę.

Malakir Cullblade

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Necromantic Summons

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ów stwór wchodzi na pole walki mając dwa dodatkowe znaczniki +1/+1.

Nightsnare

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz wybrać z niej nie-lądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz odrzuca ową kartę. Jeśli nie, ów gracz odrzuca dwie karty.

Priest of the Blood Rite

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem.

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Rabid Bloodsucker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz traci po 2 życie.

Read the Bones

Wróż 2, następnie dobierz dwie karty. Strać 2 życia. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Reave Soul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Returned Centaur

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany gracz umieszcza cztery wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Shadows of the Past

Ilekroć stwór umrze, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

{4}{B}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia. Możesz aktywować tę zdolność tylko jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery karty stworów.

Shambling Ghoul

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole walki.

Tainted Remedy

Jeśli przeciwnik miałby zyskać życia, zamiast tego ów gracz traci tyle samo żyć.

Thornbow Archer

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik nie władający Elfem traci po 1 życiu.

Tormented Thoughts

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wskazany gracz odrzuca tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Touch of Moonglove

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+0 oraz dotyk śmierci. Ilekroć w tej turze umrze stwór uszkodzony przez owego stwora, jego właściciel traci 2 życia. (Stwór otrzymujący od stwora z dotykiem śmierci jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Undead Servant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę on nazwie Undead Servant w twoim cmentarzu.

Unholy Hunger

Zniszcz wskazanego stwora.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, zyskaj 2 życia.

Weight of the Underworld

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-2.

Abbot of Keral Keep

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Acolyte of the Inferno

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 2 obrażenia.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Akroan Sergeant

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Avaricious Dragon

Latanie

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Bellows Lizard

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Boggart Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Call of the Full Moon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+2 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli jakiś gracz rzucił w poprzedniej turze co najmniej dwa czary, poświęć ten urok.

Chandra, Fire of Kaladesh

Ilekroć rzucisz czerwony czar, odkręć tego stwora.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Jeśli ten stwór zadał co najmniej 3 obrażenia w tej turze, wygnaj niniejszą kartę, następnie przywróć ją transformowaną na pole walki pod władaniem właściciela.

Chandra, Roaring Flame

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

–7: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 6 obrażeń. Każdy gracz uszkodzony w ten sposób dostaje emblemat mający „Na początku twojego kroku utrzymania ten emblemat zadaje tobie 3 obrażenia.”

Chandra's Fury

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 4 obrażenia oraz po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod władaniem tego samego gracza.

Chandra's Ignition

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile każdemu innemu stworowi i każdemu przeciwnikowi.

Cobblebrute

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Embermaw Hellion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Jeśli inne czerwone źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia permanentowi lub graczowi, zamiast tego zadaje tyle samo obrażeń plus 1.

Enthralling Victor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Exquisite Firecraft

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ten czar nie może być skontrowany.

Fiery Conclusion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Fiery Impulse

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, zamiast tego ten czar zadaje 3 obrażenia.

Firefiend Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Flameshadow Conjuring

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Ghirapur Aether Grid

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Ghirapur Gearcrafter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem. (Stwór z lataniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Goblin Glory Chaser

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

O ile ten stwór jest sławny, ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin Piledriver

Ochrona przed niebieskim (Nic niebieskiego nie może blokować, wskazywać, uszkodzić lub zauroczyć tego stwora.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0 za każdego innego atakującego Goblina.

Infectious Bloodlust

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1, ma pośpiech i atakuje w każdej walce, jeśli może.

Kiedy zauroczony stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Infectious Bloodlust, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Lightning Javelin

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Mage-Ring Bully

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Magmatic Insight

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lądu.

Dobierz dwie karty.

Molten Vortex

{R}, odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Pia and Kiran Nalaar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

{2}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Prickleboar

O ile jest twoja tura, ten stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ravaging Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ten czar dodatkowo zadaje władcy owego stwora X obrażeń.

Scab-Clan Berserker

Pośpiech

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, jeśli niniejszy stwór jest sławny, zadaje on owemu graczowi 2 obrażenia.

Seismic Elemental

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Skyraker Giant

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Smash to Smithereens

Zniszcz wskazany artefakt. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu 3 obrażenia.

Subterranean Scout

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może blokować w tej turze.

Thopter Engineer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Titan's Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+1. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Volcanic Rambler

{2}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Aerial Volley

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane stwory z lataniem.

Animist's Awakening

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umiesz wszystkie karty lądów spośród nich przekręcone na polu walki, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, odkręć owe lądy.

Caustic Caterpillar

{1}{G}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Conclave Naturalists

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Dwynen, Gilt-Leaf Daen

Zasięg

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj 1 życie za każdego atakującego Elfa pod twoim władaniem.

Dwynen's Elite

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli władasz innym Elfem, stwórz żeton zielonego stwora Elf 1/1.

Elemental Bond

Ilekroć stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Elvish Visionary

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Evolutionary Leap

{G}, poświęć stwora: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Gaea's Revenge

Ten czar nie może być skontrowany.

Pośpiech

Ten stwór nie może być celem niezielonych czarów oraz zdolności z niezielonych źródeł.

Gather the Pack

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, umieść w twojej ręce co najwyżej dwie karty spośród ujawnionych zamiast jednej.

The Great Aurora

Każdy gracz wtasowuje wszystkie karty ze swojej ręki i wszystkie własne permanenty do swojej biblioteki, następnie dobiera tyle samo kart. Każdy gracz może umieścić dowolną liczbę kart lądów ze swojej ręki na polu walki. Wygnaj ten czar.

Herald of the Pantheon

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz urok, zyskaj 1 życie.

Hitchclaw Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Honored Hierarch

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

O ile ten stwór jest sławny, ma czujność oraz „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Joraga Invocation

Każdy stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +3/+3 i musi być blokowany w tej turze, o ile to możliwe.

Leaf Gilder

{T}: Weź {G}.

Llanowar Empath

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wróż 2, następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją w twojej ręce. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Managorger Hydra

Tratowanie

Ilekroć gracz rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mantle of Webs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3 i ma zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Nissa, Vastwood Seer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Ilekroć ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami, wygnaj niniejszą kartę, następnie przywróć ją transformowaną na pole walki pod władaniem właściciela.

Nissa, Sage Animist

+1: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu walki. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

–2: Stwórz żeton legendarnego zielonego stwora Ashaya, Przebudzony Świat typu Żywiołak.

–7: Odkręć co najwyżej sześć wskazanych lądów. Stają się one stworami Żywiołak 6/6. Nadal są lądami.

Nissa's Pilgrimage

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowego Lasu, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu walki, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych Lasów zamiast dwóch.

Nissa's Revelation

Wróż 5, następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, dobierz tyle kart, ile ma siły oraz dostajesz tyle życia, ile ma wytrzymałości.

Orchard Spirit

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.

Outland Colossus

Sława 6 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim sześć znaczników +1/+1 i staje się sławny.)

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Pharika's Disciple

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Rhox Maulers

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Skysnare Spider

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Somberwald Alpha

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostanie zablokowany, dostaje do końca tury +1/+1.

{1}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje tratowanie do końca tury. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Sylvan Messenger

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty typu Elf ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Timberpack Wolf

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem o tej samej nazwie.

Titanic Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Undercity Troll

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Najbliższym razem, kiedy ten stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego obrażenia i usuń go z walki.)

Valeron Wardens

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem stanie się sławny, dobierz kartę.

Vastwood Gorger

Vine Snare

Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory o sile 4 lub mniejszej.

Wild Instincts

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+2. Walczy on ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Woodland Bellower

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę nielegendarnego stwora o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Yeva's Forcemage

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Zendikar's Roil

Ilekroć ląd wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 2/2.

Blazing Hellhound

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Blood-Cursed Knight

O ile władasz urokiem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Bounding Krasis

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Citadel Castellan

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Iroas's Champion

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Possessed Skaab

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę sztuczki, obrzędu lub stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Jeśli ten stwór miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Reclusive Artificer

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz sprawić, że zada wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma artefaktami władasz.

Shaman of the Pack

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci tyle żyć, iloma Elfami władasz.

Thunderclap Wyvern

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Zendikar Incarnate

Siła tej karty jest równa liczbie lądów pod twoim władaniem.

Alchemist's Vial

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór nie może atakować w tej turze.

Alhammarret's Archive

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Jeśli miałbyś dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w każdym z twoich kroków dobierania, zamiast tego dobierz dwie karty.

Angel's Tomb

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten artefakt stanie się do końca tury białym stworem Anioł 3/3 z lataniem.

Bonded Construct

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Brawler's Plate

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie. (Może on zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj jako obrzęd.)

Chief of the Foundry

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Gold-Forged Sentinel

Latanie

Guardian Automaton

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 3 życia.

Guardians of Meletis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Hangarback Walker

Ten stwór wchodzi na pole walki mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz tyle żetonów bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem, ile miał znaczników +1/+1.

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Helm of the Gods

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy urok pod twoim władaniem.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Mage-Ring Responder

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{7}: Odkręć tego stwora.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 7 obrażeń.

Meteorite

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Orbs of Warding

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Jeśli stwór miałby zadać tobie obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Prism Ring

Umieszczając ten artefakt na polu walki wybierz kolor.

Ilekroć rzucisz czar wybranego koloru, zyskaj 1 życie.

Pyromancer's Goggles

{T}: Weź {R}. Kiedy ta mana zostanie użyta do rzucenia czaru sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ramroller

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz innym artefaktem.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Sigil of Valor

Ilekroć wyposażony stwór atakuje samotnie, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Sword of the Animist

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Wyposaż {2}

Throwing Knife

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, możesz poświęcić ten artefakt. Jeśli tak zrobisz, ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Veteran's Sidearm

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

War Horn

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Foundry of the Consuls

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{T}, usuń dowolną liczbę znaczników magazynu z tego lądu: Weź {C} za każdy znacznik magazynu usunięty w ten sposób.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Aegis Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, inny wskazany permanent zyskuje niezniszczalność dopóki władasz niniejszym stworem. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Eagle of the Watch

Latanie, czujność

Serra Angel

Latanie, czujność

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Weave Fate

Dobierz dwie karty.

Flesh to Dust

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Fiery Hellhound

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Terra Stomper

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)