Magic Origins (Magic - Początki)

Akroan Jailer

{2}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ampryn Tactician

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Anointer of Champions

{T}: Wskazany atakujący stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Archangel of Tithes

Latanie

O ile ten stwór jest odkręcony, stwory nie mogą atakować ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, chyba że ich władca zapłaci po {1} za każdego z owych stworów.

O ile ten stwór atakuje, stwory nie mogą blokować, chyba że ich władca zapłaci po {1} za każdego z owych stworów.

Auramancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aven Battle Priest

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Blessed Spirits

Latanie

Ilekroć rzucisz urok, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Celestial Flare

Wskazany gracz poświęca atakującego lub blokującego stwora.

Charging Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1.

Cleric of the Forward Order

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem o takiej samej nazwie jak niniejsza karta.

Consul's Lieutenant

Pierwszy cios

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli jest sławny, inne atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Enlightened Ascetic

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazany urok.

Enshrouding Mist

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mógłby otrzymać w tej turze. Jeśli jest sławny, odkręć go.

Gideon's Phalanx

Stwórz cztery żetony białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Grasp of the Hieromancer

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór atakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.”

Hallowed Moonlight

Do końca tury jeśli stwór miałby wejść na pole walki, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Dobierz kartę.

Healing Hands

Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

Dobierz kartę.

Heavy Infantry

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Hixus, Prison Warden

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć stwór zada tobie obrażenia bojowe, jeśli niniejszy stwór wszedł na pole walki w tej turze, wygnaj owego stwora dopóki niniejszy stwór nie opuści pola walki. (Ów stwór wróci pod władanie swojego właściciela.)

Knight of the Pilgrim's Road

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin i umieścić ją na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Kytheon, Hero of Akros

At end of combat, if Kytheon, Hero of Akros and at least two other creatures attacked this combat, exile Kytheon, then return him to the battlefield transformed under his owner’s control.

{2}{W}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Gideon, Battle-Forged

+2: Up to one target creature an opponent controls attacks Gideon, Battle-Forged during its controller’s next turn if able.

+1: Until your next turn, target creature gains indestructible. Untap that creature.

0: Until end of turn, Gideon, Battle-Forged becomes a 4/4 Human Soldier creature with indestructible that’s still a planeswalker. Prevent all damage that would be dealt to him this turn.

Kytheon's Irregulars

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{W}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

Kytheon's Tactics

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, owe stwory zyskują także czujność do końca tury. (Atakowanie nie przekręca ich.)

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Murder Investigation

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest siłą owego stwora.

Patron of the Valiant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem posiadającym znacznik +1/+1.

Relic Seeker

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Kiedy ten stwór zostanie sławny, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Sentinel of the Eternal Watch

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

At the beginning of combat on each opponent’s turn, tap target creature that player controls.

Sigil of the Empty Throne

Whenever you cast an enchantment spell, create a 4/4 white Angel creature token with flying.

Stalwart Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Starfield of Nyx

At the beginning of your upkeep, you may return target enchantment card from your graveyard to the battlefield.

As long as you control five or more enchantments, each other non-Aura enchantment you control is a creature in addition to its other types and has base power and base toughness each equal to its converted mana cost.

Suppression Bonds

Zaurocz nielądowy permanent

Enchanted permanent can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated.

Swift Reckoning

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić ten czar tak, jakby miał błysk. (Możesz zagrać go jako sztuczkę.)

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Topan Freeblade

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Totem-Guide Hartebeest

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Tragic Arrogance

For each player, you choose from among the permanents that player controls an artifact, a creature, an enchantment, and a planeswalker. Then each player sacrifices all other nonland permanents they control.

Valor in Akros

Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Vryn Wingmare

Latanie

Noncreature spells cost {1} more to cast.

War Oracle

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Yoked Ox

Alhammarret, High Arbiter

Latanie

Podczas wchodzenia tej karty na pole walki, każdy przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz nazwę nie-lądowej karty ujawnionej w ten sposób.

Your opponents can’t cast spells with the chosen name (as long as this creature is on the battlefield).

Anchor to the Aether

Put target creature on top of its owner’s library. Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Artificer's Epiphany

Draw two cards. If you control no artifacts, discard a card.

Aspiring Aeronaut

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Calculated Dismissal

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, wróż 2. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Clash of Wills

Counter target spell unless its controller pays {X}.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Day's Undoing

Each player shuffles their hand and graveyard into their library, then draws seven cards. If it’s your turn, end the turn. (Exile all spells and abilities on the stack, including this card. Discard down to your maximum hand size. Damage wears off, and „this turn” and „until end of turn” effects end.)

Deep-Sea Terror

Deep-Sea Terror can’t attack unless there are seven or more cards in your graveyard.

Disciple of the Ring

{1}, Exile an instant or sorcery card from your graveyard: Choose one —

  • Skontruj wskazany czar nie będący stworem, chyba że jego władca zapłaci {2}.

  • Disciple of the Ring gets +1/+1 until end of turn.

  • Przekręć wskazanego stwora.

  • Odkręć wskazanego stwora.

Disperse

Zwróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Displacement Wave

Return all nonland permanents with converted mana cost X or less to their owners» hands.

Dreadwaters

Wskazany gracz umieszcza X wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Faerie Miscreant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli władasz inną kartą o takiej samej nazwie, dobierz kartę.

Harbinger of the Tides

Możesz rzucić tego stwora jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jak sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Hydrolash

Atakujące stwory dostają -2/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Jace, Vryn's Prodigy

{T}: Draw a card, then discard a card. If there are five or more cards in your graveyard, exile Jace, Vryn’s Prodigy, then return him to the battlefield transformed under his owner’s control.

Jace, Telepath Unbound

+1: Up to one target creature gets -2/-0 until your next turn.

−3: You may cast target instant or sorcery card from your graveyard this turn. If that card would be put into your graveyard this turn, exile it instead.

−9: You get an emblem with „Whenever you cast a spell, target opponent puts the top five cards of their library into their graveyard.”

Jace's Sanctum

Rzucanie sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Jhessian Thief

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Whenever Jhessian Thief deals combat damage to a player, draw a card.

Maritime Guard

Mizzium Meddler

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz zamienić cel wskazanego czaru lub zdolności na tę kartę.

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Nivix Barrier

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany atakujący stwór dostaje -4/-0 do końca tury.

Psychic Rebuttal

Counter target instant or sorcery spell that targets you.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz skopiować czar skontrowany w ten sposób. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ringwarden Owl

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Scrapskin Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Screeching Skaab

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki do twojego cmentarza.

Send to Sleep

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich właścicieli.

Separatist Voidmage

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki jego właściciela.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Skaab Goliath

As an additional cost to cast this spell, exile two creature cards from your graveyard.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Soulblade Djinn

Latanie

Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Sphinx's Tutelage

Whenever you draw a card, target opponent puts the top two cards of their library into their graveyard. If they’re both nonland cards that share a color, repeat this process.

{5}{U}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Stratus Walk

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Zauroczony stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Talent of the Telepath

Target opponent reveals the top seven cards of their library. You may cast an instant or sorcery card from among them without paying its mana cost. Then that player puts the rest into their graveyard.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić co najwyżej dwie ujawnione karty sztuczek i/lub obrzędów zamiast jednej.

Thopter Spy Network

At the beginning of your upkeep, if you control an artifact, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Whenever one or more artifact creatures you control deal combat damage to a player, draw a card.

Tower Geist

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Dołóż jedną z nich do twojej ręki, a pozostałą do twojego cmentarza.

Turn to Frog

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Watercourser

{U}: Watercourser gets +1/-1 until end of turn.

Whirler Rogue

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Willbreaker

Whenever a creature an opponent controls becomes the target of a spell or ability you control, gain control of that creature for as long as you control Willbreaker.

Blightcaster

Ilekroć rzucisz urok, możesz dać wskazanemu stworowi -2/-2 do końca tury.

Catacomb Slug

Consecrated by Blood

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has flying and „Sacrifice two other creatures: Regenerate this creature.” (The next time the creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Cruel Revival

Zniszcz wskazanego stwora nie będącego Zombi. Nie może być zregenerowany. Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dark Dabbling

Regenerate target creature. Draw a card. (The next time the creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, dodatkowo zregeneruj każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Dark Petition

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, weź {B}{B}{B}.

Deadbridge Shaman

When Deadbridge Shaman dies, target opponent discards a card.

Demonic Pact

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz to, co nie było jeszcze wybrane —

  • Demonic Pact deals 4 damage to any target and you gain 4 life.

  • Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

  • Dobierz dwie karty.

  • You lose the game.

Despoiler of Souls

Despoiler of Souls can’t block.

{B}{B}, Exile two other creature cards from your graveyard: Return Despoiler of Souls from your graveyard to the battlefield.

Erebos's Titan

As long as your opponents control no creatures, Erebos’s Titan has indestructible. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Whenever a creature card leaves an opponent’s graveyard, you may discard a card. If you do, return Erebos’s Titan from your graveyard to your hand.

Eyeblight Assassin

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -1/-1.

Eyeblight Massacre

Non-Elf creatures get -2/-2 until end of turn.

Fetid Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Fetid Imp gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz poświęca stwora.

Gilt-Leaf Winnower

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazanego stwora nie będącego Elfem, którego siła i wytrzymałość nie są równe.

Gnarlroot Trapper

{T}, Pay 1 life: Add {G}. Spend this mana only to cast an Elf creature spell.

{T}: Target attacking Elf you control gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)

Graveblade Marauder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Whenever Graveblade Marauder deals combat damage to a player, that player loses life equal to the number of creature cards in your graveyard.

Infernal Scarring

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma zdolność „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Infinite Obliteration

Choose a creature card name. Search target opponent’s graveyard, hand, and library for any number of cards with that name and exile them. Then that player shuffles their library.

Kothophed, Soul Hoarder

Latanie

Whenever a permanent owned by another player is put into a graveyard from the battlefield, you draw a card and you lose 1 life.

Languish

Wszystkie stwory dostają -4/-4 do końca tury.

Liliana, Heretical Healer

Więź życia

Whenever another nontoken creature you control dies, exile Liliana, Heretical Healer, then return her to the battlefield transformed under her owner’s control. If you do, create a 2/2 black Zombie creature token.

Liliana, Defiant Necromancer

+2: Each player discards a card.

−X: Return target nonlegendary creature card with converted mana cost X from your graveyard to the battlefield.

−8: You get an emblem with „Whenever a creature dies, return it to the battlefield under your control at the beginning of the next end step.”

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, następnie odrzuć kartę.

Malakir Cullblade

Whenever a creature an opponent controls dies, put a +1/+1 counter on Malakir Cullblade.

Nantuko Husk

Sacrifice a creature: Nantuko Husk gets +2/+2 until end of turn.

Necromantic Summons

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ów stwór wchodzi na pole walki mając dwa dodatkowe znaczniki +1/+1.

Nightsnare

Target opponent reveals their hand. You may choose a nonland card from it. If you do, that player discards that card. If you don’t, that player discards two cards.

Priest of the Blood Rite

When Priest of the Blood Rite enters the battlefield, create a 5/5 black Demon creature token with flying.

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Rabid Bloodsucker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

When Rabid Bloodsucker enters the battlefield, each player loses 2 life.

Read the Bones

Wróż 2, następnie dobierz dwie karty. Strać 2 życia. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolną liczbę z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na wierzchu w dowolnej kolejności.)

Reave Soul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Returned Centaur

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany gracz umieszcza cztery wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Revenant

Latanie

Revenant’s power and toughness are each equal to the number of creature cards in your graveyard.

Shadows of the Past

Whenever a creature dies, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{4}{B}: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Activate this ability only if there are four or more creature cards in your graveyard.

Shambling Ghoul

Shambling Ghoul enters the battlefield tapped.

Tainted Remedy

If an opponent would gain life, that player loses that much life instead.

Thornbow Archer

Whenever Thornbow Archer attacks, each opponent who doesn’t control an Elf loses 1 life.

Tormented Thoughts

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wskazany gracz odrzuca tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Touch of Moonglove

Target creature you control gets +1/+0 and gains deathtouch until end of turn. Whenever a creature dealt damage by that creature dies this turn, its controller loses 2 life. (Any amount of damage a creature with deathtouch deals to a creature is enough to destroy it.)

Undead Servant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę on nazwie Undead Servant w twoim cmentarzu.

Unholy Hunger

Zniszcz wskazanego stwora.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, zyskaj 2 życia.

Weight of the Underworld

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-2.

Abbot of Keral Keep

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

When Abbot of Keral Keep enters the battlefield, exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card.

Acolyte of the Inferno

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Whenever Acolyte of the Inferno becomes blocked by a creature, it deals 2 damage to that creature.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Akroan Sergeant

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Avaricious Dragon

Latanie

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

At the beginning of your end step, discard your hand.

Bellows Lizard

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Boggart Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Call of the Full Moon

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+2 and has trample. (It can deal excess combat damage to the player or planeswalker it’s attacking.)

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, sacrifice Call of the Full Moon.

Chandra, Fire of Kaladesh

Whenever you cast a red spell, untap Chandra, Fire of Kaladesh.

{T}: Chandra, Fire of Kaladesh deals 1 damage to target player or planeswalker. If Chandra has dealt 3 or more damage this turn, exile her, then return her to the battlefield transformed under her owner’s control.

Chandra, Roaring Flame

+1: Chandra, Roaring Flame deals 2 damage to target player or planeswalker.

−2: Chandra, Roaring Flame deals 2 damage to target creature.

−7: Chandra, Roaring Flame deals 6 damage to each opponent. Each player dealt damage this way gets an emblem with „At the beginning of your upkeep, this emblem deals 3 damage to you.”

Chandra's Fury

Chandra’s Fury deals 4 damage to target player or planeswalker and 1 damage to each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Chandra's Ignition

Target creature you control deals damage equal to its power to each other creature and each opponent.

Cobblebrute

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Embermaw Hellion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Jeśli inne czerwone źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia permanentowi lub graczowi, zamiast tego zadaje o jedno obrażenie więcej.

Enthralling Victor

When Enthralling Victor enters the battlefield, gain control of target creature an opponent controls with power 2 or less until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn. (It can attack and {T} this turn.)

Exquisite Firecraft

Exquisite Firecraft deals 4 damage to any target.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ten czar nie może być skontrowany.

Fiery Conclusion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Fiery Conclusion deals 5 damage to target creature.

Fiery Impulse

Fiery Impulse deals 2 damage to target creature.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, zamiast tego ten czar zadaje 3 obrażenia.

Firefiend Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Flameshadow Conjuring

Whenever a nontoken creature enters the battlefield under your control, you may pay {R}. If you do, create a token that’s a copy of that creature. That token gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Ghirapur Aether Grid

Tap two untapped artifacts you control: Ghirapur Aether Grid deals 1 damage to any target.

Ghirapur Gearcrafter

When Ghirapur Gearcrafter enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. (A creature with flying can’t be blocked except by creatures with flying or reach.)

Goblin Glory Chaser

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

O ile ten stwór jest sławny, ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin Piledriver

Protection from blue (This creature can’t be blocked, targeted, dealt damage, or enchanted by anything blue.)

Whenever Goblin Piledriver attacks, it gets +2/+0 until end of turn for each other attacking Goblin.

Infectious Bloodlust

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1, ma pośpiech i atakuje w każdej walce, jeśli może.

When enchanted creature dies, you may search your library for a card named Infectious Bloodlust, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Lightning Javelin

Lightning Javelin deals 3 damage to any target. Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Mage-Ring Bully

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Magmatic Insight

As an additional cost to cast this spell, discard a land card.

Dobierz dwie karty.

Molten Vortex

{R}, Discard a land card: Molten Vortex deals 2 damage to any target.

Pia and Kiran Nalaar

When Pia and Kiran Nalaar enters the battlefield, create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

{2}{R}, Sacrifice an artifact: Pia and Kiran Nalaar deals 2 damage to any target.

Prickleboar

As long as it’s your turn, Prickleboar gets +2/+0 and has first strike. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Ravaging Blaze

Ravaging Blaze deals X damage to target creature.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ten czar dodatkowo zadaje władcy owego stwora X obrażeń.

Scab-Clan Berserker

Pośpiech

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar nie będący stworem, jeśli niniejszy stwór jest sławny, zadaje on owemu graczowi 2 obrażenia.

Seismic Elemental

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Skyraker Giant

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Smash to Smithereens

Destroy target artifact. Smash to Smithereens deals 3 damage to that artifact’s controller.

Subterranean Scout

When Subterranean Scout enters the battlefield, target creature with power 2 or less can’t be blocked this turn.

Thopter Engineer

When Thopter Engineer enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Artifact creatures you control have haste. (They can attack and {T} as soon as they come under your control.)

Titan's Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+1. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Volcanic Rambler

{2}{R}: Volcanic Rambler deals 1 damage to target player or planeswalker.

Aerial Volley

Aerial Volley deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures with flying.

Animist's Awakening

Reveal the top X cards of your library. Put all land cards from among them onto the battlefield tapped and the rest on the bottom of your library in a random order.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, odkręć owe lądy.

Caustic Caterpillar

{1}{G}, Sacrifice Caustic Caterpillar: Destroy target artifact or enchantment.

Conclave Naturalists

When Conclave Naturalists enters the battlefield, you may destroy target artifact or enchantment.

Dwynen, Gilt-Leaf Daen

Zasięg

Other Elf creatures you control get +1/+1.

Whenever Dwynen, Gilt-Leaf Daen attacks, you gain 1 life for each attacking Elf you control.

Dwynen's Elite

When Dwynen’s Elite enters the battlefield, if you control another Elf, create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Elemental Bond

Whenever a creature with power 3 or greater enters the battlefield under your control, draw a card.

Elvish Visionary

When Elvish Visionary enters the battlefield, draw a card.

Evolutionary Leap

{G}, Sacrifice a creature: Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Gaea's Revenge

Ten czar nie może być skontrowany.

Pośpiech

Gaea’s Revenge can’t be the target of nongreen spells or abilities from nongreen sources.

Gather the Pack

Reveal the top five cards of your library. You may put a creature card from among them into your hand. Put the rest into your graveyard.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, umieść w twojej ręce co najwyżej dwie karty spośród ujawnionych zamiast jednej.

The Great Aurora

Each player shuffles all cards from their hand and all permanents they own into their library, then draws that many cards. Each player may put any number of land cards from their hand onto the battlefield. Exile The Great Aurora.

Herald of the Pantheon

Rzucanie uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Whenever you cast an enchantment spell, you gain 1 life.

Hitchclaw Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Honored Hierarch

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

O ile ten stwór jest sławny, ma czujność oraz „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Joraga Invocation

Each creature you control gets +3/+3 until end of turn and must be blocked this turn if able.

Leaf Gilder

{T}: Weź {G}.

Llanowar Empath

When Llanowar Empath enters the battlefield, scry 2, then reveal the top card of your library. If it’s a creature card, put it into your hand. (To scry 2, look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Managorger Hydra

Tratowanie

Whenever a player casts a spell, put a +1/+1 counter on Managorger Hydra.

Mantle of Webs

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+3 and has reach. (It can block creatures with flying.)

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Nissa, Vastwood Seer

When Nissa, Vastwood Seer enters the battlefield, you may search your library for a basic Forest card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Whenever a land enters the battlefield under your control, if you control seven or more lands, exile Nissa, then return her to the battlefield transformed under her owner’s control.

Nissa, Sage Animist

+1: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your hand.

−2: Create Ashaya, the Awoken World, a legendary 4/4 green Elemental creature token.

−7: Untap up to six target lands. They become 6/6 Elemental creatures. They’re still lands.

Nissa's Pilgrimage

Search your library for up to two basic Forest cards, reveal those cards, and put one onto the battlefield tapped and the rest into your hand. Then shuffle your library.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych Lasów zamiast dwóch.

Nissa's Revelation

Wróż 5, następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, dobierasz tyle kart, ile ma siły oraz dostajesz tyle życia, ile ma wytrzymałości.

Orchard Spirit

Orchard Spirit can’t be blocked except by creatures with flying or reach.

Outland Colossus

Sława 6 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim sześć znaczników +1/+1 i staje się sławny.)

Outland Colossus can’t be blocked by more than one creature.

Pharika's Disciple

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Reclaim

Put target card from your graveyard on top of your library.

Rhox Maulers

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Skysnare Spider

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Somberwald Alpha

Whenever a creature you control becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.

{1}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje tratowanie do końca tury. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Sylvan Messenger

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

When Sylvan Messenger enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all Elf cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Timberpack Wolf

Timberpack Wolf gets +1/+1 for each other creature you control named Timberpack Wolf.

Titanic Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Undercity Troll

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{2}{G}: Regenerate Undercity Troll. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Valeron Wardens

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem stanie się sławny, dobierz kartę.

Vastwood Gorger

Vine Snare

Prevent all combat damage that would be dealt this turn by creatures with power 4 or less.

Wild Instincts

Target creature you control gets +2/+2 until end of turn. It fights target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Woodland Bellower

When Woodland Bellower enters the battlefield, you may search your library for a nonlegendary green creature card with converted mana cost 3 or less, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Yeva's Forcemage

When Yeva’s Forcemage enters the battlefield, target creature gets +2/+2 until end of turn.

Zendikar's Roil

Whenever a land enters the battlefield under your control, create a 2/2 green Elemental creature token.

Blazing Hellhound

{1}, Sacrifice another creature: Blazing Hellhound deals 1 damage to any target.

Blood-Cursed Knight

As long as you control an enchantment, Blood-Cursed Knight gets +1/+1 and has lifelink. (Damage dealt by this creature also causes you to gain that much life.)

Bounding Krasis

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Bounding Krasis enters the battlefield, you may tap or untap target creature.

Citadel Castellan

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Iroas's Champion

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Possessed Skaab

When Possessed Skaab enters the battlefield, return target instant, sorcery, or creature card from your graveyard to your hand.

If Possessed Skaab would die, exile it instead.

Reclusive Artificer

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

When Reclusive Artificer enters the battlefield, you may have it deal damage to target creature equal to the number of artifacts you control.

Shaman of the Pack

When Shaman of the Pack enters the battlefield, target opponent loses life equal to the number of Elves you control.

Thunderclap Wyvern

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Zendikar Incarnate

Zendikar Incarnate’s power is equal to the number of lands you control.

Alchemist's Vial

When Alchemist’s Vial enters the battlefield, draw a card.

{1}, {T}, Sacrifice Alchemist’s Vial: Target creature can’t attack or block this turn.

Alhammarret's Archive

If you would gain life, you gain twice that much life instead.

If you would draw a card except the first one you draw in each of your draw steps, draw two cards instead.

Angel's Tomb

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may have Angel’s Tomb become a 3/3 white Angel artifact creature with flying until end of turn.

Bonded Construct

Bonded Construct can’t attack alone.

Brawler's Plate

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie. (Może on zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Chief of the Foundry

Other artifact creatures you control get +1/+1.

Gold-Forged Sentinel

Latanie

Guardian Automaton

When Guardian Automaton dies, you gain 3 life.

Guardians of Meletis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Hangarback Walker

Hangarback Walker enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

When Hangarback Walker dies, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying for each +1/+1 counter on Hangarback Walker.

{1}, {T}: Put a +1/+1 counter on Hangarback Walker.

Helm of the Gods

Equipped creature gets +1/+1 for each enchantment you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Mage-Ring Responder

Mage-Ring Responder doesn’t untap during your untap step.

{7}: Untap Mage-Ring Responder.

Whenever Mage-Ring Responder attacks, it deals 7 damage to target creature defending player controls.

Meteorite

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Orbs of Warding

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

If a creature would deal damage to you, prevent 1 of that damage.

Prism Ring

As Prism Ring enters the battlefield, choose a color.

Ilekroć rzucisz czar wybranego koloru, zyskaj 1 życie.

Pyromancer's Goggles

{T}: Add {R}. When that mana is spent to cast a red instant or sorcery spell, copy that spell and you may choose new targets for the copy.

Ramroller

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Ramroller gets +2/+0 as long as you control another artifact.

Runed Servitor

When Runed Servitor dies, each player draws a card.

Sigil of Valor

Whenever equipped creature attacks alone, it gets +1/+1 until end of turn for each other creature you control.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Sword of the Animist

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Whenever equipped creature attacks, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Wyposaż {2}

Throwing Knife

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Whenever equipped creature attacks, you may sacrifice Throwing Knife. If you do, Throwing Knife deals 2 damage to any target.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Veteran's Sidearm

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

War Horn

Attacking creatures you control get +1/+0.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Foundry of the Consuls

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, Sacrifice Foundry of the Consuls: Create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Put a storage counter on Mage-Ring Network.

{T}, Remove any number of storage counters from Mage-Ring Network: Add {C} for each storage counter removed this way.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Aegis Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, inny wskazany permanent zyskuje niezniszczalność dopóki władasz niniejszym stworem. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Eagle of the Watch

Latanie, czujność

Serra Angel

Latanie, czujność

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Weave Fate

Dobierz dwie karty.

Flesh to Dust

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Fiery Hellhound

{R}: Fiery Hellhound gets +1/+0 until end of turn.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Terra Stomper

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)