Guilds of Ravnica (Gildie Ravniki)

Blade Instructor

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Bounty Agent

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany legendarny permanent będący artefaktem, stworem lub urokiem.

Candlelight Vigil

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+2 i ma czujność.

Citywide Bust

Zniszcz wszystkie stwory z wytrzymałością 4 lub większą.

Collar the Culprit

Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Conclave Tribunal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Kiedy ten urok wchodzi na pole walki, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent dopóki ten urok nie opuści pola walki.

Crush Contraband

Wybierz jedno lub oba —

 • Wygnaj wskazany artefakt.

 • Wygnaj wskazany urok.

Dawn of Hope

Ilekroć zyskujesz życie, możesz zapłacić {2}. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Demotion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Divine Visitation

Jeśli jeden lub więcej żetonów stworów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego stwórz tyle samo żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Flight of Equenauts

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Latanie

Gird for Battle

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Haazda Marshal

Kiedy ten stwór oraz przynajmniej dwa inne stwory atakują, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Healer's Hawk

Latanie, więź życia

Hunted Witness

Kiedy ten stwór umiera, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Inspiring Unicorn

Ilekroć ten stwór atakuje, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Intrusive Packbeast

Czujność

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem przeciwnika.

Ledev Guardian

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Light of the Legion

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na każdym białym stworze pod twoim władaniem.

Loxodon Restorer

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, ty zyskujesz 4 życia.

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Parhelion Patrol

Latanie, czujność

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Righteous Blow

Ten czar zadaje 2 obrażenia wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Roc Charger

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany atakujący stwór bez latania zyskuje latanie do końca tury.

Skyline Scout

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli to zrobisz, zyskuje on latanie do końca tury.

Sunhome Stalwart

Pierwszy cios

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Sworn Companions

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Take Heart

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Zyskujesz 1 życie za każdego atakujące stwora pod twoim władaniem.

Tenth District Guard

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, wskazany stwór dostaje +0/+1 do końca tury.

Venerated Loxodon

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który przy nim współpracował.

Capture Sphere

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wchodzi na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Citywatch Sphinx

Latanie

Kiedy ten stwór umiera, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Dazzling Lights

Wskazany stwór dostaje -3/-0 do końca tury.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Devious Cover-Up

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie w ten sposób skontrowany, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego władcy. Możesz wtasować co najwyżej cztery wskazane karty z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Dimir Informant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Disdainful Stroke

Skontruj wskazany czar o skróconym koszcie many 4 lub większym.

Dream Eater

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 4. Kiedy to zrobisz, możesz zwrócić wskazany nie-lądowy permanent władany przez przeciwnika do jego ręki. (Aby szpiegować 4, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Drowned Secrets

Ilekroć rzucasz niebieski czar, wskazany gracz wkłada dwie wierzchnie karty swojej biblioteki do swojego cmentarza.

Enhanced Surveillance

Możesz patrzeć na dodatkowe dwie karty podczas szpiegowania.

Wygnaj ten urok: Wtasuj twój cmentarz do twojej biblioteki.

Guild Summit

Kiedy ten ląd wchodzi na pole walki, możesz przekręcić dowolną liczbę odznaczonych Bram, którymi władasz. Dobierz kartę za każdą Bramę przekręconą w ten sposób.

Ilekroć jakaś Brama wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Leapfrog

Ten stwór ma latanie o ile rzuciłeś sztuczkę lub obrzęd w tej turze.

Maximize Altitude

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i zyskuje latanie.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Mission Briefing

Szpieguj 2, następnie wybierz kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu. Możesz rzucić ową kartę w tej turze. Jeśli owa karta miałaby trafić do twojego cmentarza w tej turze, zamiast tego wygnaj ją. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Murmuring Mystic

Ilekroć rzucasz obrzęd, stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Muse Drake

Latanie

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, dobierz kartę.

Narcomoeba

Latanie

Kiedy ten stwór jest wkładany do cmentarza z twojej biblioteki, możesz położyć go na polu walki.

Nightveil Sprite

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Omnispell Adept

{2}{U}, {T}: Możesz zagrać kartę sztuczki lub obrzędu z twojej ręki bez płacenia kosztu many.

Passwall Adept

{2}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Quasiduplicate

Stwórz żeton stwora będącego kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Radical Idea

Dobierz kartę.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Selective Snare

Zwróć X wskazanych stworów wybranego przez ciebie typu do ręki ich władcy.

Sinister Sabotage

Skontruj wskazany czar.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Thoughtbound Phantasm

Obronność

Ilekroć szpiegujesz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Dopóki ten stwór ma co najmniej trzy znaczniki +1/+1, może atakować jakby nie był obrońcą.

Unexplained Disappearance

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Vedalken Mesmerist

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -2/-0 do końca tury.

Wall of Mist

Obronność

Watcher in the Mist

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Wishcoin Crab

Barrier of Bones

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Bartizan Bats

Latanie

Blood Operative

Więź życia

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, możesz wygnać wskazaną kartę z dowolnego cmentarza.

Ilekroć szpiegujesz, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić 3 życia. Jeśli to zrobisz, zwróć tę kartę do twojej ręki.

Burglar Rat

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Child of Night

Więź życia

Creeping Chill

Ten czar zadaje 3 obrażenia każdemu przeciwnikowi, a ty zyskujesz 3 życia.

Kiedy ta karta jest wkładana do twojego cmentarza z twojej biblioteki, możesz ją wypędzić. Jeśli to zrobisz, ta karta zadaje 3 obrażenia każdemu przeciwnikowi, a ty zyskujesz 3 życia.

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Deadly Visit

Zniszcz wskazanego stwora.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Doom Whisperer

Latanie, tratowanie

Zapłać 2 życia: Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Douser of Lights

Gruesome Menagerie

Wybierz w twoim cmentarzu kartę stwora o skróconym koszcie many 1, a następnie zrób to samo dla kart stworów o skróconym koszcie many 2 i 3. Zwróć owe karty na pole walki.

Hired Poisoner

Dotyk śmierci

Kraul Swarm

Latanie

{2}{B}, odrzuć kartę stwora: Zwróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lotleth Giant

Ściółka — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 1 obrażenie wskazanemu przeciwnikowi za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Mausoleum Secrets

Ściółka — Wyszukaj w twojej bibliotece czarną kartę o skróconym koszcie many mniejszym lub równym liczbie kart stworów w twoim cmentarzu, ujawnij ją i dołóż do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Mephitic Vapors

Wszystkie stwory dostają -1/-1 do końca tury.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Midnight Reaper

Ilekroć umiera stwór nie będący żetonem, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie i dobierasz kartę.

Moodmark Painter

Ściółka — Kiedy ta karta wjedzie na pole walki, wskazany stwór zyskuje do końca tury złowrogość oraz +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Necrotic Wound

Ściółka — Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego zostaje wygnany.

Never Happened

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierasz kartę nie będącą lądem z ręki lub cmentarza owego gracza i wypędzasz ją.

Pilfering Imp

Latanie

{1}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Ty wybierasz z niej kartę nie będącą lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli możesz rzucić obrzęd.

Plaguecrafter

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Price of Fame

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje na legendarnego stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Ritual of Soot

Zniszcz wszystkie stwory o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym.

Severed Strands

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zyskujesz życie równe wytrzymałości poświęconego stwora. Zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Spinal Centipede

Kiedy ten stwór umiera, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Undercity Necrolisk

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje złowrogość do końca tury. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli możesz rzucić obrzęd. (Nie może być blokowany, cyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Veiled Shade

{1}{B}: Ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Vicious Rumors

Ten czar zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi. Każdy przeciwnik odrzuca kartę, a następnie przekłada wierzchnią kartę swojej biblioteki do swojego cmentarza. Zyskujesz 1 życie.

Whispering Snitch

Ilekroć szpiegujesz po raz pierwszy w danej turze, ten stwór zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi, a ty zyskujesz 1 życie.

Arclight Phoenix

Latanie, pośpiech

Z początkiem walki w każdej twojej turze, jeśli rzuciłeś w tej turze co najmniej trzy czary sztuczek lub obrzędu, zwróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki.

Barging Sergeant

Pośpiech

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Book Devourer

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić wszystkie karty z ręki. Jeśli to zrobisz, dobierz tyle samo kart.

Command the Storm

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu stworowi.

Cosmotronic Wave

Ten czar zadaje 1 obrażenia każdemu stworowi pod władaniem przeciwników. Stwory twoich przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Direct Current

Ten czar zadaje 2 obrażenia w dowolny cel.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Electrostatic Field

Obronność

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, ten stwór zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi.

Erratic Cyclops

Tratowanie

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, ten stwór dostaje +X/+0 do końca tury, gdzie X jest skróconym kosztem many owego czaru.

Experimental Frenzy

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz zagrywać górną kartę twojej biblioteki.

Nie możesz zagrywać kart z twojej ręki.

{3}{R}: Zniszcz ten urok.

Fearless Halberdier

Fire Urchin

Tratowanie

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Goblin Banneret

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

{1}{R}: Ten stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Goblin Cratermaker

{1}, poświęć tego stwora: Wybierz jedno —

 • Ten stwór zadaje 2 obrażenia wskazanemu stworowi.

 • Zniszcz wskazany bezkolorowy permanent nie będący lądem.

Goblin Locksmith

Ilekroć ten stwór atakuje, stwory z obrońcą nie mogą bronić w tej turze.

Gravitic Punch

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe jego sile we wskazanego gracza.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Hellkite Whelp

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, zadaje 1 obrażenie we wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Inescapable Blaze

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 6 obrażeń w dowolny cel.

Lava Coil

Ten czar zadaje 4 obrażenia we wskazanego stwora. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego zostaje wypędzony.

Legion Warboss

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Z początkiem walki w twojej turze stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury i atakuje w tej walce jeśli może.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Maximize Velocity

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i pośpiech.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Ornery Goblin

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostaje zablokowany przez stwora, zadaje on 1 obrażenie w owego stwora.

Risk Factor

Wskazany przeciwnik może zdecydować, czy otrzyma 4 obrażenia od tego czaru. Jeśli się na to nie zdecyduje, ty dobierasz trzy karty.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Rubblebelt Boar

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, wskazany stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Runaway Steam-Kin

Ilekroć rzucasz czerwony czar, jeśli ten stwór ma mniej niż trzy znaczniki +1/+1, umieść na tym stworze znacznik +1/+1.

Usuń trzy znaczniki +1/+1 z tego stwora: Weź {R}{R}{R}.

Smelt-Ward Minotaur

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Street Riot

Podczas twojej tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają tratowanie.

Sure Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 oraz pierwszy cios.

Torch Courier

Pośpiech

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Wojek Bodyguard

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Affectionate Indrik

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz kazać mu walczyć ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Arboretum Elemental

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Beast Whisperer

Ilekroć rzucasz czar stwora, dobierz kartę.

Bounty of Might

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Circuitous Route

Poszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart bazowych lądów lub Bram, umieść je przekręcone na polu walki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

 • Zniszcz wskazany urok.

Devkarin Dissident

{4}{G}: Ten stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

District Guide

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu lub Bramę, ujawnić ją, dołożyć do twojej ręki, a następnie przetasować bibliotekę.

Generous Stray

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, dobierz kartę.

Golgari Raiders

Pośpiech

Ściółka — Ta karta wchodzi na pole walki z tyloma znacznikami +1/+1, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Grappling Sundew

Obrońca, zasięg

{4}{G}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora.)

Hatchery Spider

Zasięg

Ściółka — Rzucając ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Spośród owych kart możesz położyć na polu walki kartę zielonego permanentu o skróconym koszcie many X lub mniej. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Hitchclaw Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ironshell Beetle

Kiedy ten stwór wchodzi na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Kraul Foragers

Ściółka — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Kraul Harpooner

Zasięg

Ściółka — Kiedy Kraul Harpooner wejdzie na pole walki, wybierz co najwyżej jednego wskazanego stwora z lataniem, nad którym nie władasz. Kraul Harpooner dostaje +X/+0 do końca tury, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu, a następnie możesz kazać, by Kraul Harpooner walczył z owym stworem.

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Nullhide Ferox

Antyklątwa

Nie możesz rzucać czarów nie będących stworami.

{2}: Ten stwór traci wszystkie zdolności do końca tury. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Jeśli czar lub zdolność władane przez przeciwnika zmusza cię do odrzucenia tej karty, umieść tę kartę na polu walki zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Pack's Favor

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury.

Pause for Reflection

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze.

Pelt Collector

Ilekroć inny władany przez ciebie stwór wchodzi na pole walki lub umiera, jeśli siła owego stwora jest większa niż siła tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ten stwór ma tratowanie, o ile ma co najmniej trzy znaczniki +1/+1.

Portcullis Vine

Obronność

{2}, {T}, poświęć stwora z obronnością: Dobierz kartę.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Siege Wurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Sprouting Renewal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielono-białego stwora Elfi Rycerz z czujnością.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Urban Utopia

Zaurocz ląd

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Vigorspore Wurm

Ściółka — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany stwór do końca tury zyskuje czujność oraz +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Vivid Revival

Przywróć co najwyżej trzy wskazane wielokolorowe karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj tę kartę.

Wary Okapi

Czujność

Wild Ceratok

Artful Takedown

Wybierz jedno lub oba —

 • Przekręć wskazanego stwora.

 • Wskazany stwór dostaje -2/-4 do końca tury.

Assassin's Trophy

Zniszcz wskazany permanent władany przez przeciwnika. Jego władca może poszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, położyć ją na polu walki, a następnie przetasować swoją bibliotekę.

Aurelia, Exemplar of Justice

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Na początku walki w twojej turze wskaż co najwyżej jednego stwora pod twoim władaniem. Do końca tury ów stwór dostaje +2/+0, zyskuje tratowanie jeśli jest czerwony, oraz zyskuje czujność jeśli jest biały.

Beacon Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, które posiadasz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Beamsplitter Mage

Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu wskazujący wyłącznie w tego stwora, jeśli władasz przynajmniej jednym innym stworem mogącym być celem owego czaru, wybierz jednego z owych stworów. Skopiuj ów czar. Kopia wskazuje w wybranego stwora.

Boros Challenger

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

{2}{R}{W}: Ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Camaraderie

Zyskujesz X życia i dobierasz X kart, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem. Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Centaur Peacemaker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy gracz zyskuje 4 życia.

Chance for Glory

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność. Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku zakończenia owej tury przegrywasz grę.

Charnel Troll

Tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. W przeciwnym razie poświęć go.

{B}{G}, odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Conclave Cavalier

Czujność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony zielono-białego stwora Elfi Rycerz 2/2 z czujnością.

Conclave Guildmage

{G}, {T}: Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

{5}{W}, {T}: Stwórz żeton zielono-białego stwora Elfi Rycerz 2/2 z czujnością.

Crackling Drake

Latanie

Ten stwór ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, które posiadasz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Darkblade Agent

O ile szpiegowałeś w tej turze, ten stwór ma dotyk śmierci oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Deafening Clarion

Wybierz jedno lub oba —

 • Ten czar zadaje 3 obrażenia każdemu stworowi.

 • Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

Dimir Spybug

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć szpiegujesz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Disinformation Campaign

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, ty dobierasz kartę, a każdy z przeciwników odrzuca kartę.

Ilekroć szpiegujesz, przywróć ten urok do ręki jego właściciela.

Emmara, Soul of the Accord

Ilekroć ta karta zostaje przekręcona, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Erstwhile Trooper

Odrzuć kartę stwora: Ten stwór zyskuje do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. Aktywuj tę zdolność co najwyżej raz na turę.

Etrata, the Silencer

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wskazanego stwora władanego przez owego gracza i umieść znacznik trafienia na owej karcie. Ów gracz przegrywa grę jeśli posiada co najmniej trzy karty wygnane ze znacznikami trafienia. Właściciel niniejszej karty wtasowuje ją do swojej biblioteki.

Firemind's Research

Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik ładunku na tej karcie.

{1}{U}, usuń trzy znaczniki ładunku z tej karty: Dobierz kartę.

{1}{R}, usuń pięć znaczników ładunku z tej karty: Ta karta zadaje 5 obrażeń w dowolny cel.

Garrison Sergeant

Ten stwór ma podwójny cios o ile władasz Bramą.

Glowspore Shaman

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Możesz umieścić kartę lądu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Goblin Electromancer

Rzucanie sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Findbroker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zwróć wskazaną kartę permanentu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hammer Dropper

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

House Guildmage

{1}{U}, {T}: Wskazany stwór nie odznacza się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

{2}{B}, {T}: Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Hypothesizzle

Dobierz dwie karty. Następnie możesz odrzucić kartę nie będącą lądem. Kiedy tak zrobisz, ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Ionize

Skontruj wskazany czar. Ionize zadaje 2 obrażenia władcy owego czaru.

Izoni, Thousand-Eyed

Ściółka — Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz po jednym żetonie czarno-zielonego stwora Insekt 1/1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{B}{G}, poświęć innego stwora: Zyskujesz 1 życie oraz dobierasz kartę.

Join Shields

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Do końca tury zyskują one antyklątwę i niezniszczalność. (Nie mogą być celem czarów i zdolności władanych przez twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz”, nie niszczą ich.)

Justice Strike

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Knight of Autumn

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Zyskaj 4 życia.

Lazav, the Multifarious

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

{X}: Ten stwór staje się kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu o skróconym koszcie many X, z wyjątkiem tego, że jego nazwa to «Lazav, the Multifarious», jest legendarny w dodatku do swoich innych typów oraz posiada niniejszą zdolność.

League Guildmage

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

{X}{R}, {T}: Skopiuj wskazany władany przez ciebie czar sztuczki lub obrzędu o skróconym koszcie X. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii.

Ledev Champion

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić dowolną liczbę odznaczonych stworów pod twoim władaniem. Ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

{3}{G}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Legion Guildmage

{5}{R}, {T}: Ten stwór zadaje 3 obrażenia każdemu przeciwnikowi.

{2}{W}, {T}: Zaznacz innego wskazanego stwora.

March of the Multitudes

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Mnemonic Betrayal

Wygnaj wszystkie karty z cmentarzy wszystkich przeciwników. Możesz rzucać owe karty w tej turze i możesz wydawać manę, jakby to była mana dowolnego typu potrzebnego do rzucania owych czarów. Na początku najbliższego kroku końcowego, jeśli jakiekolwiek z owych kart pozostają wygnane, zwróć je do cmentarzy ich właścicieli.

Wygnaj tę kartę.

Molderhulk

Ściółka — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zwróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole walki.

Nightveil Predator

Latanie, dotyk śmierci

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Niv-Mizzet, Parun

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie

Ilekroć dobierasz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolny cel.

Ilekroć jakiś gracz rzuca czar sztuczki lub obrzędu, dobierz kartę.

Notion Rain

Szpieguj 2, następnie dobierz dwie karty. Ten czar zadaje tobie 2 obrażenia. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Ochran Assassin

Dotyk śmierci

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Ral, Izzet Viceroy

+1: Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Dołóż jedną z nich do twojej ręki, a drugą do twojego cmentarza.

-3: Ten permanent zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, które posiadasz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

-8: Dostajesz emblemat o treści „Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu, ten emblemat zadaje 4 obrażenia w dowolnie wskazany cel, a ty dobierasz dwie karty.”

Rhizome Lurcher

Ściółka — Ta karta wchodzi na pole walki z tyloma znacznikami +1/+1, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Rosemane Centaur

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Czujność

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Sonic Assault

Przekręć wskazanego stwora. Ta karta zadaje 2 obrażenia władcy owego stwora.

Na pych (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Sumala Woodshaper

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub uroku i dołożyć ją do twojej ręki. Umieść pozostałe karty na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Swarm Guildmage

{4}{B}, {T}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{1}{G}, {T}: Zyskujesz 2 życia.

Swathcutter Giant

Czujność

Ilekroć ten stwór atakuje, zadaje on 1 obrażenie każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza.

Swiftblade Vindicator

Podwójny cios, czujność, tratowanie

Tajic, Legion's Edge

Pośpiech

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Zażegnaj wszystkie pozabojowe obrażenia, które mogłyby zostać zadane innym stworom pod twoim władaniem.

{R}{W}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Thief of Sanity

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki owego gracza, wygnaj jedną z nich jako zasłoniętą, a następnie umieść pozostałe w jego cmentarzu. Możesz patrzeć na ową kartę oraz rzucać ją dopóki pozostaje wygnana oraz możesz wydawać manę, jakby to była mana dowolnego koloru potrzebnego do rzucenia owego czaru.

Thought Erasure

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierasz z niej kartę nie będącą lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Thousand-Year Storm

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, skopiuj ów czar tyle razy, ile wcześniej rzuciłeś sztuczek lub obrzędów w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla owych kopii.

Trostani Discordant

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Na początku twojego kroku zakończenia, każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi własnymi stworami.

Truefire Captain

Mentor (Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi.

Undercity Uprising

Stwory pod twoim władaniem zyskują dotyk śmierci do końca tury. Następnie wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe ich sile.)

Underrealm Lich

Kiedy miałbyś dobrać kartę, zamiast tego spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, a następnie dołóż jedną z nich do twojej ręki, a pozostałe daj do twojego cmentarza.

Zapłać 4 życia: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. Przekręć go.

Unmoored Ego

Wybierz nazwę karty. Wyszukaj w cmentarzu, ręce oraz bibliotece wskazanego przeciwnika co najwyżej cztery karty o owej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje swoją bibliotekę, a następnie dobiera kartę za każdą z kart wygnanych ze swojej ręki w ten sposób.

Vraska, Golgari Queen

+2: Możesz poświęcić inny permanent. Jeśli tak zrobisz, zyskujesz 1 życie i dobierasz kartę.

-3: Zniszcz wskazany nie-lądowy permanent o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym.

-9: Dostajesz emblemat o treści „Ilekroć stwór pod twoim władaniem zadaje graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Wee Dragonauts

Latanie

Ilekroć rzucasz sztuczkę lub obrzęd, ten stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Worldsoul Colossus

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Ta karta wchodzi na pole walki mając na sobie X znaczników +1/+1.

Fresh-Faced Recruit

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Piston-Fist Cyclops

Obronność

O ile rzuciłeś w tej turze sztuczkę lub obrzęd, ten stwór może atakować, jakby nie miał obronności.

Pitiless Gorgon

Dotyk śmierci

Vernadi Shieldmate

Czujność

Whisper Agent

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Assure

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Assemble

Stwórz trzy żetony biało-zielonego stwora Elfi Rycerz 2/2 z czujnością.

Connive

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej.

Concoct

Szpieguj 3, następnie zwróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Discovery

Szpieguj 2, następnie dobierz kartę. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie dowolne z nich umieść w twoim cmentarzu, a pozostałe w dowolnej kolejności na wierzchu twojej biblioteki.)

Dispersal

Każdy przeciwnik przywraca nie-lądowy permanent o najwyższym skróconym koszcie many spośród władanych permanentów do ręki właścicela, następnie odrzuca kartę.

Expansion

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu o skróconym koszcie many 4 lub mniejszym. Możesz wybrać nowe cele dla owej kopii.

Explosion

Ta karta zadaje X obrażeń w dowolny cel. Wskazany gracz dobiera X kart.

Find

Przywróć co najwyżej dwie wskazany karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Finality

Możesz położyć dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem. Następnie wszystkie stwory dostają -4/-4 do końca tury.

Flower

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu lub Równin, ujawnij ją i dołóż do twojej ręki a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Flourish

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 do końca tury.

Integrity

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Intervention

Ta karta zadaje 3 obrażenia w dowolny cel, a ty zyskujesz 3 życia.

Invert

Zamień do końca tury siłę z wytrzymałością każdego z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Invent

Poszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki oraz/albo kartę obrzędu, ujawnij je, dołóż do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Response

Ta karta zadaje 5 obrażeń wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Resurgence

Stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios i czujność do końca tury. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza walki, a po niej dodatkowa faza główna.

Status

Wskazany stwór zyskuje do końca tury +1/+1 oraz dotyk śmierci.

Statue

Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub urok.

Boros Locket

{T}: Weź {R} lub {W}.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Chamber Sentry

Ten stwór wchodzi na pole walki tyloma znacznikami +1/+1, ile użyto kolorów many do jego rzucenia.

{X}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Ten stwór zadaje X obrażeń w dowolny cel.

{W}{U}{B}{R}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dimir Locket

{T}: Weź {U} lub {B}.

{(u/b)}{(u/b)}{(u/b)}{(u/b)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Gatekeeper Gargoyle

Latanie

Ta karta wchodzi na pole bitwy z tyloma znacznikami +1/+1, ile Bram masz we władaniu.

Glaive of the Guildpact

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdą Bramę pod twoim władaniem oraz ma czujność i złowrogość. (Złowrogi stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż wyłącznie jako obrzęd.)

Golgari Locket

{T}: Weź {B} lub {G}.

{(b/g)}{(b/g)}{(b/g)}{(b/g)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Locket

{T}: Weź {U} lub {R}.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Rampaging Monument

Tratowanie

Ta karta wchodzi na pole walki z trzema znacznikami +1/+1.

Ilekroć rzucasz wielokolorowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Selesnya Locket

{T}: Weź {G} lub {W}.

{(g/w)}{(g/w)}{(g/w)}{(g/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Silent Dart

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Ten artefakt zadaje 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

Wand of Vertebrae

{T}: Umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki do twojego cmentarza.

{2}, {T}, wygnaj ten artefakt: Wtasuj co najwyżej pięć wskazanych kart z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Gateway Plaza

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, poświęć go dopóki nie zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Guildmages' Forum

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli ta mana zostanie zużyta na rzucenie czaru wielokolorowego stwora, ów stwór wchodzi na pole walki z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Overgrown Tomb

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Gdy ten ląd wchodzi na pole walki możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi na pole walki przekręcony.

Sacred Foundry

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Gdy ten ląd wchodzi na pole walki możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi na pole walki przekręcony.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Steam Vents

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Gdy ten ląd wchodzi na pole walki możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi na pole walki przekręcony.

Temple Garden

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Gdy ten ląd wchodzi na pole walki możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi na pole walki przekręcony.

Watery Grave

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Gdy ten ląd wchodzi na pole walki możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi na pole walki przekręcony.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Ral, Caller of Storms

+1: Dobierz kartę.

–2: Ten wędrowiec zadaje 3 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden, dwa lub trzy cele.

–7: Dobierz siedem kart. Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników.

Ral's Dispersal

Przywróć wskazanego stwora do ręki jego właściciela. Możesz poszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie «Ral, Caller of Storms», ujawnij ją i dołóż do twojej ręki. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Precision Bolt

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolny cel.

Ral's Staticaster

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli kontrolujesz wędrowca o typie Ral, ten stwór dostaje do końca tury +1/+0 za każdą kartę w twojej ręce.

Vraska, Regal Gorgon

+2: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–10: Za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Kraul Raider

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Attendant of Vraska

Kiedy ten stwór umrze, jeśli władasz wędrowcem o typie Vraska, zyskujesz życie równe sile tego stwora.

Vraska's Stoneglare

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskujesz życie równe jego wytrzymałości. Możesz poszukać w twojej bibliotece i/albo cmentarzu kartę o nazwie «Vraska, Regal Gorgon», ujawnij ją i dołóż do twojej ręki. Jeśli przeszukałeś bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Impervious Greatwurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Niezniszczalność