Guilds of Ravnica (Gildie Ravniki)

Blade Instructor

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Bounty Agent

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany legendarny byt będący artefaktem, stworem lub urokiem.

Candlelight Vigil

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+2 i ma czujność.

Citywide Bust

Zniszcz wszystkie stwory z wytrzymałością 4 lub większą.

Collar the Culprit

Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Conclave Tribunal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Crush Contraband

Wybierz jedną lub obie —

 • Wygnaj wskazany artefakt.

 • Wygnaj wskazany urok.

Dawn of Hope

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Demotion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Divine Visitation

Jeśli jeden lub więcej żetonów stworów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego stwórz tyle samo żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Flight of Equenauts

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Latanie

Gird for Battle

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Haazda Marshal

Ilekroć ten stwór oraz przynajmniej dwa inne stwory zaatakują, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Healer's Hawk

Latanie, więź życia

Hunted Witness

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Inspiring Unicorn

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Intrusive Packbeast

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem przeciwnika.

Ledev Guardian

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Light of the Legion

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na każdym białym stworze pod twoim władaniem.

Loxodon Restorer

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Parhelion Patrol

Latanie, czujność

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Righteous Blow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Roc Charger

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany atakujący stwór bez latania do końca tury zyskuje latanie.

Skyline Scout

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, zyskuje on latanie do końca tury.

Sunhome Stalwart

Pierwszy cios

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Sworn Companions

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Take Heart

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Zyskaj po 1 życiu za każdego atakujące stwora pod twoim władaniem.

Tenth District Guard

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Venerated Loxodon

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który przy nim współpracował.

Capture Sphere

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Citywatch Sphinx

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Dazzling Lights

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Devious Cover-Up

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego władcy. Możesz wtasować co najwyżej cztery wskazane karty z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Dimir Informant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Disdainful Stroke

Skontruj wskazany czar o skrócie many 4 lub większym.

Dream Eater

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 4. Kiedy to zrobisz, możesz przywrócić wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela. (Aby szpiegować 4, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Drowned Secrets

Ilekroć rzucisz niebieski czar, wskazany gracz mieli dwie karty.

Enhanced Surveillance

Możesz patrzeć na dodatkowe dwie karty podczas szpiegowania.

Wygnaj ten urok: Wtasuj twój cmentarz do twojej biblioteki.

Guild Summit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych Bram pod twoim władaniem. Dobierz kartę za każdą Bramę przekręconą w ten sposób.

Ilekroć jakaś Brama wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Leapfrog

Ten stwór ma latanie o ile rzuciłeś czar sztuczki lub obrzędu w tej turze.

Maximize Altitude

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz latanie.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Mission Briefing

Szpieguj 2, po czym wybierz kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu. Możesz rzucić ją w tej turze. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w twoim cmentarzu, zamiast tego wygnaj go. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Murmuring Mystic

Ilekroć rzucisz czar obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Muse Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Narcomoeba

Latanie

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, możesz umieścić ją na polu bitwy.

Nightveil Sprite

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Omnispell Adept

{2}{U}, {T}: Możesz rzucić czar sztuczki lub obrzędu z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Passwall Adept

{2}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Quasiduplicate

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Radical Idea

Dobierz kartę.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Selective Snare

Przywróć X wskazanych stworów wybranego przez ciebie typu do ręki ich właściciela.

Sinister Sabotage

Skontruj wskazany czar.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Thoughtbound Phantasm

Obronność

Ilekroć szpiegujesz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

O ile ten stwór ma co najmniej trzy znaczniki +1/+1, może atakować jakby nie był obrońcą.

Unexplained Disappearance

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Vedalken Mesmerist

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -2/-0 do końca tury.

Wall of Mist

Obronność

Watcher in the Mist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Wishcoin Crab

Barrier of Bones

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Bartizan Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Blood Operative

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazaną kartę z cmentarza.

Ilekroć szpiegujesz, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić 3 życia. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę do twojej ręki.

Burglar Rat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Child of Night

Więź życia

Creeping Chill

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, możesz ją wygnać. Jeśli tak zrobisz, zadaje ona każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Deadly Visit

Zniszcz wskazanego stwora.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Doom Whisperer

Latanie, tratowanie

Zapłać 2 życia: Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Douser of Lights

Gruesome Menagerie

Wybierz w twoim cmentarzu kartę stwora o skrócie many 1, po czym zrób to samo dla kart stworów o skrótach many 2 i 3. Przywróć owe karty na pole bitwy.

Hired Poisoner

Dotyk śmierci

Kraul Swarm

Latanie

{2}{B}, odrzuć kartę stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lotleth Giant

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Mausoleum Secrets

Ściółka — Wyszukaj w twojej bibliotece czarną kartę o skrócie many mniejszym lub równym liczbie kart stworów w twoim cmentarzu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mephitic Vapors

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Midnight Reaper

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, niniejszy stwór zadaje tobie 1 obrażenie, dobierz kartę.

Moodmark Painter

Ściółka — Kiedy ten stwór wjedzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje złowrogość oraz +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Necrotic Wound

Ściółka — Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Never Happened

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierasz kartę nie będącą lądem z ręki lub cmentarza owego gracza i wygnaj ją.

Pilfering Imp

Latanie

{1}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Plaguecrafter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Price of Fame

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje legendarnego stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Ritual of Soot

Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

Severed Strands

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zyskaj życia równe wytrzymałości poświęconego stwora. Zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Spinal Centipede

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Undercity Necrolisk

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze. Zyskuje on złowrogość do końca tury. Aktywuj tylko jako obrzęd. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Veiled Shade

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Vicious Rumors

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu. Każdy przeciwnik odrzuca kartę, po czym mieli kartę. Zyskaj 1 życie.

Whispering Snitch

Ilekroć szpiegujesz po raz pierwszy w danej turze, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu, a ty zyskaj 1 życie.

Arclight Phoenix

Latanie, pośpiech

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli rzuciłeś w tej turze co najmniej trzy czary sztuczek lub obrzędów, przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Barging Sergeant

Pośpiech

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Book Devourer

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić wszystkie karty z ręki. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle samo kart.

Command the Storm

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Cosmotronic Wave

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu. Stwory pod władaniem twoich przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Direct Current

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Electrostatic Field

Obronność

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Erratic Cyclops

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Experimental Frenzy

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Nie możesz zagrywać lądów ani rzucać czarów z twojej ręki.

{3}{R}: Zniszcz ten urok.

Fearless Halberdier

Fire Urchin

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Banneret

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Goblin Cratermaker

{1}, poświęć tego stwora: Wybierz jedno —

 • Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany bezkolorowy nie-lądowy byt.

Goblin Locksmith

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory z obronnością nie mogą blokować w tej turze.

Gravitic Punch

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe swojej sile.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Hellkite Whelp

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 1 obrażenie.

Inescapable Blaze

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 6 obrażeń.

Lava Coil

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Legion Warboss

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury i atakuje w tej potyczce jeśli może.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Maximize Velocity

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pośpiech.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Ornery Goblin

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 1 obrażenie.

Risk Factor

Wskazany przeciwnik może zdecydować, że otrzyma 4 obrażenia od tego czaru. Jeśli tak nie zrobi, dobierz trzy karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Rubblebelt Boar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Runaway Steam-Kin

Ilekroć rzucisz czerwony czar, jeśli ten stwór ma mniej niż trzy znaczniki +1/+1, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki +1/+1 z tego stwora: Weź {R}{R}{R}.

Smelt-Ward Minotaur

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Street Riot

Podczas twojej tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają tratowanie.

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios.

Torch Courier

Pośpiech

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Wojek Bodyguard

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Affectionate Indrik

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz kazać mu walczyć ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Arboretum Elemental

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Bounty of Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Circuitous Route

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów i/lub Bram, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

 • Zniszcz wskazany urok.

Devkarin Dissident

{4}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

District Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu lub Bramę, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Generous Stray

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Golgari Raiders

Pośpiech

Ściółka — Ta karta wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Grappling Sundew

Obronność, zasięg

{4}{G}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego stwora.)

Hatchery Spider

Zasięg

Ściółka — Kiedy rzucisz ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Spośród owych kart możesz umieścić na polu bitwy kartę zielonego bytu o skrócie many X lub mniejszym. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Hitchclaw Recluse

Zasięg

Ironshell Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Kraul Foragers

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Kraul Harpooner

Zasięg

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskaż co najwyżej jednego stwora z lataniem poza twoim władaniem. Niniejszy stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu, po czym możesz kazać mu walczyć z owym stworem.

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Nullhide Ferox

Antyklątwa

Nie możesz rzucać nie-stworowych czarów.

{2}: Ten stwór traci wszystkie zdolności do końca tury. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika zmusza cię do odrzucenia tej karty, umieść tę kartę na polu bitwy zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Pack's Favor

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Pause for Reflection

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Pelt Collector

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem wejdzie na pole bitwy lub umrze, jeśli siła owego stwora jest większa niż siła tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ten stwór ma tratowanie, o ile ma co najmniej trzy znaczniki +1/+1.

Portcullis Vine

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}, {T}, poświęć stwora z obronnością: Dobierz kartę.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Siege Wurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tratowanie

Sprouting Renewal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielono-białego stwora Elf Rycerz z czujnością.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Urban Utopia

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Vigorspore Wurm

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje czujność oraz +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Vivid Revival

Przywróć co najwyżej trzy wskazane wielokolorowe karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj ten czar.

Wary Okapi

Czujność

Wild Ceratok

Artful Takedown

Wybierz jedną lub obie —

 • Przekręć wskazanego stwora.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-4.

Assassin's Trophy

Zniszcz wskazany byt pod władaniem przeciwnika. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Aurelia, Exemplar of Justice

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Na początku potyczki w twojej turze wskaż co najwyżej jednego stwora pod twoim władaniem. Do końca tury ów stwór dostaje +2/+0, zyskuje tratowanie jeśli jest czerwony, oraz zyskuje czujność jeśli jest biały.

Beacon Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, które masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Beamsplitter Mage

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko tego stwora, jeśli władasz co najmniej jednym innym stworem mogącym być celem owego czaru, wybierz jednego z owych stworów. Skopiuj ów czar. Kopia wskazuje wybranego stwora.

Boros Challenger

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

{2}{R}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Camaraderie

Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem. Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Centaur Peacemaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz zyskuje po 4 życia.

Chance for Glory

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność. Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury przegrywasz grę.

Charnel Troll

Tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. W przeciwnym razie poświęć go.

{B}{G}, odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Conclave Cavalier

Czujność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony zielono-białego stwora Elf Rycerz 2/2 z czujnością.

Conclave Guildmage

{G}, {T}: Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

{5}{W}, {T}: Stwórz żeton zielono-białego stwora Elf Rycerz 2/2 z czujnością.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Darkblade Agent

O ile szpiegowałeś w tej turze, ten stwór ma dotyk śmierci oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Deafening Clarion

Wybierz jedną lub obie —

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia.

 • Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

Dimir Spybug

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć szpiegujesz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Disinformation Campaign

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i każdy z twoich przeciwników odrzuca kartę.

Ilekroć szpiegujesz, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Emmara, Soul of the Accord

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Erstwhile Trooper

Odrzuć kartę stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje +2/+2 oraz tratowanie. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Etrata, the Silencer

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem owego gracza i umieść znacznik trafienia na owej karcie. Ów gracz przegrywa grę jeśli posiada co najmniej trzy wygnane karty mające znacznik trafienia. Właściciel niniejszego stwora wtasowuje go do swojej biblioteki.

Firemind's Research

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

{1}{U}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego uroku: Dobierz kartę.

{1}{R}, usuń pięć znaczników ładunku z tego uroku: Zadaje on wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Garrison Sergeant

Ten stwór ma podwójny cios o ile władasz Bramą.

Glowspore Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Możesz umieścić kartę lądu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Goblin Electromancer

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Findbroker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hammer Dropper

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

House Guildmage

{1}{U}, {T}: Wskazany stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

{2}{B}, {T}: Szpieguj 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Hypothesizzle

Dobierz dwie karty. Następnie możesz odrzucić nie-lądową kartę. Kiedy tak zrobisz, ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Ionize

Skontruj wskazany czar. Ten czar zadaje władcy owego czaru 2 obrażenia.

Izoni, Thousand-Eyed

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz po jednym żetonie czarno-zielonego stwora Owad 1/1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{B}{G}, poświęć innego stwora: Zyskaj 1 życie oraz dobierz kartę.

Join Shields

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Do końca tury zyskują one antyklątwę oraz niezniszczalność. (Nie mogą być celem czarów i zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz”, nie niszczą ich.)

Justice Strike

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Knight of Autumn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Zyskaj 4 życia.

Lazav, the Multifarious

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

{X}: Ten stwór staje się kopią wskazanej karty stwora o skrócie many X w twoim cmentarzu, z wyjątkiem tego, że jego nazwa to «Lazav, the Multifarious», jest dodatkowo legendarny oprócz swoich innych typów oraz posiada niniejszą zdolność.

League Guildmage

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

{X}{R}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu o skrócie X pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ledev Champion

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych stworów pod twoim władaniem. Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

{3}{G}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Legion Guildmage

{5}{R}, {T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

{2}{W}, {T}: Przekręć innego wskazanego stwora.

March of the Multitudes

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Mnemonic Betrayal

Wygnaj cmentarze przeciwników. Możesz rzucać czary spośród owych kart, a do ich rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru. Na początku najbliższego kroku końcowego, jeśli którekolwiek z owych kart pozostają wygnane, przywróć je do cmentarzy ich właścicieli.

Wygnaj tę kartę.

Molderhulk

Ściółka — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Nightveil Predator

Latanie, dotyk śmierci

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Niv-Mizzet, Parun

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Ilekroć jakiś gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu, dobierz kartę.

Notion Rain

Szpieguj 2, po czym dobierz dwie karty. Ten czar zadaje tobie 2 obrażenia. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Ochran Assassin

Dotyk śmierci

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Ral, Izzet Viceroy

+1: Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe całkowitej liczbie twoich kart sztuczek i obrzędów na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten emblemat zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, dobierz dwie karty.”

Rhizome Lurcher

Ściółka — Ten stwór wchodzi na pole bitwy z tyloma znacznikami +1/+1, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Rosemane Centaur

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Czujność

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Sonic Assault

Przekręć wskazanego stwora. Ten czar zadaje władcy owego stwora 2 obrażenia.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Sumala Woodshaper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Swarm Guildmage

{4}{B}, {T}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{1}{G}, {T}: Zyskaj 2 życia.

Swathcutter Giant

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje on każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza po 1 obrażeniu.

Swiftblade Vindicator

Podwójny cios, czujność, tratowanie

Tajic, Legion's Edge

Pośpiech

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Zażegnaj wszystkie pozabojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane innym stworom pod twoim władaniem.

{R}{W}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Thief of Sanity

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki owego gracza, wygnaj jedną z nich zakrytą, po czym umieść pozostałe w jego cmentarzu. Możesz patrzeć na ową kartę oraz rzucać ją dopóki pozostaje wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Thought Erasure

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądowę kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Thousand-Year Storm

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd, skopiuj ów czar tyle razy, ile wcześniej rzuciłeś sztuczek lub obrzędów w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla owych kopii.

Trostani Discordant

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Na początku twojego kroku końcowego, każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi własnymi stworami.

Truefire Captain

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi.

Undercity Uprising

Stwory pod twoim władaniem zyskują dotyk śmierci do końca tury. Następnie wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Underrealm Lich

Kiedy miałbyś dobrać kartę, zamiast tego spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Zapłać 4 życia: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. Przekręć go.

Unmoored Ego

Nazwij kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce oraz bibliotece wskazanego przeciwnika co najwyżej cztery karty o owej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje, po czym dobiera kartę za każdą z kart wygnanych w ten sposób ze swojej ręki.

Vraska, Golgari Queen

+2: Możesz poświęcić inny byt. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

–3: Zniszcz wskazany nie-lądowy byt o skrócie many 3 lub mniejszym.

–9: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Wee Dragonauts

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Worldsoul Colossus

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Fresh-Faced Recruit

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Piston-Fist Cyclops

Obronność

O ile rzuciłeś w tej turze czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Pitiless Gorgon

Dotyk śmierci

Vernadi Shieldmate

Czujność

Whisper Agent

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Assure

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Assemble

Stwórz trzy żetony biało-zielonego stwora Elf Rycerz 2/2 z czujnością.

Connive

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej.

Concoct

Szpieguj 3, po czym przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Discovery

Szpieguj 2, po czym dobierz kartę. (Aby szpiegować 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę w twoim cmentarzu, a pozostałe na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.)

Dispersal

Każdy przeciwnik przywraca nie-lądowy byt o najwyższym skrócie many spośród bytów pod swoim władaniem do ręki właścicela, po czym odrzuca kartę.

Expansion

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu o skrócie many 4 lub mniejszym. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Explosion

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Wskazany gracz dobiera X kart.

Find

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Finality

Możesz umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem. Następnie wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Flower

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu lub Równin, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Flourish

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Integrity

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Intervention

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Invert

Zamień do końca tury siłę z wytrzymałością każdego z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Invent

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki i/lub kartę obrzędu, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Response

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Resurgence

Stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios i czujność do końca tury. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, a po niej dodatkowa faza główna.

Status

Wskazany stwór do końca tury zyskuje +1/+1 oraz dotyk śmierci.

Statue

Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub urok.

Boros Locket

{T}: Weź {R} lub {W}.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Chamber Sentry

Ten stwór wchodzi na pole bitwy tyloma znacznikami +1/+1, ile kolorów many użyto do jego rzucenia.

{X}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

{W}{U}{B}{R}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dimir Locket

{T}: Weź {U} lub {B}.

{(u/b)}{(u/b)}{(u/b)}{(u/b)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Gatekeeper Gargoyle

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, iloma Bramami władasz.

Glaive of the Guildpact

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdą Bramę pod twoim władaniem oraz ma czujność i złowrogość. (Złowrogi stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Golgari Locket

{T}: Weź {B} lub {G}.

{(b/g)}{(b/g)}{(b/g)}{(b/g)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Locket

{T}: Weź {U} lub {R}.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Rampaging Monument

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole mając trzy znaczniki +1/+1.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Selesnya Locket

{T}: Weź {G} lub {W}.

{(g/w)}{(g/w)}{(g/w)}{(g/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Silent Dart

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Wand of Vertebrae

{T}: Mill a card.

{2}, {T}, wygnaj ten artefakt: Wtasuj co najwyżej pięć wskazanych kart z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Gateway Plaza

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Guildmages' Forum

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli ta mana zostanie zużyta na rzucenie czaru wielokolorowego stwora, ów stwór wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Overgrown Tomb

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Sacred Foundry

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Steam Vents

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Temple Garden

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Watery Grave

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Ral, Caller of Storms

+1: Dobierz kartę.

–2: Ten wędrowiec zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

–7: Dobierz siedem kart. Ten wędrowiec zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po7 obrażeń.

Ral's Dispersal

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Możesz wyszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie «Ral, Caller of Storms», ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Precision Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Ral's Staticaster

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz wędrowcem o typie Ral, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 za każdą kartę w twojej ręce.

Vraska, Regal Gorgon

+2: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–10: Za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Kraul Raider

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Attendant of Vraska

Kiedy ten stwór umrze, jeśli władasz wędrowcem o typie Vraska, zyskaj życia równe sile tego stwora.

Vraska's Stoneglare

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskaj życia równe jego wytrzymałości. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/albo cmentarzu kartę o nazwie «Vraska, Regal Gorgon», ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Impervious Greatwurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Niezniszczalność