Core Set 2021

Ugin, the Spirit Dragon

+2: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

–X: Wygnaj każdy byt o skrócie many X lub mniejszym mający przynajmniej jeden kolor.

–10: Zyskaj 7 żyć, dobierz siedem kart, po czym umieść na polu bitwy co najwyżej siedem kart bytów z twojej ręki.

Alpine Watchdog

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Angelic Ascension

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Jego władca tworzy żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Anointed Chorister

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

{4}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Aven Gagglemaster

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem mającego latanie.

Baneslayer Angel

Latanie, pierwszy cios, więź życia, ochrona przez Demonami i Smokami

Basri Ket

+1: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Do końca tury zyskuje on niezniszczalność.

–2: Ilekroć co najmniej jeden nieżetonowy stwór zaatakuje w tej turze, stwórz tyle samo przekręconych i atakujących żetonów białego stwora Piechur 1/1.

–6: Dostajesz emblemat mający „Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton białego stwora Piechur +1/+1, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.”

Basri's Acolyte

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Basri's Lieutenant

Czujność, ochrona przed wielokolorowym

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć ten lub inny stwór pod twoim władaniem umrze, jeśli miał on znacznik +1/+1, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Basri's Solidarity

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Celestial Enforcer

{1}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem z lataniem.

Concordia Pegasus

Latanie

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole bitwy, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Daybreak Charger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Defiant Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dobierz kartę.

Dub

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i jest dodatkowo Rycerzem oprócz swoich pozostałych typów. (zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Falconer Adept

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Feat of Resistance

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on ochronę przed dowolnym kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć owego stwora.)

Gale Swooper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Griffin Aerie

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś 3 lub więcej żyć w tej turze, stwórz żeton białego stwora Gryf 2/2 z lataniem.

Idol of Endurance

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty stworów o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza dopóki ten artefakt nie opuści pola bitwy.

{1}{W}, {T}: Do końca tury możesz rzucić czar stwora spośród kart wygnanych tym artefaktem, bez płacenia jego kosztu many.

Legion's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Light of Promise

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć zyskasz życie, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.”

Makeshift Battalion

Ilekroć ten stwór zaatakuje razem z co najmniej dwoma innymi stworami, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Mangara, the Diplomat

Więź życia

Ilekroć przeciwnik atakuje stworami, jeśli co najmniej dwa z owych stworów atakują ciebie i/lub wędrowców pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Ilekroć przeciwnik rzuca swój drugi czar w danej turze, dobierz kartę.

Nine Lives

Antyklątwa

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj owe obrażenia i umieść znacznik wcielenia na tym uroku.

Kiedy na tym uroku jest co najmniej dziewięć znaczników wcielenia, wygnaj go.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przegrywasz grę.

Pack Leader

Inne Psy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć ten stwór atakuje, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze Psom pod twoim władaniem.

Rambunctious Mutt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Revitalize

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Runed Halo

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz nazwę karty.

Masz ochronę przed wybraną nazwą. (Nic o tej nazwie nie może cię wskazać, zadać ci obrażeń, ani cię zauroczyć.)

Sanctum of Tranquil Light

{5}{W}: Przekręć wskazanego stwora. Aktywacja tej zdolności kosztuje cię o {1} mniej za każdą Kaplicę pod twoim władaniem.

Seasoned Hallowblade

Odrzuć kartę: Przekręć tego stwora. Do końca tury zyskuje on niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Secure the Scene

Wygnaj wskazany nielądowy byt. Jego władca tworzy żeton białego stwora Piechur 1/1.

Selfless Savior

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Siege Striker

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych stworów pod twoim władaniem. Niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

Speaker of the Heavens

Czujność, więź życia

{T}: Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem. Możesz aktywować tylko jako obrzęd i tylko jeśli masz co najmniej o 7 żyć więcej niż twoja startowa wartość żyć.

Staunch Shieldmate

Swift Response

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Tempered Veteran

{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze mającym znacznik +1/+1.

{4}{W}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Valorous Steed

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Vryn Wingmare

Latanie

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Warded Battlements

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Barrin, Tolarian Archmage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego innego wskazanego stwora lub wędrowca do ręki właściciela.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze byt został umieszczony w twojej ręce z pola bitwy, dobierz kartę.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Capture Sphere

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Discontinuity

O ile jest twoja tura, rzucenie tego czaru kosztuje cię o {2}{U}{U} mniej.

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Enthralling Hold

Zaurocz stwora

Rzucając ten czar nie możesz wskazać odkręconego stwora.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Frantic Inventory

Dobierz kartę, po czym dobierz tyle kart, ile masz kart o nazwie Frantic Inventory w twoim cmentarzu.

Frost Breath

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Ghostly Pilferer

Ilekroć ten stwór zostaje odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Ilekroć przeciwnik rzuca czar skądkolwiek poza swoją ręką, dobierz kartę.

Odrzuć kartę: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Jeskai Elder

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Keen Glidemaster

{2}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Library Larcenist

Ilekroć ten stwór atakuje, dobierz kartę.

Lofty Denial

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}. Jeśli władasz stworem mającym latanie, zamiast tego skontruj ów czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Miscast

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mistral Singer

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Opt

Wróż 1.

Dobierz kartę.

Pursued Whale

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik tworzy żeton czerwonego stwora Pirat 1/1 mający „Ten stwór nie może blokować” oraz „Stwory pod twoim władaniem atakują w każdej potyczce, jeśli mogą.”

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {3} więcej.

Rain of Revelation

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Read the Tides

Wybierz jedno —

 • Dobierz trzy karty.

 • Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Riddleform

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, możesz sprawić, by ten urok do końca tury stał się stworem Sfinks 3/3 z lataniem oprócz swoich pozostałych typów.

{2}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Roaming Ghostlight

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego stwora bez typu Duch do ręki właściciela.

Rookie Mistake

Do końca tury wskazany stwór dostaje +0/+2 i inny wskazany stwór dostaje -2/-0.

Rousing Read

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Sanctum of Calm Waters

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką możesz dobrać X kart, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

See the Truth

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności. Jeśli ten czar rzucono skądkolwiek poza twoją ręką, zamiast tego umieść owe karty w twojej ręce.

Shacklegeist

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory mające latanie.

Przekręć dwa Duchy pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora poza twoim władaniem.

Shipwreck Dowser

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spined Megalodon

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ilekroć ten stwór atakuje, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Stormwing Entity

Rzucenie tego czaru kosztuje cię o {2}{U} mniej jeśli rzuciłeś czar sztuczki lub obrzędu w tej turze.

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Sublime Epiphany

Wybierz jedną lub więcej —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność.

 • Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

 • Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

 • Wskazany gracz dobiera kartę.

Teferi, Master of Time

Możesz aktywować zdolności lojalnościowe tego wędrowca w turze każdego gracza gdy tylko można rzucić sztuczkę.

+1: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

–3: Wskazany stwór poza twoim władaniem znika. (Do czasu najbliższej tury jego władcy traktuj go oraz wszystko dołączone do niego tak, jakby nie istniały.)

–10: Weź dwie dodatkowe tury po obecnej.

Teferi's Ageless Insight

Jeśli miałbyś dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w każdym z twoich kroków dobierania, zamiast tego dobierz dwie karty.

Teferi's Protege

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Teferi's Tutelage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Ilekroć dobierzesz kartę, wskazany przeciwnik mieli dwie karty. (Umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Tide Skimmer

Latanie

Ilekroć atakujesz co najmniej dwoma stworami mającymi latanie, dobierz kartę.

Tolarian Kraken

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Tome Anima

Ten stwór nie może być blokowany o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Unsubstantiate

Przywróć wskazany czar lub stwora do ręki właściciela.

Vodalian Arcanist

{T}: Weź {C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu.

Waker of Waves

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

{1}{U}, odrzuć tę kartę: Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą w twoim cmentarzu.

Wall of Runes

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Wishcoin Crab

Alchemist's Gift

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i zyskuje dowolne spośród dotyku śmierci i więzi życia. (Stwór otrzymujący od stwora z dotykiem śmierci jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony. Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powoduję, że jego władca dostaje tyle samo żyć.)

Archfiend's Vessel

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli wszedł z twojego cmentarza lub rzuciłeś go z cmentarza, wygnaj go. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem.

Bad Deal

Dobierz dwie karty i każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. Każdy gracz traci po 2 życia.

Blood Glutton

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Caged Zombie

{1}{B}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze umarł stwór.

Carrion Grub

Ten stwór dostaje +X/+0, gdzie X jest największą siłą spośród kart stworów w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty. (Umieść cztery wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Crypt Lurker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora lub odrzucić kartę stwora. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Deathbloom Thallid

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Demonic Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+1, ma latanie i jest Demonem oprócz swoich pozostałych typów.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc 3 życia i odrzucając kartę oprócz opłacenia jej innych kosztów.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eliminate

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca o skrócie many 3 lub mniejszym.

Fetid Imp

Latanie

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Finishing Blow

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Gloom Sower

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, władca owego stwora traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Goremand

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Latanie

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Grasp of Darkness

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Grim Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Strać 3 życia.

Hooded Blightfang

Dotyk śmierci

Ilekroć atakuj stwór pod twoim władaniem mający dotyk śmierci, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający dotyk śmierci zada obrażenia wędrowcowi, zniszcz owego wędrowca.

Infernal Scarring

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Kaervek, the Spiteful

Inne stwory dostają -1/-1.

Kitesail Freebooter

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Wygnaj ową kartę dopóki ta karta nie opuści pola bitwy.

Liliana, Waker of the Dead

+1: Każdy gracz odrzuca kartę. Każdy przeciwnik nie mogący tego zrobić traci 3 życia.

–3: Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą kart w twoim cmentarzu.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku potyczki w twojej turze umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech.”

Liliana's Devotee

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Liliana's Standard Bearer

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz X kart, gdzie X jest liczbą stworów, które umarły pod twoim władaniem w tej turze.

Liliana's Steward

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Malefic Scythe

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając znacznik duszy.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik duszy na tym artefakcie.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, umieść znacznik duszy na tym artefakcie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Masked Blackguard

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Massacre Wurm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 2 życia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Necromentia

Wybierz nazwę karty inną niż nazwa bazowego lądu. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę kart o tej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje, po czym tworzy żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę wygnaną w ten sposób ze swojej ręki.

Peer into the Abyss

Wskazany gracz dobiera połowę kart ze swojej biblioteki i traci połowę swoich żyć, za każdym razem zaokrąglając w górę.

Pestilent Haze

Wybierz jedno —

 • Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

 • Usuń po dwa znaczniki lojalności z każdego wędrowca.

Rise Again

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sanctum of Stone Fangs

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem.

Sanguine Indulgence

Rzucenie tego czaru kosztuje cię o {3} mniej jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze.

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Silversmote Ghoul

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze, przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

{1}{B}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Skeleton Archer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Tavern Swindler

{T}, zapłać 3 życia: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, zyskaj 6 żyć.

Thieves' Guild Enforcer

Błysk

Ilekroć ten stwór lub inny Łotrzyk wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik mieli po dwie karty.

O ile któryś przeciwnik ma co najmniej osiem kart w cmentarzu, ten stwór dostaje +2/+1 i ma dotyk śmierci.

Village Rites

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Vito, Thorn of the Dusk Rose

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

{3}{B}{B}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury więź życia.

Walking Corpse

Witch's Cauldron

{1}{B}, {T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Bolt Hound

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ilekroć ten stwór atakuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Bone Pit Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Brash Taunter

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu przeciwnikowi.

{2}{R}, {T}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem.

Burn Bright

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Chandra, Heart of Fire

+1: Odrzuć swoją rękę, po czym wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać karty wygnane w ten sposób.

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

–9: Wyszukaj w twoim cmentarzu i bibliotece dowolną liczbę kart czerwonych sztuczek i/lub obrzędów, wygnaj je, po czym przetasuj. Możesz rzucić je w tej turze. Weź sześć {R}.

Chandra's Incinerator

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest całkowitą liczbą pozabojowych obrażeń zadanych twoim przeciwnikom w tej turze.

Tratowanie

Ilekroć źródło pod twoim władaniem zada przeciwnikowi pozabojowe obrażenia, ten stwór zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem owego gracza.

Chandra's Magmutt

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Chandra's Pyreling

Ilekroć źródło pod twoim władaniem zada przeciwnikowi pozabojowe obrażenia, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i podwójny cios. (Zadaje obrażenia zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Conspicuous Snoop

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary typu Goblin z wierzchu twojej biblioteki.

O ile wierzchnia karta twojej biblioteki ma typ Goblin, ten stwór ma wszystkie aktywowane zdolności owej karty.

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Dobierz kartę.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Double Vision

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar sztuczki lub obrzędu w danej turze, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Fiery Emancipation

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje ono owemu celowi trzykrotność tych obrażeń.

Furious Rise

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać tę kartę do czasu wygnania kolejnej karty w ten sposób.

Furor of the Bitten

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Gadrak, the Crown-Scourge

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz co najmniej czterema artefaktami.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton Skarbu za każdego nieżetonowego stwora, który umarł w tej turze. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Goblin Arsonist

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić by zadał dowolnemu celowi 1 obrażenie.

Goblin Wizardry

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin Czarodziej 1/1 z walecznością. (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, dostaną one do końca tury +1/+1.)

Havoc Jester

Ilekroć poświęcisz byt, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Heartfire Immolator

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

{R}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

Hellkite Punisher

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Hobblefiend

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Igneous Cur

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Kinetic Augur

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Siła tego stwora jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

Onakke Ogre

Pitchburn Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Sanctum of Shattered Heights

{1}, odrzuć kartę lądu lub Kapliczki: Ten urok zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem.

Scorching Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Soul Sear

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń. Ów byt traci do końca tury niezniszczalność.

Spellgorger Weird

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Subira, Tulzidi Caravanner

Pośpiech

{1}: Inny wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

{1}{R}, {T}, odrzuć twoją rękę: Do końca tury ilekroć stwór pod twoim władaniem o sile 2 lub mniejszej zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios.

Terror of the Peaks

Latanie

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników dodatkowe 3 życia.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile owego stwora.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Traitorous Greed

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Weź dwie many jednego dowolnego koloru. (Ów stwór może atakować i {T} w tej turze.)

Transmogrify

Wygnaj wskazanego stwora. Władca owego stwora ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym wtasowuje pozostałe do swojej biblioteki.

Turn to Slag

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Zniszcz wszystkie Wyposażenie dołączone do owego stwora.

Turret Ogre

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Unleash Fury

Do końca tury podwój siłę wskazanego stwora.

Volcanic Geyser

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Volcanic Salvo

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą sił stworów pod twoim władaniem.

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów i/lub wędrowców po 6 obrażeń.

Azusa, Lost but Seeking

Możesz zagrać dwa dodatkowe lądy w każdej swojej turze.

Burlfist Oak

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Canopy Stalker

Ten stwór musi być blokowany jeśli to możliwe.

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora, który umarł w tej turze.

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Drowsing Tyrannodon

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

O ile władasz stworem o sile 4 lub większej, ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.

Elder Gargaroth

Czujność, zasięg, tratowanie

Ilekroć ten stwór atakuje lub blokuje, wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

 • Zyskaj 3 życia.

 • Dobierz kartę.

Feline Sovereign

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają ochronę przed Psami.

Ilekroć co najmniej jeden Kot pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Fierce Empath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fungal Rebirth

Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Garruk, Unleashed

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i tratowanie.

–2: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3. Następnie jeśli przeciwnik włada większą liczbą stworów niż ty, umieść znacznik lojalności na tym wędrowcu.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.”

Garruk's Gorehorn

Garruk's Harbinger

Antyklątwa przed czarnym

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, spójrz na tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub wędrowca typu Garruk i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Garruk's Uprising

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Stwory pod twoim władaniem mają tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć stwór o sile 4 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Gnarled Sage

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

O ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze, ten stwór dostaje +0/+2 i ma czujność. (Atakowanie nie przekręca go.)

Heroic Intervention

Do końca tury byty pod twoim władaniem zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Hunter's Edge

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Invigorating Surge

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, po czym podwój liczbę znaczników +1/+1 na owym stworze.

Jolrael, Mwonvuli Recluse

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz żeton zielonego stwora Kot 2/2.

{4}{G}{G}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Life Goes On

Zyskaj 4 życia. Jeśli w tej turze zginął stwór, zamiast tego zyskaj 8 żyć.

Llanowar Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{T}: Weź {G}.

Ornery Dilophosaur

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Portcullis Vine

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}, {T}, poświęć stwora z obronnością: Dobierz kartę.

Pridemalkin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 ma tratowanie. (Mogą one zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Primal Might

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +X/+X. Następnie walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Quirion Dryad

Ilekroć rzucisz biały, niebieski, czarny lub czerwony czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ranger's Guile

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Return to Nature

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Run Afoul

Wskazany przeciwnik poświęca stwora mającego latanie.

Sabertooth Mauler

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze i odkręć go.

Sanctum of Fruitful Harvest

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź X many w jednym dowolnym kolorze, gdzie X jest liczbą Kapliczek pod twoim władaniem.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Setessan Training

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Skyway Sniper

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{2}{G}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 1 obrażenie.

Snarespinner

Zasięg

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Sporeweb Weaver

Zasięg, antyklątwa przed niebieskim

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zyskaj 1 życie i stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Track Down

Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora lub lądu, dobierz kartę. (By wróżyć 3, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Trufflesnout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Zyskaj 4 życia.

Warden of the Woods

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz dobrać dwie karty.

Wildwood Scourge

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 jest umieszczanych na innym stworze bez typu Hydra pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Alpine Houndmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Alpine Watchdog i/lub kartę o nazwie Igneous Cur, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą innych atakujących stworów.

Conclave Mentor

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby być umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczanych jest o jeden więcej.

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj życia równe jego sile.

Dire Fleet Warmonger

Na początku potyczki w twojej turze, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie. (Może zadań nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Experimental Overload

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Dziwadło X/X, gdzie X jest liczbą kartę sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu. Następnie możesz przywrócić kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Indulging Patrician

Latanie

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze, każdy przeciwnik traci po 3 życia.

Leafkin Avenger

{T}: Weż {G} za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

{7}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Niambi, Esteemed Speaker

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić innego wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, zyskaj życia równe skrótowi many owego stwora.

{1}{W}{U}, {T}, odrzuć legendarną kartę: Dobierz dwie karty.

Obsessive Stitcher

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{2}{U}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Radha, Heart of Keld

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Możesz w każdej chwili patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki i możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

{4}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Sanctum of All

Na początku twojego kroku utrzymania możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę Kapliczki i umieścić ją na polu bitwy. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Jeśli zdolność innej Kapliczki pod twoim władaniem zostaje wyzwolona gdy władasz co najmniej szcześcioma Kapliczkami, owa zdolność zostaje wyzwolona dodatkowy raz.

Twinblade Assassins

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, dobierz kartę.

Watcher of the Spheres

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć inny stwór mający latanie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Chromatic Orrery

Możesz wydawać manę jakby była maną dowolnego koloru.

{T}: Weź {C}{C}{C}{C}{C}.

{5}, {T}: Dobierz kartę za każdy kolor spośród bytów pod twoim władaniem.

Chrome Replicator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej dwoma nielądowymi nieżetonowymi bytami mającymi tę samą nazwę, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Konstrukt 4/4.

Epitaph Golem

{2}: Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na spodzie twojej biblioteki.

Forgotten Sentinel

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Mazemind Tome

{T}, umieść znacznik strony na tym artefakcie: Wróż 1.

{2}, {T}, umieść znacznik strony na tym artefakcie: Dobierz kartę.

Kiedy na tym artefakcie są co najmniej cztery znaczniki strony, wygnaj go. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 4 życia.

Meteorite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Palladium Myr

{T}: Weź {C}{C}.

Prismite

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Short Sword

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Silent Dart

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Skyscanner

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Sparkhunter Masticore

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Ochrona przed wędrowcami

{1}: Ten stwór zadaje wskazanemu wędrowcowi 1 obrażenie.

{3}: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Animal Sanctuary

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Ptaku, Kocie, Psie, Kozie, Wołu lub Wężu.

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Fabled Passage

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Następnie jeśli władasz przynajmniej czterema lądami, odkręć ów ląd.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Radiant Fountain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Rin and Seri, Inseparable

Ilekroć rzucisz czar Psa, stwórz żeton zielonego stwora Kot 1/1.

Ilekroć rzucisz czar Kota, stwórz żeton białego stwora Pies 1/1.

{R}{G}{W}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Psów pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile masz Kotów we władaniu.

Basri, Devoted Paladin

+1: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Do końca tury zyskuje on czujność.

–1: Ilekroć w tej turze zaatakuje stwór, umieść na nim znacznik +1/+1.

–6: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i latanie.

Adherent of Hope

Na początku potyczki w tej turze, jeśli władasz wędrowcem typu Basri, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Basri's Aegis

Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Basri, Devoted Paladin, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Sigiled Contender

Ten stwór ma więź życia o ile ma znacznik +1/+1. (Obrażenia zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz także tyle samo żyć.)

Teferi, Timeless Voyager

+1: Dobierz kartę.

–3: Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

–8: Każdy stwór pod władaniem wskazanego przeciwnika znika. Do końca twojej następnej tury nie mogą one wniknąć. (Traktuj je oraz wszystko do nich dołączone, jakby nie istniało.)

Historian of Zhalfir

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz wędrowcem typu Teferi, dobierz kartę.

Mystic Skyfish

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Teferi's Wavecaster

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Teferi, Timeless Voyager, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Liliana, Death Mage

+1: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

–3: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia.

–7: Wskazany przeciwnik traci po 2 życia za każdą kartę stwora w swoim cmentarzu.

Liliana's Scorn

Zniszcz wskazanego stwora. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Liliana, Death Mage, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Liliana's Scrounger

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz umieścić znacznik lojalności na wędrowcu typu Liliana pod twoim władaniem.

Spirit of Malevolence

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Chandra, Flame's Catalyst

+1: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

–2: Możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w twoim cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

–8: Odrzuć twoją rękę, po czym dobierz siedem kart. Do końca tury możesz rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

Chandra's Firemaw

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Chandra, Flame’s Catalyst, ujawnij ją i mieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Keral Keep Disciples

Ilekroć aktywujesz zdolność lojalnościową wędrowca typu Chandra, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Storm Caller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Garruk, Savage Herald

+1: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją w twojej ręce. W przeciwnym razie umieść ją na spodzie twojej biblioteki.

–2: Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

–7: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają „Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe jakby nie był blokowany.”

Garruk's Warsteed

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Garruk, Savage Herald, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Predatory Wurm

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz wędrowcem typu Garruk.

Wildwood Patrol

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)