War of the Spark (Wojna Iskry)

Karn, the Great Creator

Aktywowane zdolności artefaktów władanych przez twoich przeciwników nie mogą być aktywowane.

+1: Do twojej następnej tury co najwyżej jeden wskazany artefakt nie-stworowy staje się artefaktowym stworem o sile i wytrzymałości równych swojemu skrótowi many każdy.

–2: Możesz ujawnić własną kartę artefaktu spoza gry lub z wygnania i umieścić ją w twojej ręce.

Ugin, the Ineffable

Rzucanie bezkolorowych czarów kosztuje cię o {2} mniej.

+1: Wygnaj wierzchnią kratę twojej biblioteki zakrytą i spójrz na nią. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Duch 2/2. Kiedy ów żeton opuści pole bitwy, umieść wygnaną kartę w twojej ręce.

–3: Zniszcz wskazany byt mający co najmniej jeden kolor.

Ugin's Conjurant

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi gdy ma on znacznik +1/+1, zażegnaj owe obrażenia i usuń z tego stwora tyle samo znaczników +1/+1.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Battlefield Promotion

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Bond of Discipline

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników. Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

Bulwark Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Charmed Stray

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze o nazwie Charmed Stray pod twoim władaniem.

Defiant Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dobierz kartę.

Divine Arrow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Enforcer Griffin

Latanie

Finale of Glory

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 2/2 z czujnością. Jeśli X wynosi 10 lub więcej, stwórz także X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Gideon Blackblade

O ile jest twoja tura, ten wędrowiec jest stworem 4/4 typu Człowiek Piechur z niezniszczalnością i nadal jest wędrowcem.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zawarte temu wędrowcowi w twojej turze.

+1: Co najwyżej jeden inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje jedno z: czujność, więź życia lub niezniszczalność.

–6: Wygnaj wskazany nie-lądowy byt.

Gideon's Sacrifice

Wybierz stwora lub wędrowca pod twoim władaniem. Wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze tobie i bytom pod twoim władaniem, zostaną zamiast tego zadane wybranemu bytowi (jeśli wciąż jest na polu bitwy).

Gideon's Triumph

Wskazany przeciwnik poświęca stwora, który zaatakował lub zablokował w tej turze. Jeśli władasz wędrowcem typu Gideon, zamiast tego ów gracz poświęca dwa takie stwory.

God-Eternal Oketra

Podwójny cios

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz żeton czarnego stwora Wojownik Zombi 4/4 z czujnością.

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, możesz umieścić go w bibliotece właściciela jako trzeci od wierzchu.

Grateful Apparition

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Ignite the Beacon

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty wędrowców, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ironclad Krovod

Law-Rune Enforcer

{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora o skrócie many 2 lub większym.

Loxodon Sergeant

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Makeshift Battalion

Ilekroć ten stwór zaatakuje razem z co najmniej dwoma innymi stworami, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Martyr for the Cause

Kiedy ten stwór umrze, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Parhelion II

Latanie, pierwszy cios, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa atakujące żetony białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Pouncing Lynx

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Prison Realm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Rally of Wings

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Ravnica at War

Wygnaj wszystkie wielokolorowe byty.

Rising Populace

Ilekroć umrze inny stwór lub wędrowiec pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Single Combat

Każdy gracz wybiera stwora lub wędrowca pod swoim władaniem, po czym poświęca pozostałe stwory i wędrowców. Gracze nie mogą rzucać czarów stworów lub wędrowców do końca twojej następnej tury.

Sunblade Angel

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia

Teyo, the Shieldmage

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

–2: Stwórz żeton białego stwora Ściana 0/3 z obronnością.

Teyo's Lightshield

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Tomik, Distinguished Advokist

Latanie

Lądy na polu bitwy i karty lądów w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Twoi przeciwnicy nie mogą grać kart lądów z cmentarzy.

Topple the Statue

Przekręć wskazany byt. Jeśli to artefakt, zniszcz go.

Dobierz kartę.

Trusted Pegasus

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany atakujący stwór bez latania do końca tury zyskuje latanie.

The Wanderer

Zażegnaj wszystkie obrażenia pozabojowe, jakie mogłyby zostać zadane tobie oraz bytom pod twoim władaniem innym niż niniejszy.

–2: Wygnaj wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Wanderer's Strike

Wygnaj wskazanego stwora, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

War Screecher

Latanie

{5}{W}, {T}: Inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Ashiok's Skulker

{3}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Augur of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Aven Eternal

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Bond of Insight

Każdy gracz mieli po cztery karty. Przywróć co najwyżej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Callous Dismissal

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Commence the Endgame

Ten czar nie może być skontrowany.

Dobierz dwie karty, po czym zgromadź X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce. (Umieść X znaczników +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Contentious Plan

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Dobierz kartę.

Crush Dissent

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Erratic Visionary

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Eternal Skylord

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają latanie.

Fblthp, the Lost

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę. Jeśli wszedł z twojej biblioteki albo został rzucony z twojej biblioteki, zamiast tego dobierz dwie karty.

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, wtasuj go do talii właściciela.

Finale of Revelation

Dobierz X kart. Jeśli 10 wynosi 10 lub więcej, zamiast tego wtasuj twój cmentarz do twojej biblioteki, dobierz X kart, odkręć co najwyżej pięć lądów oraz do końca gry nie masz limitu kart w ręce.

Wygnaj ten czar.

Flux Channeler

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

God-Eternal Kefnet

Latanie

Możesz ujawnić pierwszą kartę dobraną w danej turze podczas jej dobierania. Ilekroć ujawnisz w ten sposób kartę sztuczki lub obrzędu, skopiuj ową kartę i możesz rzucić ową kopię o {2} taniej.

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, możesz umieść go w bibliotece jego właściciela jako trzeci od wierzchu.

Jace, Wielder of Mysteries

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie zawiera kart, zamiast tego wygrywasz grę.

+1: Wskazany gracz mieli dwie karty. Dobierz kartę.

–8: Dobierz siedem kart. Następnie jeśli twoja biblioteka nie zawiera kart, wygrywasz grę.

Jace's Triumph

Dobierz dwie karty. Jeśli władasz wędrowcem typu Jace, zamiast tego dobierz trzy karty.

Kasmina, Enigmatic Mentor

Rzucanie czarów wskazujących stwora lub wędrowca pod twoim władaniem kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Czarodziej 2/2. Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Kasmina's Transmutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i ma bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Kiora's Dambreaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Lazotep Plating

Zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Ty oraz byty pod twoim władaniem zyskujecie antyklątwę do końca tury. (Ty ani one nie możecie być wskazywane przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Naga Eternal

Narset, Parter of Veils

Każdy z przeciwników nie może dobrać więcej niż jednej karty w każdej turze.

–2: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę nie będącą lądem ani stworem i umieścić już w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Narset's Reversal

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, po czym przywróć go do ręki właściciela. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

No Escape

Skontruj wskazany czar stwora lub wędrowca. Jeśli ów czar został skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego właściciela.

Wróż 1.

Relentless Advance

Zgromadź 3. (Umieść trzy znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Rescuer Sphinx

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz przywrócić wskazany nie-lądowy byt pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Silent Submersible

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Sky Theater Strix

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Spark Double

You may have Spark Double enter the battlefield as a copy of a creature or planeswalker you control, except it enters with an additional +1/+1 counter on it if it’s a creature, it enters with an additional loyalty counter on it if it’s a planeswalker, and it isn’t legendary.

Spellkeeper Weird

{2}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stealth Mission

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Ów stwór nie może być blokowany w tej turze.

Tamiyo's Epiphany

Wróż 4, po czym dobierz dwie karty.

Teferi's Time Twist

Wygnaj wskazany byt pod twoim władaniem. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego. Jeśli wejdzie na pole bitwy jako stwór, wchodzi mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Thunder Drake

Latanie

Ilekroć rzucisz swój drugi czar w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Wall of Runes

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Aid the Fallen

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć wskazaną kartę wędrowca z twojego cmentarza do twojej ręki.

Banehound

Więź życia, pośpiech

Bleeding Edge

Co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Zgromadź 2. (Umieść 2 znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Bolas's Citadel

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki. Jeśli rzucisz w ten sposób czar, zapłać życie równe jego wartości many zamiast płacić jego koszt many.

{T}, poświęć dziesięć nie-lądowych bytów: Każdy przeciwnik traci po 10 żyć.

Bond of Revival

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Charity Extractor

Więź życia

Command the Dreadhorde

Wskaż dowolną liczbę kart stworów i/lub wędrowców w cmentarzach. Ten czar zadaje tobie obrażenia równe łącznemu skrótowi many owych kart. Umieść je na polu bitwy pod twoim władaniem.

Davriel, Rogue Shadowmage

Na początku kroku utrzymania każdego z przeciwników, jeśli ów gracz ma jedną lub mniej kart w ręce, ten wędrowiec zadaje mu 2 obrażenia.

–1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

Davriel's Shadowfugue

Wskazany gracz odrzuca dwie karty i traci 2 życia.

Deliver Unto Evil

Wskaż co najwyżej cztery karty w twoim cmentarzu. Jeśli władasz wędrowcem typu Bolas, przywróć owe karty do twojej ręki. W przeciwnym razie przeciwnik wybiera dwie z nich. Pozostaw wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe umieść w twojej ręce.

Wygnaj ten czar.

Dreadhorde Invasion

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Ilekroć atakuje żeton Zombi pod twoim władaniem o sile 6 lub większej, zyskuje on więź życia do końca tury.

Dreadmalkin

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{2}{B}, poświęć innego stwora lub wędrowca: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Duskmantle Operative

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 4 lub większej.

The Elderspell

Zniszcz dowolną liczbę wskazanych wędrowców. Wybierz wędrowca pod twoim władaniem. Umieść na nim po dwa znaczniki lojalności za każdego wędrowca zniszczonego w ten sposób.

Eternal Taskmaster

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Finale of Eternity

Zniszcz co najwyżej trzy wskazane stwory o wytrzymałości X lub mniejszej. Jeśli X wynosi 10 lub więcej, przywróć wszystkie karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

God-Eternal Bontu

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć dowolną liczbę bytów, po czym dobierz tyle samo kart.

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, możesz umieścić go w bibliotece właściciela jako trzeci od wierzchu.

Herald of the Dreadhorde

Kiedy ten stwór umrze, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Kaya's Ghostform

Zaurocz stwora lub wędrowca pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony byt umrze lub zostanie wygnany, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Lazotep Behemoth

Lazotep Reaver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Liliana, Dreadhorde General

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, dobierz kartę.

+1: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

–4: Każdy gracz poświęca dwa stwory.

–9: Każdy przeciwnik spośród bytów pod swoim władaniem wybiera po jednym z każdego typu bytu i poświęca pozostałe.

Liliana's Triumph

Każdy przeciwnik poświęca stwora. Jeśli władasz wędrowcem typu Liliana, każdy przeciwnik także odrzuca kartę.

Massacre Girl

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny stwór do końca tury dostaje -1/-1. Ilekroć umrze stwór w tej turze, każdy stwór inny niż niniejszy do końca tury dostaje -1/-1.

Ob Nixilis, the Hate-Twisted

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten wędrowiec zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

–2: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca dobiera dwie karty.

Ob Nixilis's Cruelty

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Price of Betrayal

Usuń co najwyżej pięć znaczników ze wskazanego artefaktu, stwora, wędrowca lub przeciwnika.

Shriekdiver

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Sorin's Thirst

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Spark Harvest

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru – poświęć stwora lub zapłać {3}{B}.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Spark Reaper

{3}, poświęć stwora lub wędrowca: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Tithebearer Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz jedną kartę i strać 1 życie.

Toll of the Invasion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądowę kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Unlikely Aid

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Vampire Opportunist

{6}{B}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Vizier of the Scorpion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Vraska's Finisher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz władanego przez przeciwnika wskazanego stwora lub wędrowca, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Ahn-Crop Invader

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Blindblast

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Bolt Bend

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Zmień cel wskazywany przez wskazany czar lub zdolność o jednym celu.

Bond of Passion

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Ten czar zadaje innemu wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Burning Prophet

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0, po czym wróż 1.

Chainwhip Cyclops

{3}{R}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Chandra, Fire Artisan

Ilekroć jeden lub więcej znaczników lojalności zostanie usuniętych z tego wędrowca, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

+1: wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

–7: Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz je zagrać w tej turze.

Chandra's Pyrohelix

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Chandra's Triumph

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 3 obrażenia. Zamiast tego ten czar zadaje 5 obrażeń jeśli władasz wędrowcem o typie Chandra.

Cyclops Electromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Devouring Hellion

Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów i/lub wędrowców. Jeśli tak zrobisz, wchodzi on na pole bitwy mając dwukrotność tej liczby znaczników +1/+1.

Dreadhorde Arcanist

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz rzucić bez płacenia kosztu many wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza o wartości many mniejszej lub równej sile niniejszego stwora. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Dreadhorde Twins

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają tratowanie.

Finale of Promise

Możesz rzucić bez płacenia kosztów many co najwyżej jedną wskazaną kartę sztuczki i/lub co najwyżej jedną wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza, każda o skrócie many X lub mniejszym. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj ga. Jeśli X wynosi 10 lub więcej, skopiuj dwukrotnie każdy z owych czarów. Możesz wskazać nowe cale dla kopii.

Goblin Assailant

Goblin Assault Team

Pośpiech

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Grim Initiate

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór umrze, zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Heartfire

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub wędrowca.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Honor the God-Pharaoh

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty. Zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Ilharg, the Raze-Boar

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora z twojej ręki, przekręconą i atakującą. Przywróć owego stwora do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, możesz umieścić go w bibliotece właściciela jako trzeci od wierzchu.

Invading Manticore

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Jaya, Venerated Firemage

Jeśli inne czerwone źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje tyle samo obrażeń plus 1.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Jaya's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Wróż 1.

Krenko, Tin Street Kingpin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1, po czym stwórz tyle żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, ile wynosi jego siła.

Mizzium Tank

Tratowanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten byt staje się artefaktowym stworem i do końca tury dostaje +1/+1.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Nahiri's Stoneblades

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+0.

Neheb, Dreadhorde Champion

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić dowolną liczbę kart. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle samo kart i weź tyle samo {R}. Do końca tury nie tracisz owej many podczas końców kroków i faz.

Raging Kronch

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Samut's Sprint

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 oraz pośpiech. Wróż 1.

Sarkhan the Masterless

Ilekroć jakiś stwór atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, każdy Smok pod twoim władaniem zadaje owemu stworowi 1 obrażenie.

+1: Do końca tury, każdy wędrowiec pod twoim władaniem staje się stworem 4/4 typu Smok i zyskuje latanie.

–3: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 4/4 z lataniem.

Sarkhan's Catharsis

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Spellgorger Weird

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Tibalt, Rakish Instigator

Twoi przeciwnicy nie mogą zyskiwać żyć.

–2: Stwórz żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Tibalt's Rager

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Turret Ogre

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Arboreal Grazer

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki przekręconą na polu bitwy.

Arlinn, Voice of the Pack

Każdy stwór pod twoim władaniem mający typ Wilk lub Wilkołak wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

–2: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Arlinn's Wolf

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Awakening of Vitu-Ghazi

Umieść dziewięć znaczników +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Staje się on legendarnym stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem o nazwie Vitu-Ghazi. Nadal jest lądem.

Band Together

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

Bloom Hulk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Bond of Flourishing

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę bytu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności. Zyskaj 3 życia.

Centaur Nurturer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Challenger Troll

Każdy stwór pod twoim władaniem o sile 4 lub większej nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Courage in Crisis

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Evolution Sage

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Finale of Devastation

Wyszukaj w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę stwora o skrócie many X lub niższym i umieść ją na polu bitwy. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj. Jeśli X wynosi 10 lub więcej, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X oraz pośpiech.

Forced Landing

Umieść wskazanego stwora z lataniem na spodzie biblioteki właściciela.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

God-Eternal Rhonas

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, podwój do końca tury siłę każdego innego stwora pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują czujność do końca tury.

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie wygnany z pola bitwy, możesz umieścić go w bibliotece właściciela jako trzeci od wierzchu.

Jiang Yanggu, Wildcrafter

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

–1: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Kraul Stinger

Dotyk śmierci

Kronch Wrangler

Tratowanie

Ilekroć stwór o sile 4 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Mowu, Loyal Companion

Czujność, tratowanie

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na tym stworze, zamiast tego zostaje ich umieszczonych tyle samo plus jeden.

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Nissa, Who Shakes the World

Ilekroć przekręcisz Las pobierając manę, weź dodatkowo {G}.

+1: Umieść trzy znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym nie-stworowym lądzie pod twoim władaniem. Odkręć go. Staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem i czyjnością. Nadal jest lądem.

–8: Dostajesz emblemat mający „Lądy pod twoim władaniem mają niezniszczalność.” Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Lasu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nissa's Triumph

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowego Lasu. Jeśli władasz wędrowcem o typie Nissa, zamiast tego wyszukaj co najwyżej trzy karty lądów. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Paradise Druid

Ten stwór ma antyklątwę o ile jest odkręcony. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Planewide Celebration

Wybierz cztery. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Stwórz żeton stwora Mieszczanin 2/2 mający wszystkie kolory.

 • Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Rozpleń.

 • Zyskaj 4 życia.

Pollenbright Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Primordial Wurm

Return to Nature

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Snarespinner

Zasięg

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Steady Aim

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +1/+4 oraz zasięg.

Storm the Citadel

Do końca tury, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem broniącego się gracza.”

Thundering Ceratok

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Vivien, Champion of the Wilds

Możesz rzucać czary stworów tak, jakby miały błysk.

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór zyskuje czujność i zasięg.

–2: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Wygnaj jedną zakrytą i umieść pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki. Przez czas jej wygnania możesz patrzeć na ową kartę i możesz ją rzucić jeśli to czar stwora.

Vivien's Arkbow

{X}, {T}, odrzuć kartę: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić na polu bitwy kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Vivien's Grizzly

{3}{G}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora lub wędrowca, możesz ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli nie umieścisz owej karty w twojej ręce, umieść ją na spodzie twojej biblioteki.

Wardscale Crocodile

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ajani, the Greathearted

Stwory pod twoim władaniem mają czujność.

+1: Zyskaj 3 życia.

−2: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz znacznik lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

Angrath's Rampage

Wybierz jedno —

 • Wskazany gracz poświęca artefakt.

 • Wskazany gracz poświęca stwora.

 • Wskazany gracz poświęca wędrowca.

Bioessence Hydra

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile łącznie mają znaczników lojalności wędrowcy pod twoim władaniem.

Ilekroć jeden lub więcej znaczników lojalności zostanie umieszczonych na wędrowcach pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Casualties of War

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazanego stwora.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany ląd.

 • Zniszcz wskazanego wędrowca.

Cruel Celebrant

Ilekroć umrze ten lub inny stwór albo wędrowiec pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Deathsprout

Zniszcz wskazanego stwora. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Despark

Wygnaj wskazany byt o skrócie many 4 lub większym.

Domri, Anarch of Bolas

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

+1: Weź {R} lub {G}. Rzucane przez ciebie w tej turze czary stworów nie mogą zostać skontrowane.

–2: Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Domri's Ambush

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile.

Dovin's Veto

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Dreadhorde Butcher

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Elite Guardmage

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia i dobierz kartę.

Enter the God-Eternals

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi, a ty zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób. Wskazany gracz mieli cztery karty. Zgromadź 4. (Umieść 4 znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Feather, the Redeemed

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu wskazujący stwora pod twoim władaniem, wygnaj ową kartę zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu przy jej rozpatrzeniu. Jeśli tak zrobisz, przywróć ją do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Gleaming Overseer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają antyklątwę i złowrogość.

Heartwarming Redemption

Odrzuć wszystkie karty w twojej ręce, po czym dobierz tyle samo plus jedną. Zyskaj życia równe liczbie kart w twojej ręce.

Huatli's Raptor

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Invade the City

Zgromadź X, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu. (Umieść X znaczników +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Leyline Prowler

Dotyk śmierci, więź życia

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Living Twister

{1}{R}, odrzuć kartę lądu: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{G}: Przywróć przekręcony ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Mayhem Devil

Ilekroć gracz poświęci byt, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Merfolk Skydiver

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

{3}{G}{U}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Neoform

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many większym o 1 od skróconego kosztu many poświęconego stwora, umieść ową kartę na polu bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1, po czym przetasuj.

Nicol Bolas, Dragon-God

Ten wędrowiec ma wszystkie zdolności lojalnościowe wszystkich innych wędrowców na polu bitwy.

+1: Dobierz kartę. Każdy z przeciwników wygania kartę ze swojej ręki lub byt pod swoim władaniem.

–3: Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

–8: Każdy przeciwnik nie mający pod władaniem legendarnego stwora lub wędrowca przegrywa grę.

Niv-Mizzet Reborn

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Dla każdej pary kolorów, wybierz spośród owych kart kartę będącą dokładnie w tych kolorach. Umieść wybrane karty w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Oath of Kaya

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Ilekroć przeciwnik zaatakuje wędrowca pod twoim władaniem przynajmniej jednym stworem, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Pledge of Unity

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Ral, Storm Conduit

Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, ten wędrowiec zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

+2: Wróż 1.

–2: Kiedy rzucisz swój następny czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ral's Outburst

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu.

Roalesk, Apex Hybrid

Latanie, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór umrze, rozpleń, po czym rozpleń ponownie. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów. Następnie powtórz to.)

Role Reversal

Zamień władanie nad dwoma wskazanymi bytami o tym samym typie bytu.

Rubblebelt Rioters

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +X/+0, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Solar Blaze

Każdy stwór zadaje sobie obrażenia równe swojej sile.

Sorin, Vengeful Bloodlord

O ile jest twoja tura, stwory i wędrowcy pod twoim władaniem mają więź życia.

+2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

–X: Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór jest dodatkowo Wampirem oprócz swoich pozostałych typów.

Soul Diviner

{T}, usuń znacznik z artefaktu, stwora, lądu lub wędrowca pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Storrev, Devkarin Lich

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, przywróć do twojej ręki wskazaną kartę stwora lub wędrowca w twoim cmentarzu, które nie została tam umieszczona w tej potyczce.

Tamiyo, Collector of Tales

Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą sprawić, że odrzucisz kartę lub poświęcisz byt.

+1: Nazwij nie-lądową kartę, po czym ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Wszystkie karty o wybranej nazwie spośród nich umieść w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

–3: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Teferi, Time Raveler

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

+1: Do twojej następnej tury możesz rzucać czary obrzędu tak, jakby miały błysk.

–3: Przywróć co najwyżej jeden wskazany artefakt, stwora lub urok do ręki właściciela. Dobierz kartę.

A-Teferi, Time Raveler

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w twojej turze.

+1: Do twojej następnej tury możesz rzucać czary obrzędu tak, jakby miały błysk.

–3: Przywróć co najwyżej jeden wskazany artefakt, stwora lub urok do ręki właściciela. Dobierz kartę.

Tenth District Legionnaire

Pośpiech

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1, po czym wróż 1.

Time Wipe

Przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki jego właściciela, po czym zniszcz wszystkie stwory.

Tolsimir, Friend to Wolves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton legendarnego zielonego stwora Wilk 3/3 o nazwie Voja, Friend to Elves.

Ilekroć Wilk wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 3 życia, a ów stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Tyrant's Scorn

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Widespread Brutality

Zgromadź 2, po czym zgromadzona Armia zadaje obrażenia równe swojej sile każdemu stworowi nie będącemu Armią. (By zgromadzić 2, umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Angrath, Captain of Chaos

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość.

–2: Zgromadź 2. (Umieść 2 znaczniki+1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Ashiok, Dream Render

Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą sprawić, że ich władca przeszuka swoją bibliotekę.

–1: Wskazany gracz mieli cztery karty. Następnie wygnaj cmentarze wszystkich przeciwników.

Dovin, Hand of Control

Rzucanie czarów artefaktów, sztuczek i obrzędów kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej.

–1: Do twojej następnej tury, zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wskazany byt pod władaniem przeciwnika mógłby zadać lub otrzymać.

Huatli, the Sun's Heart

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

–3: Zyskaj życia równe największej wytrzymałości spośród stworów pod twoim władaniem.

Kaya, Bane of the Dead

Twoi przeciwnicy i byty pod władaniem twoich przeciwników mające antyklątwę mogą być wskazywani przez czary i zdolności pod twoim władaniem tak, jakby nie miały antyklątwy.

–3: Wygnaj wskazanego stwora.

Kiora, Behemoth Beckoner

Ilekroć stwór o sile 4 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

–1: Odkręć wskazany byt.

Nahiri, Storm of Stone

O ile jest twoja tura, stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios, a wyposażanie kosztuje cię o {1} mniej.

–X: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu przekręconemu stworowi X obrażeń.

Saheeli, Sublime Artificer

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

–2: Wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się do końca tury kopią innego wskazanego artefaktu lub stwora pod twoim władaniem, ale jest dodatkowo artefaktem oprócz swoich dotychczasowych typów.

Samut, Tyrant Smasher

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

–1: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 oraz pośpiech. Wróż 1.

Vraska, Swarm's Eminence

Ilekroć mający dotyk śmierci stwór pod twoim władaniem zada obrażenia graczowi lub wędrowcowi, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

–2: Stwórz żeton czarnego stwora Zabójca 1/1 z dotykiem śmierci oraz zdolnością „Ilekroć ten stwór zada obrażenia wędrowcowi, zniszcz owego wędrowca.”

Firemind Vessel

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź dwie many w różnych kolorach.

God-Pharaoh's Statue

Rzucanie czarów kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Na początku twojego kroku końcowego, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Guild Globe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź dwie many w różnych kolorach.

Iron Bully

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Mana Geode

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prismite

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Saheeli's Silverwing

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego przeciwnika.

Blast Zone

Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając znacznik ładunku.

{T}: Weź {C}.

{X}{X}, {T}: Umieść X znaczników ładunku na tym lądzie.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym lądzie.

Emergence Zone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: W tej turze możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Gateway Plaza

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Interplanar Beacon

Ilekroć rzucisz czar wędrowca, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź dwie many w różnych kolorach. Wydaj ową manę tylko na rzucanie czarów wędrowców.

Karn's Bastion

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Mobilized District

{T}: Weź {C}.

{4}: Ten ląd do końca tury staje się stworem Mieszkaniec 3/3 z czujnością. Nadal jest lądem. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego legendarnego stwora lub wędrowca pod twoim władaniem.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Gideon, the Oathsworn

Ilekroć zaatakujesz przynajmniej dwoma stworami nie będącymi typu Gideon, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych stworów.

+2: Do końca tury ten wędrowiec staje się białym stworem Piechur 5/5 i nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze. (Nie może atakować jeśli został rzucony w tej turze.)

–9: Wygnaj tego wędrowca i każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników.

Desperate Lunge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i latanie. Zyskaj 2 życia.

Gideon's Battle Cry

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Gideon, the Oathsworn, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Gideon's Company

Ilekroć zyskasz życia, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

{3}{W}: Umieść znacznik lojalności na wskazanym wędrowcu typu Gideon.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Jace, Arcane Strategist

Ilekroć dobierzesz kartę po raz drugi w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

+1: Dobierz kartę.

–7: Stwory pod twoim władaniem nie mogą być blokowane w tej turze.

Guildpact Informant

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Jace's Projection

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{3}{U}: Umieść znacznik lojalności na wskazanym wędrowcu typu Jace.

Jace's Ruse

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Jace, Arcane Strategist, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tezzeret, Master of the Bridge

Czary stworów i wędrowców pod twoim władaniem mają koligację z artefaktami. (Rzucenie ich kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

+2: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem. Zyskaj X żyć.

–3: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

–8: Wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty artefaktów spośród nich na polu bitwy.