Theros

Battlewise Valor

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Cavalry Pegasus

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy atakujący Człowiek do końca tury zyskuje latanie.

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Chained to the Rocks

Zaurocz Górę pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie swojego właściciela.)

Chosen by Heliod

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Dauntless Onslaught

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+2.

Decorated Griffin

Latanie

{1}{W}: Zażegnaj następne 1 obrażenie bojowe, jakie mogłoby zostać zadane tobie w tej turze.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Elspeth, Sun's Champion

+1: Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

–3: Zniszcz wszystkie stwory o sile 4 lub większej.

–7: Dostajesz emblemat mający „Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają latanie.”

Ephara's Warden

{T}: Przekręć wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Evangel of Heliod

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów białego stwora Piechur 1/1, ile wynosi twój kult białego. (Każda {W} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Fabled Hero

Podwójny cios

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Favored Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1 i zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać mu zadane w tej turze.

Gift of Immortality

Zaurocz stwora

Gdy zauroczony stwór umrze, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela. Przywróć tę kartę na pole bitwy dołączoną do owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Glare of Heresy

Wygnaj wskazany biały byt.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Heliod, God of the Sun

Niezniszczalność

O ile twój kult białego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem. (Każda {W} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

{2}{W}{W}: Stwórz żeton białego stwora-uroku Kleryk 2/1.

Heliod's Emissary

Obdaruj {6}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ilekroć ten lub zauroczony stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Hopeful Eidolon

Obdaruj {3}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Hundred-Handed One

Czujność

{3}{W}{W}{W}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma zasięg i może blokować dodatkowych dziewięćdziesiąt dziewięć stworów w każdej potyczce.

Lagonna-Band Elder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz urokiem, zyskaj 3 życia.

Last Breath

Wygnaj wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej. Jego władca zyskuje 4 życia.

Leonin Snarecaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Observant Alseid

Obdaruj {4}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Czujność

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Ordeal of Heliod

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, zyskaj 10 żyć.

Phalanx Leader

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ray of Dissolution

Zniszcz wskazany urok. Zyskaj 3 życia.

Scholar of Athreos

{2}{B}: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Setessan Battle Priest

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, zyskaj 2 życia.

Setessan Griffin

Latanie

{2}{G}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Silent Artisan

Soldier of the Pantheon

Ochrona przed wielokolorowym

Ilekroć przeciwnik rzuci wielokolorowy czar, zyskaj 1 życie.

Spear of Heliod

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazanego stwora, który zadał tobie obrażenia w tej turze.

Traveling Philosopher

Vanquish the Foul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Wingsteed Rider

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Yoked Ox

Annul

Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku.

Aqueous Form

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany.

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Artisan of Forms

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, możesz sprawić, by stał się on kopią wskazanego stwora, ale zachowuje niniejszą zdolność.

Benthic Giant

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Bident of Thassa

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{1}{U}, {T}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Breaching Hippocamp

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Coastline Chimera

Latanie

{1}{W}: Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Crackling Triton

{2}{R}, poświęć tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Curse of the Swine

Wygnaj X wskazanych stworów. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób jego władca tworzy żeton zielonego stwora Knur 2/2.

Dissolve

Skontruj wskazany czar. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Fate Foretold

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Kiedy zauroczony stwór umrze, jego władca dobiera kartę.

Gainsay

Skontruj wskazany niebieski czar.

Griptide

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Horizon Scholar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Lost in a Labyrinth

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Master of Waves

Ochrona przed czerwonym

Żywiołaki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów niebieskiego stwora Żywiołak 1/0, ile wynosi twój kult niebieskiego. (Każda {U} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Meletis Charlatan

{2}{U}, {T}: Władca wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu kopiuje go. Ów gracz może wskazać nowe cele dla kopii.

Mnemonic Wall

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Nimbus Naiad

Obdaruj {4}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Omenspeaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Ordeal of Thassa

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, dobierz dwie karty.

Prescient Chimera

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Prognostic Sphinx

Latanie

Odrzuć kartę: Ten stwór zyskuje antyklątwę do końca tury. Przekręć go.

Ilekroć Prognostic Sphinx atakuje, wróż 3.

Sea God's Revenge

Przywróć co najwyżej trzy wskazane stwory pod władaniem twoich przeciwników do rąk właścicieli. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Sealock Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

{5}{U}{U}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, wskazany ląd staje się dodatkowo Wyspą oprócz swoich pozostałych typów.

Shipbreaker Kraken

{6}{U}{U}: Monstrualność 4. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się podczas kroków odkręcania swoich władców dopóki władasz niniejszym stworem.

Stymied Hopes

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Swan Song

Skontruj wskazany czar uroku, sztuczki lub obrzędu. Jego władca tworzy żeton niebieskiego stwora Ptak 2/2 z lataniem.

Thassa, God of the Sea

Niezniszczalność

O ile twój kult niebieskiego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem. (Każda {U} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

{1}{U}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany w tej turze.

Thassa's Bounty

Dobierz trzy karty. Wskazany gracz mieli trzy karty.

Thassa's Emissary

Obdaruj {5}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ilekroć ten lub zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Triton Fortune Hunter

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, dobierz kartę.

Triton Shorethief

Triton Tactics

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +0/+3. Odkręć owe stwory. W najbliższym końcu potyczki w tej turze przekręć każdego stwora zablokowanego przez którekolwiek z nich i nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Vaporkin

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Voyage's End

Przywróć wskazanego stwora do ręki jego właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Wavecrash Triton

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Abhorrent Overlord

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów czarnego stwora Harpia 1/1 z lataniem, ile wynosi twój kult czarnego. (Każda {B} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.

Agent of the Fates

Dotyk śmierci

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Asphodel Wanderer

{2}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Baleful Eidolon

Obdaruj {4}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma dotyk śmierci.

Blood-Toll Harpy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 1 życiu.

Boon of Erebos

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0. Zregeneruj go. Strać 2 życia.

Cavern Lampad

Obdaruj {5}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma zastraszanie.

Cutthroat Maneuver

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+1 oraz więź życia.

Dark Betrayal

Zniszcz wskazanego czarnego stwora.

Disciple of Phenax

Kiedy ten stwór na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia tyle kart ze swojej ręki, ile wynosi twój kult czarnego. Wybierz jedną z nich. Ów gracz odrzuca ową kartę. (Każda {B} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Erebos, God of the Dead

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem (Każda {B} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Twoi przeciwnicy nie mogą zyskiwać żyć.

{1}{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Erebos's Emissary

Obdaruj {5}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Odrzuć kartę stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli niniejsza karta jest Aurą, zamiast tego zauroczony stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Felhide Minotaur

Fleshmad Steed

Ilekroć umrze inny stwór, przekręć niniejszego stwora.

Gray Merchant of Asphodel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Hero's Downfall

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Hythonia the Cruel

Dotyk śmierci

{6}{B}{B}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wszystkie stwory nie mające typu Gorgon.

Insatiable Harpy

Latanie, więź życia

Keepsake Gorgon

Dotyk śmierci

{5}{B}{B}: Monstrualność 1. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wskazanego stwora bez typu Gorgon pod władaniem przeciwnika.

Lash of the Whip

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Loathsome Catoblepas

{2}{G}: Ten stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika, do końca tury dostaje -3/-3.

March of the Returned

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mogis's Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy z co najwyżej X wskazanych stworów do końca tury zyskuje zastraszanie i pośpiech, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każda {B} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Nighthowler

Obdaruj {2}{B}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten oraz zauroczony stwór dostają +X/+X każdy, gdzie X jest równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Ordeal of Erebos

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Pharika's Cure

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Read the Bones

Wróż 2, po czym dobierz dwie karty. Strać 2 życia.

Rescue from the Underworld

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wybierz wskazaną kartę stwora w twoim cmentarzu. Zwróć ową kartę oraz poświęconą kartę na pole bitwy pod twoim władaniem na początku twojego najbliższego kroku utrzymania. Wygnaj ten czar.

Returned Centaur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz mieli cztery karty.

Returned Phalanx

Obronność

{1}{U}: Ten stwór może atakować w tej turze, jakby nie miał obronności.

Scourgemark

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

Sip of Hemlock

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia.

Thoughtseize

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Strać 2 życia.

Tormented Hero

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Viper's Kiss

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Whip of Erebos

Stwory pod twoim władaniem mają więź życia.

{2}{B}{B}, {T}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Dostaje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego. Jeśli miałby opuścić pole bitwy, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Akroan Crusader

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwórz żeton czerwonego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Anger of the Gods

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Arena Athlete

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Borderland Minotaur

Boulderfall

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielonych według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Coordinated Assault

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios.

Deathbellow Raider

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{2}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dragon Mantle

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Ember Swallower

{5}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, każdy gracz poświęca trzy lądy.

Fanatic of Mogis

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po tyle obrażeń, ile wynosi twój kult czerwonego. (Każda {R} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu czerwonego.)

Firedrinker Satyr

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń tobie.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i zadaje tobie 1 obrażenie.

Flamespeaker Adept

Ilekroć wróżysz, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios.

Hammer of Purphoros

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{2}{R}, {T}, poświęć ląd: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora-uroku Golem 3/3.

Ill-Tempered Cyclops

Tratowanie

{5}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Labyrinth Champion

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magma Jet

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wróż 2.

Messenger's Speed

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma tratowanie i pośpiech.

Minotaur Skullcleaver

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do końca tury dostaje +2/+0.

Ordeal of Purphoros

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Peak Eruption

Zniszcz wskazaną Górę. Ten czar zadaje władcy owego lądu 3 obrażenia.

Portent of Betrayal

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Priest of Iroas

{3}{W}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Purphoros, God of the Forge

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie stwór, niniejszy byt zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

{2}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Purphoros's Emissary

Obdaruj {6}{R} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma złowrogość.

Rage of Purphoros

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Ów stwór nie może być zregenerowany w tej turze. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Rageblood Shaman

Tratowanie

Inne Minotaury pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają tratowanie.

Satyr Rambler

Tratowanie

Spark Jolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Spearpoint Oread

Obdaruj {5}{R} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pierwszy cios.

Stoneshock Giant

{6}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwory bez latania pod władaniem przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Stormbreath Dragon

Latanie, pośpiech, ochrona przed białym

{5}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zadaje każdemu przeciwnikowi tyle obrażeń, ile kart jest w ręce owego gracza.

Titan of Eternal Fire

Każdy Człowiek pod twoim władaniem ma „{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Titan's Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Two-Headed Cerberus

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wild Celebrants

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt.

Agent of Horizons

{2}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Anthousa, Setessan Hero

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, każdy z co najwyżej trzech wskazanych lądów pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Wojownik 2/2. Nadal są lądami.

Arbor Colossus

Zasięg

{3}{G}{G}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wskazanego stwora z lataniem pod władaniem przeciwnika.

Artisan's Sorrow

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Wróż 2. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Boon Satyr

Błysk

Obdaruj {3}{G}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+2.

Bow of Nylea

Atakujące stwory pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

{1}{G}, {T}: Wybierz jedno —

  • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

  • Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 2 obrażenia.

  • Zyskaj 3 życia.

  • Umieść co najwyżej cztery wskazane karty z twojego cmentarza na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Centaur Battlemaster

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść trzy znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Commune with the Gods

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub uroku spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Defend the Hearth

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane graczom w tej turze.

Fade into Antiquity

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Feral Invocation

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Hunt the Hunter

Wskazany zielony stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2. Walczy on ze wskazanym zielonym stworem pod władaniem przeciwnika.

Karametra's Acolyte

{T}: Weź tyle {G}, ile wynosi twój kult zielonego. (Każda {G} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Leafcrown Dryad

Obdaruj {3}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zasięg

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma zasięg.

Mistcutter Hydra

Ten czar nie może być skontrowany.

Pośpiech, ochrona przed niebieskim

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Nemesis of Mortals

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

{7}{G}{G}: Monstrualność 5. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim pięć znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Nessian Asp

Zasięg

{6}{G}: Monstrualność 4. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Nessian Courser

Nylea, God of the Hunt

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem (Każda {G} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

{3}{G}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nylea's Disciple

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj tyle żyć, ile wynosi twój kult zielonego. (Każda {G} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Nylea's Emissary

Obdaruj {5}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Tratowanie

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma tratowanie.

Nylea's Presence

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony ląd ma dodatkowo typ każdego zwykłego lądu oprócz swoich pozostałych typów.

Ordeal of Nylea

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pheres-Band Centaurs

Polukranos, World Eater

{X}{X}{G}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zadaje on X obrażeń dowolnie rozdzielonych pomiędzy dowolną liczbą wskazanych stworów pod władaniem twoich przeciwników. Każdy z owych stworów zadaje niniejszemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Reverent Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim tyle znaczników +1/+1, ile wynosi twój kult zielonego. (Każda {G} w kosztach many bytów, którymi władasz wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Satyr Hedonist

{R}, poświęć tego stwora: Weź {R}{R}{R}.

Satyr Piper

{3}{G}: Wskazany stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Savage Surge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Odkręć go.

Sedge Scorpion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Shredding Winds

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 7 obrażeń.

Staunch-Hearted Warrior

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Sylvan Caryatid

Obronność, antyklątwa

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Time to Feed

Wybierz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, zyskaj 3 życia. Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z owym stworem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Voyaging Satyr

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Vulpine Goliath

Tratowanie

Warriors' Lesson

Do końca tury co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem dostają „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Akroan Hoplite

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on +X/+0 do końca tury, gdzie X jest liczbą atakujących stworów pod twoim władaniem.

Anax and Cymede

Pierwszy cios, czujność

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Ashen Rider

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, wygnaj wskazany byt.

Ashiok, Nightmare Weaver

+2: Wygnaj trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego przeciwnika.

–X: Umieść na polu bitwy pod swoim władaniem kartę stwora o łącznym koszcie many X wygnaną z użyciem tego wędrowca. Ów stwór ma dodatkowo typ Koszmar oprócz swoich pozostałych typów.

–10: Wygnaj wszystkie karty z rąk i cmentarzy wszystkich przeciwników.

Battlewise Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym wróż 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Chronicler of Heroes

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli władasz stworem mającym znacznik +1/+1.

Daxos of Meletis

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 3 lub większej.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Destructive Revelry

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Ten czar zadaje władcy owego bytu 2 obrażenia.

Fleecemane Lion

{3}{G}{W}: Monstrualność 1. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma antyklątwę i niezniszczalność.

Horizon Chimera

Błysk

Latanie, tratowanie

Ilekroć dobierzesz kartę, zyskaj 1 życie.

Kragma Warcaller

Minotaury pod twoim władaniem mają pośpiech.

Ilekroć Minotaur pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0.

Medomai the Ageless

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, weź dodatkową turę po obecnej.

Ten stwór nie może atakować podczas dodatkowych tur.

Pharika's Mender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Polis Crusher

Tratowanie, ochrona przed urokami

{4}{R}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ten stwór jest monstrualny, zniszcz wskazany urok pod władaniem owego gracza.

Prophet of Kruphix

Odkręć wszystkie stwory i lądy pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Możesz rzucać czary stworów tak, jakby miały błysk.

Psychic Intrusion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz nie-lądową kartę z cmentarza lub ręki owego gracza i wygnaj ją. Możesz rzucić ową kartę dopóki pozostaje ona wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Reaper of the Wilds

Ilekroć umrze inny stwór, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

{1}{G}: Ten stwór zyskuje antyklątwę do końca tury.

Sentry of the Underworld

Latanie, czujność

{W}{B}, zapłać 3 życia: Zregeneruj tego stwora.

Shipwreck Singer

Latanie

{1}{U}: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika atakuje w tej turze, jeśli może.

{1}{B}, {T}: Atakujące stwory dostają do końca tury -1/-1.

Spellheart Chimera

Latanie, tratowanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Steam Augury

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki i rozdziel je na dwa stosy. Przeciwnik wybiera jeden z tych stosów. Umieść ów stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Triad of Fates

{1}, {T}: Umieść znacznik przeznaczenia na wskazanym stworze.

{W}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora mającego znacznik przeznaczenia, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

{B}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora mającego znacznik przeznaczenia. Jego władca dobiera dwie karty.

Tymaret, the Murder King

{1}{R}, poświęć innego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

{1}{B}, poświęć stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Underworld Cerberus

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go, a każdy gracz przywraca wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza do swojej ręki.

Xenagos, the Reveler

+1: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i {G}, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

0: Stwórz żeton czerwono-zielonego stwora Satyr 2/2 z pośpiechem.

–6: Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić na polu bitwy dowolną liczbę kart stworów i lądów spośród nich.

Akroan Horse

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przeciwnik zyskuje nad nim władanie.

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik tworzy żeton białego stwora Piechur 1/1.

Anvilwrought Raptor

Latanie

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Bronze Sable

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Colossus of Akros

Obronność, niezniszczalność

{10}: Monstrualność 10. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim dziesięć znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma tratowanie i może atakować jakby nie miał obronności.

Flamecast Wheel

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Ten artefakt zadaje 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

Fleetfeather Sandals

Wyposażony stwór ma latanie i pośpiech.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Guardians of Meletis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Opaline Unicorn

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prowler's Helm

Wyposażony stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ścianę.

Wyposaż {2}

Pyxis of Pandemonium

{T}: Każdy gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki, zakrytą.

{7}, {T}: poświęć ten artefakt: Każdy gracz odkrywa wszystkie własne karty wygnane z użyciem tego artefaktu, po czym umieszcza wszystkie karty bytów spośród nich na polu bitwy.

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Witches' Eye

Wyposażony stwór ma „{1}, {T}: Wróż 1.” (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Wyposaż {1}

Nykthos, Shrine to Nyx

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wybierz kolor. Weź tyle many wybranego koloru, ile wynosi twój kult tego koloru. (Twój kult koloru jest liczbą symboli many tego koloru w kosztach bytów pod twoim władaniem.)

Temple of Abandon

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Temple of Deceit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)