Oath of the Gatewatch

Deceiver of Form

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Na początku potyczki w twojej turze, ujawnij wierzchnią kratę twojej biblioteki. Jeśli karta stwora zostanie ujawniona w ten sposób, możesz sprawić, że inne stwory niż niniejszy pod twoim władaniem staną się do końca tury kopią owej karty. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.

Eldrazi Mimic

Ilekroć inny bezkolorowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władanie, możesz zmienić do końca tury bazową siłę i wytrzymałość niniejszego stwora na siłę i wytrzymałość owego stwora.

Endbringer

Odkręć tego stwora podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{C}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować lub blokować w tej turze.

{C}{C}, {T}: Dobierz kartę.

Kozilek, the Great Distortion

Kiedy rzucisz ten czar, jeśli masz w ręce mniej niż siedem kart, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Złowrogość

Odrzuć kartę o skrócie many X: Skontruj wskazany czar o skrócie many X.

Kozilek's Pathfinder

{C}: Wskazany stwór nie może blokować niniejszego stwora w tej turze. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Matter Reshaper

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na polu bitwy jeśli jest kartą bytu o skrócie many 3 lub mniejszym. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce.

Reality Smasher

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar, chyba że jego władca odrzuci kartę.

Spatial Contortion

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/-3.

Thought-Knot Seer

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę i wygnaj ją.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wskazany przeciwnik dobiera kartę.

Walker of the Wastes

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Tratowanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd o nazwie Pustkowie pod twoim władaniem.

Warden of Geometries

Czujność

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Warping Wail

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Wybierz jedno —

  • Wygnaj wskazanego stwora o sile lub wytrzymałości 1 lub mniejszej.

  • Skontruj wskazany czar obrzędu.

  • Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Eldrazi Displacer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{C}: Wygnaj innego wskazanego stwora, po czym przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Affa Protector

Czujność

Allied Reinforcements

Stwórz dwa żetony białego stwora Rycerz Sojusznik 2/2.

Call the Gatewatch

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę wędrowca, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dazzling Reflection

Zyskaj życia równe sile wskazanego stwora. Następnym razem, gdy ów stwór miałby zadać obrażenia w tej turze, zażegnaj je.

Expedition Raptor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów.)

General Tazri

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Sojusznik, ujawnij ja, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{W}{U}{B}{R}{G}: Sojusznicy pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą kolorów pośród owych stworów.

Immolating Glare

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Iona's Blessing

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Isolation Zone

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy. (Ów byt wróci pod władanie swojego władcy.)

Kor Scythemaster

Ten stwór ma pierwszy cios, o ile atakuje.

Kor Sky Climber

{1}{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Linvala, the Preserver

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma więcej żyć niż ty, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej stworów niż ty, stwórz żeton białego stwora Anioł 3/3 z lataniem.

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Makindi Aeronaut

Latanie

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Munda's Vanguard

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Oath of Gideon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Kor Sojusznik 1/1.

Każdy wędrowiec pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik lojalności.

Ondu War Cleric

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Zyskaj 2 życia.

Relief Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 3. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej trzech innych wskazanych stworów.)

Searing Light

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Shoulder to Shoulder

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Dobierz kartę.

Spawnbinder Mage

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora.

Steppe Glider

Latanie, czujność

{1}{W}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje latanie i czujność do końca tury.

Stone Haven Outfitter

Wyposażone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć umrze wyposażony stwór pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Stoneforge Acolyte

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Wyposażenia i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Wall of Resurgence

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ów ląd staje się stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem i pozostaje on lądem.

Abstruse Interference

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Blinding Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Cultivator Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{T}: Weź {C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie bezkolorowego czaru, aktywację zdolności bezkolorowego bytu lub opłacenia kosztu zawierającego {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Deepfathom Skulker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{3}{C}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Dimensional Infiltrator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk

Latanie

{1}{C}: Wskazany przeciwnik wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz przywrócić tego stwora do ręki właściciela. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Gravity Negator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {C}. Jeśli tak zrobisz, inny wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Prophet of Distortion

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{3}{C}: Dobierz kartę. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Slip Through Space

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Dobierz kartę.

Thought Harvester

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar, wskazany przeciwnik wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Void Shatter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Ancient Crab

Comparative Analysis

Wezbranie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Containment Membrane

Wezbranie {U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Crush of Tentacles

Wezbranie {3}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty do rąk ich właścicieli. Jeśli opłacono koszt wezbrania tego czaru, stwórz żeton niebieskiego stwora Ośmiornica 8/8.

Cyclone Sire

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ów ląd staje się stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem i nadal jest lądem.

Gift of Tusks

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się zielonym Słoniem z bazowymi siłą i wytrzymałością 3/3.

Grip of the Roil

Wezbranie {1}{U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Hedron Alignment

Antyklątwa

Na początku twojego kroku utrzymania możesz ujawnić swoją rękę. Jeśli tak zrobisz, wygrywasz grę jeśli posiadasz kartę o nazwie Hedron Alignment na wygnaniu, w twojej ręce, w twoim cmentarzu i na polu bitwy.

{1}{U}: Wróż 1.

Jwar Isle Avenger

Wezbranie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Latanie

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Oath of Jace

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym odrzuć dwie karty.

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż X, gdzie X jest liczbą wędrowców pod twoim władaniem.

Overwhelming Denial

Wezbranie {U}{U} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar.

Roiling Waters

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem twoich przeciwników do rąk właścicieli. Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Sphinx of the Final Word

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, antyklątwa

Czary sztuczek i uroków pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Sweep Away

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jeśli ów stwór zaatakuje, możesz zamiast tego umieścić go na wierzchu biblioteki właściciela.

Umara Entangler

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Unity of Purpose

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Odkręć każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Bearer of Silence

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz zapłacić {1}{C}. Jeśli tak zrobisz, wskazany przeciwnik poświęca stwora. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Dread Defiler

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{3}{C}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Wskazany przeciwnik traci tyle żyć, ile siły miała wygnana karta. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Essence Depleter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}{C}: Wskazany przeciwnik traci 1 życie, zyskaj 1 życie. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Flaying Tendrils

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2. Jeśli stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Havoc Sower

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}{C}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Inverter of Truth

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty twojej biblioteki zakryte, po czym wtasuj wszystkie karty z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Kozilek's Shrieker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory. {C} oznacza bezkolorową manę.)

Kozilek's Translator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Zapłać 1 życie: Weź {C}. Możesz aktywować tylko raz na turę. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Oblivion Strike

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wygnaj wskazanego stwora.

Reaver Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Na początku twojego kroku utrzymania strać 1 życie, chyba że władasz innym bezkolorowym stworem.

Sifter of Skulls

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Sky Scourer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Slaughter Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony. {C} oznacza bezkolorową manę.)

Unnatural Endurance

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0. Zregeneruj go.

Visions of Brutality

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować.

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, jego władca traci tyle samo żyć.

Witness the End

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki i traci 2 życia.

Corpse Churn

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Aby zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Drana's Chosen

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Grasp of Darkness

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Kalitas, Traitor of Ghet

Więź życia

Jeśli nieżetonowy stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go i stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

{2}{B}, poświęć innego Wampira lub Zombi: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym stworze.

Malakir Soothsayer

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Dobierz kartę i strać 1 życie.

Null Caller

{3}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Remorseless Punishment

Wskazany przeciwnik traci 5 żyć, chyba że ów gracz odrzuci dwie karty lub poświęci stwora lub wędrowca. Powtórz ten proces raz.

Tar Snare

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-2.

Untamed Hunger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Vampire Envoy

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie.

Zulaport Chainmage

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Wskazany przeciwnik traci 2 życia.

Consuming Sinkhole

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wybierz jedno —

  • Wygnaj wskazanego lądo-stwora.

  • Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 4 obrażenia.

Eldrazi Aggressor

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym bezkolorowym stworem.

Eldrazi Obligator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz zapłacić {1}{C}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem, odkręć go i zyskuje on pośpiech do końca tury. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Pośpiech

Immobilizer Eldrazi

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{C}: Każdy stwór o sile większej niż swoja wytrzymałość nie może blokować w tej turze. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Kozilek's Return

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Ilekroć rzucisz czar stwora typu Eldrazi o skrócie many 7 lub większym, możesz wygnać ten czar z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, ta karta zadaje każdemu stworowi po 5 obrażeń.

Maw of Kozilek

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Reality Hemorrhage

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Akoum Flameseeker

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Odrzuć kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Boulder Salvo

Wezbranie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Brute Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

Chandra, Flamecaller

+1: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z pośpiechem. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

0: Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo plus jedną.

–X: Ten wędrowiec zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Cinder Hellion

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Devour in Flames

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Embodiment of Fury

Tratowanie

Lądo-stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że wskazany ląd pod twoim władaniem stanie się do końca tury stworem Żywiołak 3/3 z pośpiechem. Nadal pozostaje on lądem.

Expedite

Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Dobierz kartę.

Fall of the Titans

Wezbranie {X}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych celów po X obrażeń.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Goblin Freerunner

Wezbranie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kazuul's Toll Collector

{0}: Dołącz wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do tego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Oath of Chandra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 3 obrażenia.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli wędrowiec wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, ten urok zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Press into Service

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Pyromancer's Assault

Ilekroć rzucisz swój drugi czar w każdej z tur, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Reckless Bushwhacker

Wezbranie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt wezbrania, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz pośpiech.

Sparkmage's Gambit

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 1 obrażeniu. Owe stwory nie mogą blokować w tej turze.

Tears of Valakut

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 5 obrażeń.

Tyrant of Valakut

Wezbranie {3}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt wezbrania jeśli w tej turze został już rzucony inny czar przez ciebie lub wspólnika.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli opłacono jego koszt wezbrania, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zada's Commando

Pierwszy cios

Kohorta — {T}, przekręć odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Birthing Hulk

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{1}{C}: Zregeneruj tego stwora.

Ruin in Their Wake

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i ujawnij ją. Możesz ją umieścić przekręconą na polu bitwy jeśli władasz lądem o nazwie Wastes. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Scion Summoner

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Stalking Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Vile Redeemer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk

Kiedy rzucisz ten czar, możesz zapłacić {C}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 za każdego nieżetonowego stwora, który umarł pod twoim władaniem w tej turze. Owe żetony mają „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

World Breaker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj wskazany artefakt, urok lub ląd.

Zasięg

{2}{C}, poświęć ląd: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Baloth Pup

Ten stwór ma tratowanie o ile ma znacznik +1/+1.

Bonds of Mortality

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{G}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą do końca tury antyklątwę i niezniszczalność.

Canopy Gorger

Elemental Uprising

Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak 4/4 z pośpiechem. Nadal jest lądem. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Embodiment of Insight

Czujność

Lądo-stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że wskazany ląd pod twoim władaniem stanie się do końca tury stworem Żywiołak 3/3 z pośpiechem. Nadal pozostaje on lądem.

Gladehart Cavalry

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 6. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej sześciu innych wskazanych stworach.)

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, zyskaj 2 życia.

Harvester Troll

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora lub ląd. Jeśli tak zrobisz, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Lead by Example

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Loam Larva

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Natural State

Zniszcz wskazany artefakt lub urok o skrócie many 3 lub mniejszym.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Nissa, Voice of Zendikar

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

–2: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

–7: Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest liczbą lądów pod twoim władaniem.

Nissa's Judgment

Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Wskaż co najwyżej jednego stwora pod władaniem przeciwnika. Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zadaje owemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Oath of Nissa

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę lądu lub wędrowca i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Rzucając czary wędrowców możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Saddleback Lagac

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów.)

Seed Guardian

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak X/X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Sylvan Advocate

Czujność

O ile władasz co najmniej sześcioma lądami, ten stwór oraz lądo-stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Tajuru Pathwarden

Czujność, tratowanie

Vines of the Recluse

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+2 oraz zasięg. Odkręć go. (Stwór z zasięgiem może blokować stwory z lataniem.)

Zendikar Resurgent

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd. (Typy many to biały, niebieski, czarny, czerwony, zielony i bezkolorowy.)

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Flayer Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pierwszy cios

Ilekroć inny bezkolorowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany przeciwnik traci 1 życie.

Mindmelter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten stwór nie może być blokowany.

{3}{C}: Wskazany przeciwnik wygania kartę ze swojej ręki. Aktywuj tylko jako obrzęd. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Void Grafter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje antyklątwę do końca tury.

Ayli, Eternal Pilgrim

Dotyk śmierci

{1}, poświęć innego stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wytrzymałości miał poświęcony stwór.

{1}{W}{B}, poświęć innego stwora: Wygnaj wskazany nie-lądowy byt. Możesz aktywować tylko jeśli masz przynajmniej o 10 żyć więcej niż twoja wartość startowa żyć.

Baloth Null

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć o najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cliffhaven Vampire

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Joraga Auxiliary

{4}{G}{W}: Wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Jori En, Ruin Diver

Ilekroć rzucisz swój drugi czar w danej turze, dobierz kartę.

Mina and Denn, Wildborn

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

{R}{G}, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela: Wskazany stwór zyskuje tratowanie do końca tury.

Reflector Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela. Właściciel owego stwora do twojej następnej tury nie może rzucać czarów o takiej samej nazwie jak ów stwór.

Relentless Hunter

{1}{R}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Stormchaser Mage

Latanie, pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Weapons Trainer

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 o ile władasz Wyposażeniem.

Bone Saw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Captain's Claws

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Kor Sojusznik 1/1.

Wyposaż {1}

Chitinous Cloak

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Wyposaż {3}

Hedron Crawler

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Stoneforge Masterwork

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem współdzielącego z nim typ stwora.

Wyposaż {2}

Strider Harness

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Corrupted Crossroads

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę wyłącznie na rzucenie czaru z pustością.

Crumbling Vestige

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Hissing Quagmire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

{1}{B}{G}: Ten ląd staje się do końca tury czarno-zielonym stworem Żywiołak 2/2 z dotykiem śmierci. Nadal jest lądem.

Holdout Settlement

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mirrorpool

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}{C}, {T}, poświęć ten ląd: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

{4}{C}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Needle Spires

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

{2}{R}{W}: Ten ląd staje się do końca tury czerwono-białym stworem Żywiołak 2/1 z pierwszym ciosem. Nadal jest lądem.

Ruins of Oran-Rief

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym bezkolorowym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Sea Gate Wreckage

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{2}{C}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wandering Fumarole

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

{2}{U}{R}: Ten ląd staje się do końca tury niebiesko-czerwonym stworem Żywiołak 1/4 mającym „{0}: Zamień do końca tury siłę z wytrzymałością tego stwora.” Nadal jest lądem.

Wastes

{T}: Weź {C}.