Oath of the Gatewatch

Deceiver of Form

({C} oznacza bezkolorową manę.)

At the beginning of combat on your turn, reveal the top card of your library. If a creature card is revealed this way, you may have creatures you control other than Deceiver of Form become copies of that card until end of turn. You may put that card on the bottom of your library.

Eldrazi Mimic

Whenever another colorless creature enters the battlefield under your control, you may change Eldrazi Mimic’s base power and toughness to that creature’s power and toughness until end of turn.

Endbringer

Untap Endbringer during each other player’s untap step.

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

{C}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować lub blokować w tej turze.

{C}{C}, {T}: Dobierz kartę.

Kozilek, the Great Distortion

Kiedy rzucasz ten czar, jeśli masz mniej niż siedem kart w ręce, dobierz tyle kart, by mieć ich na ręce siedem.

Złowrogość

Odrzuć kartę o skróconym koszcie many X: Skontruj wskazany czar o skróconym koszcie many X.

Kozilek's Pathfinder

{C}: Wskazany stwór nie może blokować tej stwora w tej turze. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Matter Reshaper

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na polu walki jeśli jest kartą permanentu o skróconym koszcie many nie większym niż 3. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce.

Reality Smasher

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zostaje wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar, chyba że jego władca odrzuci kartę.

Spatial Contortion

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Wskazany stwór dostaje +3/-3 do końca tury.

Thought-Knot Seer

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę i wygnaj ją.

Kiedy ten stwór opuści pole walki, wskazany przeciwnik dobiera kartę.

Walker of the Wastes

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Tratowanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd o nazwie Pustkowie pod twoim władaniem.

Warden of Geometries

Czujność

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Warping Wail

({C} oznacza bezkolorową manę.)

Wybierz jedno —

  • Wygnaj wskazanego stwora o sile lub wytrzymałości 1 lub mniejszej.

  • Skontruj wskazany czar obrzędu.

  • Stwórz żeton bezkolorowego stwora Potomek Eldrazi 1/1 ze zdolnością „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Eldrazi Displacer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{C}: Exile another target creature, then return it to the battlefield tapped under its owner’s control. ({C} represents colorless mana.)

Affa Protector

Czujność

Allied Reinforcements

Create two 2/2 white Knight Ally creature tokens.

Call the Gatewatch

Search your library for a planeswalker card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Dazzling Reflection

You gain life equal to target creature’s power. The next time that creature would deal damage this turn, prevent that damage.

Expedition Raptor

Latanie

When Expedition Raptor enters the battlefield, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

General Tazri

When General Tazri enters the battlefield, you may search your library for an Ally creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

{W}{U}{B}{R}{G}: Ally creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of colors among those creatures.

Immolating Glare

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Iona's Blessing

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and can block an additional creature each combat.

Isolation Zone

When Isolation Zone enters the battlefield, exile target creature or enchantment an opponent controls until Isolation Zone leaves the battlefield. (That permanent returns under its owner’s control.)

Kor Scythemaster

Kor Scythemaster has first strike as long as it’s attacking.

Kor Sky Climber

{1}{W}: Kor Sky Climber gains flying until end of turn.

Linvala, the Preserver

Latanie

When Linvala, the Preserver enters the battlefield, if an opponent has more life than you, you gain 5 life.

When Linvala enters the battlefield, if an opponent controls more creatures than you, create a 3/3 white Angel creature token with flying.

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Makindi Aeronaut

Latanie

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Munda's Vanguard

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Put a +1/+1 counter on each creature you control.

Oath of Gideon

When Oath of Gideon enters the battlefield, create two 1/1 white Kor Ally creature tokens.

Each planeswalker you control enters the battlefield with an additional loyalty counter on it.

Ondu War Cleric

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: You gain 2 life.

Relief Captain

When Relief Captain enters the battlefield, support 3. (Put a +1/+1 counter on each of up to three other target creatures.)

Searing Light

Destroy target attacking or blocking creature with power 2 or less.

Shoulder to Shoulder

Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.)

Dobierz kartę.

Spawnbinder Mage

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Tap target creature.

Steppe Glider

Latanie, czujność

{1}{W}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains flying and vigilance until end of turn.

Stone Haven Outfitter

Equipped creatures you control get +1/+1.

Whenever an equipped creature you control dies, draw a card.

Stoneforge Acolyte

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Look at the top four cards of your library. You may reveal an Equipment card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Wall of Resurgence

Obronność

When Wall of Resurgence enters the battlefield, you may put three +1/+1 counters on target land you control. If you do, that land becomes a 0/0 Elemental creature with haste that’s still a land.

Abstruse Interference

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Counter target spell unless its controller pays {1}. You create a 1/1 colorless Eldrazi Scion creature token. It has „Sacrifice this creature: Add {C}.” ({C} represents colorless mana.)

Blinding Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}, {T}: Tap target creature. ({C} represents colorless mana.)

Cultivator Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{T}: Add {C}. Spend this mana only to cast a colorless spell, activate an ability of a colorless permanent, or pay a cost that contains {C}. ({C} represents colorless mana.)

Deepfathom Skulker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{3}{C}: Target creature can’t be blocked this turn. ({C} represents colorless mana.)

Dimensional Infiltrator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk

Latanie

{1}{C}: Target opponent exiles the top card of their library. If it’s a land card, you may return Dimensional Infiltrator to its owner’s hand. ({C} represents colorless mana.)

Gravity Negator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Whenever Gravity Negator attacks, you may pay {C}. If you do, another target creature gains flying until end of turn. ({C} represents colorless mana.)

Prophet of Distortion

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{3}{C}: Draw a card. ({C} represents colorless mana.)

Slip Through Space

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Target creature can’t be blocked this turn.

Dobierz kartę.

Thought Harvester

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Whenever you cast a colorless spell, target opponent exiles the top card of their library.

Void Shatter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Ancient Crab

Comparative Analysis

Surge {2}{U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Containment Membrane

Surge {U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Crush of Tentacles

Surge {3}{U}{U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Return all nonland permanents to their owners» hands. If Crush of Tentacles’s surge cost was paid, create an 8/8 blue Octopus creature token.

Cyclone Sire

Latanie

When Cyclone Sire dies, you may put three +1/+1 counters on target land you control. If you do, that land becomes a 0/0 Elemental creature with haste that’s still a land.

Gift of Tusks

Until end of turn, target creature loses all abilities and becomes a green Elephant with base power and toughness 3/3.

Grip of the Roil

Surge {1}{U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Dobierz kartę.

Hedron Alignment

Antyklątwa

At the beginning of your upkeep, you may reveal your hand. If you do, you win the game if you own a card named Hedron Alignment in exile, in your hand, in your graveyard, and on the battlefield.

{1}{U}: Scry 1.

Jwar Isle Avenger

Surge {2}{U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Latanie

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Oath of Jace

When Oath of Jace enters the battlefield, draw three cards, then discard two cards.

At the beginning of your upkeep, scry X, where X is the number of planeswalkers you control.

Overwhelming Denial

Surge {U}{U} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar.

Roiling Waters

Return up to two target creatures your opponents control to their owners» hands. Target player draws two cards.

Sphinx of the Final Word

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, antyklątwa

Instant and sorcery spells you control can’t be countered.

Sweep Away

Return target creature to its owner’s hand. If that creature is attacking, you may put it on top of its owner’s library instead.

Umara Entangler

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Unity of Purpose

Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.)

Untap each creature you control with a +1/+1 counter on it.

Bearer of Silence

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

When you cast this spell, you may pay {1}{C}. If you do, target opponent sacrifices a creature. ({C} represents colorless mana.)

Latanie

Bearer of Silence can’t block.

Dread Defiler

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{3}{C}, Exile a creature card from your graveyard: Target opponent loses life equal to the exiled card’s power. ({C} represents colorless mana.)

Essence Depleter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}{C}: Target opponent loses 1 life and you gain 1 life. ({C} represents colorless mana.)

Flaying Tendrils

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

All creatures get -2/-2 until end of turn. If a creature would die this turn, exile it instead.

Havoc Sower

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}{C}: Havoc Sower gets +2/+1 until end of turn. ({C} represents colorless mana.)

Inverter of Truth

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

When Inverter of Truth enters the battlefield, exile all cards from your library face down, then shuffle all cards from your graveyard into your library.

Kozilek's Shrieker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Kozilek’s Shrieker gets +1/+0 and gains menace until end of turn. (It can’t be blocked except by two or more creatures. {C} represents colorless mana.)

Kozilek's Translator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pay 1 life: Add {C}. Activate this ability only once each turn. ({C} represents colorless mana.)

Oblivion Strike

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wygnaj wskazanego stwora.

Reaver Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life unless you control another colorless creature.

Sifter of Skulls

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Whenever another nontoken creature you control dies, create a 1/1 colorless Eldrazi Scion creature token. It has „Sacrifice this creature: Add {C}.” ({C} represents colorless mana.)

Sky Scourer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Whenever you cast a colorless spell, Sky Scourer gets +1/+0 until end of turn.

Slaughter Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Slaughter Drone gains deathtouch until end of turn. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it. {C} represents colorless mana.)

Unnatural Endurance

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Target creature gets +2/+0 until end of turn. Regenerate it.

Visions of Brutality

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t block.

Whenever enchanted creature deals damage, its controller loses that much life.

Witness the End

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Target opponent exiles two cards from their hand and loses 2 life.

Corpse Churn

Put the top three cards of your library into your graveyard, then you may return a creature card from your graveyard to your hand.

Drana's Chosen

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Grasp of Darkness

Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

Kalitas, Traitor of Ghet

Więź życia

If a nontoken creature an opponent controls would die, instead exile that card and create a 2/2 black Zombie creature token.

{2}{B}, Sacrifice another Vampire or Zombie: Put two +1/+1 counters on Kalitas, Traitor of Ghet.

Malakir Soothsayer

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: You draw a card and you lose 1 life.

Null Caller

{3}{B}, Exile a creature card from your graveyard: Create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Remorseless Punishment

Target opponent loses 5 life unless that player discards two cards or sacrifices a creature or planeswalker. Repeat this process once.

Tar Snare

Target creature gets -3/-2 until end of turn.

Untamed Hunger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Vampire Envoy

Latanie

Whenever Vampire Envoy becomes tapped, you gain 1 life.

Zulaport Chainmage

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Target opponent loses 2 life.

Consuming Sinkhole

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wybierz jedno —

  • Exile target land creature.

  • Consuming Sinkhole deals 4 damage to target player or planeswalker.

Eldrazi Aggressor

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Eldrazi Aggressor has haste as long as you control another colorless creature.

Eldrazi Obligator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

When you cast this spell, you may pay {1}{C}. If you do, gain control of target creature until end of turn, untap that creature, and it gains haste until end of turn. ({C} represents colorless mana.)

Pośpiech

Immobilizer Eldrazi

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{C}: Each creature with toughness greater than its power can’t block this turn. ({C} represents colorless mana.)

Kozilek's Return

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kozilek’s Return deals 2 damage to each creature.

Whenever you cast an Eldrazi creature spell with converted mana cost 7 or greater, you may exile Kozilek’s Return from your graveyard. If you do, Kozilek’s Return deals 5 damage to each creature.

Maw of Kozilek

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Maw of Kozilek gets +2/-2 until end of turn. ({C} represents colorless mana.)

Reality Hemorrhage

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Reality Hemorrhage deals 2 damage to any target.

Akoum Flameseeker

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Discard a card. If you do, draw a card.

Boulder Salvo

Surge {1}{R} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Boulder Salvo deals 4 damage to target creature.

Brute Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+1 oraz tratowanie.

Chandra, Flamecaller

+1: Create two 3/1 red Elemental creature tokens with haste. Exile them at the beginning of the next end step.

0: Discard all the cards in your hand, then draw that many cards plus one.

−X: Chandra, Flamecaller deals X damage to each creature.

Cinder Hellion

Tratowanie

When Cinder Hellion enters the battlefield, it deals 2 damage to target opponent or planeswalker.

Devour in Flames

As an additional cost to cast this spell, return a land you control to its owner’s hand.

Devour in Flames deals 5 damage to target creature or planeswalker.

Embodiment of Fury

Tratowanie

Land creatures you control have trample.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target land you control become a 3/3 Elemental creature with haste until end of turn. It’s still a land.

Expedite

Target creature gains haste until end of turn.

Dobierz kartę.

Fall of the Titans

Surge {X}{R} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Fall of the Titans deals X damage to each of up to two targets.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

When Goblin Dark-Dwellers enters the battlefield, you may cast target instant or sorcery card with converted mana cost 3 or less from your graveyard without paying its mana cost. If that card would be put into your graveyard this turn, exile it instead.

Goblin Freerunner

Surge {1}{R} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kazuul's Toll Collector

{0}: Attach target Equipment you control to Kazuul’s Toll Collector. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Oath of Chandra

When Oath of Chandra enters the battlefield, it deals 3 damage to target creature an opponent controls.

At the beginning of each end step, if a planeswalker entered the battlefield under your control this turn, Oath of Chandra deals 2 damage to each opponent.

Press into Service

Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.)

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Pyromancer's Assault

Whenever you cast your second spell each turn, Pyromancer’s Assault deals 2 damage to any target.

Reckless Bushwhacker

Surge {1}{R} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Pośpiech

When Reckless Bushwhacker enters the battlefield, if its surge cost was paid, other creatures you control get +1/+0 and gain haste until end of turn.

Sparkmage's Gambit

Sparkmage’s Gambit deals 1 damage to each of up to two target creatures. Those creatures can’t block this turn.

Tears of Valakut

Ten czar nie może być skontrowany.

Tears of Valakut deals 5 damage to target creature with flying.

Tyrant of Valakut

Surge {3}{R}{R} (You may cast this spell for its surge cost if you or a teammate has cast another spell this turn.)

Latanie

When Tyrant of Valakut enters the battlefield, if its surge cost was paid, it deals 3 damage to any target.

Zada's Commando

Pierwszy cios

Cohort — {T}, Tap an untapped Ally you control: Zada’s Commando deals 1 damage to target opponent or planeswalker.

Birthing Hulk

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

When Birthing Hulk enters the battlefield, create two 1/1 colorless Eldrazi Scion creature tokens. They have „Sacrifice this creature: Add {C}.” ({C} represents colorless mana.)

{1}{C}: Regenerate Birthing Hulk.

Ruin in Their Wake

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Search your library for a basic land card and reveal it. You may put that card onto the battlefield tapped if you control a land named Wastes. Otherwise, put that card into your hand. Then shuffle your library.

Scion Summoner

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

When Scion Summoner enters the battlefield, create a 1/1 colorless Eldrazi Scion creature token. It has „Sacrifice this creature: Add {C}.” ({C} represents colorless mana.)

Stalking Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Stalking Drone gets +1/+2 until end of turn. Activate this ability only once each turn. ({C} represents colorless mana.)

Vile Redeemer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk

When you cast this spell, you may pay {C}. If you do, create a 1/1 colorless Eldrazi Scion creature token for each nontoken creature that died under your control this turn. Those tokens have „Sacrifice this creature: Add {C}.”

World Breaker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

When you cast this spell, exile target artifact, enchantment, or land.

Zasięg

{2}{C}, Sacrifice a land: Return World Breaker from your graveyard to your hand. ({C} represents colorless mana.)

Baloth Pup

Baloth Pup has trample as long as it has a +1/+1 counter on it.

Bonds of Mortality

When Bonds of Mortality enters the battlefield, draw a card.

{G}: Creatures your opponents control lose hexproof and indestructible until end of turn.

Canopy Gorger

Elemental Uprising

Target land you control becomes a 4/4 Elemental creature with haste until end of turn. It’s still a land. It must be blocked this turn if able.

Embodiment of Insight

Czujność

Land creatures you control have vigilance.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target land you control become a 3/3 Elemental creature with haste until end of turn. It’s still a land.

Gladehart Cavalry

When Gladehart Cavalry enters the battlefield, support 6. (Put a +1/+1 counter on each of up to six other target creatures.)

Whenever a creature you control with a +1/+1 counter on it dies, you gain 2 life.

Harvester Troll

When Harvester Troll enters the battlefield, you may sacrifice a creature or land. If you do, put two +1/+1 counters on Harvester Troll.

Lead by Example

Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.)

Loam Larva

When Loam Larva enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, then shuffle your library and put that card on top of it.

Natural State

Destroy target artifact or enchantment with converted mana cost 3 or less.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ilekroć ten stwór blokuje stwora z lataniem, dostaje do końca tury +2/+0.

Nissa, Voice of Zendikar

+1: Create a 0/1 green Plant creature token.

−2: Put a +1/+1 counter on each creature you control.

−7: You gain X life and draw X cards, where X is the number of lands you control.

Nissa's Judgment

Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.)

Choose up to one target creature an opponent controls. Each creature you control with a +1/+1 counter on it deals damage equal to its power to that creature.

Oath of Nissa

When Oath of Nissa enters the battlefield, look at the top three cards of your library. You may reveal a creature, land, or planeswalker card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

You may spend mana as though it were mana of any color to cast planeswalker spells.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Saddleback Lagac

When Saddleback Lagac enters the battlefield, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

Seed Guardian

Zasięg

When Seed Guardian dies, create an X/X green Elemental creature token, where X is the number of creature cards in your graveyard.

Sylvan Advocate

Czujność

As long as you control six or more lands, Sylvan Advocate and land creatures you control get +2/+2.

Tajuru Pathwarden

Czujność, tratowanie

Vines of the Recluse

Target creature gets +1/+2 and gains reach until end of turn. Untap it. (A creature with reach can block creatures with flying.)

Zendikar Resurgent

Whenever you tap a land for mana, add one mana of any type that land produced. (The types of mana are white, blue, black, red, green, and colorless.)

Ilekroć rzucasz czar stwora, dobierz kartę.

Flayer Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pierwszy cios

Whenever another colorless creature enters the battlefield under your control, target opponent loses 1 life.

Mindmelter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Mindmelter can’t be blocked.

{3}{C}: Target opponent exiles a card from their hand. Activate this ability only any time you could cast a sorcery. ({C} represents colorless mana.)

Void Grafter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Void Grafter enters the battlefield, another target creature you control gains hexproof until end of turn.

Ayli, Eternal Pilgrim

Dotyk śmierci

{1}, Sacrifice another creature: You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.

{1}{W}{B}, Sacrifice another creature: Exile target nonland permanent. Activate this ability only if you have at least 10 life more than your starting life total.

Baloth Null

When Baloth Null enters the battlefield, return up to two target creature cards from your graveyard to your hand.

Cliffhaven Vampire

Latanie

Ilekroć zyskasz życie, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Joraga Auxiliary

{4}{G}{W}: Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.)

Jori En, Ruin Diver

Whenever you cast your second spell each turn, draw a card.

Mina and Denn, Wildborn

Możesz grać dodatkowy ląd w każdej z twoich tur.

{R}{G}, Return a land you control to its owner’s hand: Target creature gains trample until end of turn.

Reflector Mage

When Reflector Mage enters the battlefield, return target creature an opponent controls to its owner’s hand. That creature’s owner can’t cast spells with the same name as that creature until your next turn.

Relentless Hunter

{1}{R}{G}: Relentless Hunter gets +1/+1 and gains trample until end of turn.

Stormchaser Mage

Latanie, pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Weapons Trainer

Other creatures you control get +1/+0 as long as you control an Equipment.

Bone Saw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Captain's Claws

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Whenever equipped creature attacks, create a 1/1 white Kor Ally creature token that’s tapped and attacking.

Wyposaż {1}

Chitinous Cloak

Equipped creature gets +2/+2 and has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Wyposaż {3}

Hedron Crawler

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{2}, {T}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Stoneforge Masterwork

Equipped creature gets +1/+1 for each other creature you control that shares a creature type with it.

Wyposaż {2}

Strider Harness

Equipped creature gets +1/+1 and has haste.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Corrupted Crossroads

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę wyłącznie na rzucenie czaru z pustością.

Crumbling Vestige

Crumbling Vestige enters the battlefield tapped.

When Crumbling Vestige enters the battlefield, add one mana of any color.

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Hissing Quagmire

Hissing Quagmire enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {G}.

{1}{B}{G}: Hissing Quagmire becomes a 2/2 black and green Elemental creature with deathtouch until end of turn. It’s still a land.

Holdout Settlement

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mirrorpool

Mirrorpool enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}{C}, {T}, Sacrifice Mirrorpool: Copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy.

{4}{C}, {T}, Sacrifice Mirrorpool: Create a token that’s a copy of target creature you control.

Needle Spires

Needle Spires enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {W}.

{2}{R}{W}: Needle Spires becomes a 2/1 red and white Elemental creature with double strike until end of turn. It’s still a land.

Ruins of Oran-Rief

Ruins of Oran-Rief enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{T}: Put a +1/+1 counter on target colorless creature that entered the battlefield this turn.

Sea Gate Wreckage

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{2}{C}, {T}: Draw a card. Activate this ability only if you have no cards in hand.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wandering Fumarole

Wandering Fumarole enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {R}.

{2}{U}{R}: Until end of turn, Wandering Fumarole becomes a 1/4 blue and red Elemental creature with „{0}: Switch this creature’s power and toughness until end of turn.” It’s still a land.

Wastes

{T}: Weź {C}.