Hour of Devastation (Godzina Zagłady)

Act of Heroism

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 i może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Adorned Pouncer

Podwójny cios

Uwiecznienie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Kot 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Angel of Condemnation

Latanie, czujność

{2}{W}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

{2}{W}, {T}, wytęż tego stwora: Wygnaj innego wskazanego stwora dopóki ten stwór nie opuści pola bitwy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Angel of the God-Pharaoh

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Aven of Enduring Hope

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Crested Sunmare

Inne Konie pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze zyskałeś życia, stwórz żeton białego stwora Koń 5/5.

Dauntless Aven

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Desert's Hold

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Disposal Mummy

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Djeru, With Eyes Open

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę wędrowca, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia wędrowcowi pod twoim władaniem, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Djeru's Renunciation

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dutiful Servants

Gideon's Defeat

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego białego stwora. Jeśli ów stwór był wędrowcem o typie Gideon, zyskaj 5 żyć.

God-Pharaoh's Faithful

Ilekroć rzucisz niebieski, czarny lub czerwony czar, zyskaj 1 życie.

Hour of Revelation

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej, jeśli na polu bitwy jest co najmniej dziesięć nie-lądowych permanentów.

Zniszcz wszystkie nielądowe permanenty.

Mummy Paramount

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Oketra's Avenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie miałby otrzymać w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Oketra's Last Mercy

Liczba twoich żyć otrzymuje wartość początkową. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Overwhelming Splendor

Zaurocz gracza

Stwory pod władaniem zauroczonego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Zauroczony gracz nie może aktywować zdolności innych niż zdolności dające manę lub zdolności lojalnościowe.

Sandblast

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Saving Grace

Błysk

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać w tej turze zadane tobie i permanentom pod twoim władaniem, zamiast tego zostają zadane zauroczonemu stworowi.

Zauroczony stwór dostaje +0/+3.

Solemnity

Gracze nie mogą otrzymywać znaczników.

Znaczniki nie mogą być umieszczane na artefaktach, stworach, urokach lub lądach.

Solitary Camel

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, ten stwór ma więź życia. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Steadfast Sentinel

Czujność

Uwiecznienie {4}{W}{W} ({4}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Kleryk 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Steward of Solidarity

{T}, wytęż tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sunscourge Champion

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego siła.

Uwiecznij — {2}{W}{W}, odrzuć kartę. ({2}{W}{W}, odrzuć kartę, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Unconventional Tactics

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 oraz latanie.

Ilekroć Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vizier of the True

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Aerial Guide

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór zyskuje do końca tury latanie.

Aven Reedstalker

Błysk

Latanie

Champion of Wits

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli tak zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Countervailing Winds

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cunning Survivor

Ilekroć recyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór otrzymuje +1/+0 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Eternal of Harsh Truths

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje i nie jest blokowany, dobierz kartę.

Fraying Sanity

Zaurocz gracza

Na początku każdego kroku końcowego, zauroczony gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart umieszczonych w tej turze skądkolwiek w owym cmentarzu.

Hour of Eternity

Wygnaj X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Imaginary Threats

Stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika atakują w tej turze, jeśli mogą. W następnym kroku odkręcania owego gracza, stwory pod jego władaniem nie odkręcają się.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jace's Defeat

Skontruj wskazany niebieski czar. Jeśli ów czar był wędrowcem o typie Jace, wróż 2.

Kefnet's Last Word

Zyskaj władanie nad wskazanym artefaktem, stworem lub urokiem. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Nimble Obstructionist

Błysk

Latanie

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność poza twoim władaniem.

Ominous Sphinx

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -2/-0.

Proven Combatant

Uwiecznienie {4}{U}{U} ({4}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Riddleform

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, możesz sprawić, by ten urok do końca tury stał się stworem Sfinks 3/3 z lataniem oprócz swoich pozostałych typów.

{2}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Seer of the Last Tomorrow

{U}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Sinuous Striker

{U}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/-1.

Uwiecznienie — {3}{U}{U}, odrzuć kartę. ({3}{U}{U}, odrzuć kartę, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Spellweaver Eternal

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Striped Riverwinder

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Supreme Will

Wybierz jedną —

  • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

  • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Tragic Lesson

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że zwrócisz ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Unesh, Criosphinx Sovereign

Latanie

Rzucanie czarów Sfinksów kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór lub inny Sfinks wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden z nich w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Unquenchable Thirst

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vizier of the Anointed

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora z uwiecznieniem lub balsamowaniem, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Ilekroć aktywujesz zdolność uwiecznienia lub balsamowania, dobierz kartę.

Accursed Horde

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Ammit Eternal

Doskwieranie 3 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 3 życia.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, usuń z niego wszystkie znaczniki -1/-1.

Apocalypse Demon

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć tego stwora, chyba że poświęcisz innego stwora.

Banewhip Punisher

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

{B}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazanego stwora mającego znacznik -1/-1.

Bontu's Last Reckoning

Zniszcz wszystkie stwory. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Carrion Screecher

Latanie

Doomfall

Wybierz jedną —

  • Wskazany przeciwnik wygania stwora pod swoim władaniem.

  • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem i wygnaj ją.

Dreamstealer

Złowrogość

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca tyle samo kart.

Uwiecznienie {4}{B}{B} ({4}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Grisly Survivor

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Hour of Glory

Wygnaj wskazanego stwora. Jeśli ów stwór był Bogiem, jego władca ujawnia swoją rękę i wygania z niej wszystkie karty o tej samej nazwie, co ów stwór.

Khenra Eternal

Doskwieranie 1 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 1 życie.)

Lethal Sting

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — umieść znacznik -1/-1 na stworze pod twoim władaniem.

Zniszcz wskazanego stwora.

Liliana's Defeat

Zniszcz wskazanego czarnego stwora lub czarnego wędrowca. Jeśli ów permanent był wędrowcem o typie Liliana, jego władca traci 3 życia.

Lurching Rotbeast

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Marauding Boneslasher

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Zombi.

Merciless Eternal

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

{2}{B}, odrzuć kartę: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Moaning Wall

Obronność

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Razaketh, the Foulblooded

Latanie, tratowanie

Zapłać 2 życia, poświęć innego stwora: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Razaketh's Rite

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ruin Rat

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Scrounger of Souls

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Torment of Hailfire

Powtórz następujący proces X razy. Każdy przeciwnik traci 3 życia, chyba że poświęci nie-lądowy permanent lub odrzuci kartę.

Torment of Scarabs

Zaurocz gracza

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza, ów gracz traci 3 życia, chyba że poświęci nie-lądowy permanent lub odrzuci kartę.

Torment of Venom

Umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze. Jego władca traci 3 życia, chyba że poświęci nie-lądowy permanent lub odrzuci kartę.

Vile Manifestation

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę z recyklingiem w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Without Weakness

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wretched Camel

Kiedy ten stwór umrze, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, wskazany gracz odrzuca kartę.

Abrade

Wybierz jedną —

  • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Blur of Blades

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Ten czar zadaje władcy owego stwora 2 obrażenia.

Burning-Fist Minotaur

Pierwszy cios

{1}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Chandra's Defeat

Ten czar zadaje wskazanemu czerwonemu stworowi lub czerwonemu wędrowcowi 5 obrażeń. Jeśli ów permanent jest wędrowcem o typie Chandra, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Chaos Maw

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje każdemu innemu stworowi po 3 obrażenia.

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Dobierz kartę.

Defiant Khenra

Earthshaker Khenra

Pośpiech

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór o sile mniejszej lub równej sile tego stwora nie może blokować w tej turze.

Uwiecznienie {4}{R}{R} ({4}{R}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Fervent Paincaster

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

{T}, wytęż tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Firebrand Archer

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Frontline Devastator

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Gilded Cerodon

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Granitic Titan

Złowrogość

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hazoret's Undying Fury

Przetasuj twoją bibliotekę, po czym wygnaj jej cztery wierzchnie karty. Możesz rzucić spośród nich dowolną liczbę czarów o wartościach many 5 lub mniejszych bez płacenia ich kosztów many. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Hour of Devastation

Wszystkie stwory tracą niezniszczalność do końca tury. Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi bez typu Bolas po 5 obrażeń.

Imminent Doom

Ten urok wchodzi na pole bitwy ze znacznikiem zagłady.

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many równym liczbie znaczników zagłady na tym uroku, ten urok zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń. Następnie umieść znacznik zagłady na tym uroku.

Inferno Jet

Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Khenra Scrapper

Złowrogość

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, dostaje on do końca tury +2/+0. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Kindled Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Magmaroth

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Manticore Eternal

Doskwieranie 3 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 3 życia.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Neheb, the Eternal

Doskwieranie 3 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 3 życia.)

Na początku twojej fazy głównej po potyczce, weź {R} za każde 1 życie, które w tej turze stracili twoi przeciwnicy.

Open Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Puncturing Blow

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Sand Strangler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, możesz sprawić, by ten stwór zadał wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Thorned Moloch

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

O ile ten stwór zaatakuje, ma pierwszy cios.

Wildfire Eternal

Doskwieranie 4 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 4 życia.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje i nie jest blokowany, możesz rzucić czar sztuczki lub obrzędu z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Ambuscade

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+0 i zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Beneath the Sands

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bitterbow Sharpshooters

Czujność, zasięg

Devotee of Strength

{4}{G}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Dune Diviner

{1}, przekręć nieprzekręconą Pustynię pod twoim władaniem: Zyskaj 1 życie.

Feral Prowler

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Frilled Sandwalla

{1}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Gift of Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 oraz zasięg.

Harrier Naga

Hope Tender

{1}, {T}: Odkręć wskazany ląd.

{1}, {T}, wytęż tego stwora: Odkręć dwa wskazane lądy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Hour of Promise

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Następnie jeśli władasz co najmniej trzema Pustyniami, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Life Goes On

Zyskaj 4 życia. Jeśli w tej turze zginął stwór, zamiast tego zyskaj 8 żyć.

Majestic Myriarch

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

Na początku każdej potyczki, jeśli władasz stworem z lataniem, ten stwór zyskuje latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności.

Nissa's Defeat

Zniszcz wskazany Las, zielony urok, lub zielonego wędrowca. Jeśli ów permanent był wędrowcem o typie Nissa, dobierz kartę.

Oasis Ritualist

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}, wytęż tego stwora: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pride Sovereign

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Kota pod twoim władaniem.

{W}, {T}, wytęż tego stwora: Stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Quarry Beetle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rampaging Hippo

Tratowanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ramunap Excavator

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Ramunap Hydra

Czujność, zasięg, tratowanie

O ile władasz Pustynią, ten stwór dostaje +1/+1.

O ile w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, ten stwór dostaje +1/+1.

Resilient Khenra

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by wskazany stwór dostał do końca tury +X/+X , gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Uwiecznienie {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Rhonas's Last Stand

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 5/4. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Rhonas's Stalwart

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 i nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sidewinder Naga

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, ten stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Sifter Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Tenacious Hunter

O ile jakiś stwór ma znacznik -1/-1, niniejszy stwór ma czujność i dotyk śmierci.

Uncage the Menagerie

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart stworów o różnych nazwach i skrócie many X każda, ujawnij je i umieść w swojej ręce, po czym przetasuj.

Bloodwater Entity

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

The Locust God

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Owad 1/1 z lataniem i pośpiechem.

{2}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Nicol Bolas, God-Pharaoh

+2: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna nie-lądową kartę. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

+1: Każdy przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki.

–4: Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi, stworowi pod władaniem przeciwnika, lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

–12: Wygnaj wszystkie nie-lądowe permanenty pod władaniem twoich przeciwników.

Obelisk Spider

Zasięg

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Ilekroć umieścisz jeden lub więcej znaczników -1/-1 na jakimś stworze, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Resolute Survivors

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu, a ty zyskaj 1 życie.

River Hoopoe

Latanie

{3}{G}{U}: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

Samut, the Tested

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

–2: Ten wędrowiec zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów i/lub wędrowców, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

The Scarab God

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty wróż X, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

{2}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

The Scorpion God

Ilekroć umrze stwór mający znacznik -1/-1, dobierz kartę.

{1}{B}{R}: Umieść znacznik -1/-1 na innym wskazanym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Unraveling Mummy

{1}{W}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje więź życia do końca tury.

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Farm

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Market

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Consign

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Oblivion

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Claim

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Fame

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0 oraz pośpiech.

Struggle

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Survive

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Appeal

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Authority

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem twoich przeciwników. Stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Leave

Przywróć dowolną liczbę wskazanych własnych permanentów do twojej ręki.

Chance

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Odrzuć dowolną liczbę kart, po czym dobierz tyle samo kart.

Reason

Wróż 3.

Believe

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, możesz umieścić ją na polu bitwy. Jeśli tego nie zrobisz, umieść ją w twojej ręce.

Grind

Umieść znacznik -1/-1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Dust

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów mających znacznik -1/-1.

Refuse

Ten czar zadaje władcy wskazanego czaru obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Cooperate

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Driven

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Despair

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują złowrogość oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.”

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać czary z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Crook of Condemnation

{1}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Dagger of the Worthy

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma doskwieranie 1. (Ilekroć zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 1 życie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

God-Pharaoh's Gift

Na początku potyczki w twojej turze, możesz wygnać kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury.

Graven Abomination

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza broniącego się gracza.

Hollow One

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę, którą zrecyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Mirage Mirror

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się kopią wskazanego artefaktu, stwora, uroku lub lądu.

Sunset Pyramid

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki cegły.

{2}, {T}, usuń z tego artefaktu znacznik cegły: Dobierz kartę.

{2}, {T}: Wróż 1.

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Wall of Forgotten Pharaohs

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni.

Crypt of the Eternals

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Glorified

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Indomitable

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the True

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dunes of the Dead

{T}: Weź {C}.

Kiedy ten ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Endless Sands

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wszystkie karty stworów wygnane przez ten ląd na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Hashep Oasis

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

{1}{G}{G}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Hostile Desert

{T}: Weź {C}.

{2}, wygnaj kartę lądu z twojego cmentarza: Ten ląd do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/4. Nadal jest lądem.

Ifnir Deadlands

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {B}.

{2}{B}{B}, {T}, poświęć Pustynię: Umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ipnu Rivulet

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {U}.

{1}{U}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany gracz mieli cztery karty.

Ramunap Ruins

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {R}.

{2}{R}{R}, {T}, poświęć Pustynię: Ten ląd zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Shefet Dunes

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {W}.

{2}{W}{W}, {T}, poświęć Pustynię: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Survivors' Encampment

{T}: Weź {C}.

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Nissa, Genesis Mage

+2: Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory i co najwyżej dwa wskazane lądy.

–3: Wskazany stwór dostaje do końca tury +5/+5.

–10: Spójrz na dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić dowolną liczbę kart stworów i/lub lądów na polu bitwy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Avid Reclaimer

{T}: Weź {G} lub {U}. Jeśli władasz wędrowcem o typie Nissa, zyskaj 2 życia.

Brambleweft Behemoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Nissa's Encouragement

Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu kartę o nazwie Forest, kartę o nazwie Brambleweft Behemoth oraz kartę o nazwie Nissa, Genesis Mage. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Nicol Bolas, the Deceiver

+3: Każdy przeciwnik traci 3 życia, chyba że poświęci nie-lądowy permament lub odrzuci kartę.

–3: Zniszcz wskazanego stwora. Dobierz kartę.

–11: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 7 obrażeń. Dobierz siedem kart.

Wasp of the Bitter End

Latanie

Ilekroć rzucisz czar wędrowca o typie Bolas, możesz poświęcić tego stwora. Jeśli tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora.

Zealot of the God-Pharaoh

{4}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Visage of Bolas

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Nicol Bolas, the Deceiver, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.