Hour of Devastation (Godzina Zagłady)

Act of Heroism

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on +2/+2 do końca tury i może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Adorned Pouncer

Podwójny cios

Uwiecznienie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Kot 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Angel of Condemnation

Latanie, czujność

{2}{W}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

{2}{W}, {T}, wytęż tego stwora: Wygnaj innego wskazanego stwora, dopóki ten stwór nie opuści pola walki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Angel of the God-Pharaoh

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Aven of Enduring Hope

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 3 życia.

Crested Sunmare

Inne Konie pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze zyskałeś życie, stwórz żeton białego stwora Koń 5/5.

Dauntless Aven

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, odkręć wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Desert's Hold

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, zyskujesz 3 życia.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Disposal Mummy

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Djeru, With Eyes Open

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę wędrowca, ujawnić ją, dołożyć do twojej ręki, a następnie przetasować bibliotekę.

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia wędrowcowi pod twoim władaniem, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Djeru's Renunciation

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dutiful Servants

Gideon's Defeat

Wygnaj wskazanego białego stwora, który atakuje lub blokuje. Jeśli ów stwór był wędrowcem o typie Gideon, zyskujesz 5 żyć.

God-Pharaoh's Faithful

Ilekroć rzucasz niebieski, czarny, lub czerwony czar, zyskujesz 1 życie.

Hour of Revelation

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej, jeśli na polu walki znajduje się dziesięć lub więcej nie-lądowych permanentów.

Zniszcz wszystkie nielądowe permanenty.

Mummy Paramount

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Oketra's Avenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie miałby otrzymać w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Oketra's Last Mercy

Twoje życie staje się równe twojemu startowemu życiu. Lądy, którymi władasz, nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Overwhelming Splendor

Zaurocz gracza

Stwory, którymi włada zauroczony gracz, tracą wszystkie zdolności i mają bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Zauroczony gracz nie może aktywować zdolności innych niż zdolności dające manę lub zdolności lojalnościowe.

Sandblast

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Saving Grace

Błysk

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wszystkie obrażenia, jakie miałyby być zadane w tej turze tobie i permanentom, którymi władasz, zamiast tego zostają zadane zauroczonemu stworowi.

Zauroczony stwór dostaje +0/+3.

Solemnity

Gracze nie mogą otrzymywać znaczników.

Znaczniki nie mogą być umieszczane na artefaktach, stworach, urokach lub lądach.

Solitary Camel

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, ten stwór ma więź życia. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Steadfast Sentinel

Czujność

Uwiecznienie {4}{W}{W} ({4}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Kleryk 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Steward of Solidarity

{T}, wytęż tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sunscourge Champion

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz tyle żyć, ile wynosi jego siła.

Uwiecznij — {2}{W}{W}, odrzuć kartę. ({2}{W}{W}, odrzuć kartę, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Unconventional Tactics

Wskazany stwór dostaje +3/+3 i zyskuje latanie do końca tury.

Ilekroć Zombi wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {W}. Jeśli to zrobisz, przywróć tą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vizier of the True

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężasz stwora, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Aerial Guide

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, inny wskazany atakujący stwór zyskuje latanie do końca tury.

Aven Reedstalker

Błysk

Latanie

Champion of Wits

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli to zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Countervailing Winds

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cunning Survivor

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, ten stwór otrzymuje +1/+0 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Eternal of Harsh Truths

Afflict 2 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 2 life.)

Ilekroć ten stwór atakuje i nie zostaje zablokowany, dobierz kartę.

Fraying Sanity

Zaurocz gracza

Na początku każdego kroku końcowego zauroczony gracz umieszcza X wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu, gdzie X jest liczbą kart umieszczonych w tej turze skądkolwiek w owym cmentarzu.

Hour of Eternity

Wygnaj X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Imaginary Threats

Stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika atakują w tej turze, jeśli mogą. W następnym kroku odkręcania owego gracza, stwory pod jego władaniem nie odkręcają się.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jace's Defeat

Skontruj wskazany niebieski czar. Jeśli ów czar był wędrowcem o typie Jace, wróż 2.

Kefnet's Last Word

Zyskujesz władanie nad wskazanym artefaktem, stworem, lub urokiem. Lądy, którymi władasz, nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Nimble Obstructionist

Błysk

Latanie

Cycling {2}{U} ({2}{U}, Discard this card: Draw a card.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność, którą nie władasz.

Ominous Sphinx

Latanie

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika otrzymuje -2/-0 do końca tury.

Proven Combatant

Uwiecznienie {4}{U}{U} ({4}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Riddleform

Ilekroć rzucasz czar nie będący stworem, możesz sprawić, by ten urok do końca tury stał się stworem Sfinks 3/3 z lataniem oprócz swoich pozostałych typów.

{2}{U}: Wróż 1.

Seer of the Last Tomorrow

{U}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany przeciwnik umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Sinuous Striker

{U}: Ten stwór dostaje +1/-1 do końca tury.

Uwiecznienie — {3}{U}{U}, odrzuć kartę. ({3}{U}{U}, odrzuć kartę, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Spellweaver Eternal

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Afflict 2 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 2 life.)

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Striped Riverwinder

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Supreme Will

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

  • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Tragic Lesson

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że zwrócisz ląd pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Unesh, Criosphinx Sovereign

Latanie

Rzucanie czarów Sfinksów kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór lub inny Sfinks wejdzie na pole walki, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden z nich w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Unquenchable Thirst

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vizier of the Anointed

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora z uwiecznieniem lub balsamowaniem, umieścić ową kartę w twoim cmentarzu, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Ilekroć aktywujesz zdolność uwiecznienia lub balsamowania, dobierz kartę.

Accursed Horde

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Ammit Eternal

Afflict 3 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 3 life.)

Ilekroć przeciwnik rzuca czar, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.

Ilekroć ten stwór zadaje obrażenia bojowe graczowi, zdejmij z niego wszystkie znaczniki -1/-1.

Apocalypse Demon

Latanie

Siła i wytrzymałość tego stwora są równe liczbie kart w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć tego stwora, chyba że poświęcisz innego stwora.

Banewhip Punisher

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz położyć znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

{B}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazanego stwora, który ma na sobie znacznik -1/-1.

Bontu's Last Reckoning

Zniszcz wszystkie stwory. Lądy, którymi władasz, nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Carrion Screecher

Latanie

Doomfall

Wybierz jedno —

  • Wskazany przeciwnik wygania stwora pod swoim władaniem.

  • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem i wygnaj ją.

Dreamstealer

Złowrogość

Ilekroć ten stwór zadaje obrażenia bojowe graczowi, ten gracz odrzuca tyle samo kart.

Uwiecznienie {4}{B}{B} ({4}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Grisly Survivor

Ilekroć recyklujesz lub odrzucasz kartę, ten stwór otrzymuje +2/+0 do końca tury.

Hour of Glory

Wygnaj wskazanego stwora. Jeśli ten stwór był Bóstwem, jego władca ujawnia swoją rękę i wygania z niej wszystkie stwory o tej samej nazwie, co ów stwór.

Khenra Eternal

Afflict 1 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 1 life.)

Lethal Sting

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, umieść znacznik -1/-1 na stworze pod twoim władaniem.

Zniszcz wskazanego stwora.

Liliana's Defeat

Zniszcz wskazanego czarnego stwora lub czarnego wędrowca. Jeśli ów permanent był wędrowcem o typie Liliana, jego władca traci 3 życia.

Lurching Rotbeast

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Marauding Boneslasher

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Zombi.

Merciless Eternal

Afflict 2 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 2 life.)

{2}{B}, odrzuć kartę: Ten stwór otrzymuje +2/+2 do końca tury.

Moaning Wall

Obronność

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Razaketh, the Foulblooded

Latanie, tratowanie

Zapłać 2 życia, poświęć innego stwora: Poszukaj w twojej bibliotece karty i dołóż ją do twojej ręki. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Razaketh's Rite

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ruin Rat

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Scrounger of Souls

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Torment of Hailfire

Powtórz następujący proces X razy. Każdy przeciwnik traci 3 życia, chyba że poświęci nielądowy permanent lub odrzuci kartę.

Torment of Scarabs

Zaurocz gracza

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza, ów gracz traci 3 życia, chyba że poświęci nielądowy permanent lub odrzuci kartę.

Torment of Venom

Umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze. Jego władca traci 3 życia, chyba że poświęci nielądowy permanent lub odrzuci kartę.

Vile Manifestation

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę z recyklingiem w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Without Weakness

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wretched Camel

Kiedy ten stwór umrze, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, wskazany gracz odrzuca kartę.

Abrade

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Blur of Blades

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Ten czar zadaje 2 obrażenia władcy owego stwora.

Burning-Fist Minotaur

Pierwszy cios

{1}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Chandra's Defeat

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu czerwonemu stworowi lub czerwonemu wędrowcowi. Jeśli ów permanent jest wędrowcem o typie Chandra, możesz odrzucić kartę. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

Chaos Maw

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje 3 obrażenia każdemu innemu stworowi.

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskuję tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych w gracza lub wędrowca, którego atakuje.)

Dobierz kartę.

Defiant Khenra

Earthshaker Khenra

Pośpiech

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór o sile mniejszej lub równej sile tego stwora nie może blokować w tej turze.

Uwiecznienie {4}{R}{R} ({4}{R}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Fervent Paincaster

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

{T}, wytęż tego stwora: Ten stwór zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Firebrand Archer

Ilekroć rzucasz czar nie będący stworem, ten stwór zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi.

Frontline Devastator

Afflict 2 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 2 life.)

{1}{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Gilded Cerodon

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Granitic Titan

Złowrogość

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hazoret's Undying Fury

Przetasuj swoją bibliotekę, a następnie wygnaj jej cztery wierzchnie karty. Możesz rzucić dowolną liczbę nielądowych kart o skróconym koszcie many 5 lub mniejszym spośród nich bez płacenia ich kosztów many. Lądy, którymi władasz, nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Hour of Devastation

Wszystkie stwory tracą niezniszczalność do końca tury. Ten czar zadaje 5 obrażeń każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi bez typu Bolas.

Imminent Doom

Ten urok wchodzi na pole walki ze znacznikiem zagłady.

Ilekroć rzucasz czar o skróconym koszcie many równym liczbie znaczników zagłady na tym uroku, ten urok zadaje tyle obrażeń dowolnie wskazanemu celowi. Następnie umieść znacznik zagłady na tym uroku.

Inferno Jet

Ten czar zadaje 6 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Khenra Scrapper

Złowrogość

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, otrzymuje on +2/+0 do końca tury. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Kindled Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Magmaroth

Na początku twojego kroku utrzymania, połóż znacznik -1/-1 na tym stworze.

Ilekroć rzucasz czar nie będący stworem, zdejmij znacznik -1/-1 z tego stwora.

Manticore Eternal

Afflict 3 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 3 life.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Neheb, the Eternal

Afflict 3 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 3 life.)

Na początku twojej drugiej fazy głównej, dostajesz {R} za każde 1 życie, które w tej turze stracili twoi przeciwnicy.

Open Fire

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

Puncturing Blow

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Sand Strangler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, możesz sprawić, by ten stwór zadał wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Thorned Moloch

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

O ile ten stwór atakuje, ma pierwszy cios.

Wildfire Eternal

Afflict 4 (Whenever this creature becomes blocked, defending player loses 4 life.)

Ilekroć ten stwór atakuje i nie zostaje zablokowany, możesz rzucić kartę sztuczki lub obrzędu z twojej ręki bez płacenia jej kosztu many.

Ambuscade

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+0 do końca tury i zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Beneath the Sands

Poszukaj w twojej bibliotece karty bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bitterbow Sharpshooters

Czujność, zasięg

Devotee of Strength

{4}{G}: Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Dune Diviner

{1}, przekręć nieprzekręconą Pustynię pod twoim władaniem: Zyskujesz 1 życie.

Feral Prowler

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Frilled Sandwalla

{1}{G}: Ten stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Aktywuj tę zdolność co najwyżej raz na turę.

Gift of Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 oraz zasięg.

Harrier Naga

Hope Tender

{1}, {T}: Odkręć wskazany ląd.

{1}, {T}, wytęż tego stwora: Odkręć dwa wskazane lądy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Hour of Promise

Poszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart lądów, umieść je przekręcone na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę. Następnie, jeśli władasz co najmniej trzema Pustyniami, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Life Goes On

Zyskujesz 4 życia. Jeśli w tej turze zginął stwór, zamiast tego zyskujesz 8 żyć.

Majestic Myriarch

Siła i wytrzymałość tego stwora są równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

Na początku każdej walki, jeśli władasz stworem z lataniem, ten stwór zyskuje latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności.

Nissa's Defeat

Zniszcz wskazany ląd, zielony urok, lub zielonego wędrowca. Jeśli ów permanent był wędrowcem o typie Nissa, dobierz kartę.

Oasis Ritualist

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}, wytęż tego stwora: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Overcome

Creatures you control get +2/+2 and gain trample until end of turn. (They can deal excess combat damage to the player or planeswalker they’re attacking.)

Pride Sovereign

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Kota pod twoim władaniem.

{W}, {T}, wytęż tego stwora: Stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Quarry Beetle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole walki.

Rampaging Hippo

Tratowanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ramunap Excavator

Możesz zagrywać karty lądów z twojego cmentarza.

Ramunap Hydra

Czujność, zasięg, tratowanie

O ile władasz Pustynią, ten stwór dostaje +1/+1.

O ile w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, ten stwór dostaje +1/+1.

Resilient Khenra

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz sprawić, by wskazany stwór dostał +X/+X do końca tury, gdzie X jest siłą tego stwora.

Uwiecznienie {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Rhonas's Last Stand

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 5/4. Lądy, którymi władasz, nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Rhonas's Stalwart

You may exert Rhonas’s Stalwart as it attacks. When you do, it gets +1/+1 until end of turn and can’t be blocked by creatures with power 2 or less this turn. (An exerted creature won’t untap during your next untap step.)

Sidewinder Naga

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni, ten stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Sifter Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wróż 3, a następnie ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Zyskujesz tyle żyć, ile wynosi skrócony koszt many owej karty.

Tenacious Hunter

O ile stwór ma na sobie znacznik -1/-1, ten stwór ma czujność i dotyk śmierci.

Uncage the Menagerie

Poszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart stworów o różnych nazwach i skróconym koszcie many X, ujawnij je i dołóż je na swoją rękę, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Bloodwater Entity

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz umieścić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza na wierzchu swojej biblioteki.

The Locust God

Latanie

Ilekroć dobierasz kartę, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Insekt 1/1 z lataniem i pośpiechem.

{2}{U}{R}: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki jego właściciela na początku następnego kroku końcowego.

Nicol Bolas, God-Pharaoh

+2: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna kartę nie będącą lądem. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

+1: Każdy przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki.

-4: Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi, stworowi pod władaniem przeciwnika, lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

-12: Wygnaj wszystkie nielądowe permanenty pod władaniem twoich przeciwników.

Obelisk Spider

Zasięg

Ilekroć ten stwór zadaje obrażenia bojowe stworowi, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Ilekroć umieszczasz jeden lub więcej znaczników -1/-1 na stworze, każdy przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Resolute Survivors

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężasz stwora, ten stwór zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi, a ty zyskujesz 1 życie.

River Hoopoe

Latanie

{3}{G}{U}: Zyskujesz 2 życia i dobierasz kartę.

Samut, the Tested

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

-2: Ten wędrowiec zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego wyboru pomiędzy jeden lub dwa dowolnie wskazane cele.

-7: Poszukaj w swojej bibliotece co najwyżej dwóch kart stworów i/lub wędrowców, umieść je na polu walki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

The Scarab God

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci X żyć, a ty wróżysz X, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

{2}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki jego właściciela na początku następnego kroku końcowego.

The Scorpion God

Ilekroć stwór ze znacznikiem -1/-1 na sobie umrze, dobierz kartę.

{1}{B}{R}: Umieść znacznik -1/-1 na innym wskazanym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki jego właściciela na początku następnego kroku końcowego.

Unraveling Mummy

{1}{W}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje więź życia do końca tury.

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Farm

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Market

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Consign

Zwróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Oblivion

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Claim

Przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole walki.

Fame

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Wskazany stwór otrzymuje +2/+0 i zyskuje pośpiech do końca tury.

Struggle

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Survive

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Każdy gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Appeal

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Authority

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Przekręć co najwyżej dwa stwory pod władaniem twoich przeciwników. Stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Leave

Przywróć dowolną liczbę wskazanych permanentów, które posiadasz do swojej ręki.

Chance

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Odrzuć dowolną liczbę kart, a następnie dobierz tyle samo kart.

Reason

Wróż 3.

Believe

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, możesz umieścić ją na polu walki. Jeśli tego nie zrobisz, umieść ją w twojej ręce.

Grind

Umieść znacznik -1/-1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Dust

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Wygnaj dowolną ilość wskazanych stworów, które mają na sobie znaczniki -1/-1.

Refuse

Ten czar zadaje władcy wskazanego czaru obrażenia równe skróconemu kosztowi many owego czaru.

Cooperate

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii.

Driven

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i zdolność „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bitewne, dobierz kartę.”

Despair

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie go wygnaj.)

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują złowrogość i zdolność „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bitewne, ów gracz odrzuca kartę.”

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać nie-lądowe karty z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Crook of Condemnation

{1}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{1}, wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Dagger of the Worthy

Equipped creature gets +2/+0 and has afflict 1. (Whenever it becomes blocked, defending player loses 1 life.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

God-Pharaoh's Gift

Na początku walki w twojej turze, możesz wygnać kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli to zrobisz, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury.

Graven Abomination

Ilekroć ten stwór atakuje, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza broniącego się gracza.

Hollow One

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę, którą zrecyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Mirage Mirror

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się kopią wskazanego artefaktu, stwora, uroku lub lądu.

Sunset Pyramid

Ten artefakt wchodzi na pole walki z trzema znacznikami cegieł.

{2}, {T}, zdejmij z tego artefaktu znacznik cegły: Dobierz kartę.

{2}, {T}: Wróż 1.

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Wall of Forgotten Pharaohs

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi lub wędrowcowi. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu znajduje się karta Pustyni.

Crypt of the Eternals

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Glorified

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {B}.

Cycling {1}{B} ({1}{B}, Discard this card: Draw a card.)

Desert of the Indomitable

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {G}.

Recykling {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the True

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {W}.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dunes of the Dead

{T}: Weź {C}.

Kiedy ten ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola walki, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Endless Sands

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wszystkie karty stworów wygnane przez ten ląd na pole walki pod władaniem ich właścicieli.

Hashep Oasis

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

{1}{G}{G}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Hostile Desert

{T}: Weź {C}.

{2}, wygnaj kartę lądu z twojego cmentarza: Ten ląd do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/4. Nadal jest lądem.

Ifnir Deadlands

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {B}.

{2}{B}{B}, {T}, poświęć Pustynię: Umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Ipnu Rivulet

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {U}.

{1}{U}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany gracz umieszcza cztery wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Ramunap Ruins

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {R}.

{2}{R}{R}, {T}, poświęć Pustynię: Ten ląd zadaje 2 obrażenia każdemu przeciwnikowi.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Shefet Dunes

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {W}.

{2}{W}{W}, {T}, poświęć Pustynię: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Survivors' Encampment

{T}: Weź {C}.

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Nissa, Genesis Mage

+2: Odkręć co najwyżej dwa stwory i co najwyżej dwa lądy.

-3: Wskazany stwór dostaje +5/+5 do końca tury.

-10: Spójrz na dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić dowolną liczbę kart stworów i/lub lądów spośród nich na polu walki. Umieść pozostałe w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Avid Reclaimer

{T}: Weź {G} lub {U}. Jeśli władasz wędrowcem o typie Nissa, dostajesz 2 życia.

Brambleweft Behemoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Nissa's Encouragement

Poszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu karty o nazwie «Forest», karty o nazwie «Brambleweft Behemoth» i karty o nazwie «Nissa, Genesis Mage». Ujawnij te karty, umieść je w swojej ręce, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Nicol Bolas, the Deceiver

+3: Każdy przeciwnik traci 3 życia, chyba że poświęci nielądowy permament lub odrzuci kartę.

–3: Zniszcz wskazanego stwora. Dobierz kartę.

-11: Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń każdemu przeciwnikowi. Dobierz siedem kart.

Wasp of the Bitter End

Latanie

Ilekroć rzucasz czar wędrowca o typie Bolas, możesz poświęcić tego stwora. Jeśli to zrobisz, zniszcz wskazanego stwora.

Zealot of the God-Pharaoh

{4}{R}: Ten stwór zadaje 2 obrażenia wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

Visage of Bolas

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, możesz poszukać w swojej bibliotece i/lub cmentarzu karty o nazwie «Nicol Bolas, the Deceiver», ujawnić ją i umieścić ją w swojej ręce. Jeśli przeszukałeś tak swoją bibliotekę, przetasuj ją.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.