Shadows over Innistrad (Cienie nad Innistradem)

Always Watching

Nie-żetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Angel of Deliverance

Latanie

Delirium — Ilekroć ten stwór zadaje obrażenia, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, wygnaj wskazanego stwora spod władania przeciwnika.

Angelic Purge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru poświęć permanent.

Wygnaj wskazany artefakt, stwora lub urok.

Apothecary Geist

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli władasz innym Duchem, zyskujesz 3 życia.

Archangel Avacyn

Błysk

Latanie, czujność

Kiedy ta karta wchodzi na pole walki, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

When a non-Angel creature you control dies, transform Archangel Avacyn at the beginning of the next upkeep.

Avacyn, the Purifier

Latanie

When this creature transforms into Avacyn, the Purifier, it deals 3 damage to each other creature and each opponent.

Avacynian Missionaries

At the beginning of your end step, if Avacynian Missionaries is equipped, transform it.

Lunarch Inquisitors

When this creature transforms into Lunarch Inquisitors, you may exile another target creature until Lunarch Inquisitors leaves the battlefield.

Bound by Moonsilver

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack, block, or transform.

Sacrifice another permanent: Attach Bound by Moonsilver to target creature. Activate this ability only any time you could cast a sorcery and only once each turn.

Bygone Bishop

Latanie

Whenever you cast a creature spell with converted mana cost 3 or less, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Cathar's Companion

Whenever you cast a noncreature spell, Cathar’s Companion gains indestructible until end of turn. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Chaplain's Blessing

Zyskaj 5 żyć.

Dauntless Cathar

{1}{W}, Exile Dauntless Cathar from your graveyard: Create a 1/1 white Spirit creature token with flying. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Declaration in Stone

Exile target creature and all other creatures its controller controls with the same name as that creature. That player investigates for each nontoken creature exiled this way.

Descend upon the Sinful

Wygnaj wszystkie stwory.

Delirium — Create a 4/4 white Angel creature token with flying if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Devilthorn Fox

Drogskol Cavalry

Latanie

Whenever another Spirit enters the battlefield under your control, you gain 2 life.

{3}{W}: Create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Eerie Interlude

Exile any number of target creatures you control. Return those cards to the battlefield under their owner’s control at the beginning of the next end step.

Emissary of the Sleepless

Latanie

When Emissary of the Sleepless enters the battlefield, if a creature died this turn, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Ethereal Guidance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Expose Evil

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Gryff's Boon

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has flying.

{3}{W}: Return Gryff’s Boon from your graveyard to the battlefield attached to target creature. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Hanweir Militia Captain

At the beginning of your upkeep, if you control four or more creatures, transform Hanweir Militia Captain.

Westvale Cult Leader

Westvale Cult Leader’s power and toughness are each equal to the number of creatures you control.

At the beginning of your end step, create a 1/1 white and black Human Cleric creature token.

Hope Against Hope

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each creature you control.

As long as enchanted creature is a Human, it has first strike.

Humble the Brute

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Inquisitor's Ox

Delirium — Inquisitor’s Ox gets +1/+0 and has vigilance as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Inspiring Captain

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Militant Inquisitor

Militant Inquisitor gets +1/+0 for each Equipment you control.

Moorland Drifter

Delirium — Moorland Drifter has flying as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Nahiri's Machinations

At the beginning of combat on your turn, target creature you control gains indestructible until end of turn.

{1}{R}: Nahiri’s Machinations deals 1 damage to target blocking creature.

Nearheath Chaplain

Więź życia

{2}{W}, Exile Nearheath Chaplain from your graveyard: Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Not Forgotten

Put target card from a graveyard on the top or bottom of its owner’s library. Create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Odric, Lunarch Marshal

At the beginning of each combat, creatures you control gain first strike until end of turn if a creature you control has first strike. The same is true for flying, deathtouch, double strike, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, skulk, trample, and vigilance.

Open the Armory

Search your library for an Aura or Equipment card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Paranoid Parish-Blade

Delirium — Paranoid Parish-Blade gets +1/+0 and has first strike as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Pious Evangel

Whenever Pious Evangel or another creature enters the battlefield under your control, you gain 1 life.

{2}, {T}, Sacrifice another permanent: Transform Pious Evangel.

Wayward Disciple

Whenever Wayward Disciple or another creature you control dies, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Puncturing Light

Destroy target attacking or blocking creature with power 3 or less.

Reaper of Flight Moonsilver

Latanie

Delirium — Sacrifice another creature: Reaper of Flight Moonsilver gets +2/+1 until end of turn. Activate this ability only if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Silverstrike

Destroy target attacking creature. You gain 3 life.

Spectral Shepherd

Latanie

{1}{U}: Return target Spirit you control to its owner’s hand.

Stern Constable

{T}, Discard a card: Tap target creature.

Strength of Arms

Target creature gets +2/+2 until end of turn. If you control an Equipment, create a 1/1 white Human Soldier creature token.

Survive the Night

Target creature gets +1/+0 and gains indestructible until end of turn. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Tenacity

Creatures you control get +1/+1 and gain lifelink until end of turn. Untap those creatures.

Thalia's Lieutenant

When Thalia’s Lieutenant enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each other Human you control.

Whenever another Human enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on Thalia’s Lieutenant.

Thraben Inspector

When Thraben Inspector enters the battlefield, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Topplegeist

Latanie

When Topplegeist enters the battlefield, tap target creature an opponent controls.

Delirium — At the beginning of each opponent’s upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, tap target creature that player controls.

Town Gossipmonger

{T}, Tap an untapped creature you control: Transform Town Gossipmonger.

Incited Rabble

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

{2}: Incited Rabble gets +1/+0 until end of turn.

Unruly Mob

Whenever another creature you control dies, put a +1/+1 counter on Unruly Mob.

Vessel of Ephemera

{2}{W}, Sacrifice Vessel of Ephemera: Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Aberrant Researcher

Latanie

At the beginning of your upkeep, put the top card of your library into your graveyard. If it’s an instant or sorcery card, transform Aberrant Researcher.

Perfected Form

Latanie

Broken Concentration

Skontruj wskazany czar.

Szaleństwo {3}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Catalog

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć kartę.

Compelling Deterrence

Return target nonland permanent to its owner’s hand. Then that player discards a card if you control a Zombie.

Confirm Suspicions

Skontruj wskazany czar.

Investigate three times. (To investigate, create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Daring Sleuth

When you sacrifice a Clue, transform Daring Sleuth.

Bearer of Overwhelming Truths

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Whenever Bearer of Overwhelming Truths deals combat damage to a player, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Deny Existence

Counter target creature spell. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it into its owner’s graveyard.

Drownyard Explorers

When Drownyard Explorers enters the battlefield, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Drunau Corpse Trawler

When Drunau Corpse Trawler enters the battlefield, create a 2/2 black Zombie creature token.

{2}{B}: Target Zombie gains deathtouch until end of turn.

Engulf the Shore

Return to their owners» hands all creatures with toughness less than or equal to the number of Islands you control.

Epiphany at the Drownyard

Reveal the top X plus one cards of your library and separate them into two piles. An opponent chooses one of those piles. Put that pile into your hand and the other into your graveyard.

Erdwal Illuminator

Latanie

Whenever you investigate for the first time each turn, investigate an additional time.

Essence Flux

Exile target creature you control, then return that card to the battlefield under its owner’s control. If it’s a Spirit, put a +1/+1 counter on it.

Fleeting Memories

When Fleeting Memories enters the battlefield, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you sacrifice a Clue, target player puts the top three cards of their library into their graveyard.

Forgotten Creation

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

At the beginning of your upkeep, you may discard all the cards in your hand. If you do, draw that many cards.

Furtive Homunculus

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

Geralf's Masterpiece

Latanie

Geralf’s Masterpiece gets -1/-1 for each card in your hand.

{3}{U}, Discard three cards: Return Geralf’s Masterpiece from your graveyard to the battlefield tapped.

Ghostly Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Discard a card: Return enchanted creature to its owner’s hand.

Gone Missing

Put target permanent on top of its owner’s library.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Invasive Surgery

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Delirium — If there are four or more card types among cards in your graveyard, search the graveyard, hand, and library of that spell’s controller for any number of cards with the same name as that spell, exile those cards, then that player shuffles their library.

Jace, Unraveler of Secrets

+1: Scry 1, then draw a card.

−2: Return target creature to its owner’s hand.

−8: You get an emblem with „Whenever an opponent casts their first spell each turn, counter that spell.”

Jace's Scrutiny

Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-0.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Lamplighter of Selhoff

When Lamplighter of Selhoff enters the battlefield, if you control another Zombie, you may draw a card. If you do, discard a card.

Manic Scribe

When Manic Scribe enters the battlefield, each opponent puts the top three cards of their library into their graveyard.

Delirium — At the beginning of each opponent’s upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, that player puts the top three cards of their library into their graveyard.

Nagging Thoughts

Look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other into your graveyard.

Szaleństwo {1}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Nephalia Moondrakes

Latanie

When Nephalia Moondrakes enters the battlefield, target creature gains flying until end of turn.

{4}{U}{U}, Exile Nephalia Moondrakes from your graveyard: Creatures you control gain flying until end of turn.

Niblis of Dusk

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ongoing Investigation

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{1}{G}, Exile a creature card from your graveyard: Investigate. You gain 2 life.

Pieces of the Puzzle

Reveal the top five cards of your library. Put up to two instant and/or sorcery cards from among them into your hand and the rest into your graveyard.

Pore Over the Pages

Draw three cards, untap up to two lands, then discard a card.

Press for Answers

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Rattlechains

Błysk

Latanie

When Rattlechains enters the battlefield, target Spirit gains hexproof until end of turn.

Możesz rzucać czary typu Duch tak, jakby miały błysk.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, następnie odrzuca kartę.

Rise from the Tides

Create a tapped 2/2 black Zombie creature token for each instant and sorcery card in your graveyard.

Seagraf Skaab

Silburlind Snapper

Silburlind Snapper can’t attack unless you’ve cast a noncreature spell this turn.

Silent Observer

Latanie

Sleep Paralysis

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Startled Awake

Target opponent puts the top thirteen cards of their library into their graveyard.

{3}{U}{U}: Put Startled Awake from your graveyard onto the battlefield transformed. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Persistent Nightmare

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

When Persistent Nightmare deals combat damage to a player, return it to its owner’s hand.

Stitched Mangler

Stitched Mangler enters the battlefield tapped.

When Stitched Mangler enters the battlefield, tap target creature an opponent controls. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Stitchwing Skaab

Latanie

{1}{U}, Discard two cards: Return Stitchwing Skaab from your graveyard to the battlefield tapped.

Stormrider Spirit

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Thing in the Ice

Obronność

Thing in the Ice enters the battlefield with four ice counters on it.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, remove an ice counter from Thing in the Ice. Then if it has no ice counters on it, transform it.

Awoken Horror

When this creature transforms into Awoken Horror, return all non-Horror creatures to their owners» hands.

Trail of Evidence

Whenever you cast an instant or sorcery spell, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Uninvited Geist

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

When Uninvited Geist deals combat damage to a player, transform it.

Unimpeded Trespasser

Unimpeded Trespasser can’t be blocked.

Vessel of Paramnesia

{U}, Sacrifice Vessel of Paramnesia: Target player puts the top three cards of their library into their graveyard. Draw a card.

Welcome to the Fold

Szaleństwo {X}{U}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Gain control of target creature if its toughness is 2 or less. If this spell’s madness cost was paid, instead gain control of that creature if its toughness is X or less.

Accursed Witch

Spells your opponents cast that target Accursed Witch cost {1} less to cast.

When Accursed Witch dies, return it to the battlefield transformed under your control attached to target opponent.

Infectious Curse

Zaurocz gracza

Spells you cast that target enchanted player cost {1} less to cast.

At the beginning of enchanted player’s upkeep, that player loses 1 life and you gain 1 life.

Alms of the Vein

Target opponent loses 3 life and you gain 3 life.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Asylum Visitor

At the beginning of each player’s upkeep, if that player has no cards in hand, you draw a card and you lose 1 life.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Behind the Scenes

Creatures you control have skulk. (They can’t be blocked by creatures with greater power.)

{4}|mana_w: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Behold the Beyond

Discard your hand. Search your library for three cards and put those cards into your hand. Then shuffle your library.

Biting Rain

All creatures get -2/-2 until end of turn.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Call the Bloodline

{1}, Discard a card: Create a 1/1 black Vampire Knight creature token with lifelink. Activate this ability only once each turn.

Creeping Dread

At the beginning of your upkeep, each player discards a card. Each opponent who discarded a card that shares a card type with the card you discarded loses 3 life. (Players reveal the discarded cards simultaneously.)

Crow of Dark Tidings

Latanie

When Crow of Dark Tidings enters the battlefield or dies, put the top two cards of your library into your graveyard.

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Diregraf Colossus

Diregraf Colossus enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each Zombie card in your graveyard.

Whenever you cast a Zombie spell, create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Elusive Tormentor

{1}, Discard a card: Transform Elusive Tormentor.

Insidious Mist

Hexproof, indestructible

Insidious Mist can’t block and can’t be blocked.

Whenever Insidious Mist attacks and isn’t blocked, you may pay {2}{B}. If you do, transform it.

Ever After

Return up to two target creature cards from your graveyard to the battlefield. Each of those creatures is a black Zombie in addition to its other colors and types. Put Ever After on the bottom of its owner’s library.

Farbog Revenant

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

From Under the Floorboards

Szaleństwo {X}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Create three tapped 2/2 black Zombie creature tokens and you gain 3 life. If this spell’s madness cost was paid, instead create X of those tokens and you gain X life.

Ghoulcaller's Accomplice

{3}{B}, Exile Ghoulcaller’s Accomplice from your graveyard: Create a 2/2 black Zombie creature token. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Ghoulsteed

{2}{B}, Discard two cards: Return Ghoulsteed from your graveyard to the battlefield tapped.

Gisa's Bidding

Create two 2/2 black Zombie creature tokens.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grotesque Mutation

Target creature gets +3/+1 and gains lifelink until end of turn. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

Heir of Falkenrath

Discard a card: Transform Heir of Falkenrath. Activate this ability only once each turn.

Heir to the Night

Latanie

Hound of the Farbogs

Delirium — Hound of the Farbogs has menace as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. (A creature with menace can’t be blocked except by two or more creatures.)

Indulgent Aristocrat

Więź życia

{2}, Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on each Vampire you control.

Kindly Stranger

Delirium — {2}{B}: Transform Kindly Stranger. Activate this ability only if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Demon-Possessed Witch

When this creature transforms into Demon-Possessed Witch, you may destroy target creature.

Liliana's Indignation

Put the top X cards of your library into your graveyard. Target player loses 2 life for each creature card put into your graveyard this way.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, następnie odrzuć kartę.

Markov Dreadknight

Latanie

{2}{B}, Discard a card: Put two +1/+1 counters on Markov Dreadknight.

Merciless Resolve

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a creature or land.

Dobierz dwie karty.

Mindwrack Demon

Latanie, tratowanie

When Mindwrack Demon enters the battlefield, put the top four cards of your library into your graveyard.

Delirium — At the beginning of your upkeep, you lose 4 life unless there are four or more card types among cards in your graveyard.

Morkrut Necropod

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Whenever Morkrut Necropod attacks or blocks, sacrifice another creature or land.

Murderous Compulsion

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Olivia's Bloodsworn

Latanie

Olivia’s Bloodsworn can’t block.

{R}: Target Vampire gains haste until end of turn.

Pale Rider of Trostad

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

When Pale Rider of Trostad enters the battlefield, discard a card.

Pick the Brain

Target opponent reveals their hand. You choose a nonland card from it and exile that card.

Delirium — If there are four or more card types among cards in your graveyard, search that player’s graveyard, hand, and library for any number of cards with the same name as the exiled card, exile those cards, then that player shuffles their library.

Rancid Rats

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Relentless Dead

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

When Relentless Dead dies, you may pay {B}. If you do, return it to its owner’s hand.

When Relentless Dead dies, you may pay {X}. If you do, return another target Zombie creature card with converted mana cost X from your graveyard to the battlefield.

Rottenheart Ghoul

When Rottenheart Ghoul dies, target player discards a card.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shamble Back

Exile target creature card from a graveyard. Create a 2/2 black Zombie creature token. You gain 2 life.

Sinister Concoction

{B}, Pay 1 life, Put the top card of your library into your graveyard, Discard a card, Sacrifice Sinister Concoction: Destroy target creature.

Stallion of Ashmouth

Delirium — {1}{B}: Stallion of Ashmouth gets +1/+1 until end of turn. Activate this ability only if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Stromkirk Mentor

When Stromkirk Mentor enters the battlefield, put a +1/+1 counter on another target Vampire you control.

Throttle

Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

To the Slaughter

Target player sacrifices a creature or planeswalker.

Delirium — If there are four or more card types among cards in your graveyard, instead that player sacrifices a creature and a planeswalker.

Tooth Collector

When Tooth Collector enters the battlefield, target creature an opponent controls gets -1/-1 until end of turn.

Delirium — At the beginning of each opponent’s upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, target creature that player controls gets -1/-1 until end of turn.

Triskaidekaphobia

At the beginning of your upkeep, choose one —

  • Each player with exactly 13 life loses the game, then each player gains 1 life.

  • Each player with exactly 13 life loses the game, then each player loses 1 life.

Twins of Maurer Estate

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Vampire Noble

Vessel of Malignity

{1}{B}, Sacrifice Vessel of Malignity: Target opponent exiles two cards from their hand. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Avacyn's Judgment

Szaleństwo {X}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Avacyn’s Judgment deals 2 damage divided as you choose among any number of targets. If this spell’s madness cost was paid, it deals X damage divided as you choose among those permanents and/or players instead.

Bloodmad Vampire

Whenever Bloodmad Vampire deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Breakneck Rider

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Breakneck Rider.

Neck Breaker

Attacking creatures you control get +1/+0 and have trample.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Neck Breaker.

Burn from Within

Burn from Within deals X damage to any target. If a creature is dealt damage this way, it loses indestructible until end of turn. If that creature would die this turn, exile it instead.

Convicted Killer

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Convicted Killer.

Branded Howler

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Branded Howler.

Dance with Devils

Create two 1/1 red Devil creature tokens. They have „When this creature dies, it deals 1 damage to any target.”

Devils' Playground

Create four 1/1 red Devil creature tokens. They have „When this creature dies, it deals 1 damage to any target.”

Dissension in the Ranks

Target blocking creature fights another target blocking creature.

Dual Shot

Ten czar zadaje 1 obrażenie każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Ember-Eye Wolf

Pośpiech

{1}{R}: Ember-Eye Wolf gets +2/+0 until end of turn.

Falkenrath Gorger

Każda twoja karta stwora typu Wampir nie będąca na polu walki ma szaleństwo. Jej koszt szaleństwa jest równy jej kosztowi many. (Odrzucając kartę z szaleństwem, odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Fiery Temper

Fiery Temper deals 3 damage to any target.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Flameblade Angel

Latanie

Whenever a source an opponent controls deals damage to you or a permanent you control, you may have Flameblade Angel deal 1 damage to that source’s controller.

Gatstaf Arsonists

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Gatstaf Arsonists.

Gatstaf Ravagers

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Gatstaf Ravagers.

Geier Reach Bandit

Pośpiech

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Geier Reach Bandit.

Vildin-Pack Alpha

Whenever a Werewolf enters the battlefield under your control, you may transform it.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Vildin-Pack Alpha.

Geistblast

Geistblast deals 2 damage to any target.

{2}{U}, Exile Geistblast from your graveyard: Copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy.

Gibbering Fiend

When Gibbering Fiend enters the battlefield, it deals 1 damage to each opponent.

Delirium — At the beginning of each opponent’s upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, Gibbering Fiend deals 1 damage to that player.

Goldnight Castigator

Latanie, pośpiech

If a source would deal damage to you, it deals double that damage to you instead.

If a source would deal damage to Goldnight Castigator, it deals double that damage to Goldnight Castigator instead.

Harness the Storm

Whenever you cast an instant or sorcery spell from your hand, you may cast target card with the same name as that spell from your graveyard. (You still pay its costs.)

Howlpack Wolf

Howlpack Wolf can’t block unless you control another Wolf or Werewolf.

Hulking Devil

Incorrigible Youths

Pośpiech

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Inner Struggle

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Insolent Neonate

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Discard a card, Sacrifice Insolent Neonate: Draw a card.

Kessig Forgemaster

Whenever Kessig Forgemaster blocks or becomes blocked by a creature, Kessig Forgemaster deals 1 damage to that creature.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Kessig Forgemaster.

Flameheart Werewolf

Whenever Flameheart Werewolf blocks or becomes blocked by a creature, Flameheart Werewolf deals 2 damage to that creature.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Flameheart Werewolf.

Lightning Axe

As an additional cost to cast this spell, discard a card or pay {5}.

Lightning Axe deals 5 damage to target creature.

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Magmatic Chasm

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Malevolent Whispers

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gets +2/+0 and gains haste until end of turn.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Pyre Hound

Tratowanie

Whenever you cast an instant or sorcery spell, put a +1/+1 counter on Pyre Hound.

Ravenous Bloodseeker

Discard a card: Ravenous Bloodseeker gets +2/-2 until end of turn.

Reduce to Ashes

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Rush of Adrenaline

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+1 i tratowanie.

Sanguinary Mage

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Scourge Wolf

Pierwszy cios

Delirium — Scourge Wolf has double strike as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Senseless Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Sin Prodder

Złowrogość

At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library. Any opponent may have you put that card into your graveyard. If a player does, Sin Prodder deals damage to that player equal to that card’s converted mana cost. Otherwise, put that card into your hand.

Skin Invasion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

When enchanted creature dies, return Skin Invasion to the battlefield transformed under your control.

Skin Shedder

Spiteful Motives

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+0 and has first strike.

Stensia Masquerade

Attacking creatures you control have first strike.

Whenever a Vampire you control deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Structural Distortion

Exile target artifact or land. Structural Distortion deals 2 damage to that permanent’s controller.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Ulrich's Kindred

Tratowanie

{3}{G}: Target attacking Wolf or Werewolf gains indestructible until end of turn.

Uncaged Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 i podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Vessel of Volatility

{1}{R}, Sacrifice Vessel of Volatility: Add {R}{R}{R}{R}.

Village Messenger

Pośpiech

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Village Messenger.

Moonrise Intruder

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Moonrise Intruder.

Voldaren Duelist

Pośpiech

When Voldaren Duelist enters the battlefield, target creature can’t block this turn.

Wolf of Devil's Breach

Whenever Wolf of Devil’s Breach attacks, you may pay {1}{R} and discard a card. If you do, Wolf of Devil’s Breach deals damage to target creature or planeswalker equal to the discarded card’s converted mana cost.

Aim High

Untap target creature. It gets +2/+2 and gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Autumnal Gloom

{B}: Put the top card of your library into your graveyard.

Delirium — At the beginning of your end step, if there are four or more card types among cards in your graveyard, transform Autumnal Gloom.

Ancient of the Equinox

Tratowanie, antyklątwa

Briarbridge Patrol

Whenever Briarbridge Patrol deals damage to one or more creatures, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

At the beginning of each end step, if you sacrificed three or more Clues this turn, you may put a creature card from your hand onto the battlefield.

Byway Courier

When Byway Courier dies, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Clip Wings

Each opponent sacrifices a creature with flying.

Confront the Unknown

Investigate, then target creature gets +1/+1 until end of turn for each Clue you control. (To investigate, create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Crawling Sensation

At the beginning of your upkeep, you may put the top two cards of your library into your graveyard.

Whenever one or more land cards are put into your graveyard from anywhere for the first time each turn, create a 1/1 green Insect creature token.

Cryptolith Rite

Creatures you control have „{T}: Add one mana of any color.”

Cult of the Waxing Moon

Whenever a permanent you control transforms into a non-Human creature, create a 2/2 green Wolf creature token.

Deathcap Cultivator

{T}: Weź {B} lub {G}.

Delirium — Deathcap Cultivator has deathtouch as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Duskwatch Recruiter

{2}{G}: Look at the top three cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Duskwatch Recruiter.

Krallenhorde Howler

Rzucanie stworów kosztuje cię o {1} mniej.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Krallenhorde Howler.

Equestrian Skill

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

As long as enchanted creature is a Human, it has trample.

Fork in the Road

Search your library for up to two basic land cards and reveal them. Put one into your hand and the other into your graveyard. Then shuffle your library.

Gloomwidow

Zasięg

Gloomwidow can block only creatures with flying.

Graf Mole

Whenever you sacrifice a Clue, you gain 3 life.

Groundskeeper

{1}{G}: Return target basic land card from your graveyard to your hand.

Hermit of the Natterknolls

Whenever an opponent casts a spell during your turn, draw a card.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Hermit of the Natterknolls.

Lone Wolf of the Natterknolls

Whenever an opponent casts a spell during your turn, draw two cards.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Lone Wolf of the Natterknolls.

Hinterland Logger

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Hinterland Logger.

Timber Shredder

Tratowanie

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Timber Shredder.

Howlpack Resurgence

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Each creature you control that’s a Wolf or a Werewolf gets +1/+1 and has trample.

Inexorable Blob

Delirium — Whenever Inexorable Blob attacks, if there are four or more card types among cards in your graveyard, create a 3/3 green Ooze creature token that’s tapped and attacking.

Intrepid Provisioner

Tratowanie

When Intrepid Provisioner enters the battlefield, another target Human you control gets +2/+2 until end of turn.

Kessig Dire Swine

Delirium — Kessig Dire Swine has trample as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Lambholt Pacifist

Lambholt Pacifist can’t attack unless you control a creature with power 4 or greater.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Lambholt Pacifist.

Lambholt Butcher

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Lambholt Butcher.

Loam Dryad

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Might Beyond Reason

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Delirium — Put three +1/+1 counters on that creature instead if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Moldgraf Scavenger

Delirium — Moldgraf Scavenger gets +3/+0 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Moonlight Hunt

Choose target creature you don’t control. Each creature you control that’s a Wolf or a Werewolf deals damage equal to its power to that creature.

Obsessive Skinner

When Obsessive Skinner enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature.

Delirium — At the beginning of each opponent’s upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, put a +1/+1 counter on target creature.

Pack Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Pack Guardian enters the battlefield, you may discard a land card. If you do, create a 2/2 green Wolf creature token.

Quilled Wolf

{5}{G}: Quilled Wolf gets +4/+4 until end of turn.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Root Out

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Sage of Ancient Lore

Sage of Ancient Lore’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

When Sage of Ancient Lore enters the battlefield, draw a card.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Sage of Ancient Lore.

Werewolf of Ancient Hunger

Czujność, tratowanie

Werewolf of Ancient Hunger’s power and toughness are each equal to the total number of cards in all players» hands.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Werewolf of Ancient Hunger.

Seasons Past

Return any number of cards with different converted mana costs from your graveyard to your hand. Put Seasons Past on the bottom of its owner’s library.

Second Harvest

For each token you control, create a token that’s a copy of that permanent.

Silverfur Partisan

Tratowanie

Whenever a Wolf or Werewolf you control becomes the target of an instant or sorcery spell, create a 2/2 green Wolf creature token.

Solitary Hunter

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Solitary Hunter.

One of the Pack

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform One of the Pack.

Soul Swallower

Tratowanie

Delirium — At the beginning of your upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, put three +1/+1 counters on Soul Swallower.

Stoic Builder

When Stoic Builder enters the battlefield, you may return target land card from your graveyard to your hand.

Thornhide Wolves

Tireless Tracker

Whenever a land enters the battlefield under your control, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you sacrifice a Clue, put a +1/+1 counter on Tireless Tracker.

Traverse the Ulvenwald

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Delirium — If there are four or more card types among cards in your graveyard, instead search your library for a creature or land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Ulvenwald Hydra

Zasięg

Ulvenwald Hydra’s power and toughness are each equal to the number of lands you control.

When Ulvenwald Hydra enters the battlefield, you may search your library for a land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Ulvenwald Mysteries

Whenever a nontoken creature you control dies, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you sacrifice a Clue, create a 1/1 white Human Soldier creature token.

Vessel of Nascency

{1}{G}, Sacrifice Vessel of Nascency: Reveal the top four cards of your library. You may put an artifact, creature, enchantment, land, or planeswalker card from among them into your hand. Put the rest into your graveyard.

Veteran Cathar

{3}{W}: Target Human gains double strike until end of turn.

Watcher in the Web

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Watcher in the Web can block an additional seven creatures each combat.

Weirding Wood

Zaurocz ląd

When Weirding Wood enters the battlefield, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Altered Ego

Ten czar nie może być skontrowany.

You may have Altered Ego enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it enters with X additional +1/+1 counters on it.

Anguished Unmaking

Exile target nonland permanent. You lose 3 life.

Arlinn Kord

+1: Until end of turn, up to one target creature gets +2/+2 and gains vigilance and haste.

0: Create a 2/2 green Wolf creature token. Transform Arlinn Kord.

Arlinn, Embraced by the Moon

+1: Creatures you control get +1/+1 and gain trample until end of turn.

−1: Arlinn, Embraced by the Moon deals 3 damage to any target. Transform Arlinn, Embraced by the Moon.

−6: You get an emblem with „Creatures you control have haste and «{T}: This creature deals damage equal to its power to any target.»”

Fevered Visions

At the beginning of each player’s end step, that player draws a card. If the player is your opponent and has four or more cards in hand, Fevered Visions deals 2 damage to that player.

The Gitrog Monster

Dotyk śmierci

At the beginning of your upkeep, sacrifice The Gitrog Monster unless you sacrifice a land.

Możesz grać dodatkowy ląd w każdej z twoich tur.

Whenever one or more land cards are put into your graveyard from anywhere, draw a card.

Invocation of Saint Traft

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever this creature attacks, create a 4/4 white Angel creature token with flying that’s tapped and attacking. Exile that token at end of combat.”

Nahiri, the Harbinger

+2: You may discard a card. If you do, draw a card.

−2: Exile target enchantment, tapped artifact, or tapped creature.

−8: Search your library for an artifact or creature card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. It gains haste. Return it to your hand at the beginning of the next end step.

Olivia, Mobilized for War

Latanie

Whenever another creature enters the battlefield under your control, you may discard a card. If you do, put a +1/+1 counter on that creature, it gains haste until end of turn, and it becomes a Vampire in addition to its other types.

Prized Amalgam

Whenever a creature enters the battlefield, if it entered from your graveyard or you cast it from your graveyard, return Prized Amalgam from your graveyard to the battlefield tapped at the beginning of the next end step.

Sigarda, Heron's Grace

Latanie

You and Humans you control have hexproof.

{2}, Exile a card from your graveyard: Create a 1/1 white Human Soldier creature token.

Sorin, Grim Nemesis

+1: Reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to its converted mana cost.

−X: Sorin, Grim Nemesis deals X damage to target creature or planeswalker and you gain X life.

−9: Create a number of 1/1 black Vampire Knight creature tokens with lifelink equal to the highest life total among all players.

Brain in a Jar

{1}, {T}: Put a charge counter on Brain in a Jar, then you may cast an instant or sorcery card with converted mana cost equal to the number of charge counters on Brain in a Jar from your hand without paying its mana cost.

{3}, {T}, Remove X charge counters from Brain in a Jar: Scry X.

Corrupted Grafstone

Corrupted Grafstone enters the battlefield tapped.

{T}: Choose a color of a card in your graveyard. Add one mana of that color.

Epitaph Golem

{2}: Put target card from your graveyard on the bottom of your library.

Explosive Apparatus

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Harvest Hand

When Harvest Hand dies, return it to the battlefield transformed under your control.

Scrounged Scythe

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

As long as equipped creature is a Human, it has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Wyposaż {2}

Haunted Cloak

Equipped creature has vigilance, trample, and haste.

Wyposaż {1}

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Murderer's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Equip—Discard a card.

Neglected Heirloom

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

When equipped creature transforms, transform Neglected Heirloom.

Wyposaż {1}

Ashmouth Blade

Equipped creature gets +3/+3 and has first strike.

Wyposaż {3}

Runaway Carriage

Tratowanie

When Runaway Carriage attacks or blocks, sacrifice it at end of combat.

Shard of Broken Glass

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Whenever equipped creature attacks, you may put the top two cards of your library into your graveyard.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Skeleton Key

Equipped creature has skulk. (It can’t be blocked by creatures with greater power.)

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, you may draw a card. If you do, discard a card.

Wyposaż {2}

Slayer's Plate

Equipped creature gets +4/+2.

Whenever equipped creature dies, if it was a Human, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Wyposaż {3}

Tamiyo's Journal

At the beginning of your upkeep, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{T}, Sacrifice three Clues: Search your library for a card and put that card into your hand. Then shuffle your library.

Thraben Gargoyle

Obronność

{6}: Transform Thraben Gargoyle.

Stonewing Antagonizer

Latanie

True-Faith Censer

Equipped creature gets +1/+1 and has vigilance.

As long as equipped creature is a Human, it gets an additional +1/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Wicker Witch

Wild-Field Scarecrow

Obronność

{2}, Sacrifice Wild-Field Scarecrow: Search your library for up to two basic land cards, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library.

Choked Estuary

As Choked Estuary enters the battlefield, you may reveal an Island or Swamp card from your hand. If you don’t, Choked Estuary enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Drownyard Temple

{T}: Weź {C}.

{3}: Return Drownyard Temple from your graveyard to the battlefield tapped.

Foreboding Ruins

As Foreboding Ruins enters the battlefield, you may reveal a Swamp or Mountain card from your hand. If you don’t, Foreboding Ruins enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Fortified Village

As Fortified Village enters the battlefield, you may reveal a Forest or Plains card from your hand. If you don’t, Fortified Village enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Game Trail

As Game Trail enters the battlefield, you may reveal a Mountain or Forest card from your hand. If you don’t, Game Trail enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Port Town

As Port Town enters the battlefield, you may reveal a Plains or Island card from your hand. If you don’t, Port Town enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Warped Landscape: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Westvale Abbey

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, Pay 1 life: Create a 1/1 white and black Human Cleric creature token.

{5}, {T}, Sacrifice five creatures: Transform Westvale Abbey, then untap it.

Ormendahl, Profane Prince

Flying, lifelink, indestructible, haste

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)