Shadows over Innistrad (Cienie nad Innistradem)

Always Watching

Nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Angel of Deliverance

Latanie

Delirium — Ilekroć ten stwór zada obrażenia, jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Angelic Purge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć byt.

Wygnaj wskazany artefakt, stwora lub urok.

Apothecary Geist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Duchem, zyskaj 3 życia.

Archangel Avacyn

Błysk

Latanie, czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Kiedy umrze nie będący Aniołem stwór pod twoim władaniem, transformuj niniejszego stwora na początku najbliższego kroku utrzymania.

Avacyn, the Purifier

Latanie

Kiedy ten stwór transformuje w tę formę, zadaje on każdemu innemu stworowi i każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

Avacynian Missionaries

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór jest wyposażony, transformuj go.

Lunarch Inquisitors

Kiedy ten stwór transformuje w tę formę, możesz wygnać innego wskazanego stwora dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy.

Bound by Moonsilver

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, blokować ani transformować.

Poświęć inny byt: Dołącz ten urok do wskazanego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd i co najwyżej raz na turę.

Bygone Bishop

Latanie

Ilekroć rzucisz czar stwora o skrócie many 3 lub mniejszym, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Cathar's Companion

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Chaplain's Blessing

Zyskaj 5 żyć.

Dauntless Cathar

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Declaration in Stone

Wygnaj wskazanego stwora i wszystkie inne stwory pod władaniem jego władcy o takiej samej nazwie jak ów stwór. Ów gracz docieka za każdego nieżetonowego stwora wygnanego w ten sposób.

Descend upon the Sinful

Wygnaj wszystkie stwory.

Delirium — Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Devilthorn Fox

Drogskol Cavalry

Latanie

Ilekroć inny Duch wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 2 życia.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Eerie Interlude

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem. Przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem właścicieli na początku najbliższego kroku końcowego.

Emissary of the Sleepless

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Ethereal Guidance

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Expose Evil

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Gryff's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

{3}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy dołączoną do wskazanego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Hanweir Militia Captain

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej czterema stworami, transformuj tego stwora.

Westvale Cult Leader

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton biało-czarnego stwora Człowiek Kleryk 1/1.

Hope Against Hope

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

O ile zauroczony stwór jest Człowiekiem, ma pierwszy cios.

Humble the Brute

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Inquisitor's Ox

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+0 i ma czujność o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Inspiring Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Militant Inquisitor

Ten stwór dostaje +1/+0 za każde Wyposażenie pod twoim władaniem.

Moorland Drifter

Delirium — Ten stwór ma latanie o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Nahiri's Machinations

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje niezniszczalność do końca tury.

{1}{R}: Ten urok zadaje wskazanemu blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Nearheath Chaplain

Więź życia

{2}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Not Forgotten

Umieść wskazaną kartę w cmentarzu na wierzchu biblioteki właściciela. Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Odric, Lunarch Marshal

Na początku każdej potyczki, stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios jeśli stwór pod twoim władaniem ma pierwszy cios. To samo jest prawdą dla latania, dotyku śmierci, podwójnego ciosu, pośpiechu, antyklątwy niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, przyczajenia, tratowania i czujności.

Open the Armory

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Aury lub Wyposażenia, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Paranoid Parish-Blade

Delirium — Ten stwór ma +1/+0 i pierwszy cios o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Pious Evangel

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{2}, {T}, poświęć inny byt: Transformuj tego stwora.

Wayward Disciple

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Puncturing Light

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Reaper of Flight Moonsilver

Latanie

Delirium — Poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1. Możesz aktywować tylko jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Silverstrike

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj 3 życia.

Spectral Shepherd

Latanie

{1}{U}: Przywróć wskazanego Ducha pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Stern Constable

{T}, odrzuć kartę: Przekręć wskazanego stwora.

Strength of Arms

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli władasz Wyposażeniem, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Survive the Night

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Tenacity

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i więź życia. Odkręć owe stwory.

Thalia's Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Człowieku pod twoim władaniem.

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thraben Inspector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Topplegeist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Town Gossipmonger

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Transformuj tego stwora.

Incited Rabble

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Unruly Mob

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Vessel of Ephemera

{2}{W}, poświęć ten artefakt: Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Aberrant Researcher

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel kartę. Jeśli karta sztuczki lub obrzędu została zmielona w ten sposób, transformuj tego stwora.

Perfected Form

Latanie

Broken Concentration

Skontruj wskazany czar.

Szaleństwo {3}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Catalog

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Compelling Deterrence

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Następnie ów gracz odrzuca kartę jeśli władasz Zombi.

Confirm Suspicions

Skontruj wskazany czar.

Dociekaj trzykrotnie. (By dociekać, stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Daring Sleuth

Kiedy poświęcisz Wskazówkę, transformuj tego stwora.

Bearer of Overwhelming Truths

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Deny Existence

Skontruj wskazany czar stwora. Jeśli ów czar jest skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Drownyard Explorers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Drunau Corpse Trawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

{2}{B}: Wskazany Zombi zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Engulf the Shore

Przywróć do rąk właścicieli wszystkie stwory z wytrzymałością mniejszą lub równą liczbie Wysp pod twoim władaniem.

Epiphany at the Drownyard

Ujawnij X plus jeden wierzchnich kart twojej biblioteki i rozdziel je na dwa stosy. Przeciwnik wybiera jeden z owych stosów. Umieść ów stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Erdwal Illuminator

Latanie

Ilekroć dociekasz po raz pierwszy w danej turze, dociekaj dodatkowy raz.

Essence Flux

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jeśli to Duch, umieść na nim znacznik +1/+1.

Fleeting Memories

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, wskazany gracz mieli trzy karty.

Forgotten Creation

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz odrzucić wszystkie karty z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle samo kart.

Furtive Homunculus

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Geralf's Masterpiece

Latanie

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą z kart w twojej ręce.

{3}{U}, odrzuć trzy karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Ghostly Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Odrzuć kartę: Przywróć zauroczonego stwora do ręki właściciela.

Gone Missing

Umieść wskazany byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Invasive Surgery

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Delirium — Jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, wyszukaj w cmentarzu, ręce oraz bibliotece władcy owego czaru dowolną liczbę kart o tej samej nazwie jak ów czar, wygnaj owe karty, po czym ów gracz tasuje.

Jace, Unraveler of Secrets

+1: Wróż 1, po czym dobierz kartę.

–2: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy czar w danej turze, skontruj ów czar.”

Jace's Scrutiny

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Lamplighter of Selhoff

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Zombi, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Manic Scribe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli po trzy karty.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, ów gracz mieli trzy karty.

Nagging Thoughts

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą w twoim cmentarzu.

Szaleństwo {1}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Nephalia Moondrakes

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

{4}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwory pod twoim władaniem zyskują latanie do końca tury.

Niblis of Dusk

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ongoing Investigation

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

{1}{G}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Dociekaj. Zyskaj 2 życia.

Pieces of the Puzzle

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich co najwyżej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Pore Over the Pages

Dobierz trzy karty, odkręć co najwyżej dwa lądy, po czym odrzuć kartę.

Press for Answers

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Rattlechains

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Duch zyskuje antyklątwę do końca tury.

Możesz rzucać czary Duchów tak, jakby miały błysk.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Rise from the Tides

Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu.

Seagraf Skaab

Silburlind Snapper

Ten stwór nie może atakować, chyba że rzuciłeś w tej turze nie-stworowy czar.

Silent Observer

Latanie

Sleep Paralysis

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Startled Awake

Wskazany przeciwnik mieli trzynaście kart.

{3}{U}{U}: Umieść tę kartę z twojego cmentarza transformowaną na polu bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Persistent Nightmare

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć go do ręki właściciela.

Stitched Mangler

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Stitchwing Skaab

Latanie

{1}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Stormrider Spirit

Błysk

Latanie

Thing in the Ice

Obronność

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki lodu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, usuń znacznik lodu z tego stwora. Następnie jeśli nie ma on znaczników lodu, transformuj go.

Awoken Horror

Kiedy ten stwór transformuje w tę formę, przywróć wszystkie stwory bez typu Horror do rąk ich właścicieli.

Trail of Evidence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Uninvited Geist

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, transformuj go.

Unimpeded Trespasser

Ten stwór nie może być blokowany.

Vessel of Paramnesia

{U}, poświęć ten urok: Wskazany gracz mieli trzy karty. Dobierz kartę.

Welcome to the Fold

Szaleństwo {X}{U}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem jeśli jego wytrzymałość wynosi 2 lub mniej. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego zyskaj władanie nad owym stworem jeśli jego wytrzymałość wynosi X lub mniej.

Accursed Witch

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {1} mniej.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go transformowanego na pole bitwy pod twoim władaniem dołączonego do wskazanego przeciwnika.

Infectious Curse

Zaurocz gracza

Rzucanie czarów wskazujących zauroczonego gracza kosztuje cię o {1} mniej.

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Alms of the Vein

Wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Asylum Visitor

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, dobierz kartę i strać 1 życie.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Behind the Scenes

Stwory pod twoim władaniem mają przyczajenie. (Nie mogą być blokowane przez stwory z większą siłą.)

{4}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Behold the Beyond

Odrzuć twoją rękę. Wyszukaj w twojej bibliotece trzy karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Biting Rain

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Call the Bloodline

{1}, odrzuć kartę: Stwórz żeton czarnego stwora Wampir Rycerz 1/1 z więzią życia. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Creeping Dread

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz odrzuca kartę. Każdy przeciwnik, który odrzucił kartę współdzielącą typ karty z kartą odrzuconą przez ciebie, traci 3 życia. (Gracze ujawniają odrzucane karty jednocześnie.)

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Diregraf Colossus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart Zombi jest w twoim cmentarzu.

Ilekroć rzucisz czar Zombi, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Elusive Tormentor

{1}, odrzuć kartę: Transformuj tego stwora.

Insidious Mist

Antyklątwa, niezniszczalność

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Ilekroć ten stwór zaatakuje i nie jest blokowany, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, transformuj go.

Ever After

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy. Każdy z owych stworów jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów. Umieść niniejszą kartę na spodzie biblioteki właściciela.

Farbog Revenant

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

From Under the Floorboards

Szaleństwo {X}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Stwórz trzy przekręcone żetony czarnego stwora Zombi 2/2 i zyskaj 3 życia. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego stwórz X owych żetonów i zyskaj X żyć.

Ghoulcaller's Accomplice

{3}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ghoulsteed

{2}{B}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Gisa's Bidding

Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grotesque Mutation

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz więź życia. (Obrażania zadane przez owego stwora powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Heir of Falkenrath

Odrzuć kartę: Transformuj tego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Heir to the Night

Latanie

Hound of the Farbogs

Delirium — Ten stwór ma złowrogość jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart. (Stwór ze złowrogością nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Indulgent Aristocrat

Więź życia

{2}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Kindly Stranger

Delirium — {2}{B}: Transformuj tego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Demon-Possessed Witch

Kiedy ten stwór transformuje w tę formę, możesz zniszczyć wskazanego stwora.

Liliana's Indignation

Zmiel X kart. Wskazany gracz traci po 2 życia za każdą kartę stwora zmieloną ten sposób.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Markov Dreadknight

Latanie

{2}{B}, odrzuć kartę: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Merciless Resolve

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub ląd.

Dobierz dwie karty.

Mindwrack Demon

Latanie, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty.

Delirium — Na początku twojego kroku utrzymania, strać 4 życia, chyba że w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Morkrut Necropod

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć innego stwora lub ląd.

Murderous Compulsion

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Olivia's Bloodsworn

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

{R}: Wskazany Wampir zyskuje pośpiech do końca tury.

Pale Rider of Trostad

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć kartę.

Pick the Brain

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wygnaj z niej wybraną nie-lądową kartę.

Delirium — Jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, wyszukaj w cmentarzu ręce i bibliotece owego gracza dowolną liczbę kart o tej samej nazwie co owa wygnana karta, wygnaj owe karty, po czym ów gracz tasuje.

Rancid Rats

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Relentless Dead

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć go do ręki właściciela.

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, przywróć inną wskazaną kartę Zombi o skrócie many X z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rottenheart Ghoul

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz odrzuca kartę.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shamble Back

Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Zyskaj 2 życia.

Sinister Concoction

{B}, zapłać 1 życie, zmiel kartę, odrzuć kartę, poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego stwora.

Stallion of Ashmouth

Delirium — {1}{B}: Test stwór do końca tury dostaje +1/+1. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Stromkirk Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Wampirze pod twoim władaniem.

Throttle

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

To the Slaughter

Wskazany gracz poświęca stwora lub wędrowca.

Delirium — Jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, zamiast tego ów gracz poświęca stwora oraz wędrowca.

Tooth Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, wskazany stwór pod władaniem owego gracza do końca tury dostaje -1/-1.

Triskaidekaphobia

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz zyskuje po 1 życiu.

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz traci po 1 życiu.

Twins of Maurer Estate

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Vampire Noble

Vessel of Malignity

{1}{B}, poświęć ten urok: Wskazany przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Avacyn's Judgment

Szaleństwo {X}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów. Jeśli opłacono koszt szaleństwa tego czaru, zamiast tego zadaje on X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy owe cele.

Bloodmad Vampire

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Breakneck Rider

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Neck Breaker

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają tratowanie.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Burn from Within

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Jeśli stwór otrzyma obrażenia w ten sposób, traci on do końca tury niezniszczalność. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Convicted Killer

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Branded Howler

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Dance with Devils

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Diabeł 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Devils' Playground

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Diabeł 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Dissension in the Ranks

Wskazany blokujący stwór walczy z innym wskazanym blokującym stworem.

Dual Shot

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 1 obrażeniu.

Ember-Eye Wolf

Pośpiech

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Falkenrath Gorger

Każda twoja karta stwora typu Wampir nie będąca na polu bitwy ma szaleństwo. Jej koszt szaleństwa jest równy jej kosztowi many. (Odrzucając kartę z szaleństwem, odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Flameblade Angel

Latanie

Ilekroć źródło pod władaniem przeciwnika miałoby zadać obrażenia tobie lub bytom pod twoim władaniem, możesz sprawić, że niniejszy stwór zada władcy owego źródła 1 obrażenie.

Gatstaf Arsonists

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Gatstaf Ravagers

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Geier Reach Bandit

Pośpiech

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Vildin-Pack Alpha

Ilekroć Wilkołak wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz go transformować.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Geistblast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{2}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Gibbering Fiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, ten stwór zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Goldnight Castigator

Latanie, pośpiech

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zamiast tego zadaje ono dwukrotność owych obrażeń.

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia temu stworowi, zamiast tego zadaje ono temu stworowi dwukrotność owych obrażeń.

Harness the Storm

Ilekroć rzucisz z ręki czar sztuczki lub obrzędu, możesz rzucić wskazaną kartę o tej samej nazwie jak ów czar z twojego cmentarza. (Nadal opłacasz jej koszty.)

Howlpack Wolf

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Wilkiem lub Wilkołakiem.

Hulking Devil

Incorrigible Youths

Pośpiech

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Inner Struggle

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Insolent Neonate

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Odrzuć kartę, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Kessig Forgemaster

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 1 obrażenie.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Flameheart Werewolf

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostaje zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 2 obrażenia.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Magmatic Chasm

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Malevolent Whispers

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Dostaje on do końca tury +2/+0 i pośpiech.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Pyre Hound

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ravenous Bloodseeker

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Reduce to Ashes

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Rush of Adrenaline

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 i tratowanie.

Sanguinary Mage

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Scourge Wolf

Pierwszy cios

Delirium — Ten stwór ma podwójny cios o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Senseless Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Sin Prodder

Złowrogość

Na początku twojego kroku utrzymania ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Którykolwiek przeciwnik może zdecydować, że umieścisz ją w swoim cmentarzu. Jeśli którykolwiek gracz tak zrobi, ten stwór zadaje owemu graczowi obrażenia równe skrótowi many owej karty. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce.

Skin Invasion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć niniejszą kartę transformowaną na pole bitwy pod twoim władaniem.

Skin Shedder

Spiteful Motives

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios.

Stensia Masquerade

Atakujące stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Ilekroć Wampir pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Structural Distortion

Wygnaj wskazany artefakt lub ląd. Ten czar zadaje władcy owego bytu 2 obrażenia.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Ulrich's Kindred

Tratowanie

{3}{G}: Wskazany atakujący Wilk lub Wilkołak zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Uncaged Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Vessel of Volatility

{1}{R}, poświęć ten urok: Weź {R}{R}{R}{R}.

Village Messenger

Pośpiech

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Moonrise Intruder

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Voldaren Duelist

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Wolf of Devil's Breach

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {1}{R} i odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile wynosi skrót many odrzuconej karty.

Aim High

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 oraz zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Autumnal Gloom

{B}: Zmiel kartę.

Delirium — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, transformuj ten urok.

Ancient of the Equinox

Tratowanie, antyklątwa

Briarbridge Patrol

Ilekroć ten stwór zada obrażenia co najmniej jednemu stworowi, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli poświęciłeś co najmniej trzy Wskazówki w tej turze, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Byway Courier

Kiedy ten stwór umrze, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Clip Wings

Każdy przeciwnik poświęca stwora z lataniem.

Confront the Unknown

Dociekaj, po czym wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdą Wskazówkę pod twoim władaniem. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Crawling Sensation

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zmielić dwie karty.

Ilekroć po raz pierwszy w danej turze jedna lub więcej kart lądów zostanie umieszczonych skądkolwiek w twoim cmentarzu, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Cryptolith Rite

Stwory pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Cult of the Waxing Moon

Ilekroć byt pod twoim władaniem transformuje w stwora bez typu Człowiek, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Deathcap Cultivator

{T}: Weź {B} lub {G}.

Delirium — Ten stwór ma dotyk śmierci o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Duskwatch Recruiter

{2}{G}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Krallenhorde Howler

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Equestrian Skill

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

O ile zauroczony stwór jest Człowiekiem, ma tratowanie.

Fork in the Road

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów i ujawnij je. Umieść jedną w twojej ręce, a resztę w twoim cmentarzu. Następnie przetasuj.

Gloomwidow

Zasięg

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Graf Mole

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, zyskaj 3 życia.

Groundskeeper

{1}{G}: Przywróć wskazaną kartę bazowego lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hermit of the Natterknolls

Ilekroć przeciwnik rzuci czar w twojej turze, dobierz kartę.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Lone Wolf of the Natterknolls

Ilekroć przeciwnik rzuci czar w twojej turze, dobierz dwie karty.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Hinterland Logger

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Timber Shredder

Tratowanie

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Howlpack Resurgence

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Każdy stwór pod twoim władaniem będący Wilkiem lub Wilkołakiem ostaje +1/+1 i ma tratowanie.

Inexorable Blob

Delirium — Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, stwórz przekręcony i atakujący żeton zielonego stwora Szlam 3/3.

Intrepid Provisioner

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2.

Kessig Dire Swine

Delirium — Ten stwór ma tratowanie o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Lambholt Pacifist

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz stworem o sile 4 lub większej.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Lambholt Butcher

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Loam Dryad

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Might Beyond Reason

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Delirium — Zamiast tego umieść na owym stworze dwa znaczniki +1/+1 jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Moldgraf Scavenger

Delirium — Ten stwór dostaje +3/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Moonlight Hunt

Wybierz wskazanego stwora poza twoim władaniem. Każdy stwór pod twoim władaniem będący Wilkiem lub Wilkołakiem zadaje owemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Obsessive Skinner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, umieść znacznik +1/+1na wskazanym stworze.

Pack Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę lądu. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Quilled Wolf

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Root Out

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Sage of Ancient Lore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Werewolf of Ancient Hunger

Czujność, tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w rękach wszystkich graczy.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Seasons Past

Przywróć dowolną liczbę kart o różnych skrótach many z twojego cmentarza do twojej ręki. Umieść ten czar na spodzie biblioteki właściciela.

Second Harvest

Dla każdego żetonu pod twoim władaniem, stwórz żeton będący jego kopią.

Silverfur Partisan

Tratowanie

Ilekroć Wilk lub Wilkołak pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Solitary Hunter

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

One of the Pack

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Soul Swallower

Tratowanie

Delirium — Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, umieść trzy znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Stoic Builder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole wali, możesz przywrócić wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thornhide Wolves

Tireless Tracker

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Traverse the Ulvenwald

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Delirium — Jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora lub lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ulvenwald Hydra

Zasięg

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ulvenwald Mysteries

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Vessel of Nascency

{1}{G}, poświęć ten urok: Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę artefaktu, stwora, uroku, lądu lub wędrowca w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Veteran Cathar

{3}{W}: Wskazany Człowiek zyskuje podwójny cios do końca tury.

Watcher in the Web

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ten stwór może blokować siedem dodatkowych stworów w każdej potyczce.

Weirding Wood

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Altered Ego

Ten czar nie może być skontrowany.

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy z tą różnicą, że wejdzie mając X znaczników +1/+1.

Anguished Unmaking

Wygnaj wskazany nie-lądowy byt. Strać 3 życia.

Arlinn Kord

+1: Do końca tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje +2/+2 oraz czujność i pośpiech.

0: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2. Transformuj tego wędrowca.

Arlinn, Embraced by the Moon

+1: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

–1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Transformuj tego wędrowca.

–6: Dostajesz emblemat mający „Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech oraz «{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.»”

Fevered Visions

Na początku kroku końcowego każdego gracza ów gracz dobiera kartę. Jeśli ów gracz jest twoim przeciwnikiem i ma co najmniej cztery karty w ręce, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

The Gitrog Monster

Dotyk śmierci

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że poświęcisz ląd.

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Ilekroć jedna lub więcej kart lądów zostanie umieszczonych skądkolwlek w twoim cmentarzu, dobierz kartę.

Invocation of Saint Traft

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Anioł 4/4. Wygnaj ów żeton na koniec potyczki.”

Nahiri, the Harbinger

+2: Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

–2: Wygnaj wskazany urok, przekręcony artefakt lub przekręconego stwora.

–8: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskuje ona pośpiech. Przywróć ją do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Olivia, Mobilized for War

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze, zyskuje on pośpiech do końca tury i staje się dodatkowo Wampirem oprócz swoich innych typów.

Prized Amalgam

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli wszedł z twojego cmentarza lub rzuciłeś go z twojego cmentarza, przywróć tego stwora z twojego cmentarza przekręconego na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.

Sigarda, Heron's Grace

Latanie

Ty oraz stwory typu Człowiek pod twoim władaniem macie antyklątwę.

{2}, wygnaj kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Sorin, Grim Nemesis

+1: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Każdy przeciwnik traci po tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

–X: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć.

–9: Stwórz tyle żetonów czarnego stwora Rycerz Wampir 1/1 z więzią życia, ile wynosi największa liczba żyć pośród wszystkich graczy.

Brain in a Jar

{1}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie, po czym możesz rzucić z twojej ręki bez płacenia kosztu many czar sztuczki lub obrzędu o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

{3}, {T}, usuń X znaczników ładunku z tego artefaktu: Wróż X.

Corrupted Grafstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Wybierz kolor karty w twoim cmentarzy. Weź jedną manę owego koloru.

Epitaph Golem

{2}: Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na spodzie twojej biblioteki.

Explosive Apparatus

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Harvest Hand

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go transformowanego na pole bitwy pod twoim władaniem.

Scrounged Scythe

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

O ile wyposażony stwór jest Człowiekiem, ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Wyposaż {2}

Haunted Cloak

Wyposażony stwór ma czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. Jest to artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Murderer's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż—Odrzuć kartę.

Neglected Heirloom

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Kiedy wyposażony stwór transformuje, transformuj ten artefakt.

Wyposaż {1}

Ashmouth Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios.

Wyposaż {3}

Runaway Carriage

Tratowanie

Kiedy ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć go na koniec potyczki.

Shard of Broken Glass

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, możesz zmiel dwie karty.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Skeleton Key

Wyposażony stwór ma przyczajenie. (Nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {2}

Slayer's Plate

Wyposażony stwór dostaje +4/+2.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, jeśli był Człowiekiem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Wyposaż {3}

Tamiyo's Journal

Na początku twojego kroku utrzymania, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

{T}, poświęć trzy Wskazówki: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Thraben Gargoyle

Obronność

{6}: Transformuj tego stwora.

Stonewing Antagonizer

Latanie

True-Faith Censer

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

O ile wyposażony stwór jest Człowiekiem, dostaje dodatkowe +1/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Wicker Witch

Wild-Field Scarecrow

Obronność

{2}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, mieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Choked Estuary

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Wyspy lub Bagna. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Drownyard Temple

{T}: Weź {C}.

{3}: Przywróć ten ląd z twojego cmentarza przekręcony na pole bitwy.

Foreboding Ruins

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Bagna lub Góry. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Fortified Village

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Lasu lub Równiny. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Game Trail

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Góry lub Lasu. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Port Town

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Równiny lub Wyspy. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręcona na polu bitwy, po czym przetasuj.

Westvale Abbey

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, zapłać 1 życie: Stwórz żeton biało-czarnego stwora Człowiek Kleryk 1/1.

{5}, {T}, poświęć pięć stworów: Transformuj ten ląd, po czym odkręć go.

Ormendahl, Profane Prince

Latanie, więź życia, niezniszczalność, pośpiech

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)