Theros: Beyond Death (Theros: Poza śmiercią)

Alseid of Life's Bounty

Więź życia

{1}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór lub urok pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Archon of Falling Stars

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Archon of Sun's Grace

Latanie, więź życia

Stwory typu Pegaz pod twoim władaniem mają więź życia.

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Pegaz 2/2 z lataniem.

Banishing Light

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

The Birth of Meletis

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

II — Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Ściana 0/4 z obronnością.

III — Zyskaj 2 życia.

Captivating Unicorn

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Commanding Presence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.”

Dawn Evangel

Ilekroć umrze stwór, jeśli miał dołączoną Aurę pod twoim władaniem, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Daxos, Blessed by the Sun

Wytrzymałość tej karty jest równa twojemu kultowi białego. (Każdy symbol {W} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem wejdzie na pole bitwy lub umrze, zyskaj 1 życie.

Daybreak Chimera

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest twoim kultem białego. (Każdy symbol {W} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Latanie

Dreadful Apathy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{2}{W}: Wygnaj wskazanego stwora.

Eidolon of Obstruction

Pierwszy cios

Aktywacja zdolności lojalnościowych wędrowców pod władaniem twoich przeciwników kosztuje o {1} więcej.

Elspeth Conquers Death

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Wygnaj wskazany byt pod władaniem przeciwnika o skrócie many 3 lub większym.

II — Do twojej następnej tury rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

III — Przywróć wskazaną kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza na pole bitwy. Umieść na niej znacznik +1/+1 lub lojalności.

Elspeth, Sun's Nemesis

–1: Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +2/+1.

–2: Stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

–3: Zyskaj 5 żyć.

Ucieczka—{4}{W}{W}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Favored of Iroas

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

Flicker of Fate

Wygnaj wskazanego stwora lub urok, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Glory Bearers

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +0/+1.

Heliod, Sun-Crowned

Niezniszczalność

Dopóki twój kult białego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub uroku pod twoim władaniem.

{1}{W}: Inny wskazany stwór zyskuje więź życia do końca tury.

Heliod's Intervention

Wybierz jedno —

 • Zniszcz X wskazanych artefaktów i/lub uroków.

 • Wskazany gracz zyskuje dwukrotność X żyć.

Heliod's Pilgrim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Heliod's Punishment

Zaurocz stwora

Ten urok wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki zadania.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować. Traci wszystkie zdolności i ma „{T}: Usuń znacznik zadania z Heliod’s Punishment. Następnie jeśli nie ma tam już żadnych znaczników zadania, zniszcz Heliod’s Punishment.”

Hero of the Pride

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Hero of the Winds

Latanie

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Idyllic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Indomitable Will

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Karametra's Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli jest zauroczonym stworem lub stworem-urokiem, dostaje on do końca tury dodatkowo antyklątwę oraz niezniszczalność. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą go.)

Lagonna-Band Storyteller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, zyskaj tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Leonin of the Lost Pride

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Nyxborn Courser

Omen of the Sun

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek Piechur 1/1 i zyskaj 2 życia.

{2}{W}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Phalanx Tactics

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+1. Każdy inny stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Pious Wayfarer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Reverent Hoplite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów białego stwora Człowiek Piechur 1/1, ile wynosi twój kult białego. (Każdy symbol {W} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Revoke Existence

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Rumbling Sentry

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Sentinel's Eyes

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Ucieczka—{W}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Shatter the Sky

Każdy gracz władający stworem o sile 4 lub większej dobiera kartę. Następnie zniszcz wszystkie stwory.

Sunmane Pegasus

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje czujność i więź życia.

Taranika, Akroan Veteran

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem. Do końca tury ów stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4 oraz zyskuje niezniszczalność.

Transcendent Envoy

Latanie

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Triumphant Surge

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Zyskaj 3 życia.

Alirios, Enraptured

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania jeśli władasz bytem o typie Odbicie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Odbicie 3/2.

Ashiok's Erasure

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany czar.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów z taką samą nazwą jak owa wygnana karta.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki jej właściciela.

Brine Giant

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy urok pod twoim władaniem.

Callaphe, Beloved of the Sea

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi niebieskiego. (Każdy symbol {U} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Stwory i uroki pod twoim władaniem mają „Rzucanie czarów wskazujących ten byt kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej.”

Chain to Memory

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0. Wróż 2.

Deny the Divine

Skontruj wskazany czar stwora lub uroku. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego właściciela.

Eidolon of Philosophy

{6}{U}, poświęć tego stwora: Dobierz trzy karty.

Elite Instructor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Glimpse of Freedom

Dobierz kartę.

Ucieczka—{2}{U}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ichthyomorphosis

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i jest niebieską Rybą o bazowej sile i wytrzymałości 0/1.

Kiora Bests the Sea God

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 8/8 z antyklątwą.

II — Przekręć wszystkie nie-lądowe byty pod władaniem wskazanego przeciwnika. Nie odkręcą się one w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

III — Zyskaj władanie nad wskazanym bytem pod władaniem przeciwnika. Odkręć go.

Medomai's Prophecy

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I — Wróż 2.

II — Nazwij kartę.

III — Kiedy rzucisz czar o wybranej nazwie po raz pierwszy w tej turze, dobierz dwie karty.

IV — Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy.

Memory Drain

Skontruj wskazany czar. Wróż 2.

Nadir Kraken

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i stwórz żeton niebieskiego stwora Macka 1/1.

Naiad of Hidden Coves

O ile nie jest twoja tura, rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Nyxborn Seaguard

Omen of the Sea

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2, po czym dobierz kartę.

{2}{U}, poświęć ten urok: Wróż 2.

One with the Stars

Zaurocz stwora lub urok

Zauroczony byt jest urokiem i traci wszystkie inne typy karty. (Nadal ma swoje zdolności, ale nie jest już stworem.)

Protean Thaumaturge

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że niniejszy stwór stanie się kopią innego wskazanego stwora zachowując niniejszą zdolność.

Riptide Turtle

Błysk

Obronność

Sage of Mysteries

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli dwie karty.

Sea God's Scorn

Przywróć co najwyżej trzy wskazane stwory i/lub uroki do rąk ich właścicieli.

Shimmerwing Chimera

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć co najwyżej jeden wskazany urok pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Shoal Kraken

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Sleep of the Dead

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Ucieczka—{2}{U}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Starlit Mantle

Błysk

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zauroczony stwór do końca tury dostaje antyklątwę. (Nie może być wskazany przez czary ani zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Stern Dismissal

Przywróć wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Stinging Lionfish

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany nie-lądowy byt.

Sweet Oblivion

Wskazany gracz mieli cztery karty.

Ucieczka—{3}{U}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Thassa, Deep-Dwelling

Niezniszczalność

Dopóki twój kult niebieskiego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojego kroku końcowego wygnaj co najwyżej jednego innego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

{3}{U}: Przekręć innego wskazanego stwora.

Thassa's Intervention

Wybierz jedno —

 • Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść co najwyżej dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci dwukrotność {X}.

Thassa's Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest twoim kultem niebieskiego. Umieść co najwyżej jedną z nich na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Jeśli X jest większe lub równe liczbie kart w twojej bibliotece, wygrywasz grę. (Każdy symbol {U} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Thirst for Meaning

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę uroku.

Threnody Singer

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -X/-0, gdzie X jest twoim kultem niebieskiego. (Każdy symbol {U} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Thryx, the Sudden Storm

Błysk

Latanie

Rzucanie czarów o skrócie many 5 lub większym kosztuje cię o {1} mniej i nie mogą być one skontrowane.

Towering-Wave Mystic

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, wskazany gracz mieli tyle samo kart.

Triton Waverider

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Vexing Gull

Błysk

Latanie

Wavebreak Hippocamp

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, dobierz kartę.

Whirlwind Denial

Dla każdego czaru i zdolności pod władaniem twoich przeciwników, skontruj to, chyba że władca zapłaci {4}.

Witness of Tomorrows

Latanie

{3}{U}: Wróż 1.

Agonizing Remorse

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę lub dowolną kartę z jego cmentarza. Wygnaj ową kartę. Strać 1 życie.

Aphemia, the Cacophony

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać kartę uroku z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Aspect of Lamprey

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Zauroczony stwór ma więź życia.

Blight-Breath Catoblepas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Cling to Dust

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli to była karta stwora, zyskaj 3 życia. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Ucieczka—{3}{B}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Discordant Piper

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

Drag to the Underworld

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się w twój kult czarnego.)

Zniszcz wskazanego stwora.

Eat to Extinction

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Elspeth's Nightmare

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika.

II — Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

III — Wygnaj cmentarz wskazanego przeciwnika.

Enemy of Enlightenment

Latanie

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w rękach twoich przeciwników.

Na początku twojego kroku utrzymania każdy gracz odrzuca kartę.

Erebos, Bleak-Hearted

Niezniszczalność

Dopóki twój kult czarnego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

{1}{B}, poświęć innego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-1.

Erebos's Intervention

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X. Zyskaj X żyć.

 • Wygnaj co najwyżej dwukrotność X wskazanych kart z cmentarzy.

Final Death

Wygnaj wskazanego stwora.

Fruit of Tizerus

Wskazany gracz traci 2 życia.

Ucieczka—{3}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Funeral Rites

Dobierz dwie karty, strać 2 życia, po czym zmiel dwie karty.

Gravebreaker Lamia

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Rzucanie czarów z twojego cmentarza kosztuje cię o {1} mniej.

Gray Merchant of Asphodel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Grim Physician

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Hateful Eidolon

Więź życia

Ilekroć jakiś zauroczony stwór umrze, dobierz kartę za każdą Aurę pod twoim władaniem, która była do niego dołączona.

Inevitable End

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.”

Lampad of Death's Vigil

{1}, poświęć stwora: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, zyskaj 1 życie.

Minion's Return

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Mire Triton

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty i zyskaj 2 życia.

Mire's Grasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-3.

Mogis's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

Ucieczka—{2}{B}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Nightmare Shepherd

Latanie

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on 1/1 i jest dodatkowo Koszmarem oprócz swoich pozostałych typów.

Nyxborn Marauder

Omen of the Dead

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{2}{B}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Pharika's Libation

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

 • Wskazany przeciwnik poświęca urok.

Pharika's Spawn

Ucieczka—{5}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy wejdzie na pole bitwy w ten sposób, każdy przeciwnik poświęca stwora bez typu Gorgon.

Rage-Scarred Berserker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą go.)

Scavenging Harpy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Soulreaper of Mogis

{2}{B}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Temple Thief

Ten stwór nie może być blokowany przez zauroczone stwory i stwory-uroki.

Treacherous Blessing

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

Ilekroć rzucisz czar, strać 1 życie.

Kiedy ten urok zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Tymaret Calls the Dead

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Zmiel trzy karty. Następnie możesz wygnać kartę stwora lub uroku z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

III — Zyskaj X żyć i wróż X, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

Tymaret, Chosen from Death

Wytrzymałość tej karty jest równa twojemu kultowi czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

{1}{B}: Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy. Zyskaj po 1 życiu za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób.

Underworld Charger

Ten stwór nie może blokować.

Ucieczka—{4}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Venomous Hierophant

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty.

Woe Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

Poświęć innego stwora: Wróż 1.

Ucieczka—{3}{B}{B}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1.

The Akroan War

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Zyskaj władanie nad wskazanym stworem na czas pozostawania tego uroku na polu bitwy.

II — Do twojej następnej tury stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce, jeśli mogą.

III — Każdy przekręcony stwór zadaje sobie obrażenia równe swojej sile.

Anax, Hardened in the Forge

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi czerwonego. (Każdy symbol {R} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czerwonego.)

Ilekroć umrze ten lub inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 mający „Ten stwór nie może blokować.” Jeśli ów stwór miał siłę 4 lub większą, zamiast tego stwórz dwa takie żetony.

Arena Trickster

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Aspect of Manticore

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zauroczony stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

Blood Aspirant

Ilekroć poświęcisz byt, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{1}{R}, {T}, poświęć stwora lub urok: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Careless Celebrant

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 2 obrażenia.

Dreamshaper Shaman

Na początku twojego kroku końcowego możesz zapłacić {2}{R} i poświęcić nie-lądowy byt. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę nie-lądowego bytu. Umieść ją na polu bitwy, a pozostałem losowo na spodzie twojej biblioteki.

Dreamstalker Manticore

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Escape Velocity

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma pośpiech.

Ucieczka—{1}{R}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Fateful End

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Wróż 1.

Final Flare

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Flummoxed Cyclops

Zasięg

Ilekroć zaatakują co najmniej dwa stwory pod władaniem twoich przeciwników, ten stwór nie może blokować w tej potyczce.

Furious Rise

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać tę kartę do czasu wygnania kolejnej karty w ten sposób.

Hero of the Games

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Heroes of the Revel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 mający „Ten stwór nie może blokować.”

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Impending Doom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Kiedy zauroczony stwór umrze, ten urok zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Incendiary Oracle

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Jeśli stwór uszkodzony przez tego stwora miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Infuriate

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+2.

Iroas's Blessing

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 4 obrażenia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Irreverent Revelers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Nyxborn Brute

Omen of the Forge

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{2}{R}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Oread of Mountain's Blaze

{2}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ox of Agonas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Ucieczka—{R}{R}, wygnaj osiem innych karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Phoenix of Ash

Latanie, pośpiech

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Ucieczka—{2}{R}{R}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Portent of Betrayal

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Purphoros, Bronze-Blooded

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{2}{R}: Możesz umieścić kartę czerwonego stwora lub artefaktowego stwora z twojej ręki na polu bitwy. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Purphoros's Intervention

Wybierz jedno —

 • Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak X/1 z tratowaniem i pośpiechem. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi dwukrotność X obrażeń.

Satyr's Cunning

Stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 mający „Ten stwór nie może blokować.”

Ucieczka—{2}{R}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Skophos Maze-Warden

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Ilekroć inny stwór zostanie wskazany przez zdolność władanego przez ciebie lądu o nazwie Labyrinth of Skophos, możesz sprawić, że niniejszy stwór zawalczy z owym stworem. (Każdy z nich zada drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Skophos Warleader

{R}, poświęć innego stwora lub urok: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Stampede Rider

Tratowanie

Na początku każdej potyczki, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Storm Herald

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć dowolną liczbę kart typu Aura z twojego cmentarza na pole bitwy dołączając je do stworów pod twoim władaniem. Wygnaj owe Aury na początku twojego najbliższego kroku końcowego. Jeśli owe Aury miałyby opuścić pole bitwy, wygnaj je zamiast umieszczać je gdziekolwiek indziej.

Storm's Wrath

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi po 4 obrażenia.

Tectonic Giant

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zostanie wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, wybierz jedno —

 • Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

 • Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Wybierz jedną z nich. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

The Triumph of Anax

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I, II, III — Do końca tury wskazany stwór dostaje tratowanie oraz +X/+0, gdzie X jest liczbą znaczników opowieści na tym uroku.

IV — Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Underworld Breach

Każda nie-lądowa karta w twoim cmentarzu ma ucieczkę. Kosztem ucieczki jest jej koszt many plus wygnanie trzech innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucać karty z twojego cmentarza za ich koszt ucieczki.)

Na początku kroku końcowego, poświęć ten urok.

Underworld Fires

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu stworowi i wędrowcowi. Jeśli byt uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Underworld Rage-Hound

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ucieczka—{3}{R}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Arasta of the Endless Web

Zasięg

Ilekroć przeciwnik rzuci czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

The Binding of the Titans

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Każdy gracz mieli trzy karty.

II — Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy. Zyskaj po 1 życiu za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób.

III — Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chainweb Aracnir

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi z lataniem pod władaniem przeciwnika.

Ucieczka—{3}{G}{G}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając trzy znaczniki +1/+1.

Destiny Spinner

Czary stworów i uroków pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

{3}{G}: Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak X/X z tratowaniem i pośpiechem, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem. Nadal jest on lądem.

Dryad of the Ilysian Grove

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Lądy pod twoim władaniem mają każdy bazowy typ lądu oprócz swoich pozostałych typów.

The First Iroan Games

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I — Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

II — Umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

III — Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz dwie karty.

IV — Stwórz żeton Złota. (To artefakt z „Poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Gift of Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz zasięg.

Hydra's Growth

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, podwój liczbę znaczników +1/+1 na zauroczonym stworze.

Hyrax Tower Scout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wskazanego stwora.

Ilysian Caryatid

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, zamiast tego weź dwie many jednego dowolnego koloru.

Inspire Awe

Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze, z wyjątkiem tych zadanych przez zauroczone stwory lub stwory-uroki. Wróż 2.

Klothys's Design

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X, gdzie X jest twoim kultem zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Loathsome Chimera

Ucieczka—{4}{G}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Mantle of the Wolf

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Kiedy ten urok zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2.

Moss Viper

Dotyk śmierci

Mystic Repeal

Umieść wskazany urok na spodzie biblioteki właściciela.

Nessian Boar

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, władca owego stwora dobiera kartę.

Nessian Hornbeetle

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Nessian Wanderer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Nexus Wardens

Zasięg

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 2 życia.

Nylea, Keen-Eyed

Niezniszczalność

Dopóki twój kult zielonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej.

{2}{G}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, umieść ją w twojej ręce. W przeciwnym razie możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.

Nylea's Forerunner

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Nylea's Huntmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest twoim kultem zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Nylea's Intervention

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem dwukrotność X obrażeń.

Nyx Herald

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany zauroczony stwór lub stwór-urok pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Nyxbloom Ancient

Tratowanie

Jeśli przekręcisz byt biorąc manę, zamiast tego produkuje on trzykrotność owej many.

Nyxborn Colossus

Omen of the Hunt

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

{2}{G}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Pheres-Band Brawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Relentless Pursuit

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora i/lub kartę lądu w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Renata, Called to the Hunt

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Return to Nature

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Setessan Champion

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i dobierz kartę.

Setessan Petitioner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj tyle żyć, ile wynosi twój kult zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Setessan Skirmisher

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Setessan Training

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Skola Grovedancer

Ilekroć karta lądu zostanie umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, zyskaj 1 życie.

{2}{G}: Zmiel kartę.

Voracious Typhon

Ucieczka—{5}{G}{G}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając trzy znaczniki +1/+1.

Warbriar Blessing

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zauroczony stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Wolfwillow Haven

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

{4}{G}, poświęć ten urok: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Acolyte of Affliction

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty, po czym możesz przywrócić kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Allure of the Unknown

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik wygania spośród nich kartę nie będącą lądem, po czym umieść pozostałe w twojej ręce. Ów przeciwnik może rzucić wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Ashiok, Nightmare Muse

+1: Stwórz żeton czarno-niebieskiego stwora Koszmar 2/3 mający „Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, każdy przeciwnik wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.”

–3: Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela, po czym ów gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–7: Możesz rzucić z wygnania co najwyżej trzy czary spośród odkrytych kart będących własnością przeciwników bez płacenia ich kosztów many.

Atris, Oracle of Half-Truths

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik patrzy na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki i dzieli je na zakryty i odkryty stos. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi w twoim cmentarzu.

Bronzehide Lion

{G}{W}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go na pole bitwy. Jest urokiem typu Aura zauroczenia stwora pod twoim władaniem oraz zdolnością „{G}{W}: Zauroczony stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury” i traci wszystkie inne zdolności.

Calix, Destiny's Hand

+1: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–3: Wygnaj wskazanego stwora lub urok poza twoim władaniem dopóki wskazany urok pod twoim władaniem nie opuści pola bitwy.

–7: Przywróć wszystkie karty uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Dalakos, Crafter of Wonders

{T}: Weź {C}{C}. Użyj tej many tylko do rzucania czarów artefaktów lub aktywowania zdolności artefaktów.

Wyposażone stwory pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Devourer of Memory

Ilekroć co najmniej jedna karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i nie może być blokowany w tej turze.

{1}{U}{B}: Zmiel kartę.

Dream Trawler

Latanie, więź życia

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje antyklątwę. Odkręć go.

Enigmatic Incarnation

Na początku twojego kroku końcowego możesz poświęcić inny urok. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many o 1 większym niż skrót many poświęconego uroku, umieść ową kartę na polu bitwy, po czym przetasuj.

Eutropia the Twice-Favored

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór do końca tury zyskuje latanie.

Gallia of the Endless Dance

Pośpiech

Inne Satyry pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Ilekroć zaatakujesz co najmniej trzema stworami, możesz odrzucić losową kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz dwie karty.

Haktos the Unscarred

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz losowo 2, 3 lub 4.

Ten stwór ma ochronę przed każdym skrótem many innym niż wybrana liczba.

Hero of the Nyxborn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Klothys, God of Destiny

Niezniszczalność

Dopóki twój kult czerwonego i zielonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta lądu, weź {R} lub {G}. W przeciwnym razie zyskaj 2 życia, a ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Kroxa, Titan of Death's Hunger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go jeśli nie uciekł.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, każdy przeciwnik odrzuca kartę, po czym każdy przeciwnik, który nie odrzucił w ten sposób nie-lądowej karty, traci po 3 życia.

Ucieczka—{B}{B}{R}{R}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Kunoros, Hound of Athreos

Czujność, złowrogość, więź życia

Karty stworów w cmentarzach nie mogą wejść na pole bitwy.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy.

Mischievous Chimera

Latanie

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu. Wróż 1.

Polukranos, Unchained

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając sześć znaczników +1/+1. Ucieka mając zamiast tego dwanaście znaczników +1/+1.

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia, gdy ma znacznik +1/+1, zażegnaj owe obrażenia i usuń z niego tyle samo znaczników +1/+1.

{1}{B}{G}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem.

Ucieczka—{4}{B}{G}, wygnaj sześć innych kart z twojego cmentarza.

Rise to Glory

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

 • Przywróć wskazaną kartę Aury z twojego cmentarza na pole bitwy.

Siona, Captain of the Pyleas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Aury i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Ilekroć Aura pod twoim władaniem zostanie dołączona do stwora pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Slaughter-Priest of Mogis

Ilekroć poświęcisz byt, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

{2}, poświęć innego stwora lub urok: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Staggering Insight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Uro, Titan of Nature's Wrath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go jeśli nie uciekł.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zyskaj 3 życia i dobierz kartę, po czym możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Ucieczka—{G}{G}{U}{U}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Warden of the Chained

Tratowanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz stworem o sile 4 lub większej.

Altar of the Pantheon

Twój kult do każdego z kolorów i każdej kombinacji kolorów jest podniesiony o jeden.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz Bóstwem, Półbóstwem lub legendarnym urokiem, zyskaj 1 życie.

Bronze Sword

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Entrancing Lyre

Możesz nie odkręcać tego artefaktu podczas twojego kroku odkręcania.

{X}, {T}: Przekręć wskazanego stwora o sile X lub mniejszej. Nie odkręci się on w turze odkręcania swojego władcy dopóki niniejszy artefakt pozostaje przekręcony.

Mirror Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma antyklątwę oraz „Ilekroć stwór z dotykiem śmierci zablokuje lub zostaniee zablokowany przez tego stwora, zniszcz owego stwora.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Nyx Lotus

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Wybierz kolor. Weź tyle many tego koloru, ile wynosi twój kult tego koloru. (Twój kult danego koloru to liczba symboli many owego koloru w kosztach many bytów pod twoim władaniem.)

Shadowspear

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie oraz więź życia.

{1}: Permanenty pod władaniem twoich przeciwników tracą do końca tury antyklątwę i niezniszczalność.

Wyposaż {2}

Soul-Guide Lantern

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz każdego przeciwnika.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Thaumaturge's Familiar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Thundering Chariot

Pierwszy cios, tratowanie, pośpiech

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Wings of Hubris

Wyposażony stwór ma latanie.

Poświęć ten artefakt: Wyposażony stwór nie może być blokowany w tej turze. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Field of Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany nie-bazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Każdy gracz szuka w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Labyrinth of Skophos

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Usuń wskazanego atakującego lub blokującego stwora z potyczki.

Temple of Abandon

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Temple of Deceit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Temple of Enlightenment

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Temple of Malice

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Temple of Plenty

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Athreos, Shroud-Veiled

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojego kroku końcowego, umieść znacznik monety na innym wskazanym stworze.

Ilekroć stwór mający znacznik monety umrze lub zostanie wygnany, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Elspeth, Undaunted Hero

+2: Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

–2: Wyszukaj w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Sunlit Hoplite i umieść ją na polu bitwy. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

–8: Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają latanie i +X/+X, gdzie X jest twoim kultem białego.

Eidolon of Inspiration

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Elspeth's Devotee

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzy kartę o nazwie Elspeth, Undaunted Hero, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Sunlit Hoplite

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz wędrowcem o typie Elspeth.

Ashiok, Sculptor of Fears

+2: Dobierz kartę. Każdy gracz mieli dwie karty.

–5: Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

–11: Zyskaj władanie nad wszystkimi stworami pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Swimmer in Nightmares

Ten stwór dostaje +3/+0 o ile w którymkolwiek cmentarzu jest co najmniej dziesięć kart.

Ten stwór nie może być blokowany o ile władasz wędrowcem o typie Ashiok.

Mindwrack Harpy

Latanie

Na początku potyczki w twojej turze, każdy gracz mieli trzy karty.

Ashiok's Forerunner

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Ashiok, Sculptor of Fears, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Grasping Giant

Czujność

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, wygnaj owego stwora dopóki niniejszy stwór nie opuście pola bitwy.

Victory's Envoy

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Sphinx Mindbreaker

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli po dziesięć kart.

Serpent of Yawning Depths

Krakeny, Lewiatany, Ośmiornice i Wężowniki pod twoim władaniem nie mogą być blokowane, chyba że przez Krakeny, Lewiatany, Ośmiornice i Wężowniki.

Demon of Loathing

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca stwora.

Underworld Sentinel

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza.

Kiedy ten stwór umrze, umieść wszystkie wygnane przez niego karty na polu bitwy.

Deathbellow War Cry

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty stwora o typie Minotaur i różnych nazwach, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Terror of Mount Velus

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios.

Ironscale Hydra

Jeśli stwór miałby zadać niniejszemu stworowi obrażenia bojowe, zażegnaj je i umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Treeshaker Chimera

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz trzy karty.