Journey into Nyx (Podróż do Nyx)

Aegis of the Gods

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

Ajani's Presence

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje do końca tury +1/+1 oraz niezniszczalność. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz”, nie niszczą ich.)

Akroan Mastiff

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Armament of Nyx

Zaurocz stwora

O ile zauroczony stwór jest urokiem, ma podwójny cios. W przeciwnym razie zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane przez zauroczonego stwora. (Stwór z podwójnym ciosem zadaje obrażenia jako pierwszy cios i normalnie.)

Banishing Light

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Dawnbringer Charioteers

Latanie, więź życia

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Deicide

Wygnaj wskazany urok. Jeśli wygnana karta jest typu Bóg, wyszukaj w cmentarzu, ręce oraz bibliotece jej władcy dowolną liczbę kart o takiej samej nazwie i wygnaj je, po czym ów gracz tasuje.

Dictate of Heliod

Błysk

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Eagle of the Watch

Latanie, czujność

Eidolon of Rhetoric

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Font of Vigor

{2}{W}, poświęć ten urok: Zyskaj 7 żyć.

Godsend

Wyposażony stwór dostaje +3/+3.

Ilekroć wyposażony stwór blokuje lub jest blokowany przez co najmniej jednego stwora, możesz wygnać jednego z owych stworów.

Przeciwnicy nie mogą rzucać czarów z taką samą nazwą, jak karty wygnane przy użyciu tego artefaktu.

Wyposaż {3}

Harvestguard Alseids

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby być zadane w tej turze wskazanemu stworowi.

Lagonna-Band Trailblazer

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Launch the Fleet

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Do końca tury każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów zyskuje „Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Piechur 1/1.”

Leonin Iconoclast

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, zniszcz wskazanego stwora-urok pod władaniem przeciwnika.

Mortal Obstinacy

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz poświęcić ten urok. Jeśli tak zrobisz, zniszcz wskazany urok.

Nyx-Fleece Ram

Na początku twojego kroku utrzymania zyskaj 1 życie.

Oppressive Rays

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Aktywacja zdolności aktywowanych zauroczonego stwora kosztuje o {3} więcej.

Oreskos Swiftclaw

Phalanx Formation

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadają obrażenia zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Quarry Colossus

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść wskazanego stwora w bibliotece właściciela tuż pod X wierzchnimi kartami owej biblioteki, gdzie X jest liczbą Równin pod twoim władaniem.

Reprisal

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Sightless Brawler

Obdaruj {4}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+2 i nie może atakować samotnie.

Skybind

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Skyspear Cavalry

Latanie

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Stonewise Fortifier

{4}{W}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi przez wskazanego stwora w tej turze.

Supply-Line Cranes

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Tethmos High Priest

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Aerial Formation

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{U} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje do końca tury +1/+1 i latanie.

Battlefield Thaumaturge

Każdy rzucany przez ciebie czar sztuczki i obrzędu kosztuje o {1} mniej za każdego stwora, którego wskazuje.

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, zyskuje on antyklątwę do końca tury.

Cloaked Siren

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Countermand

Skontruj wskazany czar. Jego władca mieli cztery karty.

Crystalline Nautilus

Obdaruj {3}{U}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 i ma „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.”

Dakra Mystic

{U}, {T}: Każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Możesz umieścić ujawnione karty w cmentarzach właścicieli. Jeśli tego nie zrobisz, każdy gracz dobiera kartę.

Daring Thief

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zamienić władanie nad wskazanym nie-lądowym permanentem pod twoim władaniem oraz wskazanym permanentem pod władaniem przeciwnika, z którym współdzieli typ karty.

Dictate of Kruphix

Błysk

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Font of Fortunes

{1}{U}, poświęć ten urok: Dobierz dwie karty.

Godhunter Octopus

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada urokiem lub zauroczonym permanentem.

Hour of Need

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{U} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób, jego władca tworzy żeton niebieskiego stwora Sfinks 4/4 z lataniem.

Hubris

Przywróć wskazanego stwora i wszystkie Aury dołączone do niego do rąk ich właścicieli.

Hypnotic Siren

Obdaruj {5}{U}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Interpret the Signs

Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dobierze tyle kart, ile wynosi skrót many ujawnionej karty. (By wróżyć 3, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Kiora's Dismissal

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {U} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Przywróć dowolną liczbę wskazanych uroków do rąk ich właścicieli.

Pin to the Earth

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0.

Polymorphous Rush

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{U} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wybierz stwora na polu bitwy. Do końca tury każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów pod twoim władaniem staje się kopią wybranego stwora.

Pull from the Deep

Przywróć co najwyżej po jednej karcie sztuczki i obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Riptide Chimera

Latanie

Na początku twojego kroku rozliczania, przywróć urok pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Rise of Eagles

Stwórz dwa żetony niebieskiego stwora-uroku Ptak 2/2 z lataniem. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Sage of Hours

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Usuń wszystkie znaczniki +1/+1 z tego stwora: Za każde pięć znaczników usuniętych w ten sposób, weź dodatkową turę po obecnej.

Scourge of Fleets

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników o wytrzymałości X lub mniejszej do rąk właścicieli, gdzie X jest liczbą Wysp pod twoim władaniem.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Thassa's Devourer

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli dwie karty.

Thassa's Ire

{3}{U}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Triton Cavalry

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, możesz przywrócić wskazany urok do ręki właściciela.

Triton Shorestalker

Ten stwór nie może być blokowany.

War-Wing Siren

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Whitewater Naiads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Agent of Erebos

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Aspect of Gorgon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3 i ma dotyk śmierci. (Dowolna liczba obrażeń zadana przez niego stworowi wystarcza, by go zniszczyć.)

Bloodcrazed Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie umieszczony na tym stworze, usuń znacznik +1/+1 ze wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Brain Maggot

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nie-lądową kartę. Wygnaj ową kartę dopóki ten stwór nie opuści pola bitwy.

Cast into Darkness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0 i nie może blokować.

Cruel Feeding

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{B} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje do końca tury +1/+0 i więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Dictate of Erebos

Błysk

Ilekroć stwór pod twoim władaniem umrze, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Doomwake Giant

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Dreadbringer Lampads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór zyskuje zastraszanie do końca tury. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Extinguish All Hope

Zniszcz wszystkie stwory nie będące urokami.

Feast of Dreams

Zniszcz wskazanego zauroczonego stwora lub stwora będącego urokiem.

Felhide Petrifier

Dotyk śmierci

Inne Minotaury pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Font of Return

{3}{B}, poświęć ten urok: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gnarled Scarhide

Obdarowanie {3}{B} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten stwór nie może blokować.

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i nie może blokować.

Grim Guardian

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

King Macar, the Gold-Cursed

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz wygnać wskazanego stwora. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton Złota. (To artefakt mający „Poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Master of the Feast

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania każdy z przeciwników dobiera kartę.

Nightmarish End

Wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Nyx Infusion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 o ile jest urokiem. W przeciwnym razie dostaje -2/-2.

Pharika's Chosen

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Returned Reveler

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz mieli po trzy karty.

Ritual of the Returned

Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi. Jego siła jest równa sile owej kart, a jego wytrzymałość jest równa wytrzymałości owej karty.

Rotted Hulk

Silence the Believers

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{B} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów i wszystkie Aury dołączone do nich.

Spiteful Blow

Zniszcz wskazanego stwora i wskazany ląd.

Squelching Leeches

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Thoughtrender Lamia

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Tormented Thoughts

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wskazany gracz odrzuca tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Worst Fears

Władasz wskazanym graczem podczas najbliższej tury owego gracza. Wygnaj ten czar. (Widzisz wszystkie karty, jakie ów gracz mógłby widzieć i podejmujesz wszystkie decyzje za owego gracza.)

Akroan Line Breaker

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, dostaje on do końca tury +2/+0 oraz zastraszanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Bearer of the Heavens

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wszystkie permanenty na początku najbliższego kroku końcowego.

Bladetusk Boar

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Blinding Flare

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {R} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów nie może blokować w tej turze.

Cyclops of Eternal Fury

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Dictate of the Twin Gods

Błysk

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia permanentowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Eidolon of the Great Revel

Ilekroć gracz rzuci czar o skrócie many 3 lub niższym, ten stwór zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Flamespeaker's Will

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz poświęcić ten urok. Jeśli tak zrobisz, zniszcz wskazany artefakt.

Flurry of Horns

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Minotaur 2/3 z pośpiechem.

Font of Ire

{3}{R}, poświęć ten urok: Zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Forgeborn Oreads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Gluttonous Cyclops

{5}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Harness by Force

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{R} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Zyskaj do końca tury władanie nad dowolną liczbą wskazanych stworów. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Knowledge and Power

Ilekroć wróżysz, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Lightning Diadem

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Mogis's Warhound

Obdarowanie {2}{R} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Pensive Minotaur

Prophetic Flamespeaker

Podwójny cios, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

Riddle of Lightning

Wskaż dowolny cel. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Rollick of Abandon

Wszystkie stwory dostają do końca tury +2/-2.

Rouse the Mob

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{R} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje do końca tury +2/+0 i tratowanie.

Satyr Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Sigiled Skink

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Spawn of Thraxes

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile masz Gór pod władaniem.

Spite of Mogis

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile jest czarów sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Starfall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór jest urokiem, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Twinflame

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{R} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wskaż dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem i dla każdego z nich stwórz żeton będący jego kopią, ale mającą pośpiech. Wygnaj owe żetony na początku najbliższego kroku końcowego.

Wildfire Cerberus

{5}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zadaje on każdemu przeciwnikowi i każdemu stworowi pod ich władaniem po 2 obrażenia.

Bassara Tower Archer

Antyklątwa, zasięg

Colossal Heroics

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje od końca tury +2/+2. Odkręć owe stwory.

Consign to Dust

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Zniszcz dowolną liczbę wskazanych artefaktów i/lub uroków.

Desecration Plague

Zniszcz wskazany urok lub ląd.

Dictate of Karametra

Błysk

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Eidolon of Blossoms

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Font of Fertility

{1}{G}, poświęć ten urok: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Golden Hind

{T}: Weź {G}.

Goldenhide Ox

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Heroes' Bane

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znacznikami +1/+1.

{2}{G}{G}: Umieść na tym stworze X znaczników +1/+1, gdzie X to jego siła.

Humbler of Mortals

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Hydra Broodmaster

{X}{X}{G}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwórz X żetonów zielonego stwora Hydra X/X.

Kruphix's Insight

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Spośród nich umieść co najwyżej trzy karty uroków w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Market Festival

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowe dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Nature's Panoply

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wskaż dowolną liczbę stworów. Umieść znacznik +1/+1 na każdym z nich.

Nessian Game Warden

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą Lasów pod twoim władaniem. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Oakheart Dryads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Pheres-Band Thunderhoof

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na tym stworze dwa znaczniki +1/+1.

Pheres-Band Warchief

Czujność, tratowanie

Inne Centaury pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność i tratowanie.

Ravenous Leucrocota

Czujność

{6}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Renowned Weaver

{1}{G}, poświęć tego stwora: Stwórz trzy żetony zielonego stwora Pająk 1/3 z zasięgiem. (Może blokować stwory z lataniem.)

Reviving Melody

Wybierz jedną lub obie —

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Satyr Grovedancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Setessan Tactics

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Do końca tury każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje +1/+1 oraz „{T}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem.”

Solidarity of Heroes

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wskaż dowolną liczbę stworów. Podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym z nich.

Spirespine

Obdarowanie {4}{G} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten stwór blokuje w każdej potyczce, jeśli może.

Zauroczony stwór dostaje +4/+1 i blokuje w każdej potyczce, jeśli może.

Strength from the Fallen

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Swarmborn Giant

Kiedy otrzymasz obrażenia bojowe, poświęć tego stwora.

{4}{G}{G}: Monstrualność 2. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim 2 znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma on zasięg.

Ajani, Mentor of Heroes

+1: Rozmieść trzy znaczniki +1/+1 pośród jednego, dwa lub trzy wskazane stwory pod twoim władaniem.

+1: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Aury, stwora lub wędrowca i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–8: Zyskaj 100 żyć.

Athreos, God of Passage

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć inny stwór będący twoją własnością umrze, przywróć go do twojej ręki, chyba że wskazany przeciwnik zapłaci 3 życia.

Desperate Stand

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {R}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów dostaje do końca tury +2/+0, pierwszy cios i czujność.

Disciple of Deceit

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz odrzucić nie-lądową kartę. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę o takim samym skrócie many, ujawnij ją i mieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fleetfeather Cockatrice

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie, dotyk śmierci

{5}{G}{U}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Iroas, God of Victory

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość.

Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane atakującym stworom pod twoim władaniem.

Keranos, God of Storms

Niezniszczalność

O ile twój kult niebieskiego i czerwonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ujawnij pierwszą kartę dobieraną przez ciebie w każdej z twoich tur. Ilekroć ujawnisz w ten sposób kartę lądu, dobierz kartę. Ilekroć ujawnisz nie-lądową kartę w ten sposób, ten permanent zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kruphix, God of Horizons

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i niebieskiego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Nie masz limitu kart na ręce.

Jeśli niezużyta mana miałaby zostać utracona, zamiast tego staje się ona bezkolorowa.

Nyx Weaver

Zasięg

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

{1}{B}{G}, wygnaj tego stwora: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pharika, God of Affliction

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego i zielonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

{B}{G}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Jej właściciel tworzy żeton czarno-zielonego stwora-uroku Wąż 1/1 z dotykiem śmierci.

Revel of the Fallen God

Stwórz dwa żetony czerwono-zielonego stwora Satyr 2/2 z pośpiechem.

Stormchaser Chimera

Latanie

{2}{U}{R}: Wróż 1, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten stwór dostaje do końca tury +x/+0, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz ją umieścić na spodzie twojej biblioteki.)

Underworld Coinsmith

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{W}{B}, zapłać 1 życie: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Armory of Iroas

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Chariot of Victory

Wyposażony stwór ma pierwszy cios, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {1}

Deserter's Quarters

Możesz nie odkręcać tego artefaktu w twoim kroku odkręcania.

{6}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas kroku odkręcania swojego władcy o ile ten artefakt pozostaje przekręcony.

Gold-Forged Sentinel

Latanie

Hall of Triumph

Umieszczając ten artefakt na polu bitwy wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Mana Confluence

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.