Core Set 2019 (Zestaw Bazowy 2019)

Aegis of the Heavens

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+7.

Aethershield Artificer

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ajani, Adversary of Tyrants

+1: Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

–2: Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego stwórz trzy żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.”

Ajani's Last Stand

Ilekroć umrze będący pod twoim władaniem stwór lub wędrowiec, możesz poświęcić niniejszą kartę. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Awatar 4/4 z lataniem.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika spowoduje odrzucenie przez ciebie tej karty, jeśli władasz Równiną, stwórz żeton białego stwora Awatar 4/4 z lataniem.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ajani's Welcome

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Angel of the Dawn

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Cavalry Drillmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Cleansing Nova

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wszystkie stwory.

  • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Daybreak Chaplain

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Dwarven Priest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Gallant Cavalry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Herald of Faith

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj 2 życia.

Hieromancer's Cage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki ta karta nie opuści pola bitwy.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Invoke the Divine

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Isolate

Wygnaj wskazany byt o skrócie many równym 1.

Knight of the Tusk

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Knight's Pledge

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Lena, Selfless Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 za każdego nieżetonowego stwora pod twoim władaniem.

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem o sile mniejszej niż siła tego stwora zyskują niezniszczalność do końca tury.

Leonin Vanguard

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz co najmniej trzema stworami, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1, a ty zyskaj 1 życie.

Leonin Warleader

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Loxodon Line Breaker

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Militia Bugler

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora o sile 2 lub mniejszej i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Novice Knight

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

O ile ten stwór jest zauroczony lub wyposażony, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Oreskos Swiftclaw

Pegasus Courser

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór do końca tury zyskuje latanie.

Remorseful Cleric

Latanie

Poświęć tego stwora: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Resplendent Angel

Latanie

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 5 żyć w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

{3}{W}{W}{W}: Do końca tury ten stwór dostaje +2/+2 oraz więź życia.

Revitalize

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Rustwing Falcon

Latanie

Shield Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez czerwone stwory.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, zyskaj 3 życia.

Star-Crowned Stag

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Suncleanser

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

  • Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego stwora. Nie może on otrzymywać znaczników dopóki niniejszy stwór jest na polu bitwy.

  • Wskazany przeciwnik traci wszystkie znaczniki. Ów gracz nie może otrzymać znaczników dopóki ten stwór jest na polu bitwy.

Take Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Trusty Packbeast

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Valiant Knight

Inni Rycerze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}{W}: Rycerze pod twoim władaniem zyskują podwójny cios do końca tury.

Aether Tunnel

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i nie może być blokowany.

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Aven Wind Mage

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Aviation Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Departed Deckhand

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

{3}{U}: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

Disperse

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Divination

Dobierz dwie karty.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Dwindle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0.

Kiedy zauroczony stwór zablokuje, zniszcz go. (Atakujący stwór pozostaje zablokowany.)

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Exclusion Mage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Frilled Sea Serpent

{5}{U}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Gearsmith Prodigy

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz artefaktem.

Ghostform

Co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Horizon Scholar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Metamorphic Alteration

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz stwora.

Zauroczony stwór jest kopią wybranego stwora.

Mirror Image

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia stwora pod twoim władaniem.

Mistcaller

Poświęć tego stwora: Do końca tury, jeśli nie-żetonowy stwór miałby wejść na pole bitwy, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Mystic Archaeologist

{3}{U}{U}: Dobierz dwie karty.

Omenspeaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Omniscience

Możesz rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

One with the Machine

Dobierz tyle kart, ile wynosi najwyższy skrót many spośród artefaktów pod twoim władaniem.

Patient Rebuilding

Na początku twojego kroku utrzymania wskazany przeciwnik mieli trzy karty, po czym ty dobierz kartę za każdą kartę lądu umieszczoną w ten sposób w owym cmentarzu.

Psychic Corrosion

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik mieli po dwie karty.

Sai, Master Thopterist

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{1}{U}, poświęć dwa artefakty: Dobierz kartę.

Salvager of Secrets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scholar of Stars

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz artefaktem, dobierz kartę.

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Skilled Animator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem z bazową siłą i wytrzymałością 5/5 na czas przebywania niniejszego stwora na polu bitwy.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Supreme Phantom

Latanie

Inne Duchy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Surge Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez zielone stwory.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

{1}{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Switcheroo

Zamień władanie nad dwoma wskazanymi stworami.

Tezzeret, Artifice Master

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

0: Dobierz kartę. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zamiast tego dobierz dwie karty.

–9: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.”

Tolarian Scholar

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Uncomfortable Chill

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-0.

Dobierz kartę.

Wall of Mist

Obronność

Windreader Sphinx

Latanie

Ilekroć stwór z lataniem zaatakuje, możesz dobrać kartę.

Abnormal Endurance

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Blood Divination

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz trzy karty.

Bogstomper

Bone Dragon

Latanie

{3}{B}{B}, wygnaj siedem innych kart z twojego cmentarza: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Child of Night

Więź życia

Death Baron

Szkielety pod twoim władaniem oraz inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają dotyk śmierci.

Demon of Catastrophes

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Latanie, tratowanie

Diregraf Ghoul

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Fell Specter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

Fraying Omnipotence

Każdy gracz traci połowę swojego życia, po czym odrzuca połowę kart ze swojej ręki, po czym poświęca połowę stworów pod swoim władaniem, za każdym razem zaokrąglając w górę.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Graveyard Marshal

{2}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombie 2/2.

Hired Blade

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Infernal Reckoning

Wygnaj wskazanego bezkolorowego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Infernal Scarring

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Isareth the Awakener

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem zwłok. Jeśli ów stwór miałby opuścić pole bitwy, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej.

Lich's Caress

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskaj 3 życia.

Liliana, Untouched by Death

+1: Zmiel trzy karty. Jeśli co najmniej jedna z nich jest kartą Zombi, każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

–2: Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

–3: W tej turze możesz rzucać czary Zombi z twojego cmentarza.

Liliana's Contract

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz cztery karty i strać 4 życia.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej czterema Demonami o różnych nazwach, wygrywasz grę.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nightmare's Thirst

Zyskaj 1 życie. Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Open the Graves

Ilekroć nie-żetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Phylactery Lich

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy umieść znacznik filakterium na artefakcie pod twoim władaniem.

Kiedy nie masz we władaniu żadnego bytu mającego znacznik filakterium, poświęć tego stwora.

Plague Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez białe stwory.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Ravenous Harpy

Latanie

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Skeleton Archer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Skymarch Bloodletter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Sovereign's Bite

Wskazany gracz traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Stitcher's Supplier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel trzy karty.

Strangling Spores

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Two-Headed Zombie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Vampire Neonate

{2}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Vampire Sovereign

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Walking Corpse

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Alpine Moon

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij nie-bazowy ląd.

Lądy o wybranej nazwie pod władaniem twoich przeciwników tracą wszystkie zdolności i typy lądów oraz zyskują „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Apex of Power

Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać czary wygnane w ten sposób.

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki, weź dziesięć many w dowolnym jednym kolorze.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Boggart Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Catalyst Elemental

Poświęć tego stwora: Weź {R}{R}.

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Dobierz kartę.

Dark-Dweller Oracle

{1}, poświęć stwora: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze. (Nadal trzeba opłacić jej koszty. Możesz zagrać ląd w ten sposób tylko jeśli masz jeszcze możliwość zagrania lądu w tej turze.)

Demanding Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi 5 obrażeń, chyba że ów gracz poświęci stwora.

Dismissive Pyromancer

{R}, {T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

{2}{R}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Doublecast

Kiedy rzucisz w tej turze swój kolejny czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Electrify

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Fiery Finish

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 7.

Fire Elemental

Goblin Instigator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Motivator

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Goblin Trashmaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Poświęć Goblina: Zniszcz wskazany artefakt.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Havoc Devils

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Hostile Minotaur

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inferno Hellion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór atakował lub blokował w tej turze, jego właściciel wtasowuje go do swojej biblioteki.

Lathliss, Dragon Queen

Latanie

Ilekroć inny nie-żetonowy Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

{1}{R}: Smoki pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Mare

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten stwór nie może być blokowany przez niebieskie stwory.

{1}{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Onakke Ogre

Sarkhan, Fireblood

+1: Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

+1: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów Smoków.

–7: Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Sarkhan's Unsealing

Ilekroć rzucisz stwora o sile 4, 5 lub 6, ten urok zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Ilekroć rzucisz stwora o sile 7 lub większej, ten urok zadaje każdemu przeciwnikowi oraz każdemu stworowi i wędrowcowi pod ich władaniem po 4 obrażenia.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Siegebreaker Giant

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

{3}{R}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Smelt

Zniszcz wskazany artefakt.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Spit Flame

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Ilekroć Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios.

Tectonic Rift

Zniszcz wskazany ląd. Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Thud

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Viashino Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volley Veteran

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika tyle obrażeń, iloma Goblinami władasz.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Centaur Courser

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Daggerback Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Declare Dominance

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury. Wszystkie stwory mogące go blokować w tej turze, robią to.

Druid of Horns

Ilekroć rzucisz czar Aury wskazujący tego stwora, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Druid of the Cowl

{T}: Weź {G}.

Dryad Greenseeker

{T}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz ją ujawnić i umieścić w twojej ręce.

Elvish Clancaller

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{4}{G}{G}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Elvish Clancaller, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Ghastbark Twins

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Gigantosaurus

Goreclaw, Terror of Qal Sisma

Rzucanie stworów o sile 4 lub większej kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy stwór pod twoim władaniem mający siłę 4 lub większą do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Greenwood Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Highland Game

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 2 życia.

Hungering Hydra

Ta karta wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Oakenform

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Prodigious Growth

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +7/+7 i ma tratowanie.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Recollect

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rhox Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Root Snare

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Runic Armasaur

Ilekroć przeciwnik aktywuje nie dającą many zdolność stwora lub lądu, możesz dobrać kartę.

Scapeshift

Poświęć dowolną liczbę lądów. Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej tyle samo kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Talons of Wildwood

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe graczowi lub wędrowcowi, którego atakuje.)

{2}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thorn Lieutenant

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Thornhide Wolves

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Vigilant Baloth

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Vine Mare

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ten stwór nie może być blokowany przez czarne stwory.

Vivien Reid

+1: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–3: Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

–8: Dostajesz emblemat mający „Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 oraz mają czujność, tratowanie i niezniszczalność.”

Vivien's Invocation

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora spośród nich na polu bitwy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Kiedy stwór jest umieszczany na polu bitwy w ten sposób, zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Wall of Vines

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Aerial Engineer

O ile władasz artefaktem, ten stwór dostaje +2/+0 i ma latanie.

Arcades, the Strategist

Latanie, czujność

Ilekroć stwór z obronnością wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Każdy stwór z obronnością pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast sile oraz może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Brawl-Bash Ogre

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Chromium, the Mutable

Błysk

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie

Odrzuć kartę: Do końca tury ten stwór staje się Człowiekiem z bazową siłą i wytrzymałością 1/1, traci wszystkie zdolności i zyskuje antyklątwę. Nie może być blokowany w tej turze.

Draconic Disciple

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{7}, {T}, poświęć tego stwora: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Enigma Drake

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Heroic Reinforcements

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1. Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 oraz pośpiech. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Nicol Bolas, the Ravager

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

{4}{U}{B}{R}: Wygnaj ten byt i przywróć go transformowany na pole bitwy pod władaniem właściciela. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Nicol Bolas, the Arisen

+2: Dobierz dwie karty.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 10 obrażeń.

–4: Umieść wskazaną kartę stwora lub wędrowca z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

–12: Wygnaj wszystkie oprócz spodniej karty z biblioteki wskazanego gracza.

Palladia-Mors, the Ruiner

Latanie, czujność, tratowanie

Ten stwór ma antyklątwę o ile nie zadał jeszcze obrażeń.

Poison-Tip Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć inny stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Psychic Symbiont

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę, a ty dobierz kartę.

Regal Bloodlord

Latanie

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życia w tej turze, stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Satyr Enchanter

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Skyrider Patrol

Latanie

Na początku potyczki w twojej turze możesz zapłacić {G}{U}. Kiedy to zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem i ów stwór do końca tury zyskuje latanie.

Vaevictis Asmadi, the Dire

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, u każdego z graczy wskaż byt pod władaniem danego gracza. Owi gracze poświęcają owe byty. Każdy gracz, który poświęcił byt w ten sposób, ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, po czym umieszcza ją na polu bitwy jeśli jest to karta bytu.

Amulet of Safekeeping

Ilekroć zostajesz wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że ich władca zapłaci {1}.

Żetony stworów dostają -1/-0.

Arcane Encyclopedia

{3}, {T}: Dobierz kartę.

Chaos Wand

{4}, {T}: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna kartę sztuczki lub obrzędu. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieść pozostałe wygnane w ten sposób karty losowo na spodzie owej biblioteki.

Crucible of Worlds

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Desecrated Tomb

Ilekroć co najmniej jedna karta stwora opuści twój cmentarz, stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Diamond Mare

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Ilekroć rzucisz czar wybranego koloru, zyskaj 1 życie.

Dragon's Hoard

Ilekroć Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik złota na tym artefakcie.

{T}, usuń znacznik złota z tego artefaktu: Dobierz kartę.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Explosive Apparatus

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Field Creeper

Fountain of Renewal

Na początku twojego kroku utrzymania zyskaj 1 życie.

{3}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Gargoyle Sentinel

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Do końca tury ten stwór traci obronność i zyskuje latanie.

Gearsmith Guardian

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz niebieskim stworem.

Magistrate's Scepter

{4}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego artefaktu: Weź dodatkową turę po obecnej.

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Marauder's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Rogue's Gloves

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sigiled Sword of Valeron

Wyposażony stwór dostaje +2/+0, ma czujność i jest dodatkowo Rycerzem oprócz swoich innych typów.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz atakujący żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Wyposaż {3}

Skyscanner

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Suspicious Bookcase

Obronność

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Transmogrifying Wand

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki ładunku.

{1}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton białego stwora Wół 2/4. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Detection Tower

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Do końca tury twoi przeciwnicy oraz stwory pod ich władaniem mające antyklątwę mogą być wskazywani przez czary i zdolności pod twoim władaniem tak, jakby nie mieli antyklątwy.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Ajani, Wise Counselor

+2: Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

–3: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

–9: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Ajani's Influence

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich białą kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Court Cleric

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem o typie Ajani.

Serra's Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Silverbeak Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Tezzeret, Cruel Machinist

+1: Dobierz kartę.

0: Do końca tury wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się dodatkowo stworem 5/5 oprócz swoich innych typów.

–7: Umieść na polu bitwy dowolną liczbę zakrytych kart z twojej ręki. Są artefaktowymi stworami 5/5.

Riddlemaster Sphinx

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Pendulum of Patterns

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Tezzeret's Gatebreaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić niebieską lub artefaktową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

{5}{U}, {T}, poświęć ten artefakt: Stwory pod twoim władaniem nie mogą być blokowane w tej turze.

Tezzeret's Strider

O ile władasz wędrowcem o typie Tezzeret, niniejszy stwór ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Liliana, the Necromancer

+1: Wskazany gracz traci 2 życia.

–1: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

–7: Zniszcz co najwyżej dwa wskazane stwory. Umieść co najwyżej dwie karty stworów z cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem.

Arisen Gorgon

Ten stwór ma dotyk śmierci o ile masz we władaniu wędrowca o typie Liliana. (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Gravewaker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Liliana's Spoils

Wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich czarną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Sarkhan, Dragonsoul

+2: Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi i każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 4 obrażenia.

–9: Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Smoków, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Sarkhan's Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich czerwoną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Sarkhan's Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć aktywujesz zdolność wędrowca o typie Sarkhan, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Vivien of the Arkbow

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile.

–9: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +9/+9 i tratowanie.

Aggressive Mammoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Skalla Wolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić zieloną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Ursine Champion

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3 i staje się Niedźwiedziem Berserkerem. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Vivien's Jaguar

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{2}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz wędrowcem o typie Vivien.

Nexus of Fate

Weź dodatkową turę po obecnej.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij ją i wtasuj do biblioteki jej właściciela.

Sun Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Air Elemental

Latanie

Befuddle

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0.

Dobierz kartę.

Mist-Cloaked Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Grasping Scoundrel

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile atakuje.

Radiating Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi 3 obrażenia oraz po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.