Core Set 2019 (Zestaw Bazowy 2019)

Aegis of the Heavens

Wskazany stwór dostaje +1/+7 do końca tury.

Aethershield Artificer

Na początku walki w twojej turze, wskazany artefaktyczny stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+2 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ajani, Adversary of Tyrants

+1: Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

–2: Przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniej z twojego cmentarza na pole walki.

–7: Dostajesz emblemat o treści „Na początku twojego kroku końcowego stwórz trzy żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.”

Ajani's Last Stand

Ilekroć umrze będący pod twoim władaniem stwór lub wędrowiec, możesz poświęcić tę kartę. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Awatar 4/4 z lataniem.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje odrzucenie przez ciebie tej karty, jeśli władasz Równiną, stwórz żeton białego stwora Awatar 4/4 z lataniem.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskujesz życie, połóż znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ajani's Welcome

Ilekroć stwór wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, zyskujesz 1 życie.

Angel of the Dawn

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Cavalry Drillmaster

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Cleansing Nova

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wszystkie stwory.

  • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Daybreak Chaplain

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Dwarven Priest

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie za każdego stwora pod twoim władaniem.

Gallant Cavalry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Herald of Faith

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, zyskujesz 2 życia.

Hieromancer's Cage

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika dopóki ta karta nie opuści pola walki.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+1 do końca tury.

Invoke the Divine

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskujesz 4 życia.

Isolate

Wygnaj wskazany permanent o skróconym koszcie many równym 1.

Knight of the Tusk

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Knight's Pledge

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Lena, Selfless Champion

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 za każdego nie będącego żetonem stwora pod twoim władaniem.

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem o sile mniejszej niż siła tego stwora zyskują niezniszczalność do końca tury.

Leonin Vanguard

Na początku walki w twojej turze, jeśli władasz co najmniej trzema stworami, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury, a ty zyskujesz 1 życie.

Leonin Warleader

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Loxodon Line Breaker

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mighty Leap

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 oraz latanie.

Militia Bugler

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora o sile 2 lub mniejszej i dołożyć ją do twojej reki. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Novice Knight

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

O ile ten stwór jest zauroczony lub wyposażony, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Oreskos Swiftclaw

Pegasus Courser

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, inny wskazany atakujący stwór zyskuje latanie do końca tury.

Remorseful Cleric

Latanie

Poświęć tego stwora: Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Resplendent Angel

Latanie

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 5 życia w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

{3}{W}{W}{W}: Do końca tury ten stwór dostaje +2/+2 oraz więź życia.

Revitalize

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Rustwing Falcon

Latanie

Shield Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez czerwone stwory.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki lub zostanie wskazana przez władany przez przeciwnika czar lub zdolność, zyskujesz 3 życia.

Star-Crowned Stag

Ilekroć ten stwór atakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Suncleanser

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wybierz jedno —

  • Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego stwora. Nie może on otrzymywać znaczników dopóki niniejszy stwór jest na polu walki.

  • Wskazany przeciwnik traci wszystkie znaczniki. Ów gracz nie może otrzymać znaczników dopóki ten stwór jest na polu walki.

Take Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Trusty Packbeast

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Valiant Knight

Inni Rycerze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}{W}: Rycerze pod twoim władaniem zyskują podwójny cios do końca tury.

Aether Tunnel

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i nie może być blokowany.

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Aven Wind Mage

Latanie

Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Aviation Pioneer

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Bone to Ash

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Departed Deckhand

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

{3}{U}: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany, chyba że przez Duchy.

Disperse

Zwróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Divination

Dobierz dwie karty.

Djinn of Wishes

Latanie

Ta karta wchodzi na pole walki z trzema znacznikami życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Dwindle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0.

Kiedy zauroczony stwór zablokuje, zniszcz go. (Atakujący stwór pozostaje zablokowany.)

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Exclusion Mage

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Frilled Sea Serpent

{5}{U}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Gearsmith Prodigy

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz artefaktem.

Ghostform

Co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Horizon Scholar

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Metamorphic Alteration

Zaurocz stwora

Kładąc tę kartę na polu walki wybierz stwora.

Zauroczony stwór jest kopią wybranego stwora.

Mirror Image

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole walki jako kopia dowolnego stwora pod twoim władaniem.

Mistcaller

Poświęć tego stwora: Do końca tury, jeśli nie-żetonowy stwór miałby wejść na pole walki, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Mystic Archaeologist

{3}{U}{U}: Dobierz dwie karty.

Omenspeaker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Omniscience

Możesz rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

One with the Machine

Dobierz tyle kart, ile wynosi najwyższy skrócony koszt many spośród artefaktów pod twoim władaniem.

Patient Rebuilding

Na początku twojego kroku utrzymania wskazany przeciwnik umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu, a następnie ty dobierasz kartę za każdą kartę lądu umieszczoną w ten sposób w owym cmentarzu.

Psychic Corrosion

Ilekroć dobierasz kartę, każdy przeciwnik umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Sai, Master Thopterist

Ilekroć rzucasz czar artefaktu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

{1}{U}, poświęć dwa artefakty: Dobierz kartę.

Salvager of Secrets

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scholar of Stars

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli władasz artefaktem, dobierz kartę.

Sift

Dobierz trzy karty, następnie odrzuć kartę.

Skilled Animator

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktycznym stworem z bazową siłą i wytrzymałością 5/5 na czas przebywania niniejszej karty na polu walki.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Snapping Drake

Latanie

Supreme Phantom

Latanie

Inne Duchy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Surge Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez zielone stwory.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

{1}{U}: Ten stwór dostaje +2/-2 do końca tury.

Switcheroo

Zamień władanie nad dwoma wskazanymi stworami.

Tezzeret, Artifice Master

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

0: Dobierz kartę. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zamiast tego dobierz dwie karty.

–9: Dostajesz emblemat o treści „Na początku twojego kroku końcowego poszukaj w twojej bibliotece karty permanentu, umieść ją na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.”

Tolarian Scholar

Totally Lost

Umieść wskazany nielądowy permanent na wierzchu biblioteki jego właściciela.

Uncomfortable Chill

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -2/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Wall of Mist

Obronność

Windreader Sphinx

Latanie

Ilekroć atakuje stwór z lataniem, możesz dobrać kartę.

Abnormal Endurance

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz zdolność „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole walki pod władanie jego właściciela.”

Blood Divination

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz trzy karty.

Bogstomper

Bone Dragon

Latanie

{3}{B}{B}, wygnaj siedem innych kart z twojego cmentarza: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki, przekręconą.

Child of Night

Więź życia

Death Baron

Szkielety pod twoim władaniem oraz inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają dotyk śmierci.

Demon of Catastrophes

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Latanie, tratowanie

Diregraf Ghoul

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskujesz życie, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Fell Specter

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, ów gracz traci 2 życia.

Fraying Omnipotence

Każdy gracz traci połowę swojego życia, następnie odrzuca połowę kart ze swojej ręki, następnie poświęca połowę stworów pod swoim władaniem, za każdym razem zaokrąglając wzwyż.

Gravedigger

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Graveyard Marshal

{2}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombie 2/2.

Hired Blade

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Infectious Horror

Ilekroć ten stwór atakuje, każdy przeciwnik traci 2 życia.

Infernal Reckoning

Wygnaj wskazanego bezkolorowego stwora. Zyskujesz życie równe jego sile.

Infernal Scarring

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma zdolność „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Isareth the Awakener

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz zapłacić {X}. Kiedy tak zrobisz, zwróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many X z twojego cmentarza na pole walki ze znacznikiem zwłok. Jeśli ów stwór miałby opuścić pole walki, wygnaj go zamiast umieszczać go gdziekolwiek indziej.

Lich's Caress

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskujesz 3 życia.

Liliana, Untouched by Death

+1: Umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli przynajmniej jedna z nich jest kartą Zombi, każdy przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskujesz 2 życia.

–2: Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

–3: W tej turze możesz rzucać karty Zombi z twojego cmentarza.

Liliana's Contract

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierasz cztery karty i tracisz 4 życia.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej czterema Demonami o różnych nazwach, wygrywasz grę.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, następnie odrzuć kartę.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nightmare's Thirst

Zyskujesz 1 życie. Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury, gdzie X jest ilością życia zyskaną przez ciebie w tej turze.

Open the Graves

Ilekroć nie-żetonowy stwór pod twoim władaniem umiera, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Phylactery Lich

Niezniszczalność

Kładąc tę kartę na polu walki umieść znacznik filakterium na artefakcie pod twoim władaniem.

Kiedy nie masz we władaniu żadnego permanentu mającego znacznik filakterium, poświęć tego stwora.

Plague Mare

Ten stwór nie może być blokowany przez białe stwory.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1 do końca tury.

Ravenous Harpy

Latanie

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole walki, przekręconą.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Skeleton Archer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel 1.

Skymarch Bloodletter

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Sovereign's Bite

Wskazany gracz traci 3 życia, a ty zyskujesz 3 życia.

Stitcher's Supplier

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki lub umrze, umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Strangling Spores

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury.

Two-Headed Zombie

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Vampire Neonate

{2}, {T}: Każdy przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Vampire Sovereign

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskujesz 3 życia.

Walking Corpse

Act of Treason

Zyskujesz władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Alpine Moon

Kładąc tę kartę na polu walki wybierz nazwę nie-bazowego lądu.

Lądy pod władaniem twoich przeciwników o wybranej nazwie tracą wszystkie typy lądów i zdolności oraz zyskują zdolność „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Apex of Power

Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać nie-lądowe karty wygnane w ten sposób.

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki, dostajesz dziesięć many w dowolnym jednym kolorze.

Banefire

Ten czar zadaje X obrażeń w dowolny cel.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Boggart Brute

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Catalyst Elemental

Poświęć tego stwora: Weź {R}{R}.

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskuję tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych w gracza lub wędrowca, którego atakuje.)

Dobierz kartę.

Dark-Dweller Oracle

{1}, poświęć stwora: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze. (Nadal trzeba opłacić jej koszty. Możesz zagrać ląd w ten sposób tylko jeśli masz jeszcze możliwość zagrania lądu w tej turze.)

Demanding Dragon

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 5 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi, chyba że ów gracz poświęci stwora.

Dismissive Pyromancer

{R}, {T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

{2}{R}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Doublecast

Kiedy będziesz rzucać następny czar sztuczki lub obrzędu w tej turze, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Dragon Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem oraz zdolnością „{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.”

Electrify

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Fiery Finish

Ten czar zadaje 7 obrażeń wskazanemu stworowi.

Fire Elemental

Goblin Instigator

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Motivator

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Goblin Trashmaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Poświęć Goblina: Zniszcz wskazany artefakt.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Havoc Devils

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Hostile Minotaur

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Inferno Hellion

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór atakował lub blokował w tej turze, jego właściciel wtasowuje go do swojej biblioteki.

Lathliss, Dragon Queen

Latanie

Ilekroć inny nie-żetonowy Smok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem , stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

{1}{R}: Smoki pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Lava Axe

Ten czar zadaje 5 obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Lightning Mare

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten stwór nie może być blokowany przez niebieskie stwory.

{1}{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Lightning Strike

Ten czar zadaje 3 obrażenia dowolnemu celowi.

Onakke Ogre

Sarkhan, Fireblood

+1: Możesz odrzucić kartę. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

+1: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów. Wydaj tę manę tylko na rzucanie czarów Smoków.

–7: Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Sarkhan's Unsealing

Ilekroć rzucasz czar stwora o sile 4, 5 lub 6, ten permanent zadaje 4 obrażenia w dowolny cel.

Ilekroć rzucasz czar stwora o sile 7 lub większej, ten permanent zadaje po 4 obrażenia każdemu przeciwnikowi oraz każdemu stworowi i wędrowcowi pod ich władaniem.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Siegebreaker Giant

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

{3}{R}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Smelt

Zniszcz wskazany artefakt.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on 3 obrażenia w dowolny cel.

Spit Flame

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Ilekroć Smok wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {R}. Jeśli to zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sure Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 oraz pierwszy cios.

Tectonic Rift

Zniszcz wskazany ląd. Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Thud

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje w dowolny cel obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają +2/+0 do końca tury.

Viashino Pyromancer

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Volcanic Dragon

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Volley Veteran

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika obrażenia równe liczbie Goblinów pod twoim władaniem.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Centaur Courser

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Daggerback Basilisk

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Declare Dominance

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury. Wszystkie stwory mogące go blokować w tej turze, robią to.

Druid of Horns

Ilekroć rzucasz czar Aury wskazujący na tego stwora, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Druid of the Cowl

{T}: Weź {G}.

Dryad Greenseeker

{T}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz ją ujawnić i umieścić w twojej ręce.

Elvish Clancaller

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{4}{G}{G}, {T}: Poszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Elvish Clancaller, umieść ją na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Ghastbark Twins

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej walce.

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Gigantosaurus

Goreclaw, Terror of Qal Sisma

Rzucanie czarów stworów o sile 4 lub większej kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór atakuje, każdy stwór pod twoim władaniem mający siłę 4 lub większą dostaje do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Greenwood Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Highland Game

Kiedy ten stwór umrze, zyskujesz 2 życia.

Hungering Hydra

Ta karta wchodzi na pole walki mając na sobie X znaczników +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Oakenform

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskujesz 7 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Prodigious Growth

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +7/+7 i ma tratowanie.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Recollect

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rhox Oracle

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Root Snare

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze.

Runic Armasaur

Ilekroć przeciwnik aktywuje nie dającą many zdolność stwora lub lądu, możesz dobrać kartę.

Scapeshift

Poświęć dowolną liczbę lądów. Poszukaj w twojej bibliotece co najwyżej tyle samo kart lądów, umieść je przekręcone na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Talons of Wildwood

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe graczowi lub wędrowcowi, którego atakuje.)

{2}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thorn Lieutenant

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany orzez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Elfi Wojownik 1/1.

{5}{G}: Ten stwór dostaje +4/+4 do końca tury.

Thornhide Wolves

Titanic Growth

Wskazany stwór dostaje +4/+4 do końca tury.

Vigilant Baloth

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Vine Mare

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ten stwór nie może być blokowany przez czarne stwory.

Vivien Reid

+1: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

–3: Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają czujność, tratowanie i niezniszczalność.”

Vivien's Invocation

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora spośród nich na polu walki. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności. Kiedy stwór jest umieszczany na polu walki w ten sposób, zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Wall of Vines

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Aerial Engineer

O ile władasz artefaktem, ten stwór dostaje +2/+0 i ma latanie.

Arcades, the Strategist

Latanie, czujność

Ilekroć stwór z obronnością wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Każdy stwór z obronnością pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast sile oraz może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Brawl-Bash Ogre

Złowrogość (Ten stwór nie może być zablokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz poświęcić innego stwora. Jeśli tak zrobisz, ten stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Chromium, the Mutable

Błysk

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie

Odrzuć kartę: Do końca tury ten stwór staje się Człowiekiem z bazową siłą i wytrzymałością 1/1, traci wszystkie zdolności i zyskuje antyklątwę. Nie może być blokowany w tej turze.

Draconic Disciple

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{7}, {T}, poświęć tego stwora: Stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Enigma Drake

Latanie

Siła tego stwora jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Heroic Reinforcements

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1. Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+ oraz pośpiech. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Nicol Bolas, the Ravager

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

{4}{U}{B}{R}: Wygnaj ten permanent i przywróć go transformowany na pole walki pod władaniem jego właściciela. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Nicol Bolas, the Arisen

+2: Dobierz dwie karty.

–3: Ten permanent zadaje 10 obrażeń wskazanemu stworowi lub wędrowcowi.

–4: Umieść wskazaną kartę stwora lub wędrowca z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem.

–12: Wygnaj wszystkie oprócz spodniej karty w bibliotece wskazanego gracza.

Palladia-Mors, the Ruiner

Latanie, czujność, tratowanie

Ten stwór ma antyklątwę o ile nie zadał jeszcze obrażeń.

Poison-Tip Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Ilekroć inny stwór umrze, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Psychic Symbiont

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik odrzuca kartę, a ty dobierasz kartę.

Regal Bloodlord

Latanie

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życie w tej turze, stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Satyr Enchanter

Ilekroć rzucasz czar uroku, dobierz kartę.

Skyrider Patrol

Latanie

Na początku walki w twojej turze możesz zapłacić {G}{U}. Kiedy to zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem i ów stwór zyskuje latanie do końca tury.

Vaevictis Asmadi, the Dire

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, u każdego z graczy wskaż permanent pod władaniem danego gracza. Owi gracze poświęcają owe permanenty. Każdy gracz, który poświęcił permanent w ten sposób, ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, następnie umieszcza ją na polu walki jeśli jest to karta permanentu.

Amulet of Safekeeping

Ilekroć zostajesz wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Żetony stworów dostają -1/-0.

Arcane Encyclopedia

{3}, {T}: Dobierz kartę.

Chaos Wand

{4}, {T}: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie wygna karty sztuczki lub obrzędu. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieść pozostałe wygnane w ten sposób karty na spodzie owej biblioteki w losowej kolejności.

Crucible of Worlds

Możesz zagrywać karty lądów z twojego cmentarza.

Desecrated Tomb

Ilekroć co najmniej jedna karta stwora opuszcza twój cmentarz, stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/1 z lataniem.

Diamond Mare

Umieszczając tę kartę na polu walki wybierz kolor.

Ilekroć rzucasz czar w wybranym kolorze, zyskujesz 1 życie.

Dragon's Hoard

Ilekroć Smok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik złota na tym permanencie.

{T}, usuń znacznik złota z tego permanentu: Dobierz kartę.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Explosive Apparatus

{3}, {T}, poświęć ten permanent: Zadaje on 2 obrażenia w dowolny cel.

Field Creeper

Fountain of Renewal

Na początku twojego kroku utrzymania zyskujesz 1 życie.

{3}, poświęć ten permanent: Dobierz kartę.

Gargoyle Sentinel

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Do końca tury ten stwór traci obronność i zyskuje latanie.

Gearsmith Guardian

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz niebieskim stworem.

Magistrate's Scepter

{4}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym permanencie.

{T}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego permanentu: Weź dodatkową turę po obecnej.

Manalith

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Marauder's Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Rogue's Gloves

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Sigiled Sword of Valeron

Wyposażony stwór dostaje +2/+0, ma czujność i jest dodatkowo Rycerzem oprócz swoich innych typów.

Ilekroć wyposażony stwór atakuje, stwórz atakujący żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Wyposaż {3}

Skyscanner

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Suspicious Bookcase

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Transmogrifying Wand

Ta karta wchodzi na pole walki z trzema znacznikami ładunku.

{1}, {T}, usuń znacznik ładunku z tego permanentu: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton białego stwora Wół 2/4. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Cinder Barrens

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Detection Tower

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Do końca tury twoi przeciwnicy oraz władane przez nich stwory z antyklątwą mogą być wskazywani przez czary i zdolności pod twoim władaniem tak, jakby nie mieli antyklątwy.

Forsaken Sanctuary

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foul Orchard

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Highland Lake

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Meandering River

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rupture Spire

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Stone Quarry

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Submerged Boneyard

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Timber Gorge

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tranquil Expanse

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Woodland Stream

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Ajani, Wise Counselor

+2: Zyskujesz po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

–3: Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 do końca tury.

–9: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest liczbą punktów twojego życia.

Ajani's Influence

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich białą kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Court Cleric

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz wędrowcem typu Ajani.

Serra's Guardian

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Silverbeak Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Tezzeret, Cruel Machinist

+1: Dobierz kartę.

0: Do końca tury wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się stworem 5/5 dodatkowo do swoich innych typów.

–7: Umieść dowolną liczbę kart z twojej ręki na polu walki obrazkiem w dół. Są artefaktycznymi stworami 5/5.

Riddlemaster Sphinx

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Pendulum of Patterns

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zyskujesz 3 życia.

{5}, {T}, poświęć ten permanent: Dobierz kartę.

Tezzeret's Gatebreaker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić niebieską lub artefaktyczną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

{5}{U}, {T}, poświęć ten permanent: Stwory pod twoim władaniem nie mogą być blokowane w tej turze.

Tezzeret's Strider

O ile władasz wędrowcem typu Tezzeret, ten stwór ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Liliana, the Necromancer

+1: Wskazany gracz traci 2 życia.

–1: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

–7: Zniszcz co najwyżej dwa wskazane stwory. Umieść co najwyżej dwie karty stworów z cmentarzy na polu walki pod twoim władaniem.

Arisen Gorgon

Ten stwór ma dotyk śmierci o ile masz we władaniu wędrowca typu Liliana. (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Gravewaker

Latanie

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki, przekręconą.

Liliana's Spoils

Wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich czarną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci 2 życia.

Sarkhan, Dragonsoul

+2: Ten permanent zadaje po 1 obrażeniu każdemu przeciwnikowi i każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników.

–3: Ten permanent zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

–9: Poszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart Smoków, umieść je na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Sarkhan's Dragonfire

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolny cel.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich czerwoną kartę i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Sarkhan's Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć aktywujesz zdolność wędrowca typu Sarkhan, ten permanent zadaje 1 obrażenie w dowolny cel.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Vivien of the Arkbow

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe jego sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

–9: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +9/+9 i tratowanie.

Aggressive Mammoth

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Skalla Wolf

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić zieloną kartę i dołożyć ją do twojej reki. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Ursine Champion

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3 i staje się Niedźwiedziem Berserkerem. Aktywuj tę zdolność tylko raz w każdej turze.

Vivien's Jaguar

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

{2}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli władasz wędrowcem typu Vivien.

Nexus of Fate

Weź dodatkową turę po obecnej.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij ją i wtasuj do biblioteki jej właściciela.

Sun Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Air Elemental

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Befuddle

Wskazany stwór dostaje -4/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Mist-Cloaked Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Grasping Scoundrel

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile atakuje.

Radiating Lightning

Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu graczowi oraz po 1 obrażeniu każdemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.