Ikoria: Lair of Behemoths

Adaptive Shimmerer

Błysk

Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami +1/+1.

Farfinder

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mysterious Egg

Ilekroć ten stwór mutuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Blade Banish

Wygnaj wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Checkpoint Officer

{1}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Coordinated Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cubwarden

Mutowanie {2}{W}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Więź życia

Ilekroć ten stwór mutuje, stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Daysquad Marshal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Divine Arrow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Drannith Healer

Ilekroć recyklujesz inną kartę, zyskaj 1 życie.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drannith Magistrate

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów skądkolwiek oprócz swoich rąk.

Fight as One

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór typu Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i niezniszczalność.

 • Wskazany stwór bez typu Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i niezniszczalność.

Flourishing Fox

Ilekroć recyklujesz inną kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Garrison Cat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Helica Glider

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dowolny znacznik spośród latania albo pierwszego ciosu.

Huntmaster Liger

Mutowanie {2}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą mutacji tego stwora.

Imposing Vantasaur

Czujność

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Keensight Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik czujności na wskazanym stworze bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

{1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym czujność.

Lavabrink Venturer

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz parzyste lub nieparzyste. (Zero jest parzyste.)

Ten stwór ma ochronę przed każdym skrótem many o wybranej własności.

Light of Hope

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 4 życia.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Luminous Broodmoth

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem nie mający latanie, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela i ze znacznikiem latania.

Majestic Auricorn

Mutowanie {3}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Czujność

Ilekroć ten stwór mutuje, zyskaj 4 życia.

Maned Serval

Czujność

Mythos of Snapdax

Każdy gracz wybiera artefakt, stwora, urok i wędrowca spośród nielądowych bytów pod swoim władaniem, po czym poświęca pozostałe. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {B}{R}, zamiast tego ty dokonujesz wyboru za każdego z graczy.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Patagia Tiger

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2.

Perimeter Sergeant

Ilekroć ten stwór atakuje, inne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Sanctuary Lockdown

Stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{2}, przekręć dwa odkręcone stwory typu Człowiek pod twoim władaniem: Przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Savai Sabertooth

Snare Tactician

Ilekroć recyklujesz inną kartę, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Solid Footing

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

O ile zauroczony stwór ma czujność, zadaje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast siły.

Splendor Mare

Więź życia

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę umieść znacznik więzi życia na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Spontaneous Flight

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Umieść na nim znacznik latania.

Stormwild Capridor

Latanie

Jeśli temu stworowi miałyby zostać zadane pozabojowe obrażenia, zażegnaj je. Umieść na tym stworze znacznik +1/+1 za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Swallow Whole

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem.

Wygnaj wskazanego przekręconego stwora. Umieść znacznik +1/+1 na stworze przekręconym przy płaceniu dodatkowego kosztu tego czaru.

Valiant Rescuer

Ilekroć recyklujesz inną kartę po raz pierwszy w każdej z tur, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vulpikeet

Mutowanie {2}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Will of the All-Hunter

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli blokuje, zamiast tego umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Aegis Turtle

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Archipelagore

Mutowanie {5}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, przekręć co najwyżej X wskazanych stworów, gdzie X jest liczbą mutacji tego stwora. Owe stwory nie odkręcą się w kroku odkręcania swoich władców.

Avian Oddity

Latanie

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę umieść znacznik latania na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Boon of the Wish-Giver

Dobierz cztery karty.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Capture Sphere

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Crystacean

Błysk

Dreamtail Heron

Mutowanie {3}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, dobierz kartę.

Escape Protocol

Ilekroć recyklujesz kartę możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Facet Reader

{1}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Frost Lynx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Frostveil Ambush

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Glimmerbell

Latanie

{1}{U}: Odkręć ten artefakt.

Gust of Wind

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Hampering Snare

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Keep Safe

Skontruj wskazany czar wskazujący byt pod twoim władaniem.

Dobierz kartę.

Mystic Subdual

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0 i traci wszystkie zdolności. (Mutowanie na owego stwora nie da mu nowych zdolności. Może zyskać zdolności innymi sposobami.)

Mythos of Illuna

Stwórz żeton będący kopią wskazanego bytu. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {R}{G}, zamiast tego stwórz żeton będący kopią owego bytu, ale ma on „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli jest stworem, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.”

Neutralize

Skontruj wskazany czar.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Of One Mind

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli władasz stworem typu Człowiek oraz stworem bez typu Człowiek.

Dobierz dwie karty.

Ominous Seas

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik przepowiedni na tym uroku.

Usuń osiem znaczników przepowiedni z tego uroku: Stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 8/8.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Phase Dolphin

Ilekroć ten stwór atakuje, inny wskazany atakujący stwór nie może być blokowany w tej turze.

Pollywog Symbiote

Rzucanie czarów stworów z mutowaniem kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, jeśli ma on mutowanie, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Pouncing Shoreshark

Mutowanie {3}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Błysk

Ilekroć ten stwór mutuje, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Reconnaissance Mission

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sea-Dasher Octopus

Mutowanie {1}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Błysk

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Shark Typhoon

Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, stwórz żeton niebieskiego stwora Rekin X/X z lataniem, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Recykling {X}{1}{U} ({X}{1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, stwórz żeton niebieskiego stwora Rekin X/X z lataniem.

Startling Development

Do końca tury wskazany stwór staje się niebieskim Wężownikiem z bazową siłą i wytrzymałością 4/4.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thieving Otter

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Voracious Greatshark

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar artefaktu lub stwora.

Wingfold Pteron

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dowolny znacznik spośród latania i antyklątwy. (Stwór z antyklątwą nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wingspan Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik latania na wskazanym stworze bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

{2}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym latanie.

Bastion of Remembrance

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu a ty zyskaj 1 życie.

Blitz Leech

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-2. Usuń wszystkie znaczniki z owego stwora.

Blood Curdle

Zniszcz wskazanego stwora. Umieść znacznik złowrogości na stworze pod twoim władaniem. (Nie może być blokowany chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Boot Nipper

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dowolny znacznik spośród dotyku śmierci i więzi życia.

Bushmeat Poacher

{1}, {T}, poświęć innego stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wynosiła wytrzymałość poświęconego stwora. Dobierz kartę.

Call of the Death-Dweller

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o łącznym skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Umieść znacznik dotyku śmierci na jednym z nich. Następnie umieść znacznik złowrogości na jednym z nich.

Cavern Whisperer

Mutowanie {3}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór mutuje, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Chittering Harvester

Mutowanie {4}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Corpse Churn

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Aby zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dark Bargain

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałą w twoim cmentarzu. Ten czar zadaje tobie 2 obrażenia.

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Dirge Bat

Mutowanie {4}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Błysk

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem przeciwnika.

Durable Coilbug

{4}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Duskfang Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik więzi życia na wskazanym stworze bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

{1}{B}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym więź życia.

Easy Prey

Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many 2 lub mniejszym.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Extinction Event

Wybierz parzyste lub nieparzyste. Wygnaj każdego stwora o skrócie many o wybranej własności. (Zero jest parzyste.)

Gloom Pangolin

Grimdancer

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa dowolne różne znaczniki spośród złowrogości, dotyku śmierci i więzi życia.

Heartless Act

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora nie mającego znaczników.

 • Usuń co najwyżej trzy znaczniki ze wskazanego stwora.

Hunted Nightmare

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik umieszcza znacznik dotyku śmierci na stworze pod swoim władaniem.

Insatiable Hemophage

Mutowanie {2}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór mutuje, każdy przeciwnik traci X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą mutacji tego stwora.

Lurking Deadeye

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Memory Leak

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierasz kartę nie będącą lądem z ręki lub cmentarza owego gracza i wygnaj ją.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Mutual Destruction

Ten czar ma błysk o ile władasz bytem z błyskiem.

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Mythos of Nethroi

Zniszcz wskazany nielądowy byt jeśli jest on stworem lub jeśli {G}{W} zostały użyte do rzucenia tego czaru.

Nightsquad Commando

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Serrated Scorpion

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Suffocating Fumes

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Unbreakable Bond

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem więzi życia.

Unexpected Fangs

Umieść znacznik +1/+1 oraz znacznik więzi życia na wskazanym stworze.

Unlikely Aid

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Void Beckoner

Dotyk śmierci

Recykling {2}{B} ({2}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, umieść znacznik dotyku śmierci na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Whisper Squad

{1}{B}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Whisper Squad, umieść je przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zagoth Mamba

Ilekroć ten stwór mutuje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-2.

Blazing Volley

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu.

Blisterspit Gremlin

{1}, {T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, odkręć tego stwora.

Blitz of the Thunder-Raptor

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile wynosi liczba kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Cathartic Reunion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć dwie karty.

Dobierz trzy karty.

Clash of Titans

Wskazany stwór walczy z innym wskazanym stworem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Cloudpiercer

Mutowanie {3}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Zasięg

Ilekroć ten stwór mutuje, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Drannith Stinger

Ilekroć recyklujesz inną kartę, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Everquill Phoenix

Mutowanie {3}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, stwórz żeton czerwonego artefaktu o nazwie Pióro mający „{1}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazaną kartę Feniksa z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.”

Ferocious Tigorilla

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dowolny znacznik spośród tratowania i złowrogości. (Stwór ze złowrogością nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Fire Prophecy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Możesz umieść kartę z twojej ręki na spodzie twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Flame Spill

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Nadwyżka obrażeń jest zamiast tego zadawana władcy owego stwora.

Footfall Crater

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie i pośpiech.”

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forbidden Friendship

Stwórz żeton czerwonego stwora Dinozaur 1/1 z pośpiechem oraz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Frenzied Raptor

Frillscare Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik złowrogości na wskazanym stworze bez typu Człowiek pod twoim władaniem. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{2}{R}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym złowrogość.

Go for Blood

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Heightened Reflexes

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0. Umieść na nim znacznik pierwszego ciosu.

Lava Serpent

Pośpiech

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lukka, Coppercoat Outcast

+1: Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Karty stworów wygnane w ten sposób zyskują „Możesz rzucić tę kartę z wygnania o ile władasz wędrowcem o typie Lukka.”

–2: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora o większym skrócie many. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

–7: Każdy stwór pod twoim władaniem zadaje każdemu przeciwnikowi obrażenia równe swojej sile.

Momentum Rumbler

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli nie ma pierwszego ciosu, umieść na nim znacznik pierwszego ciosu.

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli ma pierwszy cios, do końca tury zyskuje podwójny cios.

Mythos of Vadrok

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów i/lub wędrowców. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {W}{U}, do końca tury owe byty nie mogą atakować ani blokować, a ich aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Porcuparrot

Mutowanie {2}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą mutacji tego stwora.

Prickly Marmoset

Pierwszy cios

Ilekroć recyklujesz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Pyroceratops

Tratowanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Raking Claws

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Reptilian Reflection

Ilekroć recyklujesz kartę, możesz sprawić by do końca tury niniejszy byt stał się stworem Dinozaur 5/4 z tratowaniem i pośpiechem oprócz swoich pozostałych typów.

Rooting Moloch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z recyklingiem z twojego cmentarza. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rumbling Rockslide

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Sanctuary Smasher

Pierwszy cios

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, umieść znacznik pierwszego ciosu na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Shredded Sails

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spelleater Wolverine

Ten stwór ma podwójny cios o ile w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty sztuczki i/lub obrzędu.

Tentative Connection

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli władasz stworem ze złowrogością.

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Unpredictable Cyclone

Jeśli zdolność recyklingu innej nielądowej karty miałaby sprawić, że dobierzesz kartę, zamiast tego wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz kartę mającą wspólny typ karty z ową recyklowaną kartą. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieść wygnane karty nie rzucone w ten sposób na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Weaponize the Monsters

{2}, poświęć stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Yidaro, Wandering Monster

Tratowanie, pośpiech

Recykling {1}{R}

Kiedy recyklujesz tę kartę, wtasuj ją do twojej biblioteki z twojego cmentarza. Jeśli recyklowałeś kartę o tej nazwie co najmniej cztery razy w tej grze, zamiast tego umieść ją na polu bitwy z twojego cmentarza. (Zrób to przed dobraniem.)

Adventurous Impulse

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Almighty Brushwagg

Tratowanie

{3}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Auspicious Starrix

Mutowanie {5}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz X kart bytów, gdzie X jest liczbą mutacji tego stwora. Umieść owe karty bytów na polu bitwy.

Barrier Breach

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane uroki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Charge of the Forever-Beast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe sile ujawnionej karty.

Colossification

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór dostaje +20/+20.

Essence Symbiote

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mutuje, umieść na owym stworze znacznik +1/+1 i zyskaj 2 życia.

Excavation Mole

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty.

Exuberant Wolfbear

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz do końca tury zamienić siłę i wytrzymałość wskazanego Człowieka pod twoim władaniem z siłą i wytrzymałością niniejszego stwora.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Flycatcher Giraffid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dowolny znacznik spośród czujności i zasięgu.

Fully Grown

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Umieść na nim znacznik tratowania.

Gemrazer

Mutowanie {1}{G}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Zasięg, tratowanie

Ilekroć ten stwór mutuje, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Glowstone Recluse

Mutowanie {3}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Zasięg

Ilekroć ten stwór mutuje, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Greater Sandwurm

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Honey Mammoth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Hornbash Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik tratowania na wskazanym stworze bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

{2}{G}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym tratowanie.

Humble Naturalist

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Ivy Elemental

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kogla, the Titan Ape

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem broniącego się gracza.

{1}{G}: Przywróć wskazanego Człowieka pod twoim władaniem do ręki właściciela. Niniejszy stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Lead the Stampede

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich dowolną liczbą kart stworów i umieścić owe ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Migration Path

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Migratory Greathorn

Mutowanie {2}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, wyszykaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść je przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Monstrous Step

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7. Co najwyżej jeden wskazany stwór blokuje go w tej turze, jeśli może.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Mosscoat Goriak

Czujność

Mythos of Brokkos

Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {U}{B}, wyszukaj dowolną kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Przywróć co najwyżej dwie karty bytów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Ram Through

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile. Jeśli ów stwór pod twoim władaniem ma tratowanie, nadwyżka obrażeń jest zamiast tego zadana władcy drugiego stwora.

Sudden Spinnerets

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+3. Umieść na nim znacznik zasięgu. Odkręć go.

Survivors' Bond

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z typem Człowiek z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora bez typu Człowiek z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thwart the Enemy

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Titanoth Rex

Tratowanie

Recykling {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, umieść znacznik tratowania na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Vivien, Monsters' Advocate

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary stworów z wierzchu twojej biblioteki.

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3. Umieść na nim jeden dowolny znacznik spośród czujności, zasięgu i tratowania.

–2: Kiedy rzucisz swój najbliższy czar stwora w tej turze, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o mniejszym skrócie many, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wilt

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Back for More

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Kiedy tak zrobisz, walczy ona z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Boneyard Lurker

Mutowanie {2}{(b/g)}{(b/g)} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Brokkos, Apex of Forever

Mutowanie {2}{(u/b)}{G}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Tratowanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza używając jego zdolności mutacji.

Channeled Force

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Wskazany gracz dobiera X kart. Ten czar zadaje co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Chevill, Bane of Monsters

Dotyk śmierci

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli pod władaniem twoich przeciwników nie ma bytu ze znacznikiem nagrody, umieść znacznik nagrody na wskazanym stworze lub wędrowcu pod władaniem przeciwnika.

Ilekroć umrze byt pod władaniem przeciwnika mający znacznik nagrody, zyskaj 3 życia i dobierz kartę.

Death's Oasis

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, zmiel dwie karty. Następnie przywróć kartę stwora o mniejszym skrócie many niż zmarły stwór z twojego cmentarza do twojej ręki.

{1}, poświęć ten urok: Zyskaj tyle żyć, ile wynosi największy skrót many spośród stworów pod twoim władaniem.

Dire Tactics

Wygnaj wskazanego stwora. Jeśli nie władasz Człowiekiem, strać tyle żyć, ile wynosiła wytrzymałość owego stwora.

Eerie Ultimatum

Przywróć dowolną liczbę kart bytów o różnych nazwach z twojego cmentarza na pole bitwy.

Emergent Ultimatum

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy jednokolorowe karty o różnych nazwach i wygnaj je. Przeciwnik wybiera jedną z owych kart. Wtasuj ową kartę do twojej biblioteki. Możesz rzucić pozostałe karty bez płacenia ich kosztów many. Wygnaj niniejszy czar.

Frondland Felidar

Czujność

Stwory pod twoim władaniem mające czujność mają „{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.”

General Kudro of Drannith

Inne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć ten stwór lub inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

{2}, poświęć dwa stwory typu Człowiek: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

General's Enforcer

Legendarne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

{2}{W}{B}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Genesis Ultimatum

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dowolną liczbę kart bytów spośród nich na polu bitwy, a pozostałe w twojej ręce. Wygnaj niniejszy czar.

Illuna, Apex of Wishes

Mutowanie {3}{(r/g)}{U}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór mutuje, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz kartę nielądowego bytu. Umieść ową kartę na polu bitwy lub w twojej ręce.

Inspired Ultimatum

Wskazany gracz zyskuje 5 żyć, ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń, po czym dobierz pięć kart.

Kinnan, Bonder Prodigy

Ilekroć przekręcisz nielądowy byt pobierają manę, weź jedną manę dowolnego typu danego przez ów byt.

{5}{G}{U}: Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora bez typu Człowiek spośród nich na polu bitwy. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Labyrinth Raptor

Złowrogość

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający złowrogość zostanie zablokowany, broniący się gracz poświęca stwora blokującego go.

{B}{R}: Stwory pod twoim władaniem mające złowrogość dostają do końca tury +1/+0.

Lore Drakkis

Mutowanie {(u/r)}{(u/r)} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

Ilekroć ten stwór mutuje, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Narset of the Ancient Way

+1: Zyskaj 2 życia. Weź {U}, {R} lub {W}. Użyj ową manę tylko na rzucenie nie-stworowego czaru.

–2: Dobierz kartę, po czym możesz odrzucić kartę. Kiedy odrzucisz w ten sposób nielądową kartę, ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile wynosi skrót many owej karty.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten emblemat zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Necropanther

Mutowanie {2}{(w/b)}{(w/b)} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

Ilekroć ten stwór mutuje, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Nethroi, Apex of Death

Mutowanie {4}{(g/w)}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Dotyk śmierci, więź życia

Ilekroć ten stwór mutuje, przywróć dowolną liczbę wskazanych kart stworów o łącznej sile 10 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Offspring's Revenge

Na początku potyczki w twojej turze, wygnaj wskazaną kartę czerwonego, białego lub czarnego stwora z twojego cmentarza. Stwórz żeton będący kopią owej karty, ale jest on 1/1. Do twojej następnej tury zyskuje on pośpiech.

Parcelbeast

Mutowanie {G}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

{1}, {T}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz ją umieścić na polu bitwy. Jeśli nie umieścisz owej karty na polu bitwy, umieść ją w twojej ręce.

Primal Empathy

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę jeśli władasz stworem o największej sile spośród stworów na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Quartzwood Crasher

Tratowanie

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem mający tratowanie zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur Bestia X/X z tratowaniem, gdzie X jest liczbą obrażeń, jakie owe stwory zadały owemu graczowi.

Regal Leosaur

Mutowanie {1}{(r/w)} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

Ilekroć ten stwór mutuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Rielle, the Everwise

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu.

Ilekroć odrzucisz co najmniej jedną kartę po raz pierwszy w danej turze, dobierz tyle samo kart.

Ruinous Ultimatum

Zniszcz wszystkie nielądowe byty pod władaniem twoich przeciwników.

Savai Thundermane

Ilekroć recyklujesz kartę, możesz zapłacić {2}. Kiedy tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, a ty zyskaj 2 życia.

Skull Prophet

{T}: Weź {B} lub {G}.

{T}: Zmiel dwie karty.

Skycat Sovereign

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem mającego latanie.

{2}{W}{U}: Stwórz żeton białego stwora Kot Ptak 1/1 z lataniem.

Slitherwisp

Błysk

Ilekroć rzucisz inny czar mający błysk, dobierz kartę, a każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Snapdax, Apex of the Hunt

Mutowanie {2}{(b/r)}{W}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Podwójny cios

Ilekroć ten stwór mutuje, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

Song of Creation

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Ilekroć rzucisz czar, dobierz dwie karty.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Sprite Dragon

Latanie, pośpiech

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Titans' Nest

Na początku twojego kroku utrzymania, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Wygnaj kartę z twojego cmentarza: Weź {C}. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru mającego jeden lub więcej kolorów bez {X} w jego koszcie many.

Trumpeting Gnarr

Mutowanie {3}{(g/u)}{(g/u)} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Ilekroć ten stwór mutuje, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Vadrok, Apex of Thunder

Mutowanie {1}{(w/u)}{R}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworze pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują w stwora na wierzchu plus wszystkie zdolności pod nim.)

Latanie, pierwszy cios

Ilekroć ten stwór mutuje, możesz rzucić wskazaną nielądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztu many.

Whirlwind of Thought

Ilekroć rzucić nie-stworowy czar, dobierz kartę.

Winota, Joiner of Forces

Ilekroć atakuje stwór bez typu Człowiek pod twoim władaniem, spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora typu Człowiek na polu bitwy przekręconą i atakującą. Do końca tury zyskuje ona niezniszczalność. Umieść pozostałe karty na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

A-Winota, Joiner of Forces

Ilekroć atakuje jeden lub więcej stworów bez typu Człowiek pod twoim władaniem, spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora typu Człowiek na polu bitwy przekręconą i atakującą. Do końca tury zyskuje ona niezniszczalność. Umieść pozostałe karty na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Zenith Flare

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kart z recyklingiem w twoim cmentarzu.

Alert Heedbonder

Czujność

Na początku twojego kroku końcowego, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem mającego czujność.

Cunning Nightbonder

Błysk

Rzucanie czarów z błyskiem kosztuje cię o {1} mniej i nie mogą być one skontrowane.

Fiend Artisan

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{X}{(b/g)}, {T}, poświęć innego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Gyruda, Doom of Depths

Kompan — Twoja startowa talia zawiera tylko karty z parzystymi skrótami many. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz mieli cztery karty. Umieść kartę stwora z parzystym skrótem many spośród zmielonych kart na polu bitwy pod twoim władaniem.

Jegantha, the Wellspring

Kompan — Żadna z kart w twojej startowej talii nie ma powtarzających się symboli many w swoim koszcie many. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

{T}: Weź {W}{U}{B}{R}{G}. Many tej nie można użyć do opłacenia generycznych kosztów many.

Jubilant Skybonder

Latanie

Stwory pod twoim władaniem mające latanie mają „Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.”

Kaheera, the Orphanguard

Kompan — Każda karta stwora w twojej startowej talii jest Kotem, Żywiołakiem, Koszmarem, Dinozaurem lub Bestią. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Czujność

Każdy stwór pod twoim władaniem będący Kotem, Żywiołakiem, Koszmarem, Dinozaurem lub Bestią dostaje +1/+1 i ma czujność.

Keruga, the Macrosage

Kompan — Twoja startowa talia zawiera tylko karty o skrócie many 3 lub większym oraz karty lądów. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdy inny byt pod twoim władaniem mający skrót many 3 lub większy.

Lurrus of the Dream-Den

Kompan — Każda karta bytu w twojej startowej talii ma skrót many 2 lub mniejszy. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Więź życia

Raz na każdą z twoich tur możesz rzucić czar bytu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza.

Lutri, the Spellchaser

Kompan — Każda nielądowa karta w twojej startowej talii ma inną nazwę. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Obosh, the Preypiercer

Kompan — Twoja startowa talia zawiera tylko karty o nieparzystym skrócie many i karty lądów. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Jeśli źródło pod twoim władaniem o nieparzystym skrócie many miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje owemu celowi dwukrotność owych obrażeń.

Proud Wildbonder

Tratowanie

Stwory pod twoim włądaniem mające tratowanie mają „Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie był blokowany.”

Sonorous Howlbonder

Złowrogość

Stwory pod twoim władaniem mające złowrogość nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Umori, the Collector

Kompan — Wszystkie nielądowe karty w twojej startowej talii mają wspólny typ karty. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ karty.

Rzucane przez ciebie czary wybranego typu kosztują o {1} mniej.

Yorion, Sky Nomad

Kompan — Twoja startowa talia zawiera co najmniej o dwadzieścia kart więcej niż minimalny rozmiar talii. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj dowolną liczbę innych nielądowych bytów pod twoim władaniem będących twoją własnością. Przywróć owe karty na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.

Zirda, the Dawnwaker

Kompan — Każda karta bytu w twojej startowej talii ma aktywowaną zdolność. (Jeśli ta karta jest twoim wybranym kompanem, możesz jako obrzęd umieścić ją w twojej ręce spoza gry za {3}.)

Aktywowanie zdolności nie będących zdolnościami many kosztuje cię o {2} mniej. Ten efekt nie może zmniejszyć owego kosztu do mniej niż jednej many.

{1}, {T}: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Crystalline Giant

Na początku potyczki w twojej turze wybierz losowo rodzaj znacznika, jakiego ten stwór jeszcze nie ma spośród latania, pierwszego ciosu, dotyku śmierci, antyklątwy, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania, czujności i +1/+1. Umieść znacznik owego rodzaju na tym stworze.

Indatha Crystal

{T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ketria Crystal

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

The Ozolith

Ilekroć stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, jeśli miał on na sobie znaczniki, umieść owe znaczniki na niniejszym artefakcie.

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli ten artefakt ma na sobie znaczniki, możesz przenieść wszystkie znaczniki z tego artefaktu na wskazanego stwora.

Raugrin Crystal

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Savai Crystal

{T}: Weź {R}, {W}, lub {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sleeper Dart

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Springjaw Trap

Błysk

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zagoth Crystal

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bonders' Enclave

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Indatha Triome

({T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Ketria Triome

({T}: Weź {G}, {U}, or {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Raugrin Triome

({T}: Weź {U}, {R} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Savai Triome

({T}: Weź {R}, {W}, lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Zagoth Triome

({T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Zilortha, Strength Incarnate

Tratowanie

Śmiertelne obrażenia zadane stworom pod twoim władaniem jest określane ich siłą zamiast wytrzymałością.