Return to Ravnica (Powrót na Rawnikę)

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Armory Guard

Ten stwór ma czujność o ile władasz Bramą.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Avenging Arrow

Zniszcz wskazanego stwora, który zadał obrażenia w tej turze.

Azorius Arrester

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Azorius Justiciar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem przeciwników. (Do twojej następnej tury owe stwory nie mogą atakować ani blokować, a ich aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Bazaar Krovod

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +0/+2. Odkręć owego stwora.

Concordia Pegasus

Latanie

Ethereal Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pierwszy cios oraz dostaje +1/+1 za każdy urok pod twoim władaniem.

Eyes in the Skies

Stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Fencing Ace

Podwójny cios

Keening Apparition

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Martial Law

Na początku twojego kroku utrzymania, uwięź wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Palisade Giant

Wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane innym bytom pod twoim władaniem lub tobie, zamiast tego zostają zadane niniejszemu stworowi.

Phantom General

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Precinct Captain

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Rest in Peace

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie cmentarze.

Jeśli karta lub żeton miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj je.

Rootborn Defenses

Zaludnij. Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność. (By zaludnić, stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Security Blockade

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Zauroczony ląd ma „{T}: Zażegnaj następne 1 obrażenie, jakie mogłoby zostać zadane tobie w tej turze.”

Selesnya Sentry

{5}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Seller of Songbirds

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Soul Tithe

Zaurocz nie-lądowy byt

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego bytu, ów gracz poświęca go, chyba że zapłaci {X}, gdzie X jest jego skrótem many.

Sphere of Safety

Stwory nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem dopóki ich władca nie zapłaci {X} za każdego z owych stworów, gdzie X to liczba uroków pod twoim władaniem.

Sunspire Griffin

Latanie

Swift Justice

Do końca tury wskazany stwór dostaje +1/+0, pierwszy cios i więź życia.

Trained Caracal

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Trostani's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Aquus Steed

{2}{U}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Blustersquall

Wskazany stwór poza twoim władaniem zostaje przekręcony.

Przeciążenie {3}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Chronic Flooding

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca mieli trzy karty.

Conjured Currency

Na początku twojego kroku utrzymania możesz zamienić władanie nad tym urokiem na władanie nad wskazanym bytem poza twoim władaniem i nie będącym twoją własnością.

Crosstown Courier

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz mieli tyle samo kart.

Cyclonic Rift

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Przeciążenie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Dispel

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Doorkeeper

Obronność

{2}{U}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą stworów z obronnością pod twoim władaniem.

Downsize

Wskazany stwór poza twoim władaniem do końca tury dostaje -4/-0.

Przeciążenie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Faerie Impostor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że przywrócisz innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Hover Barrier

Obronność, latanie

Inaction Injunction

Uwięź wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Dobierz kartę.

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Isperia's Skywatch

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Jace, Architect of Thought

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zaatakuje, dostaje on do końca tury -1/-0.

–2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela je na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–8: Dla każdego gracza, wyszukaj w bibliotece owego gracza nie-lądową kartę i wygnaj ją, po czym ów gracz tasuje. Możesz rzucić owe karty bez płacenia ich kosztów many.

Mizzium Skin

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +0/+1 oraz antyklątwę.

Przeciążenie {1}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Paralyzing Grasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Psychic Spiral

Wtasuj wszystkie karty z twojego cmentarza do twojej biblioteki. Wskazany gracz mieli tyle samo kart.

Runewing

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Search the City

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj pięć wierzchnich kart twojej biblioteki.

Ilekroć zagrasz kartę z taką samą nazwą jak jedna z owych wygnanych kart, możesz umieścić jedną z owych kart o takiej nazwie w ręce jej właściciela. Następnie jeśli nie ma już kart wygnanych przez niniejszy urok, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, weź dodatkową turę po obecnej.

Skyline Predator

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Soulsworn Spirit

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Sphinx of the Chimes

Latanie

Odrzuć dwie nie-lądowe karty o takiej samej nazwie: Dobierz cztery karty.

Stealer of Secrets

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Syncopate

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Tower Drake

Latanie

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Voidwielder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

Assassin's Strike

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca odrzuca kartę.

Catacomb Slug

Cremate

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Dobierz kartę.

Daggerdrome Imp

Latanie

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Dark Revenant

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela.

Dead Reveler

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Desecration Demon

Latanie

Na początku każdej potyczki dowolny przeciwnik może poświęcić stwora. Jeśli któryś tak zrobi, przekręć niniejszego stwora i umieść na nim znacznik +1/+1.

Destroy the Evidence

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie ujawni karty lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Deviant Glee

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma „{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje tratowanie.”

Drainpipe Vermin

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz odrzuca kartę.

Grave Betrayal

Ilekroć umrze stwór poza twoim władaniem, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego z dodatkowym znacznikiem +1/+1. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich innych kolorów i typów.

Grim Roustabout

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

{1}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Launch Party

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Necropolis Regent

Latanie

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1.

Ogre Jailbreaker

Obronność

O ile władasz Bramą ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.

Pack Rat

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Szczurów pod twoim władaniem.

{2}{B}, odrzuć kartę: Stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Perilous Shadow

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Sewer Shambler

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Czystka {2}{B} ({2}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Shrieking Affliction

Na początku kroku utrzymania każdego z przeciwników, jeśli ów gracz ma w ręce jedną kartę lub mniej, traci 3 życia.

Slum Reaper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Stab Wound

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego stwora, ów gracz traci 2 życia.

Tavern Swindler

{T}, zapłać 3 życia: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, zyskaj 6 żyć.

Terrus Wurm

Czystka {6}{B} ({6}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Thrill-Kill Assassin

Dotyk śmierci

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Ultimate Price

Zniszcz wskazanego jednokolorowego stwora.

Underworld Connections

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę.”

Zanikev Locust

Latanie

Czystka {2}{B} ({2}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Annihilating Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Ash Zealot

Pierwszy cios, pośpiech

Ilekroć gracz rzuca czar z cmentarza, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Batterhorn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt.

Bellows Lizard

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Bloodfray Giant

Tratowanie

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Chaos Imps

Latanie

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Ten stwór ma tratowanie o ile ma znacznik +1/+1.

Cobblebrute

Dynacharge

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Przeciążenie {2}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Electrickery

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 1 obrażenie.

Przeciążenie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Explosive Impact

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Goblin Rally

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Gore-House Chainwalker

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Guild Feud

Na początku twojego kroku utrzymania wskazany przeciwnik ujawnia trzy wierzchnie karty swojej biblioteki, może umieścić spośród nich kartę stwora na polu bitwy, po czym umieszcza pozostałe karty w swoim cmentarzu. Zrób to samo z trzema wierzchnimi kartami twojej biblioteki. Jeśli w ten sposób na polu bitwy umieszczone zostaną dwa stwory, owe stwory walczą ze sobą.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Lobber Crew

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, odkręć tego stwora.

Minotaur Aggressor

Pierwszy cios, pośpiech

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień w jego tekście słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Pursuit of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.”

Pyroconvergence

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Racecourse Fury

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „|tap:| Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.”

Splatter Thug

Pierwszy cios

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Street Spasm

Wskazany stwór bez latania poza twoim władaniem dostaje od tego czaru X obrażeń.

Przeciążenie {X}{X}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Survey the Wreckage

Zniszcz wskazany ląd. Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Tenement Crasher

Pośpiech

Traitorous Instinct

Przejmij do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Do końca tury dostaje on +2/+0 oraz pośpiech.

Utvara Hellkite

Latanie

Ilekroć Smok pod twoim władaniem zaatakuje, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 6/6 z lataniem.

Vandalblast

Zniszcz wskazany artefakt poza twoim władaniem.

Przeciążenie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Viashino Racketeer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Aerial Predation

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem. Zyskaj 2 życia.

Archweaver

Zasięg, tratowanie

Axebane Guardian

Obronność

{T}: Weź X many w dowolnej kombinacji kolorów, gdzie X jest liczbą stworów z obronnością pod twoim władaniem.

Axebane Stag

Brushstrider

Czujność

Centaur's Herald

{2}{G}, poświęć tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Chorus of Might

Do końca tury wskazany stwór dostaje tratowanie oraz +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Deadbridge Goliath

Czystka {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Death's Presence

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X to siła owego zmarłego stwora.

Drudge Beetle

Czystka {5}{G} ({5}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Druid's Deliverance

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane tobie w tej turze. Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Gatecreeper Vine

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu lub Bramy, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Gobbling Ooze

{G}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Golgari Decoy

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Czystka {3}{G}{G} ({3}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Horncaller's Chant

Stwórz żeton zielonego stwora Nosorożec 4/4 z tratowaniem, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Korozda Monitor

Tratowanie

Czystka {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mana Bloom

Mana Bloom wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Usuń znacznik ładunku z tego artefaktu: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Na początku twojego utrzymania, jeśli ten artefakt nie ma znaczników ładunku, przywróć go do ręki właściciela.

Oak Street Innkeeper

O ile nie jest twoja tura, przekręcone stwory pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Rubbleback Rhino

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Savage Surge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Odkręć go.

Seek the Horizon

Wyszukaj w twojej bibliotece do trzech kart bazowych lądów, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Slime Molding

Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X.

Stonefare Crocodile

{2}{B}: Ten stwór zyskuje więź życia do końca tury. (Obrażenia zadane przez tego stwora powodują, że zyskasz tyle samo życia.)

Towering Indrik

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Urban Burgeoning

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „Odkręć ten ląd podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.”

Wild Beastmaster

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X to siła niniejszego stwora.

Worldspine Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, wtasuj go do biblioteki właściciela.

Abrupt Decay

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nie-lądowy byt o skrócie many 3 lub mniejszym.

Archon of the Triumvirate

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, uwięź co najwyżej dwa wskazane nie-lądowe byty pod władaniem twoich przeciwników. (Do twojej następnej tury owe byty nie mogą atakować ani blokować, a ich aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Armada Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Auger Spree

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/-4.

Azorius Charm

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

 • Dobierz kartę.

 • Umieść wskazanego atakującego lub blokującego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Call of the Conclave

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Carnival Hellsteed

Pierwszy cios, pośpiech

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Centaur Healer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Chemister's Trick

Wskazany stwór poza twoim władaniem otrzymuje do końca tury -2/-0 i atakuje w tej turze, jeśli może.

Przeciążenie {3}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Collective Blessing

Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Common Bond

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Corpsejack Menace

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich tam dwukrotnie więcej.

Counterflux

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar poza twoim władaniem.

Przeciążenie {1}{U}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Coursers' Accord

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Detention Sphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany nie-lądowy byt o innej nazwie niż Detention Sphere oraz wszystkie inne byty o takiej samej nazwie jak ów byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnane z jego pomocą karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dramatic Rescue

Zwróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Zyskaj 2 życia.

Dreadbore

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Dreg Mangler

Pośpiech

Czystka {3}{B}{G} ({3}{B}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Essence Backlash

Skontruj wskazany czar stwora. Ten czar zadaje władcy owego czaru tyle obrażeń, ile siły miał ów czar.

Fall of the Gavel

Skontruj wskazany czar. Zyskaj 5 żyć.

Firemind's Foresight

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki o skrócie many 3, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie powtórz ten proces dla kart sztuczek o skrócie many 2 i 1. Następnie przetasuj.

Goblin Electromancer

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Charm

Wybierz jedno —

 • Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Havoc Festival

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz traci połowę swojego życia, zaokrąglając w górę.

Hellhole Flailer

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

{2}{B}{R}, poświęć tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

Heroes' Reunion

Wskazany gracz zyskuje 7 żyć.

Hussar Patrol

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Czujność

Hypersonic Dragon

Latanie, pośpiech

Możesz rzucać karty obrzędów, jakby miały błysk. (Możesz je rzucać jak sztuczki.)

Isperia, Supreme Judge

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Izzet Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Izzet Staticaster

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Pośpiech

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi i każdemu innemu stworowi o takiej samej nazwie jak ów stwór.

Jarad, Golgari Lich Lord

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}{B}{G}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Poświęć Bagno oraz Las: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Jarad's Orders

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów i ujawnij je. Umieść jedną w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu. Następnie przetasuj.

Korozda Guildmage

{1}{B}{G}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz zastraszenie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub współdzielące z nim kolor.)

{2}{B}{G}, poświęć nieżetonowego stwora: Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Lotleth Troll

Tratowanie

Odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Loxodon Smiter

Ten czar nie może być skontrowany.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika spowodują, że odrzucisz tę kartę, umieść ją na polu bitwy zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Lyev Skyknight

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Mercurial Chemister

{U}, {T}: Dobierz dwie karty.

{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many odrzuconej karty.

New Prahv Guildmage

{W}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

{3}{W}{U}: Uwięź wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Nivix Guildmage

{1}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{2}{U}{R}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Niv-Mizzet, Dracogenius

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

{U}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Rakdos Charm

Wybierz jedno —

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Każdy stwór zadaje swojemu władcy po 1 obrażeniu.

Rakdos Ragemutt

Więź życia, pośpiech

Rakdos Ringleader

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Rakdos, Lord of Riots

Nie możesz rzucić tego czaru, chyba że przeciwnik stracił życie w tej turze.

Latanie, tratowanie

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każde 1 życie stracone przez twoich przeciwników w tej turze.

Rakdos's Return

Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi X obrażeń. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca X kart.

Righteous Authority

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę w ręce jego władcy.

Na początku kroku dobierania władcy zauroczonego stwora, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Risen Sanctuary

Czujność

Rites of Reaping

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Inny wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Rix Maadi Guildmage

{B}{R}: Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.

{B}{R}: Wskazany gracz, który stracił życia w tej turze, traci 1 życie.

Search Warrant

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Zyskaj tyle żyć, ile kart jest w ręce owego gracza.

Selesnya Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 5 lub większej.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Skull Rend

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Owi gracze odrzucają losowo po dwie karty.

Skymark Roc

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazanego stwora o wytrzymałości 2 lub mniejszej pod władaniem broniącego się gracza do ręki właściciela.

Slaughter Games

Ten czar nie może być skontrowany.

Nazwij nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę kart o tej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Sluiceway Scorpion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Czystka {1}{B}{G} ({1}{B}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Spawn of Rix Maadi

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Sphinx's Revelation

Zyskaj X żyć i dobierz X kart.

Supreme Verdict

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie stwory.

Teleportal

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Przeciążenie {3}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Thoughtflare

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć dwie karty.

Treasured Find

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszą kartę.

Trestle Troll

Obronność

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{1}{B}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Trostani, Selesnya's Voice

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

{1}{G}{W}, {T}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Vitu-Ghazi Guildmage

{4}{G}{W}: Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

{2}{G}{W}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Vraska the Unseen

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór zada temu wędrowcowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

–3: Zniszcz wskazany nie-lądowy byt.

–7: Stwórz trzy żetony czarnego stwora Zabójca 1/1 mającego „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Wayfaring Temple

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Azor's Elocutors

Na początku twojego utrzymania umieść znacznik przestoju na tym stworze. Następnie jeśli ten stwór ma co najmniej pięć znaczników przestoju, wygrywasz grę.

Ilekroć jakieś źródło zadaje tobie obrażenia, usuń znacznik przestoju z Azor’s Elocutors.

Blistercoil Weird

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1. Odkręć go.

Cryptborn Horror

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest sumą żyć straconych przez twoich przeciwników w tej turze.

Deathrite Shaman

{T}: Wygnaj wskazaną kartę lądu z cmentarza. Weź jedną manę dowolnego koloru.

{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza. Każdy przeciwnik traci po 2 życia.

{G}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Zyskaj 2 życia.

Dryad Militant

Jeśli karta sztuczki lub obrzędu miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w cmentarzu, zamiast tego wygnaj ją.

Frostburn Weird

{(u/r)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Golgari Longlegs

Growing Ranks

Na początku twojego kroku utrzymania, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Judge's Familiar

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Nivmagus Elemental

Wygnaj czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze. (Ów czar nie rozpatrzy się.)

Rakdos Cackler

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Rakdos Shred-Freak

Pośpiech

Slitherhead

Czystka {0} ({0}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Vassal Soul

Latanie

Azorius Keyrune

{T}: Weź {W} lub {U}.

{W}{U}: Do końca tury ten artefakt staje się biało-niebieskim artefaktowym stworem Ptak 2/2 z lataniem.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Civic Saber

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy ze swoich kolorów.

Wyposaż {1}

Codex Shredder

{T}: Wskazany gracz mieli kartę. (Umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Golgari Keyrune

{T}: Weź {B} lub {G}.

{B}{G}: Do końca tury ten artefakt staje się czarno-zielonym artefaktowym stworem Owad 2/2 z dotykiem śmierci.

Izzet Keyrune

{T}: Weź {U} lub {R}.

{U}{R}: Do końca tury ten artefakt staje się niebiesko-czerwonym artefaktowym stworem Żywiołak 2/1.

Ilekroć ten byt zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Pithing Needle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Rakdos Keyrune

{T}: Weź {B} lub {R}.

{B}{R}: Do końca tury ten artefakt staje się czarno-czerwonym artefaktowym stworem Diabeł 3/1 z pierwszym ciosem.

Selesnya Keyrune

{T}: Weź {G} lub {W}.

{G}{W}: Do końca tury ten artefakt staje się zielono-białym artefaktowym stworem Wilk 3/3.

Street Sweeper

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zniszcz wszystkie Aury dołączone do wskazanego lądu.

Tablet of the Guilds

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz dwa kolory.

Ilekroć rzucisz czar, zyskaj 1 życie za każdy kolor owego czaru należący do wybranych kolorów.

Volatile Rig

Tratowanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, poświęć tego stwora.

Kiedy ten stwór umrze, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, ten stwór zadaje każdemu stworowi i graczowi po 4 obrażenia.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Blood Crypt

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Grove of the Guardian

{T}: Weź {C}.

{3}{G}{W}, {T}, przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem, poświęć ten ląd: Stwórz żeton zielono-białego stwora Żywiołak 8/8 z czujnością.

Hallowed Fountain

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Overgrown Tomb

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Steam Vents

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Temple Garden

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Transguild Promenade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)