Gatecrash

Aerial Maneuver

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz latanie i pierwszy cios.

Angelic Edict

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Angelic Skirmisher

Latanie

Na początku każdej potyczki wybierz pierwszy cios, czujność lub więź życia. Stwory pod twoim władaniem zyskują ową zdolność do końca tury.

Assault Griffin

Latanie

Basilica Guards

Obronność

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Blind Obedience

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Artefakty i stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Boros Elite

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Court Street Denizen

Ilekroć inny biały stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Daring Skyjek

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury zyskuje latanie.

Debtor's Pulpit

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Przekręć wskazanego stwora.”

Dutiful Thrull

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Frontline Medic

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar posiadający {X} w swoim koszcie, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Gideon, Champion of Justice

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur o sile i wytrzymałości równych liczbie posiadanych przez niego znaczników lojalności każda oraz zyskuje niezniszczalność. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

–15: Wygnaj wszystkie inne byty.

Guardian of the Gateless

Latanie

Ten stwór może blokować dowolną liczbę stworów.

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego blokowanego stwora.

Guildscorn Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed wielokolorowym.

Hold the Gates

Stwory pod twoim władaniem zyskują +0/+1 za każdą Bramę pod twoim władaniem i mają czujność.

Holy Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed stworami.

Knight of Obligation

Czujność

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Knight Watch

Stwórz dwa żetony białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Luminate Primordial

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, u każdego z przeciwników wygnaj co najwyżej jednego stwora pod władaniem owego gracza i ów gracz zyskuje tyle żyć, ile siły miał wygnany stwór.

Murder Investigation

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest siłą owego stwora.

Nav Squad Commandos

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1. Odkręć go.

Righteous Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Shielded Passage

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu stworowi w tej turze.

Smite

Zniszcz wskazanego zablokowanego stwora.

Syndic of Tithes

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Urbis Protector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Zarichi Tiger

{1}{W}, {T}: Zyskaj 2 życia.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Agoraphobia

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -5/-0.

{2}{U}: Zwróć ten urok do ręki właściciela.

Clinging Anemones

Obronność

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Cloudfin Raptor

Latanie

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Diluvian Primordial

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego przeciwnika możesz rzucić co najwyżej jedną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj go.

Enter the Infinite

Dobierz tyle kart, ile masz w bibliotece, po czym umieść kartę z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki. Do twojej następnej tury nie masz limitu kart w ręce.

Frilled Oculus

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Gridlock

Przekręć X wskazanych nie-lądowych bytów.

Hands of Binding

Przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Incursion Specialist

Ilekroć rzucisz swój drugi czar w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Keymaster Rogue

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Last Thoughts

Dobierz kartę.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Leyline Phantom

Kiedy ten stwór zada obrażenia bojowe, przywróć go do ręki właściciela. (Zwróć go tylko jeśli przeżył potyczkę.)

Metropolis Sprite

Latanie

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Mindeye Drake

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wskazany gracz mieli pięć kart.

Rapid Hybridization

Zniszcz wskazanego stwora. Nie można go zregenerować. Władca owego stwora tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Realmwright

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ zwykłego lądu.

Lądy pod twoim władaniem są dodatkowo wybranego typu oprócz swoich innych typów.

Sage's Row Denizen

Ilekroć inny niebieski stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli dwie karty.

Sapphire Drake

Latanie

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Scatter Arc

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Dobierz kartę.

Simic Fluxmage

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

{1}{U}, {T}: Przenieś znacznik +1/+1 z tego stwora na wskazanego stwora.

Simic Manipulator

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

{T}, usuń jeden lub więcej znaczników +1/+1 z tego stwora: Przejmij władanie nad wskazanym stworem o sile nie większej niż liczba znaczników +1/+1 usuniętych w ten sposób.

Skygames

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. Aktywuj tylko jako obrzęd.”

Spell Rupture

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Stolen Identity

Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu lub stwora.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Voidwalk

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Way of the Thief

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Zauroczony stwór nie może być blokowany o ile władasz Bramą.

Balustrade Spy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Basilica Screecher

Latanie

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Contaminated Ground

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca traci 2 życia.

Corpse Blockade

Obronność

Poświęć innego stwora: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Crypt Ghast

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Ilekroć przekręcisz Bagno pobierając manę, weź dodatkowo {B}.

Death's Approach

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -X/-X, gdzie X to liczba kart stworów w cmentarzu jego władcy.

Devour Flesh

Wskazany gracz poświęca stwora, po czym zyskuje tyle żyć, ile wynosiła wytrzymałość owego stwora.

Dying Wish

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, wskazany gracz traci X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X to siła owego stwora.

Gateway Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Przekręć odkręconą Bramę pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Grisly Spectacle

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora. Jego władca mieli tyle kart, ile wynosiła siła owego stwora.

Gutter Skulk

Horror of the Dim

{U}: Ten stwór zyskuje antyklątwę do końca tury. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Illness in the Ranks

Żetony stworów dostają -1/-1.

Killing Glare

Zniszcz wskazanego stwora o sile X lub mniejszej.

Lord of the Void

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj siedem wierzchnich kart biblioteki owego gracza, po czym wybierz spośród nich kartę stwora i umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem.

Mental Vapors

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Midnight Recovery

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Ogre Slumlord

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz stworzyć żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

Szczury pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Sepulchral Primordial

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego z przeciwników możesz umieścić na polu bitwy pod twoim władaniem co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z cmentarza owego gracza.

Shadow Alley Denizen

Ilekroć inny czarny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór zyskuje zastraszenie do końca tury. (Może być blokowany tylko przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Shadow Slice

Wskazany przeciwnik traci 3 życia.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Slate Street Ruffian

Ilekroć ten stwór jest blokowany, broniący się gracz odrzuca kartę.

Smog Elemental

Latanie

Stwory z lataniem pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Syndicate Enforcer

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Thrull Parasite

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

{T}, zapłać 2 życia: Usuń znacznik ze wskazanego nie-lądowego bytu.

Undercity Informer

{1}, poświęć stwora: Wskazany gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Undercity Plague

Wskazany gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, po czym poświęca byt.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Wight of Precinct Six

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w cmentarzach twoich przeciwników.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Bomber Corps

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Cinder Elemental

{X}{R}, {T}, Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Crackling Perimeter

Przekręć odkręconą Bramę pod twoim władaniem: Ten urok zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ember Beast

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Firefist Striker

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Five-Alarm Fire

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada obrażenia bojowe, umieść znacznik płomienia na tym uroku.

Usuń pięć znaczników płomienia z tego uroku: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Foundry Street Denizen

Ilekroć inny czerwony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Furious Resistance

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pierwszy cios.

Hellkite Tyrant

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj władanie nad wszystkimi artefaktami pod władaniem owego gracza.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dwudziestoma artefaktami, wygrywasz grę.

Hellraiser Goblin

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech i atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Homing Lightning

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi i każdemu innemu stworowi o tej samej nazwie, co ów stwór.

Legion Loyalist

Pośpiech

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pierwszy cios i tratowanie oraz nie mogą być w tej turze blokowane przez żetony stworów.

Madcap Skills

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma złowrogość.

Mark for Death

Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika blokuje w tej turze, jeśli może. Odkręć owego stwora. Pozostałe stwory pod władaniem owego gracza nie mogą blokować w tej turze.

Massive Raid

Ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, iloma stworami władasz.

Molten Primordial

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego z przeciwników zyskaj do końca tury władanie nad co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem owego gracza. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Mugging

Ten czar zadaje 2 obrażenia wskazanemu stworowi. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Ripscale Predator

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Scorchwalker

Zew krwi — {1}{R}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +5/+1.

Skinbrand Goblin

Zew krwi — {R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Skullcrack

Gracze nie mogą zyskać życia w tej turze. Obrażenia nie mogą być zażegnane w tej turze. Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Structural Collapse

Wskazany gracz poświęca artefakt i ląd. Ten czar zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Tin Street Market

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Towering Thunderfist

{W}: Ten stwór zyskuje czujność do końca tury.

Viashino Shanktail

Pierwszy cios

Zew krwi — {2}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz pierwszy cios.

Warmind Infantry

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Wrecking Ogre

Podwójny cios

Zew krwi — {3}{R}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz podwójny cios.

Adaptive Snapjaw

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Alpha Authority

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma antyklątwę i nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Burst of Strength

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze i odkręć go.

Crocanura

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Crowned Ceratok

Tratowanie

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Disciple of the Old Ways

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Experiment One

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Forced Adaptation

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Giant Adephage

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią tego stwora.

Greenside Watcher

{T}: Odkręć wskazaną Bramę.

Gyre Sage

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

{T}: Weź {G} za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Hindervines

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory bez znaczników +1/+1.

Ivy Lane Denizen

Ilekroć inny zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Miming Slime

Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Ooze Flux

{1}{G}, usuń jeden lub więcej znaczników +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest liczbą usuniętych w ten sposób znaczników +1/+1.

Predator's Rapport

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi suma siły i wytrzymałości owego stwora.

Rust Scarab

Ilekroć ten stwór jest blokowany, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem broniącego się gracza.

Scab-Clan Charger

Zew krwi — {1}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +2/+4.

Serene Remembrance

Wtasuj ten czar oraz co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza do bibliotek ich właścicieli.

Skarrg Goliath

Tratowanie

Zew krwi — {5}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +9/+9 oraz tratowanie.

Slaughterhorn

Zew krwi — {G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+2.

Spire Tracer

Ten stwór może być blokowany tylko przez stwory z lataniem lub zasięgiem.

Sylvan Primordial

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego z przeciwników, zniszcz wskazany byt nie będący stworem pod władaniem owego gracza. Za każdy byt zniszczony w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Tower Defense

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+5 oraz zasięg.

Verdant Haven

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Wasteland Viper

Dotyk śmierci

Zew krwi — {G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+2 oraz dotyk śmierci.

Wildwood Rebirth

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Alms Beast

Stwory blokujące lub blokowane przez tego stwora mają więź życia.

Assemble the Legion

Na początku twojego kroku utrzymania umieść znacznik musztry na tym uroku. Następnie stwórz czerwono-biały żeton stwora Piechur 1/1 z pośpiechem za każdy znacznik musztry na tym uroku.

Aurelia, the Warleader

Latanie, czujność, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Aurelia's Fury

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych według twojego wyboru pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów. Przekręć każdego stwora uszkodzonego w ten sposób. Gracze, którzy otrzymali w ten sposób obrażenia nie mogą w tej turze rzucać nie-stworowych czarów.

Bane Alley Broker

{T}: Dobierz kartę, po czym wygnaj kartę z twojej ręki, zakrytą.

Możesz patrzeć na karty wygnane przez tego stwora.

{U}{B}, {T}: Przywróć kartę wygnaną przez tego stwora do ręki właściciela.

Biovisionary

Na początku kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej czterema stworami o nazwie Biovisionary, wygrywasz grę.

Borborygmos Enraged

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe umieść w twoim cmentarzu.

Odrzuć kartę lądu: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Call of the Nightwing

Stwórz żeton niebiesko-czarnego stwora Horror 1/1 z lataniem.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Cartel Aristocrat

Poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Clan Defiance

Wybierz jedną lub więcej —

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi z lataniem.

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi bez latania.

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Consuming Aberration

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w cmentarzach twoich przeciwników.

Ilekroć rzucisz czar, każdy przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Deathpact Angel

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton biało-czarnego stwora Kleryk 1/1 mającego „{3}{W}{B}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć kartę o nazwie Deathpact Angel z twojego cmentarza na pole bitwy.”

Dimir Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar obrzędu.

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

 • Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza. Umieść jedną z nich z powrotem, a pozostałe w cmentarzu owego gracza.

Dinrova Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela, po czym ów gracz odrzuca kartę.

Domri Rade

+1: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, możesz ją ujawnić i umieścić w twojej ręce.

–2: Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z innym wskazanym stworem.

–7: Dostajesz emblemat mający: „Stwory pod twoim władaniem mają podwójny cios, tratowanie, antyklątwę i pośpiech.”

Drakewing Krasis

Latanie, tratowanie

Duskmantle Guildmage

{1}{U}{B}: Ilekroć w tej turze karta trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, ów gracz traci 1 życie.

{2}{U}{B}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Duskmantle Seer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, traci życie równe skrótowi many owej karty, po czym umieszcza ją w swojej ręce.

Elusive Krasis

Ten stwór nie może być blokowany.

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Executioner's Swing

Wskazany stwór, który zadał w tej turze obrażenia, otrzymuje do końca tury -5/-5.

Fathom Mage

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie umieszczony na tym stworze, możesz dobrać kartę.

Firemane Avenger

Latanie

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Fortress Cyclops

Ilekroć ten stwór zaatakuje, otrzymuje do końca tury +3/+0.

Ilekroć ten stwór blokuje, otrzymuje do końca tury +0/+3.

Foundry Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Frenzied Tilling

Zniszcz wskazany ląd. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ghor-Clan Rampager

Tratowanie

Zew krwi — {R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +4/+4 i tratowanie.

Ground Assault

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma lądami władasz.

Gruul Charm

Wybierz jedno —

 • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

 • Zyskaj władanie nad wszystkimi własnymi bytami.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 3 obrażenia.

Gruul Ragebeast

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

High Priest of Penance

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz zniszczyć wskazany nie-lądowy byt.

Hydroform

Wskazany ląd do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/3 z lataniem. Nadal jest lądem.

Kingpin's Pet

Latanie

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Lazav, Dimir Mastermind

Antyklątwa

Ilekroć karta stwora trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, możesz sprawić, by niniejszy stwór stał się kopią owej karty, ale zachowuje swoją nazwę, jest dodatkowo legendarny, ma antyklątwę i niniejszą zdolność.

Martial Glory

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Master Biomancer

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając tyle dodatkowych znaczników +1/+1, ile wynosi siła niniejszego stwora oraz jest dodatkowo typu Mutant oprócz swoich pozostałych typów.

Merciless Eviction

Wybierz jedno —

 • Wygnaj wszystkie artefakty.

 • Wygnaj wszystkie stwory.

 • Wygnaj wszystkie uroki.

 • Wygnaj wszystkich wędrowców.

Mind Grind

Każdy przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni X kart lądów, po czym umieszcza wszystkie ujawnione w ten sposób karty w swoim cmentarzu. X nie może być równe 0.

Mortus Strider

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.

Mystic Genesis

Skontruj wskazany czar. Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Nimbus Swimmer

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Obzedat, Ghost Council

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać tego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku twojego najbliższego kroku utrzymania. Zyskuje on pośpiech.

One Thousand Lashes

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego stwora, ów gracz traci 1 życie.

Ordruun Veteran

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury zyskuje podwójny cios. (Zadaje obrażenia zarówno jako pierwszy cios i normalnie.)

Orzhov Charm

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem i wszystkie Aury doń dołączone do rąk ich właścicieli.

 • Zniszcz wskazanego stwora i strać życia równe jego wytrzymałości.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Paranoid Delusions

Wskazany gracz mieli trzy karty.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Primal Visitation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pośpiech.

Prime Speaker Zegana

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X to najwyższa siła spośród stworów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile wynosi jego siła.

Psychic Strike

Skontruj wskazany czar. Jego władca mieli dwie karty.

Purge the Profane

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty, a ty zyskaj 2 życia.

Rubblehulk

Siła oraz wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Zew krwi — {1}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X to liczba lądów pod twoim władaniem.

Ruination Wurm

Shambleshark

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Signal the Clans

Wyszukaj w twojej bibliotece trzy karty stworów i ujawnij je. Jeśli ujawnisz trzy karty o różnych nazwach, wybierz losowo jedną z nich i umieść ją w twojej ręce. Wtasuj pozostałe do twojej biblioteki.

Simic Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury antyklątwę.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Skarrg Guildmage

{R}{G}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury tratowanie.

{1}{R}{G}: Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak 4/4. Nadal jest lądem.

Skyknight Legionnaire

Latanie, pośpiech

Soul Ransom

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Odrzuć dwie karty: Władca tego uroku poświęca go, po czym dobiera dwie karty. Tylko twój przeciwnik może aktywować tę zdolność.

Spark Trooper

Tratowanie, więź życia, pośpiech

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Sunhome Guildmage

{1}{R}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

{2}{R}{W}: Stwórz żeton czerwono-białego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Treasury Thrull

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu, stwora lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Truefire Paladin

Czujność

{R}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

{R}{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Unexpected Results

Przetasuj twoją bibliotekę i ujawnij jej wierzchnią kartę. Jeśli to nie-lądowa karta, możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją na polu bitwy i zwrócić niniejszy czar do ręki właściciela.

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Vizkopa Confessor

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zapłać dowolną liczbę żyć. Wskazany gracz ujawnia tyle samo kart ze swojej ręki. Wybierz jedną z nich i wygnaj ją.

Vizkopa Guildmage

{1}{W}{B}: Wskazany stwór zyskuje więź życia do końca tury.

{1}{W}{B}: Ilekroć zyskasz życie w tej turze, każdy z przeciwników traci tyle samo żyć.

Whispering Madness

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Wojek Halberdiers

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Zameck Guildmage

{G}{U}: W tej turze każdy stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

{G}{U}, usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Zhur-Taa Swine

Zew krwi — {1}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +5/+4.

Arrows of Justice

Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Beckon Apparition

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Biomass Mutation

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość X/X.

Bioshift

Przenieś dowolną liczbę znaczników +1/+1 ze wskazanego stwora na innego wskazanego stwora o tym samym władcy.

Boros Reckoner

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń.

{(r/w)}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Burning-Tree Emissary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, weź {R}{G}.

Coerced Confession

Wskazany gracz mieli cztery karty. Dobierz kartę za każdą kartę stwora zmieloną w ten sposób.

Deathcult Rogue

Ten stwór może być blokowany tylko przez stwory typu Łotrzyk.

Gift of Orzhova

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie oraz więź życia.

Immortal Servitude

Zwróć każdą kartę stwora o skrócie many X z twojego cmentarza na pole bitwy.

Merfolk of the Depths

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Nightveil Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary spośród kart wygnanych z użyciem tego stwora.

Pit Fight

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z innym wskazanym stworem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Rubblebelt Raiders

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1 za każdego atakującego stwora pod twoim władaniem.

Shattering Blow

Wygnaj wskazany artefakt.

Armored Transport

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby być zadane temu stworowi przez stwory blokujące go.

Boros Keyrune

{T}: Weź {R} lub {W}.

{R}{W}: Ten artefakt staje się do końca tury czerwono-białym artefaktowym stworem Piechur 1/1 z podwójnym ciosem. (Zadaje obrażenia w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Dimir Keyrune

{T}: Weź {U} lub {B}.

{U}{B}: Do końca tury ten artefakt staje się niebiesko-czarnym artefaktowym stworem Horror 2/2 i nie może być blokowany w tej turze.

Glaring Spotlight

Stwory mające antyklątwę pod władaniem twoich przeciwników mogą być wskazywane przez czary i zdolności pod twoim władaniem, jakby nie miały antyklątwy.

{3}, Poświęć ten artefakt: Stwory pod twoim władaniem zyskują antyklątwę do końca tury i nie mogą być blokowane w tej turze.

Gruul Keyrune

{T}: Weź {R} lub {G}.

{R}{G}: Do końca tury ten artefakt staje się czerwono-zielonym artefaktowym stworem Bestia 3/2 z tratowaniem.

Illusionist's Bracers

Ilekroć aktywowana jest zdolność wyposażonego stwora, jeśli nie daje ona many, skopiuj ową zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Wyposaż {3}

Millennial Gargoyle

Latanie

Orzhov Keyrune

{T}: Weź {W} lub {B}.

{W}{B}: Do końca tury ten artefakt staje się biało-czarnym artefaktowym stworem Thrull 1/4 z więzią życia.

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Razortip Whip

{1}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Riot Gear

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Simic Keyrune

{T}: Weź {G} lub {U}.

{G}{U}: Do końca tury ten artefakt staje się zielono-niebieskim artefaktowym stworem Krab 2/3 z antyklątwą. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Skyblinder Staff

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i nie może być blokowany przez stwory z lataniem.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Breeding Pool

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Godless Shrine

({T}: Weź {W} lub {B}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Sacred Foundry

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Stomping Ground

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

Thespian's Stage

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Ten ląd staje się kopią wskazanego lądu, ale nadal ma niniejszą zdolność.

Watery Grave

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.