Magic 2015

Ajani Steadfast

+1: Do końca tury co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje +1/+1, pierwszy cios, czujność i więź życia.

−2: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz znacznik lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

–7: Dostajesz emblemat mający „Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub wędrowcowi pod twoim władaniem, zażegnaj je wszystkie z wyjątkiem jednego.”

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Avacyn, Guardian Angel

Latanie, czujność

{1}{W}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu stworowi w tej turze przez źródła o wybranym przez ciebie kolorze.

{5}{W}{W}: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu graczowi lub wędrowcowi w tej turze przez źródła o wybranym przez ciebie kolorze.

Battle Mastery

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podwójny cios. (Zadaje on obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Boonweaver Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twoim cmentarzu, ręce i/lub bibliotece kartę typu Aura i umieść ją na polu bitwy dołączoną do tego stwora. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Constricting Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy.”

Dauntless River Marshal

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Wyspą.

{3}{U}: Przekręć wskazanego stwora.

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Divine Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Ephemeral Shields

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

First Response

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli straciłeś życie w poprzedniej turze, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Geist of the Moors

Latanie

Heliod's Pilgrim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Hushwing Gryff

Błysk

Latanie

Stwory wchodzące na pole bitwy nie powodują wyzwalania zdolności.

Kinsbaile Skirmisher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Marked by Honor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Mass Calcify

Zniszcz wszystkie nie-białe stwory.

Meditation Puzzle

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zyskaj 8 żyć.

Midnight Guard

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, odkręć tego stwora.

Oppressive Rays

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Aktywacja zdolności aktywowanych zauroczonego stwora kosztuje o {3} więcej.

Oreskos Swiftclaw

Paragon of New Dawns

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{W}, {T}: Inny wskazany biały stwór pod twoim władaniem zyskuje czujność do końca tury. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Pillar of Light

Wygnaj wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Preeminent Captain

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz umieścić na polu bitwy przekręconą i atakującą kartę stwora typu Piechur z twojej ręki.

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Resolute Archangel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli liczba twoich punktów życia jest mniejsza niż wartość startowa, otrzymuje wartość startową.

Return to the Ranks

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przywróć X wskazanych kart stworów o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sanctified Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1. Białe stwory pod twoim władaniem zyskują także pierwszy cios do końca tury. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Selfless Cathar

{1}{W}, poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Seraph of the Masses

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Latanie

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Solemn Offering

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Soul of Theros

Czujność

{4}{W}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2, pierwszy cios i więź życia.

{4}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2, pierwszy cios i więź życia.

Soulmender

{T}: Zyskaj 1 życie.

Spectra Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed wszystkimi kolorami. Ten efekt nie usuwa Aur. (Nic białego, niebieskiego, czarnego, czerwonego czy zielonego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń ani wyposażyć tego stwora.)

Spirit Bonds

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{1}{W}, poświęć Ducha: Wskazany stwór nie będący Duchem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Sungrace Pegasus

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Tireless Missionaries

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Triplicate Spirits

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Wall of Essence

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Warden of the Beyond

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile przeciwnik posiada kartę na wygnaniu.

Aeronaut Tinkerer

Ten stwór ma latanie o ile władasz artefaktem. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Aetherspouts

Właściciel każdego atakującego stwora umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Amphin Pathmage

{2}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Chasm Skulker

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów niebieskiego stwora Kalmar 1/1 z podbojem wysp, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze. (Nie mogą być blokowane, o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Chief Engineer

Rzucane przez ciebie czary artefaktów mają współpracę. (Twoje stwory mogą pomóc rzucić owe czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania czaru artefaktu płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Chronostutter

Umieść wskazanego stwora w bibliotece właściciela jako drugą kartę od wierzchu.

Coral Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Kalmar 1/1 z podbojem wysp. (Nie może być blokowany, o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Diffusion Sliver

Ilekroć stwór typu Drzazgacz pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że ich władca zapłaci {2}.

Dissipate

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Divination

Dobierz dwie karty.

Encrust

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Ensoul Artifact

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5 oprócz swoich innych typów.

Frost Lynx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Fugitive Wizard

Glacial Crasher

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór nie może atakować, chyba że jest Góra na polu bitwy.

Hydrosurge

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-0.

Illusory Angel

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli rzuciłeś inny czar w tej turze.

Latanie

Into the Void

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Invisibility

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Jace, the Living Guildpact

+1: Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twoim cmentarzu.

–3: Przywróć inny wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

–8: Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki. Dobierz siedem kart.

Jace's Ingenuity

Dobierz trzy karty.

Jalira, Master Polymorphist

{2}{U}, {T}, poświęć innego stwora: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę nielegendarnego stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Jorubai Murk Lurker

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Bagnem.

{1}{B}: Wskazany stwór zyskuje więź życia do końca tury. (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Kapsho Kitefins

Latanie

Ilekroć ten albo inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Master of Predicaments

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wybierz kartę w twojej ręce. Ów gracz zgaduje, czy skrót many owej karty jest większy niż 4. Jeśli ów gracz nie zgadnie, możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Mercurial Pretender

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora pod twoim władaniem, ale ma też „{2}{U}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.”

Military Intelligence

Ilekroć atakujesz co najmniej dwoma stworami, dobierz kartę.

Mind Sculpt

Wskazany przeciwnik mieli siedem kart.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nimbus of the Isles

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Paragon of Gathering Mists

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{U}, {T}: Inny wskazany niebieski stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje latanie.

Peel from Reality

Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem oraz wskazanego stwora poza twoim władaniem do rąk ich właścicieli.

Polymorphist's Jest

Do końca tury każdy stwór pod władaniem wskazanego gracza traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Quickling

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że przywrócisz innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Research Assistant

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Soul of Ravnica

Latanie

{5}{U}{U}: Dobierz kartę za każdy kolor pośród bytów pod twoim władaniem.

{5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Dobierz kartę za każdy kolor pośród bytów pod twoim władaniem.

Statute of Denial

Skontruj wskazany czar. Jeśli władasz niebieskim stworem, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Stormtide Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Wszystkie lądy są dodatkowo Wyspami oprócz swoich pozostałych typów.

Stwory bez latania lub podboju wysp nie mogą atakować.

Turn to Frog

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Void Snare

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Welkin Tern

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Accursed Spirit

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Black Cat

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Blood Host

{1}{B}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 2 życia.

Carrion Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Caustic Tar

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany gracz traci 3 życia.”

Child of Night

Więź życia

Covenant of Blood

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

Crippling Blight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 i nie może blokować.

Cruel Sadist

{B}, {T}, zapłać 1 życie: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{2}{B}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi X obrażeń.

Endless Obedience

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Eternal Thirst

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia oraz „Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.” (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca także zyskuje tyle samo żyć.)

Feast on the Fallen

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik stracił życia w poprzedniej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Festergloom

Nieczarne stwory dostają do końca tury -1/-1.

Flesh to Dust

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

In Garruk's Wake

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem i wszystkich wędrowców poza twoim władaniem.

Indulgent Tormentor

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania dobierz kartę, chyba że wskazany przeciwnik poświęci stwora lub zapłaci 3 życia.

Leeching Sliver

Ilekroć Drzazgul pod twoim władaniem zaatakuje, broniący się gracz traci 1 życie.

Liliana Vess

+1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

−2: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

−8: Umieść wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy na polu bitwy pod twoim władaniem.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Necrobite

Wskazany stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. Zregeneruj go. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki. Dowolna liczba obrażeń zadana innemu stworowi przez stwora z dotykiem śmierci wystarcza, by go zniszczyć.)

Necrogen Scudder

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Necromancer's Assistant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty.

Necromancer's Stockpile

{1}{B}, odrzuć kartę stwora: Dobierz kartę. Jeśli odrzuconą kartą była karta Zombi, stwórz przekręcoy żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Nightfire Giant

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Górą.

{4}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Ob Nixilis, Unshackled

Latanie, tratowanie

Ilekroć przeciwnik przeszuka swoją bibliotekę, ów gracz poświęca stwora i traci 10 żyć.

Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Paragon of Open Graves

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{2}{B}, {T}: Inny czarny stwór pod twoim władaniem zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Rotfeaster Maggot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi wytrzymałość owej karty.

Shadowcloak Vampire

Zapłać 2 życia: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stab Wound

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego stwora, ów gracz traci 2 życia.

Stain the Mind

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Nazwij nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego gracza dowolną liczbę kart o tej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ulcerate

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3. Strać 3 życia.

Unmake the Graves

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wall of Limbs

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{5}{B}{B}, poświęć tego stwora: Wskazany gracz traci X żyć, gdzie X jest siłą tego stwora.

Waste Not

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę stwora, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę lądu, weź {B}{B}.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę nie będącą stworem ani lądem, dobierz kartę.

Witch's Familiar

Xathrid Slyblade

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{3}{B}: Do końca tury ten stwór traci antyklątwię i zyskuje pierwszy cios i dotyk śmierci. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Zof Shade

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Act on Impulse

Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrywać karty wygnane w ten sposób. (Rzucając w ten sposób czar, wciąż musisz opłacić jego koszt. Możesz zagrać ląd w ten sposób, o ile możesz jeszcze zagrać ląd.)

Aggressive Mining

Nie możesz zagrywać lądów.

Poświęć ląd: Dobierz dwie karty. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Altac Bloodseeker

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0, pierwszy cios i pośpiech. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu i może atakować oraz {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Belligerent Sliver

Drzazgule pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Blastfire Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Zniszcz wszystkie Wyposażenia dołączone do owego stwora.

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Brood Keeper

Ilekroć Aura zostanie dołączona do tego stwora, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem oraz „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Burning Anger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.”

Chandra, Pyromaster

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

0: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

–7: Wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Wybierz spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i skopiuj trzykrotnie. Możesz rzucić owe kopie bez płacenia ich kosztów many.

Circle of Flame

Ilekroć stwór bez latania atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, ten urok zadaje owemu stworowi 1 obrażenie.

Clear a Path

Zniszcz wskazanego stwora z obronnością.

Cone of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie, 2 obrażenia innemu wskazanemu celowi i 3 obrażenia trzeciemu wskazanemu celowi.

Crowd's Favor

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Crucible of Fire

Smoki pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Forge Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie oraz tobie 1 obrażenie.

Foundry Street Denizen

Ilekroć inny czerwony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Generator Servant

{T}, poświęć tego stwora: Weź {C}{C}. Jeśli owa mana zostanie wydana na czar stwora, zyskuje on pośpiech do końca tury. (Ów stwór może atakować oraz {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Kaboomist

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Mina mającego „{R}, poświęć ten artefakt: Ten artefakt zadaje 2 obrażenia wskazanemu atakującemu stworowi bez latania.” Następnie rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, ten stwór zadaje sobie 2 obrażenia.

Goblin Rabblemaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem atakują w każdej turze, jeśli mogą.

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 z pośpiechem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+0 za każdego innego atakującego Goblina.

Goblin Roughrider

Hammerhand

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Heat Ray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Hoarding Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, wygnaj ją, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić wygnaną nim kartę do ręki właściciela.

Inferno Fist

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

{R}, poświęć ten urok: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kird Chieftain

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Lasem.

{4}{G}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz tratowanie (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Krenko's Enforcer

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Kurkesh, Onakke Ancient

Ilekroć aktywujesz zdolność artefaktu, jeśli nie daje ona many, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ową zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Might Makes Right

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz każdym stworem na polu bitwy o największej sile, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Miner's Bane

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Paragon of Fierce Defiance

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{R}, {T}: Inny wskazany czerwony stwór pod twoim władaniem zyskuje pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Scrapyard Mongrel

O ile władasz artefaktem, ten stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Shrapnel Blast

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Siege Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie Ściany pod władaniem twoich przeciwników.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz nie ma we władaniu Ściany, zadaje on 2 obrażenia każdemu stworowi bez latania pod władaniem owego gracza.

Soul of Shandalar

Pierwszy cios

{3}{R}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

{3}{R}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Ta karta zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

Stoke the Flames

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Torch Fiend

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ancient Silverback

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Back to Nature

Zniszcz wszystkie uroki.

Carnivorous Moss-Beast

{5}{G}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Chord of Calling

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Feral Incarnation

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Bestia 3/3.

Gather Courage

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Genesis Hydra

Kiedy rzucisz ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nie-lądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy. Następnie wtasuj pozostałe do twojej biblioteki.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Hornet Nest

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Hunter's Ambush

Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez nie-zielone stwory.

Invasive Species

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć inny byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Kalonian Twingrove

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Drzewiec Wojownik mającego „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.”

Life's Legacy

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Living Totem

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Netcaster Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora z lataniem, do końca tury dostaje +2/+0.

Nissa, Worldwaker

+1: Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się stworem Żywiołak 4/4 z tratowaniem. Nadal jest lądem.

+1: Odkręć co najwyżej cztery wskazane Lasy.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj. Owe lądu stają się stworami Żywiołak 4/4 z tratowaniem. Nadal są lądami.

Nissa's Expedition

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Overwhelm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Paragon of Eternal Wilds

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Inny wskazany zielony stwór pod twoim władaniem zyskuje tratowanie do końca tury. (Może on zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Phytotitan

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku utrzymania owego gracza.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Ranger's Guile

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Restock

Przywróć dwie wskazane karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Roaring Primadox

Na początku twojego kroku utrzymania przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Runeclaw Bear

Satyr Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Shaman of Spring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Siege Wurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Tratowanie

Soul of Zendikar

Zasięg

{3}{G}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

{3}{G}{G} wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Sunblade Elf

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Równiną.

{4}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Undergrowth Scavenger

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile jest kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Venom Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od stwora z dotykiem śmierci jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Verdant Haven

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Vineweft

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{4}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wall of Mulch

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}, poświęć Ścianę: Dobierz kartę.

Yisan, the Wanderer Bard

{2}{G}, {T}, umieść znacznik zwrotki na tym stworze: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników zwrotki na niniejszym stworze, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Garruk, Apex Predator

+1: Zniszcz innego wskazanego wędrowca.

+1: Stwórz żeton czarnego stwora Bestia 3/3 z dotykiem śmierci.

–3: Zniszcz wskazanego stwora. Zyskaj tyle żyć, ile miał on wytrzymałości.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć stwór atakuje cię, dostaje on do końca tury +5/+5 i tratowanie.”

Sliver Hivelord

Drzazgacze pod twoim władaniem mają niezniszczalność. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Avarice Amulet

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma czujność oraz „Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę.”

Ilekroć wyposażony stwór umrze, wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Brawler's Plate

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie. (Może on zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bronze Sable

The Chain Veil

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze nie aktywowałeś zdolności lojalnościowej wędrowca, strać 2 życia.

{4}, {T}: U każdego wędrowca pod twoim władaniem możesz aktywować jedną z jego zdolności lojalnościowych tak, jakby żadna z nich nie była jeszcze aktywowana w tej turze.

Gargoyle Sentinel

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Do końca tury ten stwór traci obronność i zyskuje latanie.

Grindclock

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na tym artefakcie.

Haunted Plate Mail

Wyposażony stwór dostaje +4/+4.

{0}: Do końca tury ten artefakt staje się artefaktowym stworem Duch 4/4, który nie jest Wyposażeniem. Możesz aktywować tylko jeśli nie władasz żadnymi stworami.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Hot Soup

Wyposażony stwór nie może być blokowany.

Ilekroć wyposażony stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Meteorite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Obelisk of Urd

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +2/+2.

Ornithopter

Latanie

Perilous Vault

{5}, {T}. wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie nie-lądowe byty.

Phyrexian Revoker

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij nie-lądową kartę.

Aktywowane zdolności źródła o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane.

Profane Memento

Ilekroć karta stwora jest umieszczana skądkolwiek w cmentarzu przeciwnika, zyskaj 1 życie.

Rogue's Gloves

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sacred Armory

{2}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Scuttling Doom Engine

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Shield of the Avatar

Jeśli jakieś źródło miałaby zadać obrażenia wyposażonemu stworowi, zażegnaj X z owych obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Soul of New Phyrexia

Tratowanie

{5}: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

{5}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Staff of the Death Magus

Ilekroć rzucisz czarny czar albo gdy Bagno wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Flame Magus

Ilekroć rzucisz czerwony czar albo gdy Góra wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Mind Magus

Ilekroć rzucisz niebieski czar albo gdy Wyspa wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Sun Magus

Ilekroć rzucisz biały czar albo gdy Równina wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Wild Magus

Ilekroć rzucisz zielony czar albo gdy Las wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Tyrant's Machine

{4}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Will-Forged Golem

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Radiant Fountain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Sliver Hive

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru Drzazgacza.

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Drzazgaczem.

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Aegis Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany byt zyskuje niezniszczalność dopóki władasz niniejszym stworem. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Serra Angel

Latanie, czujność

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Walking Corpse

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Seismic Strike

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma Górami władasz.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Centaur Courser

Garruk's Packleader

Ilekroć inny stwór o sile 3 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Terra Stomper

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)