Throne of Eldraine (Tron Eldraine)

Acclaimed Contender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Rycerzem, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Rycerza, Aury, Wyposażenia lub legendarnego artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

All That Glitters

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

Archon of Absolution

Latanie

Ochrona przed białym (Nic białego nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Stwory nie mogą atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem, chyba że ich władca zapłaci {1} za każdego z owych stworów.

Ardenvale Paladin

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy białe many, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Ardenvale Tactician

Latanie

Dizzying Swoop

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Bartered Cow

Kiedy ten stwór umrze lub zostanie odrzucony z ręki, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Beloved Princess

Więź życia

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 3 lub większej.

Charming Prince

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Wróż 2.

 • Zyskaj 3 życia.

 • Wygnaj innego wskazanego własnego stwora. Na początku następnego kroku końcowego przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

The Circle of Loyalty

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego Rycerza pod twoim władaniem.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz legendarny czar, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

{3}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Deafening Silence

Każdy gracz nie może rzucić więcej niż jednego nie-stworowego czaru na turę.

Faerie Guidemother

Latanie

Gift of the Fae

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 oraz latanie. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Flutterfox

O ile władasz artefaktem lub urokiem, ten stwór ma latanie.

Fortifying Provisions

Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Giant Killer

{1}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Chop Down

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Glass Casket

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego władanego przez przeciwnika stwora o skrócie many 3 lub mniejszym dopóki ten artefakt nie opuści pola bitwy.

Happily Ever After

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz zyskuje po 5 żyć oraz dobiera kartę.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli pośród bytów pod twoim władaniem jest pięć kolorów oraz co najmniej sześć typów kart pośród kart pod twoim władaniem i/lub w twoim cmentarzu oraz twoja liczba żyć jest nie mniejsza niż początkowa, wygrywasz grę.

Harmonious Archon

Latanie

Stwory bez typu Archon mają bazowe siłę i wytrzymałość 3/3.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek 1/1.

Hushbringer

Latanie, więź życia

Stwory wchodzące na pole bitwy lub umierające, nie powodują wyzwalania zdolności.

Knight of the Keep

Linden, the Steadfast Queen

Czujność

Ilekroć zaatakuje biały stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Lonesome Unicorn

Czujność

Rider in Need

Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Mysterious Pathlighter

Latanie

Każdy stwór pod twoim władaniem mający Przygodę wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1. (Nie musiał wcześniej przejść przygody.)

Outflank

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Prized Griffin

Latanie

Rally for the Throne

Stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek 1/1.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy białe many, zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Realm-Cloaked Giant

Czujność

Cast Off

Zniszcz wszystkie stwory nie będące Gigantami. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Shepherd of the Flock

Usher to Safety

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Shining Armor

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego Rycerza pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma czujność.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Silverflame Ritual

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy białe many, stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Silverflame Squire

On Alert

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Odkręć go. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Syr Alin, the Lion's Claw

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Trapped in the Tower

Zaurocz stwora bez latania

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

True Love's Kiss

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Venerable Knight

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Rycerzu pod twoim władaniem.

Worthy Knight

Ilekroć rzucisz czar Rycerza, stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Youthful Knight

Pierwszy cios

Animating Faerie

Latanie

Bring to Life

Wskazany nie-stworowy artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 0/0. Umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.

Brazen Borrower

Błysk

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Petty Theft

Przywróć wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Charmed Sleep

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Corridor Monitor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wskazany artefakt lub stwora pod twoim władaniem.

Didn't Say Please

Skontruj wskazany czar. Jego władca mieli trzy karty.

Emry, Lurker of the Loch

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty.

{T}: Wybierz wskazaną kartę artefaktu w twoim cmentarzu. Możesz rzucić ową kartę w tej turze. (Nadal musisz zapłacić jej koszty. Reguły dotyczące czasu zagrywania wciąż są w mocy.)

Fae of Wishes

Latanie

{1}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Granted

Możesz ujawnić własną nie-stworową kartę spoza gry i umieść ją w twojej ręce.

Faerie Vandal

Błysk

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Folio of Fancies

Gracze nie mają limitu kart na ręce.

{X}{X}, {T}: Każdy gracz dobiera X kart.

{2}{U}, {T}: Każdy przeciwnik mieli tyle kart, ile ma kart w ręce.

Frogify

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i jest niebieskim stworem Żaba o bazowej sile i wytrzymałości 1/1. (Traci wszystkie inne typy kart i stwora.)

Gadwick, the Wizened

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz X kart.

Ilekroć rzucisz niebieski czar, przekręć wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Hypnotic Sprite

Latanie

Mesmeric Glare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 3 lub mniejszym. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Into the Story

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli przeciwnik ma przynajmniej siedem kart w swoim cmentarzu.

Dobierz cztery karty.

The Magic Mirror

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Nie masz limitu kart na ręce.

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wiedzy na tym artefakcie, po czym dobierz kartę za każdy znacznik wiedzy na tym artefakcie.

Mantle of Tides

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Merfolk Secretkeeper

Venture Deeper

Wskazany gracz mieli cztery karty. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Midnight Clock

{T}: Weź {U}.

{2}{U}: Umieść znacznik godziny na tym artefakcie.

Na początku każdego kroku utrzymania umieść znacznik godziny na tym artefakcie.

Kiedy dwunasty znacznik godziny zostanie umieszczony na tym artefakcie, wtasuj swoją rękę i cmentarz do twojej biblioteki, po czym dobierz siedem kart. Wygnaj ten artefakt.

Mirrormade

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu lub stwora na polu bitwy.

Mistford River Turtle

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór bez typu Człowiek nie może być blokowany w tej turze.

Moonlit Scavengers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz artefaktem lub urokiem, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Mystical Dispute

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje niebieski czar.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Opt

Wróż 1.

Dobierz kartę.

Overwhelmed Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli dwie karty. Następnie wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Queen of Ice

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, przekręć owego stwora. Nie okręci się on w następnej turze odkręcania swojego władcy.

Rage of Winter

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Run Away Together

Wskaż dwa stwory pod władaniem różnych graczy. Przywróć owe stwory do rąk właścicieli.

Sage of the Falls

Ilekroć ten stwór lub inny stwór bez typu Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

So Tiny

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0. Zamiast tego dostaje on -6/-0 o ile jego władca ma co najmniej siedem kart w swoim cmentarzu.

Steelgaze Griffin

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Stolen by the Fae

Przywróć wskazanego stwora o skrócie many X do ręki właściciela. Stwórz X żetonów niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem.

Syr Elenora, the Discerning

Siła tej karty jest równa liczbie kart w twojej ręce.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Tome Raider

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Turn into a Pumpkin

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Dobierz kartę.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy niebieskie many, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Unexplained Vision

Dobierz trzy karty.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy niebieskie many, wróż 3.

Vantress Gargoyle

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz ma co najmniej siedem kart w swoim cmentarzu.

Ten stwór nie może blokować, chyba że masz co najmniej cztery karty w ręce.

{T}: Każdy gracz mieli kartę.

Vantress Paladin

Latanie

Nieugięty - Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy białe many, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Wishful Merfolk

Obronność

{1}{U}: Ten stwór traci obronność i do końca tury staje się Człowiekiem.

Witching Well

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

{3}{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Ayara, First of Locthwain

Ilekroć ten stwór lub inny czarny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

{T}, poświęć innego czarnego stwora: Dobierz kartę.

Bake into a Pie

Zniszcz wskazanego stwora. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Barrow Witches

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę Rycerza z twojego cmentarza do twojej ręki.

Belle of the Brawl

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inni Rycerze pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Blacklance Paragon

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Rycerz do końca tury zyskuje dotyk śmierci i więź życia.

Bog Naughty

Latanie

{2}{B}, poświęć Jadło: Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Cauldron Familiar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Poświęć Jadło: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

A-Cauldron Familiar

A-Cauldron Familiar can’t block.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Poświęć Jadło: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

The Cauldron of Eternity

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść go na spodzie biblioteki właściciela.

{2}{B}, {T}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Cauldron's Gift

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czarne many, zmiel cztery karty.

Możesz wybrać kartę stwora w twoim cmentarzu. Jeśli tak zrobisz, przywróć ją na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Clackbridge Troll

Tratowanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy trzy żetony białego stwora Koza 0/1.

Na początku potyczki w twojej turze, dowolny przeciwnik może poświęcić stwora. Jeśli tak się stanie, przekręć niniejszego stwora, zyskaj 3 życia i dobierz kartę.

Epic Downfall

Wygnaj wskazanego stwora o skrócie many 3 lub większym.

Eye Collector

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz mieli kartę.

Festive Funeral

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą kart w twoim cmentarzu.

Foreboding Fruit

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czarne many, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Forever Young

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Foulmire Knight

Dotyk śmierci

Profane Insight

Dobierz kartę i strać 1 życie. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Giant's Skewer

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zada stworowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lash of Thorns

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 oraz dotyk śmierci.

Locthwain Paladin

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czarne many, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Lost Legion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Malevolent Noble

{2}, poświęć artefakt lub innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Memory Theft

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Możesz umieść kartę z Przygodą, którą ów gracz posiada na wygnaniu, w cmentarzu owego gracza.

Murderous Rider

Więź życia

Kiedy ten stwór umrze, umieść go na spodzie biblioteki właściciela.

Swift End

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca. Strać 2 życia. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Oathsworn Knight

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, gdy ma on znacznik +1/+1, zażegnaj je i usuń z tego stwora znacznik +1/+1.

Order of Midnight

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Alter Fate

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Piper of the Swarm

Szury pod twoim władaniem mają złowrogość.

{1}{B}, {T}: Stwórz żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

{2}{B}{B}, {T}, poświęć trzy Szczury: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Rankle, Master of Pranks

Latanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wybierz dowolną liczbę —

 • Każdy gracz odrzuca kartę.

 • Każdy grać traci po 1 życiu i dobiera kartę.

 • Każdy gracz poświęca stwora.

Reaper of Night

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz ma co najwyżej dwie karty w ręce, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Harvest Fear

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Reave Soul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Revenge of Ravens

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, władca owego stwora traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Smitten Swordmaster

Więź życia

Curry Favor

Zyskaj X żyć, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest liczbą Rycerzy pod twoim władaniem.

Specter's Shriek

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz wybrać stamtąd nie-lądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów grasz wygania ową kartę. Jeśli nieczarna karta zostanie wygnana w ten sposób, wygnaj kartę z twojej ręki.

Syr Konrad, the Grim

Ilekroć inny stwór umrze albo karta stwora zostanie umieszczona w cmentarzu skądkolwiek oprócz pola bitwy, albo karta stwora opuści twój cmentarz, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{1}{B}: Każdy gracz mieli kartę.

Tempting Witch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{2}, {T}, poświęć Jadło: Wskazany gracz traci 3 życia.

Wicked Guardian

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zada on innemu wskazanemu stworowi pod twoim władaniem 2 obrażenia. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Wishclaw Talisman

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{1}, {T}, usuń znacznik życzenia z tego artefaktu: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Witch's Vengeance

Stwory o wybranym przez ciebie typie stwora dostają do końca tury -3/-3.

Barge In

Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +2/+2. Każdy atakujący stwór bez typu Człowiek, zyskuje tratowanie do końca tury.

Bloodhaze Wolverine

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pierwszy cios.

Blow Your House Down

Co najwyżej trzy wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze. Zniszcz dowolne z nich mające typ Ściana.

Bonecrusher Giant

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar, zadaje on władcy owego czaru 2 obrażenia.

Stomp

Obrażenia nie mogą być zażegnane w tej turze. Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Brimstone Trebuchet

Obronność, zasięg

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć Rycerz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, odkręć niniejszego stwora.

Burning-Yard Trainer

Tratowanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany Rycerz pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 oraz tratowanie i pośpiech.

Claim the Firstborn

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o skrócie many 3 lub mniejszym. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Crystal Slipper

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Embercleave

Błysk

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego atakującego stwora pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma podwójny cios oraz tratowanie.

Wyposaż {3}

Embereth Paladin

Pośpiech

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czerwone many, ten stwór wchodzi na pole wali mając znacznik +1/+1.

Embereth Shieldbreaker

Battle Display

Zniszcz wskazany artefakt. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Ferocity of the Wilds

Atakujące stwory pod twoim władaniem bez typu Człowiek dostają +1/+0 i mają tratowanie.

Fervent Champion

Pierwszy cios, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący Rycerz pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0.

Aktywacja zdolności wyposażania wskazujących niniejszego stwora kosztuje o {3} mniej.

Fires of Invention

Możesz rzucać czary tylko w swojej turze i możesz rzucić nie więcej niż dwa czary na turę.

Możesz rzucać czary o skrótach many mniejszych lub równych liczbie lądów pod twoim władaniem bez płacenia ich kosztów many.

A-Fires of Invention

Możesz rzucać czary tylko w swojej turze i możesz rzucić nie więcej niż dwa czary na turę.

Możesz rzucać czary o skrótach many mniejszych lub równych liczbie lądów pod twoim władaniem bez płacenia ich kosztów many.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Irencrag Feat

Weź siedem {R}. W tej turze możesz rzucić jeszcze tylko jeden czar.

Irencrag Pyromancer

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Joust

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem i wskazanego stwora poza twoim władaniem. Stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+1 jeśli jest Rycerzem. Następnie owe stwory walczą ze sobą. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Mad Ratter

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Szczur 1/1.

Merchant of the Vale

{2}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Haggle

Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Ogre Errant

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący Rycerz pod twoim władaniem zyskuje złowrogość do końca tury. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Opportunistic Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskaż Człowieka lub artefakt pod władaniem przeciwnika. Na czas pozostawania niniejszego stwora na polu bitwy zyskaj władanie nad owym bytem, traci on wszystkie zdolności i nie może atakować ani blokować.

Raging Redcap

Podwójny cios

Redcap Melee

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 4 obrażenia. Jeśli nieczerwony byt otrzyma obrażenia w ten sposób, poświęć ląd.

Redcap Raiders

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz odkręcić przekręconego stwora bez typu Człowiek. Jeśli tak zrobisz, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

Rimrock Knight

Ten stwór nie może blokować.

Boulder Rush

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Robber of the Rich

Zasięg, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz ma więcej kart w ręce niż ty, wygnaj wierzchnią kartę jego biblioteki. W ciągu dowolnej tury, w której zaatakowałeś Łotrzykiem, możesz rzucić ową kartę wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Scorching Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Searing Barrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czerwone many, ten czar zadaje 3 obrażenia władcy owego stwora.

Seven Dwarves

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora o nazwie Seven Dwarves pod twoim władaniem.

Talia może mieć co najwyżej siedem kart o nazwie Seven Dwarves.

Skullknocker Ogre

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, ów gracz odrzuca losową kartę. Jeśli ów gracz to zrobi, dobiera kartę.

Slaying Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy czerwone many, zamiast tego zadaje 4 obrażenia.

Sundering Stroke

Ten czar zadaje 7 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto przynajmniej siedem czerwonych man, zamiast tego ten czar zadaje po 7 obrażeń każdemu z owych celów.

Syr Carah, the Bold

Ilekroć ten stwór albo czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Torbran, Thane of Red Fell

Jeśli czerwone źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub bytowi pod władaniem przeciwnika, zamiast tego zadaje ono o 2 obrażenia więcej.

Weaselback Redcap

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Beanstalk Giant

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Fertile Footsteps

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Curious Pair

Treats to Share

Stwórz żeton Jadła. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania. Żeton Jadła to artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Edgewall Innkeeper

Ilekroć rzucisz czar stwora mającego Przygodę, dobierz kartę. (Nie musiał wcześniej odbyć przygody.)

Feasting Troll King

Czujność, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, stwórz trzy żetony Jadła. (Są to artefakty ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Poświęć trzy sztuki Jadła: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Fell the Pheasant

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 5 obrażeń. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Fierce Witchstalker

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Flaxen Intruder

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Kiedy to zrobisz, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Welcome Home

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Garenbrig Carver

Shield's Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Garenbrig Paladin

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy zielone many, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Garenbrig Squire

Ilekroć rzucisz czar stwora mającego Przygodę, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1. (Nie musiał najpierw odbyć przygody.)

Giant Opportunity

Możesz poświęcić dwie sztuki Jadła. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Gigant 7/7. W przeciwnym razie stwórz żeton Jadła. (Jest to artefakt ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Gilded Goose

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{1}{G}, {T}: Stwórz żeton Jadła.

{T}, poświęć Jadło: Weź jedną manę dowolnego koloru.

The Great Henge

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest największą siłą wśród stworów pod twoim władaniem.

{T}: Weź {G}{G}. Zyskaj 2 życia.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść na nim znacznik +1/+1 i dobierz kartę.

Insatiable Appetite

Możesz poświęcić Jadło. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5. W przeciwnym razie ów stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Keeper of Fables

Ilekroć przynajmniej jeden stwór pod twoim władaniem bez typu Człowiek zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Kenrith's Transformation

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i jest zielonym stworem typu Jeleń z bazową siłą i wytrzymałością 3/3. (Traci wszystkie inne typy karty i typy stwora.)

Lovestruck Beast

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz stworem 1/1.

Heart's Desire

Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Maraleaf Rider

Poświęć Jadło: Wskazany stwór blokuje niniejszego stwora w tej turze, jeśli może.

Oakhame Adversary

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli przeciwnik włada zielonym bytem.

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Once and Future

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Umieść co najwyżej jedną inną wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki. Wygnaj niniejszy czar.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy zielone many, zamiast tego przywróć owe karty do twojej ręki i wygnaj niniejszy czar.

Once Upon a Time

Jeśli ten czar jest twoim pierwszym rzucanym w tej grze, możesz rzucić go bez płacenia kosztu many.

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Outmuscle

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, po czym walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy zielone many, ów stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Questing Beast

Czujność, dotyk śmierci, pośpiech

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane przez stwory pod twoim władaniem, nie mogą zostać zażegnane.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu wędrowcowi pod władaniem owego gracza.

Return of the Wildspeaker

Wybierz jedno —

 • Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

 • Stwory bez typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Return to Nature

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Rosethorn Acolyte

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Seasonal Ritual

Weź jedną manę dowolnego koloru. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Rosethorn Halberd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sporecap Spider

Zasięg

Syr Faren, the Hengehammer

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Tall as a Beanstalk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma zasięg i jest dodatkowo Gigantem oprócz swoich innych typów.

Trail of Crumbs

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Ilekroć poświęcisz Jadło, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę bytu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Tuinvale Treefolk

Oaken Boon

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Wicked Wolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Poświęć Jadło: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on niezniszczalność do końca tury. Przekręć go.

Wildborn Preserver

Błysk

Zasięg

Ilekroć inny stwór bez typu Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {X}. Kiedy tak zrobisz, umieść X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze.

Wildwood Tracker

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, jeśli władasz innym stworem bez typu Człowiek, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Wolf's Quarry

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Knur 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Jadła.” (Żeton Jadła to artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Yorvo, Lord of Garenbrig

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć inny zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze. Następnie jeśli siła owego stwora jest większa niż siła niniejszego stwora, umieść kolejny znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Dance of the Manse

Przywróć co najwyżej X wskazanych kart artefaktu i/lub uroku bez typu Aura o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli X wynosi 6 lub więcej, owe byty są dodatkowo stworami 4/4 oprócz swoich innych typów.

Doom Foretold

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca nie-lądowy, nieżetonowy byt. Jeśli ów gracz nie może, odrzuca kartę i traci 2 życia, a ty dobierz kartę, zyskaj 2 życia, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, po czym poświęć niniejszy urok.

Drown in the Loch

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar o skrócie many mniejszym lub równym liczbie kart w cmentarzu jego władcy.

 • Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many mniejszym lub równym liczbie kart w cmentarzu jego władcy.

Escape to the Wilds

Wygnaj pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz zagrać karty wygnane w ten sposób do końca twojej następnej tury.

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Faeburrow Elder

Czujność

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy kolor spośród bytów pod twoim władaniem.

{T}: Za każdy kolor spośród bytów pod twoim władaniem, weź jedną manę owego koloru.

Garruk, Cursed Huntsman

0: Stwórz dwa żetony czarno-zielonego stwora Wilk 2/2 mające „Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik lojalności na każdym Garruku pod twoim władaniem.”

–3: Zniszcz wskazanego stwora. Dobierz kartę.

–6: Dostajesz emblemat mający „Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+3 i mają tratowanie.”

Grumgully, the Generous

Każdy inny stwór bez typu Człowiek pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Improbable Alliance

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem.

{4}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Inspiring Veteran

Inni Rycerze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Lochmere Serpent

Błysk

{U}, poświęć Wyspę: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

{B}, poświęć Bagno: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

{U}{B}: Wygnaj pięć wskazanych kart z cmentarza przeciwnika. Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Maraleaf Pixie

Latanie

{T}: Weź {G} lub {U}.

Oko, Thief of Crowns

+2: Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

+1: Wskazany artefakt lub stwór traci wszystkie zdolności i staje się stworem typu Jeleń o bazowej sile i wytrzymałości 3/3.

–5: Zamień władanie nad wskazanym artefaktem lub stworem pod twoim władaniem oraz wskazanym stworem o sile 3 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika.

Outlaws' Merriment

Na początku twojego kroku utrzymania, losowo wybierz jedną. Stwórz czerwono-biały żeton o owych parametrach.

 • Człowiek Wojownik 3/1 z tratowaniem i pośpiechem.

 • Człowiek Kleryk 2/1 z więzią życia i pośpiechem.

 • Człowiek Łotrzyk 1/2 z pośpiechem oraz „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

The Royal Scions

+1: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

+1: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios i tratowanie.

–8: Dobierz cztery karty. Kiedy to zrobisz, ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie kart w twojej ręce.

Savvy Hunter

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Poświęć dwie sztuki Jadła: Dobierz kartę.

Shinechaser

Latanie, czujność

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz artefaktem.

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz urokiem.

Steelclaw Lance

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż Rycerza {1}

Wyposaż {3}

Stormfist Crusader

Złowrogość

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz dobiera kartę i traci po 1 życiu.

Wandermare

Ilekroć rzucisz czar stwora mającego Przygodę, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze. (Nie musiał wcześniej przebyć przygody.)

Wintermoor Commander

Dotyk śmierci

Wytrzymałość tej karty jest równa liczbie Rycerzy pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany Rycerz pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Arcanist's Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu lub uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Covetous Urge

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz nie-lądową kartę z cmentarza lub ręki owego gracza i wygnaj ją. Możesz rzucić ową kartę dopóki pozostaje ona wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Deathless Knight

Pośpiech

Gdy zyskasz życia po raz pierwszy w danej turze, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elite Headhunter

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{(b/r)}{(b/r)}{(b/r)}, poświęć innego stwora lub artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Fireborn Knight

Podwójny cios

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Loch Dragon

Latanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Oakhame Ranger

{T}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Bring Back

Stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek 1/1. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Rampart Smasher

Ten stwór nie może być blokowany przez Rycerzy i Ściany.

Resolute Rider

{(w/b)}{(w/b)}: Ten stwór zyskuje więź życia do końca tury.

{(w/b)}{(w/b)}{(w/b)}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Thunderous Snapper

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 5 lub większym, dobierz kartę.

Clockwork Servant

Nieugiętość — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli na jego rzucenie wydano przynajmniej trzy many tego samego koloru, dobierz kartę.

Crashing Drawbridge

Obronność

{T}: Stwory pod twoim władaniem zyskują pośpiech do końca tury.

Enchanted Carriage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Mysz 1/1.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Gingerbrute

Pośpiech

{1}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze, chyba że przez stwory z pośpiechem.

{2}, {T}, poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Golden Egg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.

Henge Walker

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy many tego samego koloru, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Heraldic Banner

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+0.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Inquisitive Puppet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Wygnaj tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Jousting Dummy

{3}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Locthwain Gargoyle

{4}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz latanie.

Lucky Clover

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd Przygody, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Prophet of the Peak

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Roving Keep

Obronność

{7}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz tratowanie. Może zaatakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Scalding Cauldron

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Shambling Suit

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów i/lub uroków pod twoim władaniem.

Signpost Scarecrow

Czujność

{2}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sorcerer's Broom

Ilekroć poświęcisz inny byt, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Sorcerous Spyglass

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, spójrz na rękę przeciwnika, po czym nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Spinning Wheel

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{5}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Stonecoil Serpent

Zasięg, tratowanie, ochrona przed wielokolorowym

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Weapon Rack

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{T}: Przenieś znacznik +1/+1 z tego artefaktu na wskazanego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Witch's Oven

{T}, poświęć stwora: Stwórz żeton Jadła. Jeśli wytrzymałość poświęconego stwora wynosiła 4 lub więcej, zamiast tego stwórz dwa żetony Jadła. (To artefakty mające „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Castle Ardenvale

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Równiną.

{T}: Weź {W}.

{2}{W}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Castle Embereth

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Górą.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}{R}, {T}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Castle Garenbrig

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Lasem.

{T}: Weź {G}.

{2}{G}{G}, {T}: Weź sześć {G}. Użyj tej many tylko to rzucania czarów stworów lub aktywacji zdolności stworów.

Castle Locthwain

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Bagnem.

{T}: Weź {B}.

{1}{B}{B}, {T}: Dobierz kartę, po czym strać tyle żyć, ile masz kart w ręce.

Castle Vantress

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Wyspą.

{T}: Weź {U}.

{2}{U}{U}, {T}: Wróż 2.

Dwarven Mine

({T}: Weź {R}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Górami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, stwórz żeton czerwonego stwora Krasnolud 1/1.

Fabled Passage

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Następnie jeśli władasz przynajmniej czterema lądami, odkręć ów ląd.

Gingerbread Cabin

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Lasami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Idyllic Grange

({T}: Weź {W}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Równinami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Mystic Sanctuary

({T}: Weź {U}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Wyspami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, możesz umieścić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Tournament Grounds

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R}, {W} lub {B}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru Rycerza lub Wyposażenia.

Witch's Cottage

({T}: Weź {B}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Bagnami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Kenrith, the Returned King

{R}: Wszystkie stwory zyskują tratowanie i pośpiech do końcu tury.

{1}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{2}{W}: Wskazany gracz zyskuje 5 żyć.

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę.

{4}{B}: Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod władaniem jej właściciela.

Rowan, Fearless Sparkmage

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pierwszy cios.

–2: Ten wędrowiec zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów. Owe stwory nie mogą blokować w tej turze.

–9: Zyskaj do końca tury władanie nad wszystkimi stworami. Odkręć je. Do końca tury zyskują one pośpiech.

Garrison Griffin

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany Rycerz pod twoim władaniem do końca tury zyskuje latanie.

Rowan's Battleguard

Pierwszy cios

O ile władasz wędrowcem typu Rowan, ten stwór dostaje +3/+0.

Rowan's Stalwarts

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Rowan, Fearless Sparkmage, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Oko, the Trickster

+1: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod twoim władaniem.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem. Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mógłby mu zostać zadane w tej turze.

–7: Do końca tury każdy stwór pod twoim władaniem ma bazową siłę i wytrzymałość 10/10 i zyskuje tratowanie.

Oko's Accomplices

Latanie

Bramblefort Fink

{8}: Ten stwór ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 10/10. Możesz aktywować tylko jeśli władasz wędrowcem o typie Oko.

Oko's Hospitality

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 3/3. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Oko, the Trickster, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Mace of the Valiant

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie oraz ma czujność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Wyposaż {3}

Silverwing Squadron

Latanie, czujność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle żetonów białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, ilu masz przeciwników.

Faerie Formation

Latanie

{3}{U}: Stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem. Dobierz kartę.

Shimmer Dragon

Latanie

O ile władasz co najmniej czterema artefaktami, ten stwór ma antyklątwę.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Workshop Elders

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Na początku potyczki w twojej turze możesz sprawić, by wskazany pod twoim władaniem artefakt nie będący stworem stał się artefaktowym stworem 0/0. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.

Chittering Witch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów czarnego stwora Szczur 1/1, ilu masz przeciwników.

{1}{B}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Taste of Death

Każdy gracz poświęca trzy stwory. Stwórz trzy żetony Jedzenia. (Są to artefakty ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Embereth Skyblazer

O ile jest twoja tura, ten stwór ma latanie.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą twoich przeciwników.

Steelbane Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Thorn Mammoth

Tratowanie

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Alela, Artful Provocateur

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Ilekroć rzucisz czar artefaktu lub uroku, stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem.

Banish into Fable

Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, skopiuj go jeśli władasz artefaktem, po czym skopiuj go jeśli władasz urokiem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Chulane, Teller of Tales

Czujność

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę, po czym możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

{3}, {T}: Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Gluttonous Troll

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów Jedzenia, ilu masz przeciwników. (Żetony Jedzenia są artefaktami ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{1}{G}, poświęć inny nie-lądowy byt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Knights' Charge

Ilekroć Rycerz pod twoim władaniem zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

{6}{W}{B}, poświęć ten urok: Przywróć wszystkie karty Rycerzy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Korvold, Fae-Cursed King

Latanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, poświęć inny byt.

Ilekroć poświęcisz byt, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i dobierz kartę.

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Czujność, złowrogość

Ilekroć wyposażony stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dobierz kartę i strać 1 życie.

Wyposażenie pod twoim władaniem ma „Wyposaż Rycerza {0}„.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Tome of Legends

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając znacznik strony.

Ilekroć twój dowódca wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, umieść znacznik strony na tym artefakcie.

{1}, {T}, usuń znacznik strony z tego artefaktu: Dobierz kartę.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.