Born of the Gods (Zrodzeni z Bogów)

Acolyte's Reward

Zażegnaj najbliższe X obrażeń, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu stworowi w tej turze, gdzie X jest twoim kultem białego. Jeśli obrażenia zostaną zażegnane w ten sposób, ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń. (Każdy symbol {W} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Akroan Phalanx

Czujność

{2}{R}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Akroan Skyguard

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Archetype of Courage

Stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą pierwszy cios i nie mogą mieć ani zyskać pierwszego ciosu.

Brimaz, King of Oreskos

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz atakujący żeton białego stwora Kot Piechur 1/1 z czujnością.

Ilekroć ten stwór blokuje stwora, stwórz żeton białego stwora Kot Piechur 1/1 z czujnością, blokujący owego stwora.

Dawn to Dusk

Wybierz jedną lub obie —

  • Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Zniszcz wskazany urok.

Eidolon of Countless Battles

Obdarowanie {2}{W}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten oraz zauroczony stwór dostają +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem oraz +1/+1 za każdą Aurę pod twoim władaniem.

Elite Skirmisher

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Ephara's Radiance

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{1}{W}, {T}: Zyskaj 3 życia.”

Excoriate

Wygnaj wskazanego przekręconego stwora.

Fated Retribution

Zniszcz wszystkie stwory i wędrowców. Jeśli jest twoja tura, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Ghostblade Eidolon

Obdarowanie {5}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma podwójny cios.

Glimpse the Sun God

Przekręć X wskazanych stworów. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

God-Favored General

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}{W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz dwa żetony białego stwora-uroku Piechur 1/1.

Great Hart

Griffin Dreamfinder

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hero of Iroas

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Hold at Bay

Zażegnaj najbliższe 7 obrażeń, jakie mogłyby zostać zadane wskazanemu celowi w tej turze.

Loyal Pegasus

Latanie

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Mortal's Ardor

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Nyxborn Shieldmate

Obdarowanie {2}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Oreskos Sun Guide

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, zyskaj 2 życia.

Ornitharch

Latanie

Danina 2 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Plea for Guidance

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty uroków, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Revoke Existence

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Silent Sentinel

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Spirit of the Labyrinth

Każdy gracz nie może dobrać więcej niż jedną kartę w danej turze.

Sunbond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć zyskasz życie, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.”

Vanguard of Brimaz

Czujność

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwórz żeton białego stwora Kot Piechur 1/1 z czujnością.

Aerie Worshippers

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora-uroku Ptak 2/2 z lataniem.

Arbiter of the Ideal

Latanie

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta artefaktu, stwora lub lądu, możesz umieścić ją na polu bitwy ze znacznikiem manifestacji. Ów byt jest dodatkowo urokiem oprócz swoich innych typów.

Archetype of Imagination

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą latanie i nie mogą mieć ani zyskać latania.

Chorus of the Tides

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, wróż 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Crypsis

Wskazany stwór do końca tury zyskuje ochronę przed stworami pod władaniem twoich przeciwników. Odkręć go.

Deepwater Hypnotist

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -3/-0.

Divination

Dobierz dwie karty.

Eternity Snare

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Evanescent Intellect

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{1}{U}, {T}: Wskazany gracz mieli trzy karty.”

Fated Infatuation

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem. Jeśli jest twoja tura, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Flitterstep Eidolon

Obdaruj {5}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten stwór nie może być blokowany.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany.

Floodtide Serpent

Ten stwór nie może atakować dopóki nie zwrócisz uroku pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Koszt ten jest płacony przy deklaracji atakujących.)

Kraken of the Straits

Stwory o sile mniejszej niż liczba Wysp pod twoim władaniem nie mogą blokować tego stwora.

Meletis Astronomer

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Mindreaver

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, wygnaj trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza.

{U}{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar o tej samej nazwie, co karta wygnana tym stworem.

Nullify

Skontruj wskazany czar stwora lub Aury.

Nyxborn Triton

Obdaruj {4}{U} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+3.

Oracle's Insight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Wróż 1, po czym dobierz kartę.” (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz położyć ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Perplexing Chimera

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz zamienić władanie nad tym stworem i owym czarem. Jeśli tak zrobisz, możesz wskazać nowe cele dla owego czaru. (Jeśli ów czar stanie się bytem, masz nad nim władanie.)

Retraction Helix

Wskazany stwór do końca tury zyskuje „{T}: Zwróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.”

Siren of the Fanged Coast

Latanie

Danina 3 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim trzy znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Sphinx's Disciple

Latanie

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, dobierz kartę.

Stratus Walk

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Zauroczony stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Sudden Storm

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich władców. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Thassa's Rebuff

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca dopłaci {X}, gdzie X jest twoim kultem niebieskiego (Każdy symbol {U} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Tromokratis

Ten stwór ma antyklątwę o ile nie atakuje lub blokuje.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez wszystkie stwory pod władaniem broniącego się gracza. (Jeśli jakikolwiek stwór owego gracza nie zablokuje tego stwora, nie może on być zablokowany.)

Vortex Elemental

{U}: Umieść tego stwora i każdego stwora blokującego go lub blokowanego przez niego na wierzchach bibliotek ich właścicieli, po czym owi gracze tasują.

{3}{U}{U}: Wskazany stwór blokuje tego stwora w tej turze, jeśli może.

Whelming Wave

Zwróć wszystkie stwory do rąk właścicieli z wyjątkiem Krakenów, Lewiatanów, Ośmiornic i Wężowników.

Archetype of Finality

Stwory pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą dotyk śmierci i nie mogą mieć ani zyskać dotyku śmierci.

Ashiok's Adept

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Asphyxiate

Zniszcz wskazanego odkręconego stwora.

Bile Blight

Wskazany stwór i wszystkie inne stwory o takiej samej nazwie dostają do końca tury -3/-3.

Black Oak of Odunos

Obronność

{B}, przekręć innego odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Champion of Stray Souls

{3}{B}{B}, {T}, poświęć X innych stworów: Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

{5}{B}{B}: Umieść tę kartę na wierzchu twojej biblioteki z twojego cmentarza.

Claim of Erebos

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{1}{B}, {T}: Wskazany gracz traci dwa życia.”

Drown in Sorrow

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Eater of Hope

Latanie

{B}, poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora.

{2}{B}, poświęć dwa inne stwory: Zniszcz wskazanego stwora.

Eye Gouge

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Jeśli to Cyklop, zniszcz go.

Fate Unraveler

Ilekroć przeciwnik dobierze kratę, ten stwór zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Fated Return

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje ona niezniszczalność. Jeśli jest twoja tura, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Felhide Brawler

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Minotaurem.

Forlorn Pseudamma

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora-uroku Zombi 2/2.

Forsaken Drifters

Kiedy ten stwór umrze, zmiel cztery karty.

Gild

Wygnaj wskazanego stwora. Stwórz żeton Złota. (To artefakt mający „Poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Grisly Transformation

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma zastraszanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Herald of Torment

Obdarowanie {3}{B}{B} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Marshmist Titan

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się w twój kult czarnego.)

Necrobite

Wskazany stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. Zregeneruj go. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki. Dowolna liczba obrażeń zadana innemu stworowi przez stwora z dotykiem śmierci wystarcza, by go zniszczyć.)

Nyxborn Eidolon

Obdaruj {4}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Odunos River Trawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

{W}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę uroku-stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pain Seer

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Strać tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Sanguimancy

Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Servant of Tymaret

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

{2}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Shrike Harpy

Latanie

Danina 2 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Spiteful Returned

Obdarowanie {3}{B} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ilekroć ten lub zauroczony stwór zaatakuje, broniący się gracz traci 2 życia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Warchanter of Mogis

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje zastraszenie do końca tury. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Weight of the Underworld

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-2.

Akroan Conscriptor

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, zyskaj do końca tury władanie nad innym wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Archetype of Aggression

Stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą tratowanie i nie mogą mieć ani zyskać tratowania.

Bolt of Keranos

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Cyclops of One-Eyed Pass

Epiphany Storm

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{R}, {T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Everflame Eidolon

Obdarowanie {2}{R} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli jest Aurą, zamiast tego zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Fall of the Hammer

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

Fated Conflagration

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5. Jeśli jest twoja tura, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Fearsome Temper

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „{2}{R}: Wskazany stwór nie może blokować niniejszego stwora w tej turze.”

Felhide Spiritbinder

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {1}{R}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią innego wskazanego stwora, z tym że jest on dodatkowo urokiem oprócz swoich innych typów. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Flame-Wreathed Phoenix

Latanie

Danina 2 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zyskuje on pośpiech oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.”

Forgestoker Dragon

Latanie

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej potyczce. Możesz aktywować tylko jeśli ten stwór zaatakuje.

Impetuous Sunchaser

Latanie, pośpiech

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Kragma Butcher

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, dostaje on do końca tury +2/+0.

Lightning Volley

Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Nyxborn Rollicker

Obdarowanie {1}{R} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Oracle of Bones

Pośpiech

Danina 2 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, możesz rzucić czar sztuczki lub obrzędu z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Pharagax Giant

Danina 2 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 5 obrażeń.

Pinnacle of Rage

Ten czar zadaje każdemu z dwóch wskazanych celów po 3 obrażenia.

Reckless Reveler

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Rise to the Challenge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios.

Satyr Firedancer

Ilekroć czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem zada przeciwnikowi obrażenia, ten stwór zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Satyr Nyx-Smith

Pośpiech

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czerwonego uroku-stwora Żywiołak 3/1 z pośpiechem.

Scouring Sands

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Searing Blood

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór umrze w tej turze, ta karta zadaje 3 obrażenia władcy owego stwora.

Stormcaller of Keranos

Pośpiech

{1}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Thunder Brute

Tratowanie

Danina 3 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim trzy znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Thunderous Might

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest twoim kultem czerwonego. (Każdy symbol {R} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czerwonego.)

Whims of the Fates

Począwszy od ciebie, każdy gracz dzieli wszystkie byty pod swoim władaniem na trzy stosy. Następnie każdy gracz wybiera losowo jeden ze swoich stosów i poświęca owe byty. (Stosy mogą być puste.)

Archetype of Endurance

Stwory pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą antyklątwę i nie mogą mieć ani zyskać antyklątwy.

Aspect of Hydra

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest twoim kultem zielonego. (Każde {G} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Charging Badger

Tratowanie

Courser of Kruphix

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Culling Mark

Wskazany stwór blokuje w tej turze, jeśli może.

Fated Intervention

Stwórz dwa żetony zielonego stwora-uroku Centaur 3/3. Jeśli jest twoja tura, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Graverobber Spider

Zasięg

{3}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Hero of Leina Tower

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze.

Hunter's Prowess

Do końca tury wskazany stwór dostaje +3/+3, tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.”

Karametra's Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Mischief and Mayhem

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +4/+4.

Mortal's Resolve

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz niezniszczalność. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Nessian Demolok

Danina 3 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim trzy znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zniszcz wskazany byt nie będący stworem.

Nessian Wilds Ravager

Danina 6 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim sześć znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, możesz sprawić, że walczy on z innym wskazanym stworem. (Każdy zada drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Noble Quarry

Obdaruj {5}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Wszystkie stwory mogące blokować tego lub zauroczonego stwora, robią to.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Nyxborn Wolf

Obdarowanie {4}{G} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +3/+1.

Peregrination

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną z nich przekręconą na polu bitwy, a drugą umieść w twojej ręce. Przetasuj, po czym wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją na spodzie twojej biblioteki.)

Pheres-Band Raiders

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego uroku-stwora Ptak 2/2 z lataniem.

Pheres-Band Tromper

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, umieść na nim znacznik +1/+1.

Raised by Wolves

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdego Wilka pod twoim władaniem.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Scourge of Skola Vale

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{T}, poświęć innego stwora: Umieść na tym stworze tyle znaczników +1/+1, ile wynosiła wytrzymałość poświęconego stwora.

Setessan Oathsworn

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Setessan Starbreaker

Kiedy ten stwór wejdze na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazaną Aurę.

Skyreaping

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po tyle obrażeń, ile wynosi twój kult zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Snake of the Golden Grove

Danina 3 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim trzy znaczniki +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, zyskaj 4 życia.

Swordwise Centaur

Unravel the Aether

Właściciel wskazanego artefaktu lub uroku wtasowuje go do swojej biblioteki.

Chromanticore

Obdarowanie {2}{W}{U}{B}{R}{G} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, więź życia

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie i więź życia.

Ephara, God of the Polis

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze inny stwór wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Ephara's Enlightenment

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Zauroczony stwór ma latanie.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić ten urok do ręki właściciela.

Fanatic of Xenagos

Tratowanie

Danina 1 (Gdy ten stwór jest umieszczany na polu bitwy, wybrany przez ciebie przeciwnik może umieścić na nim znacznik +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli danina nie została zapłacona, dostaje on do końca tury +1/+1 i pośpiech.

Karametra, God of Harvests

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiora, the Crashing Wave

+1: Do twojej następnej tury zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane lub otrzymane przez wskazany byt pod władaniem przeciwnika.

–1: Dobierz kartę. Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

–5: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 9/9.”

Kiora's Follower

{T}: Odkręć inny wskazany byt.

Mogis, God of Slaughter

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego i czerwonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, ta karta zadaje owemu graczowi 2 obrażenia, chyba że ów gracz poświęci stwora.

Phenax, God of Deception

Niezniszczalność

O ile twój kult czarnego i niebieskiego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Stwory pod twoim władaniem mają „{T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest wytrzymałością tego stwora.”

Ragemonger

Rzucanie czarów typu Minotaur kosztuje cię o {B}{R} mniej. Efekt ten zmniejsza tylko koszt kolorowej many. (Przykładowo rzucając czar Minotaura o koszcie {2}{R}, płacisz za jego rzucenie {2}.)

Reap What Is Sown

Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej trzech wskazanych stworów.

Siren of the Silent Song

Latanie

Natchniony — Ilekroć ten stwór zostanie odkręcony, każdy przeciwnik odrzuca kartę, po czym każdy przeciwnik mieli kartę.

Xenagos, God of Revels

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego i zielonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje pośpiech oraz +X/+X, gdzie X jest siłą owego stwora.

Astral Cornucopia

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{T}: Wybierz kolor. Weź jedną manę wybranego koloru za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Gorgon's Head

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci.

Wyposaż {2}

Heroes' Podium

Każdy legendarny stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdego innego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

{X}, {T}: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę legendarnego stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Pillar of War

Obronność

O ile ten stwór jest zauroczony, może atakować jakby nie miał obronności.

Siren Song Lyre

Wyposażony stwór ma „{2}, {T}: Zaznacz wskazanego stwora.”

Wyposaż {2}

Springleaf Drum

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Temple of Enlightenment

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Temple of Malice

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Temple of Plenty

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {W}.