Rivals of Ixalan

Baffling End

Kiedy ten urok wchodzi na pole walki, wygnaj wskazanego stwora o skróconym koszcie many 3 lub mniej spod władania przeciwnika.

Kiedy ten urok opuszcza pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Bishop of Binding

Kiedy ta karta wchodzi na pole walki, wygnaj wskazanego stwora władanego przez przeciwnika dopóki ta karta nie opuści pola walki.

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany Wampir dostaje +X/+X do końca tury, gdzie X to siła wygnanej karty.

Blazing Hope

Wygnaj wskazanego stwora o sile większej lub równej twojemu życiu.

Cleansing Ray

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego Wampira.

  • Zniszcz wskazany urok.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Everdawn Champion

Zażegnaj wszelkie obrażenia bitewne, jakie mogłyby być zadane temu stworowi.

Exultant Skymarcher

Latanie

Famished Paladin

Ten stwór nie odznacza się w twoim kroku odkręcania.

Ilekroć zyskujesz życie, odznacz tego stwora.

Forerunner of the Legion

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać kartę Wampira w twojej bibliotece, ujawnić ją, a następnie przetasować twoją biblioteką i umieścić ową kartę na jej wierzchu.

Ilekroć inny Wampir wchodzi na pole walki pod twoje władanie, wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Imperial Ceratops

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zyskujesz 2 życia.

Legion Conquistador

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o nazwie Legion Conquistador, ujawnić je i dołożyć do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Majestic Heliopterus

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, inny wskazany Dinozaur pod twoim władaniem zyskuje latanie do końca tury.

Martyr of Dusk

Kiedy ten stwór umiera, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Moment of Triumph

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Zyskujesz 2 życia.

Paladin of Atonement

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli straciłeś życie w poprzedniej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umiera, zyskujesz życie równe jego wytrzymałości.

Pride of Conquerors

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, owe stwory dostają zamiast tego +2/+2 do końca tury.

Radiant Destiny

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Podczas umieszczania tej karty na polu walki wybierze typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1. O ile posiadasz błogosławieństwo miasta, mają także czujność.

Raptor Companion

Sanguine Glorifier

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Wampirze pod twoim władaniem.

Skymarcher Aspirant

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór ma latanie o ile masz błogosławieństwo miasta.

Slaughter the Strong

Każdy gracz wybiera dowolną liczbę władanych przez siebie stworów o łącznej sile 4 lub mniej, a następnie poświęca wszystkie inne stwory pod swoim władaniem.

Snubhorn Sentry

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +3/+0 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sphinx's Decree

Każdy z przeciwników nie może rzucać sztuczek i obrzędów podczas swojej najbliższej tury.

Squire's Devotion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Sun Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sun-Crested Pterodon

Latanie

Ten stwór ma czujność o ile władasz innym Dinozaurem.

Temple Altisaur

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia innemu Dinozaurowi pod twoim władaniem, zażegnaj wszystkie oprócz 1 z owych obrażeń.

Trapjaw Tyrant

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, wygnaj wskazanego stwora władanego przez przeciwnika dopóki ten stwór nie opuści pola walki.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Admiral's Order

Najazd — Jeśli atakowałeś stworem w tej turze, możesz zapłacić {U} zamiast płacenia normalnego kosztu tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Aquatic Incursion

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie mogą być celami czarów lub zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

{3}{U}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Crafty Cutpurse

Błysk

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy żeton, który miałby zostać stworzony pod władaniem któregokolwiek z przeciwników, jest zamiast tego tworzony pod twoim władaniem.

Crashing Tide

Ta karta ma błysk o ile władasz Wodnikiem.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Curious Obsession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma +1/+1 oraz zdolność „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bitewne, możesz dobrać kartę.”

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie atakowałeś stworem w tej turze, poświęć ten urok.

Deadeye Rig-Hauler

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki jego właściciela.

Expel from Orazca

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki jego właściciela. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, możesz zamiast tego położyć ów permanent na wierzchu biblioteki jego właściciela.

Flood of Recollection

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej reki. Wygnaj Flood of Recollection.

Hornswoggle

Counter target creature spell. You create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Induced Amnesia

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany gracz wypędza wszystkie karty ze swojej ręki grzbietem w górę, następnie dobiera tyle samo kart.

Kiedy ta karta trafia z pola walki do cmentarza, przywróć wygnane karty do ręki ich właściciela.

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Kumena's Awakening

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz dobiera kartę. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego tylko ty dobierasz kartę.

Mist-Cloaked Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Nezahal, Primal Tide

Ten czar nie może być skontrowany.

Nie masz limitu kart na ręce.

Ilekroć przeciwnik rzuca czar nie będący stworem, dobierz kartę.

Odrzuć trzy karty: Wygnaj tego stwora. Przywróć go przekręconego na pole walki pod władanie jego właściciela z początkiem najbliższego kroku końcowego.

Release to the Wind

Wygnaj wskazany permanent nie będący lądem. Przez czas gdy owa karta pozostaje wygnana, jej właściciel może rzucać ją bez płacenia kosztu many.

River Darter

Ten stwór nie może być blokowany przez Dinozaury.

Riverwise Augur

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty, następnie odłóż dwie karty z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Sailor of Means

When Sailor of Means enters the battlefield, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Sea Legs

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 o ile jest Piratem. W przeciwnym razie dostaje -2/-0.

Seafloor Oracle

Ilekroć Wodnik pod twoim władaniem zadaje graczowi obrażenia bitewne, dobierz kartę.

Secrets of the Golden City

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Dobierz dwie karty. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego dobierz trzy karty.

Silvergill Adept

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę Wodnika z twojej reki lub zapłać {3}.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Siren Reaver

Najazd — Rzucenie tego czaru kosztuje {1} mniej jeśli atakowałeś stworem w tej turze.

Latanie

Slippery Scoundrel

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

O ile masz błogosławieństwo miasta, ten stwór ma antyklątwę i nie może być blokowany.

Soul of the Rapids

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Spire Winder

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sworn Guardian

Timestream Navigator

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{2}{U}{U}, {T}, umieść tę kartę na spodzie biblioteki jej właściciela: Weź dodatkową turę po obecnej. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Warkite Marauder

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany stwór broniącego się gracza do końca tury traci wszystkie zdolności oraz ma bazową siłę i wytrzymałość 0/1.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Arterial Flow

Każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. Jeśli władasz Wampirem, każdy przeciwnik traci 2 życia a ty zyskujesz 2 życia.

Canal Monitor

Champion of Dusk

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierasz X kart i tracisz X życia, gdzie X jest liczbą Wampirów pod twoim władaniem.

Dark Inquiry

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierasz z niej kartę nie będącą lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dead Man's Chest

Zaurocz stwora pod władaniem przeciwnika

Kiedy zauroczony stwór umrze, wygnaj tyle kart z wierzchu biblioteki jego właściciela, ile wynosiła jego siła. Spośród nich możesz rzucać karty nie będące lądami tak długo, jak są one wygnane wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Dinosaur Hunter

Ilekroć ten stwór zadaje obrażenia Dinozaurowi, zniszcz owego stwora.

Dire Fleet Poisoner

Błysk

Dotyk śmierci

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany atakujący Pirat pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1 i dotyk śmierci.

Dusk Charger

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Dusk Legion Zealot

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierasz kartę i tracisz 1 życie.

Fathom Fleet Boarder

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, tracisz 2 życia, chyba że władasz innym Piratem.

Forerunner of the Coalition

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece karty Pirata, ujawnić ją, następnie przetasuj twoją bibliotekę i umieść ową kartę na jej wierzchu.

Ilekroć inny Pirat wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Golden Demise

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Wszystkie stwory dostają -2/-2 do końca tury. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego tylko stwory twoich przeciwników dostają -2/-2 do końca tury.

Grasping Scoundrel

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile atakuje.

Gruesome Fate

Każdy przeciwnik traci 1 życie za każdego stwora pod twoim władaniem.

Impale

Zniszcz wskazanego stwora.

Mastermind's Acquisition

Wybierz jedno —

  • Poszukaj kartę w twojej bibliotece, dołóż ją do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

  • Wybierz kartę, którą posiadasz poza grą i dołóż ją do twojej ręki.

Mausoleum Harpy

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem umiera, jeśli masz błogosławieństwo miasta, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Moment of Craving

Wskazany stwór dostaje -2/-2 do końca tury. Zyskujesz 2 życia.

Oathsworn Vampire

Ten stwór wchodzi na pole walki przekręcony.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza jeśli zyskałeś życie w tej turze.

Pitiless Plunderer

Whenever another creature you control dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Ravenous Chupacabra

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Reaver Ambush

Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Sadistic Skymarcher

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę Wampira z twojej reki lub zapłać {1}.

Latanie, więź życia

Tetzimoc, Primal Death

Dotyk śmierci

{B}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Umieść znacznik ofiary na wskazanym stworze. Aktywują tę zdolność tylko w trakcie twojej tury.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zniszcz każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników posiadającego znacznik ofiary.

Tomb Robber

Złowrogość

{1}, odrzuć kartę: Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Twilight Prophet

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz błogosławieństwo miasta, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołóż ją do twojej ręki. Każdy przeciwnik traci X życia, a ty zyskujesz X życia, gdzie X jest skróconym kosztem many owej karty.

Vampire Revenant

Latanie

Vona's Hunger

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Każdy przeciwnik poświęca stwora. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego każdy przeciwnik poświęca połowę stworów, który mi włada, zaokrąglając wzwyż.

Voracious Vampire

Złowrogość

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany Wampir pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1 oraz złowrogość.

Blood Sun

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Wszystkie lądy tracą wszystkie zdolności z wyjątkiem zdolności dających manę.

Bombard

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi.

Brass's Bounty

For each land you control, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Brazen Freebooter

When Brazen Freebooter enters the battlefield, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Buccaneer's Bravado

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 oraz pierwszy cios.

  • Wskazany pirat dostaje do końca tury +1/+1 oraz podwójny cios.

Charging Tuskodon

Tratowanie

Jeśli ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego zadaje owemu graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Daring Buccaneer

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru ujawnij kartę Pirata z twojej reki lub zapłać {2}.

Dire Fleet Daredevil

Pierwszy cios

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza przeciwnika. Możesz rzucić ową kartę w tej turze wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru. Jeśli owa karta miałby trafić do cmentarza w tej turze, zamiast tego wygnaj ją.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór atakuje, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy, następnie możesz rzucić dowolną liczbę kart wygnanych w ten sposób bez płacenia ich kosztu many.

Fanatical Firebrand

Pośpiech

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on 1 obrażenie w dowolny cel.

Forerunner of the Empire

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece karty Dinozaura, ujawnić ją, a następnie przetasować twoją bibliotekę i umieścić ową kartę na jej wierzchu.

Ilekroć Dinozaur wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz sprawić, by ten stwór zadał 1 obrażenie każdemu stworowi.

Form of the Dinosaur

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, twoje punkty życia przyjmują wartość 15.

Na początku twojego kroku utrzymania, ta karta zadaje 15 obrażeń we wskazanego stwora pod władaniem twojego przeciwnika, a ów stwór zadaje tobie obrażenia równe jego sile.

Frilled Deathspitter

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zadaje on 2 obrażenia wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

Goblin Trailblazer

Złowrogość

Mutiny

Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika zadaje obrażenia równe jego sile innemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Needletooth Raptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zadaje on 5 obrażeń wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Orazca Raptor

Pirate's Pillage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Draw two cards and create two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Reckless Rage

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi poza twoim władaniem oraz 2 obrażenia wskazanemu stworowi pod twoim władaniem.

Rekindling Phoenix

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 0/1 ze zdolnością „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora i przywróć wskazaną kartę o nazwie Rekindling Phoenix z twojego cmentarza na pole walki. Zyskuje ona pośpiech do końca tury.”

See Red

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma pierwszy cios.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie zaatakowałeś stworem w tej turze, poświęć ten urok.

Shake the Foundations

Ten czar zadaje 1 obrażenie każdemu stworowi bez latania.

Dobierz kartę.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Silverclad Ferocidons

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, każdy przeciwnik poświęca permanent.

Stampeding Horncrest

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym Dinozaurem.

Storm Fleet Swashbuckler

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór ma podwójny cios o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sun-Collared Raptor

Tratowanie

{2}{R}: Ten stwór dostaje +3/+0 do końca tury.

Swaggering Corsair

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole walki z dwoma znacznikami +1/+1 jeśli zaatakowałeś stworem w tej turze.

Tilonalli's Crown

Zaurocz stwora

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 1 obrażenie zauroczonemu stworowi.

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie.

Tilonalli's Summoner

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli to zrobisz, stwórz X przekręconych i atakujących żetonów czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Na początku najbliższego kroku końcowego, wygnaj owe żetony, chyba że masz błogosławieństwo miasta.

Aggressive Urge

Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Dobierz kartę.

Cacophodon

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, odkręć wskazany permanent.

Cherished Hatchling

Kiedy ten stwór umrze, możesz w tej turze rzucać czary Dinozaurów, jakby miały błysk i ilekroć rzucisz czar Dinozaura w tej turze, zyskuje on zdolność „Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz sprawić, by walczył z innym wskazanym stworem.”

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Crested Herdcaller

Tratowanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Deeproot Elite

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/1+ na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Enter the Unknown

Wskazany stwór pod twoim władaniem eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Forerunner of the Heralds

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece karty Wodnika, ujawnić ją, a następnie przetasować twoją bibliotekę i umieścić ową kartę na jej wierzchu.

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ghalta, Primal Hunger

This spell costs {X} less to cast, where X is the total power of creatures you control.

Tratowanie

Giltgrove Stalker

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Hardy Veteran

O ile jest twoja tura, ten stwór dostaje +0/+2.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Jade Bearer

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Jadecraft Artisan

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Jadelight Ranger

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje, a następnie eksploruje ponownie. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu. Następnie powtórz ten proces.)

Jungleborn Pioneer

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie może on być celem czarów lub zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

Knight of the Stampede

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię {2} mniej.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Orazca Frillback

Overgrown Armasaur

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Path of Discovery

Ilekroć jakiś stwór wchodzi na pole walki pod twoje władanie, ów stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na danym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Polyraptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, stwórz żeton będący jego kopią.

Strength of the Pack

Umieść po dwa znaczniki +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Swift Warden

Błysk

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany Wodnik pod twoim władaniem zyskuje antyklątwę do końca tury. (Nie może on być celem czarów lub zdolności władanych przez twoich przeciwników.)

Tendershoot Dryad

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Saprolingi pod twoim władaniem dostają +2/+2 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Thunderherd Migration

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru ujawnij kartę Dinozaura z twojej ręki lub zapłać {1}.

Poszukaj w twojej bibliotece karty bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Wayward Swordtooth

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Możesz grać dodatkowy ląd w każdej z twoich tur.

Ten stwór nie może atakować lub blokować dopóki nie masz błogosławieństwa miasta.

World Shaper

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz położyć trzy wierzchnie karty twojej biblioteki do twojego cmentarza.

Kiedy ten stwór umrze, umieść wszystkie karty lądów z twojego cmentarza na polu walki, przekręcone.

Angrath, the Flame-Chained

+1: Każdy przeciwnik odrzuca kartę i traci 2 życia.

–3: Zyskujesz władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego jeśli jego skrócony koszt many wynosi 3 lub mniej.

–8: Każdy przeciwnik traci życie równe liczbie kart w swoim cmentarzu.

Atzocan Seer

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę Dinozaura z twojego cmentarza do twojej ręki.

Azor, the Lawbringer

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy z przeciwników nie może rzucać czarów sztuczek ani obrzędów w ciągu następnej tury owego gracza.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz zapłacić {X}{W}{U}{U}. Jeśli tak zrobisz, zyskujesz X życia i dobierasz X kart.

Deadeye Brawler

Dotyk śmierci

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, jeśli masz błogosławieństwo miasta, dobierz kartę.

Dire Fleet Neckbreaker

Atakujący Piraci pod twoim władaniem odstają +2/+0.

Elenda, the Dusk Rose

Więź życia

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia, gdzie X jest siłą tego stwora.

Hadana's Climb

Na początku walki w twojej turze, umieść znacznik +1/1+ na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie jeśli ów stwór ma na sobie trzy lub więcej znaczników +1/+1, transformuj ten urok.

Winged Temple of Orazca

(Transformuje się z Hadana’s Climb.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{1}{G}{U}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury latanie oraz +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Huatli, Radiant Champion

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod twoim władaniem.

–1: Wskazany stwór dostaje +X/+X do końca tury, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

–8: Dostajesz emblemat o treści „Ilekroć stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.”

Journey to Eternity

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, zwróć go na pole walki pod twoim władaniem, następnie przywróć tę kartę na pole walki pod twoim władaniem, transformowaną.

Atzal, Cave of Eternity

(Transformuje z Journey to Eternity.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{3}{B}{G}, {T}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Jungle Creeper

{3}{B}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej reki.

Kumena, Tyrant of Orazca

Przekręć innego Wodnika pod twoim władaniem: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Przekręć trzech odkręconych Wodników pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Przekręć pięć odkręconych Wodników pod twoim władaniem: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Wodniku pod twoim władaniem.

Legion Lieutenant

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Merfolk Mistbinder

Inni Wodnicy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Path of Mettle

Kiedy ta karta wejdziena pole walki, zadaje 1 obrażenie każdemu stworowi nie posiadającemu pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, czujności lub pośpiechu.

Ilekroć atakujesz przynajmniej dwoma stworami mającymi pierwszy cios, podwójny cios, czujność lub pośpiech, transformuj tę kartę.

Metzali, Tower of Triumph

(Transformuje z Path of Meetle.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{1}{R}, {T}: Ta karta zadaje 2 obrażenia każdemu przeciwnikowi.

{2}{W}, {T}: Wybierz losowo stwora, który atakował w tej turze. Zniszcz owego stwora.

Profane Procession

{3}{W}{B}: Wygnaj wskazanego stwora. Następnie jeśli co najmniej trzy karty wygnano z użyciem tej karty, transformuj ją.

Tomb of the Dusk Rose

(Transformuje z Profane Procession.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{2}{W}{B}, {T}: Umieść na polu walki pod twoim władaniem kartę stwora wygnaną tym permanentem.

Protean Raider

Najazd — Jeśli atakowałeś stworem w tej turze, możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole walki jako kopia innego stwora będącego na polu walki.

Raging Regisaur

Ilekroć ten stwór atakuje, zadaje 1 obrażenie w dowolny cel.

Relentless Raptor

Czujność

Ten stwór atakuje lub blokuje w każdej walce jeśli może.

Resplendent Griffin

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli masz błogosławieństwo miasta, umieść na nim znacznik +1/+1.

Siegehorn Ceratops

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Storm Fleet Sprinter

Pośpiech

Ten stwór nie może być blokowany.

Storm the Vault

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli masz we władaniu co najmniej pięć artefaktów, transformuj tę kartę.

Vault of Catlacan

(Transformuje ze Storm the Vault.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Weź {U} za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Zacama, Primal Calamity

Czujność, zasięg, tratowanie

Kiedy ta karta wjedzie na pole walki, jeśli została zagrana, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

{2}{R}: Ten stwór zadaje 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

{2}{G}: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

{2}{W}: Zyskujesz 3 życia.

Awakened Amalgam

Siła i wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów o różnych nazwach pod twoim władaniem.

Azor's Gateway

{1}, {T}: Dobierz kartę, następnie wygnaj kartę z twojej ręki. Jeśli karty o co najmniej pięciu różnych skróconych kosztach many są wygnane przez tę kartę, zyskujesz 5 życia, odkręć tę kartę i transformuj ją.

Sanctum of the Sun

(Transformuje z Azor’s Gateway.)

{T}: Weź X many w jednym dowolnym kolorze, gdzie X jest liczbą twoich punktów życia.

Captain's Hook

Wyposażony stwór dostaje +2/+0, ma złowrogość i jest dodatkowo Piratem oprócz swoich innych typów.

Ilekroć ta karta zostanie odłączona od permanentu, zniszcz ów permanent.

Wyposaż {1}

Gleaming Barrier

Obronność

When Gleaming Barrier dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Golden Guardian

Obronność

{2}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem pod twoim władaniem. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole walki pod twoim władaniem, transformowany.

Gold-Forge Garrison

(Transformuje z Golden Guardian.)

{T}: Weź dwie many w jednym dowolnym kolorze.

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Golem 4/4.

The Immortal Sun

Gracze nie mogą aktywować zdolności lojalnościowych wędrowców.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Rzucanie czarów kosztuje cię {1} mniej.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Orazca Relic

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten artefakt: Zyskujesz 3 życia i dobierasz kartę. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Silent Gravestone

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

{4}, {T}: Wygnaj ten artefakt i wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy. Dobierz kartę.

Strider Harness

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Arch of Orazca

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma permanentami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Dobierz kartę. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Vraska, Scheming Gorgon

+2: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–10: Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują dotyk śmierci oraz zdolność „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Vampire Champion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Vraska's Conquistador

Ilekroć ten stwór atakuje lub blokuje, jeśli władasz wędrowcem o typie Vraska, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskujesz dwa życia.

Vraska's Scorn

Wskazany przeciwnik traci 4 życia. Możesz poszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Vraska, Scheming Gorgon, ujawnić ją i dołożyć do twojej reki. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Angrath, Minotaur Pirate

+2: Ten wędrowiec zadaje 1 obrażenie wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi i każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

–3: Przywróć wskazaną kartę Pirata z twojego cmentarza na pole walki.

–11: Zniszcz wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika. Ten wędrowiec zadaje owemu graczowi obrażenia równe sumie ich siły.

Angrath's Ambusher

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz wędrowcem o typie Angarth.

Swab Goblin

Angrath's Fury

Zniszcz wskazanego stwora. Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi. Możesz poszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Angarth, Minotaur Pirate, ujawnić ją i dołożyć do twojej reki. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.