Rivals of Ixalan (Rywale z Ixalanu)

Baffling End

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym pod władaniem przeciwnika.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Bishop of Binding

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany Wampir dostaje +X/+X do końca tury, gdzie X to siła wygnanej karty.

Blazing Hope

Wygnaj wskazanego stwora o sile większej lub równej twojemu życiu.

Cleansing Ray

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego Wampira.

  • Zniszcz wskazany urok.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Everdawn Champion

Zażegnaj wszelkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby być zadane temu stworowi.

Exultant Skymarcher

Latanie

Famished Paladin

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Ilekroć zyskasz życia, odkręć tego stwora.

Forerunner of the Legion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wampira, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieścić ową kartę na wierzchu.

Ilekroć inny Wampir wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Imperial Ceratops

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zyskaj 2 życia.

Legion Conquistador

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o nazwie Legion Conquistador, ujawnij je i umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Luminous Bonds

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Majestic Heliopterus

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany Dinozaur pod twoim władaniem do końca tury zyskuje latanie.

Martyr of Dusk

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Moment of Triumph

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Zyskaj 2 życia.

Paladin of Atonement

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli straciłeś życie w poprzedniej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Pride of Conquerors

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego owe stwory dostają do końca tury +2/+2.

Radiant Destiny

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1. O ile masz błogosławieństwo miasta, mają one także czujność.

Raptor Companion

Sanguine Glorifier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym Wampirze pod twoim władaniem.

Skymarcher Aspirant

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór ma latanie o ile masz błogosławieństwo miasta.

Slaughter the Strong

Każdy gracz wybiera dowolną liczbę władanych przez siebie stworów o łącznej sile 4 lub mniej, po czym poświęca wszystkie inne stwory pod swoim władaniem.

Snubhorn Sentry

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +3/+0 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sphinx's Decree

Każdy z przeciwników nie może rzucać czarów sztuczek i obrzędów podczas swojej najbliższej tury.

Squire's Devotion

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Sun Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sun-Crested Pterodon

Latanie

Ten stwór ma czujność o ile władasz innym Dinozaurem.

Temple Altisaur

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia innemu Dinozaurowi pod twoim władaniem, zażegnaj wszystkie oprócz 1 z owych obrażeń.

Trapjaw Tyrant

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Admiral's Order

Najazd — Jeśli atakowałeś w tej turze, możesz zapłacić {U} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Aquatic Incursion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie mogą być celami czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{3}{U}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Crafty Cutpurse

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy żeton, który miałby zostać stworzony pod władaniem któregokolwiek z przeciwników, jest zamiast tego tworzony pod twoim władaniem.

Crashing Tide

Ten czar ma błysk o ile władasz Wodnikiem.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Curious Obsession

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 oraz ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.”

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie atakowałeś stworem w tej turze, poświęć ten urok.

Deadeye Rig-Hauler

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

Expel from Orazca

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, możesz zamiast tego umieścić ów byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Flood of Recollection

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Hornswoggle

Skontruj wskazany czar stwora. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Induced Amnesia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wygania jako zakryte wszystkie karty ze swojej ręki, po czym dobiera tyle samo kart.

Kiedy ten urok zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć wygnane karty do ręki właściciela.

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Kumena's Awakening

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz dobiera kartę. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego tylko ty dobierz kartę.

Mist-Cloaked Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nezahal, Primal Tide

Ten czar nie może być skontrowany.

Nie masz limitu kart na ręce.

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, dobierz kartę.

Odrzuć trzy karty: Wygnaj tego stwora. Przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Release to the Wind

Wygnaj wskazany nie-lądowy byt. Przez czas jej wygnania jej właściciel może ją rzucić bez płacenia kosztu many.

River Darter

Ten stwór nie może być blokowany przez Dinozaury.

Riverwise Augur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Sailor of Means

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Sea Legs

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 o ile jest Piratem. W przeciwnym razie dostaje -2/-0.

Seafloor Oracle

Ilekroć Wodnik pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Secrets of the Golden City

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Dobierz dwie karty. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego dobierz trzy karty.

Silvergill Adept

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Wodnika z twojej ręki lub zapłać {3}.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Siren Reaver

Najazd — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli atakowałeś w tej turze.

Latanie

Slippery Scoundrel

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

O ile masz błogosławieństwo miasta, ten stwór ma antyklątwę i nie może być blokowany.

Soul of the Rapids

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Spire Winder

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sworn Guardian

Timestream Navigator

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{2}{U}{U}, {T}, umieść tego stwora na spodzie biblioteki właściciela: Weź dodatkową turę po obecnej. Możesz aktywować tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Warkite Marauder

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór broniącego się gracza traci do końca tury wszystkie zdolności oraz ma bazową siłę i wytrzymałość 0/1.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Arterial Flow

Każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. Jeśli władasz Wampirem, każdy przeciwnik traci po 2 życia a ty zyskaj 2 życia.

Canal Monitor

Champion of Dusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą Wampirów pod twoim władaniem.

Dark Inquiry

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądowę kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dead Man's Chest

Zaurocz stwora pod władaniem przeciwnika

Kiedy zauroczony stwór umrze, wygnaj tyle kart z wierzchu biblioteki jego właściciela, ile wynosiła jego siła. Możesz rzucać czary spośród owych kart przez cały czas ich wygnania, a do ich rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Dinosaur Hunter

Ilekroć ten stwór zada obrażenia Dinozaurowi, zniszcz owego stwora.

Dire Fleet Poisoner

Błysk

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany atakujący Pirat pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i dotyk śmierci.

Dusk Charger

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Dusk Legion Zealot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Fathom Fleet Boarder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 2 życia, chyba że władasz innym Piratem.

Forerunner of the Coalition

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Pirata, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Ilekroć inny Pirat wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Golden Demise

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego tylko stwory twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Grasping Scoundrel

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile atakuje.

Gruesome Fate

Każdy przeciwnik traci po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Impale

Zniszcz wskazanego stwora.

Mastermind's Acquisition

Wybierz jedno —

  • Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

  • Umieść własną kartę spoza gry w twojej ręce.

Mausoleum Harpy

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, jeśli masz błogosławieństwo miasta, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Moment of Craving

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Zyskaj 2 życia.

Oathsworn Vampire

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza jeśli zyskałeś życie w tej turze.

Pitiless Plunderer

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ravenous Chupacabra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Reaver Ambush

Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Sadistic Skymarcher

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę Wampira z twojej ręki lub zapłać {1}.

Latanie, więź życia

Tetzimoc, Primal Death

Dotyk śmierci

{B}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Umieść znacznik ofiary na wskazanym stworze. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz każdego stwora mającego znacznik ofiary pod władaniem twoich przeciwników.

Tomb Robber

Złowrogość

{1}, odrzuć kartę: Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Twilight Prophet

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz błogosławieństwo miasta, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest skrótem many owej karty.

Vampire Revenant

Latanie

Vona's Hunger

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Każdy przeciwnik poświęca stwora. Jeśli masz błogosławieństwo miasta, zamiast tego każdy przeciwnik poświęca połowę stworów pod swoim władaniem, zaokrąglając w górę.

Voracious Vampire

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Wampir pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz złowrogość.

Blood Sun

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Wszystkie lądy tracą wszystkie zdolności z wyjątkiem zdolności dających manę.

Bombard

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Brass's Bounty

Za każdy ląd pod twoim władaniem, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Brazen Freebooter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Buccaneer's Bravado

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pierwszy cios.

  • Wskazany Pirat do końca tury dostaje +1/+1 oraz podwójny cios.

Charging Tuskodon

Tratowanie

Jeśli ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego zadaje owemu graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Daring Buccaneer

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Pirata z twojej ręki lub zapłać {2}.

Dire Fleet Daredevil

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza przeciwnika. Możesz rzucić ją w tej turze wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru. Jeśli ów czar miałby trafić do cmentarza w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę z biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród owych kart bez płacenia ich kosztów many.

Fanatical Firebrand

Pośpiech

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Forerunner of the Empire

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Dinozaura, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieścić ową kartę na wierzchu.

Ilekroć Dinozaur wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, by niniejszy stwór zadał każdemu stworowi po 1 obrażeniu.

Form of the Dinosaur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, twoje życia otrzymują wartość 15.

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 15 obrażeń, a ów stwór zadaje tobie obrażenia równe swojej sile.

Frilled Deathspitter

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Goblin Trailblazer

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Mutiny

Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika zadaje obrażenia równe jego sile innemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Needletooth Raptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 5 obrażeń.

Orazca Raptor

Pirate's Pillage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty i stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Reckless Rage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem 4 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu stworowi pod twoim władaniem.

Rekindling Phoenix

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 0/1 mający „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora i przywróć wskazaną kartę o nazwie Rekindling Phoenix z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech do końca tury.”

See Red

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1 i ma pierwszy cios.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie atakowałeś stworem w tej turze, poświęć ten urok.

Shake the Foundations

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Dobierz kartę.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Silverclad Ferocidons

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, każdy przeciwnik poświęca byt.

Stampeding Horncrest

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym Dinozaurem.

Storm Fleet Swashbuckler

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ten stwór ma podwójny cios o ile masz błogosławieństwo miasta.

Sun-Collared Raptor

Tratowanie

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Swaggering Corsair

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli atakowałeś w tej turze.

Tilonalli's Crown

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje zauroczonemu stworowi 1 obrażenie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie.

Tilonalli's Summoner

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X przekręconych i atakujących żetonów czerwonego stwora Żywiołak 1/1. Na początku najbliższego kroku końcowego, wygnaj owe żetony, chyba że masz błogosławieństwo miasta.

Aggressive Urge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Dobierz kartę.

Cacophodon

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, odkręć wskazany byt.

Cherished Hatchling

Kiedy ten stwór umrze, możesz w tej turze rzucać czary Dinozaurów, jakby miały błysk i ilekroć rzucisz czar Dinozaura w tej turze, zyskuje on „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by walczył z innym wskazanym stworem.”

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Crested Herdcaller

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Deeproot Elite

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/1+ na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Enter the Unknown

Wskazany stwór pod twoim władaniem eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Forerunner of the Heralds

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wodnika, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Ghalta, Primal Hunger

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą sił stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Giltgrove Stalker

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Hardy Veteran

O ile jest twoja tura, ten stwór dostaje +0/+2.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Jade Bearer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Jadecraft Artisan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Jadelight Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje, po czym eksploruje ponownie. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu. Następnie powtórz ten proces.)

Jungleborn Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie może on być celem czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Knight of the Stampede

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię o {2} mniej.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Orazca Frillback

Overgrown Armasaur

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Path of Discovery

Ilekroć jakiś stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Polyraptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz żeton będący jego kopią.

Strength of the Pack

Umieść po dwa znaczniki +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Swift Warden

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany Wodnik pod twoim władaniem zyskuje antyklątwę do końca tury. (Nie może on być celem czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Tendershoot Dryad

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Sadzonki pod twoim władaniem dostają +2/+2 o ile masz błogosławieństwo miasta.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Thunderherd Migration

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Dinozaura z twojej ręki lub zapłać {1}.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wayward Swordtooth

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Ten stwór nie może atakować lub blokować, chyba że masz błogosławieństwu miasta.

World Shaper

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zmielić trzy karty.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wszystkie karty lądów z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy.

Angrath, the Flame-Chained

+1: Każdy przeciwnik odrzuca kartę i traci 2 życia.

–3: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego jeśli jego skrót many wynosi 3 lub mniej.

–8: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile ma kart w swoim cmentarzu.

Atzocan Seer

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę Dinozaura z twojego cmentarza do twojej ręki.

Azor, the Lawbringer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy z przeciwników nie może rzucać czarów sztuczek ani obrzędów w ciągu swojej najbliższej tury.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{W}{U}{U}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj X żyć i dobierz X kart.

Deadeye Brawler

Dotyk śmierci

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli masz błogosławieństwo miasta, dobierz kartę.

Dire Fleet Neckbreaker

Atakujący Piraci pod twoim władaniem odstają +2/+0.

Elenda, the Dusk Rose

Więź życia

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia, gdzie X jest siłą tego stwora.

Hadana's Climb

Na początku potyczki w twojej turze umieść znacznik +1/1+ na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie jeśli ów stwór ma trzy lub więcej znaczników +1/+1, transformuj ten urok.

Winged Temple of Orazca

(Transformuje z Hadana’s Climb.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{1}{G}{U}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje latanie oraz +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Huatli, Radiant Champion

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod twoim władaniem.

–1: Wskazany stwór dostaje +X/+X do końca tury, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.”

Journey to Eternity

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem, po czym przywróć niniejszą kartę na pole bitwy pod twoim władaniem, transformowaną.

Atzal, Cave of Eternity

(Transformuje z Journey to Eternity.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{3}{B}{G}, {T}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Jungle Creeper

{3}{B}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kumena, Tyrant of Orazca

Przekręć innego Wodnika pod twoim władaniem: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Przekręć trzech odkręconych Wodników pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Przekręć pięć odkręconych Wodników pod twoim władaniem: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Wodniku pod twoim władaniem.

Legion Lieutenant

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Merfolk Mistbinder

Inni Wodnicy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Path of Mettle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on po 1 obrażeniu każdemu stworowi nie posiadającemu pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, czujności lub pośpiechu.

Ilekroć atakujesz przynajmniej dwoma stworami mającymi pierwszy cios, podwójny cios, czujność lub pośpiech, transformuj tę kartę.

Metzali, Tower of Triumph

(Transformuje z Path of Meetle.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{1}{R}, {T}: Ten ląd zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

{2}{W}, {T}: Wybierz losowo stwora, który atakował w tej turze. Zniszcz owego stwora.

Profane Procession

{3}{W}{B}: Wygnaj wskazanego stwora. Następnie jeśli co najmniej trzy karty wygnano tym urokiem, transformuj go.

Tomb of the Dusk Rose

(Transformuje z Profane Procession.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{2}{W}{B}, {T}: Umieść na polu bitwy pod twoim władaniem kartę stwora wygnaną tym bytem.

Protean Raider

Najazd — Jeśli atakowałeś w tej turze, możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia innego stwora będącego na polu bitwy.

Raging Regisaur

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Relentless Raptor

Czujność

Ten stwór atakuje lub blokuje w każdej potyczce, jeśli może.

Resplendent Griffin

Latanie

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli masz błogosławieństwo miasta, umieść na nim znacznik +1/+1.

Siegehorn Ceratops

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Storm Fleet Sprinter

Pośpiech

Ten stwór nie może być blokowany.

Storm the Vault

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej pięcioma artefaktami, transformuj ten urok.

Vault of Catlacan

(Transformuje ze Storm the Vault.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Weź {U} za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Zacama, Primal Calamity

Czujność, zasięg, tratowanie

Kiedy ten stwór wjedzie na pole bitwy, jeśli został rzucony, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

{2}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

{2}{G}: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

{2}{W}: Zyskaj 3 życia.

Awakened Amalgam

Siła i wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów o różnych nazwach pod twoim władaniem.

Azor's Gateway

{1}, {T}: Dobierz kartę, po czym wygnaj kartę z twojej ręki. Jeśli karty o co najmniej pięciu różnych skrótach many zostały wygnane przez ten artefakt, zyskaj 5 żyć, odkręć ten artefakt i transformuj go.

Sanctum of the Sun

(Transformuje z Azor’s Gateway.)

{T}: Weź X many w dowolnym jednym kolorze, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Captain's Hook

Wyposażony stwór dostaje +2/+0, ma złowrogość i jest dodatkowo Piratem oprócz swoich innych typów.

Ilekroć ta karta zostanie odłączona od bytu, zniszcz ów byt.

Wyposaż {1}

Gleaming Barrier

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Golden Guardian

Obronność

{2}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem pod twoim władaniem. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem, transformowany.

Gold-Forge Garrison

(Transformuje z Golden Guardian.)

{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 4/4.

The Immortal Sun

Gracze nie mogą aktywować zdolności lojalnościowych wędrowców.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Orazca Relic

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia i dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Silent Gravestone

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

{4}, {T}: Wygnaj ten artefakt i wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy. Dobierz kartę.

Strider Harness

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Arch of Orazca

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Vraska, Scheming Gorgon

+2: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–10: Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują dotyk śmierci oraz „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, ów gracz przegrywa grę.”

Vampire Champion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Vraska's Conquistador

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, jeśli władasz wędrowcem o typie Vraska, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Vraska's Scorn

Wskazany przeciwnik traci 4 życia. Możesz wyszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Vraska, Scheming Gorgon, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Angrath, Minotaur Pirate

+2: Ten wędrowiec zadaje po 1 obrażeniu wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

–3: Przywróć wskazaną kartę Pirata z twojego cmentarza na pole bitwy.

–11: Zniszcz wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika. Ten wędrowiec zadaje owemu graczowi obrażenia równe sumie ich sił.

Angrath's Ambusher

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz wędrowcem o typie Angarth.

Swab Goblin

Angrath's Fury

Zniszcz wskazanego stwora. Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Angarth, Minotaur Pirate, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Cinder Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.