Magic 2014

Ajani, Caller of the Pride

+1: Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

–3: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie oraz podwójny cios.

–8: Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Angelic Accord

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś 4 lub więcej żyć w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Angelic Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Archangel of Thune

Latanie

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Banisher Priest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie swojego właściciela.)

Blessing

Zaurocz stwora

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Bonescythe Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają podwójny cios. (Zadają obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Brave the Elements

Wybierz kolor. Białe stwory pod twoim władaniem zyskują ochronę przed owym kolorem do końca tury.

Capashen Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Celestial Flare

Wskazany gracz poświęca atakującego lub blokującego stwora.

Charging Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+1.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Dawnstrike Paladin

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Devout Invocation

Przekręć dowolną liczbę odkręconych stworów pod twoim władaniem.Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

Divine Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Fiendslayer Paladin

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Ten stwór nie może być wskazywany przez czarne lub czerwone czary pod władaniem twoich przeciwników.

Fortify

Wybierz jedno —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Griffin Sentinel

Latanie

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Hive Stirrings

Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1.

Imposing Sovereign

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Indestructibility

Zaurocz byt

Zauroczony byt ma niezniszczalność. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Stwór z niezniszczalnością nie może być zniszczony przez obrażenia.)

Master of Diversion

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Path of Bravery

O ile liczba twoich żyć jest większa lub równa startowej wartości, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem zaatakuje, zyskaj życia równe liczbie atakujących stworów.

Pay No Heed

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie źródło mogłoby zadać w tej turze.

Pillarfield Ox

Planar Cleansing

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Sentinel Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Seraph of the Sword

Latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Serra Angel

Latanie, czujność

Show of Valor

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+4.

Siege Mastodon

Silence

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Solemn Offering

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Soulmender

{T}: Zyskaj 1 życie.

Steelform Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Stonehorn Chanter

{5}{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje czujność oraz więź życia. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia. Obrażenia przez niego zadane powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Suntail Hawk

Latanie

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Air Servant

Latanie

{2}{U}: Przekręć wskazanego stwora z lataniem.

Archaeomancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Armored Cancrix

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Colossal Whale

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wygnać wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza do czasu opuszczenia pola bitwy przez niniejszego stwora. (Ów stwór wróci pod władaniem swojego właściciela.)

Coral Merfolk

Dismiss into Dream

Każdy stwór pod władaniem twoich przeciwników zyskuje dodatkowy typ Iluzja i ma „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.”

Disperse

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Divination

Dobierz dwie karty.

Domestication

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, poświęć ten urok.

Elite Arcanist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę sztuczki z twojej ręki.

{X}, {T}: Skopiuj ową wygnaną kartę. Możesz rzucić jej kopię bez płacenia kosztu many. X jest skrótem many owej wygnanej karty.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Frost Breath

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Galerider Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają latanie.

Glimpse the Future

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Illusionary Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć ten urok.

Jace, Memory Adept

+1: Dobierz kartę. Wskazany gracz mieli kartę.

0: Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

–7: Każdy z dowolnej liczby wskazanych graczy dobiera po dwadzieścia kart.

Jace's Mindseeker

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik mieli pięć kart. Możesz rzucić spośród nich czar sztuczki lub obrzędu bez płacenia jego kosztu many.

Merfolk Spy

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki.

Messenger Drake

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nephalia Seakite

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Quicken

Najbliższy rzucony przez ciebie w tej turze czar obrzędu może być zagrany tak, jakby miał błysk. (Może być rzucony jak sztuczka.)

Dobierz kartę.

Scroll Thief

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Seacoast Drake

Latanie

Sensory Deprivation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-0.

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Tidebinder Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego czerwonego lub zielonego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się podczas kroku odkręcania swojego władcy na czas twojego władania niniejszym stworem.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Tome Scour

Wskazany gracz mieli pięć kart.

Trained Condor

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje latanie do końca tury.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Wall of Frost

Obronność

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Water Servant

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Windreader Sphinx

Latanie

Ilekroć stwór z lataniem zaatakuje, możesz dobrać kartę.

Zephyr Charge

{1}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Accursed Spirit

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Artificer's Hex

Zaurocz Wyposażenie

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli zauroczone Wyposażenie jest dołączone do stwora, zniszcz owego stwora.

Blightcaster

Ilekroć rzucisz urok, możesz dać wskazanemu stworowi -2/-2 do końca tury.

Blood Bairn

Poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Bogbrew Witch

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Festering Newt lub Bubbling Cauldron, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Child of Night

Więź życia

Corpse Hauler

{2}{B}, poświęć tego stwora: Przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Dark Favor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 1 życie.

Zauroczony stwór dostaje +3/+1.

Dark Prophecy

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Deathgaze Cockatrice

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Festering Newt

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1. Ów stwór dostaje zamiast tego -4/-4 jeśli władasz stworem o nazwie Bogbrew Witch.

Gnawing Zombie

{1}{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Grim Return

Wybierz wskazaną kartę stwora w cmentarzu umieszczoną tam z pola bitwy w tej turze. Umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem.

Lifebane Zombie

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Gdy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej zieloną lub białą kartę stwora i wygnaj ją.

Liliana of the Dark Realms

+1: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

–3: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X albo -X/-X, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

–6: Dostajesz emblemat mający „Bagna pod twoim władaniem mają «{T}: Weź {B}{B}{B}{B}.»”

Liliana's Reaver

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę, a ty stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Liturgy of Blood

Zniszcz wskazanego stwora. Weź {B}{B}{B}.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Minotaur Abomination

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Nightwing Shade

Latanie

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Quag Sickness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Rise of the Dark Realms

Umieść na polu bitwy pod twoim władaniem wszystkie karty stworów ze wszystkich cmentarzy.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Shadowborn Apostle

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Shadowborn Apostle.

{B}, poświęć sześć stworów o nazwie Shadowborn Apostle: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora typu Demon, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Shadowborn Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora nie będącego Demonem.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu jest mniej niż sześć kart stworów, poświęć stwora.

Shrivel

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Syphon Sliver

Drzazgule pod twoim władaniem mają więź życia. (Obrażenia zadane przez Drzazgula pod twoim władaniem powodują, że zyskasz tyle samo życia.)

Tenacious Dead

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Undead Minotaur

Vampire Warlord

Poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Vile Rebirth

Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Wring Flesh

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-1.

Xathrid Necromancer

Ilekroć ten stwór lub inny Człowiek pod twoim władaniem umrze, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Academy Raider

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Awaken the Ancient

Zaurocz Górę

Zauroczona Góra jest czerwonym stworem Gigant 7/7 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

Barrage of Expendables

{R}, poświęć stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Battle Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Blur Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Burning Earth

Ilekroć jakiś gracz przekręca niebazowy ląd biorąc manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Canyon Minotaur

Chandra, Pyromaster

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

0: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

–7: Wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Wybierz spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i skopiuj trzykrotnie. Możesz rzucić owe kopie bez płacenia ich kosztów many.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chandra's Phoenix

Latanie

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ilekroć przeciwnik otrzyma obrażenia od czerwonego czaru sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem lub od czerwonego wędrowca pod twoim władaniem, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cyclops Tyrant

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flames of the Firebrand

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa albo trzy wskazane cele.

Fleshpulper Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora o wytrzymałości 2 lub mniejszej.

Goblin Diplomats

{T}: Każdy stwór atakuje w tej turze, jeśli może.

Goblin Shortcutter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Talons

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Marauding Maulhorn

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może, chyba że władasz stworem o nazwie Advocate of the Beast.

Mindsparker

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć przeciwnik rzuci biały lub niebieski czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Molten Birth

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1, po czym rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Ogre Battledriver

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pośpiech. (Może atakować oraz {T} w tej turze.)

Pitchburn Devils

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Regathan Firecat

Scourge of Valkas

Latanie

Ilekroć ten stwór lub inny Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Smoków pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Seismic Stomp

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Smelt

Zniszcz wskazany artefakt.

Striking Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Thorncaster Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Thunder Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Volcanic Geyser

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Wild Guess

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Advocate of the Beast

Na początku twojego kroku końcowego umieść znacznik +1/+1 na wskazanej Bestii pod twoim władaniem.

Bramblecrush

Zniszcz wskazany byt nie będący stworem.

Briarpack Alpha

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Brindle Boar

Poświęć tego stwora: Zyskaj 4 życia.

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Enlarge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Garruk, Caller of Beasts

+1: Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–3: Możesz umieścić kartę zielonego stwora z twojej ręki na polu bitwy.

–7: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasuj.”

Garruk's Horde

Tratowanie

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary stworów z wierzchu twojej biblioteki. (Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy dozwolone jest rzucenie takiego czaru. Nadal musisz opłacić jego koszty.)

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gladecover Scout

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Groundshaker Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają tratowanie. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Howl of the Night Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2 za każdy Las pod twoim władaniem.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Into the Wilds

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta lądu, możesz umieścić ją na polu bitwy.

Kalonian Hydra

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Kalonian Tusker

Lay of the Land

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Manaweft Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Megantic Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Oath of the Ancient Wood

Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Predatory Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Primeval Bounty

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 3 życia.

Ranger's Guile

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Rumbling Baloth

Savage Summoning

Ten czar nie może być skontrowany.

Najbliższy czar stwora w tej turze możesz rzucić tak, jakby miał błysk. Ów czar nie może być skontrowany. Ów stwor wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Sporemound

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Trollhide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 oraz ma „{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.” (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Vastwood Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozdzielić tyle znaczników +1/+1, ile znajdowało się na tym stworze, pomiędzy dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem.

Verdant Haven

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Voracious Wurm

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Windstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Witchstalker

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ilekroć przeciwnik rzuci niebieski lub czarny czar w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Woodborn Behemoth

O ile masz we władaniu co najmniej osiem lądów, ten stwór dostaje +4/+4 oraz ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Accorder's Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+3 i ma czujność. (Atak nie powoduje jego przekręcenia.)

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bubbling Cauldron

{1}, {T}, poświęć stwora: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, poświęć stwora o nazwie Festering Newt: Każdy przeciwnik traci po 4 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Darksteel Forge

Artefakty pod twoim władaniem mają niezniszczalność. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich. Artefaktowe stwory z niezniszczalnością nie mogą być zniszczone przez obrażenia.)

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Door of Destinies

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Ilekroć rzucisz czar wybranego typu, umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Fireshrieker

Wyposażony stwór ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Guardian of the Ages

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy jakiś stwór atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem jeśli ten stwór ma obronność, traci obronność i zyskuje tratowanie.

Haunted Plate Mail

Wyposażony stwór dostaje +4/+4.

{0}: Do końca tury ten artefakt staje się artefaktowym stworem Duch 4/4, który nie jest Wyposażeniem. Możesz aktywować tylko jeśli nie władasz żadnymi stworami.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Pyromancer's Gauntlet

Jeśli czerwony czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem albo wędrowiec pod twoim władaniem miałby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje owemu bytowi lub graczowi o 2 obrażenia więcej.

Ratchet Bomb

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nie-lądowy byt, o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Ring of Three Wishes

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{5}, {T}, usuń znacznik życzenia z tego artefaktu: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sliver Construct

Staff of the Death Magus

Ilekroć rzucisz czarny czar albo gdy Bagno wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Flame Magus

Ilekroć rzucisz czerwony czar albo gdy Góra wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Mind Magus

Ilekroć rzucisz niebieski czar albo gdy Wyspa wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Sun Magus

Ilekroć rzucisz biały czar albo gdy Równina wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Staff of the Wild Magus

Ilekroć rzucisz zielony czar albo gdy Las wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Strionic Resonator

{2}, {T}: Skopiuj wskazaną zdolność wyzwalaną pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolność wyzwalana używa takich słów jak „kiedy”, „ilekroć”, „na początku”.)

Trading Post

{1}, {T}, odrzuć kartę: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

{1}, {T}, poświęć stwora: Przywróć wskazany artefakt z twojego cmentarza do twojej ręki.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Vial of Poison

{1}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Encroaching Wastes

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Mutavault

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd do końca tury staje się stworem 2/2 mający każdy typ stwora. Nadal jest lądem.

Shimmering Grotto

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)