Eldritch Moon (Złowieszczy księżyc)

Abundant Maw

Wyłonienie {6}{B} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Decimator of the Provinces

Wyłonienie {6}{G}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Tratowanie, pośpiech

Distended Mindbender

Wyłonienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę nie o skrócie many 3 lub mniejszym oraz kartę o skrócie many 4 lub większym. Ów gracz odrzuca owe karty.

Drownyard Behemoth

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Wyłonienie {7}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Ten stwór ma antyklątwę o ile wszedł na pole bitwy w tej turze.

Elder Deep-Fiend

Błysk

Wyłonienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, przekręć co najwyżej cztery wskazane byty.

Emrakul, the Promised End

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ karty spośród kart w twoim cmentarzu.

Kiedy rzucisz ten czar, zyskaj władanie nad wskazanym przeciwnikiem w czasie najbliższej tury owego gracza. Po owej turze ów grasz bierze dodatkową turę.

Latanie, tratowanie, ochrona przed sztuczkami

Eternal Scourge

Możesz rzucić tę kartę z wygnania.

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, wygnaj tego stwora.

It of the Horrid Swarm

Wyłonienie {6}{G} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz dwa żetony zielonego stwora Owad 1/1.

Lashweed Lurker

Wyłonienie {5}{G}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz umieścić wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Mockery of Nature

Wyłonienie {7}{G} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Vexing Scuttler

Wyłonienie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wretched Gryff

Wyłonienie {5}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz kartę.

Latanie

Blessed Alliance

Eskalacja {2} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

 • Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

 • Wskazany przeciwnik poświęca atakującego stwora.

Borrowed Grace

Eskalacja {1}{W} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub obie —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Bruna, the Fading Light

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę Anioła lub Człowieka z twojego cmentarza na pole bitwy.

Latanie, czujność

(Łączy się z Gisela, the Broken Blade.)

Brisela, Voice of Nightmares

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o skrótach many 3 lub mniejszych.

Choking Restraints

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{3}{W}{W}, poświęć ten urok: Wygnaj zauroczonego stwora.

Collective Effort

Eskalacja—Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Courageous Outrider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Człowieka i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Dawn Gryff

Latanie

Deploy the Gatewatch

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich co najwyżej dwie karty wędrowców na polu bitwy. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Desperate Sentry

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Delirium — Ten stwór dostaje +3/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Drogskol Shieldmate

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+1.

Extricator of Sin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić inny byt. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Delirium — Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, transformuj tego stwora.

Extricator of Flesh

Eldrazi pod twoim władaniem mają czujność.

{2}, {T}, poświęć stwora bez typu Eldrazi: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Faith Unbroken

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Faithbearer Paladin

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Fiend Binder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Geist of the Lonely Vigil

Obronność, latanie

Delirium — Ten stwór może atakować jakby nie miał obronności o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Gisela, the Broken Blade

Latanie, pierwszy cios, więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli jednocześnie masz w posiadaniu i władaniu tego stwora oraz stwora o nazwie Bruna, the Fading Light, wygnaj je, po czym połącz je tworząc Brisela, Voice of Nightmares.

Give No Ground

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+6 i może blokować dowolną liczbę stworów w tej turze.

Guardian of Pilgrims

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Ironclad Slayer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Aury lub Wyposażenia z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ironwright's Cleansing

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Lone Rider

Pierwszy cios, więź życia

Na początku kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze, transformuj tego stwora.

It That Rides as One

Pierwszy cios, tratowanie, więź życia

Long Road Home

Wygnaj wskazanego stwora. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę z umieszczonym znacznikiem +1/+1 na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Lunarch Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma «{1}, poświęć byt: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.”

Peace of Mind

{W}, odrzuć kartę: Zyskaj 3 życia.

Providence

Możesz ujawnić tę kartę z twojej startowej ręki. Jeśli tak zrobisz, na początku pierwszego kroku utrzymania, liczba twoich żyć ma wartość 26.

Liczba twoich żyć ma wartość 26.

Repel the Abominable

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane przez źródła bez typu Człowiek.

Sanctifier of Souls

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{2}{W}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Selfless Spirit

Latanie

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Sigarda's Aid

Możesz rzucać czary Aur i Wyposażeń jakby miały błysk.

Ilekroć Wyposażenie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dołączyć je do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Sigardian Priest

{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora bez typu Człowiek.

Spectral Reserves

Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Zyskaj 2 życia.

Steadfast Cathar

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Subjugator Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Thalia, Heretic Cathar

Pierwszy cios

Stwory i niebazowe lądy pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Thalia's Lancers

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece legendarną kartę, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Thraben Standard Bearer

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Advanced Stitchwing

Latanie

{2}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Chilling Grasp

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Szaleństwo {3}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Coax from the Blind Eternities

Możesz ujawnić własną kartę Eldrazi spoza gry lub wybrać odkrytą kartę Eldrazi z wygnania. Umieść ją w twojej ręce.

Contingency Plan

Szpieguj 5. (Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Curious Homunculus

{T}: Weź {C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty sztuczki i/lub obrzędu, transformuj tego stwora.

Voracious Reader

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Displace

Wygnaj co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Docent of Perfection

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Człowiek Czarodziej 1/1. Następnie jeśli władasz co najmniej trzema Czarodziejami, transformuj tego stwora.

Final Iteration

Latanie

Czarodzieje pod twoim władaniem dostają +2/+1 i mają latanie.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Człowiek Czarodziej 1/1.

Drag Under

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Enlightened Maniac

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Exultant Cultist

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fogwalker

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie odkręci się podczas następnego kroku odkręcania swojego władcy.

Fortune's Favor

Wskazany przeciwnik patrzy na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki i rozdziela je na dwa stosy – jeden odkryty, drugi zakryty. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi w twoim cmentarzu.

Geist of the Archives

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Grizzled Angler

{T}: Zmiel dwie karty. Następnie jeśli w twoim cmentarzu jest karta bezkolorowego stwora, transformuj niniejszego stwora.

Grisly Anglerfish

{6}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Identity Thief

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wygnać innego wskazanego nieżetonowego stwora. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury staje się kopią owego stwora. Przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Imprisoned in the Moon

Zaurocz stwora, ląd lub wędrowca

Zauroczony byt jest bezkolorowym lądem mającym „{T}: Weź {C}” i traci wszystkie inne typy karty oraz zdolności.

Ingenious Skaab

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Laboratory Brute

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty.

Lunar Force

Kiedy przeciwnik rzuci czar, poświęć ten urok i skontruj ów czar.

Mausoleum Wanderer

Latanie

Ilekroć inny Duch wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {X}, gdzie X jest siłą tego stwora.

Mind's Dilation

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy czar w danej turze, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli nie jest to karta lądu, możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many.

Nebelgast Herald

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Ilekroć ten stwór lub inny Duch wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Niblis of Frost

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Scour the Laboratory

Delirium — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Dobierz trzy karty.

Spontaneous Mutation

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -X/-0, gdzie X jest liczbą kart w twoim cmentarzu.

Summary Dismissal

Wygnaj wszystkie inne czary i skontruj wszystkie zdolności.

Take Inventory

Dobierz kartę, po czym dobierz tyle kart, ile jest kart o nazwie Take Inventory w twoim cmentarzu.

Tattered Haunter

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Turn Aside

Skontruj wskazany czar wskazujący byt pod twoim władaniem.

Unsubstantiate

Przywróć wskazany czar lub stwora do ręki właściciela.

Wharf Infiltrator

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Ilekroć odrzucisz kartę stwora, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Boon of Emrakul

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/-3.

Borrowed Malevolence

Eskalacja {2} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Cemetery Recruitment

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli to karta Zombi, dobierz kartę.

Certain Death

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Collective Brutality

Eskalacja—Odrzuć kartę. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę sztuczki lub obrzędu. Ów gracz odrzuca ową kartę.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

 • Wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Cryptbreaker

{1}{B}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Przekręć trzy odkręcone Zombi pod twoim władaniem: Dobierz kartę i strać 1 życie.

Dark Salvation

Wskazany gracz tworzy X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, po czym co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdego Zombi pod władaniem owego gracza.

Dusk Feaster

Delirium — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Latanie

Gavony Unhallowed

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Graf Harvest

Zombi pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{3}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Graf Rats

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli jednocześnie masz w posiadaniu i władaniu tego stwora oraz stwora o nazwie Midnight Scavengers, wygnaj je, po czym połącz je tworząc Chittering Host.

Haunted Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{1}{B}, odrzuć dwie karty: Przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Liliana, the Last Hope

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje do twojej następnej tury -2/-1.

–2: Zmiel dwie karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X to liczba Zombi pod twoim władaniem plus dwa.”

Liliana's Elite

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Markov Crusader

Więź życia

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym Wampirem.

Midnight Scavengers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

(Łączy się z Graf Rats.)

Chittering Host

Pośpiech

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz złowrogość.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Noosegraf Mob

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

Ilekroć gracz rzuci czar, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Oath of Liliana

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze na pole bitwy wszedł wędrowiec pod twoim władaniem, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Olivia's Dragoon

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Prying Questions

Wskazany przeciwnik traci 3 życia i umieszcza kartę ze swojej ręki na wierzchu swojej biblioteki.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Ruthless Disposal

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę i poświęć stwora.

Każdy z dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje -13/-13.

Skirsdag Supplicant

{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy gracz traci po 2 życia.

Strange Augmentation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Delirium — Zauroczony stwór dostaje dodatkowe +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Stromkirk Condemned

Odrzuć kartę: Wampiry pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Succumb to Temptation

Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Thraben Foulbloods

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+1 i ma złowrogość o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart. (Stwór ze złowrogością nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Tree of Perdition

Obronność

{T}: Zamień liczbę żyć wskazanego przeciwnika z wytrzymałością tego stwora.

Vampire Cutthroat

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Voldaren Pariah

Latanie

Poświęć trzy inne stwory: Transformuj tego stwora.

Szaleństwo {B}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Abolisher of Bloodlines

Latanie

Kiedy ten stwór transformuje w tę formę, wskazany przeciwnik poświęca trzy stwory.

Wailing Ghoul

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty.

Weirded Vampire

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Whispers of Emrakul

Wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Delirium — Jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, zamiast tego ów gracz odrzuca dwie losowe karty.

Abandon Reason

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Alchemist's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Assembled Alphas

Ilekroć ten stwór blokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia władcy owego stwora.

Bedlam Reveler

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Waleczność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Blood Mist

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje podwójny cios do końca tury.

Bold Impaler

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Borrowed Hostility

Eskalacja {3} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

 • Wskazany stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Brazen Wolves

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0.

Collective Defiance

Eskalacja {1} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Wskazany gracz odrzuca wszystkie karty ze swojej ręki, po czym dobiera tyle samo kart.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

 • Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Conduit of Storms

Ilekroć ten stwór zaatakuje, weź {R} na początku twojej najbliższej fazy głównej w tej turze.

{3}{R}{R}: Transformuj tego stwora.

Conduit of Emrakul

Ilekroć ten stwór zaatakuje, weź {C}{C} na początku twojej najbliższej fazy głównej w tej turze.

Deranged Whelp

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Distemper of the Blood

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Falkenrath Reaver

Furyblade Vampire

Tratowanie

Na początku potyczki w twojej turze, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Galvanic Bombardment

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart o nazwie Galvanic Bombardment w twoim cmentarzu plus 2.

Hanweir Garrison

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony czerwonego stwora Człowiek 1/1.

(Łączy się z Hanweir Battlements.)

Hanweir, the Writhing Township

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Harmless Offering

Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad wskazanym bytem pod twoim władaniem.

Impetuous Devils

Tratowanie, pośpiech

Kiedy ten stwór zaatakuje, co najwyżej jeden wskazany stwór pod władaniem broniącego się gracza blokuje go w tej turze, jeśli może.

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Incendiary Flow

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Insatiable Gorgers

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Make Mischief

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie. Stwórz żeton czerwonego stwora Diabeł 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Mirrorwing Dragon

Latanie

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko tego stwora, ów gracz kopiuje ów czar za każdego innego stwora pod swoim władaniem, którego ów czar mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych stworów.

Nahiri's Wrath

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej X wskazanych stworów i/lub wędrowców po tyle obrażeń, ile wynosi łączny skrót many odrzuconych kart.

Otherworldly Outburst

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Prophetic Ravings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pośpiech oraz „{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Savage Alliance

Eskalacja {1} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Stwory pod władaniem wskazanego gracza zyskują tratowanie do końca tury.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem wskazanego gracza po 1 obrażeniu.

Shreds of Sanity

Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę sztuczki i co najwyżej jedną wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę. Wygnaj niniejszy czar.

Smoldering Werewolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 1 obrażeniu.

{4}{R}{R}: Transformuj tego stwora.

Erupting Dreadwolf

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spreading Flames

Ten czar zadaje 6 obrażeń rozdzielonych dowolnie między dowolną liczbę wskazanych stworów.

Stensia Banquet

Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, iloma Wampirami władasz.

Dobierz kartę.

Stensia Innkeeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazany ląd pod władaniem przeciwnika. Ów ląd nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Stromkirk Occultist

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, odkręć tego stwora.

Vildin-Pack Outcast

Tratowanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{5}{R}{R}: Transformuj tego stwora.

Dronepack Kindred

Tratowanie

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Weaver of Lightning

Zasięg

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 1 obrażenie.

Backwoods Survivalists

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Bloodbriar

Ilekroć poświęcisz inny byt, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Clear Shot

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1. Zadaje on wskazanemu stworowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile.

Crop Sigil

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zmielić kartę.

Delirium — {2}{G}, poświęć ten urok: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora i co najwyżej jedną wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Crossroads Consecrator

{G}, {T}: Wskazany atakujący Człowiek do końca tury dostaje +1/+1.

Eldritch Evolution

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, gdzie X jest skrótem many poświęconego stwora plus 2. Umieść ową kartę na polu bitwy, po czym przetasuj. Wygnaj niniejszy czar.

Emrakul's Evangel

{T}, poświęć tego stwora oraz dowolną liczbę innych stworów bez typu Eldrazi: Stwórz tyle żetonów bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2, ile stworów poświęcono w ten sposób.

Emrakul's Influence

Ilekroć rzucisz czar stwora typu Eldrazi o skrócie many 7 lub większym, dobierz dwie karty.

Foul Emissary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Kiedy poświęcisz tego stwora rzucając czar z wyłonieniem, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Gnarlwood Dryad

Dotyk śmierci

Delirium — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Grapple with the Past

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hamlet Captain

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, inne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Ishkanah, Grafwidow

Zasięg

Delirium — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, stwórz trzy żetony zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

{6}{B}: Wskazany przeciwnik traci po 1 życiu za każdego Pająka pod twoim władaniem.

Kessig Prowler

{4}{G}: Transformuj tego stwora.

Sinuous Predator

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Noose Constrictor

Zasięg

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Permeating Mass

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, ów stwór staje się kopią niniejszego stwora.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Primal Druid

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Shrill Howler

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

{5}{G}: Transformuj tego stwora.

Howling Chorus

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi Horror 3/2.

Somberwald Stag

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że będzie walczyć ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Spirit of the Hunt

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny stwór pod twoim władaniem będący Wilkiem lub Wilkołakiem do końca tury dostaje +0/+3.

Splendid Reclamation

Przywróć wszystkie karty lądów z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy.

Springsage Ritual

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Swift Spinner

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Tangleclaw Werewolf

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

{6}{G}: Transformuj tego stwora.

Fibrous Entangler

Czujność

Ten stwór musi być blokowany jeśli to możliwe.

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Ulvenwald Captive

Obronność

{T}: Weź {G}.

{5}{G}{G}: Transformuj tego stwora.

Ulvenwald Abomination

{T}: Weź {C}{C}.

Ulvenwald Observer

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości 4 lub większej, dobierz kartę.

Waxing Moon

Transformuj co najwyżej jednego wskazanego Wilkołaka pod twoim władaniem. Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Wolfkin Bond

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Woodcutter's Grit

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +3/+3 i antyklątwę. (Nie może być wskazany przez cele i zdolności pod władaniem przeciwników.)

Woodland Patrol

Czujność

Bloodhall Priest

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, jeśli nie masz kart w ręce, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Szaleństwo {1}{B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Campaign of Vengeance

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, broniący się gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Gisa and Geralf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty.

Raz na każdą z twoich tur możesz rzucić czar stwora typu Zombi z twojego cmentarza.

Grim Flayer

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, szpieguj 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Delirium — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Heron's Grace Champion

Błysk

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pozostałe stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz więź życia.

Mercurial Geists

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Mournwillow

Pośpiech

Delirium — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart, stwory o sile 2 lub mniejszej nie mogą blokować w tej turze.

Ride Down

Zniszcz wskazanego blokującego stwora. Stwory blokowane w tej potyczce przez owego stwora zyskują tratowanie do końca tury.

Spell Queller

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany czar o skrócie many 4 lub mniejszym.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, właściciel owej wygnanej karty może ją rzucić bez płacenia jej kosztu many.

Tamiyo, Field Researcher

+1: Wskaż co najwyżej dwa stwory. Do twojej następnej tury ilekroć którykolwiek z owych stwór zada obrażenia bojowe, dobierz kartę.

–2: Przekręć co najwyżej dwa nie-lądowe byty. Nie odkręcą się one w najbliższych krokach odkręcania swoich władców.

–7: Dobierz trzy karty. Dostajesz emblemat mający „Możesz rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztu many.”

Ulrich of the Krallenhorde

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub transformuje w tę formę, wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze nie rzucono czarów, transformuj tego stwora.

Ulrich, Uncontested Alpha

Ilekroć ten stwór transformuje w tę formę, możesz sprawić że będzie on walczyć ze wskazanym stworem bez typu Wilkołak poza twoim władaniem.

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli w poprzedniej turze któryś gracz rzucił co najmniej dwa czary, transformuj tego stwora.

Cathar's Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+3 i ma czujność.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cryptolith Fragment

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Każdy gracz traci po 1 życiu.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli każdy gracz ma 10 lub mniej żyć, transformuj ten artefakt.

Aurora of Emrakul

Latanie, dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 3 życia.

Cultist's Staff

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Field Creeper

Geist-Fueled Scarecrow

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Lupine Prototype

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że któryś gracz nie ma kart w ręce.

Slayer's Cleaver

Wyposażony stwór dostaje +3/+1 i musi być blokowany przez Eldrazi, jeśli to możliwe.

Wyposaż {4}

Soul Separator

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz żeton będący kopią owej karty, ale jest on Duchem 1/1 oprócz swoich pozostałych typów oraz ma latanie. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi z siła równą sile owej karty oraz wytrzymałością równą wytrzymałości owej karty.

Stitcher's Graft

Wyposażony stwór dostaje +3/+3.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Ilekroć ten artefakt zostanie odłączony od bytu, poświęć ów byt.

Wyposaż {2}

Terrarion

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Thirsting Axe

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli wyposażony stwór nie zadał stworowi obrażeń bojowych w tej turze, poświęć go.

Wyposaż {2}

Geier Reach Sanitarium

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Hanweir Battlements

{T}: Weź {C}.

{R}, {T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

{3}{R}{R}, {T}: jeśli jednocześnie masz w posiadaniu i władaniu ten ląd oraz stwora o nazwie Hanweir Garrison, wygnaj je, po czym połącz je tworząc Hanweir, the Writhing Township.

Nephalia Academy

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika zmusza cię do odrzucenia karty, możesz ujawnić ową kartę i umieścić ją na wierzchu twojej biblioteki zamiast umieszczać ją gdziekolwiek indziej.

{T}: Weź {C}.