Eldritch Moon

Abundant Maw

Emerge {6}{B} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskujesz 3 życia.

Decimator of the Provinces

Emerge {6}{G}{G}{G} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Tratowanie, pośpiech

Distended Mindbender

Emerge {5}{B}{B} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym oraz kartę o skróconym koszcie many 4 lub większym. Ów gracz odrzuca owe karty.

Drownyard Behemoth

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Emerge {7}{U} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Drownyard Behemoth has hexproof as long as it entered the battlefield this turn.

Elder Deep-Fiend

Błysk

Emerge {5}{U}{U} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, przekręć co najwyżej cztery wskazane permanenty.

Emrakul, the Promised End

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ karty spośród kart w twoim cmentarzu.

Kiedy rzucisz ten czar, zyskujesz władanie nad wskazanym przeciwnikiem w czasie najbliższej tury owego gracza. Po owej turze ów grasz bierze dodatkową turę.

Latanie, tratowanie, ochrona przed sztuczkami

Eternal Scourge

Możesz rzucić tę kartę z wygnania.

Kiedy ten stwór zostaje wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, wygnaj tego stwora.

It of the Horrid Swarm

Emerge {6}{G} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz dwa żetony zielonego stwora Insekt 1/1.

Lashweed Lurker

Emerge {5}{G}{U} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz umieścić wskazany permanent nie będący lądem na wierzchu biblioteki jego właściciela.

Mockery of Nature

Emerge {7}{G} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Vexing Scuttler

Emerge {6}{U} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

When you cast this spell, you may return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Wretched Gryff

Emerge {5}{U} (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost.)

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz kartę.

Latanie

Blessed Alliance

Eskalacja {2} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub więcej —

 • Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

 • Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

 • Wskazany przeciwnik poświęca atakującego stwora.

Borrowed Grace

Eskalacja {1}{W} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub oba —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Bruna, the Fading Light

When you cast this spell, you may return target Angel or Human creature card from your graveyard to the battlefield.

Latanie, czujność

(Melds with Gisela, the Broken Blade.)

Brisela, Voice of Nightmares

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia

Your opponents can’t cast spells with converted mana cost 3 or less.

Choking Restraints

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{3}{W}{W}, Sacrifice Choking Restraints: Exile enchanted creature.

Collective Effort

Eskalacja—Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub więcej —

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Put a +1/+1 counter on each creature target player controls.

Courageous Outrider

When Courageous Outrider enters the battlefield, look at the top four cards of your library. You may reveal a Human card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Dawn Gryff

Latanie

Deploy the Gatewatch

Look at the top seven cards of your library. Put up to two planeswalker cards from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Desperate Sentry

When Desperate Sentry dies, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Delirium — Desperate Sentry gets +3/+0 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Drogskol Shieldmate

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Drogskol Shieldmate enters the battlefield, other creatures you control get +0/+1 until end of turn.

Extricator of Sin

When Extricator of Sin enters the battlefield, you may sacrifice another permanent. If you do, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Delirium — At the beginning of your upkeep, if there are four or more card types among cards in your graveyard, transform Extricator of Sin.

Extricator of Flesh

Eldrazi you control have vigilance.

{2}, {T}, Sacrifice a non-Eldrazi creature: Create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Faith Unbroken

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When Faith Unbroken enters the battlefield, exile target creature an opponent controls until Faith Unbroken leaves the battlefield.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Faithbearer Paladin

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Fiend Binder

Whenever Fiend Binder attacks, tap target creature defending player controls.

Geist of the Lonely Vigil

Obronność, latanie

Delirium — Geist of the Lonely Vigil can attack as though it didn’t have defender as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Gisela, the Broken Blade

Flying, first strike, lifelink

At the beginning of your end step, if you both own and control Gisela, the Broken Blade and a creature named Bruna, the Fading Light, exile them, then meld them into Brisela, Voice of Nightmares.

Give No Ground

Target creature gets +2/+6 until end of turn and can block any number of creatures this turn.

Guardian of Pilgrims

When Guardian of Pilgrims enters the battlefield, target creature gets +1/+1 until end of turn.

Ironclad Slayer

When Ironclad Slayer enters the battlefield, you may return target Aura or Equipment card from your graveyard to your hand.

Ironwright's Cleansing

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Lone Rider

First strike, lifelink

At the beginning of the end step, if you gained 3 or more life this turn, transform Lone Rider.

It That Rides as One

First strike, trample, lifelink

Long Road Home

Exile target creature. At the beginning of the next end step, return that card to the battlefield under its owner’s control with a +1/+1 counter on it.

Lunarch Mantle

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has „{1}, Sacrifice a permanent: This creature gains flying until end of turn.”

Peace of Mind

{W}, Discard a card: You gain 3 life.

Providence

You may reveal this card from your opening hand. If you do, at the beginning of the first upkeep, your life total becomes 26.

Your life total becomes 26.

Repel the Abominable

Prevent all damage that would be dealt this turn by non-Human sources.

Sanctifier of Souls

Whenever another creature enters the battlefield under your control, Sanctifier of Souls gets +1/+1 until end of turn.

{2}{W}, Exile a creature card from your graveyard: Create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Selfless Spirit

Latanie

Sacrifice Selfless Spirit: Creatures you control gain indestructible until end of turn.

Sigarda's Aid

You may cast Aura and Equipment spells as though they had flash.

Whenever an Equipment enters the battlefield under your control, you may attach it to target creature you control.

Sigardian Priest

{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora nie będącego Człowiekiem.

Spectral Reserves

Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying. You gain 2 life.

Steadfast Cathar

Whenever Steadfast Cathar attacks, it gets +0/+2 until end of turn.

Subjugator Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Thalia, Heretic Cathar

Pierwszy cios

Creatures and nonbasic lands your opponents control enter the battlefield tapped.

Thalia's Lancers

Pierwszy cios

When Thalia’s Lancers enters the battlefield, you may search your library for a legendary card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Thraben Standard Bearer

{1}{W}, {T}, Discard a card: Create a 1/1 white Human Soldier creature token.

Advanced Stitchwing

Latanie

{2}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole walki.

Chilling Grasp

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Szaleństwo {3}{U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Coax from the Blind Eternities

You may choose an Eldrazi card you own from outside the game or in exile, reveal that card, and put it into your hand.

Contingency Plan

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe z powrotem na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Convolute

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Curious Homunculus

{T}: Weź {C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie sztuczki lub obrzędu.

At the beginning of your upkeep, if there are three or more instant and/or sorcery cards in your graveyard, transform Curious Homunculus.

Voracious Reader

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Rzucanie sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Displace

Wygnaj co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem, następnie przywróć owe karty na pole walki pod władaniem ich właścicieli.

Docent of Perfection

Latanie

Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1/1 blue Human Wizard creature token. Then if you control three or more Wizards, transform Docent of Perfection.

Final Iteration

Latanie

Wizards you control get +2/+1 and have flying.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1/1 blue Human Wizard creature token.

Drag Under

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Enlightened Maniac

When Enlightened Maniac enters the battlefield, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Exultant Cultist

When Exultant Cultist dies, draw a card.

Fogwalker

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

When Fogwalker enters the battlefield, target creature an opponent controls doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Fortune's Favor

Target opponent looks at the top four cards of your library and separates them into a face-down pile and a face-up pile. Put one pile into your hand and the other into your graveyard.

Geist of the Archives

Obronność

At the beginning of your upkeep, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Grizzled Angler

{T}: Put the top two cards of your library into your graveyard. Then if there is a colorless creature card in your graveyard, transform Grizzled Angler.

Grisly Anglerfish

{6}: Creatures your opponents control attack this turn if able.

Identity Thief

Whenever Identity Thief attacks, you may exile another target nontoken creature. If you do, Identity Thief becomes a copy of that creature until end of turn. Return the exiled card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Imprisoned in the Moon

Enchant creature, land, or planeswalker

Enchanted permanent is a colorless land with „{T}: Add {C}” and loses all other card types and abilities.

Ingenious Skaab

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

{U}: Ingenious Skaab gets +1/-1 until end of turn.

Laboratory Brute

When Laboratory Brute enters the battlefield, put the top four cards of your library into your graveyard.

Lunar Force

When an opponent casts a spell, sacrifice Lunar Force and counter that spell.

Mausoleum Wanderer

Latanie

Whenever another Spirit enters the battlefield under your control, Mausoleum Wanderer gets +1/+1 until end of turn.

Sacrifice Mausoleum Wanderer: Counter target instant or sorcery spell unless its controller pays {X}, where X is Mausoleum Wanderer’s power.

Mind's Dilation

Whenever an opponent casts their first spell each turn, that player exiles the top card of their library. If it’s a nonland card, you may cast it without paying its mana cost.

Nebelgast Herald

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Whenever Nebelgast Herald or another Spirit enters the battlefield under your control, tap target creature an opponent controls.

Niblis of Frost

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Whenever you cast an instant or sorcery spell, tap target creature an opponent controls. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Scour the Laboratory

Delirium — This spell costs {2} less to cast if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Dobierz trzy karty.

Spontaneous Mutation

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -X/-0, where X is the number of cards in your graveyard.

Summary Dismissal

Exile all other spells and counter all abilities.

Take Inventory

Draw a card, then draw cards equal to the number of cards named Take Inventory in your graveyard.

Tattered Haunter

Latanie

Tattered Haunter can block only creatures with flying.

Turn Aside

Counter target spell that targets a permanent you control.

Unsubstantiate

Return target spell or creature to its owner’s hand.

Wharf Infiltrator

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

Whenever Wharf Infiltrator deals combat damage to a player, you may draw a card. If you do, discard a card.

Whenever you discard a creature card, you may pay {2}. If you do, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Boon of Emrakul

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/-3.

Borrowed Malevolence

Eskalacja {2} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub oba —

 • Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

 • Wskazany stwór dostaje -1/-1 do końca tury.

Cemetery Recruitment

Return target creature card from your graveyard to your hand. If it’s a Zombie card, draw a card.

Certain Death

Destroy target creature. Its controller loses 2 life and you gain 2 life.

Collective Brutality

Eskalacja—Odrzuć kartę. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub więcej —

 • Target opponent reveals their hand. You choose an instant or sorcery card from it. That player discards that card.

 • Wskazany stwór dostaje -2/-2 do końca tury.

 • Target opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Cryptbreaker

{1}{B}, {T}, Discard a card: Create a 2/2 black Zombie creature token.

Tap three untapped Zombies you control: You draw a card and you lose 1 life.

Dark Salvation

Target player creates X 2/2 black Zombie creature tokens, then up to one target creature gets -1/-1 until end of turn for each Zombie that player controls.

Dusk Feaster

Delirium — This spell costs {2} less to cast if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Latanie

Gavony Unhallowed

Whenever another creature you control dies, put a +1/+1 counter on Gavony Unhallowed.

Graf Harvest

Zombies you control have menace. (They can’t be blocked except by two or more creatures.)

{3}{B}, Exile a creature card from your graveyard: Create a 2/2 black Zombie creature token.

Graf Rats

At the beginning of combat on your turn, if you both own and control Graf Rats and a creature named Midnight Scavengers, exile them, then meld them into Chittering Host.

Haunted Dead

When Haunted Dead enters the battlefield, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

{1}{B}, Discard two cards: Return Haunted Dead from your graveyard to the battlefield tapped.

Liliana, the Last Hope

+1: Up to one target creature gets -2/-1 until your next turn.

−2: Put the top two cards of your library into your graveyard, then you may return a creature card from your graveyard to your hand.

−7: You get an emblem with „At the beginning of your end step, create X 2/2 black Zombie creature tokens, where X is two plus the number of Zombies you control.”

Liliana's Elite

Liliana’s Elite gets +1/+1 for each creature card in your graveyard.

Markov Crusader

Więź życia

Markov Crusader has haste as long as you control another Vampire.

Midnight Scavengers

When Midnight Scavengers enters the battlefield, you may return target creature card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to your hand.

(Melds with Graf Rats.)

Chittering Host

Pośpiech

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

When Chittering Host enters the battlefield, other creatures you control get +1/+0 and gain menace until end of turn.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Noosegraf Mob

Noosegraf Mob enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

Whenever a player casts a spell, remove a +1/+1 counter from Noosegraf Mob. If you do, create a 2/2 black Zombie creature token.

Oath of Liliana

When Oath of Liliana enters the battlefield, each opponent sacrifices a creature.

At the beginning of each end step, if a planeswalker entered the battlefield under your control this turn, create a 2/2 black Zombie creature token.

Olivia's Dragoon

Discard a card: Olivia’s Dragoon gains flying until end of turn.

Prying Questions

Target opponent loses 3 life and puts a card from their hand on top of their library.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Ruthless Disposal

As an additional cost to cast this spell, discard a card and sacrifice a creature.

Two target creatures each get -13/-13 until end of turn.

Skirsdag Supplicant

{B}, {T}, Discard a card: Each player loses 2 life.

Strange Augmentation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Delirium — Enchanted creature gets an additional +2/+2 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Stromkirk Condemned

Discard a card: Vampires you control get +1/+1 until end of turn. Activate this ability only once each turn.

Succumb to Temptation

Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Thraben Foulbloods

Delirium — Thraben Foulbloods gets +1/+1 and has menace as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. (A creature with menace can’t be blocked except by two or more creatures.)

Tree of Perdition

Obronność

{T}: Exchange target opponent’s life total with Tree of Perdition’s toughness.

Vampire Cutthroat

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)

Więź życia (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Voldaren Pariah

Latanie

Sacrifice three other creatures: Transform Voldaren Pariah.

Szaleństwo {B}{B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Abolisher of Bloodlines

Latanie

When this creature transforms into Abolisher of Bloodlines, target opponent sacrifices three creatures.

Wailing Ghoul

When Wailing Ghoul enters the battlefield, put the top two cards of your library into your graveyard.

Weirded Vampire

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Whispers of Emrakul

Target opponent discards a card at random.

Delirium — If there are four or more card types among cards in your graveyard, that player discards two cards at random instead.

Abandon Reason

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje do końca tury +1/+0 oraz pierwszy cios.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Alchemist's Greeting

Alchemist’s Greeting deals 4 damage to target creature.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Assembled Alphas

Whenever Assembled Alphas blocks or becomes blocked by a creature, Assembled Alphas deals 3 damage to that creature and 3 damage to that creature’s controller.

Bedlam Reveler

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

When Bedlam Reveler enters the battlefield, discard your hand, then draw three cards.

Blood Mist

At the beginning of combat on your turn, target creature you control gains double strike until end of turn.

Bold Impaler

{2}{R}: Bold Impaler gets +2/+0 until end of turn.

Borrowed Hostility

Eskalacja {3} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub oba —

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0.

 • Target creature gains first strike until end of turn.

Brazen Wolves

Whenever Brazen Wolves attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Collective Defiance

Eskalacja {1} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub więcej —

 • Target player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

 • Collective Defiance deals 4 damage to target creature.

 • Collective Defiance deals 3 damage to target opponent or planeswalker.

Conduit of Storms

Whenever Conduit of Storms attacks, add {R} at the beginning of your next main phase this turn.

{3}{R}{R}: Transform Conduit of Storms.

Conduit of Emrakul

Whenever Conduit of Emrakul attacks, add {C}{C} at the beginning of your next main phase this turn.

Deranged Whelp

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Distemper of the Blood

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Falkenrath Reaver

Furyblade Vampire

Tratowanie

At the beginning of combat on your turn, you may discard a card. If you do, Furyblade Vampire gets +3/+0 until end of turn.

Galvanic Bombardment

Galvanic Bombardment deals X damage to target creature, where X is 2 plus the number of cards named Galvanic Bombardment in your graveyard.

Hanweir Garrison

Whenever Hanweir Garrison attacks, create two 1/1 red Human creature tokens that are tapped and attacking.

(Melds with Hanweir Battlements.)

Hanweir, the Writhing Township

Tratowanie, pośpiech

Whenever Hanweir, the Writhing Township attacks, create two 3/2 colorless Eldrazi Horror creature tokens that are tapped and attacking.

Harmless Offering

Target opponent gains control of target permanent you control.

Impetuous Devils

Tratowanie, pośpiech

When Impetuous Devils attacks, up to one target creature defending player controls blocks it this combat if able.

At the beginning of the end step, sacrifice Impetuous Devils.

Incendiary Flow

Incendiary Flow deals 3 damage to any target. If a creature dealt damage this way would die this turn, exile it instead.

Insatiable Gorgers

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Make Mischief

Make Mischief deals 1 damage to any target. Create a 1/1 red Devil creature token. It has „When this creature dies, it deals 1 damage to any target.”

Mirrorwing Dragon

Latanie

Whenever a player casts an instant or sorcery spell that targets only Mirrorwing Dragon, that player copies that spell for each other creature they control that the spell could target. Each copy targets a different one of those creatures.

Nahiri's Wrath

As an additional cost to cast this spell, discard X cards.

Nahiri’s Wrath deals damage equal to the total converted mana cost of the discarded cards to each of up to X target creatures and/or planeswalkers.

Otherworldly Outburst

Target creature gets +1/+0 until end of turn. When that creature dies this turn, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Prophetic Ravings

Zaurocz stwora

Enchanted creature has haste and „{T}, Discard a card: Draw a card.”

Savage Alliance

Eskalacja {1} (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedno lub więcej —

 • Creatures target player controls gain trample until end of turn.

 • Savage Alliance deals 2 damage to target creature.

 • Savage Alliance deals 1 damage to each creature target opponent controls.

Shreds of Sanity

Return up to one target instant card and up to one target sorcery card from your graveyard to your hand, then discard a card. Exile Shreds of Sanity.

Smoldering Werewolf

When Smoldering Werewolf enters the battlefield, it deals 1 damage to each of up to two target creatures.

{4}{R}{R}: Transform Smoldering Werewolf.

Erupting Dreadwolf

Whenever Erupting Dreadwolf attacks, it deals 2 damage to any target.

Spreading Flames

Spreading Flames deals 6 damage divided as you choose among any number of target creatures.

Stensia Banquet

Stensia Banquet deals damage to target opponent or planeswalker equal to the number of Vampires you control.

Dobierz kartę.

Stensia Innkeeper

When Stensia Innkeeper enters the battlefield, tap target land an opponent controls. That land doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Stromkirk Occultist

Tratowanie

Whenever Stromkirk Occultist deals combat damage to a player, exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Thermo-Alchemist deals 1 damage to each opponent.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, untap Thermo-Alchemist.

Vildin-Pack Outcast

Tratowanie

{R}: Vildin-Pack Outcast gets +1/-1 until end of turn.

{5}{R}{R}: Transform Vildin-Pack Outcast.

Dronepack Kindred

Tratowanie

{1}: Dronepack Kindred gets +1/+0 until end of turn.

Weaver of Lightning

Zasięg

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Weaver of Lightning deals 1 damage to target creature an opponent controls.

Backwoods Survivalists

Delirium — Backwoods Survivalists gets +1/+1 and has trample as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Bloodbriar

Whenever you sacrifice another permanent, put a +1/+1 counter on Bloodbriar.

Clear Shot

Target creature you control gets +1/+1 until end of turn. It deals damage equal to its power to target creature you don’t control.

Crop Sigil

At the beginning of your upkeep, you may put the top card of your library into your graveyard.

Delirium — {2}{G}, Sacrifice Crop Sigil: Return up to one target creature card and up to one target land card from your graveyard to your hand. Activate this ability only if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Crossroads Consecrator

{G}, {T}: Target attacking Human gets +1/+1 until end of turn.

Eldritch Evolution

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Search your library for a creature card with converted mana cost X or less, where X is 2 plus the sacrificed creature’s converted mana cost. Put that card onto the battlefield, then shuffle your library. Exile Eldritch Evolution.

Emrakul's Evangel

{T}, Sacrifice Emrakul’s Evangel and any number of other non-Eldrazi creatures: Create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token for each creature sacrificed this way.

Emrakul's Influence

Whenever you cast an Eldrazi creature spell with converted mana cost 7 or greater, draw two cards.

Foul Emissary

When Foul Emissary enters the battlefield, look at the top four cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order.

When you sacrifice Foul Emissary while casting a spell with emerge, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Gnarlwood Dryad

Dotyk śmierci

Delirium — Gnarlwood Dryad gets +2/+2 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Grapple with the Past

Put the top three cards of your library into your graveyard, then you may return a creature or land card from your graveyard to your hand.

Hamlet Captain

Whenever Hamlet Captain attacks or blocks, other Humans you control get +1/+1 until end of turn.

Ishkanah, Grafwidow

Zasięg

Delirium — When Ishkanah, Grafwidow enters the battlefield, if there are four or more card types among cards in your graveyard, create three 1/2 green Spider creature tokens with reach.

{6}{B}: Target opponent loses 1 life for each Spider you control.

Kessig Prowler

{4}{G}: Transform Kessig Prowler.

Sinuous Predator

Sinuous Predator can’t be blocked by more than one creature.

Noose Constrictor

Zasięg

Discard a card: Noose Constrictor gets +1/+1 until end of turn.

Permeating Mass

Whenever Permeating Mass deals combat damage to a creature, that creature becomes a copy of Permeating Mass.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Primal Druid

When Primal Druid dies, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Shrill Howler

Creatures with power less than Shrill Howler’s power can’t block it.

{5}{G}: Transform Shrill Howler.

Howling Chorus

Creatures with power less than Howling Chorus’s power can’t block it.

Whenever Howling Chorus deals combat damage to a player, create a 3/2 colorless Eldrazi Horror creature token.

Somberwald Stag

When Somberwald Stag enters the battlefield, you may have it fight target creature you don’t control.

Spirit of the Hunt

Błysk

When Spirit of the Hunt enters the battlefield, each other creature you control that’s a Wolf or a Werewolf gets +0/+3 until end of turn.

Splendid Reclamation

Return all land cards from your graveyard to the battlefield tapped.

Springsage Ritual

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 4 życia.

Swift Spinner

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Tangleclaw Werewolf

Tangleclaw Werewolf can block an additional creature each combat.

{6}{G}: Transform Tangleclaw Werewolf.

Fibrous Entangler

Czujność

Fibrous Entangler must be blocked if able.

Fibrous Entangler can block an additional creature each combat.

Ulvenwald Captive

Obronność

{T}: Weź {G}.

{5}{G}{G}: Transform Ulvenwald Captive.

Ulvenwald Abomination

{T}: Add {C}{C}.

Ulvenwald Observer

Whenever a creature you control with toughness 4 or greater dies, draw a card.

Waxing Moon

Transform up to one target Werewolf you control. Creatures you control gain trample until end of turn.

Wolfkin Bond

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Woodcutter's Grit

Target creature you control gets +3/+3 and gains hexproof until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Woodland Patrol

Czujność

Bloodhall Priest

Whenever Bloodhall Priest enters the battlefield or attacks, if you have no cards in hand, Bloodhall Priest deals 2 damage to any target.

Szaleństwo {1}{B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Campaign of Vengeance

Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje, broniący się gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Gisa and Geralf

When Gisa and Geralf enters the battlefield, put the top four cards of your library into your graveyard.

During each of your turns, you may cast a Zombie creature card from your graveyard.

Grim Flayer

Tratowanie

Whenever Grim Flayer deals combat damage to a player, look at the top three cards of your library. Put any number of them into your graveyard and the rest back on top of your library in any order.

Delirium — Grim Flayer gets +2/+2 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Heron's Grace Champion

Błysk

Więź życia

When Heron’s Grace Champion enters the battlefield, other Humans you control get +1/+1 and gain lifelink until end of turn.

Mercurial Geists

Latanie

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Mercurial Geists gets +3/+0 until end of turn.

Mournwillow

Pośpiech

Delirium — When Mournwillow enters the battlefield, if there are four or more card types among cards in your graveyard, creatures with power 2 or less can’t block this turn.

Ride Down

Zniszcz wskazanego blokującego stwora. Stwory blokowane w tej walce przez owego stwora zyskują tratowanie do końca tury.

Spell Queller

Błysk

Latanie

When Spell Queller enters the battlefield, exile target spell with converted mana cost 4 or less.

When Spell Queller leaves the battlefield, the exiled card’s owner may cast that card without paying its mana cost.

Tamiyo, Field Researcher

+1: Choose up to two target creatures. Until your next turn, whenever either of those creatures deals combat damage, you draw a card.

−2: Tap up to two target nonland permanents. They don’t untap during their controller’s next untap step.

−7: Draw three cards. You get an emblem with „You may cast spells from your hand without paying their mana costs.”

Ulrich of the Krallenhorde

Whenever this creature enters the battlefield or transforms into Ulrich of the Krallenhorde, target creature gets +4/+4 until end of turn.

At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Ulrich of the Krallenhorde.

Ulrich, Uncontested Alpha

Whenever this creature transforms into Ulrich, Uncontested Alpha, you may have it fight target non-Werewolf creature you don’t control.

At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Ulrich, Uncontested Alpha.

Cathar's Shield

Equipped creature gets +0/+3 and has vigilance.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Cryptolith Fragment

Cryptolith Fragment enters the battlefield tapped.

{T}: Add one mana of any color. Each player loses 1 life.

At the beginning of your upkeep, if each player has 10 or less life, transform Cryptolith Fragment.

Aurora of Emrakul

Latanie, dotyk śmierci

Whenever Aurora of Emrakul attacks, each opponent loses 3 life.

Cultist's Staff

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Field Creeper

Geist-Fueled Scarecrow

Creature spells you cast cost {1} more to cast.

Lupine Prototype

Lupine Prototype can’t attack or block unless a player has no cards in hand.

Slayer's Cleaver

Equipped creature gets +3/+1 and must be blocked by an Eldrazi if able.

Wyposaż {4}

Soul Separator

{5}, {T}, Sacrifice Soul Separator: Exile target creature card from your graveyard. Create a token that’s a copy of that card, except it’s 1/1, it’s a Spirit in addition to its other types, and it has flying. Create a black Zombie creature token with power equal to that card’s power and toughness equal to that card’s toughness.

Stitcher's Graft

Wyposażony stwór dostaje +3/+3.

Whenever equipped creature attacks, it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Whenever Stitcher’s Graft becomes unattached from a permanent, sacrifice that permanent.

Wyposaż {2}

Terrarion

Terrarion enters the battlefield tapped.

{2}, {T}, Sacrifice Terrarion: Add two mana in any combination of colors.

When Terrarion is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Thirsting Axe

Equipped creature gets +4/+0.

At the beginning of your end step, if equipped creature didn’t deal combat damage to a creature this turn, sacrifice it.

Wyposaż {2}

Geier Reach Sanitarium

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Each player draws a card, then discards a card.

Hanweir Battlements

{T}: Weź {C}.

{R}, {T}: Target creature gains haste until end of turn.

{3}{R}{R}, {T}: If you both own and control Hanweir Battlements and a creature named Hanweir Garrison, exile them, then meld them into Hanweir, the Writhing Township.

Nephalia Academy

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard a card, you may reveal that card and put it on top of your library instead of putting it anywhere else.

{T}: Weź {C}.