Dragon’s Maze (Labirynt Smoka)

Boros Mastiff

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór zyskuje więź życia do końca tury. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Haazda Snare Squad

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Lyev Decree

Uwięź co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem przeciwników. (Do twojej następnej tury owe stwory nie mogą atakować ani blokować, a ich aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Maze Sentinel

Czujność

Wielokolorowe stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Renounce the Guilds

Każdy gracz poświęca wielokolorowy byt.

Riot Control

Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby być zadane tobie w tej turze.

Scion of Vitu-Ghazi

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z twojej ręki, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Steeple Roc

Latanie, pierwszy cios

Sunspire Gatekeepers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przynajmniej dwiema Bramami, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Wake the Reflections

Zaludnij. (Stwórz żeton, będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Aetherling

{U}: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Hidden Strings

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt, po czym możesz przekręcić lub odkręcić inny wskazany byt.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Maze Glider

Latanie

Wielokolorowe stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Mindstatic

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {6}.

Murmuring Phantasm

Obronność

Opal Lake Gatekeepers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej dwiema Bramami, możesz dobrać kartę.

Runner's Bane

Zaurocz stwora o sile nie większej niż 3

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Trait Doctoring

Zmień do końca tury tekst wskazanego bytu poprzez zmianę wszystkich wystąpień jednego koloru innym albo jednego typu bazowego lądu innym.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Uncovered Clues

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić co najwyżej dwie karty sztuczki lub obrzędu i umieścić je w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Wind Drake

Latanie

Bane Alley Blackguard

Blood Scrivener

Jeśli miałbyś dobrać kartę nie mając kart na ręce, zamiast tego dobierz dwie karty i strać 1 życie.

Crypt Incursion

Wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza. Zyskaj po 3 życia za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Fatal Fumes

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-2.

Hired Torturer

Obronność

{3}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik traci 2 życia, po czym ujawnia losową kartę ze swojej ręki.

Maze Abomination

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Wielokolorowe stwory pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Pontiff of Blight

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają wymuszenie. (Jeśli stwór ma wiele wymuszeń, każde wyzwalane jest osobno.)

Rakdos Drake

Latanie

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Sinister Possession

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór atakuje lub blokuje, jego władca traci 2 życia.

Ubul Sar Gatekeepers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przynajmniej dwiema Bramami, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-2.

Awe for the Guilds

Jednokolorowe stwory nie mogą blokować w tej turze.

Clear a Path

Zniszcz wskazanego stwora z obronnością.

Maze Rusher

Pośpiech

Wielokolorowe stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Possibility Storm

Ilekroć gracz rzuci czar ze swojej ręki, ów gracz wygania go, po czym wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna kartę mającą ten sam typ karty. Ów gracz może rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób losowo na spodzie swojej biblioteki.

Punish the Enemy

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

Pyrewild Shaman

Zew krwi — {1}{R}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+1.

Ilekroć jeden lub kilka stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {3}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę do twojej ręki.

Riot Piker

Pierwszy cios

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Rubblebelt Maaka

Zew krwi — {R},odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Smelt-Ward Gatekeepers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przynajmniej dwiema Bramami, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Weapon Surge

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios.

Przeciążenie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Battering Krasis

Tratowanie

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Kraul Warrior

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Maze Behemoth

Tratowanie

Wielokolorowe stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Mending Touch

Zregeneruj wskazanego stwora.

Mutant's Prey

Wskazany stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Phytoburst

Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5.

Renegade Krasis

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć ten stwór ewoluuje, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

Saruli Gatekeepers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przynajmniej dwiema Bramami, zyskaj 7 żyć.

Skylasher

Błysk

Ten czar nie może być skontrowany.

Zasięg, ochrona przed niebieskim

Thrashing Mossdog

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Czystka {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Advent of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Armored Wolf-Rider

Ascended Lawmage

Latanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Beetleform Mage

{G}{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Blast of Genius

Wskaż dowolny cel. Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many odrzuconej karty.

Blaze Commando

Ilekroć czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem zada obrażenia, stwórz dwa żetony czerwono-białego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Blood Baron of Vizkopa

Więź życia, ochrona przed białym i czarnym

O ile masz co najmniej 30 żyć oraz przeciwnik ma co najwyżej 10 żyć, ten stwór dostaje +6/+6 i ma latanie.

Boros Battleshaper

Na początku każdej potyczki, co najwyżej jeden wskazany stwór atakuje lub blokuje w tej potyczce, jeśli może, i co najwyżej jeden wskazany stwór nie może atakować lub blokować w tej potyczce.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Bronzebeak Moa

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Carnage Gladiator

Ilekroć dowolny stwór blokuje, jego władca traci 1 życie.

{1}{B}{R}: Zregeneruj tego stwora.

Council of the Absolute

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz nazwę karty nie będącej lądem lub stworem.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Rzucanie czarów o wybranej nazwie kosztuje cię o {2} mniej.

Deadbridge Chant

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, zmiel dziesięć kart.

Na początku twojego kroku utrzymania wybierz losową kartę z twojego cmentarza. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Debt to the Deathless

Każdy przeciwnik traci dwukrotność X żyć. Zyskaj tyle żyć, ile zostało stracone w ten sposób.

Deputy of Acquittals

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Dragonshift

Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem staje się niebiesko-czerwonym Smokiem o bazowych sile i wytrzymałości 4/4, traci wszystkie zdolności i zyskuje latanie.

Przeciążenie {3}{U}{U}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Drown in Filth

Wybierz wskazanego stwora. Zmiel cztery karty, po czym ów stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Emmara Tandris

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby być zadane żetonowym stworom pod twoim władaniem.

Exava, Rakdos Blood Witch

Pierwszy cios, pośpiech

Poszczucie (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz dać mu znacznik +1/+1. Ten stwór nie może blokować o ile ma znacznik +1/+1.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pośpiech.

Feral Animist

{3}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest jego siłą.

Fluxcharger

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz do końca tury zamienić miejscami siłę i wytrzymałość tego stwora.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many X lub mniejszym.

Gleam of Battle

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Goblin Test Pilot

Latanie

{T}: Ten stwór zadaje losowo wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Gruul War Chant

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Haunter of Nightveil

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

Jelenn Sphinx

Latanie, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne atakujące stwory dostają do końca tury +1/+1.

Korozda Gorgon

Dotyk śmierci

{2}, Usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Krasis Incubation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

{1}{G}{U}, przywróć ten urok do ręki właściciela: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na zauroczonym stworze.

Lavinia of the Tenth

Ochrona przed czerwonym

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź każdy nie-lądowy byt pod władaniem twoich przeciwników mający skrót many 4 lub mniejszy. (Do twojej następnej tury owe byty nie mogą atakować ani blokować, a ich aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Legion's Initiative

Czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Białe stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

{R}{W}, wygnaj ten urok: Wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Na początku najbliższej potyczki przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Master of Cruelties

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Ten stwór może atakować wyłącznie samotnie.

Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza i nie jest blokowany, liczba żyć owego gracza staje się równa 1. Ten stwór nie zadaje obrażeń bojowych w tej potyczce.

Maw of the Obzedat

Poświęć stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Melek, Izzet Paragon

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu z twojej biblioteki, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Mirko Vosk, Mind Drinker

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni cztery karty lądów, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Morgue Burst

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile przywróconej w ten sposób karty.

Nivix Cyclops

Obronność

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0 i może atakować w tej turze, jak by nie miał obronności.

Notion Thief

Błysk

Jeśli przeciwnik miałby dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w swoim kroku dobierania, zamiast tego ów gracz pomija owe dobieranie, a ty dobierz kartę.

Obzedat's Aid

Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Pilfered Plans

Wskazany gracz mieli dwie karty. Dobierz dwie karty.

Plasm Capture

Skontruj wskazany czar. Na początku twojej najbliższej fazy główniej poprzedzającej walkę, weź X many w dowolnej kombinacji kolorów, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Progenitor Mimic

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale dodatkowo ma zdolność „Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten stwór nie jest żetonem, stwórz żeton będący kopią tego stwora.”

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Ral Zarek

+1: Przekręć wskazany byt, po czym odkręć inny wskazany byt.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

–7: Rzuć pięcioma monetami. Weź dodatkową turę po obecnej za każdą reszkę.

Reap Intellect

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej co najwyżej X nie-lądowych kart i wygnaj je. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza kartę o tej samej nazwie i wygnaj ją. Następnie ów gracz tasuje.

Render Silent

Skontruj wskazany czar. Jego władca nie może rzucać czarów w tej turze.

Restore the Peace

Przywróć każdego stwora, który zadał obrażenia w tej turze, do ręki właściciela.

Rot Farm Skeleton

Ten stwór nie może blokować.

{2}{B}{G}, zmiel cztery karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ruric Thar, the Unbowed

Czujność, zasięg

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, ten stwór zadaje owemu graczowi 6 obrażeń.

Savageborn Hydra

Podwójny cios

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{1}{(r/g)}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Scab-Clan Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy z losowo wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Showstopper

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują „Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika 2 obrażenia.”

Sin Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę sztuczki lub obrzędu i wygnaj ją.

Sire of Insanity

Na początku każdego kroku końcowego, każdy gracz odrzuca swoją rękę.

Species Gorger

Na początku twojego kroku utrzymania przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Spike Jester

Pośpiech

Tajic, Blade of the Legion

Niezniszczalność

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury dostaje +5/+5.

Teysa, Envoy of Ghosts

Czujność, ochrona przed stworami

Ilekroć jakiś stwór zada tobie obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Tithe Drinker

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Trostani's Summoner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, żeton zielonego stwora Centaur 3/3 oraz żeton zielonego stwora Nosorożec 4/4 z tratowaniem.

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Varolz, the Scar-Striped

Każda karta stwora w twoim cmentarzu ma czystkę o koszcie równym swojemu kosztowi many . (Wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza i zapłać jej koszt many: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła owej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Viashino Firstblade

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do końca tury dostaje +2/+2.

Voice of Resurgence

Ilekroć przeciwnik rzuci czar w twojej turze lub kiedy ten stwór umrze, stwórz zielono-biały żeton stwora Żywiołak mający „Siła oraz wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.”

Vorel of the Hull Clade

{G}{U}, {T}: Podwój liczbę każdego rodzaju znaczników na wskazanym artefakcie, stworze lub lądzie.

Warleader's Helix

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

Warped Physique

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Woodlot Crawler

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Ochrona przed zielonym

Zhur-Taa Ancient

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Zhur-Taa Druid

{T}: Weź {G}.

Ilekroć przekręcasz tego stwora biorąc manę, zadaje on każdemu z przeciwników po 1 obrażeniu.

Alive

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Well

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Armed

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz podwójny cios.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Dangerous

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Beck

Ilekroć w tej turze wejdzie stwór na pole bitwy, możesz dobrać kartę.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Call

Stwórz cztery żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Breaking

Wskazany gracz mieli osiem kart.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Entering

Umieść kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Catch

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym bytem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Release

Każdy gracz poświęca artefakt, stwora, urok, ląd i wędrowca.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Down

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Dirty

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Far

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Away

Wskazany gracz poświęca stwora.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Flesh

Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X to siła wygnanej karty.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Blood

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Give

Umieść na wskazanym stworze trzy znaczniki +1/+1.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Take

Usuń wszystkie znaczniki +1/+1 ze wskazanego stwora pod twoim władaniem. Dobierz tyle samo kart.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Profit

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Loss

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Protect

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+4.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Serve

Wskazany stwór do końca tury dostaje -6/-0.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Ready

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury. Odkręć każdego stwora pod twoim władaniem.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Willing

Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury dotyk śmierci oraz więź życia.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Toil

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Trouble

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi tyle obrażeń, ile ów gracz ma kart w ręce.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Turn

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się czerwonym Dziwadłem o bazowych sile i wytrzymałości 0/1.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Burn

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Wear

Zniszcz wskazany artefakt.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Tear

Zniszcz wskazany urok.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Azorius Cluestone

{T}: Weź {W} lub {U}.

{W}{U}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Boros Cluestone

{T}: Weź {R} lub {W}.

{R}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Dimir Cluestone

{T}: Weź {U} lub {B}.

{U}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Golgari Cluestone

{T}: Weź {B} lub {G}.

{B}{G}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Gruul Cluestone

{T}: Weź {R} lub {G}.

{R}{G}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Izzet Cluestone

{T}: Weź {U} lub {R}.

{U}{R}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Orzhov Cluestone

{T}: Weź {W} lub {B}.

{W}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Rakdos Cluestone

{T}: Weź {B} lub {R}.

{B}{R}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Selesnya Cluestone

{T}: Weź {G} lub {W}.

{G}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Simic Cluestone

{T}: Weź {G} lub {U}.

{G}{U}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Maze's End

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, przywróć ten ląd do ręki właściciela: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bramy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli masz we władaniu dziesięć lub więcej Bram o różnych nazwach, wygrywasz grę.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.