Ixalan

Adanto Vanguard

Dopóki ten stwór atakuje, dostaje +2/+0.

Zapłać 4 życia: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ashes of the Abhorrent

Gracznie nie mogą rzucać czarów z cmentarzy ani aktywować zdolności kart w cmentarzach.

Ilekroć jakiś stwór umiera, zyskujesz 1 życie.

Axis of Mortality

Na początku twojego kroku utrzymania możesz sprawić, że dwaj wskazani gracze zamienią się punktami życia.

Bellowing Aegisaur

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, umieść znacznik +1/+ na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Bishop of Rebirth

Czujność

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz zwrócić wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole walki.

Bishop's Soldier

Więź życia

Bright Reprisal

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Duskborne Skymarcher

Latanie

{W}, {T}: Wskazany atakujący Wampir dostaje +1/+1 do końca tury.

Emissary of Sunrise

Pierwszy cios

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Encampment Keeper

Pierwszy cios

{7}{W}, {T}, poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 do końca tury.

Glorifier of Dusk

Zapłać 2 życia: Ten stwór zyskuje latanie do końca tury.

Zapłać 2 życia: Ten stwór zyskuje czujność do końca tury.

Goring Ceratops

Podwójny cios

Ilekroć ten stwór atakuje, inne stwory pod twoim władaniem zyskują podwójny cios do końca tury.

Imperial Aerosaur

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, inny wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1 i latanie.

Imperial Lancer

Ten stwór ma podwójny cios dopóki władasz Dinozaurem.

Inspiring Cleric

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 4 życia.

Ixalan's Binding

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent spod władania przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola walki.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów z taką samą nazwą jak owa wygnana karta.

Kinjalli's Caller

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię o {1} mniej.

Kinjalli's Sunwing

Latanie

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole walki.

Legion Conquistador

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o nazwie Legion Conquistador, ujawnić je i dołożyć do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Legion's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Legion's Landing

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Kiedy atakujesz co najmniej trzema stworami, transformuj ten urok.

Adanto, the First Fort

(Transformuje z Legion’s Landing.)

{T}: Weź {W}.

{2}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Looming Altisaur

Mavren Fein, Dusk Apostle

Ilekroć co najmniej jeden z nieżetonowych Wampirów pod twoim władaniem atakuje, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Paladin of the Bloodstained

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Pious Interdiction

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskujesz 2 życia.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Priest of the Wakening Sun

Na początku twojego kroku utrzymania możesz ujawnić kartę Dinozaura z twojej ręki. Jeśli to zrobisz, zyskujesz 2 życia.

{3}{W}{W}, poświęć tego stwora: Poszukaj w twojej bibliotece kartę Dinozaura, ujawnij ją, dołóż do twojej ręki, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Pterodon Knight

Ten stwór ma latanie o ile władasz Dinozaurem.

Queen's Commission

Stwórz dwa żetony stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Rallying Roar

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury. Odkręć je.

Raptor Companion

Ritual of Rejuvenation

Zyskaj 4 życia.

Dobierz kartę.

Sanguine Sacrament

Zyskujesz dwukrotność X życia. Umieść tę kartę na spodzie biblioteki jej właściciela.

Settle the Wreckage

Wygnaj wszystkie atakujące stwory władane przez wskazanego gracza. Ów gracz może poszukać w swojej bibliotece tyle samo kart bazowych lądów i umieścić je przekręcone na polu walki, a następnie przetasować swoją bibliotekę.

Sheltering Light

Wskazany stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. Wróż 1. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą owego stwora.)

Shining Aerosaur

Latanie

Skyblade of the Legion

Latanie

Slash of Talons

Ta karta zadaje 2 obrażenia wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Steadfast Armasaur

Czujność

{1}{W}, {T}: Ten stwór zadaje obrażenia równe swojej wytrzymałości wskazanemu stworowi blokowanemu przez niego lub blokującego go.

Sunrise Seeker

Czujność

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Territorial Hammerskull

Ilekroć ten stwór atakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Tocatli Honor Guard

Stwory wchodzące na pole walki nie powodują wyzwalania zdolności.

Vampire's Zeal

Wskazany stwór dostaje +2/+2 do końca tury. Jeśli to Wampir, zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Wakening Sun's Avatar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli został rzucony z twojej ręki, zniszcz wszystkie stwory nie będące Dinozaurami.

Air Elemental

Latanie

Arcane Adaptation

Podczas umieszczania tej karty na polu walki, wybierz typ stwora.

Stwory pod twoim władaniem są dodatkowo wybranego typu oprócz swoich pozostałych typów. To samo tyczy się czarów stworów pod twoim władaniem oraz twoich kart stworów, które nie są na polu walki.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Chart a Course

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że zaatakowałeś stworem w tej turze.

Daring Saboteur

{2}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bitewne, możesz dobrać kartę. Jeśli to zrobisz, odrzuć kartę.

Deadeye Quartermaster

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać w swojej bibliotece kartę Ekwipunku lub Pojazdu, ujawnić ją, dołożyć do twojej ręki, a następnie przetasować twoją bibliotekę.

Deeproot Waters

Ilekroć rzucasz czar Wodnika, stwórz żeton niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Stwór z antyklątwą nie może być celem czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Depths of Desire

Return target creature to its owner’s hand. Create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Dive Down

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +0/+3 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Dreamcaller Siren

Błysk

Latanie

Ten stwór może blokować wyłącznie stwory z lataniem.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli władasz innym Piratem, przekręć co najwyżej dwa wskazane nie-lądowe permanenty.

Entrancing Melody

Zyskujesz władanie nad wskazanym stworem o skróconym koszcie many X.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Fleet Swallower

Ilekroć ten stwór atakuje, wskazany gracz przekłada wierzchnią połowę swojej biblioteki, zaokrąglając wzwyż, do swojego cmentarza.

Headwater Sentries

Herald of Secret Streams

Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki +1/+1 nie mogą być blokowane.

Jace, Cunning Castaway

+1: Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bitewne w tej turze, dobierz kartę, na następnie odrzuć kartę.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 2/2 ze zdolnością „Kiedy ten stwór zostanie celem czaru, poświęć go.”

–5: Stwórz dwa żetony będące kopią tego wędrowca z wyjątkiem tego, że nie są legendarne.

Kopala, Warden of Waves

Rzucanie przez twoich przeciwników czarów wskazujących Wodnika pod twoim władaniem kosztują o {2} więcej.

Aktywowanie przez twoich przeciwników zdolności wskazujących Wodnika pod twoim władaniem kosztuje o {2} więcej.

Lookout's Dispersal

Rzucenie tego czaru kosztuje {1} mniej jeśli władasz Piratem.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Navigator's Ruin

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, wskazany przeciwnik przekłada cztery wierzchnie karty swojej biblioteki do swojego cmentarza.

One With the Wind

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Opt

Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Dobierz kartę.

Overflowing Insight

Wskazany gracz dobiera siedem kart.

Perilous Voyage

Przywróć wskazany permanent nie będący lądem i nie będący pod twoim władaniem do ręki jego właściciela. Jeśli jego skrócony koszt many to 2 lub mniej, wróż 2.

Pirate's Prize

Draw two cards. Create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Prosperous Pirates

When Prosperous Pirates enters the battlefield, create two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

River Sneak

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

River's Rebuke

Przywróć wszystkie nie-lądowe permanenty władane przez wskazanego gracza do ręki ich właścicieli.

Run Aground

Umieść wskazany artefakt lub stwora na wierzchu biblioteki jego właściciela.

Sailor of Means

When Sailor of Means enters the battlefield, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Search for Azcanta

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ją do twojego cmentarza. Następnie jeśli masz co najmniej siedem kart w cmentarzu, możesz transformować tę kartę.

Azcanta, the Sunken Ruin

(Transformuje się z Search for Azcanta.)

{T}: Weź {U}.

{2}{U}, {T}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę nie będącą stworem lub lądem i dołożyć ją do twojej ręki. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Shaper Apprentice

Ten stwór ma latanie o ile władasz innym Wodnikiem.

Shipwreck Looter

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, możesz dobrać kartę. Jeśli to zrobisz, odrzuć kartę.

Shore Keeper

{7}{U}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz trzy karty.

Siren Lookout

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Siren Stormtamer

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar lub zdolność wskazujące ciebie lub stwora pod twoim władaniem.

Siren's Ruse

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela. Jeśli Pirat został wygnany w ten sposób, dobierz kartę.

Spell Pierce

Skontruj wskazany czar nie będący stworem, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Spell Swindle

Counter target spell. Create X Treasure tokens, where X is that spell’s converted mana cost. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Storm Fleet Aerialist

Latanie

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole walki ze znacznikiem +1/+1 jeśli atakowałeś stworem w tej turze.

Storm Fleet Spy

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, dobierz kartę.

Storm Sculptor

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Tempest Caller

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Watertrap Weaver

Kiedy ta karta wchodzi na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Wind Strider

Błysk

Latanie

Anointed Deacon

Na początku walki w twojej turze, możesz sprawić, by wskazany Wampir dostał +2/+0 do końca tury.

Arguel's Blood Fast

{1}{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz 5 lub mniej życia, możesz transformować tę kartę.

Temple of Aclazotz

(Transformuje z Arguel’s Blood Fast.)

{T}: Weź {B}.

{T}, poświęć stwora: Zyskujesz życie równe wytrzymałości poświęconego stwora.

Bishop of the Bloodstained

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci 1 życie za każdego Wampira pod twoim władaniem.

Blight Keeper

Latanie

{7}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik traci 4 życia, a ty zyskujesz 4 życia.

Bloodcrazed Paladin

Błysk

Ten stwór wchodzi na pole walki ze znacznikiem +1/+1 za każdego stwora, który umarł w tej turze.

Boneyard Parley

Wygnaj co najwyżej pięć wskazanych kart stworów z cmentarzy. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść wszystkie karty z wybranego przez ciebie stosu na polu walki pod twoim władaniem, a pozostałe do cmentarzy ich właścicieli.

Contract Killing

Destroy target creature. Create two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Costly Plunder

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru poświęć artefakt lub stwora.

Dobierz dwie karty.

Dark Nourishment

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolny cel. Zyskujesz 3 życia.

Deadeye Tormentor

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Deadeye Tracker

{1}{B}, {T}: Wygnaj dwie wskazane karty z cmentarza przeciwnika. Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Deathless Ancient

Latanie

Przekręć trzy odkręcone Wampiry pod twoim władaniem: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Desperate Castaways

Ten stwór nie może atakować dopóki nie władasz artefaktem.

Dire Fleet Hoarder

When Dire Fleet Hoarder dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Dire Fleet Interloper

Złowrogość

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Dire Fleet Ravager

Złowrogość, dotyk śmierci

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy gracz traci jedną trzecią swojego życia, zaokrąglając wzwyż.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Fathom Fleet Captain

Złowrogość

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz innym nie-żetonowym Piratem, możesz zapłacić {2}. Jeśli to zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Pirat 2/2 ze złowrogością.

Fathom Fleet Cutthroat

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazanego władanego przez przeciwnika stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Grim Captain's Call

Przywróć kartę Pirata z twojego cmentarza do twojej ręki, następnie zrób to samo dla Wampira, Dinozaura i Wodnika.

Heartless Pillage

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Raid — If you attacked with a creature this turn, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Kitesail Freebooter

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie bądącą stworem ani lądem. Wygnaj ową kartę dopóki ta karta nie opuści pola walki.

Lurking Chupacabra

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -2/-2 do końca tury.

March of the Drowned

Wybierz jedno —

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Przywróć dwie wskazane karty Piratów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Queen's Agent

Więź życia

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Queen's Bay Soldier

Raiders' Wake

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Revel in Riches

Whenever a creature an opponent controls dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dziesięcioma Skarbami, wygrywasz grę.

Ruin Raider

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Tracisz życie równe skróconemu kosztowi many owej karty.

Ruthless Knave

{2}{B}, Sacrifice a creature: Create two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Poświęć trzy Skarby: Dobierz kartę.

Sanctum Seeker

Ilekroć atakuje Wampir pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

Seekers' Squire

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Skittering Heartstopper

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Skulduggery

Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 oraz wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -1/-1.

Skymarch Bloodletter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Spreading Rot

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca traci 2 życia.

Sword-Point Diplomacy

Ujawnij trzy wierzchnie kartę twojej biblioteki. Za każdą z owych kart, umieść ją w twojej ręce, chyba że którykolwiek przeciwnik zapłaci 3 życia. Następnie wygnaj pozostałe.

Vanquish the Weak

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Vicious Conquistador

Ilekroć ten stwór atakuje, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Vraska's Contempt

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Zyskujesz 2 życia.

Walk the Plank

Zniszcz wskazanego stwora nie będącego Wodnikiem.

Wanted Scoundrels

When Wanted Scoundrels dies, target opponent creates two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Angrath's Marauders

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia w permanent lub gracza, zamiast tego zadaje ono dwukrotność owych obrażeń w ów permanent lub gracza.

Bonded Horncrest

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Brazen Buccaneers

Pośpiech

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Burning Sun's Avatar

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 3 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrocowi oraz 3 obrażenia co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi.

Captain Lannery Storm

Pośpiech

Whenever Captain Lannery Storm attacks, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Ilekroć poświęcasz Skarb, ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskujesz władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj jako obrzęd.

Charging Monstrosaur

Tratowanie, pośpiech

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dinosaur Stampede

Atakujące stwory dostają +2/+0 do końca tury. Dinozaury pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Dual Shot

Ten czar zadaje 1 obrażenie każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Fathom Fleet Firebrand

{1}{R}: Ten stwór dostaje +1/+0 do końca tury.

Fiery Cannonade

Ten czar zadaje 2 obrażenia każdemu stworowi nie będącemu Piratem.

Fire Shrine Keeper

Złowrogość

{7}{R}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on 3 obrażenia każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Firecannon Blast

Ten czar zadaje 3 obrażenia wskazanemu stworowi.

Raid — Firecannon Blast deals 6 damage instead if you attacked with a creature this turn.

Frenzied Raptor

Headstrong Brute

Ten stwór nie może blokować.

Ten stwór ma złowrogość o ile władasz innym Piratem.

Hijack

Zyskujesz władaniem nad wskazanym artefaktem lub stworem do końca tury. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Lightning-Rig Crew

{T}: Ta karta zadaje 1 obrażenie każdemu przeciwnikowi.

Ilekroć rzucasz czar Pirata, odkręć tę kartę.

Makeshift Munitions

{1}, poświęć artefakt lub stwora: Ta karta zadaje 1 obrażenie w dowolny cel.

Nest Robber

Pośpiech

Otepec Huntmaster

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię o {1} mniej.

{T}: Wskazany Dinozaur zyskuje pośpiech do końca tury.

Rampaging Ferocidon

Złowrogość

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Ilekroć inny stwór wchodzi na pole walki, ta karta zadaje 1 obrażenia władcy owego stwora.

Raptor Hatchling

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Repeating Barrage

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolny cel.

Najazd — {3}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywuj tę zdolność tylko jeśli atakowałeś stworem w tej turze.

Rigging Runner

Pierwszy cios

Najazd — Ta karta wchodzi na pole walki ze znacznikiem +1/+ jeśli atakowałeś stworem w tej turze.

Rile

Ta karta zadaje 1 obrażenie wskazanemu stworowi pod twoim władaniem. Ów stwór zyskuje tratowanie do końca tury.

Dobierz kartę.

Rowdy Crew

Tratowanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty, następnie odrzuć losowo dwie karty. Jeśli dwie karty mające wspólny typ zostaną odrzucone w ten sposób, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tej karcie.

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Star of Extinction

Zniszcz wskazany ląd. Ten czar zadaje po 20 obrażeń każdemu stworowi i wędrowcowi.

Storm Fleet Arsonist

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, wskazany przeciwnik poświęca permanent.

Storm Fleet Pyromancer

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli atakowałeś stworem w tej turze, ta karta zadaje 2 obrażenia w dowolny cel.

Sun-Crowned Hunters

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zadaje on 3 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Sunbird's Invocation

Ilekroć rzucisz czar z twojej ręki, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest skróconym kosztem many owego czaru. Możesz rzucić ujawnioną w ten sposób kartę o skróconym koszcie many X lub mniejszym bez płacenia jaj kosztu many. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Sure Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 oraz pierwszy cios.

Swashbuckling

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Thrash of Raptors

O ile władasz innym Dinozaurem, ten stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Tilonalli's Knight

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz Dinozaurem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Tilonalli's Skinshifter

Pośpiech

Ilekroć ten stwór atakuje, staje się kopią innego wskazanego nielegendarnego atakujące stwora do końca tury.

Trove of Temptation

Każdy przeciwnik musi w każdej walce zaatakować ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem przynajmniej jednym stworem, jeśli może.

At the beginning of your end step, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Unfriendly Fire

Ten czar zadaje 4 obrażenia w dowolny cel.

Vance's Blasting Cannons

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli owa karta nie jest lądem, możesz ją rzucić w tej turze.

Ilekroć rzucisz swój trzeci czar w danej turze, możesz transformować tę kartę.

Spitfire Bastion

(Transformuje z Vance’s Blasting Cannons.)

{T}: Weź {R}.

{2}{R}, {T}: Ta karta zadaje 3 obrażenia w dowolny cel.

Wily Goblin

When Wily Goblin enters the battlefield, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Ancient Brontodon

Atzocan Archer

Zasięg

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz sprawić, by walczył z innym wskazanym stworem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Blinding Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane stworom w tej turze. Stwory pod twoim władaniem zyskują antyklątwę do końca tury. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności władane przez twoich przeciwników.)

Blossom Dryad

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Carnage Tyrant

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie, antyklątwa

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Commune with Dinosaurs

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Dinozaura lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Crash the Ramparts

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 oraz tratowanie.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

  • Zniszcz wskazany urok.

Deathgorge Scavenger

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole walki lub zaatakuje, możesz wygnać wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli wygnano w ten sposób kartę stwora, zyskujesz 2 życia. Jeśli wygnano w ten sposób kartę nie będącą stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Deeproot Champion

Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Deeproot Warrior

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje +1/+1 do końca tury.

Drover of the Mighty

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz Dinozaurem.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Emergent Growth

Wskazany stwór dostaje +5/+5 do końca tury i musi być blokowany w tej turze jeśli to możliwe.

Emperor's Vanguard

Ilekroć ten stwór zada bitewne obrażenia graczowi, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grazing Whiptail

Zasięg

Growing Rites of Itlimoc

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej czterema stworami, transformuj tę kartę.

Itlimoc, Cradle of the Sun

(Transformuje z Growing Rites of Itlimoc.)

{T}: Weź {G}.

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem.

Ixalli's Diviner

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ixalli's Keeper

{7}{G}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury +5/+5 oraz tratowanie.

Jade Guardian

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Jungle Delver

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kumena's Speaker

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile masz we władaniu innego Wodnika lub Wyspę.

Merfolk Branchwalker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Old-Growth Dryads

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, każdy przeciwnik może poszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, położyć ją na polu walki przekręconą, następnie przetasować swoją bibliotekę.

Pounce

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Ranging Raptors

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, możesz poszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, położyć ją przekręconą na polu walki, a następnie przetasować twoją bibliotekę.

Ravenous Daggertooth

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, zyskujesz 2 życia.

Ripjaw Raptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz kartę.

River Heralds' Boon

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze oraz znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym Wodniku.

Savage Stomp

Rzucenie tego czaru kosztuje {2} mniej jeśli wskazuje on Dinozaura pod twoim władaniem.

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Shapers' Sanctuary

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostaje wskazany przez czar lub zdolność władne przez przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Snapping Sailback

Błysk

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znacznik.)

Spike-Tailed Ceratops

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej walce.

Thundering Spineback

Inne Dinozaury pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{5}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Tishana's Wayfinder

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dołóż ową kartę do twojej ręki jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a następnie odłóż ową kartę lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Verdant Rebirth

Wskazany stwór do końca tury zyskuje zdolność „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki jego właściciela.”

Dobierz kartę.

Verdant Sun's Avatar

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskujesz życie równe wytrzymałości owego stwora.

Vineshaper Mystic

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych Wodników pod twoim władaniem.

Waker of the Wilds

{X}{G}{G}: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Ów ląd staje się stworem Elemental 0/0. Nadal jest on lądem.

Wildgrowth Walker

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, a ty zyskujesz 3 życia.

Admiral Beckett Brass

Inny piraci pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku końcowego zyskujesz władanie nad wskazanym nie-lądowym permanentem władanym przez gracza, który otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od co najmniej trzech Piratów.

Belligerent Brontodon

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

Call to the Feast

Stwórz trzy żetony białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Deadeye Plunderers

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{2}{U}{B}: Create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Dire Fleet Captain

Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego innego atakującego Pirata.

Gishath, Sun's Avatar

Czujność, tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, ujawnij tyle samo kart z wierzchy twojej biblioteki. Umieść spośród nich dowolną liczbę kart Dinozaurów na polu walki, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Hostage Taker

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wygnaj innego wskazanego stwora lub artefakt dopóki ta karta nie opuści pola walki. Możesz rzucać ową kartę o ile pozostaje wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Huatli, Warrior Poet

+2: Zyskujesz życie równe najwyższej sile spośród stworów pod twoim władaniem.

0: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

–X: Ten wędrowiec zadaje X obrażeń rozdzielonych według twojego wyboru pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów. Stwory, które otrzymały obrażenia w ten sposób, nie mogą blokować w tej turze.

Marauding Looter

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zaatakowałeś stworem w tej turze, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Raging Swordtooth

Tratowanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, zadaje 1 obrażenie każdemu innemu stworowi.

Regisaur Alpha

Inne dinozaury pod twoim władaniem mają pośpiech.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Shapers of Nature

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{2}{U}, usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Sky Terror

Latanie, złowrogość

Tishana, Voice of Thunder

Siła oraz wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Nie masz limitu kart na ręce.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Vona, Butcher of Magan

Czujność, więź życia

{T}, zapłać 7 życia: Zniszcz wskazany nie-lądowy permanent. Aktywuj tę zdolność tylko podczas twojej tury.

Vraska, Relic Seeker

+2: Stwórz żeton czarnego stwora Pirat 2/2 ze złowrogością.

−3: Destroy target artifact, creature, or enchantment. Create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

–10: Życie wskazanego gracza staje się równe 1.

Cobbled Wings

Wyposażony stwór ma latanie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Conqueror's Galleon

Kiedy ten stwór atakuje, wygnaj go na końcu walki, następnie przywróć go na pole walki pod twoim władaniem, transformowany.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Conqueror's Foothold

(Transformuje z Conqueror’s Galleon.)

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

{4}, {T}: Dobierz kartę.

{6}, {T}: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dowsing Dagger

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik tworzy dwa żetony zielonego stwora Roślina 0/2 z obronnością.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, możesz transformować tę kartę.

Wyposaż {2}

Lost Vale

(Transformuje z Dowsing Dagger.)

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Dusk Legion Dreadnought

Czujność

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Elaborate Firecannon

Ta karta nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{4}, {T}: Ta karta zadaje 2 obrażenia w dowolny cel.

Na początku twojego kroku utrzymania możesz odrzucić kartę. Jeśli to zrobisz, odkręć tę kartę.

Fell Flagship

Piraci pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Gilded Sentinel

Hierophant's Chalice

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {C}.

Pillar of Origins

Umieszczając tę kartę na polu walki wybierz typ stwora.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Pirate's Cutlass

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, dołącz ją do wskazanego Pirata pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Primal Amulet

Rzucanie sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucasz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik ładunku na tej karcie. Następnie jeśli ma ona cztery lub więcej znaczników ładunku możesz usunąć owe znaczniki i transformować ją.

Primal Wellspring

(Transformuje z Primal Amulet.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Kiedy owa mana zostaje wydana na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar, możesz wybrać nowe cele dla kopii.

Prying Blade

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Sentinel Totem

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Wygnaj tę kartę: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Shadowed Caravel

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, umieść znacznik +1/+1 na tej karcie.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Sleek Schooner

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Sorcerous Spyglass

Umieszczając tę kartę na polu walki, spójrz na rękę przeciwnika, następnie wybierz dowolną nazwę karty.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Thaumatic Compass

{3}, {T}: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami, transformuj tę kartę.

Spires of Orazca

(Transformuje z Thaumatic Compass.)

{T}: Weź {C}.

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora pod władaniem przeciwnika i usuń go z walki.

Treasure Map

{1}, {T}: Scry 1. Put a landmark counter on Treasure Map. Then if there are three or more landmark counters on it, remove those counters, transform Treasure Map, and create three Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Treasure Cove

(Transformuje się z Mapy Skarbów.)

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć Skarb: Dobierz kartę.

Vanquisher's Banner

Umieszczając tę kartę na polu walki wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucasz czar stwora wybranego typu, dobierz kartę.

Dragonskull Summit

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Field of Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany nie-bazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Każdy gracz szuka w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu walki, następnie tasuje swoją bibliotekę.

Glacial Fortress

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rootbound Crag

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unclaimed Territory

Umieszczając tę kartę na polu walki wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Jace, Ingenious Mind-Mage

+1: Dobierz kartę.

+1: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

–9: Zyskujesz władaniem nad co najwyżej trzema wskazanymi stworami.

Castaway's Despair

Zaurocz stwora

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Grasping Current

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Poszukaj w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Jace, Ingenious Mind-Mage, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Jace's Sentinel

O ile władasz wędrowcem o typie Jace, ten stwór dostaje +1/+0 i nie może być blokowany.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Huatli, Dinosaur Knight

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym Dinozaurze pod twoim władaniem.

–3: Wskazany Dinozaur pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

–7: Dinozaury pod twoim władaniem dostają +4/+4 do końca tury.

Huatli's Snubhorn

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Huatli's Spurring

Wskazany stwór dostaje +2/+0 do końca tury. Jeśli władasz wędrowcem o type Huatli, zamiast tego ów stwór dostaje +4/+0 do końca tury.

Sun-Blessed Mount

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz poszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Huatli, Dinosaur Knight, ujawnić ją, następnie umieścić w twojej ręce. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.