Ixalan

Adanto Vanguard

Dopóki ten stwór zaatakuje, dostaje +2/+0.

Zapłać 4 życia: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ashes of the Abhorrent

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy ani aktywować zdolności kart w cmentarzach.

Ilekroć jakiś stwór umrze, zyskaj 1 życie.

Axis of Mortality

Na początku twojego kroku utrzymania możesz sprawić, że dwaj wskazani gracze zamienią się punktami życia.

Bellowing Aegisaur

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść znacznik +1/+ na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Bishop of Rebirth

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zwrócić wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Bishop's Soldier

Więź życia

Bright Reprisal

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Duskborne Skymarcher

Latanie

{W}, {T}: Wskazany atakujący Wampir do końca tury dostaje +1/+1.

Emissary of Sunrise

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Encampment Keeper

Pierwszy cios

{7}{W}, {T}, poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Glorifier of Dusk

Zapłać 2 życia: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Zapłać 2 życia: Ten stwór zyskuje czujność do końca tury.

Goring Ceratops

Podwójny cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne stwory pod twoim władaniem zyskują podwójny cios do końca tury.

Imperial Aerosaur

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i latanie.

Imperial Lancer

Ten stwór ma podwójny cios o ile władasz Dinozaurem.

Inspiring Cleric

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Ixalan's Binding

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów z taką samą nazwą jak owa wygnana karta.

Kinjalli's Caller

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię o {1} mniej.

Kinjalli's Sunwing

Latanie

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Legion Conquistador

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o nazwie Legion Conquistador, ujawnij je i umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Legion's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Legion's Landing

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Kiedy atakujesz co najmniej trzema stworami, transformuj ten urok.

Adanto, the First Fort

(Transformuje z Legion’s Landing.)

{T}: Weź {W}.

{2}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Looming Altisaur

Mavren Fein, Dusk Apostle

Ilekroć zaatakuje co najmniej jeden z nieżetonowych Wampirów pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Paladin of the Bloodstained

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Pious Interdiction

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Priest of the Wakening Sun

Na początku twojego kroku utrzymania możesz ujawnić kartę Dinozaura z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 2 życia.

{3}{W}{W}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Dinozaura, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Pterodon Knight

Ten stwór ma latanie o ile władasz Dinozaurem.

Queen's Commission

Stwórz dwa żetony stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Rallying Roar

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Odkręć je.

Raptor Companion

Ritual of Rejuvenation

Zyskaj 4 życia.

Dobierz kartę.

Sanguine Sacrament

Zyskaj dwukrotność X żyć. Umieść tę kartę na spodzie biblioteki właściciela.

Settle the Wreckage

Wygnaj wszystkie atakujące stwory pod władaniem wskazanego gracza. Ów gracz może wyszukać w swojej bibliotece tyle samo kart bazowych lądów i umieścić je przekręcone na polu bitwy, po czym tasuje.

Sheltering Light

Wskazany stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. Wróż 1. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą owego stwora.)

Shining Aerosaur

Latanie

Skyblade of the Legion

Latanie

Slash of Talons

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Steadfast Armasaur

Czujność

{1}{W}, {T}: Ten stwór zadaje obrażenia równe swojej wytrzymałości wskazanemu stworowi blokowanemu przez niego lub blokującego go.

Sunrise Seeker

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Territorial Hammerskull

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Tocatli Honor Guard

Stwory wchodzące na pole bitwy nie powodują wyzwalania zdolności.

Vampire's Zeal

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli to Wampir, zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Wakening Sun's Avatar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z twojej ręki, zniszcz wszystkie stwory nie będące Dinozaurami.

Air Elemental

Latanie

Arcane Adaptation

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory pod twoim władaniem są dodatkowo wybranego typu oprócz swoich pozostałych typów. To samo tyczy się czarów stworów pod twoim władaniem oraz twoich kart stworów, które nie są na polu bitwy.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Chart a Course

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że atakowałeś w tej turze.

Daring Saboteur

{2}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Deadeye Quartermaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia lub Pojazdu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Deeproot Waters

Ilekroć rzucisz czar Wodnika, stwórz żeton niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Stwór z antyklątwą nie może być wskazany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Depths of Desire

Przywróć wskazanego stwora do ręki jego właściciela. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Dive Down

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +0/+3 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Dreamcaller Siren

Błysk

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Piratem, przekręć co najwyżej dwa wskazane nie-lądowe byty.

Entrancing Melody

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o skrócie many X.

Favorable Winds

Stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Fleet Swallower

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w górę.

Headwater Sentries

Herald of Secret Streams

Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki +1/+1 nie mogą być blokowane.

Jace, Cunning Castaway

+1: Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe w tej turze, dobierz kartę, na po czym odrzuć kartę.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 2/2 ze zdolnością „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.”

–5: Stwórz dwa żetony będące kopią tego wędrowca z wyjątkiem tego, że nie są legendarne.

Kopala, Warden of Waves

Rzucanie przez twoich przeciwników czarów wskazujących Wodnika pod twoim władaniem kosztują o {2} więcej.

Aktywacja zdolności wskazujących Wodnika pod twoim władaniem kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Lookout's Dispersal

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz Piratem.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Navigator's Ruin

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś w tej turze, wskazany przeciwnik mieli cztery karty.

One With the Wind

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Opt

Wróż 1.

Dobierz kartę.

Overflowing Insight

Wskazany gracz dobiera siedem kart.

Perilous Voyage

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli jego skrót many to 2 lub mniej, wróż 2.

Pirate's Prize

Dobierz dwie karty. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Prosperous Pirates

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

River Sneak

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

River's Rebuke

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty pod władaniem wskazanego gracza do rąk ich właścicieli.

Run Aground

Umieść wskazany artefakt lub stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Sailor of Means

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Search for Azcanta

Na początku twojego kroku utrzymania, szpieguj 1. Następnie jeśli masz co najmniej siedem kart w cmentarzu, możesz transformować ten byt. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.)

Azcanta, the Sunken Ruin

(Transformuje z Search for Azcanta.)

{T}: Weź {U}.

{2}{U}, {T}: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę nie będącą stworem ani lądem i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Shaper Apprentice

Ten stwór ma latanie o ile władasz innym Wodnikiem.

Shipwreck Looter

Najazd — Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Shore Keeper

{7}{U}, {T}, poświęć tego stwora: Dobierz trzy karty.

Siren Lookout

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Siren Stormtamer

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar lub zdolność wskazujące ciebie lub stwora pod twoim władaniem.

Siren's Ruse

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela. Jeśli Pirat został wygnany w ten sposób, dobierz kartę.

Spell Pierce

Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Spell Swindle

Skontruj wskazany czar. Stwórz X żetonów Skarbu, gdzie X jest skrótem many owego czaru. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Storm Fleet Aerialist

Latanie

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 jeśli atakowałeś w tej turze.

Storm Fleet Spy

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, dobierz kartę.

Storm Sculptor

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Tempest Caller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Watertrap Weaver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Wind Strider

Błysk

Latanie

Anointed Deacon

Na początku potyczki w twojej turze możesz sprawić, że wskazany Wampir do końca tury dostaje +2/+0.

Arguel's Blood Fast

{1}{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz 5 lub mniej żyć, możesz transformować tę kartę.

Temple of Aclazotz

(Transformuje z Arguel’s Blood Fast.)

{T}: Weź {B}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wytrzymałości miał poświęcony stwór.

Bishop of the Bloodstained

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci po 1 życiu za każdego Wampira pod twoim władaniem.

Blight Keeper

Latanie

{7}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Bloodcrazed Paladin

Błysk

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile stworów umarło w tej turze.

Boneyard Parley

Wygnaj co najwyżej pięć wskazanych kart stworów z cmentarzy. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść wszystkie karty z wybranego przez ciebie stosu na polu bitwy pod twoim władaniem, a pozostałe w cmentarzach ich właścicieli.

Contract Killing

Zniszcz wskazanego stwora. Stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Costly Plunder

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt lub stwora.

Dobierz dwie karty.

Dark Nourishment

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Zyskaj 3 życia.

Deadeye Tormentor

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Deadeye Tracker

{1}{B}, {T}: Wygnaj dwie wskazane karty z cmentarza przeciwnika. Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Deathless Ancient

Latanie

Przekręć trzy odkręcone Wampiry pod twoim władaniem: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Desperate Castaways

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz artefaktem.

Dire Fleet Hoarder

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Dire Fleet Interloper

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Dire Fleet Ravager

Złowrogość, dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci jedną trzecią swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Fathom Fleet Captain

Złowrogość

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz innym nieżetonowym Piratem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Pirat 2/2 ze złowrogością.

Fathom Fleet Cutthroat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego uszkodzonego w tej turze stwora pod władaniem przeciwnika.

Grim Captain's Call

Przywróć kartę Pirata z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym zrób to samo dla Wampira, Dinozaura i Wodnika.

Heartless Pillage

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Najazd — Jeśli atakowałeś w tej turze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Kitesail Freebooter

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Wygnaj ową kartę dopóki ta karta nie opuści pola bitwy.

Lurking Chupacabra

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-2.

March of the Drowned

Wybierz jedno —

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Przywróć dwie wskazane karty Piratów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Queen's Agent

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Queen's Bay Soldier

Raiders' Wake

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś w tej turze, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Revel in Riches

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dziesięcioma Skarbami, wygrywasz grę.

Ruin Raider

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś w tej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Tracisz tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Ruthless Knave

{2}{B}, poświęć stwora: Stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Poświęć trzy Skarby: Dobierz kartę.

Sanctum Seeker

Ilekroć atakuje Wampir pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Seekers' Squire

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Skittering Heartstopper

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Skulduggery

Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 oraz wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje -1/-1.

Skymarch Bloodletter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Spreading Rot

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca traci 2 życia.

Sword-Point Diplomacy

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Za każdą z owych kart, umieść ją w twojej ręce, chyba że którykolwiek przeciwnik zapłaci 3 życia. Następnie wygnaj pozostałe.

Vanquish the Weak

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Vicious Conquistador

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Vraska's Contempt

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Zyskaj 2 życia.

Walk the Plank

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Wodnik.

Wanted Scoundrels

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik tworzy dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Angrath's Marauders

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje ono owemu bytowi lub graczowi dwukrotność owych obrażeń.

Bonded Horncrest

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Brazen Buccaneers

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Burning Sun's Avatar

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrocowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi.

Captain Lannery Storm

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz Skarb, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Charging Monstrosaur

Tratowanie, pośpiech

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Dinosaur Stampede

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0. Dinozaury pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Dual Shot

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 1 obrażeniu.

Fathom Fleet Firebrand

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fiery Cannonade

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez typu Pirat po 2 obrażenia.

Fire Shrine Keeper

Złowrogość

{7}{R}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 3 obrażenia.

Firecannon Blast

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Najazd — Ten czar zamiast tego zadaje 6 obrażeń jeśli atakowałeś w tej turze.

Frenzied Raptor

Headstrong Brute

Ten stwór nie może blokować.

Ten stwór ma złowrogość o ile władasz innym Piratem.

Hijack

Zyskaj do końca tury władaniem nad wskazanym artefaktem lub stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Lightning-Rig Crew

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar Pirata, odkręć niniejszego stwora.

Makeshift Munitions

{1}, poświęć artefakt lub stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Nest Robber

Pośpiech

Otepec Huntmaster

Rzucanie czarów Dinozaurów kosztuje cię o {1} mniej.

{T}: Wskazany Dinozaur zyskuje pośpiech do końca tury.

Rampaging Ferocidon

Złowrogość

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, niniejszy stwór zadaje władcy owego stwora 1 obrażenie.

Raptor Hatchling

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Repeating Barrage

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Najazd — {3}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli atakowałeś w tej turze.

Rigging Runner

Pierwszy cios

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+ jeśli atakowałeś w tej turze.

Rile

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi pod twoim władaniem 1 obrażenie. Ów stwór zyskuje tratowanie do końca tury.

Dobierz kartę.

Rowdy Crew

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym odrzuć losowo dwie karty. Jeśli dwie karty mające wspólny typ zostaną odrzucone w ten sposób, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Star of Extinction

Zniszcz wskazany ląd. Ten czar zadaje każdemu stworowi i wędrowcowi po 20 obrażeń.

Storm Fleet Arsonist

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, wskazany przeciwnik poświęca byt.

Storm Fleet Pyromancer

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sun-Crowned Hunters

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Sunbird's Invocation

Ilekroć rzucisz czar z twojej ręki, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest skrótem many owego czaru. Możesz rzucić ujawniony w ten sposób czar o wartości many X lub mniejszej bez płacenia jego kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios.

Swashbuckling

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Thrash of Raptors

O ile władasz innym Dinozaurem, ten stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Tilonalli's Knight

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz Dinozaurem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Tilonalli's Skinshifter

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, staje się do końca tury kopią innego wskazanego nielegendarnego atakujące stwora.

Trove of Temptation

Każdy przeciwnik musi w każdej potyczce atakować ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem przynajmniej jednym stworem, jeśli może.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Unfriendly Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Vance's Blasting Cannons

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli owa karta nie jest lądem, możesz ją rzucić w tej turze.

Ilekroć rzucisz swój trzeci czar w danej turze, możesz transformować tę kartę.

Spitfire Bastion

(Transformuje z Vance’s Blasting Cannons.)

{T}: Weź {R}.

{2}{R}, {T}: Ten ląd zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wily Goblin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ancient Brontodon

Atzocan Archer

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by walczył z innym wskazanym stworem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Blinding Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane stworom w tej turze. Stwory pod twoim władaniem zyskują antyklątwę do końca tury. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Blossom Dryad

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Carnage Tyrant

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie, antyklątwa

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Commune with Dinosaurs

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Dinozaura lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Crash the Ramparts

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz tratowanie.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

  • Zniszcz wskazany urok.

Deathgorge Scavenger

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wygnać wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli wygnano w ten sposób kartę stwora, zyskaj 2 życia. Jeśli wygnano w ten sposób kartę nie będącą stworem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Deeproot Champion

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Deeproot Warrior

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +1/+1.

Drover of the Mighty

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz Dinozaurem.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Emergent Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Emperor's Vanguard

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grazing Whiptail

Zasięg

Growing Rites of Itlimoc

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej czterema stworami, transformuj ten urok.

Itlimoc, Cradle of the Sun

(Transformuje z Growing Rites of Itlimoc.)

{T}: Weź {G}.

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem.

Ixalli's Diviner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Ixalli's Keeper

{7}{G}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 oraz tratowanie.

Jade Guardian

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym Wodniku pod twoim władaniem.

Jungle Delver

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kumena's Speaker

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile masz we władaniu innego Wodnika lub Wyspę.

Merfolk Branchwalker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Old-Growth Dryads

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy przekręconą, po czym tasuje.

Pounce

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Ranging Raptors

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ravenous Daggertooth

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zyskaj 2 życia.

Ripjaw Raptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, dobierz kartę.

River Heralds' Boon

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze oraz znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym Wodniku.

Savage Stomp

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje on Dinozaura pod twoim władaniem.

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Shapers' Sanctuary

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Snapping Sailback

Błysk

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znacznik.)

Spike-Tailed Ceratops

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Thundering Spineback

Inne Dinozaury pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{5}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Tishana's Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Verdant Rebirth

Wskazany stwór do końca tury zyskuje „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.”

Dobierz kartę.

Verdant Sun's Avatar

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życie równe wytrzymałości owego stwora.

Vineshaper Mystic

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych Wodników pod twoim władaniem.

Waker of the Wilds

{X}{G}{G}: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Ów ląd staje się stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

Wildgrowth Walker

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze i zyskaj 3 życia.

Admiral Beckett Brass

Inni Piraci pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku końcowego zyskaj władanie nad wskazanym nie-lądowym bytem pod władaniem gracza, który otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od co najmniej trzech Piratów.

Belligerent Brontodon

Każdy stwór pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości, a nie sile.

Call to the Feast

Stwórz trzy żetony białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Deadeye Plunderers

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{2}{U}{B}: Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Dire Fleet Captain

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego innego atakującego Pirata.

Gishath, Sun's Avatar

Czujność, tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ujawnij tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Umieść dowolną liczbę kart Dinozaurów spośród nich na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Hostage Taker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego wskazanego stwora lub artefakt dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. Możesz rzucić ową kartę o ile pozostaje ona wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Huatli, Warrior Poet

+2: Zyskaj życie równe najwyższej sile spośród stworów pod twoim władaniem.

0: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

–X: Ten wędrowiec zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów. Stwory uszkodzone w ten sposób nie mogą blokować w tej turze.

Marauding Looter

Najazd — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli atakowałeś w tej turze, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Raging Swordtooth

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu innemu stworowi po 1 obrażeniu.

Regisaur Alpha

Inne Dinozaury pod twoim władaniem mają pośpiech.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Shapers of Nature

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{2}{U}, usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Sky Terror

Latanie, złowrogość

Tishana, Voice of Thunder

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Nie masz limitu kart na ręce.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Vona, Butcher of Magan

Czujność, więź życia

{T}, zapłać 7 życia: Zniszcz wskazany nie-lądowy byt. Możesz aktywować tylko podczas twojej tury.

Vraska, Relic Seeker

+2: Stwórz żeton czarnego stwora Pirat 2/2 ze złowrogością.

–3: Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub urok. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

–10: Życie wskazanego gracza staje się równe 1.

Cobbled Wings

Wyposażony stwór ma latanie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Conqueror's Galleon

Kiedy ten stwór zaatakuje, wygnaj go na końcu potyczki, po czym przywróć go transformowanego na pole bitwy pod twoim władaniem.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Conqueror's Foothold

(Transformuje z Conqueror’s Galleon.)

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{4}, {T}: Dobierz kartę.

{6}, {T}: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dowsing Dagger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy dwa żetony zielonego stwora Roślina 0/2 z obronnością.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz transformować tę kartę.

Wyposaż {2}

Lost Vale

(Transformuje z Dowsing Dagger.)

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Dusk Legion Dreadnought

Czujność

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Elaborate Firecannon

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{4}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Na początku twojego kroku utrzymania możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, odkręć tę kartę.

Fell Flagship

Piraci pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Gilded Sentinel

Hierophant's Chalice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

Pillar of Origins

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Pirate's Cutlass

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego Pirata pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Primal Amulet

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik ładunku na tym artefakcie. Następnie jeśli ma on cztery lub więcej znaczników ładunku, możesz usunąć owe znaczniki i transformować go.

Primal Wellspring

(Transformuje z Primal Amulet.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Kiedy owa mana zostaje wydana na rzucenie czaru sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Prying Blade

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sentinel Totem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz położyć ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Wygnaj tę kartę: Wygnaj wszystkie cmentarze.

Shadowed Caravel

Ilekroć stwór pod twoim władaniem eksploruje, umieść znacznik +1/+1 na tym permanencie.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Sleek Schooner

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Sorcerous Spyglass

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, spójrz na rękę przeciwnika, po czym nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Thaumatic Compass

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami, transformuj tę kartę.

Spires of Orazca

(Transformuje z Thaumatic Compass.)

{T}: Weź {C}.

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora pod władaniem przeciwnika i usuń go z potyczki.

Treasure Map

{1}, {T}: Wróż 1. Umieść znacznik orientacji na tym artefakcie. Następnie jeśli są na nim trzy znaczniki orientacji, usuń owe znaczniki, transformuj ten artefakt i stwórz trzy żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Treasure Cove

(Transformuje z Treasure Map.)

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć Skarb: Dobierz kartę.

Vanquisher's Banner

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar stwora wybranego typu, dobierz kartę.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Drowned Catacomb

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Bagnem.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Field of Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany nie-bazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Każdy gracz szuka w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Glacial Fortress

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Wyspą.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unclaimed Territory

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Jace, Ingenious Mind-Mage

+1: Dobierz kartę.

+1: Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

–9: Zyskaj władanie nad co najwyżej trzema wskazanymi stworami.

Castaway's Despair

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Grasping Current

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Wyszukaj w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Jace, Ingenious Mind-Mage, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Jace's Sentinel

O ile władasz wędrowcem o typie Jace, ten stwór dostaje +1/+0 i nie może być blokowany.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Huatli, Dinosaur Knight

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym Dinozaurze pod twoim władaniem.

–3: Wskazany Dinozaur pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

–7: Dinozaury pod twoim władaniem dostają do końca tury +4/+4.

Huatli's Snubhorn

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Huatli's Spurring

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0. Jeśli władasz wędrowcem o typie Huatli, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Sun-Blessed Mount

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece oraz/lub cmentarzu kartę o nazwie Huatli, Dinosaur Knight, ujawnij ją, po czym umieść ją w twojej ręce. Jeśli przeszukiwałeś twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.