Battle for Zendikar (Bitwa o Zendikar)

Bane of Bala Ged

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz wygania dwa byty pod swoim władaniem.

Blight Herder

Kiedy rzucisz ten czar, możesz umieścić dwie karty przeciwników z wygnania w cmentarzach właścicieli. Jeśli tak zrobisz, stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Breaker of Armies

Wszystkie stwory mogące blokować niniejszego, robią to.

Conduit of Ruin

Kiedy rzucisz ten czar, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora o skrócie many 7 lub większym, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Rzucenie twojego pierwszego czaru stwora w każdej turze kosztuje cię o {2} mniej.

Deathless Behemoth

Czujność

Poświęć dwa Pomioty Eldrazi: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Desolation Twin

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Eldrazi Devastator

Tratowanie

Endless One

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Gruesome Slaughter

Do końca tury bezkolorowe stwory pod twoim władaniem zyskują „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.”

Kozilek's Channeler

{T}: Weź {C}{C}.

Oblivion Sower

Kiedy rzucisz ten czar, wskazany przeciwnik wygania cztery wierzchnie karty swojej biblioteki, po czym spośród wszystkich wygnanych kart owego gracza możesz umieścić dowolną liczbę kart lądów na polu bitwy pod twoim władaniem.

Ruin Processor

Kiedy rzucisz ten czar, możesz umieścić kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 5 żyć.

Scour from Existence

Wygnaj wskazany byt.

Titan's Presence

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę bezkolorowego stwora z twojej ręki.

Wygnaj wskazanego stwora jeśli jego siła jest mniejsza lub równa sile ujawnionej karty.

Ulamog, the Ceaseless Hunger

Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj dwa wskazane byty.

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz wygania dwadzieścia wierzchnich kart swojej biblioteki.

Ulamog's Despoiler

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz umieść dwie karty przeciwników z wygnania w cmentarzach właścicieli. Jeśli tak zrobisz, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Void Winnower

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o parzystych skrótach many. (Zero jest parzyste.)

Twoi przeciwnicy nie mogą blokować stworami o parzystych skrótach many.

Angel of Renewal

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyska po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

Angelic Gift

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie.

Cliffside Lookout

{4}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Courier Griffin

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Emeria Shepherd

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić wskazaną kartę nie-lądowego bytu z twojego cmentarza do twojej reki. Jeśli ów ląd jest Równiną, możesz zamiast tego przywrócić ową kartę na pole bitwy.

Encircling Fissure

Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane przez stwory wskazanego przeciwnika.

Przebudzenie 2—{4}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{W}, umieść dodatkowo dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Expedition Envoy

Felidar Cub

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Felidar Sovereign

Czujność, więź życia

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej 40 żyć, wygrywasz grę.

Fortified Rampart

Obronność

Ghostly Sentinel

Latanie, czujność

Gideon, Ally of Zendikar

+1: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Piechur Sojusznik 5/5 i nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

0: Stwórz żeton białego stwora Rycerz Sojusznik 2/2.

–4: Dostajesz emblemat mający „Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.”

Gideon's Reproach

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Hero of Goma Fada

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Kitesail Scout

Latanie

Kor Bladewhirl

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios do końca tury.

Kor Castigator

Ten stwór nie może być blokowany przez Pomioty Eldrazi.

Kor Entanglers

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Lantern Scout

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

Lithomancer's Focus

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze przez bezkolorowe źródła.

Makindi Patrol

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Ondu Greathorn

Pierwszy cios

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Ondu Rising

Ilekroć stwór zaatakuje w tej turze, zyskuje więź życia do końca tury.

Przebudzenie 4—{4}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{W}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Planar Outburst

Zniszcz wszystkie nie-lądowe stwory.

Przebudzenie 4—{5}{W}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{W}{W}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Quarantine Field

Ten urok wchodzi na pole bitwy mając X znaczników izolacji.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdy znacznik izolacji na nim, wygnaj co najwyżej jeden wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika do czasu opuszczenia pola bitwy przez ten urok.

Retreat to Emeria

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Stwórz żeton białego stwora Kor Sojusznik 1/1.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Roil's Retribution

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę atakujących lub blokujących stworów.

Serene Steward

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Shadow Glider

Latanie

Sheer Drop

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Przebudzenie 3—{5}{W} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{W}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Smite the Monstrous

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Stasis Snare

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie właściciela.)

Stone Haven Medic

{W}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Tandem Tactics

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje od końca tury +1/+2. Zyskaj 2 życia.

Unified Front

Komasowanie — Stwórz żeton białego stwora Kor Sojusznik 1/1 za każdy kolor many użyty do rzucenia tego czaru.

Adverse Conditions

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Benthic Infiltrator

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Ten stwór nie może być blokowany.

Cryptic Cruiser

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{U}, umieść kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza: Przekręć wskazanego stwora.

Drowner of Hope

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Poświęć Pomiot Eldrazi: Przekręć wskazanego stwora.

Eldrazi Skyspawner

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Horribly Awry

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Skontruj wskazany czar stwora o skrócie many 4 lub mniejszym. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Incubator Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Mist Intruder

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Murk Strider

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Oracle of Dust

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}, umieść kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Ruination Guide

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Inne bezkolorowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Salvage Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Spell Shrivel

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać w cmentarzu właściciela.

Tide Drifter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Inne bezkolorowe stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Ulamog's Reclaimer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Anticipate

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Brilliant Spectrum

Komasowanie — Dobierz X kart, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru. Następnie odrzuć dwie karty.

Cloud Manta

Latanie

Clutch of Currents

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Przebudzenie 3—{4}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{U}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Coastal Discovery

Dobierz dwie karty.

Przebudzenie 4—{5}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{U}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Dampening Pulse

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

Dispel

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Exert Influence

Komasowanie — Zyskaj władanie nad wskazanym stworem jeśli jego siła jest nie większa od liczby kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Guardian of Tazeem

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Jeśli ów ląd jest Wyspą, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Halimar Tidecaller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z przebudzeniem z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lądy-stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Part the Waterveil

Weź dodatkową turę po obecnej. Wygnaj ten czar.

Przebudzenie 6—{6}{U}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {6}{U}{U}, umieść dodatkowo sześć znaczników +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Prism Array

Komasowanie — Ten urok wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników kryształu, ile kolorów many użyto do jego rzucenia.

Usuń znacznik kryształu z tego uroku: Przekręć wskazanego stwora.

{W}{U}{B}{R}{G}: Wróż 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Retreat to Coralhelm

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

 • Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Roilmage's Trick

Komasowanie — Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -X/-0, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Dobierz kartę.

Rush of Ice

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Przebudzenie 3—{4}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{U}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Scatter to the Winds

Skontruj wskazany czar.

Przebudzenie 3—{4}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{U}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Tightening Coils

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0 i traci latanie.

Ugin's Insight

Wróż X, gdzie X jest największym skrótem many spośród bytów pod twoim władaniem, po czym dobierz trzy karty.

Wave-Wing Elemental

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Windrider Patrol

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Complete Disregard

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Culling Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Dominator Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym bezkolorowym stworem, każdy przeciwnik traci 2 życia.

Grave Birthing

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany przeciwnik wygania kartę ze swojego cmentarza. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Dobierz kartę.

Grip of Desolation

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wygnaj wskazanego stwora i wskazany ląd.

Mind Raker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Silent Skimmer

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz traci 2 życia.

Skitterskin

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten stwór nie może blokować.

{1}{B}: Zregeneruj tego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli władasz innym bezkolorowym stworem.

Sludge Crawler

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Smothering Abomination

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.

Ilekroć poświęcisz stwora, dobierz kartę.

Swarm Surge

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0. Bezkolorowe stwory pod twoim władaniem dodatkowo zyskują pierwszy cios do końca tury.

Transgress the Mind

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę o skrócie many 3 lub większym i wygnaj ją.

Wasteland Strangler

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Bloodbond Vampire

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bone Splinters

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Carrier Thrall

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Defiant Bloodlord

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Demon's Grasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Drana, Liberator of Malakir

Latanie, pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na każdym atakującym stworze pod twoim władaniem.

Dutiful Return

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Geyserfield Stalker

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Guul Draz Overseer

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0. Jeśli ów ląd jest Bagnem, owe stwór zamiast tego dostają do końca tury +2/+0.

Hagra Sharpshooter

{4}{B}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Kalastria Healer

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Kalastria Nightwatch

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Malakir Familiar

Latanie, dotyk śmierci

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Mire's Malice

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Przebudzenie 3—{5}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{B}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Nirkana Assassin

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ob Nixilis Reignited

+1: Dobierz kartę i strać 1 życie.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć gracz dobierze kartę, strać 2 życia.”

Painful Truths

Komasowanie — Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Retreat to Hagra

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz dotyk śmierci.

 • Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Rising Miasma

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Przebudzenie 3—{5}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{B}{B}, umieść dodatkowo trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Ruinous Path

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Przebudzenie 4—{5}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{B}{B}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Vampiric Rites

{1}{B}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Voracious Null

{1}{B}, poświęć innego stwora: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Barrage Tyrant

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{2}{R}, poświęć innego bezkolorowego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Crumble to Dust

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wygnaj wskazany niebazowy ląd. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jego właściciela dowolną liczbę kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Kozilek's Sentinel

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Molten Nursery

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Nettle Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar, odkręć tego stwora.

Processor Assault

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — umieść kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Serpentine Spike

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, 3 obrażenia innemu wskazanemu stworowi i 4 obrażenia trzeciemu wskazanemu stworowi. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Touch of the Void

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miały umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Turn Against

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Vestige of Emrakul

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Tratowanie

Vile Aggregate

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Siła tej karty jest równa liczbie bezkolorowych stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

Akoum Firebird

Latanie, pośpiech

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {4}{R}{R}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Akoum Hellkite

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie. Jeśli ów ląd jest Górą, zamiast tego ten stwór zadaje 2 obrażenia.

Akoum Stonewaker

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z tratowaniem i pośpiechem. Wygnaj ów żeton na początku najbliższego kroku końcowego.

Belligerent Whiptail

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Boiling Earth

Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników po 1 obrażeniu.

Przebudzenie 4—{6}{R} (Jeśli rzucisz ten czar za {6}{R}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Chasm Guide

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują pośpiech do końca tury.

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Firemantle Mage

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują złowrogość do końca tury. (Stwór ze złowrogością nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Lavastep Raider

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Makindi Sliderunner

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Ondu Champion

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury.

Outnumber

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile masz stworów pod władaniem.

Radiant Flames

Komasowanie — Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Reckless Cohort

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może, chyba że władasz innym Sojusznikiem.

Retreat to Valakut

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

 • Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Shatterskull Recruit

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Stonefury

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma lądami władasz.

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios.

Tunneling Geopede

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Valakut Invoker

{8}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Valakut Predator

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Volcanic Upheaval

Zniszcz wskazany ląd.

Zada, Hedron Grinder

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd wskazujący tylko tego stwora, skopiuj ów czar tylekroć, ile innych stworów pod twoim władaniem mógłby ów czar wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych stworów.

Blisterpod

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Brood Monitor

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Call the Scions

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Eyeless Watcher

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

From Beyond

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

{1}{G}, poświęć ten urok: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Eldrazi, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Unnatural Aggression

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Jeśli ów stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Void Attendant

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}{G}, umieść kartę przeciwnika z wygnania w cmentarzu owego gracza: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Beastcaller Savant

Pośpiech

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Broodhunter Wurm

Earthen Arms

Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym permanencie.

Przebudzenie 4—{6}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za {6}{G}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Giant Mantis

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Greenwarden of Murasa

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Infuse with the Elements

Komasowanie — Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru. Ów stwór zyskuje tratowanie do końca tury.

Jaddi Offshoot

Obronność

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Lifespring Druid

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Murasa Ranger

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {3}{G}. Jeśli tak zrobisz, umiesz dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Natural Connection

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nissa's Renewal

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskaj 7 żyć.

Oran-Rief Hydra

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Jeśli ów ląd jest Lasem, zamiast tego umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Oran-Rief Invoker

{8}: Ten stwór do końca tury dostaje +5/+5 oraz tratowanie.

Plated Crusher

Tratowanie

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Reclaiming Vines

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Retreat to Kazandu

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Zyskaj 2 życia.

Rot Shambler

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Scythe Leopard

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Seek the Wilds

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora lub lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Snapping Gnarlid

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Swell of Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Sylvan Scrying

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Tajuru Beastmaster

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Tajuru Stalwart

Komasowanie — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kolorów many użyto do jego rzucenia.

Tajuru Warcaller

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Territorial Baloth

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Undergrowth Champion

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, gdy ma on znacznik +1/+1, zażegnaj owe obrażenia i usuń znacznik +1/+1 z tego stwora.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Woodland Wanderer

Czujność, tratowanie

Komasowanie — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kolorów mano użyto do jego rzucenia.

Brood Butcher

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

{B}{G}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Brutal Expulsion

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazany czar lub stwora do ręki właściciela.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia. Jeśli ów byt miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Catacomb Sifter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Dust Stalker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Pośpiech

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli nie masz we władaniu innych bezkolorowych stworów, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Fathom Feeder

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Dotyk śmierci

Pożarcie (Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.)

{3}{U}{B}: Dobierz kartę. Każdy przeciwnik wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Forerunner of Slaughter

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{1}: Wskazany bezkolorowy stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Herald of Kozilek

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Rzucanie bezkolorowych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Sire of Stagnation

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, ów gracz wygania dwie wierzchnie karty swojej biblioteki, a ty dobierz dwie karty.

Ulamog's Nullifier

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić dwie karty przeciwników z wygnania w cmentarzach owych graczy. Jeśli tak zrobisz, skontruj wskazany czar.

Angelic Captain

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego innego atakującego Sojusznika.

Bring to Light

Komasowanie — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, sztuczki lub obrzędu o skrócie many nie większym niż liczba kolorów użytych do rzucenia niniejszego czaru, wygnaj ową kartę, po czym przetasuj. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Drana's Emissary

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Grove Rumbler

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Grovetender Druids

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 1/1.

Kiora, Master of the Depths

+1: Odkręć co najwyżej jednego wskazanego stwora i co najwyżej jeden wskazany ląd.

–2: Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora i/lub lądu w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że będzie walczyć ze wskazanym stworem.” Następnie stwórz trzy żetony niebieskiego stwora Ośmiornica 8/8.

March from the Tomb

Przywróć dowolną liczbę kart stworów typu Sojusznik o sumie skróconych kosztów many 8 lub mniej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Munda, Ambush Leader

Pośpiech

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz spojrzeć na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, ujawnij spośród nich dowolną liczbę kart Sojuszników, po czym umieść owe karty na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Noyan Dar, Roil Shaper

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz umieścić trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ów ląd staje się stworem Żywiołak 0/0 nadal pozostając lądem.

Omnath, Locus of Rage

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwono-zielonego stwora Żywiołak 5/5.

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Żywiołak pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Resolute Blademaster

Zbiórka — Ilekroć ten stwór lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios.

Roil Spout

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Przebudzenie 4—{4}{W}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za {4}{W}{U}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Skyrider Elf

Latanie

Komasowanie — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kolorów many użyto do jego rzucenia.

Veteran Warleader

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Przekręć innego odkręconego Sojusznika pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury zyskuje dowolną z następujących zdolności: pierwszy cios, czujność lub tratowanie.

Aligned Hedron Network

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory o sile 5 lub większej dopóki ten artefakt nie opuści pola bitwy. (Owe stwory wrócą pod władanie swoich właścicieli.)

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Hedron Blade

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zostanie zablokowany przez co najmniej jednego bezkolorowego stwora, zyskuje on dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Pathway Arrows

Wyposażony stwór ma „{2}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Jeśli obrażenia w ten sposób otrzymał bezkolorowy stwór, przekręć go.”

Wyposaż {2}

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Slab Hammer

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, możesz przywrócić ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, ów stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wyposaż {2}

Ally Encampment

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj jej tylko do rzucenia czaru Sojusznika.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazanego Sojusznika pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Blighted Cataract

{T}: Weź {C}.

{5}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Blighted Fen

{T}: Weź {C}.

{4}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Blighted Gorge

{T}: Weź {C}.

{4}{R}, {T}, poświęć ten ląd: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Blighted Steppe

{T}: Weź {C}.

{3}{W}, {T}, poświęć ten ląd: Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Canopy Vista

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertile Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz spojrzeć na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, ujawnij spośród nich co najwyżej jedną kartę bazowego lądu, po czym umieść ową kartę na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe na jej spodzie w dowolnej kolejności.

{T}: Weź {G}.

Looming Spires

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i pierwszy cios.

{T}: Weź {R}.

Lumbering Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

{2}{G}{U}: Ten ląd staje się do końca tury zielono-niebieskim stworem Żywiołak 3/3 z anytklątwą. Nadal jest lądem.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Sanctum of Ugin

{T}: Weź {C}.

Ilekroć rzucisz bezkolorowy czar o skrócie many 7 lub większym, możesz poświęć ten ląd. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sandstone Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz czujność.

{T}: Weź {W}.

Shambling Vent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

{1}{W}{B}: Ten ląd staje się do końca tury biało-czarnym stworem Żywiołak 2/3 z więzią życia. Nadal jest lądem.

Shrine of the Forsaken Gods

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucenie bezkolorowego czaru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej siedmioma lądami.

Skyline Cascade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

{T}: Weź {U}.

Smoldering Marsh

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Spawning Bed

{T}: Weź {C}.

{6}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)