Aether Revolt

Aerial Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony permanent jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Aeronaut Admiral

Latanie

Pojazdy pod twoim władaniem mają latanie.

Aether Inspector

Czujność

When Aether Inspector enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Aether Inspector attacks, you may pay {E}{E}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Aethergeode Miner

Whenever Aethergeode Miner attacks, you get {E}{E} (two energy counters).

Pay {E}{E}: Exile Aethergeode Miner, then return it to the battlefield under its owner’s control.

Airdrop Aeronauts

Latanie

Rewolta — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, zyskujesz 5 życia.

Alley Evasion

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+2 do końca tury.

  • Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Audacious Infiltrator

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktyczne stwory.

Bastion Enforcer

Call for Unity

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, umieść znacznik jedności na tym permanencie.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik jedności na tym permanencie.

Caught in the Brights

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy Pojazd pod twoim władaniem atakuje, wygnaj zauroczonego stwora.

Consulate Crackdown

Kiedy ta kart wejdzie na pole walki, wygnaj wszystkie artefakty pod władaniem przeciwników dopóki nie opuści ona pola walki.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Countless Gears Renegade

Rewolta — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, stwórz żeton bezkolorwego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.

Dawnfeather Eagle

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Deadeye Harpooner

Rewolta — Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, zniszcz wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika.

Decommission

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Rewolta — Jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, zyskujesz 3 życia.

Deft Dismissal

Ta karta zadaje 3 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jednym, dwoma lub trzema wskazanymi atakującymi lub blokującymi stworami.

Exquisite Archangel

Latanie

Jeśli miałbyś przegrać grę, zamiast tego wygnaj tego stwora, a liczba twoich punktów życia otrzymuje swoją wartość początkową.

Felidar Guardian

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki możesz wygnać inny wskazany permanent pod twoim władaniem, następnie przywrócić ową kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela.

Ghirapur Osprey

Latanie

Restoration Specialist

{W}, poświęć tego stwora: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę artefaktu oraz co najwyżej jedną wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Solemn Recruit

Podwójny cios

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Sram, Senior Edificer

Ilekroć rzucasz czar Aury, Wyposażenia lub Pojazdu, dobierz kartę.

Sram's Expertise

Stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Serwo 1/1.

Możesz rzucić kartę o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jej kosztu many.

Thopter Arrest

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejsza karta nie opuści pola walki.

Aether Swooper

Latanie

When Aether Swooper enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Aether Swooper attacks, you may pay {E}{E}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Aethertide Whale

Latanie

When Aethertide Whale enters the battlefield, you get {E}{E}{E}{E}{E}{E} (six energy counters).

Pay {E}{E}{E}{E}: Return Aethertide Whale to its owner’s hand.

Baral, Chief of Compliance

Rzucanie sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć czar lub zdolność pod twoim włdaniem skontruje czar, możesz dobrać kartę. Jeśli to zrobisz, odrzuć kartę.

Baral's Expertise

Przywróć co najwyżej trzy wskazane artefakty i/lub stwory do rąk ich właścicieli.

Możesz rzucić kartę o skróconym koszcie many 4 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jej kosztu many.

Bastion Inventor

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Disallow

Skontruj wskazany czar, zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Dispersal Technician

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazany artefakt do ręki jego właściciela.

Efficient Construction

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Hinterland Drake

Latanie

Ten stwór nie może blokować artefaktycznych stworów.

Ice Over

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony permanent nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy.

Illusionist's Stratagem

Wygnaj co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem, następnie przywróć owe karty na pole walki pod władaniem ich właścicieli.

Dobierz kartę.

Leave in the Dust

Zwróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Mechanized Production

Zaurocz artefakt pod twoim władaniem

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton będący kopią zauroczonego artefaktu. Następnie jeśli władasz co najmniej ośmioma artefaktami mającymi tę samą nazwę, wygrywasz grę.

Metallic Rebuke

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Negate

Skontruj wskazany czar nie będący stworem.

Quicksmith Spy

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany artefakt pod twoim władaniem zyskuje zdolność „{T}: Dobierz kartę”, dopóki władasz niniejszym stworem.

Reverse Engineer

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Salvage Scuttler

Ilekroć ten stwór atakuje, zwróć artefakt pod twoim władaniem do ręki jego właściciela.

Shielded Aether Thief

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Whenever Shielded Aether Thief blocks, you get {E} (an energy counter).

{T}, Pay {E}{E}{E}: Draw a card.

Shipwreck Moray

When Shipwreck Moray enters the battlefield, you get {E}{E}{E}{E} (four energy counters).

Pay {E}: Shipwreck Moray gets +2/-2 until end of turn.

Skyship Plunderer

Latanie

Whenever Skyship Plunderer deals combat damage to a player, for each kind of counter on target permanent or player, give that permanent or player another counter of that kind.

Take into Custody

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Trophy Mage

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz poszukać w swojej bibliotece karty artefaktu o skróconym koszcie many 3, ujawnić ją i umieścić ją w swojej ręce, a następnie przetasować swoją bibliotekę.

Whir of Invention

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Poszukaj w swojej bibliotece karty artefaktu o skróconym koszcie many X lub mniejszym, umieść ją na polu walki, a następnie przetasuj swoją bibliotekę.

Wind-Kin Raiders

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

Aether Poisoner

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

When Aether Poisoner enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Aether Poisoner attacks, you may pay {E}{E}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Alley Strangler

Złowrogość

Battle at the Bridge

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury. Zyskaj X żyć.

Cruel Finality

Wskazany stwór dostaje -2/-2 do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę swojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie swojej biblioteki.)

Daring Demolition

Zniszcz wskazanego stwora lub Pojazd.

Defiant Salvager

Poświęć artefakt lub stwora: Połóż znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tę zdolność tylko wtedy, gdy możesz rzucić obrzęd.

Fatal Push

Zniszcz wskazanego stwora, jeśli jego skrócony koszt many jest mniejszy lub równy 2.

Rewolta - Jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole walki w tej turze, zamiast tego zniszcz owego stwora, jeśli jego skrócony koszt many jest mniejszy lub równy 4.

Fen Hauler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktyczne stwory.

Foundry Hornet

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli władasz stworem ze znacznikiem +1/+1, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1 do końca tury.

Fourth Bridge Prowler

When Fourth Bridge Prowler enters the battlefield, you may have target creature get -1/-1 until end of turn.

Gifted Aetherborn

Dotyk śmierci, więź życia

Glint-Sleeve Siphoner

Złowrogość

Whenever Glint-Sleeve Siphoner enters the battlefield or attacks, you get {E} (an energy counter).

At the beginning of your upkeep, you may pay {E}{E}. If you do, you draw a card and you lose 1 life.

Gonti's Machinations

Whenever you lose life for the first time each turn, you get {E}. (You get an energy counter. Damage causes loss of life.)

Pay {E}{E}, Sacrifice Gonti’s Machinations: Each opponent loses 3 life. You gain life equal to the life lost this way.

Herald of Anguish

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

At the beginning of your end step, each opponent discards a card.

{1}{B}, Sacrifice an artifact: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

Ironclad Revolutionary

When Ironclad Revolutionary enters the battlefield, you may sacrifice an artifact. If you do, put two +1/+1 counters on Ironclad Revolutionary and each opponent loses 2 life.

Midnight Entourage

Other Aetherborn you control get +1/+1.

Whenever Midnight Entourage or another Aetherborn you control dies, you draw a card and you lose 1 life.

Night Market Aeronaut

Latanie

Revolt — Night Market Aeronaut enters the battlefield with a +1/+1 counter on it if a permanent you controlled left the battlefield this turn.

Perilous Predicament

Each opponent sacrifices an artifact creature and a nonartifact creature.

Renegade's Getaway

Target permanent gains indestructible until end of turn. Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token. (Effects that say „destroy” don’t destroy a permanent with indestructible, and if it’s a creature, it can’t be destroyed by damage.)

Resourceful Return

Return target creature card from your graveyard to your hand. If you control an artifact, draw a card.

Secret Salvage

Exile target nonland card from your graveyard. Search your library for any number of cards with the same name as that card, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library.

Sly Requisitioner

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Whenever a nontoken artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Vengeful Rebel

Revolt — When Vengeful Rebel enters the battlefield, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, target creature an opponent controls gets -3/-3 until end of turn.

Yahenni, Undying Partisan

Pośpiech

Whenever a creature an opponent controls dies, put a +1/+1 counter on Yahenni, Undying Partisan.

Sacrifice another creature: Yahenni gains indestructible until end of turn.

Yahenni's Expertise

All creatures get -3/-3 until end of turn.

Możesz rzucić kartę o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jej kosztu many.

Aether Chaser

Pierwszy cios

When Aether Chaser enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Aether Chaser attacks, you may pay {E}{E}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Chandra's Revolution

Chandra’s Revolution deals 4 damage to target creature. Tap target land. That land doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Embraal Gear-Smasher

{T}, Sacrifice an artifact: Embraal Gear-Smasher deals 2 damage to each opponent.

Enraged Giant

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Tratowanie, pośpiech

Freejam Regent

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

{1}{R}: Freejam Regent gets +2/+0 until end of turn.

Frontline Rebel

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Gremlin Infestation

Zaurocz artefakt

At the beginning of your end step, Gremlin Infestation deals 2 damage to enchanted artifact’s controller.

When enchanted artifact is put into a graveyard, create a 2/2 red Gremlin creature token.

Hungry Flames

Hungry Flames deals 3 damage to target creature and 2 damage to target player or planeswalker.

Indomitable Creativity

Destroy X target artifacts and/or creatures. For each permanent destroyed this way, its controller reveals cards from the top of their library until an artifact or creature card is revealed and exiles that card. Those players put the exiled cards onto the battlefield, then shuffle their libraries.

Invigorated Rampage

Wybierz jedno —

  • Target creature gets +4/+0 and gains trample until end of turn.

  • Two target creatures each get +2/+0 and gain trample until end of turn.

Kari Zev, Skyship Raider

First strike, menace

Whenever Kari Zev, Skyship Raider attacks, create Ragavan, a legendary 2/1 red Monkey creature token. Ragavan enters the battlefield tapped and attacking. Exile that token at end of combat.

Kari Zev's Expertise

Gain control of target creature or Vehicle until end of turn. Untap it. It gains haste until end of turn.

You may cast a card with converted mana cost 2 or less from your hand without paying its mana cost.

Lathnu Sailback

Lightning Runner

Double strike, haste

Whenever Lightning Runner attacks, you get {E}{E} (two energy counters), then you may pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}. If you pay, untap all creatures you control, and after this phase, there is an additional combat phase.

Pia's Revolution

Whenever a nontoken artifact is put into your graveyard from the battlefield, return that card to your hand unless target opponent has Pia’s Revolution deal 3 damage to them.

Precise Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Quicksmith Rebel

When Quicksmith Rebel enters the battlefield, target artifact you control gains „{T}: This artifact deals 2 damage to any target” for as long as you control Quicksmith Rebel.

Ravenous Intruder

Sacrifice an artifact: Ravenous Intruder gets +2/+2 until end of turn.

Reckless Racer

Pierwszy cios

Whenever Reckless Racer becomes tapped, you may discard a card. If you do, draw a card.

Release the Gremlins

Destroy X target artifacts. Create X 2/2 red Gremlin creature tokens.

Scrapper Champion

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

When Scrapper Champion enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Scrapper Champion attacks, you may pay {E}{E}. If you do, put a +1/+1 counter on it.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Siege Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony permanent jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Enchanted creature gets +3/+0 and has first strike.

Sweatworks Brawler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Złowrogość

Wrangle

Gain control of target creature with power 4 or less until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn.

Aether Herder

When Aether Herder enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Whenever Aether Herder attacks, you may pay {E}{E}. If you do, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Aetherstream Leopard

Tratowanie

When Aetherstream Leopard enters the battlefield, you get {E} (an energy counter).

Whenever Aetherstream Leopard attacks, you may pay {E}. If you do, it gets +2/+0 until end of turn.

Aetherwind Basker

Tratowanie

Whenever Aetherwind Basker enters the battlefield or attacks, you get {E} (an energy counter) for each creature you control.

Pay {E}: Aetherwind Basker gets +1/+1 until end of turn.

Aid from the Cowl

Revolt — At the beginning of your end step, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, reveal the top card of your library. If it’s a permanent card, you may put it onto the battlefield. Otherwise, you may put it on the bottom of your library.

Druid of the Cowl

{T}: Weź {G}.

Greenbelt Rampager

When Greenbelt Rampager enters the battlefield, pay {E}{E} (two energy counters). If you can’t, return Greenbelt Rampager to its owner’s hand and you get {E}.

Greenwheel Liberator

Revolt — Greenwheel Liberator enters the battlefield with two +1/+1 counters on it if a permanent you controlled left the battlefield this turn.

Heroic Intervention

Permanents you control gain hexproof and indestructible until end of turn.

Hidden Herbalists

Revolt — When Hidden Herbalists enters the battlefield, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, add {G}{G}.

Highspire Infusion

Target creature gets +3/+3 until end of turn. You get {E}{E} (two energy counters).

Lifecraft Awakening

Put X +1/+1 counters on target artifact you control. If it isn’t a creature or Vehicle, it becomes a 0/0 Construct artifact creature.

Lifecraft Cavalry

Tratowanie

Revolt — Lifecraft Cavalry enters the battlefield with two +1/+1 counters on it if a permanent you controlled left the battlefield this turn.

Lifecrafter's Gift

Put a +1/+1 counter on target creature, then put a +1/+1 counter on each creature you control with a +1/+1 counter on it.

Maulfist Revolutionary

Tratowanie

When Maulfist Revolutionary enters the battlefield or dies, for each kind of counter on target permanent or player, give that permanent or player another counter of that kind.

Monstrous Onslaught

Monstrous Onslaught deals X damage divided as you choose among any number of target creatures, where X is the greatest power among creatures you control as you cast this spell.

Narnam Renegade

Dotyk śmierci

Revolt — Narnam Renegade enters the battlefield with a +1/+1 counter on it if a permanent you controlled left the battlefield this turn.

Natural Obsolescence

Put target artifact on the bottom of its owner’s library.

Peema Aether-Seer

When Peema Aether-Seer enters the battlefield, you get an amount of {E} (energy counters) equal to the greatest power among creatures you control.

Pay {E}{E}{E}: Target creature blocks this turn if able.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Ridgescale Tusker

When Ridgescale Tusker enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each other creature you control.

Rishkar, Peema Renegade

When Rishkar, Peema Renegade enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.

Each creature you control with a counter on it has „{T}: Add {G}.”

Rishkar's Expertise

Draw cards equal to the greatest power among creatures you control.

You may cast a card with converted mana cost 5 or less from your hand without paying its mana cost.

Scrounging Bandar

Scrounging Bandar enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may move any number of +1/+1 counters from Scrounging Bandar onto another target creature.

Silkweaver Elite

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Revolt — When Silkweaver Elite enters the battlefield, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, draw a card.

Unbridled Growth

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Sacrifice Unbridled Growth: Draw a card.

Ajani Unyielding

+2: Reveal the top three cards of your library. Put all nonland permanent cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

−2: Exile target creature. Its controller gains life equal to its power.

−9: Put five +1/+1 counters on each creature you control and five loyalty counters on each other planeswalker you control.

Dark Intimations

Each opponent sacrifices a creature or planeswalker, then discards a card. You return a creature or planeswalker card from your graveyard to your hand, then draw a card.

When you cast a Bolas planeswalker spell, exile Dark Intimations from your graveyard. That planeswalker enters the battlefield with an additional loyalty counter on it.

Hidden Stockpile

Revolt — At the beginning of your end step, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{1}, Sacrifice a creature: Scry 1.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

When Maverick Thopterist enters the battlefield, create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Oath of Ajani

When Oath of Ajani enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Planeswalker spells you cast cost {1} less to cast.

Outland Boar

Outland Boar can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Renegade Rallier

Revolt — When Renegade Rallier enters the battlefield, if a permanent you controlled left the battlefield this turn, return target permanent card with converted mana cost 2 or less from your graveyard to the battlefield.

Renegade Wheelsmith

Whenever Renegade Wheelsmith becomes tapped, target creature can’t block this turn.

Rogue Refiner

When Rogue Refiner enters the battlefield, draw a card and you get {E}{E} (two energy counters).

Spire Patrol

Latanie

When Spire Patrol enters the battlefield, tap target creature an opponent controls. That creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Tezzeret the Schemer

+1: Create a colorless artifact token named Etherium Cell with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”

−2: Target creature gets +X/-X until end of turn, where X is the number of artifacts you control.

−7: You get an emblem with „At the beginning of combat on your turn, target artifact you control becomes an artifact creature with base power and toughness 5/5.”

Tezzeret's Touch

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5 oprócz swoich innych typów.

When enchanted artifact is put into a graveyard, return that card to its owner’s hand.

Weldfast Engineer

At the beginning of combat on your turn, target artifact creature you control gets +2/+0 until end of turn.

Winding Constrictor

If one or more counters would be put on an artifact or creature you control, that many plus one of each of those kinds of counters are put on that permanent instead.

If you would get one or more counters, you get that many plus one of each of those kinds of counters instead.

Aegis Automaton

{4}{W}: Return another target creature you control to its owner’s hand.

Aethersphere Harvester

Latanie

When Aethersphere Harvester enters the battlefield, you get {E}{E} (two energy counters).

Pay {E}: Aethersphere Harvester gains lifelink until end of turn.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Augmenting Automaton

{1}{B}: Augmenting Automaton gets +1/+1 until end of turn.

Barricade Breaker

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Cogwork Assembler

{7}: Create a token that’s a copy of target artifact. That token gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Consulate Dreadnought

Załoga 6 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 6: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Consulate Turret

{T}: You get {E} (an energy counter).

{T}, Pay {E}{E}{E}: Consulate Turret deals 2 damage to target player or planeswalker.

Crackdown Construct

Whenever you activate an ability of an artifact or creature that isn’t a mana ability, Crackdown Construct gets +1/+1 until end of turn.

Daredevil Dragster

At end of combat, if Daredevil Dragster attacked or blocked this combat, put a velocity counter on it. Then if it has two or more velocity counters on it, sacrifice it and draw two cards.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Filigree Crawler

When Filigree Crawler dies, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Foundry Assembler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Gonti's Aether Heart

Whenever Gonti’s Aether Heart or another artifact enters the battlefield under your control, you get {E}{E} (two energy counters).

Pay {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}, Exile Gonti’s Aether Heart: Take an extra turn after this one.

Heart of Kiran

Latanie, czujność

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

You may remove a loyalty counter from a planeswalker you control rather than pay Heart of Kiran’s crew cost.

Hope of Ghirapur

Latanie

Sacrifice Hope of Ghirapur: Until your next turn, target player who was dealt combat damage by Hope of Ghirapur this turn can’t cast noncreature spells.

Implement of Combustion

{R}, Sacrifice Implement of Combustion: It deals 1 damage to target player or planeswalker.

When Implement of Combustion is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Implement of Examination

{U}, Sacrifice Implement of Examination: Draw a card.

When Implement of Examination is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Implement of Ferocity

{G}, Sacrifice Implement of Ferocity: Put a +1/+1 counter on target creature. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

When Implement of Ferocity is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Implement of Improvement

{W}, Sacrifice Implement of Improvement: You gain 2 life.

When Implement of Improvement is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Implement of Malice

{B}, Sacrifice Implement of Malice: Target player discards a card. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

When Implement of Malice is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Inspiring Statuary

Nonartifact spells you cast have improvise. (Your artifacts can help cast those spells. Each artifact you tap after you’re done activating mana abilities pays for {1}.)

Irontread Crusher

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Whenever you cast a creature spell, you may pay {G}. If you do, draw a card.

Merchant's Dockhand

{3}{U}, {T}, Tap X untapped artifacts you control: Look at the top X cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Metallic Mimic

As Metallic Mimic enters the battlefield, choose a creature type.

Metallic Mimic is the chosen type in addition to its other types.

Each other creature you control of the chosen type enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it.

Mobile Garrison

Whenever Mobile Garrison attacks, untap another target artifact or creature you control.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Night Market Guard

Night Market Guard can block an additional creature each combat.

Ornithopter

Latanie

Pacification Array

{2}, {T}: Tap target artifact or creature.

Paradox Engine

Whenever you cast a spell, untap all nonland permanents you control.

Peacewalker Colossus

{1}{W}: Another target Vehicle you control becomes an artifact creature until end of turn.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Planar Bridge

{8}, {T}: Search your library for a permanent card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Prizefighter Construct

Renegade Map

Renegade Map enters the battlefield tapped.

{T}, Sacrifice Renegade Map: Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Reservoir Walker

When Reservoir Walker enters the battlefield, you gain 3 life and get {E}{E}{E} (three energy counters).

Scrap Trawler

Whenever Scrap Trawler or another artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, return to your hand target artifact card in your graveyard with lesser converted mana cost.

Servo Schematic

When Servo Schematic enters the battlefield or is put into a graveyard from the battlefield, create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

Treasure Keeper

When Treasure Keeper dies, reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card with converted mana cost 3 or less. You may cast that card without paying its mana cost. Put all revealed cards not cast this way on the bottom of your library in a random order.

Universal Solvent

{7}, {T}, Sacrifice Universal Solvent: Destroy target permanent.

Untethered Express

Tratowanie

Whenever Untethered Express attacks, put a +1/+1 counter on it.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Verdant Automaton

{3}{G}: Put a +1/+1 counter on Verdant Automaton.

Walking Ballista

Walking Ballista enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

{4}: Put a +1/+1 counter on Walking Ballista.

Remove a +1/+1 counter from Walking Ballista: It deals 1 damage to any target.

Watchful Automaton

{2}{U}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Welder Automaton

{3}{R}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi 1 obrażenie.

Spire of Industry

{T}: Weź {C}.

{T}, Pay 1 life: Add one mana of any color. Activate this ability only if you control an artifact.

Ajani, Valiant Protector

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

+1: Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

−11: Put X +1/+1 counters on target creature, where X is your life total. That creature gains trample until end of turn.

Inspiring Roar

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ajani's Comrade

Tratowanie

At the beginning of combat on your turn, if you control an Ajani planeswalker, put a +1/+1 counter on Ajani’s Comrade.

Ajani's Aid

When Ajani’s Aid enters the battlefield, you may search your library and/or graveyard for a card named Ajani, Valiant Protector, reveal it, and put it into your hand. If you search your library this way, shuffle it.

Sacrifice Ajani’s Aid: Prevent all combat damage a creature of your choice would deal this turn.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Tezzeret, Master of Metal

+1: Reveal cards from the top of your library until you reveal an artifact card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

−3: Target opponent loses life equal to the number of artifacts you control.

−8: Gain control of all artifacts and creatures target opponent controls.

Tezzeret's Betrayal

Destroy target creature. You may search your library and/or graveyard for a card named Tezzeret, Master of Metal, reveal it, and put it into your hand. If you search your library this way, shuffle it.

Pendulum of Patterns

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, zyskaj 3 życia.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Tezzeret's Simulacrum

{T}: Target opponent loses 1 life. If you control a Tezzeret planeswalker, that player loses 3 life instead.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.