Aether Revolt

Aerial Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony byt jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Aeronaut Admiral

Latanie

Pojazdy pod twoim władaniem mają latanie.

Aether Inspector

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aethergeode Miner

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Wygnaj tego stwora, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Airdrop Aeronauts

Latanie

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zyskaj 5 żyć.

Alley Evasion

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2 .

  • Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Audacious Infiltrator

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

Bastion Enforcer

Call for Unity

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, umieść znacznik jedności na tym uroku.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik jedności na tym uroku.

Caught in the Brights

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy Pojazd pod twoim władaniem zaatakuje, wygnaj zauroczonego stwora.

Consulate Crackdown

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie artefakty pod władaniem przeciwników dopóki nie opuści on pola bitwy.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Countless Gears Renegade

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Dawnfeather Eagle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Deadeye Harpooner

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zniszcz wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika.

Decommission

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Rewolta — Jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zyskaj 3 życia.

Deft Dismissal

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jednym, dwoma lub trzema wskazanymi atakującymi lub blokującymi stworami.

Exquisite Archangel

Latanie

Jeśli miałbyś przegrać grę, zamiast tego wygnaj tego stwora, a liczba twoich żyć otrzymuje wartość początkową.

Felidar Guardian

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać inny wskazany byt pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ghirapur Osprey

Latanie

Restoration Specialist

{W}, poświęć tego stwora: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę artefaktu oraz co najwyżej jedną wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Solemn Recruit

Podwójny cios

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Sram, Senior Edificer

Ilekroć rzucisz czar Aury, Wyposażenia lub Pojazdu, dobierz kartę.

Sram's Expertise

Stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Możesz rzucić czar o wartości many 3 lub mniejszej z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Thopter Arrest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Aether Swooper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aethertide Whale

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E}{E}{E}{E} (sześć znaczników energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Baral, Chief of Compliance

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć czar lub zdolność pod twoim władaniem skontruje czar, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Baral's Expertise

Przywróć co najwyżej trzy wskazane artefakty i/lub stwory do rąk właścicieli.

Możesz rzucić czar o skrócie many 4 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Bastion Inventor

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Disallow

Skontruj wskazany czar, zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Dispersal Technician

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazany artefakt do ręki właściciela.

Efficient Construction

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Hinterland Drake

Latanie

Ten stwór nie może blokować artefaktowych stworów.

Ice Over

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Illusionist's Stratagem

Wygnaj co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dobierz kartę.

Leave in the Dust

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Mechanized Production

Zaurocz artefakt pod twoim władaniem

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton będący kopią zauroczonego artefaktu. Następnie jeśli władasz co najmniej ośmioma artefaktami mającymi tę samą nazwę, wygrywasz grę.

Metallic Rebuke

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Negate

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Quicksmith Spy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem zyskuje „{T}: Dobierz kartę” dopóki władasz niniejszym stworem.

Reverse Engineer

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Salvage Scuttler

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przywróć artefakt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Shielded Aether Thief

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór zablokuje, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}: Dobierz kartę.

Shipwreck Moray

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

Zapłać {E}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Skyship Plunderer

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, za każdy rodzaj znacznika na wskazanym permanencie lub graczu, umieść tam kolejny znacznik owego rodzaju.

Take into Custody

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Trophy Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 3, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Whir of Invention

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wind-Kin Raiders

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

Aether Poisoner

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Alley Strangler

Złowrogość

Battle at the Bridge

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X. Zyskaj X żyć.

Cruel Finality

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę swojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie swojej biblioteki.)

Daring Demolition

Zniszcz wskazanego stwora lub Pojazd.

Defiant Salvager

Poświęć artefakt lub stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fatal Push

Zniszcz wskazanego stwora, jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy 2.

Rewolta — Jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zamiast tego zniszcz owego stwora jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy 4.

Fen Hauler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

Foundry Hornet

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz stworem mającym znacznik +1/+1, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Fourth Bridge Prowler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Gifted Aetherborn

Dotyk śmierci, więź życia

Glint-Sleeve Siphoner

Złowrogość

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub atakuje, przyjmij {E} (znacznik energii).

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę i strać 1 życie.

Gonti's Machinations

Ilekroć stracisz życia po raz pierwszy w danej turze, przyjmij {E}. (Dostajesz znacznik energii. Obrażenia powodują utratę żyć.)

Zapłać {E}{E}, poświęć ten urok: Każdy przeciwnik traci po 3 życia. Zyskaj tyle żyć, ile ich stracono w ten sposób.

Herald of Anguish

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

{1}{B}, poświęć artefakt: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Ironclad Revolutionary

Kidy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, umieść na tym stworze dwa znaczniki +1/+1 i każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Midnight Entourage

Inni Eterodni pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Eterodny pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Night Market Aeronaut

Latanie

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Perilous Predicament

Każdy przeciwnik poświęca artefaktowego stwora oraz nieartefaktowego stwora.

Renegade's Getaway

Wskazany byt zyskuje niezniszczalność do końca tury. Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą bytu z niezniszczalnością, a jeśli to stwór, to nie może zostać zniszczony przez obrażenia.)

Resourceful Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli władasz artefaktem, dobierz kartę.

Secret Salvage

Wygnaj wskazaną nie-lądową kartę z twojego cmentarza. Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart o takiej samej nazwie jak owa karta, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sly Requisitioner

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ilekroć nieżetonowy artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Vengeful Rebel

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -3/-3.

Yahenni, Undying Partisan

Pośpiech

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Poświęć innego stwora: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Yahenni's Expertise

Wszystkie stwory dostają do końca tury -3/-3.

Możesz rzucić czar o wartości many 3 lub mniejszej z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Aether Chaser

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Chandra's Revolution

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Przekręć wskazany ląd. Ów ląd nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Embraal Gear-Smasher

{T}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Enraged Giant

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Tratowanie, pośpiech

Freejam Regent

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

{1}{R}: Ten stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Frontline Rebel

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Gremlin Infestation

Zaurocz artefakt

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje władcy zauroczonego artefaktu 2 obrażenia.

Kiedy zauroczony artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu, stwórz żeton czerwonego stwora Gremlin 2/2.

Hungry Flames

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Indomitable Creativity

Zniszcz X wskazanych artefaktów i/lub stworów. Za każdy byt zniszczony w ten sposób, jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę artefaktu lub stwora i wygania ową kartę. Owi gracze umieszczają owe wygnane karty na polu bitwy, po czym tasują.

Invigorated Rampage

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór dostaje od końca tury +4/+0 oraz tratowanie.

  • Każdy z dwóch wskazanych stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz tratowanie.

Kari Zev, Skyship Raider

Pierwszy cios, złowrogość

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego legendarnego stwora Małpa 2/1 o nazwie Ragavan. Wygnaj ów żeton na koniec potyczki.

Kari Zev's Expertise

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem lub Pojazdem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Możesz rzucić czar o skrócie many 2 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Lathnu Sailback

Lightning Runner

Podwójny cios, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii), po czym możesz zapłacić {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}. Jeśli zapłacisz, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem i po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Pia's Revolution

Ilekroć nieżetonowy artefakt zostanie umieszczony w twoim cmentarzu z pola bitwy, przywróć ową kartę do twojej ręki, chyba że wskazany przeciwnik zdecyduje się otrzymać 3 obrażenia od tego uroku.

Precise Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Quicksmith Rebel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem zyskuje „{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia” na czas twojego władania niniejszym stworem.

Ravenous Intruder

Poświęć artefakt: Ten stwór dostaje od końca tury +2/+2.

Reckless Racer

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Release the Gremlins

Zniszcz X wskazanych artefaktów. Stwórz X żetonów czerwonego stwora Gremlin 2/2.

Scrapper Champion

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Siege Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony byt jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios.

Sweatworks Brawler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Złowrogość

Wrangle

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o sile 4 lub mniejszej. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Aether Herder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aetherstream Leopard

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E} (znacznik energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+0.

Aetherwind Basker

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przyjmij {E} (znacznik energii) za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zapłać {E}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Aid from the Cowl

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, możesz umieścić ją na polu bitwy. W przeciwnym razie możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.

Druid of the Cowl

{T}: Weź {G}.

Greenbelt Rampager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zapłać {E}{E} (dwa znaczniki energii). Jeśli nie możesz, przywróć tego stwora do ręki właściciela i przyjmij {E}.

Greenwheel Liberator

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Heroic Intervention

Do końca tury byty pod twoim władaniem zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Hidden Herbalists

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, weź {G}{G}.

Highspire Infusion

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Lifecraft Awakening

Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym artefakcie pod twoim władaniem. Jeśli nie jest stworem lub Pojazdem, staje się artefaktowym stworem Konstrukt 0/0.

Lifecraft Cavalry

Tratowanie

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Lifecrafter's Gift

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze mającym znacznik +1/+1 pod twoim władaniem.

Maulfist Revolutionary

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego rodzaju znacznika na wskazanym permanencie lub graczu, umieść tam kolejny znacznik owego rodzaju.

Monstrous Onslaught

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem podczas rzucania tego czaru.

Narnam Renegade

Dotyk śmierci

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Natural Obsolescence

Umieść wskazany artefakt na spodzie biblioteki właściciela.

Peema Aether-Seer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dostajesz tyle {E} (znaczników energii), ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

Zapłać {E}{E}{E}: Wskazany stwór blokuje w tej turze, jeśli może.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Ridgescale Tusker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Rishkar, Peema Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający jakiś znacznik ma „{T}: Weź {G}.”

Rishkar's Expertise

Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

Możesz rzucić czar o skrócie many 5 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Scrounging Bandar

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na innego wskazanego stwora.

Silkweaver Elite

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, dobierz kartę.

Unbridled Growth

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Poświęć ten urok: Dobierz kartę.

Ajani Unyielding

+2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty nie-lądowych bytów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–2: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

–9: Umieść pięć znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz pięć znaczników lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

Dark Intimations

Każdy przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca, po czym odrzuca kartę. Przywróć kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym dobierz kartę.

Kiedy rzucisz czar wędrowca typu Bolas, wygnaj niniejszą kartę z twojego cmentarza. Ów wędrowiec wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik lojalności.

Hidden Stockpile

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{1}, poświęć stwora: Wróż 1.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Oath of Ajani

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Rzucanie czarów wędrowców kosztuj cię o {1} mniej.

Outland Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Renegade Rallier

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Renegade Wheelsmith

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Rogue Refiner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Spire Patrol

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w kroku odkręcania jego władcy.

Tezzeret the Schemer

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu o nazwie Ogniwo Eterium mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

–2: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5.”

Tezzeret's Touch

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5 oprócz swoich innych typów.

Kiedy zauroczony artefakt zostanie umieszczony w cmentarzy, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Weldfast Engineer

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Winding Constrictor

Jeśli jeden lub więcej znaczników miałoby zostać umieszczonych na artefakcie lub stworze pod twoim władaniem, zamiast tego z każdego rodzaju owych znaczników umieść tam o jeden więcej.

Jeśli miałbyś dostać jeden lub więcej znaczników, zamiast tego z każdego rodzaju owych znaczników dostajesz o jeden więcej.

Aegis Automaton

{4}{W}: Przywróć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Aethersphere Harvester

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}: Ten byt dostaje więź życia do końca tury.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Augmenting Automaton

{1}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Barricade Breaker

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Cogwork Assembler

{7}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Consulate Dreadnought

Załoga 6 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 6: Ten Pojazd staje się artefaktowym stworem do końca tury.)

Consulate Turret

{T}: Przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}: Ten artefakt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Crackdown Construct

Ilekroć aktywujesz zdolność artefaktu lub stwora nie będącą zdolnością dającą manę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Daredevil Dragster

Na koniec potyczki, jeśli ten stwór zaatakował lub zablokował w tej potyczce, umieść na nim znacznik prędkości. Następnie jeśli ma co najmniej dwa znaczniki prędkości, poświęć go i dobierz dwie karty.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Filigree Crawler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Foundry Assembler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Gonti's Aether Heart

Ilekroć ten lub inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}, wygnaj ten artefakt: Weź dodatkową turę po obecnej.

Heart of Kiran

Latanie, czujność

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Możesz usunąć znacznik lojalności z wędrowca pod twoim władaniem zamiast płacić koszt załogi tego artefaktu.

Hope of Ghirapur

Latanie

Poświęć tego stwora: Do twojej następnej tury wskazany gracz, który otrzymał obrażenia bojowe od tego stwora w tej turze, nie może rzucać nie-stworowych czarów.

Implement of Combustion

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Examination

{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Ferocity

{G}, poświęć ten artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Improvement

{W}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 2 życia.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Malice

{B}, poświęć ten artefakt: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Inspiring Statuary

Rzucane przez ciebie nieartefaktowe czary mają improwizację. (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu owych czarów. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Irontread Crusher

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Merchant's Dockhand

{3}{U}, {T}, przekręć X nieprzekręconych artefaktów pod twoim władaniem: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Metallic Mimic

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ten stwór jest dodatkowo wybranego typu oprócz swoich innych typów.

Każdy inny stwór pod twoim władaniem będący wybranego typu wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Mobile Garrison

Ilekroć ten pojazd zaatakuje, odkręć inny wskazany artefakt lub stwora pod twoim władaniem.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Night Market Guard

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

Ornithopter

Latanie

Pacification Array

{2}, {T}: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Paradox Engine

Ilekroć rzucisz czar, odkręć wszystkie nie-lądowe byty pod twoim władaniem.

Peacewalker Colossus

{1}{W}: Inny wskazany Pojazd pod twoim władaniem staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Planar Bridge

{8}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Prizefighter Construct

Renegade Map

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Reservoir Walker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia i przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Servo Schematic

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Treasure Keeper

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nie-lądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wszystkie ujawnione i nie rzucone w ten sposób karty losowo na spodzie twojej biblioteki.

Universal Solvent

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Untethered Express

Tratowanie

Ilekroć ten pojazd zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Verdant Automaton

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Walking Ballista

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{4}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Watchful Automaton

{2}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Welder Automaton

{3}{R}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Spire of Industry

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz artefaktem.

Ajani, Valiant Protector

+2: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

+1: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–11: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest liczbą twoich żyć. Ów stwór zyskuje tratowanie do końca tury.

Inspiring Roar

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ajani's Comrade

Tratowanie

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz wędrowcem o typie Ajani, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Ajani's Aid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Ajani, Valiant Protector, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Poświęć ten urok: Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mógłby otrzymać wybrany stwór w tej turze.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Tezzeret, Master of Metal

+1: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę artefaktu. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

–3: Wskazany przeciwnik traci tyle żyć, iloma artefaktami władasz.

–8: Zyskaj władanie nad wszystkimi artefaktami i stworami pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Tezzeret's Betrayal

Zniszcz wskazanego stwora. Możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzu kartę o nazwie Tezzeret, Master of Metal, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Pendulum of Patterns

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Tezzeret's Simulacrum

{T}: Wskazany przeciwnik traci 1 życie. Jeśli władasz wędrowcem o typie Tezzeret, ów gracz zamiast tego traci 3 życia.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.