Zendikar

Armament Master

Inne stwory typu Kor pod twoim władaniem dostają +2/+2 za każde Wyposażenie dołączone do tego stwora.

Arrow Volley Trap

Jeśli atakują co najmniej cztery stwory, możesz zapłacić {1}{W} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Arrow Volley Trap deals 5 damage divided as you choose among any number of target attacking creatures.

Bold Defense

Kicker {3}{W} (You may pay an additional {3}{W} as you cast this spell.)

Creatures you control get +1/+1 until end of turn. If this spell was kicked, instead creatures you control get +2/+2 and gain first strike until end of turn.

Brave the Elements

Wybierz kolor. Białe stwory pod twoim władaniem zyskują ochronę przed owym kolorem do końca tury.

Caravan Hurda

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Celestial Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, podwój liczbę żyć jego władcy.

Cliff Threader

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Conqueror's Pledge

Kicker {6} (You may pay an additional {6} as you cast this spell.)

Create six 1/1 white Kor Soldier creature tokens. If this spell was kicked, create twelve of those tokens instead.

Day of Judgment

Zniszcz wszystkie stwory.

Devout Lightcaster

Ochrona przed czarnym

When Devout Lightcaster enters the battlefield, exile target black permanent.

Emeria Angel

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Felidar Sovereign

Czujność, więź życia

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej 40 żyć, wygrywasz grę.

Iona, Shield of Emeria

Latanie

Umieszczając tę kartę na polu bitwy, wybierz kolor.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranym kolorze.

Journey to Nowhere

When Journey to Nowhere enters the battlefield, exile target creature.

When Journey to Nowhere leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Kabira Evangel

Whenever Kabira Evangel or another Ally enters the battlefield under your control, you may choose a color. If you do, Allies you control gain protection from the chosen color until end of turn.

Kazandu Blademaster

Pierwszy cios, czujność

Whenever Kazandu Blademaster or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Kazandu Blademaster.

Kor Aeronaut

Podbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{W}.)

Latanie

When Kor Aeronaut enters the battlefield, if it was kicked, target creature gains flying until end of turn.

Kor Cartographer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Kor Duelist

O ile ten stwór jest wyposażony, ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Kor Hookmaster

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Kor Outfitter

When Kor Outfitter enters the battlefield, you may attach target Equipment you control to target creature you control.

Kor Sanctifiers

Kicker {W} (You may pay an additional {W} as you cast this spell.)

When Kor Sanctifiers enters the battlefield, if it was kicked, destroy target artifact or enchantment.

Kor Skyfisher

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Landbind Ritual

You gain 2 life for each Plains you control.

Luminarch Ascension

At the beginning of each opponent’s end step, if you didn’t lose life this turn, you may put a quest counter on Luminarch Ascension. (Damage causes loss of life.)

{1}{W}: Create a 4/4 white Angel creature token with flying. Activate only if Luminarch Ascension has four or more quest counters on it.

Makindi Shieldmate

Obronność

Whenever Makindi Shieldmate or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Makindi Shieldmate.

Narrow Escape

Return target permanent you control to its owner’s hand. You gain 4 life.

Nimbus Wings

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+2 and has flying.

Noble Vestige

Latanie

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target player or planeswalker this turn.

Ondu Cleric

Whenever Ondu Cleric or another Ally enters the battlefield under your control, you may gain life equal to the number of Allies you control.

Pillarfield Ox

Pitfall Trap

Jeśli dokładnie jeden stwór atakuje, możesz zapłacić {W} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zniszcz wskazanego atakującego stwora nie mającego latania.

Quest for the Holy Relic

Whenever you cast a creature spell, you may put a quest counter on Quest for the Holy Relic.

Remove five quest counters from Quest for the Holy Relic and sacrifice it: Search your library for an Equipment card, put it onto the battlefield, attach it to a creature you control, then shuffle.

Shepherd of the Lost

Latanie, pierwszy cios, czujność

Shieldmate's Blessing

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Steppe Lynx

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Steppe Lynx gets +2/+2 until end of turn.

Sunspring Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Sunspring Expedition.

Remove three quest counters from Sunspring Expedition and sacrifice it: You gain 8 life.

Windborne Charge

Two target creatures you control each get +2/+2 and gain flying until end of turn.

World Queller

At the beginning of your upkeep, you may choose a card type. If you do, each player sacrifices a permanent of that type.

Aether Figment

Podbicie {3} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}.)

Aether Figment can’t be blocked.

If Aether Figment was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Archive Trap

If an opponent searched their library this turn, you may pay {0} rather than pay this spell’s mana cost.

Wskazany przeciwnik mieli trzynaście kart.

Archmage Ascension

At the beginning of each end step, if you drew two or more cards this turn, you may put a quest counter on Archmage Ascension.

As long as Archmage Ascension has six or more quest counters on it, if you would draw a card, you may instead search your library for a card, put that card into your hand, then shuffle.

Caller of Gales

{1}{U}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Cosi's Trickster

Whenever an opponent shuffles their library, you may put a +1/+1 counter on Cosi’s Trickster.

Gomazoa

Obronność, latanie

{T}: Put Gomazoa and each creature it’s blocking on top of their owners» libraries, then those players shuffle.

Hedron Crab

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli trzy karty.

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Ior Ruin Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Ior Ruin Expedition.

Remove three quest counters from Ior Ruin Expedition and sacrifice it: Draw two cards.

Kraken Hatchling

Lethargy Trap

If three or more creatures are attacking, you may pay {U} rather than pay this spell’s mana cost.

Attacking creatures get -3/-0 until end of turn.

Living Tsunami

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Living Tsunami unless you return a land you control to its owner’s hand.

Lorthos, the Tidemaker

Whenever Lorthos, the Tidemaker attacks, you may pay {8}. If you do, tap up to eight target permanents. Those permanents don’t untap during their controllers» next untap steps.

Lullmage Mentor

Whenever a spell or ability you control counters a spell, you may create a 1/1 blue Merfolk creature token.

Tap seven untapped Merfolk you control: Counter target spell.

Merfolk Seastalkers

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{2}{U}: Tap target creature without flying.

Merfolk Wayfinder

Latanie

When Merfolk Wayfinder enters the battlefield, reveal the top three cards of your library. Put all Island cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Mindbreak Trap

If an opponent cast three or more spells this turn, you may pay {0} rather than pay this spell’s mana cost.

Exile any number of target spells.

Paralyzing Grasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Quest for Ancient Secrets

Whenever a card is put into your graveyard from anywhere, you may put a quest counter on Quest for Ancient Secrets.

Remove five quest counters from Quest for Ancient Secrets and sacrifice it: Target player shuffles their graveyard into their library.

Reckless Scholar

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Create a token that’s a copy of target creature. If this spell was kicked, create five of those tokens instead.

Roil Elemental

Latanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may gain control of target creature for as long as you control Roil Elemental.

Sea Gate Loremaster

{T}: Draw a card for each Ally you control.

Seascape Aerialist

Whenever Seascape Aerialist or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Ally creatures you control gain flying until end of turn.

Shoal Serpent

Obronność

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Shoal Serpent loses defender until end of turn.

Sky Ruin Drake

Latanie

Spell Pierce

Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Lost Truths

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Latanie

When Sphinx of Lost Truths enters the battlefield, draw three cards. Then if it wasn’t kicked, discard three cards.

Spreading Seas

Zaurocz ląd

When Spreading Seas enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony ląd jest Wyspą.

Summoner's Bane

Counter target creature spell. Create a 2/2 blue Illusion creature token.

Tempest Owl

Kicker {4}{U} (You may pay an additional {4}{U} as you cast this spell.)

Latanie

When Tempest Owl enters the battlefield, if it was kicked, tap up to three target permanents.

Trapfinder's Trick

Target player reveals their hand and discards all Trap cards.

Trapmaker's Snare

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Pułapki, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Umara Raptor

Latanie

Whenever Umara Raptor or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Umara Raptor.

Welkin Tern

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Whiplash Trap

If an opponent had two or more creatures enter the battlefield under their control this turn, you may pay {U} rather than pay this spell’s mana cost.

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Windrider Eel

Latanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Windrider Eel gets +2/+2 until end of turn.

Bala Ged Thief

Whenever Bala Ged Thief or another Ally enters the battlefield under your control, target player reveals a number of cards from their hand equal to the number of Allies you control. You choose one of them. That player discards that card.

Blood Seeker

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz sprawić, że ów gracz straci 1 życie.

Blood Tribute

Kicker—Tap an untapped Vampire you control. (You may tap a Vampire you control in addition to any other costs as you cast this spell.)

Target opponent loses half their life, rounded up. If this spell was kicked, you gain life equal to the life lost this way.

Bloodchief Ascension

At the beginning of each end step, if an opponent lost 2 or more life this turn, you may put a quest counter on Bloodchief Ascension. (Damage causes loss of life.)

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, if Bloodchief Ascension has three or more quest counters on it, you may have that player lose 2 life. If you do, you gain 2 life.

Bloodghast

Ten stwór nie może blokować.

Ten stwór ma pośpiech o ile przeciwnik ma 10 żyć lub mniej.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Bog Tatters

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Crypt Ripper

Pośpiech

{B}: Crypt Ripper gets +1/+1 until end of turn.

Desecrated Earth

Destroy target land. Its controller discards a card.

Disfigure

Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Feast of Blood

Cast this spell only if you control two or more Vampires.

Destroy target creature. You gain 4 life.

Gatekeeper of Malakir

Kicker {B} (You may pay an additional {B} as you cast this spell.)

When Gatekeeper of Malakir enters the battlefield, if it was kicked, target player sacrifices a creature.

Giant Scorpion

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Grim Discovery

Wybierz jedną lub obie —

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

  • Return target land card from your graveyard to your hand.

Guul Draz Specter

Latanie

Guul Draz Specter gets +3/+3 as long as an opponent has no cards in hand.

Whenever Guul Draz Specter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Guul Draz Vampire

O ile przeciwnik ma 10 lub mniej żyć, ten stwór dostaje +2/+1 i ma zastraszanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Hagra Crocodile

Hagra Crocodile can’t block.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Hagra Crocodile gets +2/+2 until end of turn.

Hagra Diabolist

Whenever Hagra Diabolist or another Ally enters the battlefield under your control, you may have target player lose life equal to the number of Allies you control.

Halo Hunter

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

When Halo Hunter enters the battlefield, destroy target Angel.

Heartstabber Mosquito

Podbicie {2}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Latanie

When Heartstabber Mosquito enters the battlefield, if it was kicked, destroy target creature.

Hideous End

Destroy target nonblack creature. Its controller loses 2 life.

Kalitas, Bloodchief of Ghet

{B}{B}{B}, {T}: Destroy target creature. If that creature dies this way, create a black Vampire creature token. Its power is equal to that creature’s power and its toughness is equal to that creature’s toughness.

Malakir Bloodwitch

Flying, protection from white

When Malakir Bloodwitch enters the battlefield, each opponent loses life equal to the number of Vampires you control. You gain life equal to the life lost this way.

Marsh Casualties

Podbicie {3} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}.)

Creatures target player controls get -1/-1 until end of turn. If this spell was kicked, those creatures get -2/-2 until end of turn instead.

Mind Sludge

Wskazany gracz odrzuca kartę za każde Bagno pod twoim władaniem.

Mindless Null

Mindless Null can’t block unless you control a Vampire.

Mire Blight

Zaurocz stwora

When enchanted creature is dealt damage, destroy it.

Needlebite Trap

If an opponent gained life this turn, you may pay {B} rather than pay this spell’s mana cost.

Target player loses 5 life and you gain 5 life.

Nimana Sell-Sword

Whenever Nimana Sell-Sword or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Nimana Sell-Sword.

Ob Nixilis, the Fallen

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że wskazany gracz straci 3 życia. Jeśli tak zrobisz, umieść trzy znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Quest for the Gravelord

Whenever a creature dies, you may put a quest counter on Quest for the Gravelord.

Remove three quest counters from Quest for the Gravelord and sacrifice it: Create a 5/5 black Zombie Giant creature token.

Ravenous Trap

Jeśli w tej turze do cmentarza jednego przeciwnika trafiły skądkolwiek co najmniej trzy karty, możesz zapłacić {0} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Sadistic Sacrament

Kicker {7} (You may pay an additional {7} as you cast this spell.)

Search target player’s library for up to three cards, exile them, then that player shuffles. If this spell was kicked, instead search that player’s library for up to fifteen cards, exile them, then that player shuffles.

Sorin Markov

+2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

–3: Liczba żyć wskazanego przeciwnika przyjmuje wartość 10.

–7: Masz władanie nad wskazanym graczem podczas jego następnej tury.

Soul Stair Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Soul Stair Expedition.

Remove three quest counters from Soul Stair Expedition and sacrifice it: Return up to two target creature cards from your graveyard to your hand.

Surrakar Marauder

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje zastraszanie do końca tury. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Poświęć tego stwora: Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego permanentu.

Vampire Lacerator

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life unless an opponent has 10 or less life.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vampire's Bite

Podbicie {2}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Target creature gets +3/+0 until end of turn. If this spell was kicked, that creature gains lifelink until end of turn. (Damage dealt by the creature also causes its controller to gain that much life.)

Bladetusk Boar

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Burst Lightning

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Burst Lightning deals 2 damage to any target. If this spell was kicked, it deals 4 damage instead.

Chandra Ablaze

+1: Discard a card. If a red card is discarded this way, Chandra Ablaze deals 4 damage to any target.

−2: Each player discards their hand, then draws three cards.

−7: Cast any number of red instant and/or sorcery cards from your graveyard without paying their mana costs.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Electropotence

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may pay {2}{R}. If you do, that creature deals damage equal to its power to any target.

Elemental Appeal

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Create a 7/1 red Elemental creature token with trample and haste. Exile it at the beginning of the next end step. If this spell was kicked, that creature gets +7/+0 until end of turn.

Geyser Glider

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Geyser Glider gains flying until end of turn.

Goblin Bushwhacker

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

When Goblin Bushwhacker enters the battlefield, if it was kicked, creatures you control get +1/+0 and gain haste until end of turn.

Goblin Guide

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce.

Goblin Ruinblaster

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Pośpiech

When Goblin Ruinblaster enters the battlefield, if it was kicked, destroy target nonbasic land.

Goblin Shortcutter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Goblin War Paint

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma pośpiech.

Hellfire Mongrel

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has two or fewer cards in hand, Hellfire Mongrel deals 2 damage to that player.

Hellkite Charger

Latanie, pośpiech

Whenever Hellkite Charger attacks, you may pay {5}{R}{R}. If you do, untap all attacking creatures and after this phase, there is an additional combat phase.

Highland Berserker

Whenever Highland Berserker or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Ally creatures you control gain first strike until end of turn.

Inferno Trap

If you’ve been dealt damage by two or more creatures this turn, you may pay {R} rather than pay this spell’s mana cost.

Inferno Trap deals 4 damage to target creature.

Kazuul Warlord

Whenever Kazuul Warlord or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on each Ally creature you control.

Lavaball Trap

If an opponent had two or more lands enter the battlefield under their control this turn, you may pay {3}{R}{R} rather than pay this spell’s mana cost.

Destroy two target lands. Lavaball Trap deals 4 damage to each creature.

Magma Rift

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Magma Rift deals 5 damage to target creature.

Mark of Mutiny

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Umieść na nim znacznik +1/+1 i odkręć go. Ów stwór zyskuje do końca tury pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Molten Ravager

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Murasa Pyromancer

Whenever Murasa Pyromancer or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Murasa Pyromancer deal damage to target creature equal to the number of Allies you control.

Obsidian Fireheart

{1}{R}{R}: Put a blaze counter on target land without a blaze counter on it. For as long as that land has a blaze counter on it, it has „At the beginning of your upkeep, this land deals 1 damage to you.” (The land continues to burn after Obsidian Fireheart has left the battlefield.)

Plated Geopede

Pierwszy cios

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Plated Geopede gets +2/+2 until end of turn.

Punishing Fire

Punishing Fire deals 2 damage to any target.

Whenever an opponent gains life, you may pay {R}. If you do, return Punishing Fire from your graveyard to your hand.

Pyromancer Ascension

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o tej samej nazwie, co karta w twoim cmentarzu, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym uroku.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu gdy ten urok ma co najmniej dwa znaczniki wyprawy, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Quest for Pure Flame

Whenever a source you control deals damage to an opponent, you may put a quest counter on Quest for Pure Flame.

Remove four quest counters from Quest for Pure Flame and sacrifice it: If any source you control would deal damage to a permanent or player this turn, it deals double that damage to that permanent or player instead.

Ruinous Minotaur

Whenever Ruinous Minotaur deals damage to an opponent, sacrifice a land.

Runeflare Trap

If an opponent drew three or more cards this turn, you may pay {R} rather than pay this spell’s mana cost.

Runeflare Trap deals damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Seismic Shudder

Seismic Shudder deals 1 damage to each creature without flying.

Shatterskull Giant

Slaughter Cry

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przez stworami bez pierwszego ciosu.)

Spire Barrage

Spire Barrage deals damage to any target equal to the number of Mountains you control.

Torch Slinger

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

When Torch Slinger enters the battlefield, if it was kicked, it deals 2 damage to target creature.

Tuktuk Grunts

Pośpiech

Whenever Tuktuk Grunts or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Tuktuk Grunts.

Unstable Footing

Podbicie {3}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}{R}.)

Damage can’t be prevented this turn. If this spell was kicked, it deals 5 damage to target player or planeswalker.

Warren Instigator

Podwójny cios

Whenever Warren Instigator deals damage to an opponent, you may put a Goblin creature card from your hand onto the battlefield.

Zektar Shrine Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Zektar Shrine Expedition.

Remove three quest counters from Zektar Shrine Expedition and sacrifice it: Create a 7/1 red Elemental creature token with trample and haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Baloth Cage Trap

Jeśli przeciwnik umieścił artefakt na polu bitwy w tej turze, możesz zapłacić {1}{G} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +4/+4 oraz tratowanie.

Beast Hunt

Reveal the top three cards of your library. Put all creature cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard.

Beastmaster Ascension

Whenever a creature you control attacks, you may put a quest counter on Beastmaster Ascension.

As long as Beastmaster Ascension has seven or more quest counters on it, creatures you control get +5/+5.

Cobra Trap

If a noncreature permanent under your control was destroyed this turn by a spell or ability an opponent controlled, you may pay {G} rather than pay this spell’s mana cost.

Create four 1/1 green Snake creature tokens.

Frontier Guide

{3}{G}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Gigantiform

Kicker {4}

Zaurocz stwora

Enchanted creature has base power and toughness 8/8 and has trample.

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Gigantiform, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Grazing Gladehart

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać 2 życia.

Greenweaver Druid

{T}: Weź {G}{G}.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Joraga Bard

Whenever Joraga Bard or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Ally creatures you control gain vigilance until end of turn.

Khalni Heart Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Khalni Heart Expedition.

Usuń trzy znaczniki wprawy z tego uroku i poświęć go: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lotus Cobra

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, weź jedną manę dowolnego koloru.

Mold Shambler

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

When Mold Shambler enters the battlefield, if it was kicked, destroy target noncreature permanent.

Nissa Revane

+1: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Nissa’s Chosen, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

+1: You gain 2 life for each Elf you control.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart stworów typu Elf, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nissa's Chosen

If Nissa’s Chosen would die, put it on the bottom of its owner’s library instead.

Oracle of Mul Daya

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Oran-Rief Recluse

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

When Oran-Rief Recluse enters the battlefield, if it was kicked, destroy target creature with flying.

Oran-Rief Survivalist

Whenever Oran-Rief Survivalist or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Oran-Rief Survivalist.

Predatory Urge

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals damage equal to its power to target creature. That creature deals damage equal to its power to this creature.”

Primal Bellow

Target creature gets +1/+1 until end of turn for each Forest you control.

Quest for the Gemblades

Whenever a creature you control deals combat damage to a creature, you may put a quest counter on Quest for the Gemblades.

Remove a quest counter from Quest for the Gemblades and sacrifice it: Put four +1/+1 counters on target creature.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Relic Crush

Destroy target artifact or enchantment and up to one other target artifact or enchantment.

River Boa

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Savage Silhouette

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has „{1}{G}: Regenerate this creature.”

Scute Mob

At the beginning of your upkeep, if you control five or more lands, put four +1/+1 counters on Scute Mob.

Scythe Tiger

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

When Scythe Tiger enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice a land.

Summoning Trap

Jeśli rzucony przez ciebie w tej turze czar stwora został skontrowany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {0} zamiast płacić koszt many niniejszego czaru.

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora spośród nich na polu bitwy. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Tajuru Archer

Whenever Tajuru Archer or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Tajuru Archer deal damage to target creature with flying equal to the number of Allies you control.

Tanglesap

Prevent all combat damage that would be dealt this turn by creatures without trample.

Terra Stomper

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Territorial Baloth

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Timbermaw Larva

Whenever Timbermaw Larva attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each Forest you control.

Turntimber Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target creature block Turntimber Basilisk this turn if able.

Turntimber Ranger

Whenever Turntimber Ranger or another Ally enters the battlefield under your control, you may create a 2/2 green Wolf creature token. If you do, put a +1/+1 counter on Turntimber Ranger.

Vastwood Gorger

Vines of Vastwood

Kicker {G} (You may pay an additional {G} as you cast this spell.)

Target creature can’t be the target of spells or abilities your opponents control this turn. If this spell was kicked, that creature gets +4/+4 until end of turn.

Zendikar Farguide

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Adventuring Gear

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wyposażony stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Blade of the Bloodchief

Whenever a creature dies, put a +1/+1 counter on equipped creature. If equipped creature is a Vampire, put two +1/+1 counters on it instead.

Wyposaż {1}

Blazing Torch

Wyposażony stwór nie może być blokowany przez Wampiry i Zombi.

Wyposażony stwór ma „{T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Carnage Altar

{3}, Sacrifice a creature: Draw a card.

Eldrazi Monument

Creatures you control get +1/+1 and have flying and indestructible.

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. If you can’t, sacrifice Eldrazi Monument.

Eternity Vessel

Eternity Vessel enters the battlefield with X charge counters on it, where X is your life total.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have your life total become the number of charge counters on Eternity Vessel.

Expedition Map

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Explorer's Scope

Whenever equipped creature attacks, look at the top card of your library. If it’s a land card, you may put it onto the battlefield tapped.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Grappling Hook

Equipped creature has double strike.

Whenever equipped creature attacks, you may have target creature block it this turn if able.

Wyposaż {4}

Hedron Scrabbler

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Hedron Scrabbler gets +1/+1 until end of turn.

Khalni Gem

When Khalni Gem enters the battlefield, return two lands you control to their owner’s hand.

{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.

Spidersilk Net

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Stonework Puma

Trailblazer's Boots

Equipped creature has nonbasic landwalk. (It can’t be blocked as long as defending player controls a nonbasic land.)

Wyposaż {2}

Trusty Machete

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2}

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arid Mesa

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Równiny, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Crypt of Agadeem

Crypt of Agadeem enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{2}, {T}: Add {B} for each black creature card in your graveyard.

Emeria, the Sky Ruin

Emeria, the Sky Ruin enters the battlefield tapped.

At the beginning of your upkeep, if you control seven or more Plains, you may return target creature card from your graveyard to the battlefield.

{T}: Weź {W}.

Graypelt Refuge

Graypelt Refuge enters the battlefield tapped.

When Graypelt Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kabira Crossroads

Kabira Crossroads enters the battlefield tapped.

When Kabira Crossroads enters the battlefield, you gain 2 life.

{T}: Weź {W}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Magosi, the Waterveil

Magosi, the Waterveil enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{U}, {T}: Put an eon counter on Magosi, the Waterveil. Skip your next turn.

{T}, Remove an eon counter from Magosi, the Waterveil and return it to its owner’s hand: Take an extra turn after this one.

Marsh Flats

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Bagna, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Misty Rainforest

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Wyspy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Piranha Marsh

Piranha Marsh enters the battlefield tapped.

When Piranha Marsh enters the battlefield, target player loses 1 life.

{T}: Weź {B}.

Scalding Tarn

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sejiri Refuge

Sejiri Refuge enters the battlefield tapped.

When Sejiri Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Soaring Seacliff

Soaring Seacliff enters the battlefield tapped.

When Soaring Seacliff enters the battlefield, target creature gains flying until end of turn.

{T}: Weź {U}.

Teetering Peaks

Teetering Peaks enters the battlefield tapped.

When Teetering Peaks enters the battlefield, target creature gets +2/+0 until end of turn.

{T}: Weź {R}.

Turntimber Grove

Turntimber Grove enters the battlefield tapped.

When Turntimber Grove enters the battlefield, target creature gets +1/+1 until end of turn.

{T}: Weź {G}.

Valakut, the Molten Pinnacle

Valakut, the Molten Pinnacle enters the battlefield tapped.

Whenever a Mountain enters the battlefield under your control, if you control at least five other Mountains, you may have Valakut, the Molten Pinnacle deal 3 damage to any target.

{T}: Weź {R}.

Verdant Catacombs

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)