Worldwake

Admonition Angel

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz wygnać wskazany nielądowy byt inny niż niniejszy stwór.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wszystkie karty nim wygnane na pole bitwy pod władaniem ich władców.

Apex Hawks

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Archon of Redemption

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór mający latanie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać życia równe sile owego stwora.

Battle Hurda

Pierwszy cios

Fledgling Griffin

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Guardian Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest białym stworem Ściana 2/6 z obronnością. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Hada Freeblade

Kiedy ten byt albo inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

Iona's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Join the Ranks

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur Sojusznik 1/1.

Kitesail Apprentice

O ile ten stwór jest wyposażony, dostaje on +1/+1 i ma latanie.

Kor Firewalker

Ochrona przed czerwonym

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Lightkeeper of Emeria

Wielopodbicie {W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {W}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każde podbicie go.

Loam Lion

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile władasz Lasem.

Marsh Threader

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą podbić tego uroku.

Perimeter Captain

Obronność

Ilekroć zablokuje stwór pod twoim władaniem mający obronność, możesz zyskać 2 życia.

Refraction Trap

Jeśli przeciwnik rzucił w tej turze czerwony czar sztuczki lub obrzędu, możesz zapłacić {W} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie w tej turze miałoby zadać tobie i/lub bytom pod twoim władaniem wybrane przez ciebie źródło. Jeśli obrażenia zostaną zażegnane w ten sposób, ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń.

Rest for the Weary

Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, ów gracz zamiast tego zyskuje 8 żyć.

Ruin Ghost

{W}, {T}: Wygnaj wskazany ląd pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Stoneforge Mystic

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasuj.

{1}{W}, {T}: Możesz umieścić kartę Wyposażenia z twojej ręki na polu bitwy.

Talus Paladin

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zdecydować, że Sojusznicy pod twoim władaniem do końca tury zyskają więź życia i możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

Terra Eternal

Wszystkie lądy mają niezniszczalność.

Veteran's Reflexes

Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury. Odkręć go.

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem oraz wskazany byt poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Calcite Snapper

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz do końca tury zamienić siłę z wytrzymałością tego stwora.

Dispel

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Enclave Elite

Wielopodbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{U}.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Goliath Sphinx

Latanie

Halimar Excavator

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą Sojuszników pod twoim władaniem.

Horizon Drake

Latanie, ochrona przed lądami

Jace, the Mind Sculptor

+2: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę na spodzie biblioteki owego gracza.

0: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–12: Wygnaj wszystkie karty z biblioteki wskazanego gracza, po czym ów gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki.

Jwari Shapeshifter

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora typu Sojusznik na polu bitwy.

Mysteries of the Deep

Dobierz dwie karty.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, zamiast tego dobierz trzy karty.

Permafrost Trap

Jeśli w tej turze na pole bitwy pod władaniem przeciwnika wszedł zielony stwór, możesz zapłacić {U} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Quest for Ula's Temple

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz spojrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, możesz ujawnić ją i umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli na tym bycie są co najmniej trzy znaczniki wyprawy, możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora typu Kraken, Lewiatan, Ośmiornica lub Wężownik z twojej ręki.

Sejiri Merfolk

O ile władasz Równiną, ten stwór ma pierwszy cios i wieź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia także powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Selective Memory

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę nielądowych kart, wygnaj je, po czym przetasuj.

Spell Contortion

Wielopodbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{U}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}. Dobierz kartę za każde podbicie tego czaru.

Surrakar Banisher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela.

Thada Adel, Acquisitor

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wyszukaj w bibliotece owego gracza kartę artefaktu i wygnaj ją. Następnie ów gracz tasuje. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Tideforce Elemental

{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić innego wskazanego stwora.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odkręcić tego stwora.

Treasure Hunt

Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nielądową kartę, po czym umieść wszystkie ujawnione tak karty w twojej ręce.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Vapor Snare

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że przywrócisz ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Voyager Drake

Wielopodbicie {U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {U}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, co najwyżej X wskazanych stworów zyskuje latanie do końca tury, gdzie X jest liczbą podbić niniejszego stwora.

Wind Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest niebieskim stworem Żywiołak 2/2 z lataniem. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

Nie możesz wygrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą przegrać gry.

Agadeem Occultist

{T}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem jeśli jej skrót many jest mniejszy lub równy liczbie Sojuszników pod twoim władaniem.

Anowon, the Ruin Sage

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz poświęca stwora bez typu Wampir.

Bloodhusk Ritualist

Wielopodbicie {B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {B}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca tyle kart, ile razy został podibty.

Bojuka Brigand

Ten stwór nie może blokować.

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

Brink of Disaster

Zaurocz stwora lub ląd

Kiedy zauroczony byt zostanie przekręcony, zniszcz go.

Butcher of Malakir

Latanie

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Caustic Crawler

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zdecydować, że wskazany stwór dostanie do końca tury -1/-1.

Corrupted Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest czarnym stworem Szlam 3/3. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Dead Reckoning

Możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, ten byt zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe sile owej karty.

Death's Shadow

Ten stwór dostaje -X/-X, gdzie X to liczba twoich żyć.

Jagwasp Swarm

Latanie

Kalastria Highborn

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Wampir pod twoim władaniem, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Mire's Toll

Wskazany gracz ujawnia tyle kart ze swojej ręki, iloma Bagnami władasz. Wybierz jedną z nich. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Nemesis Trap

Jeśli atakuje biały stwór, możesz zapłacić {B}{B} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wygnaj wskazanego atakującego stwora. Stwórz żeton będący kopią owego stwora. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Pulse Tracker

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Quag Vampires

Wielopodbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{B}.)

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Quest for the Nihil Stone

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce a ten byt ma co najmniej dwa znaczniki wyprawy, możesz zdecydować, że ów gracz straci 5 żyć.

Ruthless Cullblade

Ten stwór dostaje +2/+1 o ile przeciwnik ma co najwyżej 10 żyć.

Scrib Nibblers

{T}: Wygnaj wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Jeśli to karta lądu, zyskaj 1 życie.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odkręcić ten byt.

Shoreline Salvager

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli władasz Wyspą, możesz dobrać kartę.

Smother

Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym. Nie może regenerować.

Tomb Hex

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Urge to Feed

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury. Możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych Wampirów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych Wampirów.

Akoum Battlesinger

Pośpiech

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zdecydować, że Sojusznicy pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Bazaar Trader

{T}: Wskazany gracz zyskuje władanie nad wskazanym artefaktem, stworem lub lądem pod twoim władaniem.

Bull Rush

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Claws of Valakut

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 za każdą Górę pod twoim władaniem i ma pierwszy cios.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Cosi's Ravager

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten byt zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Crusher Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest czerwonym stworem Bestia 4/2 z tratowaniem. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Cunning Sparkmage

Pośpiech

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Deathforge Shaman

Wielopodbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {R}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe dwukrotnie tyle, ile razy został podbity.

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Goblin Roughrider

Grotag Thrasher

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Kazuul, Tyrant of the Cliffs

Ilekroć zaatakuje stwór pod władaniem przeciwnika, jeśli jesteś broniącym się graczem, stwórz żeton czerwonego stwora Ogr 3/3 chyba że władca owego stwora zapłaci {3}.

Mordant Dragon

Latanie

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zdecydować, że zada on wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza tyle samo obrażeń.

Quest for the Goblin Lord

Ilekroć Goblin wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić żeton wyprawy na tym bycie.

O ile ten byt ma co najmniej pięć znaczników wyprawy, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Ricochet Trap

Jeśli przeciwnik rzucił niebieski czar w tej turze, możesz zapłacić {R} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Roiling Terrain

Zniszcz wskazany ląd, po czym ten czar zadaje władcy owego lądu obrażenia równe liczbie kart lądów w cmentarzu owego gracza.

Rumbling Aftershocks

Ilekroć rzucisz podbity czar, możesz zdecydować, że ten byt zada wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie podbić owego czaru.

Searing Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenia oraz 1 obrażenie wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, zamiast tego ten czar zadaje owemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia oraz 3 obrażenia owemu stworowi.

Skitter of Lizards

Wielopodbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{R}.)

Pośpiech

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Slavering Nulls

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli władasz Bagnem, możesz zdecydować, że ów gracz odrzuci kartę.

Stone Idol Trap

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego atakującego stwora.

Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Konstrukt 6/12 z tratowaniem. Wygnaj go na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Tuktuk Scrapper

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zniszczyć wskazany artefakt. Jeśli ów artefakt trafi w ten sposób do cmentarza, ten byt zadaje władcy owego artefaktu obrażenia równe liczbie Sojuszników pod twoim władaniem.

Arbor Elf

{T}: Odkręć wskazany Las.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Bestial Menace

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1, żeton zielonego stwora Wilk 2/2 oraz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Canopy Cover

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Feral Contest

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Inny wskazany stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Grappler Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Graypelt Hunter

Tratowanie

Ilekroć ten byt lub inny Sojusznik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

Groundswell

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Harabaz Druid

{T}: Weź X many dowolnego jednego koloru, gdzie X jest liczbą Sojuszników pod twoim władaniem.

Joraga Warcaller

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Leatherback Baloth

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Omnath, Locus of Mana

Nie tracisz niewydanej many podczas końców kroków i faz.

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą niewydaną zieloną manę, jaką posiadasz.

Quest for Renewal

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zostanie przekręcony, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

O ile na tym bycie są co najmniej cztery znaczniki wyprawy, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego z graczy.

Slingbow Trap

Jeśli atakuje czarny stwór z lataniem, możesz zapłacić {G} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zniszcz wskazanego atakującego stwora z lataniem.

Snapping Creeper

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury zyskuje czujność.

Strength of the Tajuru

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazanego stwora, po czym wskaż innego stwora za każde podbicie tego czaru. Umieść X znaczników +1/+1 na każdym z nich.

Summit Apes

O ile władasz Górą, ten stwór ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Vastwood Animist

{T}: Wskazany ląd pod twoim władaniem do końca tury staje się stworem Żywiołak X/X, gdzie X jest liczbą Sojuszników pod twoim władaniem. Nadal jest lądem.

Vastwood Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest zielonym stworem Żywiołak 6/4 i nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Wolfbriar Elemental

Wielopodbicie {G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile razy został on podbity.

Novablast Wurm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zniszcz wszystkie inne stwory.

Wrexial, the Risen Deep

Podbój wysp, podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą lub Bagnem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli ów czar miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Amulet of Vigor

Ilekroć byt wejdzie przekręcony na pole bitwy i pod twoim władaniem, odkręć go.

Basilisk Collar

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci i więź życia.

Wyposaż {2}

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Hammer of Ruin

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazane Wyposażenie pod władaniem owego gracza.

Wyposaż {2}

Hedron Rover

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lodestone Golem

Rzucanie nieartefaktowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Razor Boomerang

Wyposażony stwór ma „{T}, odłącz Razor Boomerang: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie. Przywróć Razor Boomerang do ręki właściciela.”

Wyposaż {2}

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Walking Atlas

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Celestial Colonnade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{3}{W}{U}: Do końca tury ten ląd staje się biało-niebieskim stworem Żywiołak 4/4 z lataniem i czujnością. Nadal jest lądem.

Creeping Tar Pit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

{1}{U}{B}: Do końca tury ten ląd staje się czarnym stworem Żywiołak 3/2 i nie może być blokowany w tej turze. Nadal jest lądem.

Dread Statuary

{T}: Weź {C}.

{4}: Ten byt staje się do końca tury artefaktowym stworem Golem 4/2. Nadal jest lądem.

Eye of Ugin

Rzucanie bezkolorowych czarów Eldrazi kosztuje cię o {2} mniej.

{7}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Halimar Depths

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

{T}: Weź {U}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Lavaclaw Reaches

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

{1}{B}{R}: Do końca tury ten ląd staje się czarno-czerwonym stworem Żywiołak 2/2 mającym „{X}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0.” Nadal jest lądem.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Raging Ravine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

{2}{R}{G}: Do końca tury ten ląd staje się czerwono-zielonym stworem Żywiołak 3/3 mającym „Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.” Nadal jest lądem.

Sejiri Steppe

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

{T}: Weź {W}.

Smoldering Spires

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

{T}: Weź {R}.

Stirring Wildwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

{1}{G}{W}: Do końca tury ten ląd staje się zielono-białym stworem Żywiołak 3/4 z zasięgiem. Nadal jest lądem.

Tectonic Edge

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany niebazowy ląd. Aktywuj tylko jeśli przeciwnik włada co najmniej czterema lądami.