Alara Reborn

Ardent Plea

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Aven Mimeomancer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik pióra na wskazanym stworze. Jeśli tak zrobisz, ów stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 3/1 oraz latanie dopóki posiada znacznik pióra.

Ethercaste Knight

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ethersworn Shieldmage

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane w tej turze artefaktowym stworom.

Fieldmist Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Filigree Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Glassdust Hulk

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Recykling {(w/u)} ({(w/u)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meddling Mage

Umieszczając tego stwora na polu bitwy wybierz nazwę nie-lądowej karty.

Czary o wybranej nazwie nie mogą być rzucane.

Offering to Asha

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}. Zyskaj 4 życia.

Sanctum Plowbeast

Obronność

Równinocykling {2}, wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Shield of the Righteous

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma czujność.

Ilekroć wyposażony stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposaż {2}

Sovereigns of Lost Alara

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, która mogłaby zauroczyć owego stwora, umieść ją na polu bitwy dołączoną do owego stwora, po czym przetasuj.

Stormcaller's Boon

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Talon Trooper

Latanie

Unbender Tine

{T}: Odkręć inny wskazany permanent.

Wall of Denial

Obronność, latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Architects of Will

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

Recykling {(u/b)} ({(u/b)}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.)

Brainbite

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dobierz kartę.

Deny Reality

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Etherium Abomination

Odkopanie {1}{U}{B} ({1}{U}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Illusory Demon

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, poświęć tego stwora.

Jhessian Zombies

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Wyspocykling {2}, bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Kathari Remnant

Latanie

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Lich Lord of Unx

{U}{B}, {T}: Stwórz żeton czarno-niebieskiego stwora Czarodziej Zombi 1/1.

{U}{U}{B}{B}: Wskazany gracz traci X żyć i mieli X kart, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

Mask of Riddles

Wyposażony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2}

Mind Funeral

Wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni cztery karty lądów. Ów gracz umieszcza wszystkie karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu.

Mistvein Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Nemesis of Reason

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz mieli dziesięć kart.

Soul Manipulation

Wybierz jedną lub obie —

  • Skontruj wskazany czar stwora.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soulquake

Przywróć wszystkie stwory na polu bitwy oraz wszystkie karty stworów z cmentarzy do rąk ich właścicieli.

Time Sieve

{T}, poświęć pięć artefaktów: Weź dodatkową turę po obecnej.

Vedalken Ghoul

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 4 życia.

Anathemancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie niebazowych lądów pod władaniem owego gracza.

Odkopanie {5}{B}{R} ({5}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bituminous Blast

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Breath of Malfegor

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 5 obrażeń.

Deathbringer Thoctar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Defiler of Souls

Latanie

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz poświęca jednokolorowego stwora.

Demonic Dread

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Demonspine Whip

{X}: Wyposażony stwór dostaje do końca tury +X/+0.

Wyposaż {1}

Igneous Pouncer

Pośpiech

Bagnocykling {2}, górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Kathari Bomber

Latanie

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1 i poświęć niniejszego stwora.

Odkopanie {3}{B}{R} ({3}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lightning Reaver

Pośpiech, postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik ładunku.

Na początku twojego kroku końcowego, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po tyle obrażeń, ile ma znaczników ładunku.

Monstrous Carabid

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Recykling {(b/r)} ({(b/r)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sanity Gnawers

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca losową kartę.

Singe-Mind Ogre

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki, po czym traci życia równe skrótowi many owej karty.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Thought Hemorrhage

Nazwij nielądową kartę. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Ten czar zadaje owemu graczowi po 3 obrażenia za każdą kartę o wybranej nazwie ujawnioną w ten sposób. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza wszystkie karty o owej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Veinfire Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blitz Hellion

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, właściciel tego stwora wtasowuje go do swojej biblioteki.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Colossal Might

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+2 oraz tratowanie.

Deadshot Minotaur

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 3 obrażenia.

Recykling {(r/g)} ({(r/g)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dragon Broodmother

Latanie

At the beginning of each upkeep, create a 1/1 red and green Dragon creature token with flying and devour 2. (As the token enters the battlefield, you may sacrifice any number of creatures. It enters the battlefield with twice that many +1/+1 counters on it.)

Firewild Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Godtracker of Jund

Whenever a creature with power 5 or greater enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Godtracker of Jund.

Gorger Wurm

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Mage Slayer

Whenever equipped creature attacks, it deals damage equal to its power to the player or planeswalker it’s attacking.

Wyposaż {3}

Predatory Advantage

At the beginning of each opponent’s end step, if that player didn’t cast a creature spell this turn, create a 2/2 green Lizard creature token.

Rhox Brute

Spellbreaker Behemoth

Ten czar nie może być skontrowany.

Creature spells you control with power 5 or greater can’t be countered.

Valley Rannet

Górocykling {2}, lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Violent Outburst

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Vithian Renegades

When Vithian Renegades enters the battlefield, destroy target artifact.

Behemoth Sledge

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Captured Sunlight

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Zyskaj 4 życia.

Dauntless Escort

Sacrifice Dauntless Escort: Creatures you control gain indestructible until end of turn.

Enlisted Wurm

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Grizzled Leotau

Knight of New Alara

Each other multicolored creature you control gets +1/+1 for each of its colors.

Knotvine Paladin

Whenever Knotvine Paladin attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each untapped creature you control.

Leonin Armorguard

When Leonin Armorguard enters the battlefield, creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Mycoid Shepherd

Whenever Mycoid Shepherd or another creature you control with power 5 or greater dies, you may gain 5 life.

Pale Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Lasocykling {2}, równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Qasali Pridemage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Reborn Hope

Return target multicolored card from your graveyard to your hand.

Sigil Captain

Whenever a creature enters the battlefield under your control, if that creature is 1/1, put two +1/+1 counters on it.

Sigil of the Nayan Gods

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Cycling {(g/w)} ({(g/w)}, Discard this card: Draw a card.)

Sigiled Behemoth

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Wildfield Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Identity Crisis

Exile all cards from target player’s hand and graveyard.

Necromancer's Covenant

When Necromancer’s Covenant enters the battlefield, exile all creature cards from target player’s graveyard, then create a 2/2 black Zombie creature token for each card exiled this way.

Zombies you control have lifelink.

Tainted Sigil

{T}, Sacrifice Tainted Sigil: You gain life equal to the total life lost by all players this turn. (Damage causes loss of life.)

Vectis Dominator

{T}: Tap target creature unless its controller pays 2 life.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Cloven Casting

Whenever you cast a multicolored instant or sorcery spell, you may pay {1}. If you do, copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Double Negative

Counter up to two target spells.

Magefire Wings

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+0 and has flying.

Skyclaw Thrash

Whenever Skyclaw Thrash attacks, flip a coin. If you win the flip, Skyclaw Thrash gets +1/+1 and gains flying until end of turn.

Spellbound Dragon

Latanie

Whenever Spellbound Dragon attacks, draw a card, then discard a card. Spellbound Dragon gets +X/+0 until end of turn, where X is the discarded card’s mana value.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Maelstrom Pulse

Zniszcz wskazany nielądowy permanent i wszystkie inne permanenty mające tę samą nazwę co on.

Marrow Chomper

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

When Marrow Chomper enters the battlefield, you gain 2 life for each creature it devoured.

Morbid Bloom

Exile target creature card from a graveyard, then create X 1/1 green Saproling creature tokens, where X is the exiled card’s toughness.

Putrid Leech

Pay 2 life: Putrid Leech gets +2/+2 until end of turn. Activate only once each turn.

Cerodon Yearling

Vigilance, haste

Fight to the Death

Destroy all blocking creatures and all blocked creatures.

Glory of Warfare

As long as it’s your turn, creatures you control get +2/+0.

As long as it’s not your turn, creatures you control get +0/+2.

Intimidation Bolt

Intimidation Bolt deals 3 damage to target creature. Other creatures can’t attack this turn.

Stun Sniper

{1}, {T}: Stun Sniper deals 1 damage to target creature. Tap that creature.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nulltread Gargantuan

When Nulltread Gargantuan enters the battlefield, put a creature you control on top of its owner’s library.

Sages of the Anima

If you would draw a card, instead reveal the top three cards of your library. Put all creature cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Vedalken Heretic

Whenever Vedalken Heretic deals damage to an opponent, you may draw a card.

Winged Coatl

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Enigma Sphinx

Latanie

When Enigma Sphinx is put into your graveyard from the battlefield, put it into your library third from the top.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Esper Sojourners

When you cycle Esper Sojourners or it dies, you may tap or untap target permanent.

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Etherwrought Page

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Zyskaj 2 życia.

  • Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.

  • Each opponent loses 1 life.

Sen Triplets

Na początku twojego kroku utrzymania, wskaż przeciwnika. W tej turze ów gracz nie może rzucać czarów ani aktywować zdolności i gra z ujawnioną ręką. Możesz w tej turze zagrywać lądy i rzucać czary z ręki owego gracza.

Sphinx of the Steel Wind

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia, ochrona przed czerwonym i zielonym

Drastic Revelation

Discard your hand. Draw seven cards, then discard three cards at random.

Grixis Sojourners

When you cycle Grixis Sojourners or it dies, you may exile target card from a graveyard.

Recykling {2}{B} ({2}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thraximundar

Pośpiech

Whenever Thraximundar attacks, defending player sacrifices a creature.

Whenever a player sacrifices a creature, you may put a +1/+1 counter on Thraximundar.

Unscythe, Killer of Kings

Wyposażony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios.

Whenever a creature dealt damage by equipped creature this turn dies, you may exile that card. If you do, create a 2/2 black Zombie creature token.

Wyposaż {2}

Dragon Appeasement

Pomiń swój krok dobierania.

Whenever you sacrifice a creature, you may draw a card.

Jund Sojourners

When you cycle Jund Sojourners or it dies, you may have it deal 1 damage to any target.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Karrthus, Tyrant of Jund

Latanie, pośpiech

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wszystkimi Smokami, po czym odkręć wszystkie Smoki.

Inne Smoki pod twoim władaniem mają pośpiech.

Lavalanche

Lavalanche deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Madrush Cyclops

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Gloryscale Viashino

Whenever you cast a multicolored spell, Gloryscale Viashino gets +3/+3 until end of turn.

Mayael's Aria

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on each creature you control if you control a creature with power 5 or greater. Then you gain 10 life if you control a creature with power 10 or greater. Then you win the game if you control a creature with power 20 or greater.

Naya Sojourners

When you cycle Naya Sojourners or it dies, you may put a +1/+1 counter on target creature.

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Retaliator Griffin

Latanie

Whenever a source an opponent controls deals damage to you, you may put that many +1/+1 counters on Retaliator Griffin.

Uril, the Miststalker

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Uril, the Miststalker gets +2/+2 for each Aura attached to it.

Bant Sojourners

When you cycle Bant Sojourners or it dies, you may create a 1/1 white Soldier creature token.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Finest Hour

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, if it’s the first combat phase of the turn, untap that creature. After this phase, there is an additional combat phase.

Flurry of Wings

Create X 1/1 white Bird Soldier creature tokens with flying, where X is the number of attacking creatures.

Jenara, Asura of War

Latanie

{1}{W}: Put a +1/+1 counter on Jenara, Asura of War.

Wargate

Search your library for a permanent card with mana value X or less, put it onto the battlefield, then shuffle.

Maelstrom Nexus

Pierwszy czar rzucony przez cienie w danej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz swój pierwszy czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Arsenal Thresher

As Arsenal Thresher enters the battlefield, you may reveal any number of other artifact cards from your hand. Arsenal Thresher enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each card revealed this way.

Esper Stormblade

As long as you control another multicolored permanent, Esper Stormblade gets +1/+1 and has flying.

Thopter Foundry

{1}, poświęć nieżetonowy artefakt. Stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem. Zyskaj 1 życie.

Grixis Grimblade

As long as you control another multicolored permanent, Grixis Grimblade gets +1/+1 and has deathtouch. (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy that creature.)

Sewn-Eye Drake

Latanie, pośpiech

Slave of Bolas

Gain control of target creature. Untap that creature. It gains haste until end of turn. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Giant Ambush Beetle

Pośpiech

When Giant Ambush Beetle enters the battlefield, you may have target creature block it this turn if able.

Jund Hackblade

As long as you control another multicolored permanent, Jund Hackblade gets +1/+1 and has haste.

Sangrite Backlash

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/-3.

Marisi's Twinclaws

Podwójny cios

Naya Hushblade

As long as you control another multicolored permanent, Naya Hushblade gets +1/+1 and has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Trace of Abundance

Zaurocz ląd

Enchanted land has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Bant Sureblade

As long as you control another multicolored permanent, Bant Sureblade gets +1/+1 and has first strike.

Crystallization

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

When enchanted creature becomes the target of a spell or ability, exile that creature.

Messenger Falcons

Latanie

When Messenger Falcons enters the battlefield, draw a card.