Alara Reborn (Alara Odrodzona)

Ardent Plea

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Aven Mimeomancer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik pióra na wskazanym stworze. Jeśli tak zrobisz, ów stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 3/1 oraz latanie dopóki posiada znacznik pióra.

Ethercaste Knight

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ethersworn Shieldmage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane w tej turze artefaktowym stworom.

Fieldmist Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Filigree Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Glassdust Hulk

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury i nie może być blokowany w tej turze.

Recykling {(w/u)} ({(w/u)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meddling Mage

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz nazwę nie-lądowej karty.

Czary o wybranej nazwie nie mogą być rzucane.

Offering to Asha

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}. Zyskaj 4 życia.

Sanctum Plowbeast

Obronność

Równinocykling {2}, wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Shield of the Righteous

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma czujność.

Ilekroć wyposażony stwór zablokuje stwora, ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposaż {2}

Sovereigns of Lost Alara

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, która mogłaby zauroczyć owego stwora, umieść ją na polu bitwy dołączoną do owego stwora, po czym przetasuj.

Stormcaller's Boon

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Talon Trooper

Latanie

Unbender Tine

{T}: Odkręć inny wskazany byt.

Wall of Denial

Obronność, latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Architects of Will

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

Recykling {(u/b)} ({(u/b)}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.)

Brainbite

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dobierz kartę.

Deny Reality

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Etherium Abomination

Odkopanie {1}{U}{B} ({1}{U}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Illusory Demon

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, poświęć tego stwora.

Jhessian Zombies

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Wyspocykling {2}, bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Kathari Remnant

Latanie

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Lich Lord of Unx

{U}{B}, {T}: Stwórz żeton czarno-niebieskiego stwora Czarodziej Zombi 1/1.

{U}{U}{B}{B}: Wskazany gracz traci X żyć i mieli X kart, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

Mask of Riddles

Wyposażony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Wyposaż {2}

Mind Funeral

Wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni cztery karty lądów. Ów gracz umieszcza wszystkie karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu.

Mistvein Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Nemesis of Reason

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz mieli dziesięć kart.

Soul Manipulation

Wybierz jedną lub obie —

  • Skontruj wskazany czar stwora.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soulquake

Przywróć wszystkie stwory na polu bitwy oraz wszystkie karty stworów z cmentarzy do rąk ich właścicieli.

Time Sieve

{T}, poświęć pięć artefaktów: Weź dodatkową turę po obecnej.

Vedalken Ghoul

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 4 życia.

Anathemancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie niebazowych lądów pod władaniem owego gracza.

Odkopanie {5}{B}{R} ({5}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bituminous Blast

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Breath of Malfegor

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 5 obrażeń.

Deathbringer Thoctar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Defiler of Souls

Latanie

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz poświęca jednokolorowego stwora.

Demonic Dread

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Demonspine Whip

{X}: Wyposażony stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Wyposaż {1}

Igneous Pouncer

Pośpiech

Bagnocykling {2}, górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Kathari Bomber

Latanie

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1 i poświęć niniejszego stwora.

Odkopanie {3}{B}{R} ({3}{B}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lightning Reaver

Pośpiech, postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik ładunku.

Na początku twojego kroku końcowego, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po tyle obrażeń, ile ma znaczników ładunku.

Monstrous Carabid

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Recykling {(b/r)} ({(b/r)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sanity Gnawers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca losową kartę.

Singe-Mind Ogre

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki, po czym traci życia równe skrótowi many owej karty.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Thought Hemorrhage

Nazwij nielądową kartę. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Ten czar zadaje owemu graczowi po 3 obrażenia za każdą kartę o wybranej nazwie ujawnioną w ten sposób. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece owego gracza wszystkie karty o owej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Veinfire Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blitz Hellion

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, właściciel tego stwora wtasowuje go do swojej biblioteki.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Colossal Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+2 oraz tratowanie.

Deadshot Minotaur

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 3 obrażenia.

Recykling {(r/g)} ({(r/g)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dragon Broodmother

Latanie

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton czerwono-zielonego stwora Smok 1/1 z lataniem i pożarciem 2. (Umieszczając ów żeton na polu bitwy, możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Wchodzi on na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Firewild Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Godtracker of Jund

Ilekroć stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym bycie.

Gorger Wurm

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Mage Slayer

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, zadaje on atakowanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

Wyposaż {3}

Predatory Advantage

Na początku kroku końcowego każdego z przeciwników, jeśli ów gracz nie rzucił w tej turze czaru stwora, stwórz żeton zielonego stwora Jaszczur 2/2.

Rhox Brute

Spellbreaker Behemoth

Ten czar nie może być skontrowany.

Czary stworów o sile 5 lub większej pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Valley Rannet

Górocykling {2}, lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Violent Outburst

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Vithian Renegades

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Behemoth Sledge

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Captured Sunlight

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Zyskaj 4 życia.

Dauntless Escort

Poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

Enlisted Wurm

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Grizzled Leotau

Knight of New Alara

Każdy inny wielokolorowy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdy ze swoich kolorów.

Knotvine Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+1 za każdego odkręconego stwora pod twoim władaniem.

Leonin Armorguard

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Mycoid Shepherd

Ilekroć umrze ten stwór lub inny stwór pod twoim władaniem o sile 5 lub większej, możesz zyskać 5 żyć.

Pale Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Lasocykling {2}, równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Qasali Pridemage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Reborn Hope

Przywróć wskazaną wielokolorową kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sigil Captain

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów gracz jest 1/1, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Sigil of the Nayan Gods

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Recykling {(g/w)} ({(g/w)}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sigiled Behemoth

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Wildfield Borderpost

Możesz zapłacić {1} i przywrócić bazowy ląd po twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Identity Crisis

Wygnaj wszystkie z ręki i cmentarza wskazanego gracza.

Necromancer's Covenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza, po czym stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Zombi pod twoim władaniem mają więź życia.

Tainted Sigil

{T}, poświęć ten byt: Zyskaj życia równe łącznej liczbie żyć straconych w tej turze przez wszystkich graczy. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Vectis Dominator

{T}: Przekręć wskazanego stwora, chyba że jego władca zapłaci 2 życia.

Zealous Persecution

Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 a stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-1.

Cloven Casting

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar sztuczki lub obrzędu, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Double Negative

Skontruj co najwyżej dwa wskazane czary.

Magefire Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma latanie.

Skyclaw Thrash

Ilekroć ten stwór zaatakuje, rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i latanie.

Spellbound Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many odrzuconej karty.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Maelstrom Pulse

Zniszcz wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę co on.

Marrow Chomper

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia za każdego stwora, którego pożarł.

Morbid Bloom

Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza, po czym stwórz X znaczników zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością wygnanej karty.

Putrid Leech

Zapłać 2 życia: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Aktywuj tylko raz na turę.

Cerodon Yearling

Czujność, pośpiech

Fight to the Death

Zniszcz wszystkie blokujące stwory i wszystkie zablokowane stwory.

Glory of Warfare

O ile jest twoja tura, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0.

O ile nie jest twoja tura, stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Intimidation Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Inne stwory nie mogą atakować w tej turze.

Stun Sniper

{1}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Przekręć owego stwora.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nulltread Gargantuan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść stwora pod twoim władaniem na wierzchu biblioteki właściciela.

Sages of the Anima

Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Vedalken Heretic

Ilekroć ten byt zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Winged Coatl

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Enigma Sphinx

Latanie

Kiedy ta karta trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, umieść ją w twojej bibliotece jaką trzecią od wierzchu.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Esper Sojourners

Kiedy recyklujesz tę kartę lub ten byt umrze, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Etherwrought Page

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Zyskaj 2 życia.

  • Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

  • Każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Sen Triplets

Na początku twojego kroku utrzymania, wskaż przeciwnika. W tej turze ów gracz nie może rzucać czarów ani aktywować zdolności i gra z ujawnioną ręką. Możesz w tej turze zagrywać lądy i rzucać czary z ręki owego gracza.

Sphinx of the Steel Wind

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia, ochrona przed czerwonym i zielonym

Drastic Revelation

Odrzuć twoją rękę. Dobierz siedem kart, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Grixis Sojourners

Kiedy recyklujesz tę kartę lub ten byt umrze, możesz wygnać wskazaną kartę z cmentarza.

Recykling {2}{B} ({2}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thraximundar

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca stwora.

Ilekroć gracz poświęci stwora, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym bycie.

Unscythe, Killer of Kings

Wyposażony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios.

Ilekroć w tej turze umrze stwór uszkodzony przez wyposażonego stwora, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Wyposaż {2}

Dragon Appeasement

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć poświęcisz stwora, możesz dobrać kartę.

Jund Sojourners

Kiedy recyklujesz tę kartę lub ten byt umrze, możesz zdecydować, że zada on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Karrthus, Tyrant of Jund

Latanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wszystkimi Smokami, po czym odkręć wszystkie Smoki.

Inne Smoki pod twoim władaniem mają pośpiech.

Lavalanche

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po X obrażeń.

Madrush Cyclops

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Gloryscale Viashino

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Mayael's Aria

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej. Następnie zyskaj 10 żyć jeśli władasz stworem o sile 10 lub większej. Następnie wygrywasz grę jeśli władasz stworem o sile 20 lub większej.

Naya Sojourners

Kiedy recyklujesz tę kartę lub ten byt umrze, możesz umieścić znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Retaliator Griffin

Latanie

Ilekroć źródło pod władaniem przeciwnika zada tobie obrażenia, możesz umieścić tyle samo znaczników +1/+1 na tym bycie.

Uril, the Miststalker

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę dołączoną do niego.

Bant Sojourners

Kiedy recyklujesz tę kartę lub ten byt umrze, możesz stworzyć żeton białego stwora Piechur 1/1.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Finest Hour

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, jeśli to pierwsza faza potyczki w tej turze, odkręć owego stwora. Po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Flurry of Wings

Stwórz X żetonów białego stwora Ptak Piechur z lataniem, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Jenara, Asura of War

Latanie

{1}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na tym bycie.

Wargate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Maelstrom Nexus

Pierwszy czar rzucony przez cienie w danej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz swój pierwszy czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Arsenal Thresher

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz ujawnić dowolną liczbę innych kart artefaktów z twojej ręki. Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdą kartę ujawnioną w ten sposób.

Esper Stormblade

O ile władasz innym wielokolorowym bytem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Thopter Foundry

{1}, poświęć nieżetonowy artefakt. Stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Zyskaj 1 życie.

Grixis Grimblade

O ile władasz innym wielokolorowym bytem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Sewn-Eye Drake

Latanie, pośpiech

Slave of Bolas

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Giant Ambush Beetle

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zdecydować, że wskazany stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Jund Hackblade

O ile władasz innym wielokolorowym bytem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Sangrite Backlash

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/-3.

Marisi's Twinclaws

Podwójny cios

Naya Hushblade

O ile władasz innym wielokolorowym bytem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Trace of Abundance

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Bant Sureblade

O ile władasz innym wielokolorowym bytem, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Crystallization

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, wygnaj owego stwora.

Messenger Falcons

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.