Rise of the Eldrazi

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor byty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Eldrazi Conscription

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +10/+10, i ma tratowanie i anihilację 2. (Ilekroć zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, weź dodatkową turę po obecnej.

Latanie, ochrona przed czarami posiadającymi kolor, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Hand of Emrakul

Możesz poświęcić cztery Pomioty Eldrazi zamiast płacić koszt many tego czaru.

Anihilacja 1 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca byt.)

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

It That Betrays

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Ilekroć przeciwnik poświęci nieżetonowy byt, umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem.

Not of This World

Skontruj wskazany czar lub zdolność, które wskazuje byt pod twoim władaniem.

Rzucenie tego czaru kosztuje o {7} mniej jeśli wskazuje czar lub zdolność, które wskazuje stwora o sile 7 lub większej pod twoim władaniem.

Pathrazer of Ulamog

Anihilacja 3 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca trzy byty.)

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Skittering Invasion

Stwórz pięć żetonów bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Spawnsire of Ulamog

Anihilacja 1 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca byt.)

{4}: Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

{20}: Rzuć bez płacenia ich kosztów many dowolną liczbę czarów Eldrazi spośród kart posiadanych przez ciebie poza grą.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany byt.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Affa Guard Hound

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Caravan Escort

Podnieś poziom {2} ({2}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-4

2/2

POZIOM 5+

5/5

Pierwszy cios

Dawnglare Invoker

Latanie

{8}: Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza.

Deathless Angel

Latanie

{W}{W}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Eland Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+4.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Emerge Unscathed

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Gideon Jura

+2: Podczas najbliższej tury wskazanego przeciwnika, stwory pod władaniem owego gracza atakują niniejszego wędrowca jeśli mogą.

–2: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur 6/6 nadal pozostając wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

Glory Seeker

Guard Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma obronność.

Harmless Assault

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby w tej turze zostać zadane przez atakujące stwory.

Hedron-Field Purists

Podnieś poziom {2}{W} ({2}{W}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-4

1/4

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub stworowi pod twoim władaniem, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

POZIOM 5+

2/5

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub stworowi pod twoim władaniem, zażegnaj 2 z owych obrażeń.

Hyena Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Ikiral Outrider

Podnieś poziom {4} ({4}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-3

2/6

Czujność

POZIOM 4+

3/10

Czujność

Kabira Vindicator

Podnieś poziom {2}{W} ({2}{W}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-4

3/6

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

POZIOM 5+

4/8

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Knight of Cliffhaven

Podnieś poziom {3} ({3}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-3

2/3

Latanie

POZIOM 4+

4/4

Latanie, czujność

Kor Line-Slinger

{T}: Przekręć wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Kor Spiritdancer

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę dołączoną do niego.

Ilekroć rzucisz czar Aury, możesz dobrać kartę.

Lightmine Field

Ilekroć co najmniej jeden stwór zaatakuje, niniejszy urok zadaje każdemu z owych stworów obrażenia równe liczbie atakujących stworów.

Linvala, Keeper of Silence

Latanie

Aktywowane zdolności stworów pod władaniem twoich przeciwników nie mogą być aktywowane.

Lone Missionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Luminous Wake

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, zyskaj 4 życia.

Makindi Griffin

Latanie

Mammoth Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma czujność.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Near-Death Experience

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz dokładnie 1 życie, wygrywasz grę.

Nomads' Assembly

Stwórz żeton białego stwora Kor Piechur 1/1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Oust

Umieść wskazanego stwora w bibliotece właściciela jako drugą od wierzchu. Jego władca zyskuje 3 życia.

Puncturing Light

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Repel the Darkness

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Dobierz kartę.

Smite

Zniszcz wskazanego zablokowanego stwora.

Soul's Attendant

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zyskać 1 życie.

Soulbound Guardians

Obronność, latanie

Stalwart Shield-Bearers

Obronność

Inne stwory z obronnością pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Student of Warfare

Podnieś poziom {W} ({W}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-6

3/3

Pierwszy cios

POZIOM 7+

4/4

Podwójny cios

Survival Cache

Zyskaj 2 życia. Następnie jeśli masz więcej żyć niż którykolwiek przeciwnik, dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Time of Heroes

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik poziomu dostaje +2/+2.

Totem-Guide Hartebeest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Transcendent Master

Podnieś poziom {1} ({1}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 6-11

6/6

Więź życia

POZIOM 12+

9/9

Więź życia, niezniszczalność

Umbra Mystic

Aury dołączone do bytów pod twoim władaniem mają zbroję totemową. (Jeśli zauroczony byt pod twoim władaniem miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz dołączoną do niego Aurę.)

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Aura Finesse

Dołącz wskazaną Aurę pod twoim władaniem do wskazanego stwora.

Dobierz kartę.

Cast Through Time

Czary sztuczek i obrzędów pod twoim władaniem mają rykoszet. (Jeśli rzucisz taki czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić ową kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Champion's Drake

Latanie

Ten stwór dostaje +3/+3 o ile władasz stworem z co najmniej trzema znacznikami poziomu.

Coralhelm Commander

Podnieś poziom {1} ({1}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-3

3/3

Latanie

POZIOM 4+

4/4

Latanie

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Crab Umbra

Zaurocz stwora

{2}{U}: Odkręć zauroczonego stwora.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Deprive

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Skontruj wskazany czar.

Distortion Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i nie może być blokowany w tej turze.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Domestication

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, poświęć ten urok.

Dormant Gomazoa

Latanie

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Ilekroć zostaniesz wskazany przez czar, możesz odkręcić tego stwora.

Drake Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Echo Mage

Podnieś poziom {1}{U} ({1}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-3

2/4

{U}{U}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

POZIOM 4+

2/5

{U}{U}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Enclave Cryptologist

Podnieś poziom {1}{U} ({1}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

0/1

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

POZIOM 3+

0/1

{T}: Dobierz kartę.

Fleeting Distraction

Wskazany stwór dostaje -1/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Frostwind Invoker

Latanie

{8}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie.

Gravitational Shift

Stwory z lataniem dostają +2/+0.

Stwory bez latania dostają -2/-0.

Guard Gomazoa

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Hada Spy Patrol

Podnieś poziom {2}{U} ({2}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

2/2

Ten stwór nie może być blokowany.

POZIOM 3+

3/3

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ten stwór nie może być blokowany.

Halimar Wavewatch

Podnieś poziom {2} ({2}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-4

0/6

POZIOM 5+

6/6

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Jwari Scuttler

Lay Bare

Skontruj wskazany czar. Spójrz na rękę jego władcy.

Lighthouse Chronologist

Podnieś poziom {U} ({U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 4-6

2/4

POZIOM 7+

3/5

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli nie jest twoja tura, weź dodatkową turę po obecnej.

Merfolk Observer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza.

Merfolk Skyscout

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, odkręć wskazany byt.

Mnemonic Wall

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Narcolepsy

Zaurocz stwora

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli zauroczony stwór jest odkręcony, przekręć go.

Phantasmal Abomination

Obronność

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Reality Spasm

Wybierz jedno —

  • Przekręć X wskazanych bytów.

  • Odkręć X wskazanych bytów.

Recurring Insight

Dobierz tyle kart, ile kart w ręce ma wskazany przeciwnik.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Regress

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Renegade Doppelganger

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że niniejszy stwór stanie się do końca tury kopią owego stwora. (Jeśli tak się stanie, traci tę zdolność na resztę tury.)

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

See Beyond

Dobierz dwie karty, po czym wtasuj kartę z twojej ręki do twojej biblioteki.

Shared Discovery

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć cztery odkręcone stwory pod twoim władaniem.

Dobierz trzy karty.

Skywatcher Adept

Podnieś poziom {3} ({3}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

2/2

Latanie

POZIOM 3+

4/2

Latanie

Sphinx of Magosi

Latanie

{2}{U}: Dobierz kartę, po czym umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Surrakar Spellblade

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz umieścić znacznik ładunku na tym stworze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać X kart, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku na nim.

Training Grounds

Aktywowanie zdolności stworów pod twoim władaniem kosztuje o {2} mniej. Ten efekt nie może zmniejszyć kosztu many w owym koszcie do mniej niż jednej many.

Unified Will

Skontruj wskazany czar jeśli masz we władaniu więcej stworów niż władca owego czaru.

Venerated Teacher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki poziomu na każdym stworze pod twoim władaniem mającym podniesienie poziomu.

Arrogant Bloodlord

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora o sile 1 lub mniejszej, zniszcz niniejszego stwora na końcu potyczki.

Bala Ged Scorpion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora o sile 1 lub mniejszej.

Baneful Omen

Na początku twojego kroku końcowego, możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Bloodrite Invoker

{8}: Wskazany gracz traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Bloodthrone Vampire

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Cadaver Imp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Consume the Meek

Zniszcz każdego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym. Nie mogą zregenerować.

Consuming Vapors

Wskazany gracz poświęca stwora. Zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Contaminated Ground

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, jego władca traci 2 życia.

Corpsehatch

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Curse of Wizardry

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, ów gracz traci 1 życie.

Death Cultist

Poświęć tego stwora: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Demonic Appetite

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.

Drana, Kalastria Bloodchief

Latanie

{X}{B}{B}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-X, a ten stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Dread Drone

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Escaped Null

Więź życia

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, do końca tury dostaje +5/+0.

Essence Feed

Wskazany gracz traci 3 życia. Zyskaj 3 życia i stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Gloomhunter

Latanie

Guul Draz Assassin

Podnieś poziom {1}{B} ({1}{B}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-3

2/2

{B}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

POZIOM 4+

4/4

{B}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Hellcarver Demon

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, poświęć wszystkie inne peranenty pod twoim władaniem i odrzuć twoją rękę. Wygnaj sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród kart wygnanych w ten sposób bez płacenia ich kosztów many.

Induce Despair

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Inquisition of Kozilek

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Last Kiss

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Mortician Beetle

Ilekroć gracz poświęca stwora, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Nighthaze

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Dobierz kartę.

Nirkana Cutthroat

Podnieś poziom {2}{B} ({2}{B}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

4/3

Dotyk śmierci

POZIOM 3+

5/4

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Nirkana Revenant

Ilekroć przekręcisz Bagno pobierając manę, weź dodatkowo {B}.

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Null Champion

Podnieś poziom {3} ({3}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-3

4/2

POZIOM 4+

7/3

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Pawn of Ulamog

Ilekroć umrze ten lub inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Perish the Thought

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz wtasowuje ową kartę do swojej biblioteki.

Pestilence Demon

Latanie

{B}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Repay in Kind

Liczba żyć każdego z graczy przyjmuje wartość najniższej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Shrivel

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Skeletal Wurm

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Suffer the Past

Wygnaj X wskazanych kart z cmentarza wskazanego gracza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, ów gracz traci 1 życie a ty zyskaj 1 życie.

Thought Gorger

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim tyle znacznikó1 +1/+1, ile masz kart w ręce. Jeśli tak zrobisz, odrzuć twoją rękę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy jego znacznik +1/+1.

Vendetta

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany. Strać tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Virulent Swipe

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 i dotyk śmierci.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Zof Shade

{2}{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Zulaport Enforcer

Podnieś poziom {4} ({4}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

3/3

POZIOM 3+

5/5

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez czarne stwory.

Akoum Boulderfoot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Battle Rampart

Obronność

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Brimstone Mage

Podnieś poziom {3}{R} ({3}{R}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

2/3

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

POZIOM 3+

2/4

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Brood Birthing

Jeśli władasz Pomiotem Eldrazi, stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” W przeciwnym razie stwórz jeden taki żeton.

Conquering Manticore

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Odkręć go. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Devastating Summons

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć X lądów.

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak X/X.

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Emrakul's Hatcher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Explosive Revelation

Wskaż dowolny cel. Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nielądową kartę. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many ujawnionej karty. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Fissure Vent

Wybierz jedną lub obie —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Flame Slash

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Forked Bolt

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie między jeden lub dwa wskazane cele.

Goblin Arsonist

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić by zadał dowolnemu celowi 1 obrażenie.

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Grotag Siege-Runner

{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazanego stwora z obronnością. Ten stwór zadaje władcy owego stwora 2 obrażenia.

Heat Ray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Hellion Eruption

Poświęć wszystkie stwory pod twoim władaniem, po czym stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Piekielstwo 4/4.

Kargan Dragonlord

Podnieś poziom {R} ({R}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 4-7

4/4

Latanie

POZIOM 8+

8/8

Latanie, tratowanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Kiln Fiend

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Lagac Lizard

Lavafume Invoker

{8}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+0.

Lord of Shatterskull Pass

Podnieś poziom {1}{R} ({1}{R}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-5

6/6

POZIOM 6+

6/6

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza po 6 obrażeń.

Lust for War

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Zauroczony stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Magmaw

{1}, poświęć nielądowy byt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażeń.

Ogre Sentry

Obronność

Rage Nimbus

Obronność, latanie

{1}{R}: Wskazany stwór atakuje w tej turze jeśli może.

Raid Bombardment

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem o sile 2 lub mniejszej, niniejszy stwór zadaje 1 obrażenie graczowi lub wędrowcowi, którego ów stwór atakuje.

Rapacious One

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mających „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Soulsurge Elemental

Pierwszy cios

Siła tej karty jest równa liczbie stworów pod twoim władaniem.

Spawning Breath

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Splinter Twin

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton będący kopią tego stwora, ale ma on pośpiech. Wygnaj ów żeton na początku najbliższego kroku końcowego.”

Staggershock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Surreal Memoir

Przywróć losową kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Traitorous Instinct

Przejmij do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Do końca tury dostaje on +2/+0 oraz pośpiech.

Tuktuk the Explorer

Pośpiech

Kiedy ten stwór umrze, stwórz legendarny żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Goblin Golem 5/5 o nazwie Tuktuk Powrócony.

Valakut Fireboar

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zamień do końca tury jego siłę z wytrzymałością.

Vent Sentinel

Obronność

{1}{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi tyle obrażeń, ile masz stworów z obronnością we władaniu.

World at War

W tej turze po pierwszej popotyczkowej fazie głównej, jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna. Na początku owej potyczki odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Ancient Stirrings

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich bezkolorową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Następnie umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Aura Gnarlid

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę na polu bitwy.

Awakening Zone

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Bear Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Beastbreaker of Bala Ged

Podnieś poziom {2}{G} ({2}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-3

4/4

POZIOM 4+

6/6

Tratowanie

Boar Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Bramblesnap

Tratowanie

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Broodwarden

Pomioty Eldrazi pod twoim władaniem dostają +2/+1.

Daggerback Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Gelatinous Genesis

Stwórz X żetonów zielonego stwora Szlam X/X.

Gigantomancer

{1}: Wskazany stwór pod twoim władaniem ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 7/7.

Gravity Well

Ilekroć zaatakuje stwór z lataniem, traci on latanie do końca tury.

Growth Spasm

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Haze Frog

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze przez inne stwory.

Irresistible Prey

Wskazany stwór musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe.

Dobierz kartę.

Jaddi Lifestrider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych stworów pod twoim władaniem. Zyskaj po 2 życia za każdego stwora przekręconego w ten sposób.

Joraga Treespeaker

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-4

1/2

{T}: Weź {G}{G}.

POZIOM 5+

1/4

Elfy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź {G}{G}.”

Kazandu Tuskcaller

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-5

1/1

{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

POZIOM 6+

1/1

{T}: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Słoń 3/3.

Khalni Hydra

Rzucenie tego czaru kosztuje o {G} mniej za każdego stwora pod twoim władaniem.

Tratowanie

Kozilek's Predator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Leaf Arrow

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 3 obrażenia.

Living Destiny

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Zyskaj życia równe skrótowi many ujawnionej karty.

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Momentous Fall

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora, po czym zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Mul Daya Channelers

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

O ile wierzchnią kartą twojej biblioteki jest karta stwora, niniejszy stwór dostaje +3/+3.

O ile wierzchnią kartę twojej biblioteki jest karta lądu, niniejszy stwór ma „{T}: Weź dwie many w jednym dowolnym kolorze.”

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Nema Siltlurker

Nest Invader

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Ondu Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Overgrown Battlement

Obronność

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem mającego obronność.

Pelakka Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 7 żyć.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Prey's Vengeance

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Realms Uncharted

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty lądów o różnych nazwach i ujawnij je. Przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spider Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Sporecap Spider

Zasięg

Stomper Cub

Tratowanie

Tajuru Preserver

Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą sprawiać, że poświęcisz byt.

Vengevine

Pośpiech

Ilekroć rzucisz czar, jeśli jest to drugi czar stwora rzucony przez ciebie w tej turze, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i tratowanie.

Sarkhan the Mad

0: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ją w twojej ręce. Ten wędrowiec zadaje sobie obrażenia równe skrótowi many owej karty.

–2: Władca wskazanego stwora poświęca go, po czym ów gracz tworzy żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

–4: Każdy Smok pod twoim władaniem zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe swojej sile.

Angelheart Vial

Ilekroć otrzymasz obrażenia, możesz umieścić tyle samo znaczników ładunku na tym artefakcie.

{2}, {T}, usuń cztery znaczniki ładunku z tego artefaktu: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Enatu Golem

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 4 życia.

Hedron Matrix

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest jego skrótem many.

Wyposaż {4}

Keening Stone

{5}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w cmentarzu owego gracza.

Ogre's Cleaver

Wyposażony stwór dostaje +5/+0.

Wyposaż {5}

Pennon Blade

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Reinforced Bulwark

Obronność

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać tobie zadane w tej turze.

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Sphinx-Bone Wand

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie. Jeśli tak zrobisz, ten artefakt zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile ma znaczników ładunku.

Warmonger's Chariot

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

O ile wyposażony stwór ma obronność, może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Eldrazi Temple

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na rzucanie bezkolorowych czarów Eldrazi lub aktywację zdolności bezkolorowych Eldrazi.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)