Weatherlight

Abeyance

Until end of turn, target player can’t cast instant or sorcery spells, and that player can’t activate abilities that aren’t mana abilities.

Dobierz kartę.

Alabaster Dragon

Latanie

When Alabaster Dragon dies, shuffle it into its owner’s library.

Alms

{1}, Exile the top card of your graveyard: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.

Angelic Renewal

Ilekroć stwór jest umieszczany w twoim cmentarzu z pola bitwy, możesz poświęcić ten urok. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Ardent Militia

Czujność

Argivian Find

Przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aura of Silence

Rzucanie czarów artefaktów i uroków kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Benalish Infantry

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Benalish Knight

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Benalish Missionary

{1}{W}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt by target blocked creature this turn.

Debt of Loyalty

Regenerate target creature. You gain control of that creature if it regenerates this way.

Duskrider Falcon

Latanie, ochrona przed czarnym

Empyrial Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each card in your hand.

Foriysian Brigade

Foriysian Brigade can block an additional creature each combat.

Gerrard's Wisdom

Zyskaj po 2 życia za każdą kartę w twojej ręce.

Guided Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Dobierz kartę.

Heavy Ballista

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Inner Sanctum

Cumulative upkeep—Pay 2 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Prevent all damage that would be dealt to creatures you control.

Kithkin Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked by creatures with power 3 or greater.

Sacrifice Kithkin Armor: The next time a source of your choice would deal damage to enchanted creature this turn, prevent that damage.

Master of Arms

Pierwszy cios

{1}{W}: Tap target creature blocking Master of Arms.

Mistmoon Griffin

Latanie

When Mistmoon Griffin dies, exile Mistmoon Griffin, then return the top creature card of your graveyard to the battlefield.

Peacekeeper

At the beginning of your upkeep, sacrifice Peacekeeper unless you pay {1}{W}.

Creatures can’t attack.

Revered Unicorn

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Revered Unicorn leaves the battlefield, you gain life equal to the number of age counters on it.

Serenity

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz wszystkie artefakty i uroki. Nie mogą one regenerować.

Serra's Blessing

Stwory pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Soul Shepherd

{W}, Exile a creature card from your graveyard: You gain 1 life.

Southern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czerwony byt.

Tariff

Każdy gracz poświęca stwora pod swoim władaniem o największym skrócie many, chyba że zapłacą jego koszt many. Jeśli gracz włada więcej niż jednym stworem mającym największy koszt, ów gracz wybiera jednego.

Volunteer Reserves

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Abduction

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć zauroczonego stwora.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Abjure

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a blue permanent.

Skontruj wskazany czar.

Ancestral Knowledge

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Ancestral Knowledge enters the battlefield, look at the top ten cards of your library, then exile any number of them and put the rest back on top of your library in any order.

When Ancestral Knowledge leaves the battlefield, shuffle your library.

Apathy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may discard a card at random. If the player does, untap that creature.

Argivian Restoration

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Avizoa

Latanie

{0}: Avizoa gets +2/+2 until end of turn. You skip your next untap step. Activate only once each turn.

Cloud Djinn

Latanie

Cloud Djinn can block only creatures with flying.

Disrupt

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Dobierz kartę.

Ertai's Familiar

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

When Ertai’s Familiar phases out or leaves the battlefield, mill three cards.

{U}: Until your next upkeep, Ertai’s Familiar can’t phase out.

Flux

Each player discards any number of cards, then draws that many cards.

Dobierz kartę.

Fog Elemental

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć go na końcu potyczki.

Mana Chains

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Cumulative upkeep {1}.” (At the beginning of its controller’s upkeep, that player puts an age counter on it, then sacrifices it unless they pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Manta Ray

Manta Ray can’t attack unless defending player controls an Island.

Manta Ray can’t be blocked except by blue creatures.

When you control no Islands, sacrifice Manta Ray.

Merfolk Traders

When Merfolk Traders enters the battlefield, draw a card, then discard a card.

Noble Benefactor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece kartę i umieścić ową kartę w swojej ręce. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Ophidian

Whenever Ophidian attacks and isn’t blocked, you may draw a card. If you do, Ophidian assigns no combat damage this turn.

Paradigm Shift

Exile all cards from your library. Then shuffle your graveyard into your library.

Pendrell Mists

Wszystkie stwory mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {1}.”

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Phantom Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Sacrifice Phantom Wings: Return enchanted creature to its owner’s hand.

Psychic Vortex

Cumulative upkeep—Draw a card. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

At the beginning of your end step, sacrifice a land and discard your hand.

Relearn

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Teferi's Veil

Whenever a creature you control attacks, it phases out at end of combat. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Timid Drake

Latanie

When another creature enters the battlefield, return Timid Drake to its owner’s hand.

Tolarian Drake

Latanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Tolarian Entrancer

Whenever Tolarian Entrancer becomes blocked by a creature, gain control of that creature at end of combat.

Tolarian Serpent

At the beginning of your upkeep, mill seven cards.

Vodalian Illusionist

{U}{U}, {T}: Target creature phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Abyssal Gatekeeper

When Abyssal Gatekeeper dies, each player sacrifices a creature.

Agonizing Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej dwie karty. Umieść je dowolnie na wierzchu biblioteki owego gracza.

Barrow Ghoul

At the beginning of your upkeep, sacrifice Barrow Ghoul unless you exile the top creature card of your graveyard.

Bone Dancer

Whenever Bone Dancer attacks and isn’t blocked, you may put the top creature card of defending player’s graveyard onto the battlefield under your control. If you do, Bone Dancer assigns no combat damage this turn.

Buried Alive

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty stworów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Circling Vultures

Latanie

You may discard Circling Vultures any time you could cast an instant.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Circling Vultures unless you exile the top creature card of your graveyard.

Coils of the Medusa

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/-1.

Sacrifice Coils of the Medusa: Destroy all non-Wall creatures blocking enchanted creature.

Doomsday

Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu pięć kart i wygnaj pozostałe. Umieść wybrane karty dowolnie na wierzchu twojej biblioteki. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Fatal Blow

Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał w tej turze obrażenia. Nie może on zregenerować.

Festering Evil

Na początku twojego kroku utrzymania, ten byt zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

{B}{B}, poświęć ten byt: Zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

Fledgling Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, Fledgling Djinn deals 1 damage to you.

Gallowbraid

Tratowanie

Cumulative upkeep—Pay 1 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Haunting Misery

As an additional cost to cast this spell, exile X creature cards from your graveyard.

Haunting Misery deals X damage to target player or planeswalker.

Hidden Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz kartę stwora.

Infernal Tribute

{2}, Sacrifice a nontoken permanent: Draw a card.

Mischievous Poltergeist

Latanie

Zapłać 1 życie: Zregeneruj tego stwora.

Morinfen

Latanie

Cumulative upkeep—Pay 1 life. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Necratog

Exile the top creature card of your graveyard: Necratog gets +2/+2 until end of turn.

Odylic Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Whenever Odylic Wraith deals damage to a player, that player discards a card.

Razortooth Rats

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Shadow Rider

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Shattered Crypt

Return X target creature cards from your graveyard to your hand. You lose X life.

Spinning Darkness

You may exile the top three black cards of your graveyard rather than pay this spell’s mana cost.

Spinning Darkness deals 3 damage to target nonblack creature. You gain 3 life.

Strands of Night

{B}{B}, zapłać 2 życia, poświęć Bagno: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Tendrils of Despair

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Urborg Justice

Target opponent sacrifices a creature for each creature put into your graveyard from the battlefield this turn.

Urborg Stalker

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls a nonblack, nonland permanent, Urborg Stalker deals 1 damage to that player.

Wave of Terror

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Na początku twojego kroku dobierania, zniszcz każdego stwora o skrócie równym liczbie znaczników wieku na niniejszym. Nie mogą one regenerować.

Zombie Scavengers

Exile the top creature card of your graveyard: Regenerate Zombie Scavengers.

Aether Flash

Ilekroć stwóe wejdzie na pole bitwy, ten urok zadaje mu 2 obrażenia.

Betrothed of Fire

Zaurocz stwora

Sacrifice an untapped creature: Enchanted creature gets +2/+0 until end of turn.

Sacrifice enchanted creature: Creatures you control get +2/+0 until end of turn.

Bloodrock Cyclops

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bogardan Firefiend

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Boiling Blood

Target creature attacks this turn if able.

Dobierz kartę.

Cinder Giant

At the beginning of your upkeep, Cinder Giant deals 2 damage to each other creature you control.

Cinder Wall

Obronność

Kiedy ten stwór zablokuje, zniszcz go na końcu potyczki.

Cone of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie, 2 obrażenia innemu wskazanemu celowi i 3 obrażenia trzeciemu wskazanemu celowi.

Desperate Gambit

Choose a source you control and flip a coin. If you win the flip, the next time that source would deal damage this turn, it deals double that damage instead. If you lose the flip, the next time it would deal damage this turn, prevent that damage.

Dwarven Berserker

Whenever Dwarven Berserker becomes blocked, it gets +3/+0 and gains trample until end of turn.

Dwarven Thaumaturgist

{T}: Zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Fervor

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Fire Whip

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Sacrifice Fire Whip: Fire Whip deals 1 damage to any target.

Firestorm

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Firestorm deals X damage to each of X targets.

Fit of Rage

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i pierwszy cios.

Goblin Bomb

At the beginning of your upkeep, you may flip a coin. If you win the flip, put a fuse counter on Goblin Bomb. If you lose the flip, remove a fuse counter from Goblin Bomb.

Remove five fuse counters from Goblin Bomb and sacrifice it: It deals 20 damage to target player or planeswalker.

Goblin Grenadiers

Whenever Goblin Grenadiers attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, destroy target creature and target land.

Goblin Vandal

Whenever Goblin Vandal attacks and isn’t blocked, you may pay {R}. If you do, destroy target artifact defending player controls and Goblin Vandal assigns no combat damage this turn.

Heart of Bogardan

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When a player doesn’t pay Heart of Bogardan’s cumulative upkeep, Heart of Bogardan deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls, where X is twice the number of age counters on Heart of Bogardan minus 2.

Heat Stroke

At end of combat, destroy each creature that blocked or was blocked this turn.

Hurloon Shaman

When Hurloon Shaman dies, each player sacrifices a land.

Lava Hounds

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on tobie 4 obrażenia.

Lava Storm

Lava Storm deals 2 damage to each attacking creature or Lava Storm deals 2 damage to each blocking creature.

Maraxus of Keld

Maraxus of Keld’s power and toughness are each equal to the number of untapped artifacts, creatures, and lands you control.

Orcish Settlers

{X}{X}{R}, {T}, Sacrifice Orcish Settlers: Destroy X target lands.

Roc Hatchling

Roc Hatchling enters the battlefield with four shell counters on it.

At the beginning of your upkeep, remove a shell counter from Roc Hatchling.

As long as Roc Hatchling has no shell counters on it, it gets +3/+2 and has flying.

Sawtooth Ogre

Whenever Sawtooth Ogre blocks or becomes blocked by a creature, Sawtooth Ogre deals 1 damage to that creature at end of combat.

Thunderbolt

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

  • Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Thundermare

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie inne stwory.

Aboroth

Cumulative upkeep—Put a -1/-1 counter on Aboroth. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Arctic Wolves

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Arctic Wolves enters the battlefield, draw a card.

Barishi

When Barishi dies, exile Barishi, then shuffle all creature cards from your graveyard into your library.

Blossoming Wreath

You gain life equal to the number of creature cards in your graveyard.

Briar Shield

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Sacrifice Briar Shield: Enchanted creature gets +3/+3 until end of turn.

Call of the Wild

{2}{G}{G}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twoim cmentarzu.

Choking Vines

Rzuć ten czar tylko podczas kroku deklaracji blokujących.

X target attacking creatures become blocked. Choking Vines deals 1 damage to each of those creatures. (This spell works on creatures that can’t be blocked.)

Dense Foliage

Stwory nie mogą być wskazywane przez czary.

Downdraft

{G}: Target creature loses flying until end of turn.

Sacrifice Downdraft: It deals 2 damage to each creature with flying.

Fallow Wurm

When Fallow Wurm enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a land card.

Familiar Ground

Każdy stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Fungus Elemental

{G}, Sacrifice a Forest: Put a +2/+2 counter on Fungus Elemental. Activate only if Fungus Elemental entered the battlefield this turn.

Gaea's Blessing

Wskazany gracz wtasowuje co najwyżej trzy wskazane karty z jego cmentarza do swojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Kiedy ta karta zostanie umieszczona w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, wtasuj twój cmentarz do twojej biblioteki.

Harvest Wurm

When Harvest Wurm enters the battlefield, sacrifice it unless you return a basic land card from your graveyard to your hand.

Liege of the Hollows

When Liege of the Hollows dies, each player may pay any amount of mana. Then each player creates a number of 1/1 green Squirrel creature tokens equal to the amount of mana they paid this way.

Llanowar Behemoth

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Llanowar Druid

{T}, Sacrifice Llanowar Druid: Untap all Forests.

Llanowar Sentinel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {1}{G}. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę o tej samej nazwie, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mwonvuli Ooze

Cumulative upkeep {2} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay {2} for each age counter on it.)

Mwonvuli Ooze’s power and toughness are each equal to 1 plus twice the number of age counters on it.

Nature's Kiss

Zaurocz stwora

{1}, Exile the top card of your graveyard: Enchanted creature gets +1/+1 until end of turn.

Nature's Resurgence

Każdy gracz dobiera kartę za każdą kartę stwora w swoim cmentarzu.

Redwood Treefolk

Rogue Elephant

When Rogue Elephant enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice a Forest.

Striped Bears

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Sylvan Hierophant

When Sylvan Hierophant dies, exile Sylvan Hierophant, then return another target creature card from your graveyard to your hand.

Tranquil Grove

{1}{G}{G}: Zniszcz wszystkie inne uroki.

Uktabi Efreet

Cumulative upkeep {G} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Veteran Explorer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieścić je na polu bitwy, po czym przetasować.

Vitalize

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Bubble Matrix

Prevent all damage that would be dealt to creatures.

Bösium Strip

{3}, {T}: Until end of turn, you may cast instant and sorcery spells from the top of your graveyard. If a spell cast this way would be put into a graveyard, exile it instead.

Chimeric Sphere

{2}: Until end of turn, Chimeric Sphere becomes a 2/1 Construct artifact creature with flying.

{2}: Until end of turn, Chimeric Sphere becomes a 3/2 Construct artifact creature and loses flying.

Dingus Staff

Whenever a creature dies, Dingus Staff deals 2 damage to that creature’s controller.

Jabari's Banner

{1}, {T}: Target creature gains flanking until end of turn. (Whenever a creature without flanking blocks this creature, the blocking creature gets -1/-1 until end of turn.)

Jangling Automaton

Whenever Jangling Automaton attacks, untap all creatures defending player controls.

Mana Web

Whenever a land an opponent controls is tapped for mana, tap all lands that player controls that could produce any type of mana that land could produce.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Null Rod

Aktywowane zdolności artefaktów nie mogą być aktywowane.

Phyrexian Furnace

{T}: Exile the bottom card of target player’s graveyard.

{1}, Sacrifice Phyrexian Furnace: Exile target card from a graveyard. Draw a card.

Serrated Biskelion

{T}: Put a -1/-1 counter on Serrated Biskelion and a -1/-1 counter on target creature.

Steel Golem

Nie możesz rzucać czarów stworów.

Straw Golem

When an opponent casts a creature spell, sacrifice Straw Golem.

Thran Forge

{2}: Until end of turn, target nonartifact creature gets +1/+0 and becomes an artifact in addition to its other types.

Thran Tome

{5}, {T}: Reveal the top three cards of your library. Target opponent chooses one of those cards. Put that card into your graveyard, then draw two cards.

Touchstone

{T}: Tap target artifact you don’t control.

Well of Knowledge

{2}: Draw a card. Any player may activate this ability but only during their draw step.

Xanthic Statue

{5}: Until end of turn, Xanthic Statue becomes an 8/8 Golem artifact creature with trample.

Gemstone Mine

Gemstone Mine enters the battlefield with three mining counters on it.

{T}, Remove a mining counter from Gemstone Mine: Add one mana of any color. If there are no mining counters on Gemstone Mine, sacrifice it.

Lotus Vale

If Lotus Vale would enter the battlefield, sacrifice two untapped lands instead. If you do, put Lotus Vale onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Scorched Ruins

If Scorched Ruins would enter the battlefield, sacrifice two untapped lands instead. If you do, put Scorched Ruins onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Add {C}{C}{C}{C}.

Winding Canyons

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: You may cast creature spells this turn as though they had flash.