Tempest

Advance Scout

Pierwszy cios

{W}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury pierwszy cios.

Angelic Protector

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, dostaje on do końca tury +0/+3.

Anoint

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi.

Armor Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.”

Armored Pegasus

Latanie

Auratog

Poświęć urok: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Avenging Angel

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić go na wierzchu biblioteki właściciela.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Shadow

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrany przez ciebie stwór z cieniem miałby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Clergy en-Vec

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Cloudchaser Eagle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elite Javelineer

Ilekroć ten stwór blokuje, zadaje 1 obrażenie wskazanemu atakującemu stworowi.

Field of Souls

Ilekroć nieżetonowy stwór trafia do twojego cmentarza z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Flickering Ward

Zaurocz stwora

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz kolor.

Zauroczony stwór ma ochronę przed wybranym kolorem. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Gallantry

Wskazany blokujący stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Dobierz kartę.

Gerrard's Battle Cry

{2}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Hanna's Custody

Wszystkie artefakty mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Hero's Resolve

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+5.

Humility

Wsztstkie stwory tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Invulnerability

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Knight of Dawn

Pierwszy cios

{W}{W}: Knight of Dawn gains protection from the color of your choice until end of turn.

Light of Day

Czarne stwory nie mogą atakować ani blokować.

Marble Titan

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Mounted Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{W}: Mounted Archers can block an additional creature this turn.

Oracle en-Vec

{T}: Target opponent chooses any number of creatures they control. During that player’s next turn, the chosen creatures attack if able, and other creatures can’t attack. At the beginning of that turn’s end step, destroy each of the chosen creatures that didn’t attack this turn. Activate only during your turn.

Orim's Prayer

Whenever one or more creatures attack you, you gain 1 life for each attacking creature.

Orim, Samite Healer

{T}: Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pegasus Refuge

{2}, Discard a card: Create a 1/1 white Pegasus creature token with flying.

Quickening Licid

{1}{W}, {T}: Quickening Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {W} to end this effect.

Enchanted creature has first strike.

Repentance

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Sacred Guide

{1}{W}, Sacrifice Sacred Guide: Reveal cards from the top of your library until you reveal a white card. Put that card into your hand and exile all other cards revealed this way.

Safeguard

{2}{W}: Prevent all combat damage that would be dealt by target creature this turn.

Serene Offering

Destroy target enchantment. You gain life equal to its mana value.

Soltari Crusader

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{1}{W}: Soltari Crusader gets +1/+0 until end of turn.

Soltari Emissary

{W}: Soltari Emissary gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Soltari Foot Soldier

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Lancer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Lancer has first strike as long as it’s attacking.

Soltari Monk

Ochrona przed czarnym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Priest

Ochrona przed czerwonym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Trooper

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Soltari Trooper attacks, it gets +1/+1 until end of turn.

Spirit Mirror

At the beginning of your upkeep, if there are no Reflection tokens on the battlefield, create a 2/2 white Reflection creature token.

{0}: Destroy target Reflection.

Staunch Defenders

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Talon Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pierwszy cios.

Warmth

Ilekroć przeciwnik rzuci czerwony czar, zyskaj 2 życia.

Winds of Rath

Destroy all creatures that aren’t enchanted. They can’t be regenerated.

Worthy Cause

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.

Benthic Behemoth

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Capsize

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Chill

Rzucanie czerwonych czarów kosztuje o {2} więcej.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Dream Cache

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki albo obie na wierzchu twojej biblioteki, albo obie na spodzie twojej biblioteki.

Duplicity

When Duplicity enters the battlefield, exile the top five cards of your library face down.

At the beginning of your upkeep, you may exile all cards from your hand face down. If you do, put all other cards you own exiled with Duplicity into your hand.

At the beginning of your end step, discard a card.

When you lose control of Duplicity, put all cards exiled with Duplicity into their owner’s graveyard.

Ertai's Meddling

X can’t be 0.

Target spell’s controller exiles it with X delay counters on it.

At the beginning of each of that player’s upkeeps, if that card is exiled, remove a delay counter from it. If the card has no delay counters on it, the player puts it onto the stack as a copy of the original spell.

Escaped Shapeshifter

As long as an opponent controls a creature with flying not named Escaped Shapeshifter, Escaped Shapeshifter has flying. The same is true for first strike, trample, and protection from any color.

Fighting Drake

Latanie

Fylamarid

Latanie

Fylamarid can’t be blocked by blue creatures.

{U}: Target creature becomes blue until end of turn.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Giant Crab

{U}: Giant Crab gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Horned Turtle

Insight

Ilekroć przeciwnik rzuci zielony czar, ty dobierz kartę.

Interdict

Counter target activated ability from an artifact, creature, enchantment, or land. That permanent’s activated abilities can’t be activated this turn. (Mana abilities can’t be targeted.)

Dobierz kartę.

Intuition

Search your library for three cards and reveal them. Target opponent chooses one. Put that card into your hand and the rest into your graveyard. Then shuffle.

Legacy's Allure

At the beginning of your upkeep, you may put a treasure counter on Legacy’s Allure.

Sacrifice Legacy’s Allure: Gain control of target creature with power less than or equal to the number of treasure counters on Legacy’s Allure. (This effect lasts indefinitely.)

Legerdemain

Exchange control of target artifact or creature and another target permanent that shares one of those types with it. (This effect lasts indefinitely.)

Mana Severance

Wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart lądów, wygnaj je, po czym przetasuj.

Manta Riders

{U}: Manta Riders gains flying until end of turn.

Mawcor

Latanie

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Meditate

Draw four cards. You skip your next turn.

Mnemonic Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: Draw a card.”

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Precognition

At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of target opponent’s library. If you do, you may put that card on the bottom of that player’s library.

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Rootwater Diver

{T}, Sacrifice Rootwater Diver: Return target artifact card from your graveyard to your hand.

Rootwater Hunter

{T}: Rootwater Hunter deals 1 damage to any target.

Rootwater Matriarch

{T}: Zyskaj władanie nad wskazanym tworem dopóki jest on zauroczony.

Rootwater Shaman

You may cast Aura spells with enchant creature as though they had flash.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Shadow Rift

Target creature gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Dobierz kartę.

Shimmering Wings

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

{U}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Skyshroud Condor

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli rzuciłeś inny czar w tej turze.

Latanie

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Steal Enchantment

Enchant enchantment

You control enchanted enchantment.

Stinging Licid

{1}{U}, {T}: Stinging Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {U} to end this effect.

Whenever enchanted creature becomes tapped, Stinging Licid deals 2 damage to that creature’s controller.

Thalakos Dreamsower

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

You may choose not to untap Thalakos Dreamsower during your untap step.

Whenever Thalakos Dreamsower deals damage to an opponent, tap target creature. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Thalakos Dreamsower remains tapped.

Thalakos Mistfolk

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{U}: Put Thalakos Mistfolk on top of its owner’s library.

Thalakos Seer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

When Thalakos Seer leaves the battlefield, draw a card.

Thalakos Sentry

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Tradewind Rider

Latanie

{T}, Tap two untapped creatures you control: Return target permanent to its owner’s hand.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Unstable Shapeshifter

Whenever another creature enters the battlefield, Unstable Shapeshifter becomes a copy of that creature, except it has this ability.

Volrath's Curse

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated. That creature’s controller may sacrifice a permanent for that player to ignore this effect until end of turn.

{1}{U}: Return Volrath’s Curse to its owner’s hand.

Whim of Volrath

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Change the text of target permanent by replacing all instances of one color word with another or one basic land type with another until end of turn. (For example, you may change „nonred creature” to „nongreen creature” or „plainswalk” to „swampwalk.”)

Whispers of the Muse

Buyback {5} (You may pay an additional {5} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Dobierz kartę.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Wind Drake

Latanie

Winged Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Abandon Hope

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Look at target opponent’s hand and choose X cards from it. That player discards those cards.

Bellowing Fiend

Latanie

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zadaje on władcy owego stwora 3 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Blood Pet

Poświęć tego stwora: Weź {B}.

Bounty Hunter

{T}: Put a bounty counter on target nonblack creature.

{T}: Destroy target creature with a bounty counter on it.

Carrionette

{2}{B}{B}: Exile Carrionette and target creature unless that creature’s controller pays {2}. Activate only if Carrionette is in your graveyard.

Clot Sliver

All Slivers have „{2}: Regenerate this permanent.”

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Coffin Queen

You may choose not to untap Coffin Queen during your untap step.

{2}{B}, {T}: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. When Coffin Queen becomes untapped or you lose control of Coffin Queen, exile that creature.

Commander Greven il-Vec

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

When Commander Greven il-Vec enters the battlefield, sacrifice a creature.

Corpse Dance

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Return the top creature card of your graveyard to the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Exile it at the beginning of the next end step.

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkling Stalker

{B}: Regenerate Darkling Stalker.

{B}: Darkling Stalker gets +1/+1 until end of turn.

Dauthi Embrace

{B}{B}: Target creature gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Dauthi Ghoul

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever a creature with shadow dies, put a +1/+1 counter on Dauthi Ghoul.

Dauthi Horror

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Horror can’t be blocked by white creatures.

Dauthi Marauder

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Mercenary

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{1}{B}: Dauthi Mercenary gets +1/+0 until end of turn.

Dauthi Mindripper

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Dauthi Mindripper attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, defending player discards three cards.

Dauthi Slayer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Death Pits of Rath

Ilekroć stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go. Nie może on zregenerować.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Disturbed Burial

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dread of Night

Białe stwory dostają -1/-1.

Dregs of Sorrow

Zniszcz X wskazanych nieczarnych stworów. Dobierz X kart.

Endless Scream

Zaurocz stwora

Endless Scream enters the battlefield with X scream counters on it.

Enchanted creature gets +1/+0 for each scream counter on Endless Scream.

Enfeeblement

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Evincar's Justice

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Evincar’s Justice deals 2 damage to each creature and each player.

Extinction

Destroy all creatures of the creature type of your choice.

Fevered Convulsions

{2}{B}{B}: Put a -1/-1 counter on target creature.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Imps' Taunt

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Target creature attacks this turn if able.

Kezzerdrix

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, if your opponents control no creatures, Kezzerdrix deals 4 damage to you.

Knight of Dusk

{B}{B}: Zniszcz wskazanego stwora blokującego niniejszego stwora.

Leeching Licid

{B}, {T}: Leeching Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {B} to end this effect.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Leeching Licid deals 1 damage to that player.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Maddening Imp

Latanie

{T}: Non-Wall creatures the active player controls attack this turn if able. At the beginning of the next end step, destroy each of those creatures that didn’t attack this turn. Activate only during an opponent’s turn and only before combat.

Marsh Lurker

Sacrifice a Swamp: Marsh Lurker gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Mindwhip Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: Target player discards a card at random. Activate only as a sorcery.”

Minion of the Wastes

Tratowanie

As Minion of the Wastes enters the battlefield, pay any amount of life.

Minion of the Wastes’s power and toughness are each equal to the life paid as it entered the battlefield.

Perish

Zniszcz wszystkie zielone stwory. Nie mogą one zregenerować.

Pit Imp

Latanie

{B}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Rain of Tears

Zniszcz wskazany ląd.

Rats of Rath

{B}: Destroy target artifact, creature, or land you control.

Reanimate

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Sadistic Glee

Zaurocz stwora

Whenever a creature dies, put a +1/+1 counter on enchanted creature.

Sarcomancy

When Sarcomancy enters the battlefield, create a 2/2 black Zombie creature token.

At the beginning of your upkeep, if there are no Zombies on the battlefield, Sarcomancy deals 1 damage to you.

Screeching Harpy

Latanie

{1}{B}: Regenerate Screeching Harpy.

Servant of Volrath

When Servant of Volrath leaves the battlefield, sacrifice a creature.

Skyshroud Vampire

Latanie

Discard a creature card: Skyshroud Vampire gets +2/+2 until end of turn.

Souldrinker

Pay 3 life: Put a +1/+1 counter on Souldrinker.

Spinal Graft

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

When enchanted creature becomes the target of a spell or ability, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Aftershock

Destroy target artifact, creature, or land. Aftershock deals 3 damage to you.

Ancient Runes

At the beginning of each player’s upkeep, Ancient Runes deals damage to that player equal to the number of artifacts they control.

Apocalypse

Exile all permanents. You discard your hand.

Barbed Sliver

All Sliver creatures have „{2}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

Blood Frenzy

Cast this spell only before the combat damage step.

Target attacking or blocking creature gets +4/+0 until end of turn. Destroy that creature at the beginning of the next end step.

Boil

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Canyon Drake

Latanie

{1}, Discard a card at random: Canyon Drake gets +2/+0 until end of turn.

Canyon Wildcat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Chaotic Goo

Chaotic Goo enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may flip a coin. If you win the flip, put a +1/+1 counter on Chaotic Goo. If you lose the flip, remove a +1/+1 counter from Chaotic Goo.

Crown of Flames

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{R}: Return Crown of Flames to its owner’s hand.

Deadshot

Tap target creature. It deals damage equal to its power to another target creature.

Enraging Licid

{R}, {T}: Enraging Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {R} to end this effect.

Enchanted creature has haste.

Firefly

Latanie

{R}: Firefly gets +1/+0 until end of turn.

Fireslinger

{T}: Fireslinger deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

Flowstone Giant

{R}: Flowstone Giant gets +2/-2 until end of turn.

Flowstone Salamander

{R}: Flowstone Salamander deals 1 damage to target creature blocking it.

Flowstone Wyvern

Latanie

{R}: Flowstone Wyvern gets +2/-2 until end of turn.

Furnace of Rath

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia permanentowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Giant Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Goblin Bombardment

Sacrifice a creature: Goblin Bombardment deals 1 damage to any target.

Hand to Hand

During combat, players can’t cast instant spells or activate abilities that aren’t mana abilities.

Havoc

Whenever an opponent casts a white spell, they lose 2 life.

Heart Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Jackal Pup

Whenever Jackal Pup is dealt damage, it deals that much damage to you.

Kindle

Kindle deals X damage to any target, where X is 2 plus the number of cards named Kindle in all graveyards.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Lowland Giant

Magmasaur

Magmasaur enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may remove a +1/+1 counter from Magmasaur. If you don’t, sacrifice Magmasaur and it deals damage equal to the number of +1/+1 counters on it to each creature without flying and each player.

Mogg Conscripts

Mogg Conscripts can’t attack unless you’ve cast a creature spell this turn.

Mogg Fanatic

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Mogg Raider

Sacrifice a Goblin: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Mogg Squad

Mogg Squad gets -1/-1 for each other creature on the battlefield.

No Quarter

Whenever a creature becomes blocked by a creature with lesser power, destroy the blocking creature.

Whenever a creature blocks a creature with lesser power, destroy the attacking creature.

Opportunist

{T}: Opportunist deals 1 damage to target creature that was dealt damage this turn.

Pallimud

As Pallimud enters the battlefield, choose an opponent.

Pallimud’s power is equal to the number of tapped lands the chosen player controls.

Rathi Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz dwie Góry.

Renegade Warlord

Pierwszy cios

Whenever Renegade Warlord attacks, each other attacking creature gets +1/+0 until end of turn.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Sandstone Warrior

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Scorched Earth

As an additional cost to cast this spell, discard X land cards.

Destroy X target lands.

Searing Touch

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Searing Touch deals 1 damage to any target.

Shadowstorm

Shadowstorm deals 2 damage to each creature with shadow.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shocker

Whenever Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Starke of Rath

{T}: Destroy target artifact or creature. That permanent’s controller gains control of Starke of Rath. (This effect lasts indefinitely.)

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Stun

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Sudden Impact

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Tahngarth's Rage

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+0 as long as it’s attacking. Otherwise, it gets -2/-1.

Tooth and Claw

Poświęć dwa stwory: Stwórz żeton czerwonego stwora Bestia 3/1 o nazwie Mięsożerca.

Wall of Diffusion

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Diffusion can block creatures with shadow as though Wall of Diffusion had shadow.

Wild Wurm

When Wild Wurm enters the battlefield, flip a coin. If you lose the flip, return Wild Wurm to its owner’s hand.

Aluren

Any player may cast creature spells with mana value 3 or less without paying their mana costs and as though they had flash.

Apes of Rath

Whenever Apes of Rath attacks, it doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Bayou Dragonfly

Flying; swampwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Broken Fall

Return Broken Fall to its owner’s hand: Regenerate target creature.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Choke

Wyspy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania swoich władców.

Crazed Armodon

{G}: Crazed Armodon gets +3/+0 and gains trample until end of turn. Destroy Crazed Armodon at the beginning of the next end step. Activate only once each turn.

Dirtcowl Wurm

Whenever an opponent plays a land, put a +1/+1 counter on Dirtcowl Wurm.

Earthcraft

Tap an untapped creature you control: Untap target basic land.

Eladamri's Vineyard

At the beginning of each player’s precombat main phase, that player adds {G}{G}.

Eladamri, Lord of Leaves

Other Elf creatures have forestwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Other Elves have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Elven Warhounds

Whenever Elven Warhounds becomes blocked by a creature, put that creature on top of its owner’s library.

Elvish Fury

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Flailing Drake

Latanie

Whenever Flailing Drake blocks or becomes blocked by a creature, that creature gets +1/+1 until end of turn.

Frog Tongue

Zaurocz stwora

When Frog Tongue enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has reach. (It can block creatures with flying.)

Fugitive Druid

Whenever Fugitive Druid becomes the target of an Aura spell, you draw a card.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Heartwood Dryad

Heartwood Dryad can block creatures with shadow as though Heartwood Dryad had shadow.

Heartwood Giant

{T}, Sacrifice a Forest: Heartwood Giant deals 2 damage to target player or planeswalker.

Heartwood Treefolk

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Horned Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Krakilin

Krakilin enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

{1}{G}: Regenerate Krakilin.

Mirri's Guile

At the beginning of your upkeep, you may look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

Mongrel Pack

Kiedy ten stwór umrze podczas potyczki, stwórz cztery żetony zielonego stwora Pies 1/1.

Muscle Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Nature's Revolt

Wszystkie lądy są stworami 2/2 pozostając lądami.

Needle Storm

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 4 obrażenia.

Nurturing Licid

{G}, {T}: Nurturing Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {G} to end this effect.

{G}: Regenerate enchanted creature.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Pincher Beetles

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reality Anchor

Target creature loses shadow until end of turn.

Dobierz kartę.

Reap

Return up to X target cards from your graveyard to your hand, where X is the number of black permanents target opponent controls as you cast this spell.

Recycle

Pomiń swój krok dobierania.

Whenever you play a card, draw a card.

Your maximum hand size is two.

Respite

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. You gain 1 life for each attacking creature.

Root Maze

Artefakty i lądy wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Rootbreaker Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Scragnoth

Ten czar nie może być skontrowany.

Protection from blue

Seeker of Skybreak

{T}: Odkręć wskazanego stwora.

Skyshroud Elf

{T}: Weź {G}.

{1}: Add {R} or {W}.

Skyshroud Ranger

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Skyshroud Troll

{1}{G}: Regenerate Skyshroud Troll.

Spike Drone

Spike Drone enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Drone: Put a +1/+1 counter on target creature.

Storm Front

{G}{G}: Tap target creature with flying.

Trained Armodon

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Trumpeting Armodon

{1}{G}: Target creature blocks Trumpeting Armodon this turn if able.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Verdigris

Zniszcz wskazany artefakt.

Winter's Grasp

Zniszcz wskazany ląd.

Dracoplasm

Latanie

As Dracoplasm enters the battlefield, sacrifice any number of creatures. Dracoplasm’s power becomes the total power of those creatures and its toughness becomes their total toughness.

{R}: Dracoplasm gets +1/+0 until end of turn.

Lobotomy

Target player reveals their hand, then you choose a card other than a basic land card from it. Search that player’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as the chosen card and exile them. Then that player shuffles.

Ranger en-Vec

Pierwszy cios

{G}: Regenerate Ranger en-Vec.

Segmented Wurm

Whenever Segmented Wurm becomes the target of a spell or ability, put a -1/-1 counter on it.

Selenia, Dark Angel

Latanie

Pay 2 life: Return Selenia, Dark Angel to its owner’s hand.

Sky Spirit

Latanie, pierwszy cios

Soltari Guerrillas

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{0}: The next time Soltari Guerrillas would deal combat damage to an opponent this turn, it deals that damage to target creature instead.

Spontaneous Combustion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Spontaneous Combustion deals 3 damage to each creature.

Vhati il-Dal

{T}: Until end of turn, target creature has base power 1 or base toughness 1.

Wood Sage

{T}: Choose a creature card name. Reveal the top four cards of your library and put all of them with that name into your hand. Put the rest into your graveyard.

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz mieli tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Booby Trap

Umieszczając ten artefakt na polu bitwy wybierz przeciwnika i nazwij kartę inną niż bazowy ląd.

Wybrany gracz ujawnia każdą dobieraną kartę.

Kiedy wybrany gracz dobierze nazwaną kartę, poświęć ten artefakt. Jeśli tak zrobisz, zadaje on owemu graczowi 10 obrażeń.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Coiled Tinviper

Pierwszy cios

Cold Storage

{3}: Exile target creature you control.

Sacrifice Cold Storage: Return each creature card exiled with Cold Storage to the battlefield under your control.

Cursed Scroll

{3}, {T}: Choose a card name, then reveal a card at random from your hand. If that card has the chosen name, Cursed Scroll deals 2 damage to any target.

Echo Chamber

{4}, {T}: An opponent chooses target creature they control. Create a token that’s a copy of that creature. That token gains haste until end of turn. Exile the token at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.

Emerald Medallion

Green spells you cast cost {1} less to cast.

Emmessi Tome

{5}, {T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Energizer

{2}, {T}: Put a +1/+1 counter on Energizer.

Essence Bottle

{3}, {T}: Put an elixir counter on Essence Bottle.

{T}, Remove all elixir counters from Essence Bottle: You gain 2 life for each elixir counter removed this way.

Excavator

{T}, Sacrifice a basic land: Target creature gains landwalk of each of the land types of the sacrificed land until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of any of those types.)

Flowstone Sculpture

{2}, Discard a card: Put a +1/+1 counter on Flowstone Sculpture or Flowstone Sculpture gains flying, first strike, or trample. (This effect lasts indefinitely.)

Fool's Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli nie masz kart w ręce.

Grindstone

{3}, {T}: Target player mills two cards. If two cards that share a color were milled this way, repeat this process.

Helm of Possession

You may choose not to untap Helm of Possession during your untap step.

{2}, {T}, Sacrifice a creature: Gain control of target creature for as long as you control Helm of Possession and Helm of Possession remains tapped.

Jet Medallion

Black spells you cast cost {1} less to cast.

Jinxed Idol

Na początku twojego kroku utrzymania, ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Poświęć stwora: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem.

Lotus Petal

{T}, Sacrifice Lotus Petal: Add one mana of any color.

Magnetic Web

If a creature with a magnet counter on it attacks, all creatures with magnet counters on them attack if able.

Whenever a creature with a magnet counter on it attacks, all creatures with magnet counters on them block that creature this turn if able.

{1}, {T}: Put a magnet counter on target creature.

Manakin

{T}: Weź {C}.

Metallic Sliver

Mogg Cannon

{T}: Target creature you control gets +1/+0 and gains flying until end of turn. Destroy that creature at the beginning of the next end step.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Pearl Medallion

White spells you cast cost {1} less to cast.

Phyrexian Grimoire

{4}, {T}: Target opponent chooses one of the top two cards of your graveyard. Exile that card and put the other one into your hand.

Phyrexian Hulk

Phyrexian Splicer

{2}, {T}, Choose flying, first strike, trample, or shadow: Until end of turn, target creature with the chosen ability loses it and another target creature gains it.

Puppet Strings

{2}, {T}: You may tap or untap target creature.

Ruby Medallion

Red spells you cast cost {1} less to cast.

Sapphire Medallion

Blue spells you cast cost {1} less to cast.

Scalding Tongs

At the beginning of your upkeep, if you have three or fewer cards in hand, Scalding Tongs deals 1 damage to target opponent or planeswalker.

Scroll Rack

{1}, {T}: Exile any number of cards from your hand face down. Put that many cards from the top of your library into your hand. Then look at the exiled cards and put them on top of your library in any order.

Squee's Toy

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.

Static Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż dwóch permanentów podczas swoich kroków odkręcania.

Telethopter

Tap an untapped creature you control: Telethopter gains flying until end of turn.

Thumbscrews

At the beginning of your upkeep, if you have five or more cards in hand, Thumbscrews deals 1 damage to target opponent or planeswalker.

Torture Chamber

At the beginning of your upkeep, put a pain counter on Torture Chamber.

At the beginning of your end step, Torture Chamber deals damage to you equal to the number of pain counters on it.

{1}, {T}, Remove all pain counters from Torture Chamber: It deals damage to target creature equal to the number of pain counters removed this way.

Watchdog

Watchdog blocks each combat if able.

As long as Watchdog is untapped, all creatures attacking you get -1/-0.

Ancient Tomb

{T}: Weź {C}{C}. Ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Caldera Lake

Caldera Lake enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {R}. Caldera Lake deals 1 damage to you.

Cinder Marsh

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {R}. Cinder Marsh doesn’t untap during your next untap step.

Ghost Town

{T}: Weź {C}.

{0}: Return Ghost Town to its owner’s hand. Activate only if it’s not your turn.

Maze of Shadows

{T}: Weź {C}.

{T}: Untap target attacking creature with shadow. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Mogg Hollows

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {G}. Mogg Hollows doesn’t untap during your next untap step.

Pine Barrens

Pine Barrens enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {G}. Pine Barrens deals 1 damage to you.

Reflecting Pool

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.

Rootwater Depths

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {B}. Rootwater Depths doesn’t untap during your next untap step.

Salt Flats

Salt Flats enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {B}. Salt Flats deals 1 damage to you.

Scabland

Scabland enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {W}. Scabland deals 1 damage to you.

Skyshroud Forest

Skyshroud Forest enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {U}. Skyshroud Forest deals 1 damage to you.

Stalking Stones

{T}: Weź {C}.

{6}: Stalking Stones becomes a 3/3 Elemental artifact creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Thalakos Lowlands

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {U}. Thalakos Lowlands doesn’t untap during your next untap step.

Vec Townships

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {W}. Vec Townships doesn’t untap during your next untap step.

Wasteland

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)