Visions

Archangel

Latanie, czujność

Daraja Griffin

Latanie

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazanego czarnego stwora.

Equipoise

At the beginning of your upkeep, for each land target player controls in excess of the number you control, choose a land that player controls, then the chosen permanents phase out. Repeat this process for artifacts and creatures. (While they’re phased out, they’re treated as though they don’t exist. They phase in before that player untaps during their next untap step.)

Eye of Singularity

When Eye of Singularity enters the battlefield, destroy each permanent with the same name as another permanent, except for basic lands. They can’t be regenerated.

Whenever a permanent other than a basic land enters the battlefield, destroy all other permanents with that name. They can’t be regenerated.

Freewind Falcon

Latanie, ochrona przed czerwonym

Gossamer Chains

Return Gossamer Chains to its owner’s hand: Prevent all combat damage that would be dealt by target unblocked creature this turn.

Honorable Passage

The next time a source of your choice would deal damage to any target this turn, prevent that damage. If damage from a red source is prevented this way, Honorable Passage deals that much damage to the source’s controller.

Hope Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

 • Target player gains 2 life.

 • Destroy target Aura.

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Jamuraan Lion

{W}, {T}: Target creature can’t block this turn.

Knight of Valor

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{1}{W}: Each creature without flanking blocking Knight of Valor gets -1/-1 until end of turn. Activate only once each turn.

Longbow Archer

Pierwszy cios, zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Miraculous Recovery

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Umieść na nim znacznik +1/+1.

Parapet

You may cast Parapet as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Peace Talks

This turn and next turn, creatures can’t attack, and players and permanents can’t be the targets of spells or activated abilities.

Relic Ward

You may cast Relic Ward as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz artefakt

Enchanted artifact has shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Remedy

Zażegnaj najbliższe 5 obrażeń jakie mogłyby zostać zadane w tej turze dowolnej liczbie wskazanych celów, dowolnie rozdzielone.

Resistance Fighter

Poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia jakie wskazany stwór mógłby zadać w tej turze.

Retribution of the Meek

Destroy all creatures with power 4 or greater. They can’t be regenerated.

Righteous Aura

{W}, Pay 2 life: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Sun Clasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Return enchanted creature to its owner’s hand.

Teferi's Honor Guard

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{U}{U}: Teferi’s Honor Guard phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Tithe

Search your library for a Plains card. If target opponent controls more lands than you, you may search your library for an additional Plains card. Reveal those cards, put them into your hand, then shuffle.

Warrior's Honor

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Zhalfirin Crusader

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{1}{W}: The next 1 damage that would be dealt to Zhalfirin Crusader this turn is dealt to any target instead.

Betrayal

Zaurocz stwora pod władaniem przeciwnika

Whenever enchanted creature becomes tapped, you draw a card.

Breezekeeper

Latanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Chronatog

{0}: Chronatog gets +3/+3 until end of turn. You skip your next turn. Activate only once each turn.

Cloud Elemental

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Desertion

Skontruj wskazany czar. Jeśli w ten sposób został skontrowany czar artefaktu lub stwora, umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem zamiast umieszczać ją w cmentarzu właściciela.

Dream Tides

Stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich właścicieli.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped nongreen creatures they control and pay {2} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Flooded Shoreline

{U}{U}, Return two Islands you control to their owner’s hand: Return target creature to its owner’s hand.

Foreshadow

Choose a card name, then target opponent mills a card. If a card with the chosen name was milled this way, you draw a card.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Impulse

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Knight of the Mists

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

When Knight of the Mists enters the battlefield, you may pay {U}. If you don’t, destroy target Knight and it can’t be regenerated.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mystic Veil

You may cast Mystic Veil as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ovinomancer

When Ovinomancer enters the battlefield, sacrifice it unless you return three basic lands you control to their owner’s hand.

{T}, Return Ovinomancer to its owner’s hand: Destroy target creature. It can’t be regenerated. That creature’s controller creates a 0/1 green Sheep creature token.

Prosperity

Każdy gracz dobiera po X kart.

Rainbow Efreet

Latanie

{U}{U}: Rainbow Efreet phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Shimmering Efreet

Latanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Whenever Shimmering Efreet phases in, target creature phases out. (It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Shrieking Drake

Latanie

When Shrieking Drake enters the battlefield, return a creature you control to its owner’s hand.

Teferi's Realm

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses artifact, creature, land, or non-Aura enchantment. All nontoken permanents of that type phase out. (While they’re phased out, they’re treated as though they don’t exist. Each one phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Three Wishes

Exile the top three cards of your library face down. You may look at those cards for as long as they remain exiled. Until your next turn, you may play those cards. At the beginning of your next upkeep, put any of those cards you didn’t play into your graveyard.

Time and Tide

Simultaneously, all phased-out creatures phase in and all creatures with phasing phase out.

Undo

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Vanishing

Zaurocz stwora

{U}{U}: Enchanted creature phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Vision Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany gracz mieli cztery karty.

 • Choose a land type and a basic land type. Each land of the first chosen type becomes the second chosen type until end of turn.

 • Target artifact phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Waterspout Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Waterspout Djinn unless you return an untapped Island you control to its owner’s hand.

Aku Djinn

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on each creature each opponent controls.

Blanket of Night

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.

Brood of Cockroaches

When Brood of Cockroaches is put into your graveyard from the battlefield, at the beginning of the next end step, you lose 1 life and return Brood of Cockroaches to your hand.

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Crypt Rats

{X}: Ten stwór zadaje X obrażeń każdemu stworowi i graczowi. Na X wydawaj tylko czarną manę.

Dark Privilege

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Sacrifice a creature: Regenerate enchanted creature.

Death Watch

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, its controller loses life equal to its power and you gain life equal to its toughness.

Desolation

At the beginning of each end step, each player who tapped a land for mana this turn sacrifices a land. Desolation deals 2 damage to each player who sacrificed a Plains this way.

Fallen Askari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Fallen Askari can’t block.

Forbidden Ritual

Sacrifice a nontoken permanent. If you do, target opponent loses 2 life unless that player sacrifices a permanent or discards a card. You may repeat this process any number of times.

Funeral Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany gracz odrzuca kartę.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-1.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Infernal Harvest

As an additional cost to cast this spell, return X Swamps you control to their owner’s hand.

Infernal Harvest deals X damage divided as you choose among any number of target creatures.

Kaervek's Spite

As an additional cost to cast this spell, sacrifice all permanents you control and discard your hand.

Target player loses 5 life.

Necromancy

You may cast Necromancy as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

When Necromancy enters the battlefield, if it’s on the battlefield, it becomes an Aura with „enchant creature put onto the battlefield with Necromancy.” Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control and attach Necromancy to it. When Necromancy leaves the battlefield, that creature’s controller sacrifices it.

Necrosavant

{3}{B}{B}, poświęć stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Pillar Tombs of Aku

At the beginning of each player’s upkeep, that player may sacrifice a creature. If that player doesn’t, they lose 5 life and you sacrifice Pillar Tombs of Aku.

Python

Suq'Ata Assassin

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever Suq’Ata Assassin attacks and isn’t blocked, defending player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Tar Pit Warrior

When Tar Pit Warrior becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.

Urborg Mindsucker

{B}, Sacrifice Urborg Mindsucker: Target opponent discards a card at random. Activate only as a sorcery.

Vampiric Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Vampirism

Zaurocz stwora

When Vampirism enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Enchanted creature gets +1/+1 for each other creature you control.

Other creatures you control get -1/-1.

Wake of Vultures

Latanie

{1}{B}, poświęć stwora: Zregeneruj tego stwora.

Wicked Reward

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Target creature gets +4/+2 until end of turn.

Bogardan Phoenix

Latanie

When Bogardan Phoenix dies, exile it if it had a death counter on it. Otherwise, return it to the battlefield under your control and put a death counter on it.

Dwarven Vigilantes

Whenever Dwarven Vigilantes attacks and isn’t blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Dwarven Vigilantes assigns no combat damage this turn.

Elkin Lair

At the beginning of each player’s upkeep, that player exiles a card at random from their hand. The player may play that card this turn. At the beginning of the next end step, if the player hasn’t played the card, they put it into their graveyard.

Fireblast

Możesz poświęcić dwie Góry zamiast płacić koszt many tego czaru.

Fireblast deals 4 damage to any target.

Goblin Recruiter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart typu Goblin, ujawnij je, po czym przetasuj i umieść owe karty dowolnie na wierzchu.

Goblin Swine-Rider

Whenever Goblin Swine-Rider becomes blocked, it deals 2 damage to each attacking creature and each blocking creature.

Hearth Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego artefaktowego stwora.

 • Attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

 • Target creature with power 2 or less can’t be blocked this turn.

Heat Wave

Cumulative upkeep {R} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Blue creatures can’t block creatures you control.

Nonblue creatures can’t block creatures you control unless their controller pays 1 life for each blocking creature they control.

Hulking Cyclops

Ten stwór nie może blokować.

Keeper of Kookus

{R}: Keeper of Kookus gains protection from red until end of turn.

Kookus

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, if you don’t control a creature named Keeper of Kookus, Kookus deals 3 damage to you and attacks this turn if able.

{R}: Kookus gets +1/+0 until end of turn.

Lightning Cloud

Whenever a player casts a red spell, you may pay {R}. If you do, Lightning Cloud deals 1 damage to any target.

Mob Mentality

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Whenever all non-Wall creatures you control attack, enchanted creature gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of attacking creatures.

Ogre Enforcer

Ogre Enforcer can’t be destroyed by lethal damage unless lethal damage dealt by a single source is marked on it.

Raging Gorilla

Whenever Raging Gorilla blocks or becomes blocked, it gets +2/-2 until end of turn.

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Rock Slide

Rock Slide deals X damage divided as you choose among any number of target attacking or blocking creatures without flying.

Solfatara

Target player can’t play lands this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Song of Blood

Mill four cards. Whenever a creature attacks this turn, it gets +1/+0 until end of turn for each creature card put into your graveyard this way.

Spitting Drake

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Suq'Ata Lancer

Pośpiech

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Talruum Champion

Pierwszy cios

Whenever Talruum Champion blocks or becomes blocked by a creature, that creature loses first strike until end of turn.

Talruum Piper

All creatures with flying able to block Talruum Piper do so.

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Viashino Sandstalker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Przywróć go tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Bull Elephant

When Bull Elephant enters the battlefield, sacrifice it unless you return two Forests you control to their owner’s hand.

City of Solitude

Players can cast spells and activate abilities only during their own turns.

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Elephant Grass

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Black creatures can’t attack you.

Nonblack creatures can’t attack you unless their controller pays {2} for each creature they control that’s attacking you.

Elven Cache

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Emerald Charm

Wybierz jedno —

 • Odkręć wskazany byt.

 • Destroy target non-Aura enchantment.

 • Target creature loses flying until end of turn.

Feral Instinct

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Giant Caterpillar

{G}, poświęć ten byt: Na początku najbliższego kroku końcowego stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Motyl.

Katabatic Winds

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Creatures with flying can’t attack or block, and their activated abilities with {T} in their costs can’t be activated.

King Cheetah

Błysk

Kyscu Drake

Latanie

{G}: Kyscu Drake gets +0/+1 until end of turn. Activate only once each turn.

Sacrifice Kyscu Drake and a creature named Spitting Drake: Search your library for a card named Viashivan Dragon, put that card onto the battlefield, then shuffle.

Lichenthrope

If damage would be dealt to Lichenthrope, put that many -1/-1 counters on it instead.

At the beginning of your upkeep, remove a -1/-1 counter from Lichenthrope.

Mortal Wound

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Natural Order

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć zielonego stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Panther Warriors

Quirion Druid

{G}, {T}: Target land becomes a 2/2 green creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Quirion Ranger

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

River Boa

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Rowen

Ujawnij pierwszą kartę dobieraną przez ciebie w danej turze. Ilekroć ujawnisz w ten sposób bazowy ląd, dobierz kartę.

Spider Climb

You may cast Spider Climb as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +0/+3 and has reach. (It can block creatures with flying.)

Stampeding Wildebeests

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć zielonego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Uktabi Orangutan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Warthog

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Wind Shear

Attacking creatures with flying get -2/-2 and lose flying until end of turn.

Army Ants

{T}, Sacrifice a land: Destroy target land.

Breathstealer's Crypt

If a player would draw a card, instead they draw a card and reveal it. If it’s a creature card, that player discards it unless they pay 3 life.

Corrosion

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

At the beginning of your upkeep, put a rust counter on each artifact target opponent controls. Then destroy each artifact with mana value less than or equal to the number of rust counters on it. Artifacts destroyed this way can’t be regenerated.

When Corrosion leaves the battlefield, remove all rust counters from all permanents.

Femeref Enchantress

Whenever an enchantment is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Firestorm Hellkite

Latanie, tratowanie

Cumulative upkeep {U}{R} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

Guiding Spirit

Latanie

{T}: If the top card of target player’s graveyard is a creature card, put that card on top of that player’s library.

Mundungu

{T}: Counter target spell unless its controller pays {1} and 1 life.

Pygmy Hippo

Whenever Pygmy Hippo attacks and isn’t blocked, you may have defending player activate a mana ability of each land they control and lose all unspent mana. If you do, Pygmy Hippo assigns no combat damage this turn and at the beginning of your next main phase this turn, you add an amount of {C} equal to the amount of mana that player lost this way.

Righteous War

White creatures you control have protection from black.

Black creatures you control have protection from white.

Scalebane's Elite

Ochrona przed czarnym

Simoon

Simoon deals 1 damage to each creature target opponent controls.

Squandered Resources

Sacrifice a land: Add one mana of any type the sacrificed land could produce.

Suleiman's Legacy

When Suleiman’s Legacy enters the battlefield, destroy all Djinns and Efreets. They can’t be regenerated.

Whenever a Djinn or Efreet enters the battlefield, destroy it. It can’t be regenerated.

Tempest Drake

Latanie, czujność

Viashivan Dragon

Latanie

{R}: Viashivan Dragon gets +1/+0 until end of turn.

{G}: Viashivan Dragon gets +0/+1 until end of turn.

Anvil of Bogardan

Gracze nie mają limitu kart na ręce.

At the beginning of each player’s draw step, that player draws an additional card, then discards a card.

Brass-Talon Chimera

Pierwszy cios

Sacrifice Brass-Talon Chimera: Put a +2/+2 counter on target Chimera creature. It gains first strike. (This effect lasts indefinitely.)

Diamond Kaleidoscope

{3}, {T}: Create a 0/1 colorless Prism artifact creature token.

Sacrifice a Prism token: Add one mana of any color.

Dragon Mask

{3}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2. Przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego. (Przywróć go tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Helm of Awakening

Spells cost {1} less to cast.

Iron-Heart Chimera

Czujność

Sacrifice Iron-Heart Chimera: Put a +2/+2 counter on target Chimera creature. It gains vigilance. (This effect lasts indefinitely.)

Juju Bubble

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When you play a card, sacrifice Juju Bubble.

{2}: You gain 1 life.

Lead-Belly Chimera

Tratowanie

Sacrifice Lead-Belly Chimera: Put a +2/+2 counter on target Chimera creature. It gains trample. (This effect lasts indefinitely.)

Magma Mine

{4}: Put a pressure counter on Magma Mine.

{T}, Sacrifice Magma Mine: It deals damage equal to the number of pressure counters on it to any target.

Matopi Golem

{1}: Regenerate Matopi Golem. When it regenerates this way, put a -1/-1 counter on it.

Phyrexian Marauder

Phyrexian Marauder enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Phyrexian Marauder can’t block.

Phyrexian Marauder can’t attack unless you pay {1} for each +1/+1 counter on it.

Phyrexian Walker

Sands of Time

Each player skips their untap step.

At the beginning of each player’s upkeep, that player simultaneously untaps each tapped artifact, creature, and land they control and taps each untapped artifact, creature, and land they control.

Sisay's Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Snake Basket

{X}, poświęć ten artefakt: Stwórz X żetonów zielonego stwora Wąż 1/1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Tin-Wing Chimera

Latanie

Sacrifice Tin-Wing Chimera: Put a +2/+2 counter on target Chimera creature. It gains flying. (This effect lasts indefinitely.)

Triangle of War

{2}, Sacrifice Triangle of War: Target creature you control fights target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Wand of Denial

{T}: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Jeśli to nielądowa karta, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, umieść ją w cmentarzu owego gracza.

Coral Atoll

Coral Atoll enters the battlefield tapped.

When Coral Atoll enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Island you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{U}.

Dormant Volcano

Dormant Volcano enters the battlefield tapped.

When Dormant Volcano enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Mountain you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{R}.

Everglades

Everglades enters the battlefield tapped.

When Everglades enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Swamp you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{B}.

Griffin Canyon

{T}: Weź {C}.

{T}: Untap target Griffin. If it’s a creature, it gets +1/+1 until end of turn.

Jungle Basin

Jungle Basin enters the battlefield tapped.

When Jungle Basin enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Forest you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{G}.

Karoo

Karoo enters the battlefield tapped.

When Karoo enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Plains you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{W}.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Undiscovered Paradise

{T}: Add one mana of any color. During your next untap step, as you untap your permanents, return Undiscovered Paradise to its owner’s hand.