Mirage

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Alarum

Untap target nonattacking creature. It gets +1/+3 until end of turn.

Auspicious Ancestor

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 3 życia.

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Benevolent Unicorn

If a spell would deal damage to a permanent or player, it deals that much damage minus 1 to that permanent or player instead.

Blinding Light

Przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Celestial Dawn

Lądy pod twoim władaniem są Równinami.

Nielądowe byty pod twoim władaniem są białe. To samo dotyczy czarów pod twoim władaniem oraz twoich nielądowych kart poza polem bitwy.

Możesz wydawać białą manę jakby była maną dowolnego koloru. Możesz wydawać inną manę tylko jakby była bezkolorowa.

Civic Guildmage

{G}, {T}: Target creature gets +0/+1 until end of turn.

{U}, {T}: Put target creature you control on top of its owner’s library.

Dazzling Beauty

Rzuć ten czar tylko podczas kroku deklaracji blokujących.

Target unblocked attacking creature becomes blocked. (This spell works on creatures that can’t be blocked.)

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Disempower

Put target artifact or enchantment on top of its owner’s library.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Divine Offering

Zniszcz wskazany artefakt. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego skrót many.

Divine Retribution

Divine Retribution deals damage to target attacking creature equal to the number of attacking creatures.

Ekundu Griffin

Latanie, pierwszy cios

Enlightened Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Ethereal Champion

Zapłać 1 życie: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi.

Favorable Destiny

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+2 as long as it’s white.

Enchanted creature has shroud as long as its controller controls another creature. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Femeref Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Femeref Knight

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{W}: Femeref Knight gains vigilance until end of turn.

Femeref Scouts

Healing Salve

Wybierz jedno —

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

 • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Illumination

Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku. Jeśli władca zyskuje życia równe jego skrótowi many.

Iron Tusk Elephant

Tratowanie

Ivory Charm

Wybierz jedno —

 • All creatures get -2/-0 until end of turn.

 • Przekręć wskazanego stwora.

 • Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Jabari's Influence

Cast this spell only after combat.

Gain control of target nonartifact, nonblack creature that attacked you this turn and put a -1/-0 counter on it.

Mangara's Blessing

Zyskaj 5 żyć.

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Mangara’s Blessing, you gain 2 life, and you return Mangara’s Blessing from your graveyard to your hand at the beginning of the next end step.

Mangara's Equity

As Mangara’s Equity enters the battlefield, choose black or red.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Mangara’s Equity unless you pay {1}{W}.

Whenever a creature of the chosen color deals damage to you or a white creature you control, Mangara’s Equity deals that much damage to that creature.

Melesse Spirit

Latanie, ochrona przed czarnym

Mtenda Griffin

Latanie

{W}, {T}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela i przywróć wskazaną kartę Gryfa z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Mtenda Herder

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Noble Elephant

Trample; banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Null Chamber

As Null Chamber enters the battlefield, you and an opponent each choose a card name other than a basic land card name.

Spells with the chosen names can’t be cast and lands with the chosen names can’t be played.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pearl Dragon

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Prismatic Circle

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

As Prismatic Circle enters the battlefield, choose a color.

{1}: The next time a source of your choice of the chosen color would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Rashida Scalebane

{T}: Destroy target attacking or blocking Dragon. It can’t be regenerated. You gain life equal to its power.

Ritual of Steel

Zaurocz stwora

When Ritual of Steel enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Sacred Mesa

At the beginning of your upkeep, sacrifice Sacred Mesa unless you sacrifice a Pegasus.

{1}{W}: Stwórz żeton białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem.

Shadowbane

The next time a source of your choice would deal damage to you and/or creatures you control this turn, prevent that damage. If damage from a black source is prevented this way, you gain that much life.

Sidar Jabari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Whenever Sidar Jabari attacks, tap target creature defending player controls.

Soul Echo

Soul Echo enters the battlefield with X echo counters on it.

Nie przegrywasz gry za posiadanie 0 lub mniej żyć.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Soul Echo if there are no echo counters on it. Otherwise, target opponent may choose that for each 1 damage that would be dealt to you until your next upkeep, you remove an echo counter from Soul Echo instead.

Spectral Guardian

As long as Spectral Guardian is untapped, noncreature artifacts have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Teremko Griffin

Latanie; zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Unyaro Griffin

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czerwony czar sztuczki lub obrzędu.

Vigilant Martyr

Sacrifice Vigilant Martyr: Regenerate target creature.

{W}{W}, {T}, Sacrifice Vigilant Martyr: Counter target spell that targets an enchantment.

Wall of Resistance

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

At the beginning of each end step, if Wall of Resistance was dealt damage this turn, put a +0/+1 counter on it.

Ward of Lights

You may cast Ward of Lights as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

As Ward of Lights enters the battlefield, choose a color.

Enchanted creature has protection from the chosen color. This effect doesn’t remove Ward of Lights.

Yare

Target creature defending player controls gets +3/+0 until end of turn. That creature can block up to two additional creatures this turn.

Zhalfirin Commander

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{1}{W}{W}: Target Knight creature gets +1/+1 until end of turn.

Zhalfirin Knight

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{W}{W}: Zhalfirin Knight gains first strike until end of turn.

Zuberi, Golden Feather

Latanie

Other Griffin creatures get +1/+1.

Ancestral Memories

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Azimaet Drake

Latanie

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Bay Falcon

Latanie, czujność

Bazaar of Wonders

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie cmentarze.

Whenever a player casts a spell, counter it if a card with the same name is in a graveyard or a nontoken permanent with the same name is on the battlefield.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Cerulean Wyvern

Flying, protection from green

Cloak of Invisibility

Zaurocz stwora

Enchanted creature has phasing and can’t be blocked except by Walls. (It phases in or out before its controller untaps during each of their untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Coral Fighters

Whenever Coral Fighters attacks and isn’t blocked, look at the top card of defending player’s library. You may put that card on the bottom of that player’s library.

Daring Apprentice

{T}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar.

Dissipate

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Dream Cache

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki albo obie na wierzchu twojej biblioteki, albo obie na spodzie twojej biblioteki.

Dream Fighter

Whenever Dream Fighter blocks or becomes blocked by a creature, Dream Fighter and that creature phase out. (While they’re phased out, they’re treated as though they don’t exist. Each one phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Energy Vortex

As Energy Vortex enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of your upkeep, remove all vortex counters from Energy Vortex.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, Energy Vortex deals 3 damage to that player unless they pay {1} for each vortex counter on Energy Vortex.

{X}: Put X vortex counters on Energy Vortex. Activate only during your upkeep.

Ether Well

Put target creature on top of its owner’s library. If that creature is red, you may put it on the bottom of its owner’s library instead.

Flash

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, poświęć go, chyba że zapłacisz jego koszt many zmniejszony co najwyżej o {2}.

Floodgate

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Floodgate has flying, sacrifice it.

When Floodgate leaves the battlefield, it deals damage equal to half the number of Islands you control, rounded down, to each nonblue creature without flying.

Hakim, Loreweaver

Latanie

{U}{U}: Return target Aura card from your graveyard to the battlefield attached to Hakim, Loreweaver. Activate only during your upkeep and only if Hakim isn’t enchanted.

{U}{U}, {T}: Destroy all Auras attached to Hakim.

Harmattan Efreet

Latanie

{1}{U}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Jolt

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Kukemssa Pirates

Whenever Kukemssa Pirates attacks and isn’t blocked, you may gain control of target artifact defending player controls. If you do, Kukemssa Pirates assigns no combat damage this turn.

Kukemssa Serpent

Kukemssa Serpent can’t attack unless defending player controls an Island.

{U}, Sacrifice an Island: Target land an opponent controls becomes an Island until end of turn.

When you control no Islands, sacrifice Kukemssa Serpent.

Meddle

If target spell has only one target and that target is a creature, change that spell’s target to another creature.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merfolk Raiders

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Merfolk Seer

When Merfolk Seer dies, you may pay {1}{U}. If you do, draw a card.

Mind Bend

Zmień tekst wskazanego bytu zamieniając wszystkie wystąpienia jednego słowa określającego kolor innym lub jeden typ bazowego lądu innym. (Np. możesz zamienić „nieczarny stwór” na „niezielony stwór” albo „podbój lasów” na „podbój wysp”. Ten efekt jet trwały.)

Mind Harness

Zaurocz czerwonego lub zielonego stwora

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Mist Dragon

{0}: Mist Dragon gains flying. (This effect lasts indefinitely.)

{0}: Mist Dragon loses flying. (This effect lasts indefinitely.)

{3}{U}{U}: Mist Dragon phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Mystical Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Political Trickery

Exchange control of target land you control and target land an opponent controls. (This effect lasts indefinitely.)

Polymorph

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może zregenerować. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje pozostałe ujawnione w ten sposób karty do swojej biblioteki.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prismatic Lace

Target permanent becomes the color or colors of your choice. (This effect lasts indefinitely.)

Psychic Transfer

Jeśli różnica między twoją liczbą żyć i liczbą żyć wskazanego gracza wynosi 5 lub mniej, zamień się liczbą żyć z owym graczem.

Ray of Command

Odkręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika i zyskaj nad nim władanie do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Kiedy stracisz władanie nad owym stworem, przekręć go.

Reality Ripple

Target artifact, creature, or land phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Sandbar Crocodile

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Sapphire Charm

Wybierz jedno —

 • Target player draws a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

 • Target creature an opponent controls phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before its controller untaps during their next untap step.)

Sea Scryer

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add {U}.

Shaper Guildmage

{W}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

{B}, {T}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

Shimmer

As Shimmer enters the battlefield, choose a land type.

Each land of the chosen type has phasing. (It phases in or out before its controller untaps during each of their untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Soar

You may cast Soar as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +0/+1 and has flying.

Suq'Ata Firewalker

Suq’Ata Firewalker can’t be the target of red spells or abilities from red sources.

{T}: Suq’Ata Firewalker deals 1 damage to any target.

Taniwha

Tratowanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

At the beginning of your upkeep, all lands you control phase out. (They phase in before you untap during your next untap step.)

Teferi's Curse

Zaurocz artefakt lub stwora

Enchanted permanent has phasing. (It phases in or out before its controller untaps during each of their untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Teferi's Drake

Latanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Teferi's Imp

Latanie

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Whenever Teferi’s Imp phases out, discard a card.

Whenever Teferi’s Imp phases in, draw a card.

Thirst

Zaurocz stwora

When Thirst enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Thirst unless you pay {U}.

Tidal Wave

Stwórz żeton niebieskiego stwora Ściana 5/5 z obronnością. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Vaporous Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, Vaporous Djinn phases out unless you pay {U}{U}. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Wave Elemental

{U}, {T}, Sacrifice Wave Elemental: Tap up to three target creatures without flying.

Abyssal Hunter

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Niniejszy stwór zadaje owemu obrażenia równe swojej sile.

Ashen Powder

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem.

Barbed-Back Wurm

{B}: Target green creature blocking Barbed-Back Wurm gets -1/-1 until end of turn.

Binding Agony

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature is dealt damage, Binding Agony deals that much damage to that creature’s controller.

Blighted Shaman

{T}, poświęć Bagno: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{T}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Bone Harvest

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Breathstealer

{B}: Breathstealer gets +1/-1 until end of turn.

Cadaverous Knight

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{1}{B}{B}: Regenerate Cadaverous Knight.

Carrion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Create X 0/1 black Insect creature tokens, where X is the sacrificed creature’s power.

Catacomb Dragon

Latanie

Whenever Catacomb Dragon becomes blocked by a nonartifact, non-Dragon creature, that creature gets -X/-0 until end of turn, where X is half the creature’s power, rounded down.

Choking Sands

Destroy target non-Swamp land. If that land was nonbasic, Choking Sands deals 2 damage to the land’s controller.

Crypt Cobra

Whenever Crypt Cobra attacks and isn’t blocked, defending player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Dirtwater Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{B}: Dirtwater Wraith gets +1/+0 until end of turn.

Drain Life

Opłać X tylko czarną maną.

Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Dread Specter

Whenever Dread Specter blocks or becomes blocked by a nonblack creature, destroy that creature at end of combat.

Ebony Charm

Wybierz jedno —

 • Target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

 • Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

 • Target creature gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Enfeeblement

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Feral Shadow

Latanie

Fetid Horror

{B}: Fetid Horror gets +1/+1 until end of turn.

Forbidden Crypt

Jeśli masz dobrać kartę, zamiast tego przywróć kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli nie możesz, przegrywasz grę.

Jeśli karta miałaby trafić skądkolwiek do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Forsaken Wastes

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

At the beginning of each player’s upkeep, that player loses 1 life.

Whenever Forsaken Wastes becomes the target of a spell, that spell’s controller loses 5 life.

Grave Servitude

You may cast Grave Servitude as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/-1 and is black.

Gravebane Zombie

Jeśli ten stwór miałby umrzeć, zamiast tego umieść go na wierzchu biblioteki właściciela.

Harbinger of Night

At the beginning of your upkeep, put a -1/-1 counter on each creature.

Infernal Contract

Dobierz cztery karty. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Kaervek's Hex

Kaervek’s Hex deals 1 damage to each nonblack creature and an additional 1 damage to each green creature.

Mire Shade

{B}, Sacrifice a Swamp: Put a +1/+1 counter on Mire Shade. Activate only as a sorcery.

Nocturnal Raid

Czarne stwory dostają do końca tury +2/+0.

Painful Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Umieść ową kartę na wierzchu biblioteki owego gracza.

Phyrexian Tribute

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć dwa stwory.

Zniszcz wskazany artefakt.

Purraj of Urborg

Purraj of Urborg has first strike as long as it’s attacking.

Whenever a player casts a black spell, you may pay {B}. If you do, put a +1/+1 counter on Purraj of Urborg.

Ravenous Vampire

Latanie

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a nonartifact creature. If you do, put a +1/+1 counter on Ravenous Vampire. If you don’t, tap Ravenous Vampire.

Reign of Terror

Destroy all green creatures or all white creatures. They can’t be regenerated. You lose 2 life for each creature that died this way.

Restless Dead

{B}: Regenerate Restless Dead.

Sewer Rats

{B}, Pay 1 life: Sewer Rats gets +1/+0 until end of turn. Activate no more than three times each turn.

Shadow Guildmage

{U}, {T}: Put target creature you control on top of its owner’s library.

{R}, {T}: Shadow Guildmage deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

Shallow Grave

Przywróć wierzchnią kartę twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Shauku, Endbringer

Latanie

Shauku, Endbringer can’t attack if there’s another creature on the battlefield.

At the beginning of your upkeep, you lose 3 life.

{T}: Exile target creature and put a +1/+1 counter on Shauku.

Skulking Ghost

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Soul Rend

Destroy target creature if it’s white. A creature destroyed this way can’t be regenerated.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Soulshriek

Target creature you control gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of creature cards in your graveyard. Sacrifice that creature at the beginning of the next end step.

Spirit of the Night

Flying, trample, haste, protection from black

Spirit of the Night has first strike as long as it’s attacking.

Stupor

Wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę, po czym odrzuca kartę.

Tainted Specter

Latanie

{1}{B}{B}, {T}: Target player discards a card unless they put a card from their hand on top of their library. If that player discards a card this way, Tainted Specter deals 1 damage to each creature and each player. Activate only as a sorcery.

Tombstone Stairwell

Cumulative upkeep {1}{B} (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)

At the beginning of each upkeep, if Tombstone Stairwell is on the battlefield, each player creates a 2/2 black Zombie creature token with haste named Tombspawn for each creature card in their graveyard.

At the beginning of each end step or when Tombstone Stairwell leaves the battlefield, destroy all tokens created with Tombstone Stairwell. They can’t be regenerated.

Urborg Panther

{B}, Sacrifice Urborg Panther: Destroy target creature blocking Urborg Panther.

Sacrifice a creature named Feral Shadow, a creature named Breathstealer, and Urborg Panther: Search your library for a card named Spirit of the Night, put that card onto the battlefield, then shuffle.

Wall of Corpses

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}, Sacrifice Wall of Corpses: Destroy target creature Wall of Corpses is blocking.

Withering Boon

As an additional cost to cast this spell, pay 3 life.

Skontruj wskazany czar stwora.

Zombie Mob

Zombie Mob enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each creature card in your graveyard.

When Zombie Mob enters the battlefield, exile all creature cards from your graveyard.

Agility

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has flanking. (Whenever a creature without flanking blocks this creature, the blocking creature gets -1/-1 until end of turn.)

Aleatory

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Flip a coin. If you win the flip, target creature gets +1/+1 until end of turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Armorer Guildmage

{B}, {T}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

{G}, {T}: Target creature gets +0/+1 until end of turn.

Barreling Attack

Target creature gains trample until end of turn. When that creature becomes blocked this turn, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it.

Blind Fury

All creatures lose trample until end of turn. If a creature would deal combat damage to a creature this turn, it deals double that damage to that creature instead.

Blistering Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Builder's Bane

Destroy X target artifacts. Builder’s Bane deals damage to each player equal to the number of artifacts they controlled that were put into a graveyard this way.

Burning Palm Efreet

{1}{R}{R}: Burning Palm Efreet deals 2 damage to target creature with flying and that creature loses flying until end of turn.

Burning Shield Askari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{R}{R}: Burning Shield Askari gains first strike until end of turn.

Chaos Charm

Wybierz jedno —

 • Destroy target Wall.

 • Chaos Charm deals 1 damage to target creature.

 • Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Chaosphere

Creatures with flying can block only creatures with flying.

Creatures without flying have reach. (They can block creatures with flying.)

Cinder Cloud

Destroy target creature. If a white creature dies this way, Cinder Cloud deals damage to that creature’s controller equal to the creature’s power.

Consuming Ferocity

Enchant non-Wall creature

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+0 counter on enchanted creature. If that creature has three or more +1/+0 counters on it, it deals damage equal to its power to its controller, then destroy that creature and it can’t be regenerated.

Crimson Hellkite

Latanie

{X}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń. Wydaj na X tylko czerwoną manę.

Crimson Roc

Latanie

Whenever Crimson Roc blocks a creature without flying, Crimson Roc gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Dwarven Miner

{2}{R}, {T}: Destroy target nonbasic land.

Dwarven Nomad

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Ekundu Cyclops

If a creature you control attacks, Ekundu Cyclops also attacks if able.

Emberwilde Djinn

Latanie

At the beginning of each player’s upkeep, that player may pay {R}{R} or 2 life. If the player does, they gain control of Emberwilde Djinn.

Final Fortune

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flame Elemental

{R}, {T}, Sacrifice Flame Elemental: It deals damage equal to its power to target creature.

Flare

Flare deals 1 damage to any target.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Goblin Elite Infantry

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, do końca tury dostaje -1/-1.

Goblin Scouts

Create three 1/1 red Goblin Scout creature tokens with mountainwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Goblin Soothsayer

{R}, {T}, Sacrifice a Goblin: Red creatures get +1/+1 until end of turn.

Goblin Tinkerer

{R}, {T}: Zniszcz wskazany artefakt. Ów artefakt zadaje temu stworowi obrażenia równe swojemu skrótowi many.

Hammer of Bogardan

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

{2}{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Hivis of the Scale

You may choose not to untap Hivis of the Scale during your untap step.

{T}: Gain control of target Dragon for as long as you control Hivis and Hivis remains tapped.

Illicit Auction

Każdy gracz może licytować życiem o władanie nad wskazanym stworem. Ty zaczynasz stawką 0. Zgodnie z kolejnością tury każdy gracz może przebić stawkę. Licytacja kończy się jeśli stawka nie zostanie przebita. Oferent najwyższej stawki traci życie równe stawce i zyskuje władanie nad owym stworem. (Ten efekt trwa stale.)

Incinerate

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może w tej turze regenerować.

Kaervek's Torch

As long as Kaervek’s Torch is on the stack, spells that target it cost {2} more to cast.

Kaervek’s Torch deals X damage to any target.

Lightning Reflexes

You may cast Lightning Reflexes as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has first strike.

Pyric Salamander

{R}: Pyric Salamander gets +1/+0 until end of turn. Sacrifice Pyric Salamander at the beginning of the next end step.

Raging Spirit

{2}: Raging Spirit becomes colorless until end of turn.

Reckless Embermage

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie sobie.

Reign of Chaos

Wybierz jedno —

 • Destroy target Plains and target white creature.

 • Destroy target Island and target blue creature.

Searing Spear Askari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{1}{R}: Searing Spear Askari gains menace until end of turn. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Sirocco

Target player reveals their hand. For each blue instant card revealed this way, that player discards that card unless they pay 4 life.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Subterranean Spirit

Ochrona przed czerwonym

{T}: Subterranean Spirit deals 1 damage to each creature without flying.

Talruum Minotaur

Pośpiech

Telim'Tor

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Whenever Telim’Tor attacks, all attacking creatures with flanking get +1/+1 until end of turn.

Telim'Tor's Edict

Exile target permanent you own or control.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Torrent of Lava

Torrent of Lava deals X damage to each creature without flying.

As long as Torrent of Lava is on the stack, each creature has „{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to this creature by Torrent of Lava this turn.”

Viashino Warrior

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volcanic Geyser

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Wildfire Emissary

Ochrona przed białym

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zirilan of the Claw

{1}{R}{R}, {T}: Search your library for a Dragon permanent card, put that card onto the battlefield, then shuffle. That Dragon gains haste until end of turn. Exile it at the beginning of the next end step.

Afiya Grove

Afiya Grove enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, move a +1/+1 counter from Afiya Grove onto target creature.

When Afiya Grove has no +1/+1 counters on it, sacrifice it.

Armor of Thorns

You may cast Armor of Thorns as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz nie-czarnego stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Barbed Foliage

Whenever a creature attacks you, it loses flanking until end of turn.

Whenever a creature without flying attacks you, Barbed Foliage deals 1 damage to it.

Brushwagg

Whenever Brushwagg blocks or becomes blocked, it gets -2/+2 until end of turn.

Canopy Dragon

Tratowanie

{1}{G}: Canopy Dragon gains flying and loses trample until end of turn.

Crash of Rhinos

Tratowanie

Cycle of Life

Return Cycle of Life to its owner’s hand: Target creature you cast this turn has base power and toughness 0/1 until your next upkeep. At the beginning of your next upkeep, put a +1/+1 counter on that creature.

Decomposition

Enchant black creature

Enchanted creature has „Cumulative upkeep—Pay 1 life.” (At the beginning of its controller’s upkeep, that player puts an age counter on it, then sacrifices it unless they pay its upkeep cost for each age counter on it.)

When enchanted creature dies, its controller loses 2 life.

Early Harvest

Wskazany gracz odkręca wszystkie bazowe lądy pod swoim władaniem.

Fallow Earth

Umieść wskazany ląd na wierzchu biblioteki właściciela.

Femeref Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Foratog

{G}, poświęć Las: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Giant Mantis

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gibbering Hyenas

Gibbering Hyenas can’t block black creatures.

Granger Guildmage

{R}, {T}: Granger Guildmage deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

{W}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

Hall of Gemstone

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses a color. Until end of turn, lands tapped for mana produce mana of the chosen color instead of any other color.

Jolrael's Centaur

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Jungle Patrol

{1}{G}, {T}: Create a 0/1 green Wall creature token with defender named Wood.

Sacrifice a token named Wood: Add {R}.

Jungle Wurm

Whenever Jungle Wurm becomes blocked, it gets -1/-1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.

Karoo Meerkat

Ochrona przed niebieskim

Locust Swarm

Latanie

{G}: Regenerate Locust Swarm.

{G}: Untap Locust Swarm. Activate only once each turn.

Lure of Prey

Cast this spell only if an opponent cast a creature spell this turn.

You may put a green creature card from your hand onto the battlefield.

Maro

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Mindbender Spores

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Whenever Mindbender Spores blocks a creature, put four fungus counters on that creature. The creature gains „This creature doesn’t untap during your untap step if it has a fungus counter on it” and „At the beginning of your upkeep, remove a fungus counter from this creature.”

Mtenda Lion

Whenever Mtenda Lion attacks, defending player may pay {U}. If that player does, prevent all combat damage that would be dealt by Mtenda Lion this turn.

Natural Balance

Each player who controls six or more lands chooses five lands they control and sacrifices the rest. Each player who controls four or fewer lands may search their library for up to X basic land cards and put them onto the battlefield, where X is five minus the number of lands they control. Then each player who searched their library this way shuffles.

Nettletooth Djinn

At the beginning of your upkeep, Nettletooth Djinn deals 1 damage to you.

Preferred Selection

At the beginning of your upkeep, look at the top two cards of your library. You may sacrifice Preferred Selection and pay {2}{G}{G}. If you do, put one of those cards into your hand. If you don’t, put one of those cards on the bottom of your library.

Quirion Elves

As Quirion Elves enters the battlefield, choose a color.

{T}: Weź {G}.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Roots of Life

As Roots of Life enters the battlefield, choose Island or Swamp.

Whenever a land of the chosen type an opponent controls becomes tapped, you gain 1 life.

Sabertooth Cobra

Whenever Sabertooth Cobra deals damage to a player, that player gets a poison counter. The player gets another poison counter at the beginning of their next upkeep unless they pay {2} before that step. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Sandstorm

Sandstorm deals 1 damage to each attacking creature.

Seedling Charm

Wybierz jedno —

 • Return target Aura attached to a creature to its owner’s hand.

 • Regenerate target green creature.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

Seeds of Innocence

Destroy all artifacts. They can’t be regenerated. The controller of each of those artifacts gains life equal to its mana value.

Serene Heart

Destroy all Auras.

Stalking Tiger

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Superior Numbers

Superior Numbers deals damage to target creature equal to the number of creatures you control in excess of the number of creatures target opponent controls.

Tranquil Domain

Destroy all non-Aura enchantments.

Tropical Storm

Tropical Storm deals X damage to each creature with flying and 1 additional damage to each blue creature.

Uktabi Faerie

Latanie

{3}{G}, Sacrifice Uktabi Faerie: Destroy target artifact.

Uktabi Wildcats

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.

{G}, poświęć Las: Zregeneruj tego stwora.

Unseen Walker

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

{1}{G}{G}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój lasów.

Unyaro Bee Sting

Unyaro Bee Sting deals 2 damage to any target.

Village Elder

{G}, {T}, Sacrifice a Forest: Regenerate target creature.

Waiting in the Weeds

Każdy gracz tworzy żeton zielonego stwora Kot 1/1 za każdy odkręcony Las pod swoim władaniem.

Wall of Roots

Obronność

Umieść znacznik -0/-1 na tym stworze: Weź {G}. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Wild Elephant

Tratowanie

Worldly Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Asmira, Holy Avenger

Latanie

At the beginning of each end step, put a +1/+1 counter on Asmira, Holy Avenger for each creature put into your graveyard from the battlefield this turn.

Benthic Djinn

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Cadaverous Bloom

Exile a card from your hand: Add {B}{B} or {G}{G}.

Circle of Despair

{1}, Sacrifice a creature: The next time a source of your choice would deal damage to any target this turn, prevent that damage.

Delirium

Cast this spell only during an opponent’s turn.

Tap target creature that player controls. That creature deals damage equal to its power to the player. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by the creature this turn.

Discordant Spirit

At the beginning of each end step, if it’s an opponent’s turn, put a +1/+1 counter on Discordant Spirit for each 1 damage dealt to you this turn.

At the beginning of your end step, remove all +1/+1 counters from Discordant Spirit.

Emberwilde Caliph

Latanie, tratowanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Whenever Emberwilde Caliph deals damage, you lose that much life.

Energy Bolt

Wybierz jedno —

 • Energy Bolt deals X damage to target player or planeswalker.

 • Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Frenetic Efreet

Latanie

{0}: Flip a coin. If you win the flip, Frenetic Efreet phases out. If you lose the flip, sacrifice Frenetic Efreet. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Grim Feast

At the beginning of your upkeep, Grim Feast deals 1 damage to you.

Whenever a creature is put into an opponent’s graveyard from the battlefield, you gain life equal to its toughness.

Harbor Guardian

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Whenever Harbor Guardian attacks, defending player may draw a card.

Haunting Apparition

Latanie

As Haunting Apparition enters the battlefield, choose an opponent.

Haunting Apparition’s power is equal to 1 plus the number of green creature cards in the chosen player’s graveyard.

Hazerider Drake

Latanie, ochrona przed czerwonym

Jungle Troll

{R}: Regenerate Jungle Troll.

{G}: Regenerate Jungle Troll.

Kaervek's Purge

Destroy target creature with mana value X. If that creature dies this way, Kaervek’s Purge deals damage equal to the creature’s power to the creature’s controller.

Leering Gargoyle

Latanie

{T}: Leering Gargoyle gets -2/+2 and loses flying until end of turn.

Malignant Growth

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

At the beginning of your upkeep, put a growth counter on Malignant Growth.

At the beginning of each opponent’s draw step, that player draws an additional card for each growth counter on Malignant Growth, then Malignant Growth deals damage to the player equal to the number of cards they drew this way.

Phyrexian Purge

This spell costs 3 life more to cast for each target.

Destroy any number of target creatures.

Prismatic Boon

Choose a color. X target creatures gain protection from the chosen color until end of turn.

Purgatory

Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, exile that card.

At the beginning of your upkeep, you may pay {4} and 2 life. If you do, return a card exiled with Purgatory to the battlefield.

Radiant Essence

Radiant Essence gets +1/+2 as long as an opponent controls a black permanent.

Reflect Damage

The next time a source of your choice would deal damage this turn, that damage is dealt to that source’s controller instead.

Reparations

Whenever an opponent casts a spell that targets you or a creature you control, you may draw a card.

Rock Basilisk

Whenever Rock Basilisk blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Sawback Manticore

{4}: Sawback Manticore gains flying until end of turn.

{1}: Sawback Manticore deals 2 damage to target attacking or blocking creature. Activate only if Sawback Manticore is attacking or blocking and only once each turn.

Sealed Fate

Look at the top X cards of target opponent’s library. Exile one of those cards and put the rest back on top of that player’s library in any order.

Shauku's Minion

{B}{R}, {T}: Shauku’s Minion deals 2 damage to target white creature.

Spatial Binding

Pay 1 life: Until your next upkeep, target permanent can’t phase out.

Unfulfilled Desires

{1}, Pay 1 life: Draw a card, then discard a card.

Vitalizing Cascade

You gain X plus 3 life.

Warping Wurm

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

At the beginning of your upkeep, Warping Wurm phases out unless you pay {2}{G}{U}.

Whenever Warping Wurm phases in, put a +1/+1 counter on it.

Wellspring

Zaurocz ląd

When Wellspring enters the battlefield, gain control of enchanted land until end of turn.

At the beginning of your upkeep, untap enchanted land. You gain control of that land until end of turn.

Windreaper Falcon

Latanie, ochrona przed niebieskim

Zebra Unicorn

Whenever Zebra Unicorn deals damage, you gain that much life.

Acidic Dagger

{4}, {T}: Whenever target creature deals combat damage to a non-Wall creature this turn, destroy that non-Wall creature. When the targeted creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Acidic Dagger. Activate only before blockers are declared.

Amber Prison

Możesz nie odkręcać tego artefaktu w swoim kroku odkręcania.

{4}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd. Ów byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy przez czas pozostawania tego artefaktu przekręconym.

Amulet of Unmaking

{5}, {T}, Exile Amulet of Unmaking: Exile target artifact, creature, or land. Activate only as a sorcery.

Basalt Golem

Basalt Golem can’t be blocked by artifact creatures.

Whenever Basalt Golem becomes blocked by a creature, that creature’s controller sacrifices it at end of combat. If the player does, they create a 0/2 colorless Wall artifact creature token with defender.

Bone Mask

{2}, {T}: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage. Exile cards from the top of your library equal to the damage prevented this way.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Chariot of the Sun

{2}, {T}: Until end of turn, target creature you control gains flying and has base toughness 1.

Crystal Golem

At the beginning of your end step, Crystal Golem phases out. (While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist. It phases in before you untap during your next untap step.)

Cursed Totem

Aktywowane zdolności stworów nie mogą być aktywowane.

Elixir of Vitality

Elixir of Vitality enters the battlefield tapped.

{T}, Sacrifice Elixir of Vitality: You gain 4 life.

{8}, {T}, Sacrifice Elixir of Vitality: You gain 8 life.

Ersatz Gnomes

{T}: Target spell becomes colorless.

{T}: Target permanent becomes colorless until end of turn.

Fire Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Grinning Totem

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj kartę w bibliotece przeciwnika i wygnaj ją. Ów gracz tasuje. Do początku twojego najbliższego kroku utrzymania, możesz zagrać ową kartę. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, jeśli nie zagrałeś owej karty, umieść ją w cmentarzu właściciela.

Horrible Hordes

Rampage 1 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Igneous Golem

{2}: Igneous Golem gains trample until end of turn.

Lead Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje, nie odkręca się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Lion's Eye Diamond

Discard your hand, Sacrifice Lion’s Eye Diamond: Add three mana of any one color. Activate only as an instant.

Mana Prism

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Mangara's Tome

When Mangara’s Tome enters the battlefield, search your library for five cards, exile them in a face-down pile, and shuffle that pile. Then shuffle your library.

{2}: The next time you would draw a card this turn, instead put the top card of the exiled pile into its owner’s hand.

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Misers' Cage

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has five or more cards in hand, Misers» Cage deals 2 damage to that player.

Moss Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Patagia Golem

{3}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Paupers' Cage

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has two or fewer cards in hand, Paupers» Cage deals 2 damage to that player.

Phyrexian Dreadnought

Tratowanie

When Phyrexian Dreadnought enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice any number of creatures with total power 12 or greater.

Phyrexian Vault

{2}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Razor Pendulum

At the beginning of each player’s end step, if that player has 5 or less life, Razor Pendulum deals 2 damage to that player.

Sand Golem

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Sand Golem, return Sand Golem from your graveyard to the battlefield with a +1/+1 counter on it at the beginning of the next end step.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Teeka's Dragon

Flying; trample; rampage 4 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +4/+4 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Telim'Tor's Darts

{2}, {T}: Telim’Tor’s Darts deals 1 damage to target player or planeswalker.

Unerring Sling

{3}, {T}, Tap an untapped creature you control: Unerring Sling deals damage equal to the tapped creature’s power to target attacking or blocking creature with flying.

Ventifact Bottle

{X}{1}, {T}: Put X charge counters on Ventifact Bottle. Activate only as a sorcery.

At the beginning of your precombat main phase, if Ventifact Bottle has a charge counter on it, tap it and remove all charge counters from it. Add {C} for each charge counter removed this way.

Bad River

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Bagna, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Crystal Vein

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {C}{C}.

Flood Plain

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Wyspy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Grasslands

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mountain Valley

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rocky Tar Pit

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Teferi's Isle

Phasing (This phases in or out before you untap during each of your untap steps. While it’s phased out, it’s treated as though it doesn’t exist.)

Teferi’s Isle enters the battlefield tapped.

{T}: Add {U}{U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)