Urza’s Saga

Absolute Grace

All creatures have protection from black.

Absolute Law

All creatures have protection from red.

Angelic Chorus

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you gain life equal to its toughness.

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Brilliant Halo

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

When Brilliant Halo is put into a graveyard from the battlefield, return Brilliant Halo to its owner’s hand.

Catastrophe

Destroy all lands or all creatures. Creatures destroyed this way can’t be regenerated.

Clear

Zniszcz wskazany urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu walki.

Defensive Formation

Rather than the attacking player, you assign the combat damage of each creature attacking you. You can divide that creature’s combat damage as you choose among any of the creatures blocking it.

Disciple of Grace

Protection from black

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Disciple of Law

Ochrona przed czerwonym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elite Archers

{T}: Elite Archers deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Faith Healer

Sacrifice an enchantment: You gain life equal to the sacrificed enchantment’s converted mana cost.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Target player gains 3 life.

  • Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Herald of Serra

Latanie, czujność

Echo {2}{W}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Humble

Until end of turn, target creature loses all abilities and has base power and toughness 0/1.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Monk Idealist

When Monk Idealist enters the battlefield, return target enchantment card from your graveyard to your hand.

Monk Realist

When Monk Realist enters the battlefield, destroy target enchantment.

Opal Acrolith

Whenever an opponent casts a creature spell, if Opal Acrolith is an enchantment, Opal Acrolith becomes a 2/4 Soldier creature.

{0}: Opal Acrolith becomes an enchantment.

Opal Archangel

When an opponent casts a creature spell, if Opal Archangel is an enchantment, Opal Archangel becomes a 5/5 Angel creature with flying and vigilance.

Opal Caryatid

When an opponent casts a creature spell, if Opal Caryatid is an enchantment, Opal Caryatid becomes a 2/2 Soldier creature.

Opal Gargoyle

When an opponent casts a creature spell, if Opal Gargoyle is an enchantment, Opal Gargoyle becomes a 2/2 Gargoyle creature with flying.

Opal Titan

When an opponent casts a creature spell, if Opal Titan is an enchantment, Opal Titan becomes a 4/4 Giant creature with protection from each of that spell’s colors.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pariah

Zaurocz stwora

All damage that would be dealt to you is dealt to enchanted creature instead.

Path of Peace

Destroy target creature. Its owner gains 4 life.

Pegasus Charger

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Planar Birth

Return all basic land cards from all graveyards to the battlefield tapped under their owners» control.

Presence of the Master

Whenever a player casts an enchantment spell, counter it.

Redeem

Prevent all damage that would be dealt this turn to up to two target creatures.

Remembrance

Whenever a nontoken creature you control dies, you may search your library for a card with the same name as that creature, reveal it, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.

Rune of Protection: Artifacts

{W}: The next time an artifact source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Black

{W}: The next time a black source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Blue

{W}: The next time a blue source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Green

{W}: The next time a green source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Lands

{W}: The next time a land source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Red

{W}: The next time a red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: White

{W}: The next time a white source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sanctum Custodian

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Sanctum Guardian

Sacrifice Sanctum Guardian: The next time a source of your choice would deal damage to any target this turn, prevent that damage.

Seasoned Marshal

Whenever Seasoned Marshal attacks, you may tap target creature.

Serra Avatar

Serra Avatar’s power and toughness are each equal to your life total.

When Serra Avatar is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Serra Zealot

Pierwszy cios

Serra's Embrace

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has flying and vigilance.

Serra's Hymn

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Serra’s Hymn.

Sacrifice Serra’s Hymn: Prevent the next X damage that would be dealt this turn to any number of targets, divided as you choose, where X is the number of verse counters on Serra’s Hymn.

Serra's Liturgy

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Serra’s Liturgy.

{W}, Sacrifice Serra’s Liturgy: Destroy up to X target artifacts and/or enchantments, where X is the number of verse counters on Serra’s Liturgy.

Shimmering Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Silent Attendant

{T}: Zyskaj 1 życie.

Songstitcher

{1}{W}: Prevent all combat damage that would be dealt this turn by target attacking creature with flying.

Soul Sculptor

{1}{W}, {T}: Target creature becomes an enchantment and loses all abilities until a player casts a creature spell.

Voice of Grace

Flying, protection from black

Voice of Law

Flying, protection from red

Waylay

Create three 2/2 white Knight creature tokens. Exile them at the beginning of the next cleanup step.

Worship

If you control a creature, damage that would reduce your life total to less than 1 reduces it to 1 instead.

Academy Researchers

When Academy Researchers enters the battlefield, you may put an Aura card from your hand onto the battlefield attached to Academy Researchers.

Annul

Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku.

Arcane Laboratory

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Attunement

Return Attunement to its owner’s hand: Draw three cards, then discard four cards.

Back to Basics

Niebazowe lądy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania ich władców.

Barrin, Master Wizard

{2}, Sacrifice a permanent: Return target creature to its owner’s hand.

Catalog

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć kartę.

Cloak of Mists

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany.

Confiscate

Enchant permanent (Target a permanent as you cast this. This card enters the battlefield attached to that permanent.)

Władasz zauroczonym permanentem.

Coral Merfolk

Curfew

Each player returns a creature they control to its owner’s hand.

Disruptive Student

{T}: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Douse

{1}{U}: Counter target red spell.

Drifting Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Drifting Djinn unless you pay {1}{U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Enchantment Alteration

Attach target Aura attached to a creature or land to another permanent of that type.

Energy Field

Prevent all damage that would be dealt to you by sources you don’t control.

When a card is put into your graveyard from anywhere, sacrifice Energy Field.

Exhaustion

Creatures and lands target opponent controls don’t untap during their next untap step.

Fog Bank

Obronność, latanie

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Fog Bank.

Gilded Drake

Latanie

When Gilded Drake enters the battlefield, exchange control of Gilded Drake and up to one target creature an opponent controls. If you don’t or can’t make an exchange, sacrifice Gilded Drake. This ability still resolves if its target becomes illegal.

Great Whale

When Great Whale enters the battlefield, untap up to seven lands.

Hermetic Study

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals 1 damage to any target.”

Hibernation

Return all green permanents to their owners» hands.

Horseshoe Crab

{U}: Untap Horseshoe Crab.

Imaginary Pet

At the beginning of your upkeep, if you have a card in hand, return Imaginary Pet to its owner’s hand.

Launch

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

When Launch is put into a graveyard from the battlefield, return Launch to its owner’s hand.

Lilting Refrain

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Lilting Refrain.

Sacrifice Lilting Refrain: Counter target spell unless its controller pays {X}, where X is the number of verse counters on Lilting Refrain.

Lingering Mirage

Zaurocz ląd

Enchanted land is an Island.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Morphling

{U}: Untap Morphling.

{U}: Morphling gains flying until end of turn.

{U}: Morphling gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

{1}: Morphling gets +1/-1 until end of turn.

{1}: Morphling gets -1/+1 until end of turn.

Pendrell Drake

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Pendrell Flux

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay its mana cost.”

Peregrine Drake

Latanie

When Peregrine Drake enters the battlefield, untap up to five lands.

Power Sink

Counter target spell unless its controller pays {X}. If that player doesn’t, they tap all lands with mana abilities they control and lose all unspent mana.

Power Taint

Enchant enchantment

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, that player loses 2 life unless they pay {2}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recantation

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Recantation.

{U}, Sacrifice Recantation: Return up to X target permanents to their owners» hands, where X is the number of verse counters on Recantation.

Rescind

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rewind

Counter target spell. Untap up to four lands.

Sandbar Merfolk

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sandbar Serpent

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Show and Tell

Each player may put an artifact, creature, enchantment, or land card from their hand onto the battlefield.

Somnophore

Latanie

Whenever Somnophore deals damage to a player, tap target creature that player controls. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Somnophore remains on the battlefield.

Spire Owl

Latanie

When Spire Owl enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Stern Proctor

When Stern Proctor enters the battlefield, return target artifact or enchantment to its owner’s hand.

Stroke of Genius

Target player draws X cards.

Sunder

Return all lands to their owners» hands.

Telepathy

Your opponents play with their hands revealed.

Time Spiral

Exile Time Spiral. Each player shuffles their hand and graveyard into their library, then draws seven cards. You untap up to six lands.

Tolarian Winds

Discard all the cards in your hand, then draw that many cards.

Turnabout

Choose artifact, creature, or land. Tap all untapped permanents of the chosen type target player controls, or untap all tapped permanents of that type that player controls.

Veil of Birds

When an opponent casts a spell, if Veil of Birds is an enchantment, Veil of Birds becomes a 1/1 Bird creature with flying.

Veiled Apparition

When an opponent casts a spell, if Veiled Apparition is an enchantment, Veiled Apparition becomes a 3/3 Illusion creature with flying and „At the beginning of your upkeep, sacrifice Veiled Apparition unless you pay {1}{U}.”

Veiled Crocodile

When a player has no cards in hand, if Veiled Crocodile is an enchantment, Veiled Crocodile becomes a 4/4 Crocodile creature.

Veiled Sentry

When an opponent casts a spell, if Veiled Sentry is an enchantment, Veiled Sentry becomes an Illusion creature with power and toughness each equal to that spell’s converted mana cost.

Veiled Serpent

When an opponent casts a spell, if Veiled Serpent is an enchantment, Veiled Serpent becomes a 4/4 Serpent creature with „This creature can’t attack unless defending player controls an Island.”

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, następnie dobiera tyle kart, ile zostało najwięcej odrzuconych w ten sposób.

Wizard Mentor

{T}: Return Wizard Mentor and target creature you control to their owner’s hand.

Zephid

Latanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Zephid's Embrace

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has flying and shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Abyssal Horror

Latanie

When Abyssal Horror enters the battlefield, target player discards two cards.

Befoul

Destroy target land or nonblack creature. It can’t be regenerated.

Bereavement

Whenever a green creature dies, its controller discards a card.

Blood Vassal

Sacrifice Blood Vassal: Add {B}{B}.

Bog Raiders

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Breach

Target creature gets +2/+0 and gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Cackling Fiend

When Cackling Fiend enters the battlefield, each opponent discards a card.

Carrion Beetles

{2}{B}, {T}: Exile up to three target cards from a single graveyard.

Contamination

At the beginning of your upkeep, sacrifice Contamination unless you sacrifice a creature.

If a land is tapped for mana, it produces {B} instead of any other type and amount.

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Crazed Skirge

Latanie, pośpiech

Dark Hatchling

Latanie

When Dark Hatchling enters the battlefield, destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Dark Ritual

Add {B}{B}{B}.

Darkest Hour

All creatures are black.

Despondency

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -2/-0.

When Despondency is put into a graveyard from the battlefield, return Despondency to its owner’s hand.

Diabolic Servitude

When Diabolic Servitude enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

When the creature put onto the battlefield with Diabolic Servitude dies, exile it and return Diabolic Servitude to its owner’s hand.

When Diabolic Servitude leaves the battlefield, exile the creature put onto the battlefield with Diabolic Servitude.

Discordant Dirge

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Discordant Dirge.

{B}, Sacrifice Discordant Dirge: Look at target opponent’s hand and choose up to X cards from it, where X is the number of verse counters on Discordant Dirge. That player discards those cards.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target green creature.

Exhume

Each player puts a creature card from their graveyard onto the battlefield.

Expunge

Destroy target nonartifact, nonblack creature. It can’t be regenerated.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Flesh Reaver

Whenever Flesh Reaver deals damage to a creature or opponent, Flesh Reaver deals that much damage to you.

Hollow Dogs

Whenever Hollow Dogs attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Ill-Gotten Gains

Exile Ill-Gotten Gains. Each player discards their hand, then returns up to three cards from their graveyard to their hand.

Looming Shade

{B}: Looming Shade gets +1/+1 until end of turn.

Lurking Evil

Pay half your life, rounded up: Lurking Evil becomes a 4/4 Horror creature with flying.

Mana Leech

You may choose not to untap Mana Leech during your untap step.

{T}: Tap target land. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Mana Leech remains tapped.

No Rest for the Wicked

Sacrifice No Rest for the Wicked: Return to your hand all creature cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn.

Oppression

Whenever a player casts a spell, that player discards a card.

Order of Yawgmoth

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Whenever Order of Yawgmoth deals damage to a player, that player discards a card.

Parasitic Bond

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Parasitic Bond deals 2 damage to that player.

Persecute

Choose a color. Target player reveals their hand and discards all cards of that color.

Pestilence

At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Pestilence.

{B}: Pestilence deals 1 damage to each creature and each player.

Phyrexian Ghoul

Sacrifice a creature: Phyrexian Ghoul gets +2/+2 until end of turn.

Planar Void

Whenever another card is put into a graveyard from anywhere, exile that card.

Priest of Gix

When Priest of Gix enters the battlefield, add {B}{B}{B}.

Rain of Filth

Until end of turn, lands you control gain „Sacrifice this land: Add {B}.”

Ravenous Skirge

Latanie

Whenever Ravenous Skirge attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Reclusive Wight

At the beginning of your upkeep, if you control another nonland permanent, sacrifice Reclusive Wight.

Reprocess

Sacrifice any number of artifacts, creatures, and/or lands. Draw a card for each permanent sacrificed this way.

Sanguine Guard

Pierwszy cios

{1}{B}: Regenerate Sanguine Guard.

Sicken

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Skirge Familiar

Latanie

Discard a card: Add {B}.

Skittering Skirge

Latanie

When you cast a creature spell, sacrifice Skittering Skirge.

Sleeper Agent

When Sleeper Agent enters the battlefield, target opponent gains control of it.

At the beginning of your upkeep, Sleeper Agent deals 2 damage to you.

Spined Fluke

When Spined Fluke enters the battlefield, sacrifice a creature.

{B}: Regenerate Spined Fluke.

Tainted Aether

Whenever a creature enters the battlefield, its controller sacrifices a creature or land.

Unnerve

Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Unworthy Dead

{B}: Regenerate Unworthy Dead.

Vampiric Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Whenever a creature dealt damage by enchanted creature this turn dies, put a +1/+1 counter on that creature.

Vebulid

Vebulid enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

At the beginning of your upkeep, you may put a +1/+1 counter on Vebulid.

When Vebulid attacks or blocks, destroy it at end of combat.

Victimize

Choose two target creature cards in your graveyard. Sacrifice a creature. If you do, return the chosen cards to the battlefield tapped.

Vile Requiem

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Vile Requiem.

{1}{B}, Sacrifice Vile Requiem: Destroy up to X target nonblack creatures, where X is the number of verse counters on Vile Requiem. They can’t be regenerated.

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target white creature.

Witch Engine

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{T}: Add {B}{B}{B}{B}. Target opponent gains control of Witch Engine. (Activate this ability only any time you could cast an instant.)

Yawgmoth's Edict

Whenever an opponent casts a white spell, that player loses 1 life and you gain 1 life.

Yawgmoth's Will

Until end of turn, you may play cards from your graveyard.

If a card would be put into your graveyard from anywhere this turn, exile that card instead.

Acidic Soil

Acidic Soil deals damage to each player equal to the number of lands they control.

Antagonism

At the beginning of each player’s end step, Antagonism deals 2 damage to that player unless one of their opponents was dealt damage this turn.

Arc Lightning

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jednego, dwa lub trzy wskazane cele.

Bedlam

Creatures can’t block.

Brand

Gain control of all permanents you own. (This effect lasts indefinitely.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bravado

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each other creature you control.

Bulwark

At the beginning of your upkeep, Bulwark deals X damage to target opponent, where X is the number of cards in your hand minus the number of cards in that player’s hand.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Crater Hellion enters the battlefield, it deals 4 damage to each other creature.

Destructive Urge

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, that player sacrifices a land.

Disorder

Disorder deals 2 damage to each white creature and each player who controls a white creature.

Dromosaur

Whenever Dromosaur blocks or becomes blocked, it gets +2/-2 until end of turn.

Electryte

Whenever Electryte deals combat damage to defending player, it deals damage equal to its power to each blocking creature.

Falter

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Fault Line

Fault Line deals X damage to each creature without flying and each player.

Fiery Mantle

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+0.

When Fiery Mantle is put into a graveyard from the battlefield, return Fiery Mantle to its owner’s hand.

Fire Ants

{T}: Fire Ants deals 1 damage to each other creature without flying.

Gamble

Search your library for a card, put that card into your hand, discard a card at random, then shuffle your library.

Goblin Cadets

Whenever Goblin Cadets blocks or becomes blocked, target opponent gains control of it. (This removes Goblin Cadets from combat.)

Goblin Lackey

Whenever Goblin Lackey deals damage to a player, you may put a Goblin permanent card from your hand onto the battlefield.

Goblin Matron

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Goblin Offensive

Create X 1/1 red Goblin creature tokens.

Goblin Patrol

Echo {R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta weszła pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć ją, chyba że opłacić koszt echa.)

Goblin Raider

Goblin Raider can’t block.

Goblin Spelunkers

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin War Buggy

Pośpiech

Echo {1}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Guma

Protection from blue

Headlong Rush

Attacking creatures gain first strike until end of turn.

Heat Ray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Jagged Lightning

Jagged Lightning deals 3 damage to each of two target creatures.

Lay Waste

Zniszcz wskazany ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lightning Dragon

Latanie

Echo {2}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{R}: Lightning Dragon gets +1/+0 until end of turn.

Meltdown

Destroy each artifact with converted mana cost X or less.

Okk

Okk can’t attack unless a creature with greater power also attacks.

Okk can’t block unless a creature with greater power also blocks.

Outmaneuver

X target blocked creatures assign their combat damage this turn as though they weren’t blocked.

Rain of Salt

Destroy two target lands.

Raze

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a land.

Zniszcz wskazany ląd.

Reflexes

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature has first strike. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Retromancer

Whenever Retromancer becomes the target of a spell or ability, Retromancer deals 3 damage to that spell or ability’s controller.

Rumbling Crescendo

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Rumbling Crescendo.

{R}, Sacrifice Rumbling Crescendo: Destroy up to X target lands, where X is the number of verse counters on Rumbling Crescendo.

Scald

Whenever a player taps an Island for mana, Scald deals 1 damage to that player.

Scoria Wurm

At the beginning of your upkeep, flip a coin. If you lose the flip, return Scoria Wurm to its owner’s hand.

Scrap

Zniszcz wskazany artefakt.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shivan Hellkite

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{R}: Shivan Hellkite deals 1 damage to any target.

Shivan Raptor

Pierwszy cios, pośpiech

Echo {2}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Shower of Sparks

Shower of Sparks deals 1 damage to target creature and 1 damage to target player or planeswalker.

Sneak Attack

{R}: You may put a creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste. Sacrifice the creature at the beginning of the next end step.

Steam Blast

Steam Blast deals 2 damage to each creature and each player.

Sulfuric Vapors

If a red spell would deal damage to a permanent or player, it deals that much damage plus 1 to that permanent or player instead.

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Torch Song

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Torch Song.

{2}{R}, Sacrifice Torch Song: It deals X damage to any target, where X is the number of verse counters on Torch Song.

Viashino Outrider

Echo {2}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Viashino Runner

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Viashino Sandswimmer

{R}: Flip a coin. If you win the flip, return Viashino Sandswimmer to its owner’s hand. If you lose the flip, sacrifice Viashino Sandswimmer.

Viashino Weaponsmith

Whenever Viashino Weaponsmith becomes blocked by a creature, Viashino Weaponsmith gets +2/+2 until end of turn.

Vug Lizard

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Echo {1}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Wildfire

Each player sacrifices four lands. Wildfire deals 4 damage to each creature.

Abundance

If you would draw a card, you may instead choose land or nonland and reveal cards from the top of your library until you reveal a card of the chosen kind. Put that card into your hand and put all other cards revealed this way on the bottom of your library in any order.

Acridian

Echo {1}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Albino Troll

Echo {1}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{1}{G}: Regenerate Albino Troll.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Argothian Elder

{T}: Untap two target lands.

Argothian Enchantress

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Argothian Swine

Tratowanie

Argothian Wurm

Tratowanie

When Argothian Wurm enters the battlefield, any player may sacrifice a land. If a player does, put Argothian Wurm on top of its owner’s library.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Blanchwood Treefolk

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Carpet of Flowers

At the beginning of each of your main phases, if you haven’t added mana with this ability this turn, you may add X mana of any one color, where X is the number of Islands target opponent controls.

Cave Tiger

Whenever Cave Tiger becomes blocked by a creature, Cave Tiger gets +1/+1 until end of turn.

Child of Gaea

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Child of Gaea unless you pay {G}{G}.

{1}{G}: Regenerate Child of Gaea.

Citanul Centaurs

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Echo {3}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Citanul Hierophants

Creatures you control have „{T}: Add {G}.”

Cradle Guard

Tratowanie

Echo {1}{G}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Crosswinds

Creatures with flying get -2/-0.

Elvish Herder

{G}: Target creature gains trample until end of turn.

Elvish Lyrist

{G}, {T}, Sacrifice Elvish Lyrist: Destroy target enchantment.

Endless Wurm

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Endless Wurm unless you sacrifice an enchantment.

Exploration

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Fecundity

Whenever a creature dies, that creature’s controller may draw a card.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Fortitude

Zaurocz stwora

Sacrifice a Forest: Regenerate enchanted creature.

When Fortitude is put into a graveyard from the battlefield, return Fortitude to its owner’s hand.

Gaea's Bounty

Search your library for up to two Forest cards, reveal those cards, and put them into your hand. Then shuffle your library.

Gaea's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma tratowanie.

{G}: Regenerate enchanted creature.

Gorilla Warrior

Greater Good

Sacrifice a creature: Draw cards equal to the sacrificed creature’s power, then discard three cards.

Greener Pastures

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls more lands than each other player, the player creates a 1/1 green Saproling creature token.

Hawkeater Moth

Latanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Hidden Ancients

When an opponent casts an enchantment spell, if Hidden Ancients is an enchantment, Hidden Ancients becomes a 5/5 Treefolk creature.

Hidden Guerrillas

When an opponent casts an artifact spell, if Hidden Guerrillas is an enchantment, Hidden Guerrillas becomes a 5/3 Soldier creature with trample.

Hidden Herd

When an opponent plays a nonbasic land, if Hidden Herd is an enchantment, Hidden Herd becomes a 3/3 Beast creature.

Hidden Predators

When an opponent controls a creature with power 4 or greater, if Hidden Predators is an enchantment, Hidden Predators becomes a 4/4 Beast creature.

Hidden Spider

When an opponent casts a creature spell with flying, if Hidden Spider is an enchantment, Hidden Spider becomes a 3/5 Spider creature with reach. (It can block creatures with flying.)

Hidden Stag

Whenever an opponent plays a land, if Hidden Stag is an enchantment, Hidden Stag becomes a 3/2 Elk Beast creature.

Whenever you play a land, if Hidden Stag is a creature, Hidden Stag becomes an enchantment.

Hush

Zniszcz wszystkie uroki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lull

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Midsummer Revel

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Midsummer Revel.

{G}, Sacrifice Midsummer Revel: Create X 3/3 green Beast creature tokens, where X is the number of verse counters on Midsummer Revel.

Pouncing Jaguar

Echo {G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Priest of Titania

{T}: Add {G} for each Elf on the battlefield.

Rejuvenate

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Retaliation

Creatures you control have „Whenever this creature becomes blocked by a creature, this creature gets +1/+1 until end of turn.”

Sporogenesis

At the beginning of your upkeep, you may put a fungus counter on target nontoken creature.

Whenever a creature with a fungus counter on it dies, create a 1/1 green Saproling creature token for each fungus counter on that creature.

When Sporogenesis leaves the battlefield, remove all fungus counters from all creatures.

Spreading Algae

Enchant Swamp

When enchanted land becomes tapped, destroy it.

When Spreading Algae is put into a graveyard from the battlefield, return Spreading Algae to its owner’s hand.

Symbiosis

Two target creatures each get +2/+2 until end of turn.

Titania's Boon

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Titania's Chosen

Whenever a player casts a green spell, put a +1/+1 counter on Titania’s Chosen.

Treefolk Seedlings

Treefolk Seedlings’s toughness is equal to the number of Forests you control.

Treetop Rangers

Treetop Rangers can’t be blocked except by creatures with flying.

Venomous Fangs

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to a creature, destroy the other creature.

Vernal Bloom

Whenever a Forest is tapped for mana, its controller adds an additional {G}.

War Dance

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on War Dance.

Sacrifice War Dance: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of verse counters on War Dance.

Whirlwind

Destroy all creatures with flying.

Wild Dogs

At the beginning of your upkeep, if a player has more life than each other player, the player with the most life gains control of Wild Dogs.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Winding Wurm

Echo {4}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Barrin's Codex

At the beginning of your upkeep, you may put a page counter on Barrin’s Codex.

{4}, {T}, Sacrifice Barrin’s Codex: Draw X cards, where X is the number of page counters on Barrin’s Codex.

Cathodion

When Cathodion dies, add {C}{C}{C}.

Chimeric Staff

{X}: Chimeric Staff becomes an X/X Construct artifact creature until end of turn.

Citanul Flute

{X}, {T}: Search your library for a creature card with converted mana cost X or less, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Claws of Gix

{1}, Sacrifice a permanent: You gain 1 life.

Copper Gnomes

{4}, Sacrifice Copper Gnomes: You may put an artifact card from your hand onto the battlefield.

Crystal Chimes

{3}, {T}, Sacrifice Crystal Chimes: Return all enchantment cards from your graveyard to your hand.

Dragon Blood

{3}, {T}: Put a +1/+1 counter on target creature.

Endoskeleton

You may choose not to untap Endoskeleton during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +0/+3 for as long as Endoskeleton remains tapped.

Fluctuator

Cycling abilities you activate cost up to {2} less to activate.

Grafted Skullcap

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Hopping Automaton

{0}: Hopping Automaton gets -1/-1 and gains flying until end of turn.

Karn, Silver Golem

Whenever Karn, Silver Golem blocks or becomes blocked, it gets -4/+4 until end of turn.

{1}: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its converted mana cost until end of turn.

Lifeline

Whenever a creature dies, if another creature is on the battlefield, return the first card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Lotus Blossom

At the beginning of your upkeep, you may put a petal counter on Lotus Blossom.

{T}, Sacrifice Lotus Blossom: Add X mana of any one color, where X is the number of petal counters on Lotus Blossom.

Metrognome

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Metrognome, create four 1/1 colorless Gnome artifact creature tokens.

{4}, {T}: Create a 1/1 colorless Gnome artifact creature token.

Mishra's Helix

{X}, {T}: Tap X target lands.

Mobile Fort

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Mobile Fort gets +3/-1 until end of turn and can attack this turn as though it didn’t have defender. Activate this ability only once each turn.

Noetic Scales

At the beginning of each player’s upkeep, return to its owner’s hand each creature that player controls with power greater than the number of cards in their hand.

Phyrexian Colossus

Phyrexian Colossus doesn’t untap during your untap step.

Pay 8 life: Untap Phyrexian Colossus.

Phyrexian Colossus can’t be blocked except by three or more creatures.

Phyrexian Processor

As Phyrexian Processor enters the battlefield, pay any amount of life.

{4}, {T}: Create an X/X black Minion creature token, where X is the life paid as Phyrexian Processor entered the battlefield.

Pit Trap

{2}, {T}, Sacrifice Pit Trap: Destroy target attacking creature without flying. It can’t be regenerated.

Purging Scythe

At the beginning of your upkeep, Purging Scythe deals 2 damage to the creature with the least toughness. If two or more creatures are tied for least toughness, you choose one of them.

Smokestack

At the beginning of your upkeep, you may put a soot counter on Smokestack.

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack.

Temporal Aperture

{5}, {T}: Shuffle your library, then reveal the top card. Until end of turn, for as long as that card remains on top of your library, play with the top card of your library revealed and you may play that card without paying its mana cost. (If it has X in its mana cost, X is 0.)

Thran Turbine

At the beginning of your upkeep, you may add {C}{C}. You can’t spend this mana to cast spells.

Umbilicus

At the beginning of each player’s upkeep, that player returns a permanent they control to its owner’s hand unless they pay 2 life.

Urza's Armor

If a source would deal damage to you, prevent 1 of that damage.

Voltaic Key

{1}, {T}: Untap target artifact.

Wall of Junk

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Wall of Junk blocks, return it to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Whetstone

{3}: Each player puts the top two cards of their library into their graveyard.

Wirecat

Wirecat can’t attack or block if an enchantment is on the battlefield.

Worn Powerstone

Worn Powerstone enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}{C}.

Blasted Landscape

{T}: Weź {C}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gaea's Cradle

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem.

Phyrexian Tower

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice a creature: Add {B}{B}.

Polluted Mire

Polluted Mire enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Remote Isle

Remote Isle enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Serra's Sanctum

{T}: Add {W} for each enchantment you control.

Shivan Gorge

{T}: Weź {C}.

{2}{R}, {T}: Shivan Gorge deals 1 damage to each opponent.

Slippery Karst

Slippery Karst enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thran Quarry

At the beginning of the end step, if you control no creatures, sacrifice Thran Quarry.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Tolarian Academy

{T}: Weź {U} za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)