Urza’s Saga

Absolute Grace

Wszystkie stwory mają ochronę przed czarnym.

Absolute Law

Wszystkie stwory mają ochronę przed czerwonym.

Angelic Chorus

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Brilliant Halo

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Catastrophe

Zniszcz wszystkie lądy i wszystkie stwory. Stwory zniszczone w ten sposób nie mogą zregenerować.

Clear

Zniszcz wskazany urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Defensive Formation

Zamiast atakującego gracza, to ty przypisujesz obrażenia bojowe każdego atakującego cię stwora. Możesz rozdzielać obrażenia bojowe owego stwora jak wolisz pomiędzy dowolne stwory blokujące go.

Disciple of Grace

Ochrona przed czarnym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Disciple of Law

Ochrona przed czerwonym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elite Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Faith Healer

Poświęć urok: Zyskaj tyle żyć, ile wynosił skrót many poświęconego uroku.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Herald of Serra

Latanie, czujność

Echo {2}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Humble

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Monk Idealist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Monk Realist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Opal Acrolith

Ilekroć przeciwnik rzuci czar stwora, jeśli niniejszy jest urokiem, niniejszy staje się stworem Piechur 2/4.

{0}: Niniejszy staje się urokiem.

Opal Archangel

When an opponent casts a creature spell, if Opal Archangel is an enchantment, Opal Archangel becomes a 5/5 Angel creature with flying and vigilance.

Opal Caryatid

When an opponent casts a creature spell, if Opal Caryatid is an enchantment, Opal Caryatid becomes a 2/2 Soldier creature.

Opal Gargoyle

When an opponent casts a creature spell, if Opal Gargoyle is an enchantment, Opal Gargoyle becomes a 2/2 Gargoyle creature with flying.

Opal Titan

When an opponent casts a creature spell, if Opal Titan is an enchantment, Opal Titan becomes a 4/4 Giant creature with protection from each of that spell’s colors.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pariah

Zaurocz stwora

Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać tobie zadane są zamiast tego zadane zauroczonemu stworowi.

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Pegasus Charger

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Planar Birth

Return all basic land cards from all graveyards to the battlefield tapped under their owners» control.

Presence of the Master

Whenever a player casts an enchantment spell, counter it.

Redeem

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze co najwyżej dwóm wskazanym stworom.

Remembrance

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie owego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rune of Protection: Artifacts

{W}: The next time an artifact source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Black

{W}: The next time a black source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Blue

{W}: The next time a blue source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Green

{W}: The next time a green source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Lands

{W}: The next time a land source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: Red

{W}: The next time a red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rune of Protection: White

{W}: The next time a white source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sanctum Custodian

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Sanctum Guardian

Poświęć tego stwora: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu celowi, zażegnaj je.

Seasoned Marshal

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Serra Zealot

Pierwszy cios

Serra's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie oraz czujność.

Serra's Hymn

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Serra’s Hymn.

Sacrifice Serra’s Hymn: Prevent the next X damage that would be dealt this turn to any number of targets, divided as you choose, where X is the number of verse counters on Serra’s Hymn.

Serra's Liturgy

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Serra’s Liturgy.

{W}, Sacrifice Serra’s Liturgy: Destroy up to X target artifacts and/or enchantments, where X is the number of verse counters on Serra’s Liturgy.

Shimmering Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Silent Attendant

{T}: Zyskaj 1 życie.

Songstitcher

{1}{W}: Prevent all combat damage that would be dealt this turn by target attacking creature with flying.

Soul Sculptor

{1}{W}, {T}: Target creature becomes an enchantment and loses all abilities until a player casts a creature spell.

Voice of Grace

Latanie, ochrona przed czarnym

Voice of Law

Latanie, ochrona przed czerwonym

Waylay

Create three 2/2 white Knight creature tokens. Exile them at the beginning of the next cleanup step.

Worship

Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają je do 1.

Academy Researchers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić kartę Aury z twojej ręki na polu bitwy dołączoną do tego stwora.

Annul

Skontruj wskazany czar artefaktu lub uroku.

Arcane Laboratory

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Attunement

Return Attunement to its owner’s hand: Draw three cards, then discard four cards.

Back to Basics

Niebazowe lądy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania ich władców.

Barrin, Master Wizard

{2}, Sacrifice a permanent: Return target creature to its owner’s hand.

Catalog

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Cloak of Mists

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany.

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Coral Merfolk

Curfew

Each player returns a creature they control to its owner’s hand.

Disruptive Student

{T}: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Douse

{1}{U}: Counter target red spell.

Drifting Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Drifting Djinn unless you pay {1}{U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Enchantment Alteration

Attach target Aura attached to a creature or land to another permanent of that type.

Energy Field

Prevent all damage that would be dealt to you by sources you don’t control.

When a card is put into your graveyard from anywhere, sacrifice Energy Field.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Gilded Drake

Latanie

When Gilded Drake enters the battlefield, exchange control of Gilded Drake and up to one target creature an opponent controls. If you don’t or can’t make an exchange, sacrifice Gilded Drake. This ability still resolves if its target becomes illegal.

Great Whale

When Great Whale enters the battlefield, untap up to seven lands.

Hermetic Study

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Hibernation

Przywróć wszystkie zielone byty do rąk ich właścicieli.

Horseshoe Crab

{U}: Odkręć tego stwora.

Imaginary Pet

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz kartę w ręce, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Launch

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

When Launch is put into a graveyard from the battlefield, return Launch to its owner’s hand.

Lilting Refrain

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Lilting Refrain.

Sacrifice Lilting Refrain: Counter target spell unless its controller pays {X}, where X is the number of verse counters on Lilting Refrain.

Lingering Mirage

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Wyspą.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Morphling

{U}: Untap Morphling.

{U}: Morphling gains flying until end of turn.

{U}: Morphling gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

{1}: Morphling gets +1/-1 until end of turn.

{1}: Morphling gets -1/+1 until end of turn.

Pendrell Drake

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Pendrell Flux

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay its mana cost.”

Peregrine Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć co najwyżej sześć lądów.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Power Taint

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, that player loses 2 life unless they pay {2}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recantation

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Recantation.

{U}, Sacrifice Recantation: Return up to X target permanents to their owners» hands, where X is the number of verse counters on Recantation.

Rescind

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Sandbar Merfolk

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sandbar Serpent

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Show and Tell

Każdy gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora, uroku lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy.

Somnophore

Latanie

Whenever Somnophore deals damage to a player, tap target creature that player controls. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Somnophore remains on the battlefield.

Spire Owl

Latanie

When Spire Owl enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Stern Proctor

When Stern Proctor enters the battlefield, return target artifact or enchantment to its owner’s hand.

Stroke of Genius

Wskazany gracz dobiera X kart.

Sunder

Return all lands to their owners» hands.

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Time Spiral

Exile Time Spiral. Each player shuffles their hand and graveyard into their library, then draws seven cards. You untap up to six lands.

Tolarian Winds

Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo kart.

Turnabout

Choose artifact, creature, or land. Tap all untapped permanents of the chosen type target player controls, or untap all tapped permanents of that type that player controls.

Veil of Birds

When an opponent casts a spell, if Veil of Birds is an enchantment, Veil of Birds becomes a 1/1 Bird creature with flying.

Veiled Apparition

When an opponent casts a spell, if Veiled Apparition is an enchantment, Veiled Apparition becomes a 3/3 Illusion creature with flying and „At the beginning of your upkeep, sacrifice Veiled Apparition unless you pay {1}{U}.”

Veiled Crocodile

When a player has no cards in hand, if Veiled Crocodile is an enchantment, Veiled Crocodile becomes a 4/4 Crocodile creature.

Veiled Sentry

When an opponent casts a spell, if Veiled Sentry is an enchantment, Veiled Sentry becomes an Illusion creature with power and toughness each equal to that spell’s mana value.

Veiled Serpent

When an opponent casts a spell, if Veiled Serpent is an enchantment, Veiled Serpent becomes a 4/4 Serpent creature with „This creature can’t attack unless defending player controls an Island.”

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Wizard Mentor

{T}: Przywróć ten byt i wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Zephid

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zephid's Embrace

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has flying and shroud. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Abyssal Horror

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Befoul

Zniszcz wskazany ląd lub nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Bereavement

Ilekroć umrze zielony stwór, jego władca odrzuca kartę.

Blood Vassal

Sacrifice Blood Vassal: Add {B}{B}.

Bog Raiders

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Breach

Target creature gets +2/+0 and gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Cackling Fiend

When Cackling Fiend enters the battlefield, each opponent discards a card.

Carrion Beetles

{2}{B}, {T}: Exile up to three target cards from a single graveyard.

Contamination

At the beginning of your upkeep, sacrifice Contamination unless you sacrifice a creature.

If a land is tapped for mana, it produces {B} instead of any other type and amount.

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Crazed Skirge

Latanie, pośpiech

Dark Hatchling

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkest Hour

Wszystkie stwory są czarne.

Despondency

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0.

When Despondency is put into a graveyard from the battlefield, return Despondency to its owner’s hand.

Diabolic Servitude

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kiedy umrze stwór umieszczony na polu bitwy tym bytem, wygnaj go i przywróć ten byt do ręki właściciela.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, wygnaj stwora umieszczonego na polu bitwy tym bytem.

Discordant Dirge

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Discordant Dirge.

{B}, Sacrifice Discordant Dirge: Look at target opponent’s hand and choose up to X cards from it, where X is the number of verse counters on Discordant Dirge. That player discards those cards.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego zielonego stwora.

Exhume

Każdy gracz umieszcza kartę stwora ze swojego cmentarza na polu bitwy.

Expunge

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Flesh Reaver

Whenever Flesh Reaver deals damage to a creature or opponent, Flesh Reaver deals that much damage to you.

Hollow Dogs

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Ill-Gotten Gains

Wygnaj tę kartę. Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym przywraca co najwyżej trzy karty ze swojego cmentarza do swojej ręki.

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Lurking Evil

Pay half your life, rounded up: Lurking Evil becomes a 4/4 Phyrexian Horror creature with flying.

Mana Leech

You may choose not to untap Mana Leech during your untap step.

{T}: Tap target land. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Mana Leech remains tapped.

No Rest for the Wicked

Poświęć ten urok: Przywróć do twojej ręki wszystkie karty stworów z twojego cmentarza, które trafiły tam w tej turze z pola bitwy.

Oppression

Ilekroć gracz rzuci czar, ów gracz odrzuca kartę.

Order of Yawgmoth

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever Order of Yawgmoth deals damage to a player, that player discards a card.

Parasitic Bond

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Parasitic Bond deals 2 damage to that player.

Persecute

Wybierz kolor. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty owego koloru.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Phyrexian Ghoul

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Planar Void

Whenever another card is put into a graveyard from anywhere, exile that card.

Priest of Gix

When Priest of Gix enters the battlefield, add {B}{B}{B}.

Rain of Filth

Until end of turn, lands you control gain „Sacrifice this land: Add {B}.”

Ravenous Skirge

Latanie

Whenever Ravenous Skirge attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Reclusive Wight

At the beginning of your upkeep, if you control another nonland permanent, sacrifice Reclusive Wight.

Reprocess

Poświęć dowolną liczbę artefaktów, stworów i/lub lądów. Dobierz kartę za każdy byt poświęcony w ten sposób.

Sanguine Guard

Pierwszy cios

{1}{B}: Regenerate Sanguine Guard.

Sicken

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Skirge Familiar

Latanie

Odrzuć kartę: Weź {B}.

Skittering Skirge

Latanie

When you cast a creature spell, sacrifice Skittering Skirge.

Sleeper Agent

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik zyskuje nad nim władanie.

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia.

Spined Fluke

When Spined Fluke enters the battlefield, sacrifice a creature.

{B}: Regenerate Spined Fluke.

Tainted Aether

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jego władca poświęca stwora lub ląd.

Unnerve

Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Unworthy Dead

{B}: Regenerate Unworthy Dead.

Vampiric Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Whenever a creature dealt damage by enchanted creature this turn dies, put a +1/+1 counter on that creature.

Vebulid

Vebulid enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

At the beginning of your upkeep, you may put a +1/+1 counter on Vebulid.

When Vebulid attacks or blocks, destroy it at end of combat.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Vile Requiem

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Vile Requiem.

{1}{B}, Sacrifice Vile Requiem: Destroy up to X target nonblack creatures, where X is the number of verse counters on Vile Requiem. They can’t be regenerated.

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego białego stwora.

Witch Engine

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{T}: Add {B}{B}{B}{B}. Target opponent gains control of Witch Engine. (Activate only as an instant.)

Yawgmoth's Edict

Ilekroć przeciwnik rzuci biały czar, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Yawgmoth's Will

Do końca tury możesz zagrać karty lądów i rzucać karty czarów z twojego cmentarza.

Jeśli w tej turze karta miałaby skądkolwiek trafić do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Acidic Soil

Acidic Soil deals damage to each player equal to the number of lands they control.

Antagonism

At the beginning of each player’s end step, Antagonism deals 2 damage to that player unless one of their opponents was dealt damage this turn.

Arc Lightning

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jednego, dwa lub trzy wskazane cele.

Bedlam

Stwory nie mogą blokować.

Brand

Gain control of all permanents you own. (This effect lasts indefinitely.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bravado

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each other creature you control.

Bulwark

At the beginning of your upkeep, Bulwark deals X damage to target opponent, where X is the number of cards in your hand minus the number of cards in that player’s hand.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje po 4 obrażenia każdemu innemu stworowi.

Destructive Urge

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals combat damage to a player, that player sacrifices a land.

Disorder

Ten czar zadaje każdemu białemu stworowi oraz każdemu graczowi władającemu białym stworem po 2 obrażenia.

Dromosaur

Whenever Dromosaur blocks or becomes blocked, it gets +2/-2 until end of turn.

Electryte

Whenever Electryte deals combat damage to defending player, it deals damage equal to its power to each blocking creature.

Falter

Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Fault Line

Fault Line deals X damage to each creature without flying and each player.

Fiery Mantle

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

When Fiery Mantle is put into a graveyard from the battlefield, return Fiery Mantle to its owner’s hand.

Fire Ants

{T}: Fire Ants deals 1 damage to each other creature without flying.

Gamble

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, odrzuć losową kartę, po czym przetasuj.

Goblin Cadets

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, wskazany przeciwnik zyskuje nad nim władanie. (To usuwa niniejszego z potyczki.)

Goblin Lackey

Whenever Goblin Lackey deals damage to a player, you may put a Goblin permanent card from your hand onto the battlefield.

Goblin Matron

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Goblin Offensive

Create X 1/1 red Goblin creature tokens.

Goblin Patrol

Echo {R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta weszła pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć ją, chyba że opłacić koszt echa.)

Goblin Raider

Ten stwór nie może blokować.

Goblin Spelunkers

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin War Buggy

Pośpiech

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Guma

Ochrona przed niebieskim

Headlong Rush

Attacking creatures gain first strike until end of turn.

Heat Ray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń.

Jagged Lightning

Ten czar zadaje każdemu z dwóch wskazany stworów po 3 obrażenia.

Lay Waste

Zniszcz wskazany ląd.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lightning Dragon

Latanie

Echo {2}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{R}: Lightning Dragon gets +1/+0 until end of turn.

Meltdown

Destroy each artifact with mana value X or less.

Okk

Ten stwór nie może atakować, chyba że stwór o większej sile także atakuje.

Ten stwór nie może blokować, chyba że stwór o większej sile także blokuje.

Outmaneuver

X target blocked creatures assign their combat damage this turn as though they weren’t blocked.

Rain of Salt

Destroy two target lands.

Raze

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Zniszcz wskazany ląd.

Reflexes

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Retromancer

Whenever Retromancer becomes the target of a spell or ability, Retromancer deals 3 damage to that spell or ability’s controller.

Rumbling Crescendo

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Rumbling Crescendo.

{R}, Sacrifice Rumbling Crescendo: Destroy up to X target lands, where X is the number of verse counters on Rumbling Crescendo.

Scald

Whenever a player taps an Island for mana, Scald deals 1 damage to that player.

Scoria Wurm

Na początku twojego kroku utrzymania, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Scrap

Zniszcz wskazany artefakt.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shivan Hellkite

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shivan Raptor

Pierwszy cios, pośpiech

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shower of Sparks

Shower of Sparks deals 1 damage to target creature and 1 damage to target player or planeswalker.

Sneak Attack

{R}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Steam Blast

Steam Blast deals 2 damage to each creature and each player.

Sulfuric Vapors

If a red spell would deal damage to a permanent or player, it deals that much damage plus 1 to that permanent or player instead.

Thundering Giant

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Torch Song

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Torch Song.

{2}{R}, Sacrifice Torch Song: It deals X damage to any target, where X is the number of verse counters on Torch Song.

Viashino Outrider

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Viashino Runner

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Viashino Sandswimmer

{R}: Flip a coin. If you win the flip, return Viashino Sandswimmer to its owner’s hand. If you lose the flip, sacrifice Viashino Sandswimmer.

Viashino Weaponsmith

Whenever Viashino Weaponsmith becomes blocked by a creature, Viashino Weaponsmith gets +2/+2 until end of turn.

Vug Lizard

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Echo {1}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Abundance

Jeśli miałbyś dobrać kartę, możesz zamiast tego wybrać ląd lub nie-ląd u ujawnić karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce i umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Acridian

Echo {1}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Albino Troll

Echo {1}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{1}{G}: Regenerate Albino Troll.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Argothian Elder

{T}: Untap two target lands.

Argothian Enchantress

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Argothian Swine

Tratowanie

Argothian Wurm

Tratowanie

When Argothian Wurm enters the battlefield, any player may sacrifice a land. If a player does, put Argothian Wurm on top of its owner’s library.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Blanchwood Treefolk

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Carpet of Flowers

At the beginning of each of your main phases, if you haven’t added mana with this ability this turn, you may add X mana of any one color, where X is the number of Islands target opponent controls.

Cave Tiger

Whenever Cave Tiger becomes blocked by a creature, Cave Tiger gets +1/+1 until end of turn.

Child of Gaea

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Child of Gaea unless you pay {G}{G}.

{1}{G}: Regenerate Child of Gaea.

Citanul Centaurs

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Echo {3}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Citanul Hierophants

Stwory pod twoim władaniem mają „{T}: Weź {G}.”

Cradle Guard

Tratowanie

Echo {1}{G}{G} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Crosswinds

Creatures with flying get -2/-0.

Elvish Herder

{G}: Target creature gains trample until end of turn.

Elvish Lyrist

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Endless Wurm

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Endless Wurm unless you sacrifice an enchantment.

Exploration

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Fecundity

Ilekroć umrze stwór, władca owego stwora może dobrać kartę.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Fortitude

Zaurocz stwora

Sacrifice a Forest: Regenerate enchanted creature.

When Fortitude is put into a graveyard from the battlefield, return Fortitude to its owner’s hand.

Gaea's Bounty

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty Lasu, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Gaea's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma tratowanie.

{G}: Regenerate enchanted creature.

Gorilla Warrior

Greater Good

Poświęć stwora: Dobierz tyle kart, ile siły miał poświęcony stwór, po czym odrzuć trzy karty.

Greener Pastures

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls more lands than each other player, the player creates a 1/1 green Saproling creature token.

Hawkeater Moth

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Hidden Ancients

When an opponent casts an enchantment spell, if Hidden Ancients is an enchantment, Hidden Ancients becomes a 5/5 Treefolk creature.

Hidden Guerrillas

When an opponent casts an artifact spell, if Hidden Guerrillas is an enchantment, Hidden Guerrillas becomes a 5/3 Soldier creature with trample.

Hidden Herd

When an opponent plays a nonbasic land, if Hidden Herd is an enchantment, Hidden Herd becomes a 3/3 Beast creature.

Hidden Predators

When an opponent controls a creature with power 4 or greater, if Hidden Predators is an enchantment, Hidden Predators becomes a 4/4 Beast creature.

Hidden Spider

When an opponent casts a creature spell with flying, if Hidden Spider is an enchantment, Hidden Spider becomes a 3/5 Spider creature with reach. (It can block creatures with flying.)

Hidden Stag

Whenever an opponent plays a land, if Hidden Stag is an enchantment, Hidden Stag becomes a 3/2 Elk Beast creature.

Whenever you play a land, if Hidden Stag is a creature, Hidden Stag becomes an enchantment.

Hush

Zniszcz wszystkie uroki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lull

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Midsummer Revel

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Midsummer Revel.

{G}, Sacrifice Midsummer Revel: Create X 3/3 green Beast creature tokens, where X is the number of verse counters on Midsummer Revel.

Pouncing Jaguar

Echo {G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Priest of Titania

{T}: Add {G} for each Elf on the battlefield.

Rejuvenate

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Retaliation

Creatures you control have „Whenever this creature becomes blocked by a creature, this creature gets +1/+1 until end of turn.”

Sporogenesis

At the beginning of your upkeep, you may put a fungus counter on target nontoken creature.

Whenever a creature with a fungus counter on it dies, create a 1/1 green Saproling creature token for each fungus counter on that creature.

When Sporogenesis leaves the battlefield, remove all fungus counters from all creatures.

Spreading Algae

Zaurocz Bagno

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Kiedy ten urok trafi z pola bitwy do cmentarza, przywróć go do ręki właściciela.

Symbiosis

Two target creatures each get +2/+2 until end of turn.

Titania's Boon

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Titania's Chosen

Whenever a player casts a green spell, put a +1/+1 counter on Titania’s Chosen.

Treefolk Seedlings

Wytrzymałość tej karty jest równa liczbie Lasów pod twoim władaniem.

Treetop Rangers

Treetop Rangers can’t be blocked except by creatures with flying.

Venomous Fangs

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to a creature, destroy the other creature.

Vernal Bloom

Ilekroć Las jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkową {G}.

War Dance

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on War Dance.

Sacrifice War Dance: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of verse counters on War Dance.

Whirlwind

Zniszcz wszystkie stwory mające latanie.

Wild Dogs

At the beginning of your upkeep, if a player has more life than each other player, the player with the most life gains control of Wild Dogs.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Winding Wurm

Echo {4}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Barrin's Codex

At the beginning of your upkeep, you may put a page counter on Barrin’s Codex.

{4}, {T}, Sacrifice Barrin’s Codex: Draw X cards, where X is the number of page counters on Barrin’s Codex.

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Chimeric Staff

{X}: Ten artefakt staje się do końca tury artefaktowym stworem Konstrukt X/X.

Citanul Flute

{X}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Claws of Gix

{1}, Sacrifice a permanent: You gain 1 life.

Copper Gnomes

{4}, Sacrifice Copper Gnomes: You may put an artifact card from your hand onto the battlefield.

Crystal Chimes

{3}, {T}, poświęć ten byt: Przywróć wszystkie karty uroków z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dragon Blood

{3}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Endoskeleton

You may choose not to untap Endoskeleton during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +0/+3 for as long as Endoskeleton remains tapped.

Fluctuator

Aktywacja zdolności recyklingu kosztuje cię o najwyżej {2} mniej.

Grafted Skullcap

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Hopping Automaton

{0}: Hopping Automaton gets -1/-1 and gains flying until end of turn.

Karn, Silver Golem

Whenever Karn, Silver Golem blocks or becomes blocked, it gets -4/+4 until end of turn.

{1}: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value until end of turn.

Lifeline

Whenever a creature dies, if another creature is on the battlefield, return the first card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Lotus Blossom

At the beginning of your upkeep, you may put a petal counter on Lotus Blossom.

{T}, Sacrifice Lotus Blossom: Add X mana of any one color, where X is the number of petal counters on Lotus Blossom.

Metrognome

When a spell or ability an opponent controls causes you to discard Metrognome, create four 1/1 colorless Gnome artifact creature tokens.

{4}, {T}: Create a 1/1 colorless Gnome artifact creature token.

Mishra's Helix

{X}, {T}: Tap X target lands.

Mobile Fort

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{3}: Mobile Fort gets +3/-1 until end of turn and can attack this turn as though it didn’t have defender. Activate only once each turn.

Noetic Scales

At the beginning of each player’s upkeep, return to its owner’s hand each creature that player controls with power greater than the number of cards in their hand.

Phyrexian Colossus

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Zapłać 8 żyć: Odkręć tego stwora.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Phyrexian Processor

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zapłać dowolną liczbę żyć.

{4}, {T}: Stwórz żeton czarnego stwora Phyrexian Sługus X/X, gdzie X jest liczbą żyć wydanych przy wejściu niniejszego na pole bitwy.

Pit Trap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego atakującego stwora nie mającego latania. Nie może on zregenerować.

Purging Scythe

At the beginning of your upkeep, Purging Scythe deals 2 damage to the creature with the least toughness. If two or more creatures are tied for least toughness, you choose one of them.

Smokestack

At the beginning of your upkeep, you may put a soot counter on Smokestack.

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack.

Temporal Aperture

{5}, {T}: Shuffle your library, then reveal the top card. Until end of turn, for as long as that card remains on top of your library, play with the top card of your library revealed and you may play that card without paying its mana cost. (If it has X in its mana cost, X is 0.)

Thran Turbine

At the beginning of your upkeep, you may add {C}{C}. You can’t spend this mana to cast spells.

Umbilicus

At the beginning of each player’s upkeep, that player may pay 2 life. If they don’t, they return a permanent they control to its owner’s hand.

Urza's Armor

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Voltaic Key

{1}, {T}: Odkręć wskazany artefakt.

Wall of Junk

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Wall of Junk blocks, return it to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Whetstone

{3}: Each player mills two cards.

Wirecat

Wirecat can’t attack or block if an enchantment is on the battlefield.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Blasted Landscape

{T}: Weź {C}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drifting Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gaea's Cradle

{T}: Weź {G} za każdego stwora pod twoim władaniem.

Phyrexian Tower

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Weź {B}{B}.

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Remote Isle

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Serra's Sanctum

{T}: Add {W} for each enchantment you control.

Shivan Gorge

{T}: Weź {C}.

{2}{R}, {T}: Niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Slippery Karst

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thran Quarry

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie władasz żadnym stworem, poświęć ten byt.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Tolarian Academy

{T}: Weź {U} za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)