Exodus

Allay

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zniszcz wskazany urok.

Angelic Blessing

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Cataclysm

Each player chooses from among the permanents they control an artifact, a creature, an enchantment, and a land, then sacrifices the rest.

Charging Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje do końca tury +1/+3.

Convalescence

At the beginning of your upkeep, if you have 10 or less life, you gain 1 life.

Exalted Dragon

Latanie

Exalted Dragon can’t attack unless you sacrifice a land. (This cost is paid as attackers are declared.)

High Ground

Każdy stwór pod twoim władaniem może w każdej bitwie blokować dodatkowego stwora.

Keeper of the Light

{W}, {T}: Choose target opponent who had more life than you did as you activated this ability. You gain 3 life.

Kor Chant

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Limited Resources

When Limited Resources enters the battlefield, each player chooses five lands they control and sacrifices the rest.

Players can’t play lands as long as ten or more lands are on the battlefield.

Oath of Lieges

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who controls more lands than they do and is their opponent. The first player may search their library for a basic land card, put that card onto the battlefield, then shuffle.

Paladin en-Vec

Pierwszy cios, ochrona przed czarnym i czerwonym (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Nic czarnego ani czerwonego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń ani zauroczyć tego stwora.)

Peace of Mind

{W}, odrzuć kartę: Zyskaj 3 życia.

Pegasus Stampede

Buyback—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Create a 1/1 white Pegasus creature token with flying.

Penance

Put a card from your hand on top of your library: The next time a black or red source of your choice would deal damage this turn, prevent that damage.

Reaping the Rewards

Buyback—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Zyskaj 2 życia.

Reconnaissance

{0}: Remove target attacking creature you control from combat and untap it.

Shackles

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{W}: Return Shackles to its owner’s hand.

Shield Mate

Sacrifice Shield Mate: Target creature gets +0/+4 until end of turn.

Soltari Visionary

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Soltari Visionary deals damage to a player, destroy target enchantment that player controls.

Soul Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Standing Troops

Czujność

Treasure Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wall of Nets

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

At end of combat, exile all creatures blocked by Wall of Nets.

When Wall of Nets leaves the battlefield, return all cards exiled with Wall of Nets to the battlefield under their owners» control.

Welkin Hawk

Latanie

When Welkin Hawk dies, you may search your library for a card named Welkin Hawk, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Zealots en-Dal

At the beginning of your upkeep, if all nonland permanents you control are white, you gain 1 life.

Aether Tide

As an additional cost to cast this spell, discard X creature cards.

Return X target creatures to their owners» hands.

Cunning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

When enchanted creature attacks or blocks, sacrifice Cunning at the beginning of the next cleanup step.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Dominating Licid

{1}{U}{U}, {T}: Dominating Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {U} to end this effect.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Ephemeron

Latanie

Discard a card: Return Ephemeron to its owner’s hand.

Equilibrium

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Ertai, Wizard Adept

{2}{U}{U}, {T}: Counter target spell.

Fade Away

For each creature, its controller sacrifices a permanent unless they pay {1}.

Forbid

Buyback—Discard two cards. (You may discard two cards in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Skontruj wskazany czar.

Keeper of the Mind

{U}, {T}: Choose target opponent who had at least two more cards in hand than you did as you activated this ability. Draw a card.

Killer Whale

{U}: Killer Whale gains flying until end of turn.

Mana Breach

Ilekroć gracz rzuci czar, ów gracz przywraca ląd pod swoim władaniem do ręki właściciela.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mind Over Matter

Discard a card: You may tap or untap target artifact, creature, or land.

Mirozel

Latanie

When Mirozel becomes the target of a spell or ability, return Mirozel to its owner’s hand.

Oath of Scholars

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who has more cards in hand than they do and is their opponent. The first player may discard their hand and draw three cards.

Robe of Mirrors

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Rootwater Mystic

{1}{U}: Look at the top card of target player’s library.

School of Piranha

At the beginning of your upkeep, sacrifice School of Piranha unless you pay {1}{U}.

Scrivener

When Scrivener enters the battlefield, you may return target instant card from your graveyard to your hand.

Thalakos Drifters

Discard a card: Thalakos Drifters gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Thalakos Scout

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Discard a card: Return Thalakos Scout to its owner’s hand.

Theft of Dreams

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Dobierz kartę.

Wayward Soul

Latanie

{U}: Put Wayward Soul on top of its owner’s library.

Whiptongue Frog

{U}: Whiptongue Frog gains flying until end of turn.

Carnophage

At the beginning of your upkeep, tap Carnophage unless you pay 1 life.

Cat Burglar

{2}{B}, {T}: Target player discards a card. Activate only as a sorcery.

Culling the Weak

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Add {B}{B}{B}{B}.

Cursed Flesh

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -1/-1 and has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Dauthi Cutthroat

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{1}{B}, {T}: Destroy target creature with shadow.

Dauthi Jackal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{B}{B}, Sacrifice Dauthi Jackal: Destroy target blocking creature.

Dauthi Warlord

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Warlord’s power is equal to the number of creatures with shadow on the battlefield.

Death's Duet

Return two target creature cards from your graveyard to your hand.

Entropic Specter

Latanie

As Entropic Specter enters the battlefield, choose an opponent.

Entropic Specter’s power and toughness are each equal to the number of cards in the chosen player’s hand.

Whenever Entropic Specter deals damage to a player, that player discards a card.

Fugue

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Grollub

Whenever Grollub is dealt damage, each opponent gains that much life.

Hatred

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Wskazany stwór dostaje do końca tury +X/+0.

Keeper of the Dead

{B}, {T}: Choose target opponent who had at least two fewer creature cards in their graveyard than you did as you activated this ability. Destroy target nonblack creature that player controls.

Mind Maggots

When Mind Maggots enters the battlefield, discard any number of creature cards. For each card discarded this way, put two +1/+1 counters on Mind Maggots.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Necrologia

Możesz rzucić ten czar tylko w trakcie swojego kroku końcowego.

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Dobierz X kart.

Oath of Ghouls

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player whose graveyard has fewer creature cards in it than their graveyard does and is their opponent. The first player may return a creature card from their graveyard to their hand.

Pit Spawn

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, sacrifice Pit Spawn unless you pay {B}{B}.

Whenever Pit Spawn deals damage to a creature, exile that creature.

Plaguebearer

{X}{X}{B}: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora o skrócie many X.

Recurring Nightmare

Sacrifice a creature, Return Recurring Nightmare to its owner’s hand: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Activate only as a sorcery.

Scare Tactics

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Slaughter

Buyback—Pay 4 life. (You may pay 4 life in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Spike Cannibal

Spike Cannibal enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

When Spike Cannibal enters the battlefield, move all +1/+1 counters from all creatures onto it.

Thrull Surgeon

{1}{B}, poświęć tego stwora: Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Vampire Hounds

Discard a creature card: Vampire Hounds gets +2/+2 until end of turn.

Volrath's Dungeon

Pay 5 life: Destroy Volrath’s Dungeon. Any player may activate this ability but only during their turn.

Discard a card: Target player puts a card from their hand on top of their library. Activate only as a sorcery.

Anarchist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cinder Crawler

{R}: Cinder Crawler gets +1/+0 until end of turn. Activate only if Cinder Crawler is blocked.

Dizzying Gaze

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

{R}: Enchanted creature deals 1 damage to target creature with flying.

Fighting Chance

For each blocking creature, flip a coin. If you win the flip, prevent all combat damage that would be dealt by that creature this turn.

Flowstone Flood

Buyback—Pay 3 life, Discard a card at random. (You may pay 3 life and discard a card at random in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Zniszcz wskazany ląd.

Furnace Brood

{R}: Target creature can’t be regenerated this turn.

Keeper of the Flame

{R}, {T}: Choose target opponent who had more life than you did as you activated this ability. Keeper of the Flame deals 2 damage to that player.

Mage il-Vec

{T}, Discard a card at random: Mage il-Vec deals 1 damage to any target.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Mogg Assassin

{T}: You choose target creature an opponent controls, and that opponent chooses target creature. Flip a coin. If you win the flip, destroy the creature you chose. If you lose the flip, destroy the creature your opponent chose.

Monstrous Hound

Monstrous Hound can’t attack unless you control more lands than defending player.

Monstrous Hound can’t block unless you control more lands than attacking player.

Oath of Mages

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who has more life than they do and is their opponent. The first player may have Oath of Mages deal 1 damage to the second player.

Ogre Shaman

{2}, Discard a card at random: Ogre Shaman deals 2 damage to any target.

Onslaught

Whenever you cast a creature spell, tap target creature.

Pandemonium

Whenever a creature enters the battlefield, that creature’s controller may have it deal damage equal to its power to any target of their choice.

Paroxysm

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player reveals the top card of their library. If that card is a land card, destroy that creature. Otherwise, it gets +3/+3 until end of turn.

Price of Progress

Ten czar zadaje każdemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi dwukrotność liczby niebazowych lądów pod władaniem owego gracza.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ravenous Baboons

When Ravenous Baboons enters the battlefield, destroy target nonbasic land.

Reckless Ogre

Whenever Reckless Ogre attacks alone, it gets +3/+0 until end of turn.

Sabertooth Wyvern

Latanie, pierwszy cios

Scalding Salamander

Whenever Scalding Salamander attacks, you may have it deal 1 damage to each creature without flying defending player controls.

Seismic Assault

Odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shattering Pulse

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zniszcz wskazany artefakt.

Sonic Burst

As an additional cost to cast this spell, discard a card at random.

Sonic Burst deals 4 damage to any target.

Spellshock

Whenever a player casts a spell, Spellshock deals 2 damage to that player.

Avenging Druid

Whenever Avenging Druid deals damage to an opponent, you may reveal cards from the top of your library until you reveal a land card. If you do, put that card onto the battlefield and put all other cards revealed this way into your graveyard.

Bequeathal

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, you draw two cards.

Cartographer

When Cartographer enters the battlefield, you may return target land card from your graveyard to your hand.

Crashing Boars

Whenever Crashing Boars attacks, defending player chooses an untapped creature they control. That creature blocks Crashing Boars this turn if able.

Elven Palisade

Sacrifice a Forest: Target attacking creature gets -3/-0 until end of turn.

Elvish Berserker

Ilekroć ten stwór zostaje zablokowany, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego blokującego go stwora.

Jackalope Herd

When you cast a spell, return Jackalope Herd to its owner’s hand.

Keeper of the Beasts

{G}, {T}: Choose target opponent who controlled more creatures than you did as you activated this ability. Create a 2/2 green Beast creature token.

Manabond

At the beginning of your end step, you may reveal your hand and put all land cards from it onto the battlefield. If you do, discard your hand.

Mirri, Cat Warrior

Pierwszy cios, podbój lasów, czujność. (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu, nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem i atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Oath of Druids

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who controls more creatures than they do and is their opponent. The first player may reveal cards from the top of their library until they reveal a creature card. If the first player does, that player puts that card onto the battlefield and all other cards revealed this way into their graveyard.

Plated Rootwalla

{2}{G}: Plated Rootwalla gets +3/+3 until end of turn. Activate only once each turn.

Predatory Hunger

Zaurocz stwora

Whenever an opponent casts a creature spell, put a +1/+1 counter on enchanted creature.

Pygmy Troll

Whenever Pygmy Troll becomes blocked by a creature, Pygmy Troll gets +1/+1 until end of turn.

{G}: Regenerate Pygmy Troll.

Rabid Wolverines

Whenever Rabid Wolverines becomes blocked by a creature, Rabid Wolverines gets +1/+1 until end of turn.

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Resuscitate

Until end of turn, creatures you control gain „{1}: Regenerate this creature.”

Rootwater Alligator

Sacrifice a Forest: Regenerate Rootwater Alligator.

Skyshroud Elite

Skyshroud Elite gets +1/+2 as long as an opponent controls a nonbasic land.

Skyshroud War Beast

Tratowanie

As Skyshroud War Beast enters the battlefield, choose an opponent.

Skyshroud War Beast’s power and toughness are each equal to the number of nonbasic lands the chosen player controls.

Song of Serenity

Creatures that are enchanted can’t attack or block.

Spike Hatcher

Spike Hatcher enters the battlefield with six +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Hatcher: Put a +1/+1 counter on target creature.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Spike Hatcher: Regenerate Spike Hatcher.

Spike Rogue

Spike Rogue enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Rogue: Put a +1/+1 counter on target creature.

{2}, Remove a +1/+1 counter from a creature you control: Put a +1/+1 counter on Spike Rogue.

Spike Weaver

Spike Weaver enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Weaver: Put a +1/+1 counter on target creature.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Spike Weaver: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Survival of the Fittest

{G}, Discard a creature card: Search your library for a creature card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Wood Elves

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Erratic Portal

{1}, {T}: Return target creature to its owner’s hand unless its controller pays {1}.

Medicine Bag

{1}, {T}, Discard a card: Regenerate target creature.

Memory Crystal

Buyback costs cost {2} less.

Mindless Automaton

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}, odrzuć kartę: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę.

Null Brooch

{2}, {T}, Discard your hand: Counter target noncreature spell.

Skyshaper

Sacrifice Skyshaper: Creatures you control gain flying until end of turn.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Sphere of Resistance

Spells cost {1} more to cast.

Thopter Squadron

Latanie

Thopter Squadron enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Thopter Squadron: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. Activate only as a sorcery.

{1}, Sacrifice another Thopter: Put a +1/+1 counter on Thopter Squadron. Activate only as a sorcery.

Transmogrifying Licid

{1}, {T}: Transmogrifying Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {1} to end this effect.

Enchanted creature gets +1/+1 and is an artifact in addition to its other types.

Workhorse

Workhorse enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

Remove a +1/+1 counter from Workhorse: Add {C}.

City of Traitors

When you play another land, sacrifice City of Traitors.

{T}: Weź {C}{C}.