Urza’s Legacy

Angelic Curator

Latanie, ochrona przed artefaktami

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Burst of Energy

Odkręć wskazany byt.

Cessation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

When Cessation is put into a graveyard from the battlefield, return Cessation to its owner’s hand.

Defender of Law

Błysk

Ochrona przed czerwonym

Devout Harpist

{T}: Destroy target Aura attached to a creature.

Erase

Wygnaj wskazany urok.

Expendable Troops

{T}, Sacrifice Expendable Troops: It deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Hope and Glory

Untap two target creatures. Each of them gets +1/+1 until end of turn.

Iron Will

Target creature gets +0/+4 until end of turn.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Karmic Guide

Latanie, ochrona przed czarnym

Echo {3}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Knighthood

Stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Martyr's Cause

Sacrifice a creature: The next time a source of your choice would deal damage to any target this turn, prevent that damage.

Mother of Runes

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Opal Avenger

When you have 10 or less life, if Opal Avenger is an enchantment, Opal Avenger becomes a 3/5 Soldier creature.

Opal Champion

When an opponent casts a creature spell, if Opal Champion is an enchantment, Opal Champion becomes a 3/3 Knight creature with first strike.

Peace and Quiet

Destroy two target enchantments.

Planar Collapse

At the beginning of your upkeep, if there are four or more creatures on the battlefield, sacrifice Planar Collapse and destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Purify

Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Radiant, Archangel

Latanie, czujność

Radiant, Archangel gets +1/+1 for each other creature with flying on the battlefield.

Radiant's Dragoons

Echo {3}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Radiant’s Dragoons enters the battlefield, you gain 5 life.

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Ilekroć ten stwór zablokuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Tragic Poet

{T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Anthroplasm

Anthroplasm enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{X}, {T}: Remove all +1/+1 counters from Anthroplasm and put X +1/+1 counters on it.

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Aura Flux

Other enchantments have „At the beginning of your upkeep, sacrifice this enchantment unless you pay {2}.”

Bouncing Beebles

Bouncing Beebles can’t be blocked as long as defending player controls an artifact.

Cloud of Faeries

Latanie

When Cloud of Faeries enters the battlefield, untap up to two lands.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Delusions of Mediocrity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 10 żyć.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, strać 10 żyć.

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Frantic Search

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty. Odkręć co najwyżej trzy lądy.

Intervene

Counter target spell that targets a creature.

King Crab

{1}{U}, {T}: Put target green creature on top of its owner’s library.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Miscalculation

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Palinchron

Latanie

When Palinchron enters the battlefield, untap up to seven lands.

{2}{U}{U}: Return Palinchron to its owner’s hand.

Raven Familiar

Latanie

Echo {2}{U} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Raven Familiar enters the battlefield, look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Rebuild

Przywróć wszystkie artefakty do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Second Chance

At the beginning of your upkeep, if you have 5 or less life, sacrifice Second Chance and take an extra turn after this one.

Slow Motion

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player sacrifices that creature unless they pay {2}.

When Slow Motion is put into a graveyard from the battlefield, return Slow Motion to its owner’s hand.

Snap

Return target creature to its owner’s hand. Untap up to two lands.

Thornwind Faeries

Latanie

{T}: Thornwind Faeries deals 1 damage to any target.

Tinker

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Vigilant Drake

Latanie

{2}{U}: Odkręć tego stwora.

Walking Sponge

{T}: Target creature loses your choice of flying, first strike, or trample until end of turn.

Weatherseed Faeries

Latanie, ochrona przed czerwonym

Bone Shredder

Latanie

Echo {2}{B} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego nieczarnego stwora.

Brink of Madness

At the beginning of your upkeep, if you have no cards in hand, sacrifice Brink of Madness and target opponent discards their hand.

Engineered Plague

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Wszystkie stwory wybranego typu dostają -1/-1.

Eviscerator

Ochrona przed białym

When Eviscerator enters the battlefield, you lose 5 life.

Fog of Gnats

Latanie

{B}: Regenerate Fog of Gnats.

Giant Cockroach

Lurking Skirge

When a creature is put into an opponent’s graveyard from the battlefield, if Lurking Skirge is an enchantment, Lurking Skirge becomes a 3/2 Phyrexian Imp creature with flying.

No Mercy

Whenever a creature deals damage to you, destroy it.

Ostracize

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę stwora. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Phyrexian Broodlings

{1}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Phyrexian Debaser

Latanie

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Phyrexian Defiler

{T}, Sacrifice Phyrexian Defiler: Target creature gets -3/-3 until end of turn.

Phyrexian Denouncer

{T}, Sacrifice Phyrexian Denouncer: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Phyrexian Plaguelord

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Rank and File

When Rank and File enters the battlefield, green creatures get -1/-1 until end of turn.

Sick and Tired

Two target creatures each get -1/-1 until end of turn.

Sleeper's Guile

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

When Sleeper’s Guile is put into a graveyard from the battlefield, return Sleeper’s Guile to its owner’s hand.

Subversion

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Swat

Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tethered Skirge

Latanie

Whenever Tethered Skirge becomes the target of a spell or ability, you lose 1 life.

Treacherous Link

Zaurocz stwora

All damage that would be dealt to enchanted creature is dealt to its controller instead.

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

About Face

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Avalanche Riders

Pośpiech

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

When Avalanche Riders enters the battlefield, destroy target land.

Defender of Chaos

Błysk

Ochrona przed białym

Ghitu Fire-Eater

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Ghitu Slinger

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Ghitu War Cry

{R}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

Goblin Medics

Whenever Goblin Medics becomes tapped, it deals 1 damage to any target.

Goblin Welder

{T}: Choose target artifact a player controls and target artifact card in that player’s graveyard. If both targets are still legal as this ability resolves, that player simultaneously sacrifices the artifact and returns the artifact card to the battlefield.

Granite Grip

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 za każdą Górę pod twoim władaniem.

Impending Disaster

At the beginning of your upkeep, if there are seven or more lands on the battlefield, sacrifice Impending Disaster and destroy all lands.

Last-Ditch Effort

Sacrifice any number of creatures. Last-Ditch Effort deals that much damage to any target.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Molten Hydra

{1}{R}{R}: Put a +1/+1 counter on Molten Hydra.

{T}, Remove all +1/+1 counters from Molten Hydra: It deals damage to any target equal to the number of +1/+1 counters removed this way.

Parch

Wybierz jedno —

  • Parch deals 2 damage to any target.

  • Parch deals 4 damage to target blue creature.

Pygmy Pyrosaur

Ten stwór nie może blokować.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Pyromancy

{3}, Discard a card at random: Pyromancy deals damage to any target equal to the mana value of the discarded card.

Rack and Ruin

Destroy two target artifacts.

Rivalry

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls more lands than each other player, Rivalry deals 2 damage to them.

Shivan Phoenix

Latanie

When Shivan Phoenix dies, return Shivan Phoenix to its owner’s hand.

Sluggishness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować.

When Sluggishness is put into a graveyard from the battlefield, return Sluggishness to its owner’s hand.

Viashino Bey

If Viashino Bey attacks, all creatures you control attack if able.

Viashino Cutthroat

Pośpiech

At the beginning of the end step, return Viashino Cutthroat to its owner’s hand.

Viashino Heretic

{1}{R}, {T}: Destroy target artifact. Viashino Heretic deals damage to that artifact’s controller equal to the artifact’s mana value.

Viashino Sandscout

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Przywróć go tylko jeśli jest on na polu bitwy.)

Bloated Toad

Ochrona przed niebieskim

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Crop Rotation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Darkwatch Elves

Ochrona przed czarnym

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Defense of the Heart

At the beginning of your upkeep, if an opponent controls three or more creatures, sacrifice Defense of the Heart, search your library for up to two creature cards, put those cards onto the battlefield, then shuffle.

Deranged Hermit

Echo {3}{G}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Deranged Hermit enters the battlefield, create four 1/1 green Squirrel creature tokens.

Squirrel creatures get +1/+1.

Gang of Elk

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2 za każdego stwora blokującego go.

Harmonic Convergence

Put all enchantments on top of their owners» libraries.

Hidden Gibbons

When an opponent casts an instant spell, if Hidden Gibbons is an enchantment, Hidden Gibbons becomes a 4/4 Ape creature.

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Multani, Maro-Sorcerer

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Multani, Maro-Sorcerer’s power and toughness are each equal to the total number of cards in all players» hands.

Multani's Acolyte

Echo {G}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Multani’s Acolyte enters the battlefield, draw a card.

Multani's Presence

Whenever a spell you’ve cast is countered, draw a card.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Repopulate

Shuffle all creature cards from target player’s graveyard into that player’s library.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Silk Net

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Simian Grunts

Błysk

Echo {2}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Treefolk Mystic

Whenever Treefolk Mystic blocks or becomes blocked by a creature, destroy all Auras attached to that creature.

Weatherseed Elf

{T}: Target creature gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Weatherseed Treefolk

Tratowanie

When Weatherseed Treefolk dies, return it to its owner’s hand.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Yavimaya Granger

Echo {2}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya Scion

Ochrona przed artefaktami

Yavimaya Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Angel's Trumpet

All creatures have vigilance.

At the beginning of each player’s end step, tap all untapped creatures that player controls that didn’t attack this turn. Angel’s Trumpet deals damage to the player equal to the number of creatures tapped this way.

Beast of Burden

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów na polu bitwy.

Crawlspace

Nie więcej niż dwa stwory mogą cię atakować w każdej potyczce.

Damping Engine

A player who controls more permanents than each other player can’t play lands or cast artifact, creature, or enchantment spells. That player may sacrifice a permanent for that player to ignore this effect until end of turn.

Defense Grid

Rzucenie każdego czaru kosztuje o {3} więcej, chyba że podczas tury rzucającego.

Grim Monolith

Grim Monolith doesn’t untap during your untap step.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{4}: Untap Grim Monolith.

Iron Maiden

At the beginning of each opponent’s upkeep, Iron Maiden deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Jhoira's Toolbox

{2}: Regenerate target artifact creature.

Memory Jar

{T}, Sacrifice Memory Jar: Each player exiles all cards from their hand face down and draws seven cards. At the beginning of the next end step, each player discards their hand and returns to their hand each card they exiled this way.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Ring of Gix

Echo {3} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Scrapheap

Whenever an artifact or enchantment is put into your graveyard from the battlefield, you gain 1 life.

Thran Lens

All permanents are colorless.

Thran War Machine

Echo {4} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Thran Weaponry

Echo {4} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

You may choose not to untap Thran Weaponry during your untap step.

{2}, {T}: All creatures get +2/+2 for as long as Thran Weaponry remains tapped.

Ticking Gnomes

Echo {3} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Urza's Blueprints

Echo {6} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{T}: Dobierz kartę.

Wheel of Torture

At the beginning of each opponent’s upkeep, Wheel of Torture deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Faerie Conclave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Ten ląd do końca tury staje się niebieskim stworem Wróżka 2/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

Forbidding Watchtower

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{1}{W}: Ten ląd do końca tury staje się białym stworem Piechur 1/5. Nadal jest lądem.

Ghitu Encampment

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}: Ten ląd do końca tury staje się czerwonym stworem Wojownik 2/1 z pierwszym ciosem. Nadal jest lądem. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Spawning Pool

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{1}{B}: Ten ląd do końca tury staje się czarnym stworem Szkielet 1/1 mającym „{B}: Zregeneruj tego stwora.” Nadal jest lądem. (Jeśli zregeneruje, następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Treetop Village

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{1}{G}: Ten ląd do końca tury staje się zielonym stworem Małpa 3/3 z tratowaniem. Nadal jest lądem. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)