Urza’s Legacy

Angelic Curator

Flying, protection from artifacts

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Burst of Energy

Untap target permanent.

Cessation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

When Cessation is put into a graveyard from the battlefield, return Cessation to its owner’s hand.

Defender of Law

Błysk

Ochrona przed czerwonym

Devout Harpist

{T}: Destroy target Aura attached to a creature.

Erase

Wygnaj wskazany urok.

Expendable Troops

{T}, Sacrifice Expendable Troops: It deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Hope and Glory

Untap two target creatures. Each of them gets +1/+1 until end of turn.

Iron Will

Target creature gets +0/+4 until end of turn.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Karmic Guide

Flying, protection from black

Echo {3}{W}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Karmic Guide enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Knighthood

Stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Martyr's Cause

Sacrifice a creature: The next time a source of your choice would deal damage to any target this turn, prevent that damage.

Mother of Runes

{T}: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Opal Avenger

When you have 10 or less life, if Opal Avenger is an enchantment, Opal Avenger becomes a 3/5 Soldier creature.

Opal Champion

When an opponent casts a creature spell, if Opal Champion is an enchantment, Opal Champion becomes a 3/3 Knight creature with first strike.

Peace and Quiet

Destroy two target enchantments.

Planar Collapse

At the beginning of your upkeep, if there are four or more creatures on the battlefield, sacrifice Planar Collapse and destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Purify

Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Radiant, Archangel

Latanie, czujność

Radiant, Archangel gets +1/+1 for each other creature with flying on the battlefield.

Radiant's Dragoons

Echo {3}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Radiant’s Dragoons enters the battlefield, you gain 5 life.

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn.

Tragic Poet

{T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Anthroplasm

Anthroplasm enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{X}, {T}: Remove all +1/+1 counters from Anthroplasm and put X +1/+1 counters on it.

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Aura Flux

Other enchantments have „At the beginning of your upkeep, sacrifice this enchantment unless you pay {2}.”

Bouncing Beebles

Bouncing Beebles can’t be blocked as long as defending player controls an artifact.

Cloud of Faeries

Latanie

When Cloud of Faeries enters the battlefield, untap up to two lands.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Delusions of Mediocrity

When Delusions of Mediocrity enters the battlefield, you gain 10 life.

When Delusions of Mediocrity leaves the battlefield, you lose 10 life.

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Return Fleeting Image to its owner’s hand.

Frantic Search

Draw two cards, then discard two cards. Untap up to three lands.

Intervene

Counter target spell that targets a creature.

King Crab

{1}{U}, {T}: Put target green creature on top of its owner’s library.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Miscalculation

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Palinchron

Latanie

When Palinchron enters the battlefield, untap up to seven lands.

{2}{U}{U}: Return Palinchron to its owner’s hand.

Raven Familiar

Latanie

Echo {2}{U} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Raven Familiar enters the battlefield, look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Rebuild

Przywróć wszystkie artefakty do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Second Chance

At the beginning of your upkeep, if you have 5 or less life, sacrifice Second Chance and take an extra turn after this one.

Slow Motion

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player sacrifices that creature unless they pay {2}.

When Slow Motion is put into a graveyard from the battlefield, return Slow Motion to its owner’s hand.

Snap

Return target creature to its owner’s hand. Untap up to two lands.

Thornwind Faeries

Latanie

{T}: Thornwind Faeries deals 1 damage to any target.

Tinker

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Search your library for an artifact card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Vigilant Drake

Latanie

{2}{U}: Untap Vigilant Drake.

Walking Sponge

{T}: Target creature loses your choice of flying, first strike, or trample until end of turn.

Weatherseed Faeries

Flying, protection from red

Bone Shredder

Latanie

Echo {2}{B} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Bone Shredder enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature.

Brink of Madness

At the beginning of your upkeep, if you have no cards in hand, sacrifice Brink of Madness and target opponent discards their hand.

Engineered Plague

As Engineered Plague enters the battlefield, choose a creature type.

All creatures of the chosen type get -1/-1.

Eviscerator

Protection from white

When Eviscerator enters the battlefield, you lose 5 life.

Fog of Gnats

Latanie

{B}: Regenerate Fog of Gnats.

Giant Cockroach

Lurking Skirge

When a creature is put into an opponent’s graveyard from the battlefield, if Lurking Skirge is an enchantment, Lurking Skirge becomes a 3/2 Imp creature with flying.

No Mercy

Whenever a creature deals damage to you, destroy it.

Ostracize

Target opponent reveals their hand. You choose a creature card from it. That player discards that card.

Phyrexian Broodlings

{1}, Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Phyrexian Broodlings.

Phyrexian Debaser

Latanie

{T}, Sacrifice Phyrexian Debaser: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

Phyrexian Defiler

{T}, Sacrifice Phyrexian Defiler: Target creature gets -3/-3 until end of turn.

Phyrexian Denouncer

{T}, Sacrifice Phyrexian Denouncer: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Phyrexian Plaguelord

{T}, Sacrifice Phyrexian Plaguelord: Target creature gets -4/-4 until end of turn.

Sacrifice a creature: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, Pay 2 life: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Rank and File

When Rank and File enters the battlefield, green creatures get -1/-1 until end of turn.

Sick and Tired

Two target creatures each get -1/-1 until end of turn.

Sleeper's Guile

Zaurocz stwora

Enchanted creature has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

When Sleeper’s Guile is put into a graveyard from the battlefield, return Sleeper’s Guile to its owner’s hand.

Subversion

At the beginning of your upkeep, each opponent loses 1 life. You gain life equal to the life lost this way.

Swat

Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tethered Skirge

Latanie

Whenever Tethered Skirge becomes the target of a spell or ability, you lose 1 life.

Treacherous Link

Zaurocz stwora

All damage that would be dealt to enchanted creature is dealt to its controller instead.

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole walki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

About Face

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Avalanche Riders

Pośpiech

Echo {3}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Avalanche Riders enters the battlefield, destroy target land.

Defender of Chaos

Błysk

Protection from white

Ghitu Fire-Eater

{T}, Sacrifice Ghitu Fire-Eater: It deals damage equal to its power to any target.

Ghitu Slinger

Echo {2}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Ghitu Slinger enters the battlefield, it deals 2 damage to any target.

Ghitu War Cry

{R}: Target creature gets +1/+0 until end of turn.

Goblin Medics

Whenever Goblin Medics becomes tapped, it deals 1 damage to any target.

Goblin Welder

{T}: Choose target artifact a player controls and target artifact card in that player’s graveyard. If both targets are still legal as this ability resolves, that player simultaneously sacrifices the artifact and returns the artifact card to the battlefield.

Granite Grip

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 for each Mountain you control.

Impending Disaster

At the beginning of your upkeep, if there are seven or more lands on the battlefield, sacrifice Impending Disaster and destroy all lands.

Last-Ditch Effort

Sacrifice any number of creatures. Last-Ditch Effort deals that much damage to any target.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Molten Hydra

{1}{R}{R}: Put a +1/+1 counter on Molten Hydra.

{T}, Remove all +1/+1 counters from Molten Hydra: It deals damage to any target equal to the number of +1/+1 counters removed this way.

Parch

Wybierz jedno —

  • Parch deals 2 damage to any target.

  • Parch deals 4 damage to target blue creature.

Pygmy Pyrosaur

Pygmy Pyrosaur can’t block.

{R}: Pygmy Pyrosaur gets +1/+0 until end of turn.

Pyromancy

{3}, Discard a card at random: Pyromancy deals damage to any target equal to the converted mana cost of the discarded card.

Rack and Ruin

Destroy two target artifacts.

Rivalry

At the beginning of each player’s upkeep, if that player controls more lands than each other player, Rivalry deals 2 damage to them.

Shivan Phoenix

Latanie

When Shivan Phoenix dies, return Shivan Phoenix to its owner’s hand.

Sluggishness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować.

When Sluggishness is put into a graveyard from the battlefield, return Sluggishness to its owner’s hand.

Viashino Bey

If Viashino Bey attacks, all creatures you control attack if able.

Viashino Cutthroat

Pośpiech

At the beginning of the end step, return Viashino Cutthroat to its owner’s hand.

Viashino Heretic

{1}{R}, {T}: Destroy target artifact. Viashino Heretic deals damage to that artifact’s controller equal to the artifact’s converted mana cost.

Viashino Sandscout

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

At the beginning of the end step, return Viashino Sandscout to its owner’s hand. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Bloated Toad

Protection from blue

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Crop Rotation

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a land.

Search your library for a land card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Darkwatch Elves

Protection from black

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Defense of the Heart

At the beginning of your upkeep, if an opponent controls three or more creatures, sacrifice Defense of the Heart, search your library for up to two creature cards, and put those cards onto the battlefield. Then shuffle your library.

Deranged Hermit

Echo {3}{G}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Deranged Hermit enters the battlefield, create four 1/1 green Squirrel creature tokens.

Squirrel creatures get +1/+1.

Gang of Elk

Whenever Gang of Elk becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it.

Harmonic Convergence

Put all enchantments on top of their owners» libraries.

Hidden Gibbons

When an opponent casts an instant spell, if Hidden Gibbons is an enchantment, Hidden Gibbons becomes a 4/4 Ape creature.

Lone Wolf

You may have Lone Wolf assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Might of Oaks

Target creature gets +7/+7 until end of turn.

Multani, Maro-Sorcerer

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Multani, Maro-Sorcerer’s power and toughness are each equal to the total number of cards in all players» hands.

Multani's Acolyte

Echo {G}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Multani’s Acolyte enters the battlefield, draw a card.

Multani's Presence

Whenever a spell you’ve cast is countered, draw a card.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola walki, przywróć go do ręki właściciela.

Repopulate

Shuffle all creature cards from target player’s graveyard into that player’s library.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Silk Net

Target creature gets +1/+1 and gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Simian Grunts

Błysk

Echo {2}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Treefolk Mystic

Whenever Treefolk Mystic blocks or becomes blocked by a creature, destroy all Auras attached to that creature.

Weatherseed Elf

{T}: Target creature gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Weatherseed Treefolk

Tratowanie

When Weatherseed Treefolk dies, return it to its owner’s hand.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Yavimaya Granger

Echo {2}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Yavimaya Granger enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Yavimaya Scion

Protection from artifacts

Yavimaya Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Angel's Trumpet

All creatures have vigilance.

At the beginning of each player’s end step, tap all untapped creatures that player controls that didn’t attack this turn. Angel’s Trumpet deals damage to the player equal to the number of creatures tapped this way.

Beast of Burden

Beast of Burden’s power and toughness are each equal to the number of creatures on the battlefield.

Crawlspace

No more than two creatures can attack you each combat.

Damping Engine

A player who controls more permanents than each other player can’t play lands or cast artifact, creature, or enchantment spells. That player may sacrifice a permanent for that player to ignore this effect until end of turn.

Defense Grid

Each spell costs {3} more to cast except during its controller’s turn.

Grim Monolith

Grim Monolith doesn’t untap during your untap step.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{4}: Untap Grim Monolith.

Iron Maiden

At the beginning of each opponent’s upkeep, Iron Maiden deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Jhoira's Toolbox

{2}: Regenerate target artifact creature.

Memory Jar

{T}, Sacrifice Memory Jar: Each player exiles all cards from their hand face down and draws seven cards. At the beginning of the next end step, each player discards their hand and returns to their hand each card they exiled this way.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu walki.

Ring of Gix

Echo {3} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Scrapheap

Whenever an artifact or enchantment is put into your graveyard from the battlefield, you gain 1 life.

Thran Lens

All permanents are colorless.

Thran War Machine

Echo {4} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Thran Weaponry

Echo {4} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

You may choose not to untap Thran Weaponry during your untap step.

{2}, {T}: All creatures get +2/+2 for as long as Thran Weaponry remains tapped.

Ticking Gnomes

Echo {3} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Sacrifice Ticking Gnomes: It deals 1 damage to any target.

Urza's Blueprints

Echo {6} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{T}: Dobierz kartę.

Wheel of Torture

At the beginning of each opponent’s upkeep, Wheel of Torture deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Faerie Conclave

Faerie Conclave enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Faerie Conclave becomes a 2/1 blue Faerie creature with flying until end of turn. It’s still a land.

Forbidding Watchtower

Forbidding Watchtower enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

{1}{W}: Forbidding Watchtower becomes a 1/5 white Soldier creature until end of turn. It’s still a land.

Ghitu Encampment

Ghitu Encampment enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}: Ghitu Encampment becomes a 2/1 red Warrior creature with first strike until end of turn. It’s still a land. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Spawning Pool

Spawning Pool enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{1}{B}: Spawning Pool becomes a 1/1 black Skeleton creature with „{B}: Regenerate this creature” until end of turn. It’s still a land. (If it regenerates, the next time it would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Treetop Village

Treetop Village enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{1}{G}: Treetop Village becomes a 3/3 green Ape creature with trample until end of turn. It’s still a land. (It can deal excess combat damage to the player or planeswalker it’s attacking.)