Ultimate Masters

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor byty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Eldrazi Conscription

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +10/+10, i ma tratowanie i anihilację 2. (Ilekroć zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, weź dodatkową turę po obecnej.

Latanie, ochrona przed czarami posiadającymi kolor, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany byt.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie byty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany byt.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Ancestor's Chosen

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Angelic Renewal

Ilekroć stwór jest umieszczany w twoim cmentarzu z pola bitwy, możesz poświęcić ten urok. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole bitwy, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Dawn Charm

Wybierz jedno —

  • Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

  • Zregeneruj wskazanego stwora.

  • Skontruj wskazany czar, który wskazuje ciebie.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Emancipation Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Fiend Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Heliod's Pilgrim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Hero of Iroas

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Hyena Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Icatian Crier

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz dwa żetony białego stwora Mieszkaniec 1/1.

Lotus-Eye Mystics

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mammoth Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma czujność.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Martyr of Sands

{1}, ujawnij X białych kart z twojej ręki, poświęć tego stwora: Zyskaj trzykrotność X żyć.

Miraculous Recovery

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Umieść na nim znacznik +1/+1.

Phalanx Leader

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Rally the Peasants

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Repel the Darkness

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Dobierz kartę.

Resurrection

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ronom Unicorn

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Runed Halo

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz nazwę karty.

Masz ochronę przed wybraną nazwą. (Nic o tej nazwie nie może cię wskazać, zadać ci obrażeń, ani cię zauroczyć.)

Sigil of the New Dawn

Ilekroć jakiś stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę do twojej ręki.

Skyspear Cavalry

Latanie

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sublime Archangel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają egzaltację. (Jeśli stwór ma kilka egzaltacji, każda jest wyzwalana oddzielnie.)

Swift Reckoning

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić ten czar tak, jakby miał błysk. (Możesz zagrać go jako sztuczkę.)

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Tethmos High Priest

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wandering Champion

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli władasz niebieskim lub czerwonym bytem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Wingsteed Rider

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Archaeomancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Back to Basics

Niebazowe lądy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania ich władców.

Circular Logic

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Defy Gravity

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wspomnienie {U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Deranged Assistant

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dig Through Time

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Disrupting Shoal

Zamiast płacić koszt many tego czaru możesz wygnać z twojej ręki niebieską kartę o skrócie many X.

Skontruj wskazany czar jeśli jego skrót many to X.

Dreamscape Artist

{2}{U}, {T}, odrzuć kartę, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Flight of Fancy

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Zauroczony stwór ma latanie.

Foil

Możesz odrzucić kartę Wyspy oraz inną kartę zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Forbidden Alchemy

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Frantic Search

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty. Odkręć co najwyżej trzy lądy.

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Iridescent Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę Aury z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem dołączoną do tego stwora.

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Laboratory Maniac

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie zawiera kart, zamiast tego wygrywasz grę.

Living Lore

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wygnaj kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza.

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe skrótowi many wygnanej karty.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Magus of the Bazaar

{T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Marang River Prowler

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza o ile władasz czarnym lub zielonym bytem.

Mystic Retrieval

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Rise from the Tides

Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu.

Rune Snag

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2} plus dodatkowe {2} za każdą kartę o nazwie Rune Snag w każdym cmentarzu.

Skywing Aven

Latanie

Odrzuć kartę: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Snapcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazana karta sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many. (Możesz rzucić ową kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stitched Drake

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza.

Latanie

Stitcher's Apprentice

{1}{U}, {T}: Stwórz żeton niebieskiego stwora Homunculus 2/2, po czym poświęć stwora.

Stream of Consciousness

Wskazany gracz wtasowuje co najwyżej cztery wskazane karty ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Sultai Skullkeeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Temporal Manipulation

Weź dodatkową turę po obecnej.

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku kroku rozliczania władcy zauroczonego stwora, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Visions of Beyond

Dobierz kartę. Jeśli jakiś cmentarz ma co najmniej dwadzieścia kart, zamiast tego dobierz trzy karty.

Whirlwind Adept

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Appetite for Brains

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę o łącznym koszcie many 4 lub większym i wygnaj ją.

Apprentice Necromancer

{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Na początku najbliższego kroku końcowego, poświęć go.

Bitterblossom

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Bloodflow Connoisseur

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bridge from Below

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Jeśli stwór trafia do cmentarza przeciwnika z pola bitwy, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, wygnaj tę kartę.

Buried Alive

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty stworów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Chainer's Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dark Dabbling

Zregeneruj wskazanego stwora. Dobierz kartę. (Najbliższym razem, kiedy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego obrażenia i usuń go z potyczki.)

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, dodatkowo zregeneruj każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Death Denied

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Demonic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Entomb

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Fume Spitter

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Ghoulcaller's Accomplice

{3}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ghoulsteed

{2}{B}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Golgari Thug

Kiedy ten stwór umrze, umieść wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Czerpak 4 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić cztery karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Goryo's Vengeance

Przywróć wskazaną kartę legendarnego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spleć z Arkanami {2}{B} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Grave Strength

Wybierz wskazanego stwora. Zmiel trzy karty, po czym umieść tyle znaczników +1/+1 na owym stworze, ile masz kart stworów w cmentarzu.

Gurmag Angler

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Last Gasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Liliana of the Veil

+1: Każdy gracz odrzuca kartę.

–2: Wskazany gracz poświęca stwora.

–6: Rozdziel wszystkie byty pod władaniem wskazanego gracza na dwa stosy. Ów gracz poświęca wszystkie byty w wybranym przez siebie stosie.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Mikaeus, the Unhallowed

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ilekroć Człowiek zada ci obrażenia, zniszcz go.

Inne stwory pod twoim władaniem nie będące typu Człowiek mają bezśmierć. (Kiedy stwór z bezśmiercią umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Moan of the Unhallowed

Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Offalsnout

Błysk

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Przyzwanie {B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Olivia's Dragoon

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Reanimate

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shirei, Shizo's Caretaker

Ilekroć stwór o sile 1 lub mniejszej trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, możesz przywrócić ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego jeśli niniejszy stwór nadal jest na polu bitwy.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Slum Reaper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Songs of the Damned

Weź {B} za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Spoils of the Vault

Nazwij kartę. Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę o owej nazwie, po czym umieść ową kartę w twojej ręce. Wygnaj pozostałe karty ujawnione w ten sposób i strać po 1 życiu za każdą z owych wygnanych kart.

Tasigur, the Golden Fang

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

{2}{(g/u)}{(g/u)}: Zmiel dwie karty, po czym przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki nie-lądową kartę wybraną przez przeciwnika.

Twins of Maurer Estate

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Unholy Hunger

Zniszcz wskazanego stwora.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, zyskaj 2 życia.

Akroan Crusader

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwórz żeton czerwonego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Anger

Pośpiech

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Górą, stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Arena Athlete

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Balefire Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zadaje on po tyle samo obrażeń każdemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Brazen Scourge

Pośpiech

Conflagrate

Ten stwór zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę celów.

Wspomnienie—{R}{R}, odrzuć X kart. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Desperate Ritual

Weź {R}{R}{R}.

Spleć z Arkanami {1}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Firewing Phoenix

Latanie

{1}{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Furnace Celebration

Ilekroć poświęcisz inny byt, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Gamble

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, odrzuć losową kartę, po czym przetasuj.

Generator Servant

{T}, poświęć tego stwora: Weź {C}{C}. Jeśli owa mana zostanie wydana na czar stwora, zyskuje on pośpiech do końca tury. (Ów stwór może atakować oraz {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Hissing Iguanar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Ingot Chewer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Lava Spike

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Magmaw

{1}, poświęć nielądowy byt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażeń.

Malevolent Whispers

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Dostaje on do końca tury +2/+0 i pośpiech.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Molten Birth

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1, po czym rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Nightbird's Clutches

Co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Wspomnienie {3}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Raid Bombardment

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem o sile 2 lub mniejszej, niniejszy stwór zadaje 1 obrażenie graczowi lub wędrowcowi, którego ów stwór atakuje.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rolling Temblor

Ten stwór zadaje każdemu stworowi bez latania po 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Seismic Assault

Odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Seize the Day

Odkręć wskazanego stwora. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Soul's Fire

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Sparkspitter

{R}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 3/1 o nazwie Spark Elemental. Ma in tratowanie, pośpiech oraz „Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.”

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, odkręć tego stwora.

Through the Breach

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Spleć z Arkanami {2}{R}{R} (Rzucając czar Arkanów możesz ujawnić tę kartę z twojej ręki i zapłacić jej koszt splatania. Jeśli tak zrobisz dodaj efekt tej karty do owego czaru.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Vexing Devil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dowolny przeciwnik może zechcieć otrzymać od niego 4 obrażenia. Jeśli gracz to zrobi, poświęć tego stwora.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Basking Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Become Immense

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +6/+6.

Boar Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Boneyard Wurm

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Brawn

Tratowanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarza oraz władasz Lasem, stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

  • Zniszcz wskazany urok.

Devoted Druid

{T}: Weź {G}.

Umieść znacznik -1/-1 na tym stworze: Odkręć tego stwora.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fauna Shaman

{G}, {T}, odrzuć kartę stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fecundity

Ilekroć umrze stwór, władca owego stwora może dobrać kartę.

Golgari Brownscale

Kiedy ta karta trafi z twojego cmentarza do twojej ręki, zyskaj 2 życia.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Golgari Grave-Troll

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Czerpak 6 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić sześć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Groundskeeper

{1}{G}: Przywróć wskazaną kartę bazowego lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hero of Leina Tower

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze.

Hooting Mandrills

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Tratowanie

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Life from the Loam

Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty lądów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Miming Slime

Stwórz żeton zielonego stwora Szlam X/X, gdzie X jest największą siłą spośród stworów pod twoim władaniem.

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Nourishing Shoal

Możesz wygnać zieloną kartę o skrócie many X z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zyskaj X żyć.

Pattern of Rebirth

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Penumbra Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 6/6 z tratowaniem.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Shed Weakness

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz usunąć z niego znacznik -1/-1.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spider Spawning

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Spider Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Staunch-Hearted Warrior

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Stingerfling Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora z lataniem.

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Travel Preparations

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Wspomnienie {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Vengevine

Pośpiech

Ilekroć rzucisz czar, jeśli jest to drugi czar stwora rzucony przez ciebie w tej turze, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Verdant Eidolon

{G}, poświęć tego stwora: Weź trzy many w jednym dowolnym kolorze.

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Walker of the Grove

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 4/4.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Wickerbough Elder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik -1/-1.

{G}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Wild Hunger

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

Wspomnienie {3}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Wild Mongrel

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i staje się wybranego przez cienie koloru.

Woodfall Primus

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-stworowy byt.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Angel of Despair

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany byt.

Blast of Genius

Wskaż dowolny cel. Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many odrzuconej karty.

Countersquall

Skontruj wskazany nie-stworowy czar. Jego władca traci 2 życia.

Gaddock Teeg

Nie można rzucać nie-stworowych czarów o skrótach many 4 lub większych.

Nie można rzucać nie-stworowych czarów mających {X} w koszcie.

Garna, the Bloodflame

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wszystkie karty stworów z twojego cmentarza, które został tam umieszczone skądkolwiek w tej turze.

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Golgari Charm

Wybierz jedno —

  • Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Leovold, Emissary of Trest

Każdy z przeciwników nie może dobrać więcej niż jednej karty w każdej turze.

Ilekroć ty lub byt pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Maelstrom Pulse

Zniszcz wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę co on.

Reviving Vapors

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki i umieść jedną z nich w twojej ręce. Zyskaj życia równe jej skrótowi many. Umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Sigarda, Host of Herons

Latanie, antyklątwa

Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą sprawiać, że poświęcisz byt.

Sovereigns of Lost Alara

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, która mogłaby zauroczyć owego stwora, umieść ją na polu bitwy dołączoną do owego stwora, po czym przetasuj.

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Warleader's Helix

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

Beckon Apparition

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Canker Abomination

Przy wejściu tego stwora na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników -1/-1, iloma stworami włada ów gracz.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Double Cleave

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Fulminator Mage

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Kitchen Finks

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Murderous Redcap

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Rakdos Shred-Freak

Pośpiech

Safehold Elite

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Scuzzback Marauders

Tratowanie

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Shielding Plax

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Slippery Bogle

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Turn to Mist

Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany byt.

Dobierz kartę.

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Engineered Explosives

Rozbłysk słońca (Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile kolorów many użyto do rzucenia go.)

{2}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many równym liczbie znaczników ładowania na tym artefakcie.

Heap Doll

Poświęć tego stwora: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Myr Servitor

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest na polu bitwy, każdy gracz przywraca każdą kartę o nazwie Myr Servitor ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Phyrexian Altar

Poświęć stwora: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Platinum Emperion

Twoja liczba żyć nie może się zmienić. (Nie możesz zyskać lub stracić żyć. Nie możesz opłacać życiem żadnych wartości poza 0.)

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vessel of Endless Rest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Ancient Tomb

{T}: Weź {C}{C}. Ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Cavern of Souls

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj ową manę tylko do rzucenia czaru stwora wybranego typu i ów czar nie może zostać skontrowany.

Celestial Colonnade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{3}{W}{U}: Do końca tury ten ląd staje się biało-niebieskim stworem Żywiołak 4/4 z lataniem i czujnością. Nadal jest lądem.

Creeping Tar Pit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

{1}{U}{B}: Do końca tury ten ląd staje się czarnym stworem Żywiołak 3/2 i nie może być blokowany w tej turze. Nadal jest lądem.

Dakmor Salvage

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Dark Depths

Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając dziesięć znaczników lodu.

{3}: Usuń znacznik lodu z tego lądu.

Kiedy ten ląd nie ma znaczników lodu, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton legendarnego stwora Awatar 20/20 o nazwie Marit Lage z lataniem i niezniszczalnością.

Desolate Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}{U}{R}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Flagstones of Trokair

{T}: Weź {W}.

Kiedy ten ląd trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Karakas

{T}: Weź {W}.

{T}: Przywróć wskazanego legendarnego stwora do ręki właściciela.

Lavaclaw Reaches

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

{1}{B}{R}: Do końca tury ten ląd staje się czarno-czerwonym stworem Żywiołak 2/2 mającym „{X}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0.” Nadal jest lądem.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{T}, usuń dowolną liczbę znaczników magazynu z tego lądu: Weź {C} za każdy znacznik magazynu usunięty w ten sposób.

Mistveil Plains

({T}: Weź {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{W}, {T}: Umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie twojej biblioteki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma białymi bytami.

Phyrexian Tower

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Weź {B}{B}.

Raging Ravine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

{2}{R}{G}: Do końca tury ten ląd staje się czerwono-zielonym stworem Żywiołak 3/3 mającym „Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.” Nadal jest lądem.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Stirring Wildwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

{1}{G}{W}: Do końca tury ten ląd staje się zielono-białym stworem Żywiołak 3/4 z zasięgiem. Nadal jest lądem.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thespian's Stage

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Ten ląd staje się kopią wskazanego lądu, ale nadal ma niniejszą zdolność.

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.