Ultimate Masters

All Is Dust

Każdy gracz poświęca wszystkie posiadające kolor permanenty pod swoim władaniem.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Eldrazi Conscription

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +10/+10, i ma tratowanie i anihilację 2. (Ilekroć zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, dostajesz dodatkową turę po aktualnej.

Latanie, ochrona przed kolorowymi czarami, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany permanent.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie permanenty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu walki pod twoim władaniem.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany permanent.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca cztery permanenty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog's Crusher

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli to możliwe.

Ancestor's Chosen

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Angelic Renewal

Ilekroć stwór jest umieszczany w twoim cmentarzu z pola walki, możesz poświęcić ten urok. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole walki.

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole walki, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Dawn Charm

Wybierz jedno —

  • Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane w tej turze.

  • Zregeneruj wskazanego stwora.

  • Skontruj wskazany czar, który wskazuje ciebie.

Daybreak Coronet

Zaurocz stwora mającego dołączoną inną Aurę

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma pierwszy cios, czujność i więź życia. (Zadane przez niego obrażenia dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Emancipation Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Faith's Fetters

Zaurocz permanent

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zyskujesz 4 życia.

Zauroczony permanent nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Fiend Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole walki, przywróć wygnaną kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje ochronę przed wybranym kolorem do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Heliod's Pilgrim

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Hero of Iroas

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Heroizm — Ilekroć rzucasz czar wskazujący na tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Hyena Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Icatian Crier

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz dwa żetony białego stwora Mieszkaniec 1/1.

Lotus-Eye Mystics

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mammoth Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma czujność.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Martyr of Sands

{1}, ujawnij X białych kart z twojej ręki, poświęć tego stwora: Zyskujesz trzykrotność X żyć.

Miraculous Recovery

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki. Umieść na nim znacznik +1/+1.

Phalanx Leader

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Rally the Peasants

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0 do końca tury.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Repel the Darkness

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Dobierz kartę.

Resurrection

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole walki, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole walki.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Ronom Unicorn

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Runed Halo

Umieszczając ten urok na polu walki, wybierz nazwę karty.

Masz ochronę przed wybraną nazwą. (Nic o tej nazwie nie może cię wskazać, zadać ci obrażeń, ani cię zauroczyć.)

Sigil of the New Dawn

Ilekroć jakiś stwór trafi do twojego cmentarza z pola walki, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli to zrobisz, przywróć ową kartę do twojej ręki.

Skyspear Cavalry

Latanie

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli to zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sublime Archangel

Latanie

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają egzaltację. (Jeśli stwór ma kilka egzaltacji, każda jest wyzwalana oddzielnie.)

Swift Reckoning

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, możesz rzucić ten czar tak, jakby miał błysk. (Możesz zagrać go jako sztuczkę.)

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Tethmos High Priest

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole walki.

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wandering Champion

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bitewne, jeśli władasz niebieskim lub czerwonym permanentem, możesz odrzucić kartę. Jeśli to zrobisz, dobierz kartę.

Wingsteed Rider

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucasz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Aethersnipe

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Archaeomancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Back to Basics

Niebazowe lądy nie odkręcają się podczas kroków odkręcania ich władców.

Circular Logic

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Defy Gravity

Wskazany stwór zyskuje latanie do końca tury.

Wspomnienie {U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Deranged Assistant

{T}, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu: Weź {C}.

Dig Through Time

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Disrupting Shoal

Zamiast płacić koszt many tego czaru możesz wygnać z twojej ręki niebieską kartę o skróconym koszcie many X.

Skontruj wskazany czar jeśli jego skrócony koszt many to X.

Dreamscape Artist

{2}{U}, {T}, Discard a card, Sacrifice a land: Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield, then shuffle your library.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Flight of Fancy

Zaurocz stwora

When Flight of Fancy enters the battlefield, draw two cards.

Zauroczony stwór ma latanie.

Foil

You may discard an Island card and another card rather than pay this spell’s mana cost.

Skontruj wskazany czar.

Forbidden Alchemy

Look at the top four cards of your library. Put one of them into your hand and the rest into your graveyard.

Flashback {6}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Frantic Search

Draw two cards, then discard two cards. Untap up to three lands.

Glen Elendra Archmage

Latanie

{U}, Sacrifice Glen Elendra Archmage: Counter target noncreature spell.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Iridescent Drake

Latanie

When Iridescent Drake enters the battlefield, put target Aura card from a graveyard onto the battlefield under your control attached to Iridescent Drake.

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Laboratory Maniac

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie zawiera kart, zamiast tego wygrywasz grę.

Living Lore

As Living Lore enters the battlefield, exile an instant or sorcery card from your graveyard.

Living Lore’s power and toughness are each equal to the exiled card’s converted mana cost.

Whenever Living Lore deals combat damage, you may sacrifice it. If you do, you may cast the exiled card without paying its mana cost.

Magus of the Bazaar

{T}: Draw two cards, then discard three cards.

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Marang River Prowler

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza o ile władasz czarnym lub zielonym permanentem.

Mystic Retrieval

Return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Rise from the Tides

Create a tapped 2/2 black Zombie creature token for each instant and sorcery card in your graveyard.

Rune Snag

Counter target spell unless its controller pays {2} plus an additional {2} for each card named Rune Snag in each graveyard.

Skywing Aven

Latanie

Discard a card: Return Skywing Aven to its owner’s hand.

Sleight of Hand

Look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other on the bottom of your library.

Snapcaster Mage

Błysk

When Snapcaster Mage enters the battlefield, target instant or sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost. (You may cast that card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Stitched Drake

As an additional cost to cast this spell, exile a creature card from your graveyard.

Latanie

Stitcher's Apprentice

{1}{U}, {T}: Create a 2/2 blue Homunculus creature token, then sacrifice a creature.

Stream of Consciousness

Target player shuffles up to four target cards from their graveyard into their library.

Sultai Skullkeeper

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Talrand, Sky Summoner

Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 2/2 blue Drake creature token with flying.

Temporal Manipulation

Take an extra turn after this one.

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, put a -1/-1 counter on that creature.

Visions of Beyond

Draw a card. If a graveyard has twenty or more cards in it, draw three cards instead.

Whirlwind Adept

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Waleczność (Ilekroć rzucisz czar nie będący stworem, ten stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Appetite for Brains

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę o łącznym koszcie many 4 lub większym i wygnaj ją.

Apprentice Necromancer

{B}, {T}, Sacrifice Apprentice Necromancer: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. That creature gains haste. At the beginning of the next end step, sacrifice it.

Bitterblossom

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life and create a 1/1 black Faerie Rogue creature token with flying.

Bloodflow Connoisseur

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bridge from Below

Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, create a 2/2 black Zombie creature token.

When a creature is put into an opponent’s graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, exile Bridge from Below.

Buried Alive

Search your library for up to three creature cards, put them into your graveyard, then shuffle your library.

Chainer's Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Flashback {5}{B}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Crow of Dark Tidings

Latanie

When Crow of Dark Tidings enters the battlefield or dies, put the top two cards of your library into your graveyard.

Dark Dabbling

Regenerate target creature. Draw a card. (The next time the creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Spell mastery — If there are two or more instant and/or sorcery cards in your graveyard, also regenerate each other creature you control.

Death Denied

Return X target creature cards from your graveyard to your hand.

Demonic Tutor

Search your library for a card, put that card into your hand, then shuffle your library.

Entomb

Search your library for a card and put that card into your graveyard. Then shuffle your library.

Fume Spitter

Sacrifice Fume Spitter: Put a -1/-1 counter on target creature.

Ghoulcaller's Accomplice

{3}{B}, Exile Ghoulcaller’s Accomplice from your graveyard: Create a 2/2 black Zombie creature token. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Ghoulsteed

{2}{B}, Discard two cards: Return Ghoulsteed from your graveyard to the battlefield tapped.

Golgari Thug

When Golgari Thug dies, put target creature card from your graveyard on top of your library.

Czerpak 4 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz umieścić dokładnie cztery karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. W przeciwnym razie dobierz kartę.)

Goryo's Vengeance

Return target legendary creature card from your graveyard to the battlefield. That creature gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Splice onto Arcane {2}{B} (As you cast an Arcane spell, you may reveal this card from your hand and pay its splice cost. If you do, add this card’s effects to that spell.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Grave Strength

Wybierz wskazanego stwora. Umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu, następnie umieść tyle znaczników +1/+1 na owym stworze, ile masz kart stworów w cmentarzu.

Gurmag Angler

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Last Gasp

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury.

Liliana of the Veil

+1: Each player discards a card.

−2: Target player sacrifices a creature.

−6: Separate all permanents target player controls into two piles. That player sacrifices all permanents in the pile of their choice.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Mikaeus, the Unhallowed

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktyczne lub współdzielące z nim kolor.)

Whenever a Human deals damage to you, destroy it.

Inne stwory pod twoim władaniem nie będące typu Człowiek mają bezśmierć. (Kiedy stwór z bezśmiercią umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Moan of the Unhallowed

Create two 2/2 black Zombie creature tokens.

Flashback {5}{B}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Offalsnout

Błysk

When Offalsnout leaves the battlefield, exile target card from a graveyard.

Przyzwanie {B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Olivia's Dragoon

Discard a card: Olivia’s Dragoon gains flying until end of turn.

Reanimate

Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. You lose life equal to its converted mana cost.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shirei, Shizo's Caretaker

Whenever a creature with power 1 or less is put into your graveyard from the battlefield, you may return that card to the battlefield at the beginning of the next end step if Shirei, Shizo’s Caretaker is still on the battlefield.

Shriekmaw

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

When Shriekmaw enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Slum Reaper

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy gracz poświęca stwora.

Songs of the Damned

Add {B} for each creature card in your graveyard.

Spoils of the Vault

Choose a card name. Reveal cards from the top of your library until you reveal a card with that name, then put that card into your hand. Exile all other cards revealed this way, and you lose 1 life for each of the exiled cards.

Tasigur, the Golden Fang

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

{2}{(g/u)}{(g/u)}: Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu, następnie przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki nielądową kartę wybraną przez przeciwnika.

Twins of Maurer Estate

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Flashback {3}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Unholy Hunger

Zniszcz wskazanego stwora.

Spell mastery — If there are two or more instant and/or sorcery cards in your graveyard, you gain 2 life.

Akroan Crusader

Heroic — Whenever you cast a spell that targets Akroan Crusader, create a 1/1 red Soldier creature token with haste.

Anger

Pośpiech

As long as Anger is in your graveyard and you control a Mountain, creatures you control have haste.

Arena Athlete

Heroic — Whenever you cast a spell that targets Arena Athlete, target creature an opponent controls can’t block this turn.

Balefire Dragon

Latanie

Whenever Balefire Dragon deals combat damage to a player, it deals that much damage to each creature that player controls.

Brazen Scourge

Pośpiech

Conflagrate

Conflagrate deals X damage divided as you choose among any number of targets.

Flashback—{R}{R}, Discard X cards. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Desperate Ritual

Add {R}{R}{R}.

Splice onto Arcane {1}{R} (As you cast an Arcane spell, you may reveal this card from your hand and pay its splice cost. If you do, add this card’s effects to that spell.)

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fiery Temper

Fiery Temper deals 3 damage to any target.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Firewing Phoenix

Latanie

{1}{R}{R}{R}: Return Firewing Phoenix from your graveyard to your hand.

Furnace Celebration

Whenever you sacrifice another permanent, you may pay {2}. If you do, Furnace Celebration deals 2 damage to any target.

Gamble

Search your library for a card, put that card into your hand, discard a card at random, then shuffle your library.

Generator Servant

{T}, Sacrifice Generator Servant: Add {C}{C}. If that mana is spent on a creature spell, it gains haste until end of turn. (That creature can attack and {T} as soon as it comes under your control.)

Hissing Iguanar

Whenever another creature dies, you may have Hissing Iguanar deal 1 damage to target player or planeswalker.

Ingot Chewer

When Ingot Chewer enters the battlefield, destroy target artifact.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Lava Spike

Lava Spike deals 3 damage to target player or planeswalker.

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, Discard a card: Draw a card.

Magmaw

{1}, Sacrifice a nonland permanent: Magmaw deals 1 damage to any target.

Malevolent Whispers

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gets +2/+0 and gains haste until end of turn.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Molten Birth

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1, następnie rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, przywróć ten czar do ręki właściciela.

Nightbird's Clutches

Up to two target creatures can’t block this turn.

Flashback {3}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Raid Bombardment

Whenever a creature you control with power 2 or less attacks, Raid Bombardment deals 1 damage to the player or planeswalker that creature is attacking.

Reckless Charge

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rolling Temblor

Rolling Temblor deals 2 damage to each creature without flying.

Flashback {4}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Seismic Assault

Discard a land card: Seismic Assault deals 2 damage to any target.

Seize the Day

Untap target creature. After this main phase, there is an additional combat phase followed by an additional main phase.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Soul's Fire

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Sparkspitter

{R}, {T}, Discard a card: Create a 3/1 red Elemental creature token named Spark Elemental. It has trample, haste, and „At the beginning of the end step, sacrifice Spark Elemental.”

Squee, Goblin Nabob

At the beginning of your upkeep, you may return Squee, Goblin Nabob from your graveyard to your hand.

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Thermo-Alchemist deals 1 damage to each opponent.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, untap Thermo-Alchemist.

Through the Breach

You may put a creature card from your hand onto the battlefield. That creature gains haste. Sacrifice that creature at the beginning of the next end step.

Splice onto Arcane {2}{R}{R} (As you cast an Arcane spell, you may reveal this card from your hand and pay its splice cost. If you do, add this card’s effects to that spell.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

When Undying Rage is put into a graveyard from the battlefield, return Undying Rage to its owner’s hand.

Vexing Devil

When Vexing Devil enters the battlefield, any opponent may have it deal 4 damage to them. If a player does, sacrifice Vexing Devil.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Basking Rootwalla

{1}{G}: Basking Rootwalla gets +2/+2 until end of turn. Activate this ability only once each turn.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli to zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Become Immense

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Target creature gets +6/+6 until end of turn.

Boar Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Boneyard Wurm

Boneyard Wurm’s power and toughness are each equal to the number of creature cards in your graveyard.

Brawn

Tratowanie

As long as Brawn is in your graveyard and you control a Forest, creatures you control have trample.

Crushing Canopy

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

  • Zniszcz wskazany urok.

Devoted Druid

{T}: Weź {G}.

Put a -1/-1 counter on Devoted Druid: Untap Devoted Druid.

Eternal Witness

When Eternal Witness enters the battlefield, you may return target card from your graveyard to your hand.

Fauna Shaman

{G}, {T}, Discard a creature card: Search your library for a creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Fecundity

Whenever a creature dies, that creature’s controller may draw a card.

Golgari Brownscale

When Golgari Brownscale is put into your hand from your graveyard, you gain 2 life.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz umieścić dokładnie dwie karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. W przeciwnym razie dobierz kartę.)

Golgari Grave-Troll

Golgari Grave-Troll enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each creature card in your graveyard.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Golgari Grave-Troll: Regenerate Golgari Grave-Troll.

Czerpak 6 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz umieścić dokładnie sześć kart z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. W przeciwnym razie dobierz kartę.)

Groundskeeper

{1}{G}: Return target basic land card from your graveyard to your hand.

Hero of Leina Tower

Heroic — Whenever you cast a spell that targets Hero of Leina Tower, you may pay {X}. If you do, put X +1/+1 counters on Hero of Leina Tower.

Hooting Mandrills

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Tratowanie

Kodama's Reach

Search your library for up to two basic land cards, reveal those cards, and put one onto the battlefield tapped and the other into your hand. Then shuffle your library.

Life from the Loam

Return up to three target land cards from your graveyard to your hand.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz umieścić dokładnie trzy karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. W przeciwnym razie dobierz kartę.)

Miming Slime

Create an X/X green Ooze creature token, where X is the greatest power among creatures you control.

Noble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Add {G}, {W}, or {U}.

Nourishing Shoal

You may exile a green card with converted mana cost X from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

You gain X life.

Pattern of Rebirth

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, that creature’s controller may search their library for a creature card, put that card onto the battlefield, then shuffle their library.

Penumbra Wurm

Tratowanie

When Penumbra Wurm dies, create a 6/6 black Wurm creature token with trample.

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem, którym nie władasz. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Satyr Wayfinder

When Satyr Wayfinder enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. You may put a land card from among them into your hand. Put the rest into your graveyard.

Shed Weakness

Target creature gets +2/+2 until end of turn. You may remove a -1/-1 counter from it.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has „Whenever this creature deals damage to an opponent, you may draw a card.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spider Spawning

Create a 1/2 green Spider creature token with reach for each creature card in your graveyard.

Flashback {6}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Spider Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has reach. (It can block creatures with flying.)

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Staunch-Hearted Warrior

Heroic — Whenever you cast a spell that targets Staunch-Hearted Warrior, put two +1/+1 counters on Staunch-Hearted Warrior.

Stingerfling Spider

Zasięg

When Stingerfling Spider enters the battlefield, you may destroy target creature with flying.

Tarmogoyf

Tarmogoyf’s power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1.

Travel Preparations

Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.

Flashback {1}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Vengevine

Pośpiech

Whenever you cast a spell, if it’s the second creature spell you cast this turn, you may return Vengevine from your graveyard to the battlefield.

Verdant Eidolon

{G}, Sacrifice Verdant Eidolon: Add three mana of any one color.

Whenever you cast a multicolored spell, you may return Verdant Eidolon from your graveyard to your hand.

Walker of the Grove

When Walker of the Grove leaves the battlefield, create a 4/4 green Elemental creature token.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Wickerbough Elder

Wickerbough Elder enters the battlefield with a -1/-1 counter on it.

{G}, Remove a -1/-1 counter from Wickerbough Elder: Destroy target artifact or enchantment.

Wild Hunger

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+1 oraz tratowanie.

Flashback {3}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Wild Mongrel

Discard a card: Wild Mongrel gets +1/+1 and becomes the color of your choice until end of turn.

Woodfall Primus

Tratowanie

When Woodfall Primus enters the battlefield, destroy target noncreature permanent.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Angel of Despair

Latanie

When Angel of Despair enters the battlefield, destroy target permanent.

Blast of Genius

Wskaż dowolny cel. Dobierz trzy karty, następnie odrzuć kartę. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skróconemu kosztowi many odrzuconej karty.

Countersquall

Counter target noncreature spell. Its controller loses 2 life.

Gaddock Teeg

Noncreature spells with converted mana cost 4 or greater can’t be cast.

Noncreature spells with {X} in their mana costs can’t be cast.

Garna, the Bloodflame

Błysk

When Garna, the Bloodflame enters the battlefield, return to your hand all creature cards in your graveyard that were put there from anywhere this turn.

Other creatures you control have haste.

Golgari Charm

Wybierz jedno —

  • Wszystkie stwory dostają -1/-1 do końca tury.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Leovold, Emissary of Trest

Każdy z przeciwników nie może dobrać więcej niż jednej karty w każdej turze.

Whenever you or a permanent you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls, you may draw a card.

Lord of Extinction

Lord of Extinction’s power and toughness are each equal to the number of cards in all graveyards.

Maelstrom Pulse

Destroy target nonland permanent and all other permanents with the same name as that permanent.

Reviving Vapors

Reveal the top three cards of your library and put one of them into your hand. You gain life equal to that card’s converted mana cost. Put all other cards revealed this way into your graveyard.

Sigarda, Host of Herons

Latanie, antyklątwa

Spells and abilities your opponents control can’t cause you to sacrifice permanents.

Sovereigns of Lost Alara

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, you may search your library for an Aura card that could enchant that creature, put it onto the battlefield attached to that creature, then shuffle your library.

Urban Evolution

Draw three cards. You may play an additional land this turn.

Vengeful Rebirth

Return target card from your graveyard to your hand. If you return a nonland card to your hand this way, Vengeful Rebirth deals damage equal to that card’s converted mana cost to any target.

Exile Vengeful Rebirth.

Warleader's Helix

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskujesz 4 życia.

Beckon Apparition

Exile target card from a graveyard. Create a 1/1 white and black Spirit creature token with flying.

Canker Abomination

As Canker Abomination enters the battlefield, choose an opponent. Canker Abomination enters the battlefield with a -1/-1 counter on it for each creature that player controls.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Double Cleave

Target creature gains double strike until end of turn. (It deals both first-strike and regular combat damage.)

Fulminator Mage

Sacrifice Fulminator Mage: Destroy target nonbasic land.

Kitchen Finks

When Kitchen Finks enters the battlefield, you gain 2 life.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Murderous Redcap

When Murderous Redcap enters the battlefield, it deals damage equal to its power to any target.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Rakdos Shred-Freak

Pośpiech

Safehold Elite

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Scuzzback Marauders

Tratowanie

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Shielding Plax

({(g/u)} można opłacić używając {G} albo {U}.)

Zaurocz stwora

When Shielding Plax enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature can’t be the target of spells or abilities your opponents control.

Slippery Bogle

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Turn to Mist

Exile target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Fire

Fire deals 2 damage divided as you choose among one or two targets.

Ice

Tap target permanent.

Dobierz kartę.

Cathodion

When Cathodion dies, add {C}{C}{C}.

Engineered Explosives

Sunburst (This enters the battlefield with a charge counter on it for each color of mana spent to cast it.)

{2}, Sacrifice Engineered Explosives: Destroy each nonland permanent with converted mana cost equal to the number of charge counters on Engineered Explosives.

Heap Doll

Sacrifice Heap Doll: Exile target card from a graveyard.

Mana Vault

Mana Vault doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {4}. If you do, untap Mana Vault.

At the beginning of your draw step, if Mana Vault is tapped, it deals 1 damage to you.

{T}: Add {C}{C}{C}.

Myr Servitor

At the beginning of your upkeep, if Myr Servitor is on the battlefield, each player returns all cards named Myr Servitor from their graveyard to the battlefield.

Patchwork Gnomes

Discard a card: Regenerate Patchwork Gnomes.

Phyrexian Altar

Sacrifice a creature: Add one mana of any color.

Platinum Emperion

Your life total can’t change. (You can’t gain or lose life. You can’t pay any amount of life except 0.)

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vessel of Endless Rest

When Vessel of Endless Rest enters the battlefield, put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Ancient Tomb

{T}: Add {C}{C}. Ancient Tomb deals 2 damage to you.

Cavern of Souls

As Cavern of Souls enters the battlefield, choose a creature type.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast a creature spell of the chosen type, and that spell can’t be countered.

Celestial Colonnade

Celestial Colonnade enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{3}{W}{U}: Until end of turn, Celestial Colonnade becomes a 4/4 white and blue Elemental creature with flying and vigilance. It’s still a land.

Creeping Tar Pit

Creeping Tar Pit enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

{1}{U}{B}: Creeping Tar Pit becomes a 3/2 blue and black Elemental creature until end of turn and can’t be blocked this turn. It’s still a land.

Dakmor Salvage

Dakmor Salvage enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz umieścić dokładnie dwie karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. W przeciwnym razie dobierz kartę.)

Dark Depths

Dark Depths enters the battlefield with ten ice counters on it.

{3}: Remove an ice counter from Dark Depths.

When Dark Depths has no ice counters on it, sacrifice it. If you do, create Marit Lage, a legendary 20/20 black Avatar creature token with flying and indestructible.

Desolate Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}{U}{R}, {T}: Draw a card, then discard a card.

Flagstones of Trokair

{T}: Weź {W}.

When Flagstones of Trokair is put into a graveyard from the battlefield, you may search your library for a Plains card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Karakas

{T}: Weź {W}.

{T}: Return target legendary creature to its owner’s hand.

Lavaclaw Reaches

Lavaclaw Reaches enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {R}.

{1}{B}{R}: Until end of turn, Lavaclaw Reaches becomes a 2/2 black and red Elemental creature with „{X}: This creature gets +X/+0 until end of turn.” It’s still a land.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Put a storage counter on Mage-Ring Network.

{T}, Remove any number of storage counters from Mage-Ring Network: Add {C} for each storage counter removed this way.

Mistveil Plains

({T}: Weź {W}.)

Mistveil Plains enters the battlefield tapped.

{W}, {T}: Put target card from your graveyard on the bottom of your library. Activate this ability only if you control two or more white permanents.

Phyrexian Tower

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice a creature: Add {B}{B}.

Raging Ravine

Raging Ravine enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {G}.

{2}{R}{G}: Until end of turn, Raging Ravine becomes a 3/3 red and green Elemental creature with „Whenever this creature attacks, put a +1/+1 counter on it.” It’s still a land.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Target creature can’t be blocked this turn.

Stirring Wildwood

Stirring Wildwood enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G} lub {W}.

{1}{G}{W}: Until end of turn, Stirring Wildwood becomes a 3/4 green and white Elemental creature with reach. It’s still a land.

Terramorphic Expanse

{T}, Sacrifice Terramorphic Expanse: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Thespian's Stage

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Thespian’s Stage becomes a copy of target land, except it has this ability.

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Each land is a Swamp in addition to its other land types.