Masters 25

Act of Heroism

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 i może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Akroma, Angel of Wrath

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech, ochrona przez czarnym i przed czerwonym

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Auramancer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cloudshift

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Darien, King of Kjeldor

Whenever you’re dealt damage, you may create that many 1/1 white Soldier creature tokens.

Dauntless Cathar

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Fencing Ace

Podwójny cios

Fiend Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Geist of the Moors

Latanie

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Karona's Zealot

Przemiana {3}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Karona’s Zealot is turned face up, all damage that would be dealt to it this turn is dealt to target creature instead.

Knight of the Skyward Eye

{3}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +3/+3. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Kongming, "Sleeping Dragon"

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kor Firewalker

Ochrona przed czerwonym

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Loyal Sentry

Kiedy ten stwór zablokuje stwora, zniszcz owego stwora oraz niniejszego.

Luminarch Ascension

At the beginning of each opponent’s end step, if you didn’t lose life this turn, you may put a quest counter on Luminarch Ascension. (Damage causes loss of life.)

{1}{W}: Create a 4/4 white Angel creature token with flying. Activate only if Luminarch Ascension has four or more quest counters on it.

Lunarch Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma «{1}, poświęć permanent: Ten stwór zyskuje do końca tury latanie.”

Noble Templar

Czujność

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Nyx-Fleece Ram

Na początku twojego kroku utrzymania zyskaj 1 życie.

Ordeal of Heliod

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, zyskaj 10 żyć.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Promise of Bunrei

When a creature you control dies, sacrifice Promise of Bunrei. If you do, create four 1/1 colorless Spirit creature tokens.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Rest in Peace

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Jeśli karta lub żeton miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj je.

Savannah Lions

Squadron Hawk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Squadron Hawk, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Thalia, Guardian of Thraben

Pierwszy cios

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Urbis Protector

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Valor in Akros

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Accumulated Knowledge

Draw a card, then draw cards equal to the number of cards named Accumulated Knowledge in all graveyards.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Bident of Thassa

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{1}{U}, {T}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Blue Elemental Blast

Wybierz jedną —

  • Counter target red spell.

  • Destroy target red permanent.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Borrowing 100,000 Arrows

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Cursecatcher

Sacrifice Cursecatcher: Counter target instant or sorcery spell unless its controller pays {1}.

Dragon's Eye Savants

Przemiana—Ujawnij niebieską kartę z twojej ręki. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Flash

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, poświęć go, chyba że zapłacisz jego koszt many zmniejszony co najwyżej o {2}.

Freed from the Real

Zaurocz stwora

{U}: Tap enchanted creature.

{U}: Untap enchanted creature.

Genju of the Falls

Enchant Island

{2}: Enchanted Island becomes a 3/2 blue Spirit creature with flying until end of turn. It’s still a land.

When enchanted Island is put into a graveyard, you may return Genju of the Falls from your graveyard to your hand.

Ghost Ship

Latanie

{U}{U}{U}: Regenerate Ghost Ship.

Horseshoe Crab

{U}: Odkręć tego stwora.

Jace, the Mind Sculptor

+2: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę na spodzie biblioteki owego gracza.

0: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–12: Wygnaj wszystkie karty z biblioteki wskazanego gracza, po czym ów gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki.

Jalira, Master Polymorphist

{2}{U}, {T}, poświęć innego stwora: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę nielegendarnego stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Man-o'-War

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Murder of Crows

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Mystic of the Hidden Way

Ten stwór nie może być blokowany.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Phantasmal Bear

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Reef Worm

When Reef Worm dies, create a 3/3 blue Fish creature token with „When this creature dies, create a 6/6 blue Whale creature token with «When this creature dies, create a 9/9 blue Kraken creature token.»”

Retraction Helix

Wskazany stwór zyskuje do końca tury „{T}: Zwróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.”

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy permanent na wierzchu biblioteki właściciela.

Twisted Image

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Dobierz kartę.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Vesuvan Shapeshifter

Umieszczając tego stwora na polu bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Willbender

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Willbender is turned face up, change the target of target spell or ability with a single target.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bloodhunter Bat

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Caustic Tar

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany gracz traci 3 życia.”

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Deadly Designs

{2}: Put a plot counter on Deadly Designs. Any player may activate this ability.

When there are five or more plot counters on Deadly Designs, sacrifice it. If you do, destroy up to two target creatures.

Death's-Head Buzzard

Latanie

When Death’s-Head Buzzard dies, all creatures get -1/-1 until end of turn.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Dirge of Dread

All creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Dirge of Dread, you may have target creature gain fear until end of turn.

Disfigure

Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Doomsday

Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu pięć kart i wygnaj pozostałe. Umieść wybrane karty dowolnie na wierzchu twojej biblioteki. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Dusk Legion Zealot

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Erg Raiders

At the beginning of your end step, if Erg Raiders didn’t attack this turn, Erg Raiders deals 2 damage to you unless it came under your control this turn.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+1.

Hell's Caretaker

{T}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Horror of the Broken Lands

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, ten stwór dostaje do końca tury +2/+1.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ihsan's Shade

Ochrona przed białym

Laquatus's Champion

When Laquatus’s Champion enters the battlefield, target player loses 6 life.

When Laquatus’s Champion leaves the battlefield, that player gains 6 life.

{B}: Regenerate Laquatus’s Champion.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mesmeric Fiend

When Mesmeric Fiend enters the battlefield, target opponent reveals their hand and you choose a nonland card from it. Exile that card.

When Mesmeric Fiend leaves the battlefield, return the exiled card to its owner’s hand.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nezumi Cutthroat

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Nezumi Cutthroat can’t block.

Phyrexian Ghoul

Sacrifice a creature: Phyrexian Ghoul gets +2/+2 until end of turn.

Phyrexian Obliterator

Tratowanie

Ilekroć jakieś źródło zada obrażenia temu stworowi, władca owego źródła poświęca tyle samo permanentów.

Plague Wind

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem. Nie mogą one regenerować.

Ratcatcher

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Szczura, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ravenous Chupacabra

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Returned Phalanx

Obronność

{1}{U}: Ten stwór może atakować w tej turze, jakby nie miał obronności.

Ruthless Ripper

Dotyk śmierci

Przemiana—Ujawnij czarną kartę z twojej ręki. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany gracz traci 2 życia.

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Triskaidekaphobia

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz zyskuje po 1 życiu.

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz traci po 1 życiu.

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Undead Gladiator

{1}{B}, odrzuć kartę: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vampire Lacerator

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life unless an opponent has 10 or less life.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Balduvian Horde

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz losową kartę.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Browbeat

Any player may have Browbeat deal 5 damage to them. If no one does, target player draws three cards.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chartooth Cougar

{R}: Chartooth Cougar gets +1/+0 until end of turn.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cinder Storm

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 7 obrażeń.

Crimson Mage

{R}: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Eidolon of the Great Revel

Ilekroć gracz rzuci czar o skrócie many 3 lub niższym, ten stwór zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Enthralling Victor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Fortune Thief

Damage that would reduce your life total to less than 1 reduces it to 1 instead.

Morph {R}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Genju of the Spires

Zaurocz Górę

{2}: Enchanted Mountain becomes a 6/1 red Spirit creature until end of turn. It’s still a land.

When enchanted Mountain is put into a graveyard, you may return Genju of the Spires from your graveyard to your hand.

Goblin War Drums

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Imperial Recruiter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o sile 2 lub mniejszej, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ire Shaman

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Nadprzemiana {R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca tury.

Izzet Chemister

Pośpiech

{R}, {T}: Exile target instant or sorcery card from your graveyard.

{1}{R}, {T}, Sacrifice Izzet Chemister: Cast any number of cards exiled with Izzet Chemister without paying their mana costs.

Jackal Pup

Whenever Jackal Pup is dealt damage, it deals that much damage to you.

Kindle

Kindle deals X damage to any target, where X is 2 plus the number of cards named Kindle in all graveyards.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, Sacrifice Magus of the Wheel: Each player discards their hand, then draws seven cards.

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Pyre Hound

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Red Elemental Blast

Wybierz jedną —

  • Skontruj wskazany niebieski czar.

  • Destroy target blue permanent.

Simian Spirit Guide

Wygnaj tę kartę z twojej ręki: Weź {R}.

Skeletonize

Skeletonize deals 3 damage to target creature. When a creature dealt damage this way dies this turn, create a 1/1 black Skeleton creature token with „{B}: Regenerate this creature.”

Skirk Commando

Whenever Skirk Commando deals combat damage to a player, you may have it deal 2 damage to target creature that player controls.

Przemiana {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Soulbright Flamekin

{2}: Target creature gains trample until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, you may add {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Spikeshot Goblin

{R}, {T}: Spikeshot Goblin deals damage equal to its power to any target.

Thresher Lizard

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Uncaged Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 oraz podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Zada, Hedron Grinder

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd wskazujący tylko tego stwora, skopiuj ów czar tylekroć, ile innych stworów pod twoim władaniem mógłby ów czar wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych stworów.

Ainok Survivalist

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Ambassador Oak

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Ancient Stirrings

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich bezkolorową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Następnie umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Arbor Elf

{T}: Odkręć wskazany Las.

Azusa, Lost but Seeking

Możesz zagrać dwa dodatkowe lądy w każdej swojej turze.

Broodhatch Nantuko

Whenever Broodhatch Nantuko is dealt damage, you may create that many 1/1 green Insect creature tokens.

Morph {2}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Courser of Kruphix

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Echoing Courage

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get +2/+2 until end of turn.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Ember Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

As long as you control a red permanent, Ember Weaver gets +1/+0 and has first strike.

Epic Confrontation

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+2. Walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Fierce Empath

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Giant Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Iwamori of the Open Fist

Tratowanie

When Iwamori of the Open Fist enters the battlefield, each opponent may put a legendary creature card from their hand onto the battlefield.

Kavu Climber

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Kavu Predator

Tratowanie

Whenever an opponent gains life, put that many +1/+1 counters on Kavu Predator.

Krosan Colossus

Morph {6}{G}{G} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować. (Zrób to przed dobraniem.)

Living Wish

You may reveal a creature or land card you own from outside the game and put it into your hand. Exile Living Wish.

Lull

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Master of the Wild Hunt

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

{T}: Przekręć wszystkie odkręcone Wilki pod twoim władaniem. Każdy Wilk przekręcony w ten sposób zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile rozdzielone przez jego władcę pomiędzy dowolnymi z owych Wilków.

Nettle Sentinel

Nettle Sentinel doesn’t untap during your untap step.

Whenever you cast a green spell, you may untap Nettle Sentinel.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Protean Hulk

Kiedy ten stwór umrze, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart stworów o łącznym skrócie many 6 lub mniej, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stampede Driver

{1}{G}, {T}, Discard a card: Creatures you control get +1/+1 and gain trample until end of turn.

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Timberpack Wolf

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem o tej samej nazwie.

Tree of Redemption

Obronność

{T}: Zamień liczbę twoich żyć z wytrzymałością tego stwora.

Utopia Sprawl

Enchant Forest

As Utopia Sprawl enters the battlefield, choose a color.

Whenever enchanted Forest is tapped for mana, its controller adds an additional one mana of the chosen color.

Vessel of Nascency

{1}{G}, poświęć ten urok: Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę artefaktu, stwora, uroku, lądu lub wędrowca w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +5/+5 i tratowanie.

Woolly Loxodon

Przemiana {5}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Animar, Soul of Elements

Protection from white and from black

Whenever you cast a creature spell, put a +1/+1 counter on Animar, Soul of Elements.

Creature spells you cast cost {1} less to cast for each +1/+1 counter on Animar.

Baloth Null

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć o najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Blightning

Blightning deals 3 damage to target player or planeswalker. That player or that planeswalker’s controller discards two cards.

Boros Charm

Wybierz jedną —

  • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

  • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

  • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Brion Stoutarm

Więź życia

{R}, {T}, Sacrifice another creature: Brion Stoutarm deals damage equal to the sacrificed creature’s power to target player or planeswalker.

Cloudblazer

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Conflux

Wyszukaj w twojej bibliotece białą kartę, niebieską kartę, czarną kartę, czerwoną kartę i zieloną kartę. Ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Eladamri's Call

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Gisela, Blade of Goldnight

Latanie, pierwszy cios

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub permanentowi pod władaniem przeciwnika, owo źródło zadaje owemu celowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub permanentowi pod twoim władaniem, zażegnaj połowę owych obrażeń, zaokrąglając w górę.

Grenzo, Dungeon Warden

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść spodnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora o sile mniejszej lub równej sile tego stwora, umieść ją na polu bitwy.

Hanna, Ship's Navigator

{1}{W}{U}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mystic Snake

Błysk

When Mystic Snake enters the battlefield, counter target spell.

Nicol Bolas

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Nicol Bolas unless you pay {U}{B}{R}.

Whenever Nicol Bolas deals damage to an opponent, that player discards their hand.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Notion Thief

Błysk

Jeśli przeciwnik miałby dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w swoim kroku dobierania, zamiast tego ów gracz pomija owe dobieranie, a ty dobierz kartę.

Pernicious Deed

{X}, Sacrifice Pernicious Deed: Destroy each artifact, creature, and enchantment with mana value X or less.

Pillory of the Sleepless

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.”

Prossh, Skyraider of Kher

When you cast this spell, create X 0/1 red Kobold creature tokens named Kobolds of Kher Keep, where X is the amount of mana spent to cast it.

Latanie

Sacrifice another creature: Prossh, Skyraider of Kher gets +1/+0 until end of turn.

Quicksilver Dagger

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: This creature deals 1 damage to target player or planeswalker. You draw a card.”

Ruric Thar, the Unbowed

Czujność, zasięg

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, ten stwór zadaje owemu graczowi 6 obrażeń.

Shadowmage Infiltrator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever Shadowmage Infiltrator deals combat damage to a player, you may draw a card.

Stangg

When Stangg enters the battlefield, create Stangg Twin, a legendary 3/4 red and green Human Warrior creature token. Exile that token when Stangg leaves the battlefield. Sacrifice Stangg when that token leaves the battlefield.

Vindicate

Zniszcz wskazany permanent.

Watchwolf

Assembly-Worker

{T}: Wskazany Składacz dostaje do końca tury +1/+1.

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Coalition Relic

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, usuń wszystkie znaczniki ładunku z tego artefaktu. Weź jedną manę dowolnego koloru za każdy znacznik ładunku usunięty w ten sposób.

Ensnaring Bridge

Stwory o sile większej niż liczba kart w twojej ręce nie mogą atakować.

Heavy Arbalest

Wyposażony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposażony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {4}

Nihil Spellbomb

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Perilous Myr

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Primal Clay

Umieszczając tę kartę na polu bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Prophetic Prism

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sai of the Shinobi

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may attach Sai of the Shinobi to it.

Wyposaż {2}

Self-Assembler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Strionic Resonator

{2}, {T}: Skopiuj wskazaną zdolność wyzwalaną pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolność wyzwalana używa takich słów jak „kiedy”, „ilekroć”, „na początku”.)

Sundering Titan

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, wybierz po jednym lądzie każdego bazowego typu, po czym zniszcz owe lądy.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Treasure Keeper

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nie-lądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wszystkie ujawnione i nie rzucone w ten sposób karty losowo na spodzie twojej biblioteki.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cascade Bluffs

{T}: Weź {C}.

{(u/r)}, {T}: Weź {U}{U}, {U}{R} lub {R}{R}.

Fetid Heath

{T}: Weź {C}.

{(w/b)}, {T}: Weź {W}{W}, {W}{B} lub {B}{B}.

Flooded Grove

{T}: Weź {C}.

{(g/u)}, {T}: Weź {G}{G}, {G}{U} lub {U}{U}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć losową kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mikokoro, Center of the Sea

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz dostaje do końca tury +1/+1.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pendelhaven

{T}: Weź {G}.

{T}: Target 1/1 creature gets +1/+2 until end of turn.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie dostaje do końca tury -1/-2.

Rishadan Port

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Przekręć wskazany ląd.

Rugged Prairie

{T}: Weź {C}.

{(r/w)}, {T}: Weź {R}{R}, {R}{W} lub {W}{W}.

Twilight Mire

{T}: Weź {C}.

{(b/g)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{G} lub {G}{G}.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)