Masters 25

Act of Heroism

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 i może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Akroma, Angel of Wrath

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech, ochrona przez czarnym i przed czerwonym

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cloudshift

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Darien, King of Kjeldor

Ilekroć otrzymasz obrażenia, możesz stworzyć tyle samo żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Dauntless Cathar

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Fencing Ace

Podwójny cios

Fiend Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Geist of the Moors

Latanie

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Griffin Protector

Latanie

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Karona's Zealot

Przemiana {3}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze są zamiast tego zadane wskazanemu stworowi.

Knight of the Skyward Eye

{3}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Kongming, "Sleeping Dragon"

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kor Firewalker

Ochrona przed czerwonym

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Loyal Sentry

Kiedy ten stwór zablokuje stwora, zniszcz owego stwora oraz niniejszego.

Luminarch Ascension

Na początku kroku końcowego każdego przeciwnika, jeśli nie straciłeś żyć w tej turze, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

{1}{W}: Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem. Aktywuj tylko jeśli ten byt ma co najmniej cztery żetony wyprawy.

Lunarch Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma «{1}, poświęć byt: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.”

Noble Templar

Czujność

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Nyx-Fleece Ram

Na początku twojego kroku utrzymania zyskaj 1 życie.

Ordeal of Heliod

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, zyskaj 10 żyć.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Promise of Bunrei

Kiedy umrze stwór pod twoim władaniem, poświęć ten byt. Jeśli tak zrobisz, stwórz cztery żetony bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Rest in Peace

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie cmentarze.

Jeśli karta lub żeton miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj je.

Savannah Lions

Squadron Hawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Squadron Hawk, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Thalia, Guardian of Thraben

Pierwszy cios

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Urbis Protector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Valor in Akros

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Accumulated Knowledge

Dobierz kartę, po czym dobierz tyle kart, ile kart o niniejszej nazwie jest we wszystkich cmentarzach.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Bident of Thassa

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{1}{U}, {T}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Blue Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czerwony czar.

  • Zniszcz wskazany czerwony byt.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Borrowing 100,000 Arrows

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Cursecatcher

Poświęć ten byt: Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Dragon's Eye Savants

Przemiana—Ujawnij niebieską kartę z twojej ręki. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Flash

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, poświęć go, chyba że zapłacisz jego koszt many zmniejszony co najwyżej o {2}.

Freed from the Real

Zaurocz stwora

{U}: Przekręć zauroczonego stwora.

{U}: Odkręć zauroczonego stwora.

Genju of the Falls

Zaurocz Wyspę

{2}: Zauroczona Wyspa do końca tury staje się niebieskim stworem Duch 3/2 z lataniem. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd trafi do cmentarza, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ghost Ship

Latanie

{U}{U}{U}: Zregeneruj ten byt.

Horseshoe Crab

{U}: Odkręć tego stwora.

Jace, the Mind Sculptor

+2: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę na spodzie biblioteki owego gracza.

0: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–12: Wygnaj wszystkie karty z biblioteki wskazanego gracza, po czym ów gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki.

Jalira, Master Polymorphist

{2}{U}, {T}, poświęć innego stwora: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę nielegendarnego stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Murder of Crows

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Mystic of the Hidden Way

Ten stwór nie może być blokowany.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Phantasmal Bear

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Reef Worm

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 3/3 z „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Wieloryb 6/6 z «Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 9/9.»”

Retraction Helix

Wskazany stwór do końca tury zyskuje „{T}: Zwróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.”

Shoreline Ranger

Latanie

Wyspocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Totally Lost

Umieść wskazany nie-lądowy byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Twisted Image

Zamień u wskazanego stwora siłę z wytrzymałością do końca tury.

Dobierz kartę.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Vesuvan Shapeshifter

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Willbender

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na wskazany pojedynczy cel.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bloodhunter Bat

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Caustic Tar

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany gracz traci 3 życia.”

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Deadly Designs

{2}: Umieść znacznik spisku na tym bycie. Dowolny gracz może aktywować tę zdolność.

Kiedy na tym bycie jest co najmniej pięć znaczników spisku, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, zniszcz co najwyżej dwa wskazane stwory.

Death's-Head Buzzard

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Dirge of Dread

Wszystkie stwory zyskują do końca tury postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz sprawić, że wskazany stwór zyska do końca tury postrach.

Disfigure

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Doomsday

Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu pięć kart i wygnaj pozostałe. Umieść wybrane karty dowolnie na wierzchu twojej biblioteki. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Dusk Legion Zealot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Erg Raiders

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór nie zaatakował w tej turze, zadaje on tobie 2 obrażenia, chyba że wszedł pod twoje władanie w tej turze.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Hell's Caretaker

{T}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Horror of the Broken Lands

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ihsan's Shade

Ochrona przed białym

Laquatus's Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 6 żyć.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, ów gracz zyskuje 6 żyć.

{B}: Zregeneruj ten byt.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mesmeric Fiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nezumi Cutthroat

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ten stwór nie może blokować.

Phyrexian Ghoul

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Phyrexian Obliterator

Tratowanie

Ilekroć jakieś źródło zada obrażenia temu stworowi, władca owego źródła poświęca tyle samo bytów.

Plague Wind

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem. Nie mogą one regenerować.

Ratcatcher

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Szczura, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ravenous Chupacabra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Returned Phalanx

Obronność

{1}{U}: Ten stwór może atakować w tej turze, jakby nie miał obronności.

Ruthless Ripper

Dotyk śmierci

Przemiana—Ujawnij czarną kartę z twojej ręki. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany gracz traci 2 życia.

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Triskaidekaphobia

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz zyskuje po 1 życiu.

  • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz traci po 1 życiu.

Twisted Abomination

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Bagnocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Undead Gladiator

{1}{B}, odrzuć kartę: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vampire Lacerator

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie, chyba że przeciwnik ma nie więcej niż 10 żyć.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Act of Treason

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Balduvian Horde

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz losową kartę.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Browbeat

Dowolny gracz może zdecydować, że ten czar zada my 5 obrażeń. Jeśli nikt się nie zdecyduje, wskazany gracz dobiera trzy karty.

Chandra's Outrage

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia władcy owego stwora.

Chartooth Cougar

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cinder Storm

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 7 obrażeń.

Crimson Mage

{R}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Eidolon of the Great Revel

Ilekroć gracz rzuci czar o skrócie many 3 lub niższym, ten stwór zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Enthralling Victor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Fortune Thief

Obrażenia, które miałyby zredukować twoje życia poniżej 1, zamiast tego redukują je do 1.

Przemiana {R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Genju of the Spires

Zaurocz Górę

{2}: Zauroczona Góra staje się do końca tury czerwonym stworem Duch 6/1. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczona góra zostanie umieszczona w cmentarzu, możesz przywrócić niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Goblin War Drums

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Imperial Recruiter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o sile 2 lub mniejszej, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ire Shaman

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Nadprzemiana {R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca tury.

Izzet Chemister

Pośpiech

{R}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza.

{1}{R}, {T}, poświęć ten byt: Rzuć dowolną liczbę kart wygnanych tym bytem bez płacenia ich kosztów many.

Jackal Pup

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tobie tyle samo obrażeń.

Kindle

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X wynosi 2 plus liczba kart o niniejszej nazwie we wszystkich cmentarzach.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, poświęć ten byt: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Pyre Hound

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Red Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany niebieski czar.

  • Zniszcz wskazany niebieski byt.

Simian Spirit Guide

Wygnaj tę kartę z twojej ręki: Weź {R}.

Skeletonize

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Kiedy stwór uszkodzony w ten sposób umrze w tej turze, stwórz żeton czarnego stwora Szkielet 1/1 z „{B}: Zregeneruj tego stwora.”

Skirk Commando

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zdecydować, że zada on 2 obrażenia wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza.

Przemiana {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Soulbright Flamekin

{2}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie. Jeśli jest to trzecie rozpatrzenie tej zdolności w tej turze, możesz wziąć {R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}{R}.

Spikeshot Goblin

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Thresher Lizard

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Uncaged Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Zada, Hedron Grinder

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd wskazujący tylko tego stwora, skopiuj ów czar tylekroć, ile innych stworów pod twoim władaniem mógłby ów czar wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych stworów.

Ainok Survivalist

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Ambassador Oak

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Ancient Stirrings

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich bezkolorową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Następnie umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Arbor Elf

{T}: Odkręć wskazany Las.

Azusa, Lost but Seeking

Możesz zagrać dwa dodatkowe lądy w każdej swojej turze.

Broodhatch Nantuko

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz stworzyć tyle samo żetonów zielonego stwora Owad 1/1.

Przemiana {2}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Courser of Kruphix

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Echoing Courage

Wskazany stwór i wszystkie stwory o tej samej nazwie co on dostają do końca tury +2/+2.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Ember Weaver

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

O ile władasz czerwonym bytem, ten stwór dostaje +1/+0 i ma pierwszy cios.

Epic Confrontation

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2. Walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Fierce Empath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Iwamori of the Open Fist

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik może umieścić kartę legendarnego stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Kavu Climber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Kavu Predator

Tratowanie

Ilekroć przeciwnik zyskuje życia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Krosan Colossus

Przemiana {6}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować. (Zrób to przed dobraniem.)

Living Wish

Możesz ujawnić własną kartę stwora lub lądu spoza gry i umieścić ją w twojej ręce. Wygnaj niniejszy czar.

Lull

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Master of the Wild Hunt

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

{T}: Przekręć wszystkie odkręcone Wilki pod twoim władaniem. Każdy Wilk przekręcony w ten sposób zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile rozdzielone przez jego władcę pomiędzy dowolnymi z owych Wilków.

Nettle Sentinel

Ten stwór nie odkręca się podczas twojego kroku odkręcania.

Ilekroć rzucisz zielony czar, możesz odkręcić tego stwora.

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Protean Hulk

Kiedy ten stwór umrze, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart stworów o łącznym skrócie many 6 lub mniej, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stampede Driver

{1}{G}, {T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i tratowanie.

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Timberpack Wolf

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem o tej samej nazwie.

Tree of Redemption

Obronność

{T}: Zamień liczbę twoich żyć z wytrzymałością tego stwora.

Utopia Sprawl

Zaurocz Las

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć zauroczony Las jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkową manę w wybranym kolorze.

Vessel of Nascency

{1}{G}, poświęć ten urok: Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę artefaktu, stwora, uroku, lądu lub wędrowca w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i tratowanie.

Woolly Loxodon

Przemiana {5}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Animar, Soul of Elements

Ochrona przed białym i przed czarnym

Ilekroć rzucisz czar stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Baloth Null

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć o najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Blightning

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Ów gracz lub władca owego wędrowca odrzuca dwie karty.

Boros Charm

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

  • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

  • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Brion Stoutarm

Więź życia

{R}, {T}, poświęć innego stwora: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Cloudblazer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Conflux

Wyszukaj w twojej bibliotece białą kartę, niebieską kartę, czarną kartę, czerwoną kartę i zieloną kartę. Ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Eladamri's Call

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Gisela, Blade of Goldnight

Latanie, pierwszy cios

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub bytowi pod władaniem przeciwnika, owo źródło zadaje owemu celowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub bytowi pod twoim władaniem, zażegnaj połowę owych obrażeń, zaokrąglając w górę.

Grenzo, Dungeon Warden

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść spodnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora o sile mniejszej lub równej sile tego stwora, umieść ją na polu bitwy.

Hanna, Ship's Navigator

{1}{W}{U}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mystic Snake

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar.

Nicol Bolas

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}{B}{R}.

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, ów gracz odrzuca swoją rękę.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Notion Thief

Błysk

Jeśli przeciwnik miałby dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w swoim kroku dobierania, zamiast tego ów gracz pomija owe dobieranie, a ty dobierz kartę.

Pernicious Deed

{X}, poświęć ten byt: Zniszcz każdy artefakt, stwora i urok o skrócie many X lub mniejszym.

Pillory of the Sleepless

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.”

Prossh, Skyraider of Kher

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz X żetonów czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep, gdzie X jest liczbą many wydanej na rzucenie tego czaru.

Latanie

Poświęć innego stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Quicksilver Dagger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Dobierz kartę.”

Ruric Thar, the Unbowed

Czujność, zasięg

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, ten stwór zadaje owemu graczowi 6 obrażeń.

Shadowmage Infiltrator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Stangg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz legendarny żeton czerwono-zielonego stwora Człowiek Wojownik 3/4 o nazwie Stangg Twin. Wygnaj ów żeton kiedy niniejszy stwór opuści pole bitwy. Poświęć niniejszego stwora jeśli ów żeton opuści pole bitwy.

Vindicate

Zniszcz wskazany byt.

Watchwolf

Assembly-Worker

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Coalition Relic

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, usuń wszystkie znaczniki ładunku z tego artefaktu. Weź jedną manę dowolnego koloru za każdy znacznik ładunku usunięty w ten sposób.

Ensnaring Bridge

Stwory o sile większej niż liczba kart w twojej ręce nie mogą atakować.

Heavy Arbalest

Wyposażony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Wyposażony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {4}

Nihil Spellbomb

{T}, poświęć ten byt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Perilous Myr

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sai of the Shinobi

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dołączyć ten byt do niego.

Wyposaż {2}

Self-Assembler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Strionic Resonator

{2}, {T}: Skopiuj wskazaną zdolność wyzwalaną pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. (Zdolność wyzwalana używa takich słów jak „kiedy”, „ilekroć”, „na początku”.)

Sundering Titan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, wybierz po jednym lądzie każdego bazowego typu, po czym zniszcz owe lądy.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Treasure Keeper

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nie-lądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wszystkie ujawnione i nie rzucone w ten sposób karty losowo na spodzie twojej biblioteki.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Cascade Bluffs

{T}: Weź {C}.

{(u/r)}, {T}: Weź {U}{U}, {U}{R} lub {R}{R}.

Fetid Heath

{T}: Weź {C}.

{(w/b)}, {T}: Weź {W}{W}, {W}{B} lub {B}{B}.

Flooded Grove

{T}: Weź {C}.

{(g/u)}, {T}: Weź {G}{G}, {G}{U} lub {U}{U}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć losową kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mikokoro, Center of the Sea

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pendelhaven

{T}: Weź {G}.

{T}: Wskazany stwór 1/1 do końca tury dostaje +1/+2.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Rishadan Port

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Przekręć wskazany ląd.

Rugged Prairie

{T}: Weź {C}.

{(r/w)}, {T}: Weź {R}{R}, {R}{W} lub {W}{W}.

Twilight Mire

{T}: Weź {C}.

{(b/g)}, {T}: Weź {B}{B}, {B}{G} lub {G}{G}.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)