GRN Guild Kit

Etrata, the Silencer

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem owego gracza i umieść znacznik trafienia na owej karcie. Ów gracz przegrywa grę jeśli posiada co najmniej trzy wygnane karty mające znacznik trafienia. Właściciel niniejszego stwora wtasowuje go do swojej biblioteki.

Stolen Identity

Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu lub stwora.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Syncopate

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Last Gasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Netherborn Phalanx

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Transmutuj {1}{B}{B} ({1}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o takim samym skrócie many co ta karta, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Transmutuj tylko jako obrzęd.)

Ribbons of Night

Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi, a ty zyskaj 4 życia. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {U}, dobierz kartę.

Call of the Nightwing

Stwórz żeton niebiesko-czarnego stwora Horror 1/1 z lataniem.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Circu, Dimir Lobotomist

Ilekroć rzucisz niebieski czar, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza.

Ilekroć rzucisz czarny czar, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o takiej samej nazwie, co jakakolwiek karta wygnana z użyciem tego stwora.

Consuming Aberration

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w cmentarzach twoich przeciwników.

Ilekroć rzucisz czar, każdy przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Dimir Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar obrzędu.

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

 • Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza. Umieść jedną z nich z powrotem, a pozostałe w cmentarzu owego gracza.

Dimir Doppelganger

{1}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza. Ten stwór staje się kopią owej karty, ale zachowuje niniejszą zdolność.

Dimir Guildmage

({(u/b)} można opłacić używając {U} albo {B}.)

{3}{U}: Wskazany gracz dobiera kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{3}{B}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Dinrova Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela, po czym ów gracz odrzuca kartę.

Glimpse the Unthinkable

Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

Lazav, Dimir Mastermind

Antyklątwa

Ilekroć karta stwora trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, możesz sprawić, by niniejszy stwór stał się kopią owej karty, ale zachowuje swoją nazwę, jest dodatkowo legendarny, ma antyklątwę i niniejszą zdolność.

Mirko Vosk, Mind Drinker

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni cztery karty lądów, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Moroii

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

Nightveil Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary spośród kart wygnanych z użyciem tego stwora.

Szadek, Lord of Secrets

Latanie

Gdy ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego umieść na tym stworze tyle samo znaczników +1/+1, a ów gracz mieli tyle samo kart.

Warped Physique

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Thunderheads

Replikacja {2}{U} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji.)

Stwórz żeton niebieskiego stwora Dziwadło 3/3 z obronnością i lataniem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Char

Ten czara zadaje 4 obrażenia we wskazany cel i dwa obrażenia tobie.

Electrickery

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 1 obrażenie.

Przeciążenie {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Goblin Rally

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień w jego tekście słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Pyromatics

Replikacja {1}{R} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Ten czar zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

Shattering Spree

Replikacja {R} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Zniszcz wskazany artefakt.

Cerebral Vortex

Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym ten czar zadaje owemu graczowi tyle obrażeń, ile dobrał on kart w tej turze.

Djinn Illuminatus

({(u/r)} można opłacić używając {U} albo {R}.)

Latanie

Każdy rzucany przez ciebie czar sztuczki lub obrzędu ma replikację o koszcie równym jego kosztowi many. (Kiedy go rzucisz, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Gelectrode

{T}: Ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz odkręcić tego stwora.

Hypersonic Dragon

Latanie, pośpiech

Możesz rzucać karty obrzędów, jakby miały błysk. (Możesz je rzucać jak sztuczki.)

Invoke the Firemind

Wybierz jedno —

 • Dobierz X kart.

 • Ten czar zadaje X obrażeń we wskazany cel.

Izzet Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Nivix Guildmage

{1}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{2}{U}{R}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Stitch in Time

Rzuć monetą. Jeśli wygrasz, weź dodatkową turę po obecnej.

Tibor and Lumia

Ilekroć rzucisz niebieski czar, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, ten stwór zadaje 1 obrażenie każdemu stworowi bez latania.

Turn

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się czerwonym Dziwadłem o bazowych sile i wytrzymałości 0/1.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Burn

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Izoni, Thousand-Eyed

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz po jednym żetonie czarno-zielonego stwora Owad 1/1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{B}{G}, poświęć innego stwora: Zyskaj 1 życie oraz dobierz kartę.

Darkblast

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Slum Reaper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Stinkweed Imp

Latanie

Ilekroć ten stwór zada jakiemuś stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

Czerpak 5 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić pięć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Vigor Mortis

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {G}, ów stwór wchodzi na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Deadbridge Goliath

Czystka {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Elves of Deep Shadow

{T}: Weź {B}. Ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Abrupt Decay

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nie-lądowy byt o skrócie many 3 lub mniejszym.

Deadbridge Chant

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, zmiel dziesięć kart.

Na początku twojego kroku utrzymania wybierz losową kartę z twojego cmentarza. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Deathrite Shaman

{T}: Wygnaj wskazaną kartę lądu z cmentarza. Weź jedną manę dowolnego koloru.

{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza. Każdy przeciwnik traci po 2 życia.

{G}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Zyskaj 2 życia.

Drown in Filth

Wybierz wskazanego stwora. Zmiel cztery karty, po czym ów stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many X lub mniejszym.

Golgari Charm

Wybierz jedno —

 • Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Grave-Shell Scarab

{1}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Czerpak 1 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Jarad, Golgari Lich Lord

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}{B}{G}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Poświęć Bagno oraz Las: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Korozda Guildmage

{1}{B}{G}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz zastraszenie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub współdzielące z nim kolor.)

{2}{B}{G}, poświęć nieżetonowego stwora: Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Lotleth Troll

Tratowanie

Odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Savra, Queen of the Golgari

Ilekroć poświęcisz czarnego stwora, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, każdy inny gracz poświęca stwora.

Ilekroć poświęcisz zielonego stwora, możesz zyskać 2 życia.

Shambling Shell

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Czerpak 3 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić trzy karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Sisters of Stone Death

{G}: Wskazany stwór blokuje tego stwora w tej turze, jeśli to możliwe.

{B}{G}: Wygnaj wskazanego stwora blokującego lub blokowanego przez tego stwora.

{2}{B}: Umieść kartę stwora wygnaną z użyciem tego stwora na polu bitwy pod twoim władaniem.

Treasured Find

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszą kartę.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Forest

({T}: Weź {G}.)

Aurelia, the Warleader

Latanie, czujność, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Boros Elite

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Daring Skyjek

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór do końca tury zyskuje latanie.

Bomber Corps

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Legion Loyalist

Pośpiech

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pierwszy cios i tratowanie oraz nie mogą być w tej turze blokowane przez żetony stworów.

Agrus Kos, Wojek Veteran

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury atakujące czerwone stwory dostają +2/+0 oraz atakujące białe stwory dostają +0/+2.

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Boros Reckoner

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń.

{(r/w)}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Boros Swiftblade

Podwójny cios

Brightflame

Promienistość — Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi i każdemu innemu stworowi współdzielącemu z nim kolor. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Firemane Angel

Latanie, pierwszy cios

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu lub na polu bitwy, możesz zyskać 1 życie.

{6}{R}{R}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Firemane Avenger

Latanie

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Martial Glory

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Master Warcraft

Rzuć ten czar tylko przed deklaracją atakujących.

Ty decydujesz, które stwory zaatakują w tej turze.

Ty decydujesz, które stwory będą blokować w tej turze i w jaki sposób.

Razia, Boros Archangel

Latanie, czujność, pośpiech

{T}: Najbliższe 3 obrażenia, które mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem, zamiast tego zostaną zadane innemu wskazanemu stworowi.

Spark Trooper

Tratowanie, więź życia, pośpiech

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Sunhome Guildmage

{1}{R}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

{2}{R}{W}: Stwórz żeton czerwono-białego stwora Piechur 1/1 z pośpiechem.

Boros Keyrune

{T}: Weź {R} lub {W}.

{R}{W}: Ten artefakt staje się do końca tury czerwono-białym artefaktowym stworem Piechur 1/1 z podwójnym ciosem. (Zadaje obrażenia w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Sunhome, Fortress of the Legion

{T}: Weź {C}.

{2}{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Trostani, Selesnya's Voice

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

{1}{G}{W}, {T}: Zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Gather Courage

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Scatter the Seeds

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Advent of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Armada Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5 z tratowaniem.

Call of the Conclave

Stwórz żeton zielonego stwora Centaur 3/3.

Centaur Healer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Dryad Militant

Jeśli karta sztuczki lub obrzędu miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w cmentarzu, zamiast tego wygnaj ją.

Glare of Subdual

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Growing Ranks

Na początku twojego kroku utrzymania, zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Loxodon Hierarch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

{G}{W}, poświęć tego stwora: Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Pollenbright Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Ilekroć zauroczony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Saproling 1/1.

Privileged Position

({(g/w)} można opłacić używając {G} albo {W}.)

Inne byty pod twoim władaniem mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Selesnya Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 5 lub większej.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Selesnya Evangel

{1}, {T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Sundering Growth

Zniszcz wskazany artefakt lub urok, po czym zaludnij. (Stwórz żeton będący kopią żetonu stwora pod twoim władaniem.)

Tolsimir Wolfblood

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Stwórz legendarny żeton zielono-białego stwora Wilk 2/2 o nazwie Voja.

Watchwolf

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Grove of the Guardian

{T}: Weź {C}.

{3}{G}{W}, {T}, przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem, poświęć ten ląd: Stwórz żeton zielono-białego stwora Żywiołak 8/8 z czujnością.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.