Urza’s Destiny

Academy Rector

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Archery Training

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, you may put an arrow counter on Archery Training.

Enchanted creature has „{T}: This creature deals X damage to target attacking or blocking creature, where X is the number of arrow counters on Archery Training.”

Capashen Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Capashen Standard

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Capashen Templar

{W}: Capashen Templar gets +0/+1 until end of turn.

False Prophet

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wszystkie stwory.

Fend Off

Prevent all combat damage that would be dealt by target creature this turn.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Field Surgeon

Tap an untapped creature you control: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.

Flicker

Exile target nontoken permanent, then return it to the battlefield under its owner’s control.

Jasmine Seer

{2}{W}, {T}: Reveal any number of white cards in your hand. You gain 2 life for each card revealed this way.

Mask of Law and Grace

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from black and from red.

Master Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Opalescence

Each other non-Aura enchantment is a creature in addition to its other types and has base power and base toughness each equal to its mana value.

Reliquary Monk

When Reliquary Monk dies, destroy target artifact or enchantment.

Replenish

Przywróć wszystkie karty uroków z twojego cmentarza na pole bitwy. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w twoim cmentarzu.)

Sanctimony

Ilekroć przeciwnik przekręci Górę dla many, możesz zyskać 1 życie.

Scent of Jasmine

Reveal any number of white cards in your hand. You gain 2 life for each card revealed this way.

Scour

Exile target enchantment. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that enchantment and exile them. Then that player shuffles.

Serra Advocate

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Solidarity

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+5.

Tethered Griffin

Latanie

When you control no enchantments, sacrifice Tethered Griffin.

Tormented Angel

Latanie

Voice of Duty

Flying, protection from green

Voice of Reason

Latanie, ochrona przed niebieskim

Wall of Glare

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Glare can block any number of creatures.

Aura Thief

Latanie

When Aura Thief dies, you gain control of all enchantments. (You don’t get to move Auras.)

Blizzard Elemental

Latanie

{3}{U}: Untap Blizzard Elemental.

Brine Seer

{2}{U}, {T}: Reveal any number of blue cards in your hand. Counter target spell unless its controller pays {1} for each card revealed this way.

Bubbling Beebles

Bubbling Beebles can’t be blocked as long as defending player controls an enchantment.

Disappear

Zaurocz stwora

{U}: Return enchanted creature and Disappear to their owners» hands.

Donate

Target player gains control of target permanent you control.

Fatigue

Target player skips their next draw step.

Fledgling Osprey

Fledgling Osprey has flying as long as it’s enchanted.

Illuminated Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

{2}, Sacrifice Illuminated Wings: Draw a card.

Iridescent Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę Aury z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem dołączoną do tego stwora.

Kingfisher

Latanie

When Kingfisher dies, draw a card.

Mental Discipline

{1}{U}, Discard a card: Draw a card.

Metathran Elite

Metathran Elite can’t be blocked as long as it’s enchanted.

Metathran Soldier

Metathran Soldier can’t be blocked.

Opposition

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Private Research

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, you may put a page counter on Private Research.

When enchanted creature dies, draw a card for each page counter on Private Research.

Quash

Counter target instant or sorcery spell. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that spell and exile them. Then that player shuffles.

Rayne, Academy Chancellor

Whenever you or a permanent you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls, you may draw a card. You may draw an additional card if Rayne, Academy Chancellor is enchanted.

Rescue

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Scent of Brine

Reveal any number of blue cards in your hand. Counter target spell unless its controller pays {1} for each card revealed this way.

Sigil of Sleep

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to a player, return target creature that player controls to its owner’s hand.

Telepathic Spies

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Treachery

Zaurocz stwora

When Treachery enters the battlefield, untap up to five lands.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Apprentice Necromancer

{B}, {T}, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Na początku najbliższego kroku końcowego, poświęć go.

Attrition

{B}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Body Snatcher

When Body Snatcher enters the battlefield, exile it unless you discard a creature card.

When Body Snatcher dies, exile Body Snatcher and return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Bubbling Muck

Until end of turn, whenever a player taps a Swamp for mana, that player adds an additional {B}.

Carnival of Souls

Whenever a creature enters the battlefield, you lose 1 life and add {B}.

Chime of Night

Zaurocz stwora

When Chime of Night is put into a graveyard from the battlefield, destroy target nonblack creature.

Disease Carriers

When Disease Carriers dies, target creature gets -2/-2 until end of turn.

Dying Wail

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, target player discards two cards.

Encroach

Target player reveals their hand. You choose a nonbasic land card from it. That player discards that card.

Eradicate

Exile target nonblack creature. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that creature and exile them. Then that player shuffles.

Festering Wound

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, you may put an infection counter on Festering Wound.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Festering Wound deals X damage to that player, where X is the number of infection counters on Festering Wound.

Lurking Jackals

When an opponent has 10 or less life, if Lurking Jackals is an enchantment, it becomes a 3/2 Jackal creature.

Nightshade Seer

{2}{B}, {T}: Reveal any number of black cards in your hand. Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of cards revealed this way.

Phyrexian Monitor

{B}: Regenerate Phyrexian Monitor.

Phyrexian Negator

Tratowanie

Whenever Phyrexian Negator is dealt damage, sacrifice that many permanents.

Plague Dogs

When Plague Dogs dies, all creatures get -1/-1 until end of turn.

{2}, Sacrifice Plague Dogs: Draw a card.

Rapid Decay

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Scent of Nightshade

Reveal any number of black cards in your hand. Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of cards revealed this way.

Skittering Horror

When you cast a creature spell, sacrifice Skittering Horror.

Slinking Skirge

Latanie

{2}, Sacrifice Slinking Skirge: Draw a card.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Squirming Mass

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Twisted Experiment

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/-1.

Yawgmoth's Bargain

Pomiń swój krok dobierania.

Pay 1 life: Draw a card.

Aether Sting

Whenever an opponent casts a creature spell, Aether Sting deals 1 damage to that player.

Bloodshot Cyclops

{T}, poświęć stwora: Niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Cinder Seer

{2}{R}, {T}: Reveal any number of red cards in your hand. Cinder Seer deals X damage to any target, where X is the number of cards revealed this way.

Colos Yearling

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

{R}: Colos Yearling gets +1/+0 until end of turn.

Covetous Dragon

Latanie

When you control no artifacts, sacrifice Covetous Dragon.

Flame Jet

Flame Jet deals 3 damage to target player or planeswalker.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Goblin Berserker

Pierwszy cios, pośpiech

Goblin Festival

{2}: Goblin Festival deals 1 damage to any target. Flip a coin. If you lose the flip, choose one of your opponents. That player gains control of Goblin Festival.

Goblin Gardener

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wskazany ląd.

Goblin Marshal

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

When Goblin Marshal enters the battlefield or dies, create two 1/1 red Goblin creature tokens.

Goblin Masons

When Goblin Masons dies, destroy target Wall.

Hulking Ogre

Ten stwór nie może blokować.

Impatience

Na początku kroku końcowego każdego gracza, jeśli ów gracz nie rzucił w tej turze czaru, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Incendiary

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, you may put a fuse counter on Incendiary.

When enchanted creature dies, Incendiary deals X damage to any target, where X is the number of fuse counters on Incendiary.

Keldon Champion

Pośpiech

Echo {2}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Keldon Vandals

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

When Keldon Vandals enters the battlefield, destroy target artifact.

Landslide

Sacrifice any number of Mountains. Landslide deals that much damage to target player or planeswalker.

Mark of Fury

Zaurocz stwora

Enchanted creature has haste.

At the beginning of the end step, return Mark of Fury to its owner’s hand.

Reckless Abandon

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Reckless Abandon deals 4 damage to any target.

Repercussion

Whenever a creature is dealt damage, Repercussion deals that much damage to that creature’s controller.

Scent of Cinder

Reveal any number of red cards in your hand. Scent of Cinder deals X damage to any target, where X is the number of cards revealed this way.

Sowing Salt

Exile target nonbasic land. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that land and exile them. Then that player shuffles.

Trumpet Blast

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Wake of Destruction

Destroy target land and all other lands with the same name as that land.

Wild Colos

Pośpiech

Ancient Silverback

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Compost

Ilekroć czarna karta trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Elvish Lookout

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Emperor Crocodile

Kiedy nie władasz innymi stworami, poświęć tego stwora.

Gamekeeper

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy i umieść wszystkie inne karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Goliath Beetle

Tratowanie

Heart Warden

{T}: Weź {G}.

{2}, Sacrifice Heart Warden: Draw a card.

Hunting Moa

Echo {2}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Hunting Moa enters the battlefield or dies, put a +1/+1 counter on target creature.

Ivy Seer

{2}{G}, {T}: Reveal any number of green cards in your hand. Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of cards revealed this way.

Magnify

All creatures get +1/+1 until end of turn.

Marker Beetles

When Marker Beetles dies, target creature gets +1/+1 until end of turn.

{2}, Sacrifice Marker Beetles: Draw a card.

Momentum

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, you may put a growth counter on Momentum.

Enchanted creature gets +1/+1 for each growth counter on Momentum.

Multani's Decree

Destroy all enchantments. You gain 2 life for each enchantment destroyed this way.

Pattern of Rebirth

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę stwora, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Plated Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Plow Under

Umieść dwa wskazane lądy na wierzchach bibliotek ich właścicieli.

Rofellos, Llanowar Emissary

{T}: Add {G} for each Forest you control.

Rofellos's Gift

Reveal any number of green cards in your hand. Return an enchantment card from your graveyard to your hand for each card revealed this way.

Scent of Ivy

Reveal any number of green cards in your hand. Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of cards revealed this way.

Splinter

Exile target artifact. Search its controller’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as that artifact and exile them. Then that player shuffles.

Taunting Elf

Wszystkie stwory mogące blokować niniejszego, robią to.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Braidwood Cup

{T}: Zyskaj 1 życie.

Braidwood Sextant

{2}, {T}, Sacrifice Braidwood Sextant: Search your library for a basic land card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Brass Secretary

{2}, Sacrifice Brass Secretary: Draw a card.

Caltrops

Ilekroć stwór zaatakuje, ten artefakt zadaje mu 1 obrażenie.

Extruder

Echo {4} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Fodder Cannon

{4}, {T}, poświęć stwora: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Junk Diver

Latanie

When Junk Diver dies, return another target artifact card from your graveyard to your hand.

Mantis Engine

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Masticore

At the beginning of your upkeep, sacrifice Masticore unless you discard a card.

{2}: Masticore deals 1 damage to target creature.

{2}: Regenerate Masticore.

Metalworker

{T}: Reveal any number of artifact cards in your hand. Add {C}{C} for each card revealed this way.

Powder Keg

At the beginning of your upkeep, you may put a fuse counter on Powder Keg.

{T}, Sacrifice Powder Keg: Destroy each artifact and creature with mana value equal to the number of fuse counters on Powder Keg.

Scrying Glass

{3}, {T}: Choose a number greater than 0 and a color. Target opponent reveals their hand. If that opponent reveals exactly the chosen number of cards of the chosen color, you draw a card.

Storage Matrix

O ile ten artefakt jest odkręcony, każdy gracz podczas swojego kroku odkręcania wybiera typ karty spośród artefaktu, stwora albo lądu. Ów gracz może w tym kroku odkręcić tylko byty wybranego typu.

Thran Dynamo

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Thran Foundry

{1}, {T}, Exile Thran Foundry: Target player shuffles their graveyard into their library.

Thran Golem

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje +2/+2 i ma latanie, pierwszy cios i tratowanie.

Urza's Incubator

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje o {2} mniej.

Yavimaya Hollow

{T}: Weź {C}.

{G}, {T}: Regenerate target creature.