Time Spiral

Amrou Scout

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Amrou Seekers

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub białe.

Angel's Grace

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Nie możesz przegrać gry w tej turze, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry w tej turze. Do końca tury obrażenia, które mogłyby zmniejszyć sumę twoich żyć do mniej niż 1, zamiast tego redukują ją do 1.

Benalish Cavalry

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Castle Raptors

Latanie

O ile ten stwór jest odkręcony, dostaje +0/+2.

Cavalry Master

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Inne stwory pod twoim władaniem mające flankowanie mają flankowanie. (Każde wystąpienie flankowania wyzwalane jest oddzielnie.)

Celestial Crusader

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Latanie

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Children of Korlis

Poświęć tego stwora: Zyskaj życia równe liczbie żyć straconych przez ciebie w tej turze. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Chronosavant

{1}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy. Pomiń swoją najbliższą turę.

Cloudchaser Kestrel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

{W}: Wskazany byt staje się do końca tury biały.

D'Avenant Healer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Detainment Spell

Zaurocz stwora

Nie można aktywować zdolności zauroczonego stwora.

{1}{W}: Dołącz ten urok do wskazanego stwora.

Divine Congregation

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod władaniem wskazanego gracza.

Zawieszenie 5—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnać ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Duskrider Peregrine

Latanie, ochrona przed czarnym

Zawieszenie 3—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Errant Doomsayers

{T}: Przekręć wskazanego stwora o wytrzymałości 2 lub mniejszej.

Evangelize

Wykup {2}{W}{W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{W}{W}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zyskaj władanie nad wskazanym przez przeciwnika stworem pod jego władaniem.

Flickering Spirit

Latanie

{3}{W}: Wygnaj tego stwora, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Foriysian Interceptor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Obronność

Ten stwór może w każdej potyczce blokować dodatkowego stwora.

Fortify

Wybierz jedno —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Gaze of Justice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem.

Wygnaj wskazanego stwora.

Wspomnienie {5}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia i dodatkowe koszty. Następnie wygnaj ją.)

Griffin Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Gryf 2/2 z lataniem.

Gustcloak Cavalier

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, możesz go odkręcić i usunąć z potyczki.

Icatian Crier

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz dwa żetony białego stwora Mieszkaniec 1/1.

Ivory Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Jedit's Dragoons

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Knight of the Holy Nimbus

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Jeśli ten stwór miałby zostać zniszczony, zregeneruj go. (Przekręć go, usuń go z potyczki i wylecz jego wszystkie obrażenia.)

{2}: Ten stwór nie może regenerować w tej turze. Tylko twoi przeciwnicy mogą aktywować tę zdolność.

Magus of the Disk

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Mangara of Corondor

{T}: Wygnaj tego stwora i wskazany byt.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Opal Guardian

Kiedy przeciwnik rzuci czar stwora, jeśli ten byt jest urokiem, ten byt staje się stworem Gargulec 3/4 z lataniem i ochroną przed czerwonym.

Outrider en-Kor

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi jest zamiast tego zadane wskazanemu stworowi pod twoim władaniem.

Pentarch Paladin

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany byt wybranego koloru.

Pentarch Ward

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed wybranym kolorem. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Plated Pegasus

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Jeśli czar miałby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zażegnaj 1 obrażenie ów czar mógłby zadać owemu bytowi lub graczowi.

Pull from Eternity

Umieść wskazaną odkrytą wygnaną kartę w cmentarzu jej właściciela.

Pulmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Wszystkie Drzazgacze mają „Jeśli ten byt miałby trafić do cmentarza, zamiast tego możesz go umieścić na wierzchu biblioteki właściciela.”

Quilled Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Ten byt zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.”

Restore Balance

Zawieszenie 6—{W}

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, ile ma we władaniu gracz władający najmniejszą liczbą lądów, po czym poświęca pozostałe. Gracze poświęcają stwory i odrzucają karty w ten sam sposób.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Serra Avenger

Nie możesz rzucić tego czaru w trakcie twojej pierwszej, drugiej lub trzeciej tury gry.

Latanie, czujność

Sidewinder Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje Drzazgacza, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Spirit Loop

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Temporal Isolation

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi.

Tivadar of Thorn

Pierwszy cios, ochrona przed czerwonym

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego Goblina.

Watcher Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +0/+2.

Weathered Bodyguards

O ile ten stwór jest odkręcony, wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać tobie zadane przez niezablokowane stwory, zamiast tego zostają zadane temu stworowi.

Przemiana {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Zealot il-Vec

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór atakuje i nie został zablokowany, możesz zdecydować, że zada on wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Jeśli tak zrobisz, zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie niniejszy stwór mógłby zadać w tej turze.

Ancestral Vision

Zawieszenie 4—{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Bewilder

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Dobierz kartę.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Careful Consideration

Wskazany gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca trzy karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego ów gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca dwie karty.

Clockspinning

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wybierz znacznik na wskazanym bycie lub zawieszonej karcie. Usuń ów znacznik z owego bytu lub karty albo umieść tam kolejny taki znacznik.

Coral Trickster

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostaje odkryty, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Deep-Sea Kraken

Ten stwór nie może być blokowany.

Zawieszenie 9—{2}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{U} i wygnać ją z dziewięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli ta karta jest zawieszona, usuń z niej znacznik czasu.

Draining Whelk

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar. Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Dream Stalker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Drifter il-Dal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {U}.

Errant Ephemeron

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Eternity Snare

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Fledgling Mawcor

Latanie

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Przemiana {U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Fool's Demise

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Ixidron

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zakryj wszystkie inne nieżetonowe stwory. (Są stworami 2/2.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie zakrytych stworów na polu bitwy.

Looter il-Kor

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zada obrażenia przeciwnikowi, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Magus of the Jar

{T}, poświęć ten byt: Każdy gracz wygania zakryte wszystkie karty ze swojej ręki i dobiera siedem kart. Na początku najbliższego kroku końcowego, każdy gracz odrzuca swoją rękę i przywraca do swojej ręki karty wygnane w ten sposób.

Moonlace

Wskazany czar lub byt staje się bezkolorowy.

Mystical Teachings

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub kartę z błyskiem, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wspomnienie {5}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej kort wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ophidian Eye

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Paradox Haze

Zaurocz gracza

Na początku każdego pierwszego w danej turze kroku utrzymania zauroczonego gracza, ów gracza dostaje dodatkowy kroku utrzymania po aktualnym.

Psionic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia sobie.”

Riftwing Cloudskate

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Zawieszenie 3—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Sage of Epityr

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Screeching Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Wskazany gracz mieli kartę.”

Shadow Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają cień. (Mogą blokować i być blokowane tylko przez stwory z cieniem.)

Slipstream Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie masz we władaniu Wyspy, poświęć tego stwora.

Przemiana {5}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Snapback

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Spell Burst

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skontruj wskazany czar o skrócie many X.

Spiketail Drakeling

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Sprite Noble

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +0/+1.

{T}: Inne stwory mające latanie pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Stormcloud Djinn

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

{R}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i zadaje tobie 1 obrażenie.

Teferi, Mage of Zhalfir

Błysk

Twoje karty stworów nie będące na polu bitwy mają błysk.

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

Telekinetic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Przekręć wskazany byt.”

Temporal Eddy

Umieść wskazanego stwora lub ląd na wierzchu biblioteki właściciela.

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tolarian Sentinel

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Trickbind

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność. Jeśli w ten sposób zostanie skontrowana zdolność bytu, aktywowane zdolności owego bytu nie mogą być aktywowane w tej turze. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazane.)

Truth or Tale

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki i rozdziel je na dwa stosy. Przeciwnik wybiera jeden z owych stosów. Umieść kartę z wybranego stosu w twojej ręce, po czym umieść wszystkie inne karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Vesuvan Shapeshifter

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Viscerid Deepwalker

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zawieszenie 4—{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {U} i wygnać ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Voidmage Husher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazaną aktywowaną zdolność. (Zdolności dających manę nie można wskazać.)

Ilekroć rzucisz czar, możesz przywrócić ten byt do ręki właściciela.

Walk the Aeons

Wykup—Poświęć trzy wyspy. (Rzucając ten czar możesz poświęcić trzy wyspy jako dodatek do innych kosztów. Jeśli tak zrobisz, umieść ją w twojej ręce podczas rozpatrzenia.)

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Wipe Away

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Basal Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Poświęć ten byt: Weź {B}{B}.”

Call to the Netherworld

Przywróć wskazaną kartę czarnego stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Corpulent Corpse

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Zawieszenie 5—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Curse of the Cabal

Wskazany gracz poświęca połowę bytów pod swoim władaniem, zaokrąglając w dół.

Zawieszenie 2—{2}{B}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{B}{B} i wygnać ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ta karta jest zawieszona, ów gracz może poświęcić byt. Jeśli tak zrobi, umieść dwa znaczniki czasu na tej karcie.

Cyclopean Giant

Kiedy ten stwór umrze, wskazany ląd staje się Bagnem. Wygnaj tę kartę.

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Deathspore Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Demonic Collusion

Wykup—Odrzuć dwie karty. (Rzucając ten czar możesz dodatkowo odrzucić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Drudge Reavers

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{B}: Zregeneruj ten byt.

Endrek Sahr, Master Breeder

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz X żetonów czarnego stwora Thrull 1/1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Kiedy władasz co najmniej siedmioma Thrullami, poświęć niniejszego stwora.

Evil Eye of Urborg

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora.

Faceless Devourer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego wskazanego stwora z cieniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Fallen Ideal

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie oraz „Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+1.”

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Feebleness

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Gorgon Recluse

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Szaleństwo {B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Haunting Hymn

Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, ów gracz zamiast tego odrzuca cztery karty.

Liege of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, niniejszy stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Przemiana {B}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Lim-Dûl the Necromancer

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem. Jeśli jest stwór, jest dodatkowo Zombi oprócz swoich innych typów stwora.

{1}{B}: Zregeneruj wskazanego Zombi.

Living End

Zawieszenie 3—{2}{B}{B}

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Magus of the Mirror

{T}, poświęć ten byt: Zamień się wartościami żyć ze wskazanym przeciwnikiem. Aktywuj tylko podczas twojego kroku utrzymania.

Mana Skimmer

Latanie

Ilekroć ten byt zada graczowi obrażenia, przekręć wskazany ląd pod władaniem owego gracza. Ów ląd nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Mindlash Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Każdy gracz odrzuca kartę.”

Mindstab

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Zawieszenie 4—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {B} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Nether Traitor

Pośpiech

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć inny stwór trafi do twojego cmentarza z pola walki, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Nightshade Assassin

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz ujawnić X czarnych kart z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Pit Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w cmentarzu, możesz przywrócić wskazana kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plague Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Na początku twojego kroku utrzymania, ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.”

Premature Burial

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora, który wszedł na pole bitwy od czasu zakończenia twojej poprzedniej tury.

Psychotic Episode

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i wierzchnią kartę swojej biblioteki. Wybierz kartę ujawnioną w ten sposób. Ów gracz umieszcza ową kartę na spodzie swojej biblioteki.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Sangrophage

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć tego stwora, chyba że zapłacisz 2 życia.

Sengir Nosferatu

Latanie

{1}{B}, wygnaj tego stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/2 z lataniem. Ma on „{1}{B}, poświęć tego stwora: Przywróć wygnaną kartę o nazwie Sengir Nosferatu” na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Skittering Monstrosity

Kiedy rzucisz czar stwora, poświęć tego stwora.

Skulking Knight

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Kiedy ten byt zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Strangling Soot

Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 3 lub mniejszej.

Wspomnienie {5}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stronghold Overseer

Latanie

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{B}{B}: Stwory z cieniem dostają do końca tury +1/+0, a stwory bez cienia dostają do końca tury -1/-0.

Sudden Death

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Sudden Spoiling

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Do końca tury stwory pod władaniem wskazanego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Tendrils of Corruption

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

Traitor's Clutch

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0, staje się czarny i zyskuje cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Wspomnienie {1}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Trespasser il-Vec

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Urborg Syphon-Mage

{2}{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy inny gracz traci 2 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Vampiric Sliver

Wszystkie stwory typu Drzazgacz mają „Ilekroć umrze stwór, który w tej turze otrzymał obrażenia od niniejszego, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.”

Viscid Lemures

{0}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/-0 i podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Aetherflame Wall

Obronność

Ten stwór może blokować stwory z cieniem tak, jakby nie miały one cienia.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ancient Grudge

Zniszcz wskazany artefakt.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Barbed Shocker

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć ten byt zada obrażenia graczowi, ów gracz odrzuca wszystkie karty ze swojej ręki, po czym dobiera tyle samo kart.

Basalt Gargoyle

Latanie

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Blazing Blade Askari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{2}: Ten byt staje się do końca tury bezkolorowy.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Bogardan Rager

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Bonesplitter Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+0.

Coal Stoker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z ręki, weź {R}{R}{R}.

Conflagrate

Ten stwór zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę celów.

Wspomnienie—{R}{R}, odrzuć X kart. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Firemaw Kavu

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Flamecore Elemental

Echo {2}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Flowstone Channeler

{1}{R}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/-1 i pośpiech.

Fortune Thief

Obrażenia, które miałyby zredukować twoje życia poniżej 1, zamiast tego redukują je do 1.

Przemiana {R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Fury Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają podwójny cios.

Ghitu Firebreathing

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{R}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Goblin Skycutter

Poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu stworowi z lataniem 2 obrażenia. Ów stwór do końca tury traci latanie.

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Ground Rift

Wskazany stwór bez latania nie może blokować w tej turze.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Ib Halfheart, Goblin Tactician

Ilekroć zostanie zablokowany inny Goblin pod twoim władaniem, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, zadaje on każdemu blokującemu go stworowi po 4 obrażenia.

Poświęć dwie Góry: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Ignite Memories

Wskazany gracz ujawnia losową kartę ze swojej ręki. Ten czar zadaje owemu graczowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Ironclaw Buzzardiers

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub większej.

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Jaya Ballard, Task Mage

{R}, {T}, odrzuć kartę: Zniszcz wskazany niebieski byt.

{1}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może być w tej turze zregenerowany.

{5}{R}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Keldon Halberdier

Pierwszy cios

Zawieszenie 4—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Magus of the Scroll

{3}, {T}: Nazwij kartę, po czym ujawnij losową kartę z twojej ręki. Jeśli jest to nazwana karta, niniejszy byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Norin the Wary

Kiedy gracz rzuci czar lub zaatakuje stwór, wygnaj ten byt. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Orcish Cannonade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Dobierz kartę.

Pardic Dragon

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Zawieszenie 2—{R}{R}

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli ta karta jest zawieszona, ów gracz może umieścić na niej znacznik czasu.

Plunder

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R} i wygnać ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Reiterate

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sedge Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Bagnem.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{B}: Zregeneruj ten byt.” (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Subterranean Shambler

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Sudden Shock

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sulfurous Blast

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia. Jeśli rzuciłeś ten czar podczas swojej fazy głównej, zamiast tego ten czar zadaje po 3 obrażenia.

Tectonic Fiend

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Thick-Skinned Goblin

Możesz płacić {0} zamiast płacić koszt echa bytów pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed czerwonym.

Two-Headed Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Viashino Bladescout

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Volcanic Awakening

Zniszcz wskazany ląd.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Wheel of Fate

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Odkręć wskazany byt i do końca tury zyskaj nad nim władanie. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Aether Web

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1, ma zasięg i może blokować stwory z cieniem jakby nie miały one cienia. (Stwory z zasięgiem mogą blokować stwory z lataniem.)

Ashcoat Bear

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Aspect of Mongoose

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Chameleon Blur

Zażegnaj wszystkie obrażeni, jakie stwory mogłyby zadać graczom w tej turze.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Durkwood Tracker

{1}{G}, {T}: Jeśli ta karta jest na polu bitwy, zadaje ona wskazanemu atakującemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe jego sile niniejszemu stworowi.

Fungus Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.” (Musi przeżyć, by dostać znacznik.)

Gemhide Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Glass Asp

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci 2 życia na początku najbliższego kroku dobierania, chyba że zapłaci {2} przed owym krokiem.

Greenseeker

{G}, {T}, odrzuć kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Havenwood Wurm

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Tratowanie

Herd Gnarr

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Hypergenesis

Zawieszenie 3—{1}{G}{G}

Zaczynając od ciebie, każdy gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora, uroku lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy. Powtórz ten proces dopóki nikt nie umieści karty na polu bitwy.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Magus of the Candelabra

{X}, {T}: Odkręć X wskazanych lądów.

Might of Old Krosa

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli rzucasz ten czar w swojej fazie głównej, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Might Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+2.

Molder

Zniszcz wskazany artefakt lub urok o skrócie manu X. Nie może on regenerować. Zyskaj X żyć.

Mwonvuli Acid-Moss

Zniszcz wskazany ląd. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nantuko Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Pendelhaven Elder

{T}: Każdy stwór 1/1 pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Phantom Wurm

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Usuń z tego stwora znacznik +1/+1.

Primal Forcemage

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Savage Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego bytu: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Zregeneruj wskazanego Grzyba.

Scarwood Treefolk

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Scryb Ranger

Błysk

Latanie, ochrona przed niebieskim

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Spectral Force

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz nie włada czarnym permanentem, nie odkręca się on w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Spike Tiller

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Wskazany ląd staje się stworem 2/2 pozostając lądem. Umieść na nim znacznik +1/+1.

Spinneret Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają zasięg.

Sporesower Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na każdym stworze pod twoim władaniem.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Sprout

Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Squall Line

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Stonewood Invocation

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Strength in Numbers

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Thallid Germinator

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Thallid Shell-Dweller

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thelon of Havenwood

Każdy Grzyb dostaje +1/+1 za każdy znacznik zarodnika na nim.

{B}{G}, wygnaj kartę Grzyba z cmentarza: Umieść znacznik zarodnika na każdym Grzybie na polu bitwy.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thrill of the Hunt

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+2.

Wspomnienie {W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tromp the Domains

Domena — Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Unyaro Bees

Latanie

{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{3}{G}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Verdant Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Wormwood Dryad

{G}: Ten stwór do końca tury zyskuje podbój lasów i zadaje tobie 1 obrażenie. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje podbój bagien i zadaje tobie 1 obrażenie. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Wurmcalling

Wykup {2}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij X/X.

Yavimaya Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy pod władaniem wskazanego gracza, po czym przetasować.

Dementia Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Nazwij kartę. Wskazany przeciwnik ujawnia losową kartę ze swojej ręki. Jeśli to nazwana karta, ów gracz odrzuca ją. Aktywuj tylko podczas twojej tury.”

Dralnu, Lich Lord

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia, zamiast tego poświęć tyle samo bytów.

{T}: Wskazana karta sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many. (Możesz zagrać ową kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Firewake Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Wskazany Drzazgacz do końca tury dostaje +2/+2.”

Ghostflame Sliver

Wszystkie Drzazgacze są bezkolorowe.

Harmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok.”

Ith, High Arcanist

Czujność

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Zawieszenie 4—{W}{U}

Kaervek the Merciless

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Mishra, Artificer Prodigy

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz wyszukać w twoim cmentarzu, ręce i/lub bibliotece kartę o tej samej nazwie co ów czar i umieścić ją na polu bitwy. Jeśli przeszukałeś swoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Opaline Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ilekroć ten byt zostanie wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, możesz dobrać kartę.”

Saffi Eriksdotter

Poświęć tego stwora: Kiedy wskazany stwór trafi w tej turze do cmentarza, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Scion of the Ur-Dragon

Latanie

{2}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Smok i umieść ją w twoim cmentarzu. Jeśli tak zrobisz niniejszy byt staje się do końca tury kopią owej karty. Następnie przetasuj.

Stonebrow, Krosan Hero

Tratowanie

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem z tratowaniem, dostaje on do końca tury +2/+2.

Assembly-Worker

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Brass Gnat

Latanie

Ten byt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {1}. Jeśli to zrobisz, odkręć ten byt.

Candles of Leng

{4}, {T}:Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli ma taką samą nazwę jak karta w twoim cmentarzu, umieść ją w twoim cmentarzu. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Chromatic Star

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Chronatog Totem

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Ten byt staje się do końca tury niebieskim artefaktowym stworem Atog 1/2.

{0}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3. Pomiń twoją najbliższą turę. Aktywuj tylko raz na turę i tylko jeśli ten byt jest stworem.

Clockwork Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, usuń z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Foriysian Totem

{T}: Weź {R}.

{4}{R}: Ten byt staje się do końca tury czerwonym artefaktowym stworem Gigant 4/4 z tratowaniem.

O ile ten byt jest stworem, może on w każdej potyczce blokować dodatkowego stwora.

Gauntlet of Power

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru dostają +1/+1.

Ilekroć bazowy ląd jest przekręcany przy pobieraniu many wybranego koloru, jego władca bierze dodatkową manę owego koloru.

Hivestone

Stwory pod twoim władaniem są Drzazgaczami oprócz swoich innych typów stwora.

Jhoira's Timebug

{T}: Wybierz wskazany byt pod twoim władaniem lub wybierz własną zawieszoną kartę. Jeśli ów byt lub karta ma znacznik czasu, możesz zeń usunąć lub dodać kolejny znacznik czasu.

Locket of Yesterdays

Rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej za każdą kartę o tej samej nazwie co ów czar w twoim cmentarzu.

Lotus Bloom

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many jednego dowolnego koloru.

Paradise Plume

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, możesz zyskać 1 życie.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Phyrexian Totem

{T}: Weź {B}.

{2}{B}: Ten byt staje się do końca tury czarnym artefaktowym stworem Phyrexiański Horror 5/5 z tratowaniem.

Ilekroć ten byt otrzyma obrażenia, jeśli jest stworem, poświęć tyle samo bytów.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sarpadian Empires, Vol. VII

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz biały Mieszczanin, niebieski Kamaryd, czarny Thrull, czerwony Goblin lub zielona Sadzonka.

{3}, {T}: Stwórz żeton stwora 1/1 wybranego koloru i typu.

Stuffy Doll

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wybranemu graczowi.

{T}: Ten stwór zadaje sobie 1 obrażenie.

Thunder Totem

{T}: Weź {W}.

{1}{W}{W}: Ten byt staje się do końca tury białym artefaktowym stworem Duch 2/2 z lataniem i pierwszym ciosem.

Triskelavus

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Triskelawit 1/1 z lataniem. Ma on „Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Venser's Sliver

Weatherseed Totem

{T}: Weź {G}.

{2}{G}{G}{G}: Ten byt staje się do końca tury zielonym artefaktowym stworem Drzewiec 5/3 z tratowaniem.

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, jeśli była stworem, przywróć tę kartę do ręki właściciela.

Academy Ruins

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Umieść wskazana kartę artefaktu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Calciform Pools

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {W} i/lub {U}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Flagstones of Trokair

{T}: Weź {W}.

Kiedy ten ląd trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fungal Reaches

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i/lub {G}.

Gemstone Caverns

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce i nie rozpoczynasz, możesz zacząć grę z tą kartą na polu bitwy mającą znacznik szczęścia. Jeśli tak zrobisz, wygnaj kartę z twojej ręki.

{T}: Weź {C}. Jeśli ten ląd ma znacznik szczęścia, zamiast tego weź jedną manę dowolnego koloru.

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep.

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Saltcrusted Steppe

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {G} i/lub {W}.

Swarmyard

{T}: Weź {C}.

{T}: Zregeneruj wskazanego Owada, Szczura, Pająka lub Wiewióra. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Składacz 2/2.

Vesuva

Możesz sprawić, że ten ląd wejdzie przekręcony na pole bitwy jako kopia innego lądu na polu bitwy.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)