Time Spiral

Amrou Scout

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę permanentu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Amrou Seekers

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub białe.

Angel's Grace

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Nie możesz przegrać gry w tej turze, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry w tej turze. Do końca tury obrażenia, które mogłyby zmniejszyć sumę twoich żyć do mniej niż 1, zamiast tego redukują ją do 1.

Benalish Cavalry

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Castle Raptors

Latanie

O ile ten stwór jest odkręcony, dostaje +0/+2.

Cavalry Master

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Inne stwory pod twoim władaniem mające flankowanie mają flankowanie. (Każde wystąpienie flankowania wyzwalane jest oddzielnie.)

Celestial Crusader

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Latanie

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Children of Korlis

Poświęć tego stwora: Zyskaj życia równe liczbie żyć straconych przez ciebie w tej turze. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Chronosavant

{1}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy. Pomiń swoją najbliższą turę.

Cloudchaser Kestrel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

{W}: Wskazany permanent staje się do końca tury biały.

D'Avenant Healer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Detainment Spell

Zaurocz stwora

Nie można aktywować zdolności zauroczonego stwora.

{1}{W}: Dołącz ten urok do wskazanego stwora.

Divine Congregation

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod władaniem wskazanego gracza.

Suspend 5—{1}{W} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{W} and exile it with five time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Duskrider Peregrine

Latanie, ochrona przed czarnym

Zawieszenie 3—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Errant Doomsayers

{T}: Przekręć wskazanego stwora o wytrzymałości 2 lub mniejszej.

Evangelize

Buyback {2}{W}{W} (You may pay an additional {2}{W}{W} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Gain control of target creature of an opponent’s choice they control.

Flickering Spirit

Latanie

{3}{W}: Exile Flickering Spirit, then return it to the battlefield under its owner’s control.

Foriysian Interceptor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Obronność

Foriysian Interceptor can block an additional creature each combat.

Fortify

Wybierz jedną —

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

  • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Gaze of Justice

As an additional cost to cast this spell, tap three untapped white creatures you control.

Wygnaj wskazanego stwora.

Flashback {5}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost and any additional costs. Then exile it.)

Griffin Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Gryf 2/2 z lataniem.

Gustcloak Cavalier

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Whenever Gustcloak Cavalier attacks, you may tap target creature.

Whenever Gustcloak Cavalier becomes blocked, you may untap Gustcloak Cavalier and remove it from combat.

Icatian Crier

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz dwa żetony białego stwora Mieszkaniec 1/1.

Ivory Giant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Jedit's Dragoons

Czujność

When Jedit’s Dragoons enters the battlefield, you gain 4 life.

Knight of the Holy Nimbus

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Jeśli ten stwór miałby zostać zniszczony, zregeneruj go. (Przekręć go, usuń go z potyczki i wylecz jego wszystkie obrażenia.)

{2}: Ten stwór nie może regenerować w tej turze. Tylko twoi przeciwnicy mogą aktywować tę zdolność.

Magus of the Disk

Magus of the Disk enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Mangara of Corondor

{T}: Wygnaj tego stwora i wskazany permanent.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem jego właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Opal Guardian

When an opponent casts a creature spell, if Opal Guardian is an enchantment, Opal Guardian becomes a 3/4 Gargoyle creature with flying and protection from red.

Outrider en-Kor

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi jest zamiast tego zadane wskazanemu stworowi pod twoim władaniem.

Pentarch Paladin

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

As Pentarch Paladin enters the battlefield, choose a color.

{W}{W}, {T}: Destroy target permanent of the chosen color.

Pentarch Ward

Zaurocz stwora

Umieszczając tę kartę na polu bitwy wybierz kolor.

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed wybranym kolorem. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Plated Pegasus

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

If a spell would deal damage to a permanent or player, prevent 1 damage that spell would deal to that permanent or player.

Pull from Eternity

Put target face-up exiled card into its owner’s graveyard.

Pulmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Wszystkie Drzazgacze mają „Jeśli ten permanent miałby trafić do cmentarza, zamiast tego możesz go umieścić na wierzchu biblioteki właściciela.”

Quilled Sliver

All Slivers have „{T}: This permanent deals 1 damage to target attacking or blocking creature.”

Restore Balance

Zawieszenie 6—{W}

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, ile ma we władaniu gracz władający najmniejszą liczbą lądów, po czym poświęca pozostałe. Gracze poświęcają stwory i odrzucają karty w ten sam sposób.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Serra Avenger

Nie możesz rzucić tego czaru w trakcie twojej pierwszej, drugiej lub trzeciej tury gry.

Latanie, czujność

Sidewinder Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje Drzazgacza, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Spirit Loop

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

When Spirit Loop is put into a graveyard from the battlefield, return Spirit Loop to its owner’s hand.

Temporal Isolation

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi.

Tivadar of Thorn

First strike, protection from red

When Tivadar of Thorn enters the battlefield, destroy target Goblin.

Watcher Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +0/+2.

Weathered Bodyguards

As long as Weathered Bodyguards is untapped, all combat damage that would be dealt to you by unblocked creatures is dealt to Weathered Bodyguards instead.

Przemiana {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Zealot il-Vec

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Zealot il-Vec attacks and isn’t blocked, you may have it deal 1 damage to target creature. If you do, prevent all combat damage Zealot il-Vec would deal this turn.

Ancestral Vision

Zawieszenie 4—{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Bewilder

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-0.

Dobierz kartę.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Cancel

Skontruj wskazany czar.

Careful Consideration

Wskazany gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca trzy karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego ów gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca dwie karty.

Clockspinning

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Choose a counter on target permanent or suspended card. Remove that counter from that permanent or card or put another of those counters on it.

Coral Trickster

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostaje odkryty, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany permanent.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Deep-Sea Kraken

Deep-Sea Kraken can’t be blocked.

Suspend 9—{2}{U} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{U} and exile it with nine time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever an opponent casts a spell, if Deep-Sea Kraken is suspended, remove a time counter from it.

Draining Whelk

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar. Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Dream Stalker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Drifter il-Dal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {U}.

Errant Ephemeron

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Eternity Snare

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Fledgling Mawcor

Latanie

{T}: Fledgling Mawcor deals 1 damage to any target.

Morph {U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Fool's Demise

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

When Fool’s Demise is put into a graveyard from the battlefield, return Fool’s Demise to its owner’s hand.

Ixidron

As Ixidron enters the battlefield, turn all other nontoken creatures face down. (They’re 2/2 creatures.)

Ixidron’s power and toughness are each equal to the number of face-down creatures on the battlefield.

Looter il-Kor

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zada obrażenia przeciwnikowi, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Magus of the Jar

{T}, Sacrifice Magus of the Jar: Each player exiles all cards from their hand face down and draws seven cards. At the beginning of the next end step, each player discards their hand and returns to their hand each card they exiled this way.

Moonlace

Target spell or permanent becomes colorless.

Mystical Teachings

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub kartę z błyskiem, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wspomnienie {5}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej kort wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ophidian Eye

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Paradox Haze

Zaurocz gracza

At the beginning of enchanted player’s first upkeep each turn, that player gets an additional upkeep step after this step.

Psionic Sliver

All Sliver creatures have „{T}: This creature deals 2 damage to any target and 3 damage to itself.”

Riftwing Cloudskate

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Zawieszenie 3—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Sage of Epityr

When Sage of Epityr enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Screeching Sliver

All Slivers have „{T}: Target player mills a card.”

Shadow Sliver

All Sliver creatures have shadow. (They can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Slipstream Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie masz we władaniu Wyspy, poświęć tego stwora.

Przemiana {5}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Snapback

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Spell Burst

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skontruj wskazany czar o skrócie many X.

Spiketail Drakeling

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Sprite Noble

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +0/+1.

{T}: Inne stwory mające latanie pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Stormcloud Djinn

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

{R}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0 i zadaje tobie 1 obrażenie.

Teferi, Mage of Zhalfir

Błysk

Twoje karty stworów nie będące na polu bitwy mają błysk.

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

Telekinetic Sliver

All Slivers have „{T}: Tap target permanent.”

Temporal Eddy

Put target creature or land on top of its owner’s library.

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tolarian Sentinel

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Przywróć wskazany permanent pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Trickbind

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Counter target activated or triggered ability. If a permanent’s ability is countered this way, activated abilities of that permanent can’t be activated this turn. (Mana abilities can’t be targeted.)

Truth or Tale

Reveal the top five cards of your library and separate them into two piles. An opponent chooses one of those piles. Put a card from the chosen pile into your hand, then put all other cards revealed this way on the bottom of your library in any order.

Vesuvan Shapeshifter

Umieszczając tego stwora na polu bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Viscerid Deepwalker

{U}: Viscerid Deepwalker gets +1/+0 until end of turn.

Suspend 4—{U} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {U} and exile it with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Voidmage Husher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Voidmage Husher enters the battlefield, counter target activated ability. (Mana abilities can’t be targeted.)

Whenever you cast a spell, you may return Voidmage Husher to its owner’s hand.

Walk the Aeons

Wykup—Poświęć trzy wyspy. (Rzucając ten czar możesz poświęcić trzy wyspy jako dodatek do innych kosztów. Jeśli tak zrobisz, umieść ją w twojej ręce podczas rozpatrzenia.)

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Wipe Away

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Basal Sliver

All Slivers have „Sacrifice this permanent: Add {B}{B}.”

Call to the Netherworld

Return target black creature card from your graveyard to your hand.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Corpulent Corpse

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Zawieszenie 5—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Curse of the Cabal

Target player sacrifices half the permanents they control, rounded down.

Suspend 2—{2}{B}{B} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{B}{B} and exile it with two time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

At the beginning of each player’s upkeep, if Curse of the Cabal is suspended, that player may sacrifice a permanent. If the player does, put two time counters on Curse of the Cabal.

Cyclopean Giant

When Cyclopean Giant dies, target land becomes a Swamp. Exile Cyclopean Giant.

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Deathspore Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Demonic Collusion

Buyback—Discard two cards. (You may discard two cards in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Drudge Reavers

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{B}: Regenerate Drudge Reavers.

Endrek Sahr, Master Breeder

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz X żetonów czarnego stwora Thrull 1/1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Kiedy władasz co najmniej siedmioma Thrullami, poświęć niniejszego stwora.

Evil Eye of Urborg

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Whenever Evil Eye of Urborg becomes blocked by a creature, destroy that creature.

Faceless Devourer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego wskazanego stwora z cieniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Fallen Ideal

Zaurocz stwora

Enchanted creature has flying and „Sacrifice a creature: This creature gets +2/+1 until end of turn.”

When Fallen Ideal is put into a graveyard from the battlefield, return Fallen Ideal to its owner’s hand.

Feebleness

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Gorgon Recluse

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Szaleństwo {B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Haunting Hymn

Wskazany gracz odrzuca dwie karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, ów gracz zamiast tego odrzuca cztery karty.

Liege of the Pit

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature other than Liege of the Pit. If you can’t, Liege of the Pit deals 7 damage to you.

Morph {B}{B}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Lim-Dûl the Necromancer

Whenever a creature an opponent controls dies, you may pay {1}{B}. If you do, return that card to the battlefield under your control. If it’s a creature, it’s a Zombie in addition to its other creature types.

{1}{B}: Regenerate target Zombie.

Living End

Zawieszenie 3—{2}{B}{B}

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Magus of the Mirror

{T}, Sacrifice Magus of the Mirror: Exchange life totals with target opponent. Activate only during your upkeep.

Mana Skimmer

Latanie

Whenever Mana Skimmer deals damage to a player, tap target land that player controls. That land doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Mindlash Sliver

All Slivers have „{1}, Sacrifice this permanent: Each player discards a card.”

Mindstab

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Zawieszenie 4—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {B} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Nether Traitor

Pośpiech

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć inny stwór trafi do twojego cmentarza z pola walki, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Nightshade Assassin

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz ujawnić X czarnych kart z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Pit Keeper

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w cmentarzu, możesz przywrócić wskazana kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plague Sliver

All Slivers have „At the beginning of your upkeep, this permanent deals 1 damage to you.”

Premature Burial

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora, który wszedł na pole bitwy od czasu zakończenia twojej poprzedniej tury.

Psychotic Episode

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i wierzchnią kartę swojej biblioteki. Wybierz kartę ujawnioną w ten sposób. Ów gracz umieszcza ową kartę na spodzie swojej biblioteki.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Sangrophage

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć tego stwora, chyba że zapłacisz 2 życia.

Sengir Nosferatu

Latanie

{1}{B}, wygnaj tego stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/2 z lataniem. Ma on „{1}{B}, poświęć tego stwora: Przywróć wygnaną kartę o nazwie Sengir Nosferatu” na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Skittering Monstrosity

Kiedy rzucisz czar stwora, poświęć tego stwora.

Skulking Knight

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

When Skulking Knight becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Strangling Soot

Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 3 lub mniejszej.

Wspomnienie {5}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stronghold Overseer

Latanie

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{B}{B}: Creatures with shadow get +1/+0 until end of turn and creatures without shadow get -1/-0 until end of turn.

Sudden Death

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

Sudden Spoiling

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Do końca tury stwory pod władaniem wskazanego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Tendrils of Corruption

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

Traitor's Clutch

Target creature gets +1/+0, becomes black, and gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Wspomnienie {1}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Trespasser il-Vec

Odrzuć kartę: Ten stwór zyskuje do końca tury cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Urborg Syphon-Mage

{2}{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy inny gracz traci 2 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Vampiric Sliver

All Sliver creatures have „Whenever a creature dealt damage by this creature this turn dies, put a +1/+1 counter on this creature.”

Viscid Lemures

{0}: Viscid Lemures gets -1/-0 and gains swampwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Aetherflame Wall

Obronność

Aetherflame Wall can block creatures with shadow as though they didn’t have shadow.

{R}: Aetherflame Wall gets +1/+0 until end of turn.

Ancient Grudge

Zniszcz wskazany artefakt.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Barbed Shocker

Tratowanie, pośpiech

Whenever Barbed Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Basalt Gargoyle

Latanie

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +0/+1.

Blazing Blade Askari

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

{2}: Blazing Blade Askari becomes colorless until end of turn.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Bogardan Rager

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Bogardan Rager enters the battlefield, target creature gets +4/+0 until end of turn.

Bonesplitter Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+0.

Coal Stoker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z ręki, weź {R}{R}{R}.

Conflagrate

Ten stwór zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę celów.

Wspomnienie—{R}{R}, odrzuć X kart. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Firemaw Kavu

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Flamecore Elemental

Echo {2}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Flowstone Channeler

{1}{R}, {T}, Discard a card: Target creature gets +1/-1 and gains haste until end of turn.

Fortune Thief

Damage that would reduce your life total to less than 1 reduces it to 1 instead.

Morph {R}{R} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

Fury Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają podwójny cios.

Ghitu Firebreathing

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{R}: Return Ghitu Firebreathing to its owner’s hand.

Goblin Skycutter

Sacrifice Goblin Skycutter: It deals 2 damage to target creature with flying. That creature loses flying until end of turn.

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Ground Rift

Target creature without flying can’t block this turn.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Ib Halfheart, Goblin Tactician

Whenever another Goblin you control becomes blocked, sacrifice it. If you do, it deals 4 damage to each creature blocking it.

Sacrifice two Mountains: Create two 1/1 red Goblin creature tokens.

Ignite Memories

Target player reveals a card at random from their hand. Ignite Memories deals damage to that player equal to that card’s mana value.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Ironclaw Buzzardiers

Ironclaw Buzzardiers can’t block creatures with power 2 or greater.

{R}: Ironclaw Buzzardiers gains flying until end of turn.

Jaya Ballard, Task Mage

{R}, {T}, odrzuć kartę: Zniszcz wskazany niebieski permanent.

{1}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może być w tej turze zregenerowany.

{5}{R}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Keldon Halberdier

Pierwszy cios

Zawieszenie 4—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Magus of the Scroll

{3}, {T}: Choose a card name, then reveal a card at random from your hand. If that card has the chosen name, Magus of the Scroll deals 2 damage to any target.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Norin the Wary

When a player casts a spell or a creature attacks, exile Norin the Wary. Return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Orcish Cannonade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Dobierz kartę.

Pardic Dragon

Latanie

{R}: Pardic Dragon gets +1/+0 until end of turn.

Suspend 2—{R}{R}

Whenever an opponent casts a spell, if Pardic Dragon is suspended, that player may put a time counter on Pardic Dragon.

Plunder

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Suspend 4—{1}{R} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{R} and exile it with four time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Reiterate

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sedge Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Bagnem.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{B}: Zregeneruj ten permanent.” (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Subterranean Shambler

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Sudden Shock

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sulfurous Blast

Sulfurous Blast deals 2 damage to each creature and each player. If you cast this spell during your main phase, Sulfurous Blast deals 3 damage to each creature and each player instead.

Tectonic Fiend

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Thick-Skinned Goblin

Możesz płacić {0} zamiast płacić koszt echa permanentów pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór zyskuje do końca tury ochronę przed czerwonym.

Two-Headed Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Viashino Bladescout

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Viashino Bladescout enters the battlefield, target creature gains first strike until end of turn.

Volcanic Awakening

Zniszcz wskazany ląd.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Wheel of Fate

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Untap target permanent and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn.

Aether Web

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1, has reach, and can block creatures with shadow as though they didn’t have shadow. (Creatures with reach can block creatures with flying.)

Ashcoat Bear

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Aspect of Mongoose

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

When Aspect of Mongoose is put into a graveyard from the battlefield, return Aspect of Mongoose to its owner’s hand.

Chameleon Blur

Prevent all damage that creatures would deal to players this turn.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Durkwood Tracker

{1}{G}, {T}: If Durkwood Tracker is on the battlefield, it deals damage equal to its power to target attacking creature. That creature deals damage equal to its power to Durkwood Tracker.

Fungus Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.” (Musi przeżyć, by dostać znacznik.)

Gemhide Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Glass Asp

Whenever Glass Asp deals combat damage to a player, that player loses 2 life at the beginning of their next draw step unless they pay {2} before that step.

Greenseeker

{G}, {T}, odrzuć kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Havenwood Wurm

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Tratowanie

Herd Gnarr

Whenever another creature enters the battlefield under your control, Herd Gnarr gets +2/+2 until end of turn.

Hypergenesis

Zawieszenie 3—{1}{G}{G}

Zaczynając od ciebie, każdy gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora, uroku lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy. Powtórz ten proces dopóki nikt nie umieści karty na polu bitwy.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Magus of the Candelabra

{X}, {T}: Untap X target lands.

Might of Old Krosa

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2. Jeśli rzucasz ten czar w swojej fazie głównej, zamiast tego ów stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Might Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+2.

Molder

Destroy target artifact or enchantment with mana value X. It can’t be regenerated. You gain X life.

Mwonvuli Acid-Moss

Zniszcz wskazany ląd. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nantuko Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Pendelhaven Elder

{T}: Każdy stwór 1/1 pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+2.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Phantom Wurm

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Usuń z tego stwora znacznik +1/+1.

Primal Forcemage

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Savage Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Savage Thallid.

Remove three spore counters from Savage Thallid: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Sacrifice a Saproling: Regenerate target Fungus.

Scarwood Treefolk

Scarwood Treefolk enters the battlefield tapped.

Scryb Ranger

Błysk

Latanie, ochrona przed niebieskim

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Spectral Force

Tratowanie

Whenever Spectral Force attacks, if defending player controls no black permanents, it doesn’t untap during your next untap step.

Spike Tiller

Spike Tiller enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Tiller: Put a +1/+1 counter on target creature.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Tiller: Target land becomes a 2/2 creature that’s still a land. Put a +1/+1 counter on it.

Spinneret Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają zasięg.

Sporesower Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na każdym stworze pod twoim władaniem.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Sprout

Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Squall Line

Squall Line deals X damage to each creature with flying and each player.

Stonewood Invocation

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Target creature gets +5/+5 and gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Strength in Numbers

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Thallid Germinator

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Thallid Shell-Dweller

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thelon of Havenwood

Każdy Grzyb dostaje +1/+1 za każdy znacznik zarodnika na nim.

{B}{G}, wygnaj kartę Grzyba z cmentarza: Umieść znacznik zarodnika na każdym Grzybie na polu bitwy.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thrill of the Hunt

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+2.

Wspomnienie {W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tromp the Domains

Domena — Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Unyaro Bees

Latanie

{G}: Unyaro Bees gets +1/+1 until end of turn.

{3}{G}, Sacrifice Unyaro Bees: It deals 2 damage to any target.

Verdant Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma „Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Wormwood Dryad

{G}: Wormwood Dryad gains forestwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

{B}: Wormwood Dryad gains swampwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Wurmcalling

Buyback {2}{G} (You may pay an additional {2}{G} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Create an X/X green Wurm creature token.

Yavimaya Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy pod władaniem wskazanego gracza, po czym przetasować.

Dementia Sliver

All Slivers have „{T}: Choose a card name. Target opponent reveals a card at random from their hand. If that card has the chosen name, that player discards it. Activate only during your turn.”

Dralnu, Lich Lord

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia, zamiast tego poświęć tyle samo permanentów.

{T}: Wskazana karta sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje do końca tury wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many. (Możesz zagrać ową kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Firewake Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten permanent: Wskazany Drzazgacz dostaje do końca tury +2/+2.”

Ghostflame Sliver

All Slivers are colorless.

Harmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten permanent wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok.”

Ith, High Arcanist

Czujność

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Zawieszenie 4—{W}{U}

Kaervek the Merciless

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Mishra, Artificer Prodigy

Whenever you cast an artifact spell, you may search your graveyard, hand, and/or library for a card with the same name as that spell and put it onto the battlefield. If you search your library this way, shuffle.

Opaline Sliver

All Slivers have „Whenever this permanent becomes the target of a spell an opponent controls, you may draw a card.”

Saffi Eriksdotter

Poświęć tego stwora: Kiedy wskazany stwór trafi w tej turze do cmentarza, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Scion of the Ur-Dragon

Latanie

{2}: Search your library for a Dragon permanent card and put it into your graveyard. If you do, Scion of the Ur-Dragon becomes a copy of that card until end of turn. Then shuffle.

Stonebrow, Krosan Hero

Tratowanie

Whenever a creature you control with trample attacks, it gets +2/+2 until end of turn.

Assembly-Worker

{T}: Wskazany Składacz dostaje do końca tury +1/+1.

Brass Gnat

Latanie

Brass Gnat doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {1}. If you do, untap Brass Gnat.

Candles of Leng

{4}, {T}: Reveal the top card of your library. If it has the same name as a card in your graveyard, put it into your graveyard. Otherwise, draw a card.

Chromatic Star

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Chronatog Totem

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Chronatog Totem becomes a 1/2 blue Atog artifact creature until end of turn.

{0}: Chronatog Totem gets +3/+3 until end of turn. You skip your next turn. Activate only once each turn and only if Chronatog Totem is a creature.

Clockwork Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, usuń z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Foriysian Totem

{T}: Weź {R}.

{4}{R}: Foriysian Totem becomes a 4/4 red Giant artifact creature with trample until end of turn.

As long as Foriysian Totem is a creature, it can block an additional creature each combat.

Gauntlet of Power

Umieszczając ten artefakt na polu bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru dostają +1/+1.

Ilekroć bazowy ląd jest przekręcany przy pobieraniu many wybranego koloru, jego władca bierze dodatkową manę owego koloru.

Hivestone

Stwory pod twoim władaniem są Drzazgaczami oprócz swoich innych typów stwora.

Jhoira's Timebug

{T}: Wskaż permanent pod twoim władaniem lub wybierz własną zawieszoną kartę. Jeśli ów permanent lub karta ma znacznik czasu, możesz zeń usunąć lub dodać kolejny znacznik czasu.

Locket of Yesterdays

Spells you cast cost {1} less to cast for each card with the same name as that spell in your graveyard.

Lotus Bloom

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many jednego dowolnego koloru.

Paradise Plume

Umieszczając ten artefakt na polu bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, możesz zyskać 1 życie.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Phyrexian Totem

{T}: Weź {B}.

{2}{B}: Phyrexian Totem becomes a 5/5 black Phyrexian Horror artifact creature with trample until end of turn.

Whenever Phyrexian Totem is dealt damage, if it’s a creature, sacrifice that many permanents.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sarpadian Empires, Vol. VII

As Sarpadian Empires, Vol. VII enters the battlefield, choose white Citizen, blue Camarid, black Thrull, red Goblin, or green Saproling.

{3}, {T}: Create a 1/1 creature token of the chosen color and type.

Stuffy Doll

Niezniszczalność

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz gracza.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wybranemu graczowi.

{T}: Ten stwór zadaje sobie 1 obrażenie.

Thunder Totem

{T}: Weź {W}.

{1}{W}{W}: Thunder Totem becomes a 2/2 white Spirit artifact creature with flying and first strike until end of turn.

Triskelavus

Latanie

Triskelavus enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Triskelavus: Create a 1/1 colorless Triskelavite artifact creature token with flying. It has „Sacrifice this creature: This creature deals 1 damage to any target.”

Venser's Sliver

Weatherseed Totem

{T}: Weź {G}.

{2}{G}{G}{G}: Weatherseed Totem becomes a 5/3 green Treefolk artifact creature with trample until end of turn.

When Weatherseed Totem is put into a graveyard from the battlefield, if it was a creature, return this card to its owner’s hand.

Academy Ruins

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Umieść wskazana kartę artefaktu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Calciform Pools

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {W} i/lub {U}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Flagstones of Trokair

{T}: Weź {W}.

Kiedy ten ląd trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fungal Reaches

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i/lub {G}.

Gemstone Caverns

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce i nie rozpoczynasz, możesz zacząć grę z tą kartą na polu bitwy mającą znacznik szczęścia. Jeśli tak zrobisz, wygnaj kartę z twojej ręki.

{T}: Weź {C}. Jeśli ten ląd ma znacznik szczęścia, zamiast tego weź jedną manę dowolnego koloru.

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep.

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Saltcrusted Steppe

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {G} i/lub {W}.

Swarmyard

{T}: Weź {C}.

{T}: Zregeneruj wskazanego Owada, Szczura, Pająka lub Wiewióra. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Składacz 2/2.

Vesuva

Możesz sprawić, że ten ląd wejdzie przekręcony na pole bitwy jako kopia innego lądu na polu bitwy.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)