Coldsnap

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Boreal Griffin

Latanie

{S}: Boreal Griffin gains first strike until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Cover of Winter

Rosnące utrzymanie {S} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku. {S} można opłacić jedną maną ze śnieżnego źródła.)

If a creature would deal combat damage to you and/or one or more creatures you control, prevent X of that damage, where X is the number of age counters on Cover of Winter.

{S}: Put an age counter on Cover of Winter.

Darien, King of Kjeldor

Ilekroć otrzymasz obrażenia, możesz stworzyć tyle samo żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Field Marshal

Inni Piechurzy dostają +1/+1 i mają pierwszy cios. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Gelid Shackles

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

{S}: Enchanted creature gains defender until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Glacial Plating

Zaurocz stwora

Rosnące utrzymanie {S} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku. {S} można opłacić jedną maną ze śnieżnego źródła.)

Enchanted creature gets +3/+3 for each age counter on Glacial Plating.

Jötun Grunt

Rosnące utrzymanie — Umieść dwie karty z jednego cmentarza na spodzie biblioteki ich właściciela. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Jötun Owl Keeper

Rosnące utrzymanie {W} lub {U} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Jötun Owl Keeper dies, create a 1/1 white Bird creature token with flying for each age counter on it.

Kjeldoran Gargoyle

Latanie, pierwszy cios

Whenever Kjeldoran Gargoyle deals damage, you gain that much life.

Kjeldoran Javelineer

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{T}: Kjeldoran Javelineer deals damage equal to the number of age counters on it to target attacking or blocking creature.

Kjeldoran Outrider

{W}: Kjeldoran Outrider gets +0/+1 until end of turn.

Kjeldoran War Cry

Creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is 1 plus the number of cards named Kjeldoran War Cry in all graveyards.

Luminesce

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie w tej turze mogłyby zadać czarne lub czerwone źródła.

Martyr of Sands

{1}, ujawnij X białych kart z twojej ręki, poświęć tego stwora: Zyskaj trzykrotność X żyć.

Ronom Unicorn

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Squall Drifter

Latanie

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Sun's Bounty

Zyskaj 4 życia.

Recover {1}{W} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {1}{W}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Sunscour

You may exile two white cards from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Zniszcz wszystkie stwory.

Surging Sentinels

Pierwszy cios

Ripple 4 (When you cast this spell, you may reveal the top four cards of your library. You may cast spells with the same name as this spell from among those cards without paying their mana costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Swift Maneuver

Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Ursine Fylgja

Ursine Fylgja enters the battlefield with four healing counters on it.

Remove a healing counter from Ursine Fylgja: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Ursine Fylgja this turn.

{2}{W}: Put a healing counter on Ursine Fylgja.

Wall of Shards

Obronność, latanie

Rosnące utrzymanie — Przeciwnik zyskuje 1 życie. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

White Shield Crusader

Ochrona przed czarnym

{W}: White Shield Crusader gains flying until end of turn.

{W}{W}: White Shield Crusader gets +1/+0 until end of turn.

Woolly Razorback

Woolly Razorback enters the battlefield with three ice counters on it.

As long as Woolly Razorback has an ice counter on it, prevent all combat damage it would deal and it has defender.

Whenever Woolly Razorback blocks, remove an ice counter from it.

Adarkar Windform

Latanie

{1}{S}: Target creature loses flying until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Arcum Dagsson

{T}: Władca wskazanego artefaktu poświęca go. Ów gracz może wyszukać w swojej bibliotece kartę nie-stworowego artefaktu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Balduvian Frostwaker

{U}, {T}: Target snow land becomes a 2/2 blue Elemental creature with flying. It’s still a land.

Commandeer

You may exile two blue cards from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Gain control of target noncreature spell. You may choose new targets for it. (If that spell is an artifact, enchantment, or planeswalker, the permanent enters the battlefield under your control.)

Controvert

Skontruj wskazany czar.

Recover {2}{U}{U} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {2}{U}{U}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Counterbalance

Whenever an opponent casts a spell, you may reveal the top card of your library. If you do, counter that spell if it has the same mana value as the revealed card.

Drelnoch

Whenever Drelnoch becomes blocked, you may draw two cards.

Flashfreeze

Skontruj wskazany czerwony lub zielony czar.

Frost Raptor

Latanie

{S}{S}: Frost Raptor gains shroud until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source. A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Frozen Solid

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Kiedy zauroczony stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Heidar, Rimewind Master

{2}, {T}: Return target permanent to its owner’s hand. Activate only if you control four or more snow permanents.

Jokulmorder

Tratowanie

Jokulmorder enters the battlefield tapped.

When Jokulmorder enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice five lands.

Jokulmorder doesn’t untap during your untap step.

Whenever you play an Island, you may untap Jokulmorder.

Krovikan Mist

Latanie

Krovikan Mist’s power and toughness are each equal to the number of Illusions on the battlefield.

Krovikan Whispers

Zaurocz stwora

Rosnące utrzymanie {U} lub {B} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

When Krovikan Whispers is put into a graveyard from the battlefield, you lose 2 life for each age counter on it.

Martyr of Frost

{2}, Reveal X blue cards from your hand, Sacrifice Martyr of Frost: Counter target spell unless its controller pays {X}.

Perilous Research

Dobierz dwie karty, po czym poświęć byt.

Rimefeather Owl

Latanie

Rimefeather Owl’s power and toughness are each equal to the number of snow permanents on the battlefield.

{1}{S}: Put an ice counter on target permanent.

Permanents with ice counters on them are snow.

Rimewind Cryomancer

{1}, {T}: Counter target activated ability. Activate only if you control four or more snow permanents. (Mana abilities can’t be targeted.)

Rimewind Taskmage

{1}, {T}: You may tap or untap target permanent. Activate only if you control four or more snow permanents.

Ronom Serpent

Ronom Serpent can’t attack unless defending player controls a snow land.

When you control no snow lands, sacrifice Ronom Serpent.

Rune Snag

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2} plus dodatkowe {2} za każdą kartę o nazwie Rune Snag w każdym cmentarzu.

Surging Aether

Ripple 4 (When you cast this spell, you may reveal the top four cards of your library. You may cast spells with the same name as this spell from among those cards without paying their mana costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Survivor of the Unseen

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

{T}: Draw two cards, then put a card from your hand on top of your library.

Thermal Flux

Wybierz jedno —

  • Target nonsnow permanent becomes snow until end of turn.

  • Target snow permanent isn’t snow until end of turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Vexing Sphinx

Latanie

Rosnące utrzymanie — Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Vexing Sphinx dies, draw a card for each age counter on it.

Balduvian Fallen

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Ilekroć zostaje opłacony koszt rosnącego utrzymania tego stwora, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdą {B} lub {R} wydaną w ten sposób.

Chill to the Bone

Destroy target nonsnow creature.

Chilling Shade

Latanie

{S}: Chilling Shade gets +1/+1 until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Deathmark

Zniszcz wskazanego zielonego lub białego stwora.

Disciple of Tevesh Szat

{T}: Target creature gets -1/-1 until end of turn.

{4}{B}{B}, {T}, Sacrifice Disciple of Tevesh Szat: Target creature gets -6/-6 until end of turn.

Feast of Flesh

Feast of Flesh deals X damage to target creature and you gain X life, where X is 1 plus the number of cards named Feast of Flesh in all graveyards.

Garza's Assassin

Sacrifice Garza’s Assassin: Destroy target nonblack creature.

Recover—Pay half your life, rounded up. (When another creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay half your life, rounded up. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Grim Harvest

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recover {2}{B} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {2}{B}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Gristle Grinner

Ilekroć umrze stwór, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Gutless Ghoul

{1}, Sacrifice a creature: You gain 2 life.

Haakon, Stromgald Scourge

You may cast Haakon, Stromgald Scourge from your graveyard, but not from anywhere else.

As long as Haakon is on the battlefield, you may cast Knight spells from your graveyard.

When Haakon dies, you lose 2 life.

Herald of Leshrac

Latanie

Rosnące utrzymanie — Zyskaj władanie nad lądem poza twoim władaniem. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Herald of Leshrac gets +1/+1 for each land you control but don’t own.

When Herald of Leshrac leaves the battlefield, each player gains control of each land they own that you control.

Krovikan Rot

Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Recover {1}{B}{B} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {1}{B}{B}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Krovikan Scoundrel

Martyr of Bones

{1}, Reveal X black cards from your hand, Sacrifice Martyr of Bones: Exile up to X target cards from a single graveyard.

Phobian Phantasm

Latanie, postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Rosnące utrzymanie {B} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Phyrexian Etchings

Rosnące utrzymanie {B} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

At the beginning of your end step, draw a card for each age counter on Phyrexian Etchings.

When Phyrexian Etchings is put into a graveyard from the battlefield, you lose 2 life for each age counter on it.

Rime Transfusion

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+1 and has „{S}: This creature can’t be blocked this turn except by snow creatures.” ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Rimebound Dead

{S}: Regenerate Rimebound Dead. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Soul Spike

You may exile two black cards from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Soul Spike deals 4 damage to any target and you gain 4 life.

Stromgald Crusader

Ochrona przed białym

{B}: Stromgald Crusader gains flying until end of turn.

{B}{B}: Stromgald Crusader gets +1/+0 until end of turn.

Surging Dementia

Ripple 4 (When you cast this spell, you may reveal the top four cards of your library. You may cast spells with the same name as this spell from among those cards without paying their mana costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Tresserhorn Skyknight

Latanie

Prevent all damage that would be dealt to Tresserhorn Skyknight by creatures with first strike.

Void Maw

Tratowanie

If another creature would die, exile it instead.

Put a card exiled with Void Maw into its owner’s graveyard: Void Maw gets +2/+2 until end of turn.

Zombie Musher

Podbój śnieżnych lądów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada śnieżnym lądem.)

{S}: Regenerate Zombie Musher. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Balduvian Rage

Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Balduvian Warlord

{T}: Remove target blocking creature from combat. Creatures it was blocking that hadn’t become blocked by another creature this combat become unblocked, then it blocks an attacking creature of your choice. Activate only during the declare blockers step.

Braid of Fire

Rosnące utrzymanie — Weź {R}. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Cryoclasm

Zniszcz wskazaną Równinę lub Wyspę. Ten czar zadaje władcy owego lądu 3 obrażenia.

Earthen Goo

Tratowanie

Rosnące utrzymanie {R} lub {G} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Earthen Goo gets +1/+1 for each age counter on it.

Fury of the Horde

You may exile two red cards from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Goblin Furrier

Prevent all damage that Goblin Furrier would deal to snow creatures.

Goblin Rimerunner

{T}: Target creature can’t block this turn.

{S}: Goblin Rimerunner gains haste until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Greater Stone Spirit

Greater Stone Spirit can’t be blocked by creatures with flying.

{2}{R}: Until end of turn, target creature gets +0/+2 and gains „{R}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

Icefall

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Recover {R}{R} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {R}{R}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Karplusan Minotaur

Rosnące utrzymanie — Rzuć monetą. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Whenever you win a coin flip, Karplusan Minotaur deals 1 damage to any target.

Whenever you lose a coin flip, Karplusan Minotaur deals 1 damage to any target of an opponent’s choice.

Karplusan Wolverine

Whenever Karplusan Wolverine becomes blocked, you may have it deal 1 damage to any target.

Lightning Serpent

Tratowanie, pośpiech

Lightning Serpent enters the battlefield with X +1/+0 counters on it.

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Lightning Storm

Lightning Storm deals X damage to any target, where X is 3 plus the number of charge counters on Lightning Storm.

Discard a land card: Put two charge counters on Lightning Storm. You may choose a new target for it. Any player may activate this ability but only if Lightning Storm is on the stack.

Lovisa Coldeyes

Each creature that’s a Barbarian, a Warrior, or a Berserker gets +2/+2 and has haste.

Magmatic Core

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

At the beginning of your end step, Magmatic Core deals X damage divided as you choose among any number of target creatures, where X is the number of age counters on it.

Martyr of Ashes

{2}, Reveal X red cards from your hand, Sacrifice Martyr of Ashes: Martyr of Ashes deals X damage to each creature without flying.

Ohran Yeti

{2}{S}: Target snow creature gains first strike until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Orcish Bloodpainter

{T}, Sacrifice a creature: Orcish Bloodpainter deals 1 damage to any target.

Rimescale Dragon

Latanie

{2}{S}: Tap target creature and put an ice counter on it. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Creatures with ice counters on them don’t untap during their controllers» untap steps.

Rite of Flame

Add {R}{R}, then add {R} for each card named Rite of Flame in each graveyard.

Skred

Skred deals damage to target creature equal to the number of snow permanents you control.

Stalking Yeti

When Stalking Yeti enters the battlefield, if it’s on the battlefield, it deals damage equal to its power to target creature an opponent controls and that creature deals damage equal to its power to Stalking Yeti.

{2}{S}: Return Stalking Yeti to its owner’s hand. Activate only as a sorcery. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Surging Flame

Ripple 4 (When you cast this spell, you may reveal the top four cards of your library. You may cast spells with the same name as this spell from among those cards without paying their mana costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Surging Flame deals 2 damage to any target.

Thermopod

{S}: Thermopod gains haste until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Sacrifice a creature: Add {R}.

Allosaurus Rider

You may exile two green cards from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Allosaurus Rider’s power and toughness are each equal to 1 plus the number of lands you control.

Arctic Nishoba

Tratowanie

Rosnące utrzymanie {G} lub {W} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Arctic Nishoba dies, you gain 2 life for each age counter on it.

Aurochs Herd

Tratowanie

When Aurochs Herd enters the battlefield, you may search your library for an Aurochs card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Whenever Aurochs Herd attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each other attacking Aurochs.

Boreal Centaur

{S}: Boreal Centaur gets +1/+1 until end of turn. Activate only once each turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Boreal Druid

{T}: Weź {C}.

Brooding Saurian

At the beginning of each end step, each player gains control of all nontoken permanents they own.

Bull Aurochs

Tratowanie

Whenever Bull Aurochs attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each other attacking Aurochs.

Freyalise's Radiance

Rosnące utrzymanie {2} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Snow permanents don’t untap during their controllers» untap steps.

Frostweb Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Whenever Frostweb Spider blocks a creature with flying, put a +1/+1 counter on Frostweb Spider at end of combat.

Hibernation's End

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Ilekroć zapłacisz koszt rosnącego utrzymania tego uroku, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników wieku na tym uroku, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Into the North

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę śnieżnego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Karplusan Strider

Ten stwór nie może być wskazywany przez niebieskie lub czarne czary.

Martyr of Spores

{1}, Reveal X green cards from your hand, Sacrifice Martyr of Spores: Target creature gets +X/+X until end of turn.

Mystic Melting

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Ohran Viper

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora na koniec potyczki.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Panglacial Wurm

Tratowanie

While you’re searching your library, you may cast Panglacial Wurm from your library.

Resize

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Recover {1}{G} (When a creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay {1}{G}. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, exile this card.)

Rimehorn Aurochs

Tratowanie

Whenever Rimehorn Aurochs attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each other attacking Aurochs.

{2}{S}: Target creature blocks target creature this turn if able. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Ronom Hulk

Protection from snow

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Shape of the Wiitigo

Zaurocz stwora

When Shape of the Wiitigo enters the battlefield, put six +1/+1 counters on enchanted creature.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on enchanted creature if it attacked or blocked since your last upkeep. Otherwise, remove a +1/+1 counter from it.

Sheltering Ancient

Tratowanie

Rosnące utrzymanie — Umieść znacznik +1/+1 na stworze pod władaniem przeciwnika. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Simian Brawler

Odrzuć kartę lądu: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Sound the Call

Create a 1/1 green Wolf creature token. It has „This creature gets +1/+1 for each card named Sound the Call in each graveyard.”

Steam Spitter

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{R}: Steam Spitter gets +1/+0 until end of turn.

Surging Might

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Ripple 4 (When you cast this spell, you may reveal the top four cards of your library. You may cast spells with the same name as this spell from among those cards without paying their mana costs. Put the rest on the bottom of your library.)

Blizzard Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wybierz jedno —

  • Ów gracz przywraca byt pod swoim władaniem do ręki właściciela.

  • Ów gracz odrzuca kartę.

Deepfire Elemental

{X}{X}{1}: Zniszcz wskazany artefakt lub stwora o skrócie many X.

Diamond Faerie

Latanie

{1}{S}: Snow creatures you control get +1/+1 until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Garza Zol, Plague Queen

Latanie, pośpiech

Whenever a creature dealt damage by Garza Zol, Plague Queen this turn dies, put a +1/+1 counter on Garza Zol.

Whenever Garza Zol deals combat damage to a player, you may draw a card.

Juniper Order Ranger

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze oraz znacznik +1/+1 na tym stworze.

Sek'Kuar, Deathkeeper

Whenever another nontoken creature you control dies, create a 3/1 black and red Graveborn creature token with haste.

Tamanoa

Whenever a noncreature source you control deals damage, you gain that much life.

Vanish into Memory

Wygnaj wskazanego stwora. Dobierz tyle kart, ile ów stwór miał siły. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, przywróć ową kartę pod władaniem jej właściciela. Jeśli tak zrobisz odrzuć tyle kart, ile ów stwór ma wytrzymałości.

Wilderness Elemental

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie niebazowych lądów pod władaniem twoich przeciwników.

Zur the Enchanter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku o skrócie many 3 lub mniejszym, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Coldsteel Heart

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Jester's Scepter

When Jester’s Scepter enters the battlefield, exile the top five cards of target player’s library face down. You may look at those cards for as long as they remain exiled.

{2}, {T}, Put a card exiled with Jester’s Scepter into its owner’s graveyard: Counter target spell if it has the same name as that card.

Mishra's Bauble

{T}, poświęć ten artefakt: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Dobierz kartę na początku kroku utrzymania następnej tury.

Phyrexian Ironfoot

Ten byt nie odkręca się podczas twojego kroku odkręcania.

{1}{S}: Odkręć ten byt. ({S} można opłacić jedną maną ze śnieżnego źródła.)

Phyrexian Snowcrusher

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

{1}{S}: Phyrexian Snowcrusher gets +1/+0 until end of turn. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Phyrexian Soulgorger

Rosnące utrzymanie — Poświęć stwora. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Thrumming Stone

Rzucane przez ciebie czary mają falowanie 4. (Ilekroć rzucisz czar, możesz ujawnić cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich rzucić czary o tej samej nazwie co ów czar bez płacenia ich kosztów many. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki.)

Arctic Flats

Arctic Flats enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Boreal Shelf

Boreal Shelf enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Dark Depths

Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając dziesięć znaczników lodu.

{3}: Usuń znacznik lodu z tego lądu.

Kiedy ten ląd nie ma znaczników lodu, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton legendarnego stwora Awatar 20/20 o nazwie Marit Lage z lataniem i niezniszczalnością.

Frost Marsh

Frost Marsh enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Highland Weald

Highland Weald enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Mouth of Ronom

{T}: Weź {C}.

{4}{S}, {T}, Sacrifice Mouth of Ronom: It deals 4 damage to target creature. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Scrying Sheets

{T}: Weź {C}.

{1}{S}, {T}: Look at the top card of your library. If that card is snow, you may reveal it and put it into your hand. ({S} can be paid with one mana from a snow source.)

Tresserhorn Sinks

Tresserhorn Sinks enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Snow-Covered Plains

({T}: Weź {W}.)

Snow-Covered Island

({T}: Weź {U}.)

Snow-Covered Swamp

({T}: Weź {B}.)

Snow-Covered Mountain

({T}: Weź {R}.)

Snow-Covered Forest

({T}: Weź {G}.)