Planar Chaos

Aven Riftwatcher

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zyskaj 2 życia.

Benalish Commander

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Piechurów pod twoim władaniem.

Zawieszenie X—{X}{W}{W}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Crovax, Ascendant Hero

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Nie-białe stwory dostają -1/-1.

Zapłać 2 życia: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Dawn Charm

Wybierz jedno —

 • Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

 • Zregeneruj wskazanego stwora.

 • Skontruj wskazany czar, który wskazuje ciebie.

Dust Elemental

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie, postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć trzy stwory pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ghost Tactician

{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Heroes Remembered

Zyskaj 20 żyć.

Zawieszenie 10—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnać ją z dziesięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Magus of the Tabernacle

Wszystkie stwory mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {1}.”

Mantle of Leadership

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, zauroczony stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Pallid Mycoderm

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Każdy stwór pod twoim władaniem będący Grzybem lub Sadzonką do końca tury dostaje +1/+1.

Poultice Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, {T}: Zregeneruj wskazanego Drzazgacza.” (Następnym razem, gdy ów Drzazgacz miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rebuff the Wicked

Skontruj wskazany czar wskazujący byt pod twoim władaniem.

Retether

Przywróć każdą kartę Aury z twojego cmentarza na pole bitwy. Tylko stwory mogą zostać zauroczone w ten sposób. (Karty Aur nie mogące zauroczyć stwora na polu bitwy pozostają w twoim cmentarzu.)

Riftmarked Knight

Ochrona przed czarnym, flankowanie. (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Zawieszenie 3—{1}{W}{W}

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton czarnego stwora Rycerz 2/2 z flankowaniem, ochroną przed czarnym i pośpiechem.

Saltblast

Zniszcz wskazany nie-biały byt.

Saltfield Recluse

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Serra's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2 o ile jest biały. W przeciwnym razie dostaje -2/-1.

Shade of Trokair

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Zawieszenie 3—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Stonecloaker

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Stormfront Riders

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć dwa stwory pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ilekroć ten lub inny stwór zostanie przywrócony do twojej ręki z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Voidstone Gargoyle

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, nazwij nielądową kartę.

Czary o wybranej nazwie nie mogą być rzucane.

Aktywowane zdolności źródła o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Calciderm

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zanikanie 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Malach of the Dawn

Latanie

{W}{W}{W}: Zregeneruj ten byt.

Mana Tithe

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Mycologist

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonką: Zyskaj 2 życia.

Porphyry Nodes

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz stwora o najmniejszej sile. Nie może być zregenerowany. Jeśli co najmniej dwa stwory mają najniższą siłę, wybierz jednego z nich.

Kiedy na polu bitwy nie ma stworów, poświęć ten urok.

Revered Dead

{W}: Zregeneruj ten byt.

Sinew Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Sunlance

Ten czar zadaje wskazanemu nie-białemu stworowi 3 obrażenia.

Aeon Chronicler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Zawieszenie X—{X}{3}{U}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, dobierz kartę.

Aquamorph Entity

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy lub odkrywając go, staje się on dowolnym spośród 5/1 lub 1/5.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Auramancer's Guise

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę do niego dołączoną i ma czujność.

Body Double

Możesz umieścić tę kartę na polu bitwy jako kopię dowolnej karty stwora z cmentarza.

Braids, Conjurer Adept

Na początku kroku rozliczenia każdego z graczy, ów gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy.

Chronozoa

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników czasu, stwórz dwa żetony będące jego kopią.

Dichotomancy

Za każdy przekręcony nielądowy byt pod władaniem wskazanego przeciwnika, wyszukaj w bibliotece owego gracza kartę o tej samej nazwie, co ów byt. Umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem, po czym ów gracz tasuje.

Zawieszenie 3—{1}{U}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{U}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Dismal Failure

Skontruj wskazany czar. Jego władca odrzuca kartę.

Dreamscape Artist

{2}{U}, {T}, odrzuć kartę, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Erratic Mutation

Wybierz wskazanego stwora. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz nielądowej karty. Ów stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. Umieść wszystkie karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Jodah's Avenger

{0}: Do końca tury ten stwór dostaje -1/-1 oraz zdolność wybraną spośród podwójnego ciosu, ochrony przed czerwonym, czujności i cienia. (Stwór z cieniem może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Magus of the Bazaar

{T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Pongify

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być regenerowany. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Małpa 3/3.

Reality Acid

Zaurocz byt

Zanikanie 3 (Ta Aura wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca zauroczonego bytu poświęca go.

Shaper Parasite

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-2 lub -2/+2.

Spellshift

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę sztuczki lub obrzędu. Ów gracz może rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie ów gracz tasuje.

Synchronous Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają czujność.

Tidewalker

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik czasu za każdą Wyspę pod twoim władaniem.

Zanikanie (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu z tego stwora. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie znaczników czasu na niej.

Timebender

Przemiana {U}

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wybierz jedno —

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

 • Umieść dwa znaczniki czasu na wskazanym permanencie mającym znacznik czasu lub na zawieszonej karcie.

Veiling Oddity

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Venarian Glimmer

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę o skrócie many X lub mniejszym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Wistful Thinking

Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca cztery karty.

Frozen Aether

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Gossamer Phantasm

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Merfolk Thaumaturgist

{T}: Zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Ovinize

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1.

Piracy Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-1.

 • Wskazany gracz odrzuca kartę.

Primal Plasma

Ta karta wchodząc na pole bitwy staje się dowolnym spośród: stwór 3/3, stwór 2/2 z lataniem, stwór 1/6 z obronnością.

Riptide Pilferer

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Serendib Sorcerer

{T}: Wskazany stwór inny niż niniejszy ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 0/2.

Serra Sphinx

Latanie, czujność

Big Game Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Blightspeaker

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Brain Gorgers

Kiedy rzucisz ten czar, którykolwiek gracz może poświęcić stwora. Jeśli któryś tak zrobi, skontruj ten czar.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Circle of Affliction

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć źródło wybranego koloru zada tobie obrażenia, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Cradle to Grave

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Dash Hopes

Kiedy rzucisz ten czar, którykolwiek gracz może zapłacić 5 żyć. Jeśli któryś tak zrobi, skontruj ten czar.

Skontruj wskazany czar.

Deadly Grub

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znacznika czasu, stwórz żeton zielonego stwora Owad 6/1 z antymagią. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Enslave

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku utrzymania, zauroczony stwór zadaje swojemu władcy 1 obrażenie.

Extirpate

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wybierz wskazaną kartę w cmentarzu nie będącą bazowym lądem. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela wszystkich kart o takiej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Imp's Mischief

Zmień wskazanie wskazanego czaru mającego jeden cel. Strać życia równe skrótowi many owego czaru.

Magus of the Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Midnight Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie, a ty zyskaj 1 życie.

 • Wskazany stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

 • Przekręć wskazanego stwora.

Mirri the Cursed

Latanie, pierwszy cios, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Muck Drubb

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmień wskazanie wskazanego czaru wskazującego tylko jednego stwora na niniejszego stwora.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Phantasmagorian

Kiedy rzucisz ten czar, którykolwiek gracz może odrzucić trzy karty. Jeśli któryś tak zrobi, skontruj ten czar.

Odrzuć trzy karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ridged Kusite

{1}{B}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Roiling Horror

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć minus liczba żyć przeciwnika o najwyższej liczbie żyć.

Zawieszenie X—{X}{B}{B}{B}. X nie może być 0. (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {X}{B}{B}{B} i wygnać ją z X znaczników czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Spitting Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pierwszy cios.

Temporal Extortion

Kiedy rzucisz ten czar, którykolwiek gracz może zapłacić połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę. Jeśli któryś tak zrobi, skontruj ten czar.

Weź dodatkową turę po obecnej.

Treacherous Urge

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Możesz spośród nich umieścić kartę stwora na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Waning Wurm

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Bog Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Bagnem.

Kiedy nie władasz Bagnem, poświęć tego stwora.

Damnation

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Dunerider Outlaw

Ochrona przed zielonym

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór zadał przeciwnikowi obrażenia w tej turze, umieść na nim znacznik +1/+1.

Kor Dirge

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Melancholy

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {B}.

Null Profusion

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć zagrasz kartę, dobierz kartę.

Twój maksymalny rozmiar ręki wynosi dwa.

Rathi Trapper

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Shrouded Lore

Wskazany przeciwnik wybiera kartę z twojego cmentarza. Możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, powtórz ten proces, ale ów przeciwnik nie może wybrać już wybranej tym czarem karty. Następnie umieść ostatnio wybraną kartę w twojej ręce.

Vampiric Link

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Aether Membrane

Obronność, zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Ilekroć ten stwór zablokuje stwora, przywróć owego stwora do ręki właściciela na końcu potyczki.

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Battering Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Detritivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart niebazowych lądów w cmentarzach twoich przeciwników.

Zawieszenie X—{X}{3}{R}. X nie może być 0. (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {X}{3}{R} i wygnać ją z X znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Dust Corona

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i nie może być blokowany przez stwory z lataniem.

Fatal Frenzy

Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje tratowanie i dostaje +X/+0, gdzie X jest jego siłą. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Firefright Mage

{1}{R}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór nie może być w tej turze blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czerwone.

Fury Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i tratowanie.

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

Hammerheim Deadeye

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Keldon Marauders

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Lavacore Elemental

Zanikanie 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik czasu na niniejszym.

Magus of the Arena

{3}, {T}: Przekręć wskazanego stwora pod twoim władaniem i wskazanego stwora wybranego przez przeciwnika pod jego władaniem. Owe stwory walczą ze sobą. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Needlepeak Spider

Zasięg

Shivan Meteor

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 13 obrażeń.

Zawieszenie 2—{1}{R}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R}{R} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Sulfur Elemental

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Białe stwory dostają +1/-1.

Timecrafting

Wybierz jedno —

 • Usuń X znaczników ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

 • Umieść X znaczników czasu na wskazanym bycie mającym znacznik czasu lub zawieszonej karcie.

Torchling

{R}: Odkręć ten byt.

{R}: Wskazany stwór blokuje niniejszego w tej turze jeśli może.

{R}: Zmień wskazanie wskazanego czaru wskazującego tylko ten byt.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje -1/+1.

Volcano Hellion

Ten byt ma echo {X}, gdzie X jest liczbą twoich żyć. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi oraz tobie dowolną liczbę obrażeń. Owe obrażenia nie mogą być zażegnane.

Boom

Zniszcz wskazany ląd pod twoim władaniem i wskazany ląd poza twoim władaniem.

Bust

Zniszcz wszystkie lądy.

Dead

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Gone

Przywróć wskazanego stwora poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Rough

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania 2 obrażenia.

Tumble

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem 6 obrażeń.

Blood Knight

Pierwszy cios, ochrona przed białym

Brute Force

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Molten Firebird

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego i pomiń twój najbliższy krok dobierania.

{4}{R}: Wygnaj ten byt.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Pyrohemia

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stworów, poświęć ten byt.

{R}: Ten byt zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Shivan Wumpus

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, którykolwiek gracz może poświęcić ląd. Jeśli któryś tak zrobi, umieść ten byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Simian Spirit Guide

Wygnaj tę kartę z twojej ręki: Weź {R}.

Skirk Shaman

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czerwone.

Ana Battlemage

Podbicie {2}{U} i/lub {1}{B} (Możesz zapłacić dodatkowe {2}{U} i/lub {1}{B} podczas rzucania tego czaru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity z użyciem {2}{U}, wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity z użyciem {1}{B}, przekręć wskazanego odkręconego stwora i ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile swojemu władcy.

Citanul Woodreaders

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dobierz dwie karty.

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Evolution Charm

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fungal Behemoth

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie znaczników +1/+1 na stworach pod twoim władaniem.

Zawieszenie X—{X}{G}{G}. X nie może być 0. (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {X}{G}{G} i wygnać ją z X znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty pod czas jej wygnania, możesz umieścić znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Giant Dustwasp

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{G} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Hunting Wilds

Podbicie {3}{G} (Możesz zapłacić dodatkowe {3}{G} podczas rzucania tego czaru.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jeśli ten czar został podbity, odkręć wszystkie Lasy umieszczone na polu bitwy w ten sposób. Stają się one zielonymi stworami 3/3 z pośpiechem i nadal są lądami.

Jedit Ojanen of Efrava

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, stwórz żeton zielonego stwora Kot Wojownik 2/2 z podbojem lasów.

Kavu Predator

Tratowanie

Ilekroć przeciwnik zyskuje życia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Life and Limb

Wszystkie Lasy i wszystkie Sadzonki są zielonymi stworami Sadzonka 1/1 i lądami typu Las oprócz swoich innych typów. (Ma na nie wpływ choroba przywołania.)

Magus of the Library

{T}: Weź {C}.

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli masz dokładnie siedem kart w ręce.

Mire Boa

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Pouncing Wurm

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Jeśli ten byt został podbity, wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1 i ma pośpiech.

Psychotrope Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego bytu: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{1}, poświęć Sadzonkę: Dobierz kartę.

Reflex Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Sophic Centaur

{2}{G}{G}, {T}, odrzuć kartę: Zyskaj po 2 życia za każdą kartę w twojej ręce.

Timbermare

Pośpiech

Echo {5}{G} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie inne stwory.

Uktabi Drake

Latanie, pośpiech

Echo {1}{G}{G} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Utopia Vow

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Vitaspore Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego bytu: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pośpiech.

Wild Pair

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o tej samej sumie siły i wytrzymałości, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Essence Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Fa'adiyah Seer

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Gaea's Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Groundbreaker

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, poświęć ten byt.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Healing Leaves

Wybierz jedno —

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

 • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Hedge Troll

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Równiną.

{W}: Zregeneruj ten byt.

Keen Sense

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Seal of Primordium

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Cautery Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać zadane w tej turze wskazanemu graczowi, wędrowcowi lub Drzazgaczowi.”

Darkheart Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Poświęć ten byt: Zyskaj 3 życia.”

Dormant Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają obronność.

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.”

Frenetic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{0}: Jeśli ten byt jest na polu bitwy, rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, wygnaj ten byt i przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego. Jeśli przegrasz rzut, poświęć go.”

Intet, the Dreamer

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{U}. Jeśli tak zrobisz, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki zakrytą. Możesz patrzeć na ową kartą przez czas jej wygnania. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many przez czas przebywania niniejszego na polu bitwy.

Necrotic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{3}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany byt.”

Numot, the Devastator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, zniszcz co najwyżej dwa wskazane lądy.

Oros, the Avenger

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{W}. Jeśli tak zrobisz, zadaje on każdemu niebiałemu stworowi po 3 obrażenia.

Radha, Heir to Keld

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wziąć {R}{R}.

{T}: Weź {G}.

Teneb, the Harvester

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Vorosh, the Hunter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim sześć znaczników +1/+1.

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.