Planar Chaos

Aven Riftwatcher

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zyskaj 2 życia.

Benalish Commander

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Piechurów pod twoim władaniem.

Zawieszenie X—{X}{W}{W}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Crovax, Ascendant Hero

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Nie-białe stwory dostają -1/-1.

Zapłać 2 życia: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Dawn Charm

Wybierz jedną —

 • Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

 • Zregeneruj wskazanego stwora.

 • Skontruj wskazany czar, który wskazuje ciebie.

Dust Elemental

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Flying; fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

When Dust Elemental enters the battlefield, return three creatures you control to their owner’s hand.

Ghost Tactician

{W}, {T}, Discard a card: Creatures you control get +1/+0 until end of turn.

Heroes Remembered

You gain 20 life.

Suspend 10—{W} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {W} and exile it with ten time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Magus of the Tabernacle

All creatures have „At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay {1}.”

Mantle of Leadership

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Whenever a creature enters the battlefield, enchanted creature gets +2/+2 until end of turn.

Pallid Mycoderm

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Każdy stwór pod twoim władaniem będący Grzybem lub Sadzonką dostaje do końca tury +1/+1.

Poultice Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, {T}: Zregeneruj wskazanego Drzazgacza.” (Następnym razem, gdy ów Drzazgacz miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rebuff the Wicked

Skontruj wskazany czar wskazujący permanent pod twoim władaniem.

Retether

Return each Aura card from your graveyard to the battlefield. Only creatures can be enchanted this way. (Aura cards that can’t enchant a creature on the battlefield remain in your graveyard.)

Riftmarked Knight

Ochrona przed czarnym, flankowanie. (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Zawieszenie 3—{1}{W}{W}

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton czarnego stwora Rycerz 2/2 z flankowaniem, ochroną przed czarnym i pośpiechem.

Saltblast

Zniszcz wskazany nie-biały permanent.

Saltfield Recluse

{T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-0.

Serra's Boon

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+2 as long as it’s white. Otherwise, it gets -2/-1.

Shade of Trokair

{W}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Zawieszenie 3—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Stonecloaker

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Stormfront Riders

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć dwa stwory pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ilekroć ten lub inny stwór zostanie przywrócony do twojej ręki z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Voidstone Gargoyle

Latanie

As Voidstone Gargoyle enters the battlefield, choose a nonland card name.

Czary o wybranej nazwie nie mogą być rzucane.

Aktywowane zdolności źródła o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Calciderm

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zanikanie 4 (Ten stwór wchodzi na pole walki z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Malach of the Dawn

Latanie

{W}{W}{W}: Regenerate Malach of the Dawn.

Mana Tithe

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Mycologist

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonką: Zyskaj 2 życia.

Porphyry Nodes

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz stwora o najmniejszej sile. Nie może być zregenerowany. Jeśli co najmniej dwa stwory mają najniższą siłę, wybierz jednego z nich.

Kiedy na polu bitwy nie ma stworów, poświęć ten urok.

Revered Dead

{W}: Regenerate Revered Dead.

Sinew Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Sunlance

Ten czar zadaje wskazanemu nie-białemu stworowi 3 obrażenia.

Aeon Chronicler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Zawieszenie X—{X}{3}{U}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, dobierz kartę.

Aquamorph Entity

As Aquamorph Entity enters the battlefield or is turned face up, it becomes your choice of 5/1 or 1/5.

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Auramancer's Guise

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 for each Aura attached to it and has vigilance.

Body Double

Możesz umieścić tę kartę na polu bitwy jako kopię dowolnej karty stwora z cmentarza.

Braids, Conjurer Adept

Na początku kroku rozliczenia każdego z graczy, ów gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy.

Chronozoa

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

When Chronozoa dies, if it had no time counters on it, create two tokens that are copies of it.

Dichotomancy

For each tapped nonland permanent target opponent controls, search that player’s library for a card with the same name as that permanent. Put those cards onto the battlefield under your control, then that player shuffles.

Zawieszenie 3—{1}{U}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{U}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Dismal Failure

Counter target spell. Its controller discards a card.

Dreamscape Artist

{2}{U}, {T}, odrzuć kartę, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Erratic Mutation

Wskaż stwora. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz nielądowej karty. Ów stwór dostaje do końca tury +X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. Umieść wszystkie karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Jodah's Avenger

{0}: Do końca tury ten stwór dostaje -1/-1 oraz zdolność wybraną spośród podwójnego ciosu, ochrony przed czerwonym, czujności i cienia. (Stwór z cieniem może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Magus of the Bazaar

{T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Pongify

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być regenerowany. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Małpa 3/3.

Reality Acid

Zaurocz permanent

Zanikanie 3 (Ta Aura wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca zauroczonego permanentu poświęca go.

Shaper Parasite

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany stwór dostaje do końca tury +2/-2 lub -2/+2.

Spellshift

Counter target instant or sorcery spell. Its controller reveals cards from the top of their library until they reveal an instant or sorcery card. That player may cast that card without paying its mana cost. Then the player shuffles.

Synchronous Sliver

All Sliver creatures have vigilance.

Tidewalker

Tidewalker enters the battlefield with a time counter on it for each Island you control.

Vanishing (At the beginning of your upkeep, remove a time counter from this creature. When the last is removed, sacrifice it.)

Tidewalker’s power and toughness are each equal to the number of time counters on it.

Timebender

Przemiana {U}

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wybierz jedno —

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego permanentu lub zawieszonej karty.

 • Umieść dwa znaczniki czasu na wskazanym permanencie mającym znacznik czasu lub na zawieszonej karcie.

Veiling Oddity

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Venarian Glimmer

Target player reveals their hand. You choose a nonland card with mana value X or less from it. That player discards that card.

Wistful Thinking

Target player draws two cards, then discards four cards.

Frozen Aether

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Gossamer Phantasm

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Merfolk Thaumaturgist

{T}: Switch target creature’s power and toughness until end of turn.

Ovinize

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1.

Piracy Charm

Wybierz jedną —

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/-1.

 • Wskazany gracz odrzuca kartę.

Primal Plasma

Ta karta wchodząc na pole bitwy staje się dowolnym spośród: stwór 3/3, stwór 2/2 z lataniem, stwór 1/6 z obronnością.

Riptide Pilferer

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Serendib Sorcerer

{T}: Target creature other than Serendib Sorcerer has base power and toughness 0/2 until end of turn.

Serra Sphinx

Latanie, czujność

Big Game Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Blightspeaker

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę permanentu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Brain Gorgers

When you cast this spell, any player may sacrifice a creature. If a player does, counter Brain Gorgers.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Circle of Affliction

As Circle of Affliction enters the battlefield, choose a color.

Whenever a source of the chosen color deals damage to you, you may pay {1}. If you do, target player loses 1 life and you gain 1 life.

Cradle to Grave

Destroy target nonblack creature that entered the battlefield this turn.

Dash Hopes

When you cast this spell, any player may pay 5 life. If a player does, counter Dash Hopes.

Skontruj wskazany czar.

Deadly Grub

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znacznika czasu, stwórz żeton zielonego stwora Owad 6/1 z antymagią. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Enslave

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku utrzymania, zauroczony stwór zadaje swojemu władcy 1 obrażenie.

Extirpate

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskaż kartę w cmentarzu nie będącą bazowym lądem. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela wszystkich kart o takiej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Imp's Mischief

Change the target of target spell with a single target. You lose life equal to that spell’s mana value.

Magus of the Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Midnight Charm

Wybierz jedną —

 • Midnight Charm deals 1 damage to target creature and you gain 1 life.

 • Wskazany stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

 • Przekręć wskazanego stwora.

Mirri the Cursed

Latanie, pierwszy cios, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Muck Drubb

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zmień wskazanie wskazanego czaru wskazującego tylko jednego stwora na niniejszego stwora.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Phantasmagorian

When you cast this spell, any player may discard three cards. If a player does, counter Phantasmagorian.

Discard three cards: Return Phantasmagorian from your graveyard to your hand.

Ridged Kusite

{1}{B}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Roiling Horror

Roiling Horror’s power and toughness are each equal to your life total minus the life total of an opponent with the most life.

Suspend X—{X}{B}{B}{B}. X can’t be 0. (Rather than cast this card from your hand, you may pay {X}{B}{B}{B} and exile it with X time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever a time counter is removed from Roiling Horror while it’s exiled, target player loses 1 life and you gain 1 life.

Spitting Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pierwszy cios.

Temporal Extortion

When you cast this spell, any player may pay half their life, rounded up. If a player does, counter Temporal Extortion.

Weź dodatkową turę po obecnej.

Treacherous Urge

Target opponent reveals their hand. You may put a creature card from it onto the battlefield under your control. That creature gains haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Waning Wurm

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole walki z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Bog Serpent

Bog Serpent can’t attack unless defending player controls a Swamp.

When you control no Swamps, sacrifice Bog Serpent.

Damnation

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Dunerider Outlaw

Ochrona przed zielonym

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór zadał przeciwnikowi obrażenia w tej turze, umieść na nim znacznik +1/+1.

Kor Dirge

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Melancholy

Zaurocz stwora

When Melancholy enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Melancholy unless you pay {B}.

Null Profusion

Pomiń swój krok dobierania.

Whenever you play a card, draw a card.

Your maximum hand size is two.

Rathi Trapper

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Shrouded Lore

Target opponent chooses a card in your graveyard. You may pay {B}. If you do, repeat this process except that opponent can’t choose a card already chosen for Shrouded Lore. Then put the last chosen card into your hand.

Vampiric Link

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Aether Membrane

Defender; reach (This creature can block creatures with flying.)

Whenever Aether Membrane blocks a creature, return that creature to its owner’s hand at end of combat.

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Battering Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Detritivore

Detritivore’s power and toughness are each equal to the number of nonbasic land cards in your opponents» graveyards.

Suspend X—{X}{3}{R}. X can’t be 0. (Rather than cast this card from your hand, you may pay {X}{3}{R} and exile it with X time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever a time counter is removed from Detritivore while it’s exiled, destroy target nonbasic land.

Dust Corona

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+0 and can’t be blocked by creatures with flying.

Fatal Frenzy

Until end of turn, target creature you control gains trample and gets +X/+0, where X is its power. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Firefright Mage

{1}{R}, {T}, Discard a card: Target creature can’t be blocked this turn except by artifact creatures and/or red creatures.

Fury Charm

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 i tratowanie.

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego permanentu lub zawieszonej karty.

Hammerheim Deadeye

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

When Hammerheim Deadeye enters the battlefield, destroy target creature with flying.

Keldon Marauders

Zanikanie 2 (Ten stwór wchodzi na pole walki z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Lavacore Elemental

Vanishing 1 (This creature enters the battlefield with a time counter on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter from it. When the last is removed, sacrifice it.)

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, put a time counter on Lavacore Elemental.

Magus of the Arena

{3}, {T}: Tap target creature you control and target creature of an opponent’s choice they control. Those creatures fight each other. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Needlepeak Spider

Zasięg

Shivan Meteor

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 13 obrażeń.

Zawieszenie 2—{1}{R}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R}{R} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Sulfur Elemental

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Białe stwory dostają +1/-1.

Timecrafting

Wybierz jedną —

 • Remove X time counters from target permanent or suspended card.

 • Put X time counters on target permanent with a time counter on it or suspended card.

Torchling

{R}: Untap Torchling.

{R}: Target creature blocks Torchling this turn if able.

{R}: Change the target of target spell that targets only Torchling.

{1}: Torchling gets +1/-1 until end of turn.

{1}: Torchling gets -1/+1 until end of turn.

Volcano Hellion

Volcano Hellion has echo {X}, where X is your life total. (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Volcano Hellion enters the battlefield, it deals an amount of damage of your choice to you and target creature. The damage can’t be prevented.

Boom

Zniszcz wskazany ląd pod twoim władaniem i wskazany ląd poza twoim władaniem.

Bust

Zniszcz wszystkie lądy.

Dead

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Gone

Przywróć wskazanego stwora poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Rough

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania 2 obrażenia.

Tumble

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem 6 obrażeń.

Blood Knight

First strike, protection from white

Brute Force

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Molten Firebird

Latanie

When Molten Firebird dies, return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step and you skip your next draw step.

{4}{R}: Exile Molten Firebird.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Pyrohemia

At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Pyrohemia.

{R}: Pyrohemia deals 1 damage to each creature and each player.

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Shivan Wumpus

Tratowanie

When Shivan Wumpus enters the battlefield, any player may sacrifice a land. If a player does, put Shivan Wumpus on top of its owner’s library.

Simian Spirit Guide

Wygnaj tę kartę z twojej ręki: Weź {R}.

Skirk Shaman

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czerwone.

Ana Battlemage

Kicker {2}{U} and/or {1}{B} (You may pay an additional {2}{U} and/or {1}{B} as you cast this spell.)

When Ana Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{U} kicker, target player discards three cards.

When Ana Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {1}{B} kicker, tap target untapped creature and that creature deals damage equal to its power to its controller.

Citanul Woodreaders

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dobierz dwie karty.

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Evolution Charm

Wybierz jedną —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Fungal Behemoth

Fungal Behemoth’s power and toughness are each equal to the number of +1/+1 counters on creatures you control.

Suspend X—{X}{G}{G}. X can’t be 0. (Rather than cast this card from your hand, you may pay {X}{G}{G} and exile it with X time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever a time counter is removed from Fungal Behemoth while it’s exiled, you may put a +1/+1 counter on target creature.

Giant Dustwasp

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{G} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Hunting Wilds

Kicker {3}{G} (You may pay an additional {3}{G} as you cast this spell.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

If this spell was kicked, untap all Forests put onto the battlefield this way. They become 3/3 green creatures with haste that are still lands.

Jedit Ojanen of Efrava

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Whenever Jedit Ojanen of Efrava attacks or blocks, create a 2/2 green Cat Warrior creature token with forestwalk.

Kavu Predator

Tratowanie

Whenever an opponent gains life, put that many +1/+1 counters on Kavu Predator.

Life and Limb

Wszystkie Lasy i wszystkie Sadzonki są zielonymi stworami Sadzonka 1/1 i lądami typu Las oprócz swoich innych typów. (Ma na nie wpływ choroba przywołania.)

Magus of the Library

{T}: Weź {C}.

{T}: Draw a card. Activate only if you have exactly seven cards in hand.

Mire Boa

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Pouncing Wurm

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

If Pouncing Wurm was kicked, it enters the battlefield with three +1/+1 counters on it and with haste.

Psychotrope Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Psychotrope Thallid.

Remove three spore counters from Psychotrope Thallid: Create a 1/1 green Saproling creature token.

{1}, Sacrifice a Saproling: Draw a card.

Reflex Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Sophic Centaur

{2}{G}{G}, {T}, Discard a card: You gain 2 life for each card in your hand.

Timbermare

Pośpiech

Echo {5}{G} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Timbermare enters the battlefield, tap all other creatures.

Uktabi Drake

Latanie, pośpiech

Echo {1}{G}{G} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Utopia Vow

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Vitaspore Thallid

At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Vitaspore Thallid.

Remove three spore counters from Vitaspore Thallid: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Sacrifice a Saproling: Target creature gains haste until end of turn.

Wild Pair

Whenever a creature enters the battlefield, if you cast it from your hand, you may search your library for a creature card with the same total power and toughness, put it onto the battlefield, then shuffle.

Essence Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Fa'adiyah Seer

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Gaea's Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Groundbreaker

Tratowanie, pośpiech

At the beginning of the end step, sacrifice Groundbreaker.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Healing Leaves

Wybierz jedną —

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

 • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Hedge Troll

Hedge Troll gets +1/+1 as long as you control a Plains.

{W}: Regenerate Hedge Troll.

Keen Sense

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Seal of Primordium

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Cautery Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten permanent: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten permanent: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać zadane w tej turze wskazanemu graczowi, wędrowcowi lub Drzazgaczowi.”

Darkheart Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Poświęć ten permanent: Zyskaj 3 życia.”

Dormant Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają obronność.

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten permanent wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.”

Frenetic Sliver

All Slivers have „{0}: If this permanent is on the battlefield, flip a coin. If you win the flip, exile this permanent and return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step. If you lose the flip, sacrifice it.”

Intet, the Dreamer

Latanie

Whenever Intet, the Dreamer deals combat damage to a player, you may pay {2}{U}. If you do, exile the top card of your library face down. You may look at that card for as long as it remains exiled. You may play that card without paying its mana cost for as long as Intet remains on the battlefield.

Necrotic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{3}, poświęć ten permanent: Zniszcz wskazany permanent.”

Numot, the Devastator

Latanie

Whenever Numot, the Devastator deals combat damage to a player, you may pay {2}{R}. If you do, destroy up to two target lands.

Oros, the Avenger

Latanie

Whenever Oros, the Avenger deals combat damage to a player, you may pay {2}{W}. If you do, Oros deals 3 damage to each nonwhite creature.

Radha, Heir to Keld

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wziąć {R}{R}.

{T}: Weź {G}.

Teneb, the Harvester

Latanie

Whenever Teneb, the Harvester deals combat damage to a player, you may pay {2}{B}. If you do, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Vorosh, the Hunter

Latanie

Whenever Vorosh, the Hunter deals combat damage to a player, you may pay {2}{G}. If you do, put six +1/+1 counters on Vorosh.

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.