Torment

Angel of Retribution

Latanie, pierwszy cios

Aven Trooper

Latanie

{2}{W}, Discard a card: Aven Trooper gets +1/+2 until end of turn.

Cleansing Meditation

Zniszcz wszystkie uroki.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead destroy all enchantments, then return all cards in your graveyard destroyed this way to the battlefield.

Equal Treatment

If any source would deal 1 or more damage to a permanent or player this turn, it deals 2 damage to that permanent or player instead.

Dobierz kartę.

Floating Shield

Zaurocz stwora

As Floating Shield enters the battlefield, choose a color.

Enchanted creature has protection from the chosen color. This effect doesn’t remove Floating Shield.

Sacrifice Floating Shield: Target creature gains protection from the chosen color until end of turn.

Frantic Purification

Zniszcz wskazany urok.

Szaleństwo {W} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Hypochondria

{W}, Discard a card: Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

{W}, Sacrifice Hypochondria: Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Major Teroh

Latanie

{3}{W}{W}, Sacrifice Major Teroh: Exile all black creatures.

Militant Monk

Czujność

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Morningtide

Wygnaj wszystkie cmentarze.

Mystic Familiar

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma ochronę przed czarnym.

Pay No Heed

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie źródło mogłoby zadać w tej turze.

Possessed Nomad

Czujność

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1, jest czarny i ma „{2}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego białego stwora.”

Reborn Hero

Czujność

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór ma „Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {W}{W}. Jeśli tak zrobisz, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.”

Spirit Flare

Tap target untapped creature you control. If you do, it deals damage equal to its power to target attacking or blocking creature an opponent controls.

Flashback—{1}{W}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Stern Judge

{T}: Each player loses 1 life for each Swamp they control.

Strength of Isolation

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+2 and has protection from black.

Szaleństwo {W} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Teroh's Faithful

When Teroh’s Faithful enters the battlefield, you gain 4 life.

Teroh's Vanguard

Błysk

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury ochronę przed czarnym.”

Transcendence

Nie przegrywasz gry za posiadanie 0 lub mniej żyć.

Kiedy masz 20 lub więcej żyć, przegrywasz grę.

Whenever you lose life, you gain 2 life for each 1 life you lost. (Damage dealt to you causes you to lose life.)

Vengeful Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Exile X target attacking creatures.

Alter Reality

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (This effect lasts indefinitely.)

Wspomnienie {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ambassador Laquatus

{3}: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Aquamoeba

Discard a card: Switch Aquamoeba’s power and toughness until end of turn.

Balshan Collaborator

Latanie

{B}: Balshan Collaborator gets +1/+1 until end of turn.

Breakthrough

Dobierz cztery karty, po czym wybierz X kart z twojej ręki i odrzuć pozostałe.

Cephalid Aristocrat

Whenever Cephalid Aristocrat becomes the target of a spell or ability, mill two cards.

Cephalid Illusionist

Whenever Cephalid Illusionist becomes the target of a spell or ability, mill three cards.

{2}{U}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by target creature you control this turn.

Cephalid Sage

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty, po czym odrzuć dwie karty.”

Cephalid Snitch

Sacrifice Cephalid Snitch: Target creature loses protection from black until end of turn.

Cephalid Vandal

At the beginning of your upkeep, put a shred counter on Cephalid Vandal. Then mill a card for each shred counter on Cephalid Vandal.

Churning Eddy

Return target creature and target land to their owners» hands.

Circular Logic

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Compulsion

{1}{U}, Discard a card: Draw a card.

{1}{U}, Sacrifice Compulsion: Draw a card.

Coral Net

Enchant green or white creature

Enchanted creature has „At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you discard a card.”

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

False Memories

Mill seven cards. At the beginning of the next end step, exile seven cards from your graveyard.

Ghostly Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Odrzuć kartę: Przywróć zauroczonego stwora do ręki właściciela.

Hydromorph Guardian

{U}, Sacrifice Hydromorph Guardian: Counter target spell that targets a creature you control.

Hydromorph Gull

Latanie

{U}, Sacrifice Hydromorph Gull: Counter target spell that targets a creature you control.

Liquify

Counter target spell with mana value 3 or less. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it into its owner’s graveyard.

Llawan, Cephalid Empress

When Llawan, Cephalid Empress enters the battlefield, return all blue creatures your opponents control to their owners» hands.

Your opponents can’t cast blue creature spells.

Obsessive Search

Dobierz kartę.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Plagiarize

Do końca tury, jeśli wskazany gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ów gracz pomija owe dobranie, a ty dobierasz kartę.

Possessed Aven

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1, jest czarny i ma „{2}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego niebieskiego stwora.”

Retraced Image

Reveal a card in your hand, then put that card onto the battlefield if it has the same name as a permanent.

Skywing Aven

Latanie

Odrzuć kartę: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Stupefying Touch

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Nie można aktywować zdolności zauroczonego stwora.

Turbulent Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Return X target nonland permanents to their owners» hands.

Boneshard Slasher

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.”

Cabal Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Threshold — Add {B}{B}{B}{B}{B} instead if seven or more cards are in your graveyard.

Cabal Surgeon

{2}{B}{B}, {T}, Exile two cards from your graveyard: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Cabal Torturer

{B}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Threshold — {3}{B}{B}, {T}: Target creature gets -2/-2 until end of turn. Activate only if seven or more cards are in your graveyard.

Carrion Rats

Whenever Carrion Rats attacks or blocks, any player may exile a card from their graveyard. If a player does, Carrion Rats assigns no combat damage this turn.

Carrion Wurm

Whenever Carrion Wurm attacks or blocks, any player may exile three cards from their graveyard. If a player does, Carrion Wurm assigns no combat damage this turn.

Chainer, Dementia Master

All Nightmares get +1/+1.

{B}{B}{B}, Pay 3 life: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. That creature is black and is a Nightmare in addition to its other creature types.

When Chainer, Dementia Master leaves the battlefield, exile all Nightmares.

Chainer's Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Crippling Fatigue

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Flashback—{1}{B}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Dawn of the Dead

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie.

At the beginning of your upkeep, you may return target creature card from your graveyard to the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Exile it at the beginning of the next end step.

Faceless Butcher

When Faceless Butcher enters the battlefield, exile another target creature.

When Faceless Butcher leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Gloomdrifter

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, nieczarne stwory dostają do końca tury -2/-2.”

Gravegouger

When Gravegouger enters the battlefield, exile up to two target cards from a single graveyard.

When Gravegouger leaves the battlefield, return the exiled cards to their owner’s graveyard.

Grotesque Hybrid

Whenever Grotesque Hybrid deals combat damage to a creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Discard a card: Grotesque Hybrid gains flying and protection from green and from white until end of turn.

Hypnox

Latanie

When Hypnox enters the battlefield, if you cast it from your hand, exile all cards from target opponent’s hand.

When Hypnox leaves the battlefield, return the exiled cards to their owner’s hand.

Ichorid

Pośpiech

Na początku twojego kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz wygnać z twojego cmentarza kartę czarnego stwora inną niż niniejsza. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę na pole bitwy.

Insidious Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Search your library for X cards, then shuffle and put those cards on top in any order.

Laquatus's Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 6 żyć.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, ów gracz zyskuje 6 żyć.

{B}: Zregeneruj ten byt.

Last Laugh

Whenever a permanent other than Last Laugh is put into a graveyard from the battlefield, Last Laugh deals 1 damage to each creature and each player.

When no creatures are on the battlefield, sacrifice Last Laugh.

Mesmeric Fiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Mind Sludge

Wskazany gracz odrzuca kartę za każde Bagno pod twoim władaniem.

Mortal Combat

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej dwadzieścia kart, wygrywasz grę.

Mortiphobia

{1}{B}, Discard a card: Exile target card from a graveyard.

{1}{B}, Sacrifice Mortiphobia: Exile target card from a graveyard.

Mutilate

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Nantuko Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Organ Grinder

{T}, Exile three cards from your graveyard: Target player loses 3 life.

Psychotic Haze

Psychotic Haze deals 1 damage to each creature and each player.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Putrid Imp

Discard a card: Putrid Imp gains flying until end of turn.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i nie może blokować.

Rancid Earth

Zniszcz wskazany ląd.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead destroy that land and Rancid Earth deals 1 damage to each creature and each player.

Restless Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Shade's Form

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{B}: This creature gets +1/+1 until end of turn.”

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Shambling Swarm

When Shambling Swarm dies, distribute three -1/-1 counters among one, two, or three target creatures. For each -1/-1 counter you put on a creature this way, remove a -1/-1 counter from that creature at the beginning of the next end step.

Sickening Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Sickening Dreams deals X damage to each creature and each player.

Slithery Stalker

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

When Slithery Stalker enters the battlefield, exile target green or white creature an opponent controls.

When Slithery Stalker leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Soul Scourge

Latanie

When Soul Scourge enters the battlefield, target player loses 3 life.

When Soul Scourge leaves the battlefield, that player gains 3 life.

Strength of Lunacy

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+1 and has protection from white.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Unhinge

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Dobierz kartę.

Waste Away

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Zombie Trailblazer

Tap an untapped Zombie you control: Target land becomes a Swamp until end of turn.

Tap an untapped Zombie you control: Target creature gains swampwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Accelerate

Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Dobierz kartę.

Balthor the Stout

Other Barbarian creatures get +1/+1.

{R}: Another target Barbarian creature gets +1/+0 until end of turn.

Barbarian Outcast

When you control no Swamps, sacrifice Barbarian Outcast.

Crackling Club

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

Sacrifice Crackling Club: It deals 1 damage to target creature.

Crazed Firecat

When Crazed Firecat enters the battlefield, flip a coin until you lose a flip. Put a +1/+1 counter on Crazed Firecat for each flip you won.

Devastating Dreams

As an additional cost to cast this spell, discard X cards at random.

Each player sacrifices X lands. Devastating Dreams deals X damage to each creature.

Enslaved Dwarf

{R}, Sacrifice Enslaved Dwarf: Target black creature gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Flaming Gambit

Flaming Gambit deals X damage to target player or planeswalker. That player or that planeswalker’s controller may choose a creature they control and have Flaming Gambit deal that damage to it instead.

Flashback {X}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Flash of Defiance

Green creatures and white creatures can’t block this turn.

Flashback—{1}{R}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Grim Lavamancer

{R}, {T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Hell-Bent Raider

Pierwszy cios, pośpiech

Discard a card at random: Hell-Bent Raider gains protection from white until end of turn.

Kamahl's Sledge

Kamahl’s Sledge deals 4 damage to target creature.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead Kamahl’s Sledge deals 4 damage to that creature and 4 damage to that creature’s controller.

Longhorn Firebeast

When Longhorn Firebeast enters the battlefield, any opponent may have it deal 5 damage to them. If a player does, sacrifice Longhorn Firebeast.

Overmaster

The next instant or sorcery spell you cast this turn can’t be countered.

Dobierz kartę.

Pardic Arsonist

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel.”

Pardic Collaborator

Pierwszy cios

{B}: Pardic Collaborator gets +1/+1 until end of turn.

Pardic Lancer

Discard a card at random: Pardic Lancer gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Petradon

When Petradon enters the battlefield, exile two target lands.

When Petradon leaves the battlefield, return the exiled cards to the battlefield under their owners» control.

{R}: Petradon gets +1/+0 until end of turn.

Petravark

When Petravark enters the battlefield, exile target land.

When Petravark leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Pitchstone Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever you discard a card, you may sacrifice Pitchstone Wall. If you do, return the discarded card from your graveyard to your hand.

Possessed Barbarian

Pierwszy cios

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1, jest czarny i ma „{2}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego czerwonego stwora.”

Pyromania

{1}{R}, Discard a card at random: Pyromania deals 1 damage to any target.

{1}{R}, Sacrifice Pyromania: It deals 1 damage to any target.

Radiate

Choose target instant or sorcery spell that targets only a single permanent or player. Copy that spell for each other permanent or player the spell could target. Each copy targets a different one of those permanents and players.

Skullscorch

Target player discards two cards at random unless that player has Skullscorch deal 4 damage to them.

Sonic Seizure

As an additional cost to cast this spell, discard a card at random.

Sonic Seizure deals 3 damage to any target.

Temporary Insanity

Untap target creature with power less than the number of cards in your graveyard and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn.

Violent Eruption

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone jak wolisz pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Szaleństwo {1}{R}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Acorn Harvest

Create two 1/1 green Squirrel creature tokens.

Flashback—{1}{G}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Anurid Scavenger

Ochrona przed czarnym

At the beginning of your upkeep, sacrifice Anurid Scavenger unless you put a card from your graveyard on the bottom of your library.

Arrogant Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{G} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, zagraj ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Basking Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Centaur Chieftain

Pośpiech

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ta karta ma „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i tratowanie.”

Centaur Veteran

Tratowanie

{G}, Discard a card: Regenerate Centaur Veteran.

Dwell on the Past

Wskazany gracz wtasowuje co najwyżej cztery wskazane karty ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Far Wanderings

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzech kart bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Gurzigost

At the beginning of your upkeep, sacrifice Gurzigost unless you put two cards from your graveyard on the bottom of your library.

{G}{G}, Discard a card: You may have Gurzigost assign its combat damage this turn as though it weren’t blocked.

Insist

The next creature spell you cast this turn can’t be countered.

Dobierz kartę.

Invigorating Falls

You gain life equal to the number of creature cards in all graveyards.

Krosan Constrictor

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{T}: Target black creature gets -2/-0 until end of turn.

Krosan Restorer

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Threshold — {T}: Untap up to three target lands. Activate only if seven or more cards are in your graveyard.

Nantuko Blightcutter

Ochrona przed czarnym

Threshold — Nantuko Blightcutter gets +1/+1 for each black permanent your opponents control as long as seven or more cards are in your graveyard.

Nantuko Calmer

{G}, {T}, Sacrifice Nantuko Calmer: Destroy target enchantment.

Threshold — Nantuko Calmer gets +1/+1 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Nantuko Cultivator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić dowolną liczbę kart lądów. Umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze i dobierz tyle samo kart.

Narcissism

{G}, Discard a card: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

{G}, Sacrifice Narcissism: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Nostalgic Dreams

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć X kart.

Return X target cards from your graveyard to your hand. Exile Nostalgic Dreams.

Parallel Evolution

For each creature token on the battlefield, its controller creates a token that’s a copy of that creature.

Flashback {4}{G}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Possessed Centaur

Tratowanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1, jest czarny i ma „{2}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego zielonego stwora.”

Seton's Scout

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Threshold — Seton’s Scout gets +2/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Cabal Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Isle

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Peak

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.