Judgment

Ancestor's Chosen

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Aven Warcraft

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, choose a color. Creatures you control also gain protection from the chosen color until end of turn.

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Battlewise Aven

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Benevolent Bodyguard

Poświęć tego stwora: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Border Patrol

Czujność

Cagemail

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and can’t attack.

Chastise

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Commander Eesha

Flying, protection from creatures

Funeral Pyre

Exile target card from a graveyard. Its owner creates a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Glory

Latanie

{2}{W}: Choose a color. Creatures you control gain protection from the chosen color until end of turn. Activate only if Glory is in your graveyard.

Golden Wish

You may reveal an artifact or enchantment card you own from outside the game and put it into your hand. Exile Golden Wish.

Guided Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Dobierz kartę.

Lead Astray

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Nomad Mythmaker

{W}, {T}: Umieść wskazaną kartę Aury z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem dołączoną do stwora pod twoim władaniem.

Phantom Flock

Latanie

Phantom Flock enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Flock, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Flock.

Phantom Nomad

Phantom Nomad enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Nomad, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nomad.

Prismatic Strands

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie źródła w wybranym przez ciebie kolorze mogłyby zadać w tej turze.

Wspomnienie—Przekręć odkręconego białego stwora pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Pulsemage Advocate

{T}: Return three target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Ray of Revelation

Zniszcz wskazany urok.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Selfless Exorcist

{T}: Exile target creature card from a graveyard. That card deals damage equal to its power to Selfless Exorcist.

Shieldmage Advocate

{T}: Return target card from an opponent’s graveyard to their hand. Prevent all damage that would be dealt to any target this turn by a source of your choice.

Silver Seraph

Latanie

Threshold — Other creatures you control get +2/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Solitary Confinement

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten urok, chyba że odrzucisz kartę.

Pomiń swój krok dobierania.

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać tobie zadane.

Soulcatchers' Aerie

Whenever a Bird is put into your graveyard from the battlefield, put a feather counter on Soulcatchers» Aerie.

Bird creatures get +1/+1 for each feather counter on Soulcatchers» Aerie.

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Spurnmage Advocate

{T}: Przywróć dwie wskazane karty z cmentarza przeciwnika do jego ręki. Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Suntail Hawk

Latanie

Test of Endurance

At the beginning of your upkeep, if you have 50 or more life, you win the game.

Trained Pronghorn

Discard a card: Prevent all damage that would be dealt to Trained Pronghorn this turn.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed stworami.

Valor

Pierwszy cios

As long as Valor is in your graveyard and you control a Plains, creatures you control have first strike.

Vigilant Sentry

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma „{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór do końca tury dostaje +3/+3.”

Aven Fogbringer

Latanie

When Aven Fogbringer enters the battlefield, return target land to its owner’s hand.

Cephalid Constable

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć co najwyżej tyle samo wskazanych bytów pod władaniem owego gracza do ręki właściciela.

Cephalid Inkshrouder

Discard a card: Cephalid Inkshrouder gains shroud until end of turn and can’t be blocked this turn. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Cunning Wish

You may reveal an instant card you own from outside the game and put it into your hand. Exile Cunning Wish.

Defy Gravity

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wspomnienie {U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Envelop

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Flash of Insight

Look at the top X cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Flashback—{1}{U}, Exile X blue cards from your graveyard. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost, then exile it. You can’t exile Flash of Insight to pay for its own flashback cost.)

Grip of Amnesia

Counter target spell unless its controller exiles all cards from their graveyard.

Dobierz kartę.

Hapless Researcher

Sacrifice Hapless Researcher: Draw a card, then discard a card.

Keep Watch

Draw a card for each attacking creature.

Laquatus's Disdain

Counter target spell cast from a graveyard.

Dobierz kartę.

Lost in Thought

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated. Its controller may exile three cards from their graveyard for that player to ignore this effect until end of turn.

Mental Note

Mill two cards.

Dobierz kartę.

Mirror Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{W}: Mirror Wall can attack this turn as though it didn’t have defender.

Mist of Stagnation

Permanents don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses a permanent for each card in their graveyard, then untaps those permanents.

Quiet Speculation

Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza co najwyżej trzy karty mające wspomnienie i umieść je w cmentarzu owego gracza. Następnie ów gracz tasuje.

Scalpelexis

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania cztery wierzchnie karty swojej biblioteki. Jeśli co najmniej dwie z nich mają tę samą nazwę, powtórz ten proces.

Spelljack

Counter target spell. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it into its owner’s graveyard. You may play it without paying its mana cost for as long as it remains exiled. (If it has X in its mana cost, X is 0.)

Telekinetic Bonds

Whenever a player discards a card, you may pay {1}{U}. If you do, you may tap or untap target permanent.

Web of Inertia

At the beginning of combat on each opponent’s turn, that player may exile a card from their graveyard. If the player doesn’t, creatures they control can’t attack you this turn.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Wormfang Behemoth

When Wormfang Behemoth enters the battlefield, exile all cards from your hand.

When Wormfang Behemoth leaves the battlefield, return the exiled cards to their owner’s hand.

Wormfang Crab

Wormfang Crab can’t be blocked.

When Wormfang Crab enters the battlefield, an opponent chooses a permanent you control other than Wormfang Crab and exiles it.

When Wormfang Crab leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Drake

Latanie

When Wormfang Drake enters the battlefield, sacrifice it unless you exile a creature you control other than Wormfang Drake.

When Wormfang Drake leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Manta

Latanie

When Wormfang Manta enters the battlefield, you skip your next turn.

When Wormfang Manta leaves the battlefield, you take an extra turn after this one.

Wormfang Newt

When Wormfang Newt enters the battlefield, exile a land you control.

When Wormfang Newt leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Turtle

When Wormfang Turtle enters the battlefield, exile a land you control.

When Wormfang Turtle leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Balthor the Defiled

Minion creatures get +1/+1.

{B}{B}{B}, Exile Balthor the Defiled: Each player returns all black and all red creature cards from their graveyard to the battlefield.

Cabal Therapy

Nazwij nielądową kartę. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty o tej nazwie.

Wspomnienie—Poświęć stwora. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cabal Trainee

Sacrifice Cabal Trainee: Target creature gets -2/-0 until end of turn.

Death Wish

You may put a card you own from outside the game into your hand. You lose half your life, rounded up. Exile Death Wish.

Earsplitting Rats

When Earsplitting Rats enters the battlefield, each player discards a card.

Discard a card: Regenerate Earsplitting Rats.

Filth

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

As long as Filth is in your graveyard and you control a Swamp, creatures you control have swampwalk.

Grave Consequences

Each player may exile any number of cards from their graveyard. Then each player loses 1 life for each card in their graveyard.

Dobierz kartę.

Guiltfeeder

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje i nie zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 1 życie za każdą kartę w swoim cmentarzu.

Masked Gorgon

Green creatures and white creatures have protection from Gorgons.

Threshold — Masked Gorgon has protection from green and from white as long as seven or more cards are in your graveyard.

Morality Shift

Exchange your graveyard and library. Then shuffle your library.

Rats' Feast

Exile X target cards from a single graveyard.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Próg — Zamiast tego przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Sutured Ghoul

Tratowanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wygnaj dowolną liczbę kart stworów z twojego cmentarza.

Siła tego stwora jest równa łącznej sile wygnanych kart, a jego wytrzymałość jest równa ich łącznej wytrzymałości.

Toxic Stench

Target nonblack creature gets -1/-1 until end of turn.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead destroy that creature. It can’t be regenerated.

Treacherous Vampire

Latanie

Whenever Treacherous Vampire attacks or blocks, sacrifice it unless you exile a card from your graveyard.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Kiedy ten stwór umrze, strać 6 żyć.”

Treacherous Werewolf

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Kiedy ten stwór umrze, strać 4 życia.”

Anger

Pośpiech

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Górą, stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Arcane Teachings

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Barbarian Bully

Discard a card at random: Barbarian Bully gets +2/+2 until end of turn unless a player has Barbarian Bully deal 4 damage to them. Activate only once each turn.

Book Burning

Any player may have Book Burning deal 6 damage to them. If no one does, target player mills six cards.

Breaking Point

Any player may have Breaking Point deal 6 damage to them. If no one does, destroy all creatures. Creatures destroyed this way can’t be regenerated.

Browbeat

Dowolny gracz może zdecydować, że ten czar zada my 5 obrażeń. Jeśli nikt się nie zdecyduje, wskazany gracz dobiera trzy karty.

Burning Wish

Możesz ujawnić własną kartę obrzędu spoza gry i umieścić ją w twojej ręce. Wygnaj niniejszy czar.

Dwarven Bloodboiler

Tap an untapped Dwarf you control: Target creature gets +2/+0 until end of turn.

Dwarven Driller

{T}: Destroy target land unless its controller has Dwarven Driller deal 2 damage to them.

Dwarven Scorcher

Sacrifice Dwarven Scorcher: Dwarven Scorcher deals 1 damage to target creature unless that creature’s controller has Dwarven Scorcher deal 2 damage to them.

Ember Shot

Ember Shot deals 3 damage to any target.

Dobierz kartę.

Firecat Blitz

Create X 1/1 red Elemental Cat creature tokens with haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Flashback—{R}{R}, Sacrifice X Mountains. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Flaring Pain

Damage can’t be prevented this turn.

Flashback {R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Fledgling Dragon

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+3 i ma „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Goretusk Firebeast

When Goretusk Firebeast enters the battlefield, it deals 4 damage to target player or planeswalker.

Infectious Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

When enchanted creature dies, choose a creature at random Infectious Rage can enchant. Return Infectious Rage to the battlefield attached to that creature.

Jeska, Warrior Adept

Pierwszy cios, pośpiech

{T}: Jeska, Warrior Adept deals 1 damage to any target.

Lava Dart

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Wspomnienie—Poświęć Górę. (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Liberated Dwarf

{R}, Sacrifice Liberated Dwarf: Target green creature gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Lightning Surge

Lightning Surge deals 4 damage to any target.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead Lightning Surge deals 6 damage to that permanent or player and the damage can’t be prevented.

Flashback {5}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Planar Chaos

At the beginning of your upkeep, flip a coin. If you lose the flip, sacrifice Planar Chaos.

Whenever a player casts a spell, that player flips a coin. If they lose the flip, counter that spell.

Shaman's Trance

Other players can’t play lands or cast spells from their graveyards this turn. You may play lands and cast spells from other players» graveyards this turn as though those cards were in your graveyard.

Soulgorger Orgg

Tratowanie

When Soulgorger Orgg enters the battlefield, you lose all but 1 life.

When Soulgorger Orgg leaves the battlefield, you gain life equal to the life you lost when it entered the battlefield.

Spellgorger Barbarian

When Spellgorger Barbarian enters the battlefield, discard a card at random.

When Spellgorger Barbarian leaves the battlefield, draw a card.

Swelter

Swelter deals 2 damage to each of two target creatures.

Swirling Sandstorm

Threshold — Swirling Sandstorm deals 5 damage to each creature without flying if seven or more cards are in your graveyard.

Worldgorger Dragon

Latanie, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie inne byty pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Anurid Barkripper

Threshold — Anurid Barkripper gets +2/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Anurid Swarmsnapper

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{1}{G}: Anurid Swarmsnapper can block an additional creature this turn.

Battlefield Scrounger

Threshold — Put three cards from your graveyard on the bottom of your library: Battlefield Scrounger gets +3/+3 until end of turn. Activate only once each turn and only if seven or more cards are in your graveyard.

Brawn

Tratowanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarza oraz władasz Lasem, stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Canopy Claws

Target creature loses flying until end of turn.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Centaur Rootcaster

Whenever Centaur Rootcaster deals combat damage to a player, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle.

Crush of Wurms

Create three 6/6 green Wurm creature tokens.

Flashback {9}{G}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Epic Struggle

At the beginning of your upkeep, if you control twenty or more creatures, you win the game.

Erhnam Djinn

At the beginning of your upkeep, target non-Wall creature an opponent controls gains forestwalk until your next upkeep. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Exoskeletal Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+X, where X is the number of creature cards in all graveyards.

Folk Medicine

You gain 1 life for each creature you control.

Wspomnienie {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Forcemage Advocate

{T}: Return target card from an opponent’s graveyard to their hand. Put a +1/+1 counter on target creature.

Genesis

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Giant Warthog

Tratowanie

Grizzly Fate

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2.

Threshold — Create four 2/2 green Bear creature tokens instead if seven or more cards are in your graveyard.

Wspomnienie {5}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Harvester Druid

{T}: Add one mana of any color that a land you control could produce.

Ironshell Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Krosan Reclamation

Target player shuffles up to two target cards from their graveyard into their library.

Wspomnienie {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Krosan Wayfarer

Sacrifice Krosan Wayfarer: You may put a land card from your hand onto the battlefield.

Living Wish

Możesz ujawnić własną kartę stwora lub lądu spoza gry i umieścić ją w twojej ręce. Wygnaj niniejszy czar.

Nantuko Tracer

When Nantuko Tracer enters the battlefield, you may put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Nullmage Advocate

{T}: Return two target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Destroy target artifact or enchantment.

Phantom Centaur

Ochrona przed czarnym

Phantom Centaur enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Centaur, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Centaur.

Phantom Nantuko

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane niniejszemu, zażegnaj je. Usuń znacznik +1/+1 z niniejszego.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Phantom Tiger

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora.

Seedtime

Cast this spell only during your turn.

Take an extra turn after this one if an opponent cast a blue spell this turn.

Serene Sunset

Prevent all combat damage X target creatures would deal this turn.

Sudden Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Dobierz kartę.

Sylvan Safekeeper

Sacrifice a land: Target creature you control gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Thriss, Nantuko Primus

{G}, {T}: Target creature gets +5/+5 until end of turn.

Tunneler Wurm

Discard a card: Regenerate Tunneler Wurm.

Venomous Vines

Destroy target enchanted permanent.

Anurid Brushhopper

Discard two cards: Exile Anurid Brushhopper. Return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Hunting Grounds

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten urok ma „Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.”

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Phantom Nishoba

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając siedem znaczników +1/+1.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj owe obrażenia. Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora.

Krosan Verge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nantuko Monastery

{T}: Weź {C}.

Threshold — {G}{W}: Nantuko Monastery becomes a 4/4 green and white Insect Monk creature with first strike until end of turn. It’s still a land. Activate only if seven or more cards are in your graveyard.

Riftstone Portal

{T}: Weź {C}.

As long as Riftstone Portal is in your graveyard, lands you control have „{T}: Add {G} or {W}.”