Judgment

Ancestor's Chosen

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj 1 życie za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Aven Warcraft

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, choose a color. Creatures you control also gain protection from the chosen color until end of turn.

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Battlewise Aven

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Benevolent Bodyguard

Sacrifice Benevolent Bodyguard: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

Border Patrol

Czujność

Cagemail

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and can’t attack.

Chastise

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Commander Eesha

Flying, protection from creatures

Funeral Pyre

Exile target card from a graveyard. Its owner creates a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Glory

Latanie

{2}{W}: Choose a color. Creatures you control gain protection from the chosen color until end of turn. Activate this ability only if Glory is in your graveyard.

Golden Wish

You may choose an artifact or enchantment card you own from outside the game, reveal that card, and put it into your hand. Exile Golden Wish.

Guided Strike

Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 i pierwszy cios.

Dobierz kartę.

Lead Astray

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Nomad Mythmaker

{W}, {T}: Put target Aura card from a graveyard onto the battlefield under your control attached to a creature you control.

Phantom Flock

Latanie

Phantom Flock enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Flock, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Flock.

Phantom Nomad

Phantom Nomad enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Nomad, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nomad.

Prismatic Strands

Prevent all damage that sources of the color of your choice would deal this turn.

Flashback—Tap an untapped white creature you control. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Pulsemage Advocate

{T}: Return three target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Ray of Revelation

Zniszcz wskazany urok.

Flashback {G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Selfless Exorcist

{T}: Exile target creature card from a graveyard. That card deals damage equal to its power to Selfless Exorcist.

Shieldmage Advocate

{T}: Return target card from an opponent’s graveyard to their hand. Prevent all damage that would be dealt to any target this turn by a source of your choice.

Silver Seraph

Latanie

Threshold — Other creatures you control get +2/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Solitary Confinement

At the beginning of your upkeep, sacrifice Solitary Confinement unless you discard a card.

Skip your draw step.

You have shroud. (You can’t be the target of spells or abilities.)

Prevent all damage that would be dealt to you.

Soulcatchers' Aerie

Whenever a Bird is put into your graveyard from the battlefield, put a feather counter on Soulcatchers» Aerie.

Bird creatures get +1/+1 for each feather counter on Soulcatchers» Aerie.

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Spurnmage Advocate

{T}: Return two target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Destroy target attacking creature.

Suntail Hawk

Latanie

Test of Endurance

At the beginning of your upkeep, if you have 50 or more life, you win the game.

Trained Pronghorn

Discard a card: Prevent all damage that would be dealt to Trained Pronghorn this turn.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

When Unquestioned Authority enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from creatures.

Valor

Pierwszy cios

As long as Valor is in your graveyard and you control a Plains, creatures you control have first strike.

Vigilant Sentry

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma „{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje do końca tury +3/+3.”

Aven Fogbringer

Latanie

When Aven Fogbringer enters the battlefield, return target land to its owner’s hand.

Cephalid Constable

Whenever Cephalid Constable deals combat damage to a player, return up to that many target permanents that player controls to their owner’s hand.

Cephalid Inkshrouder

Discard a card: Cephalid Inkshrouder gains shroud until end of turn and can’t be blocked this turn. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Cunning Wish

You may choose an instant card you own from outside the game, reveal that card, and put it into your hand. Exile Cunning Wish.

Defy Gravity

Wskazany stwór zyskuje latanie do końca tury.

Wspomnienie {U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Envelop

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Flash of Insight

Look at the top X cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Flashback—{1}{U}, Exile X blue cards from your graveyard. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost, then exile it. You can’t exile Flash of Insight to pay for its own flashback cost.)

Grip of Amnesia

Counter target spell unless its controller exiles all cards from their graveyard.

Dobierz kartę.

Hapless Researcher

Sacrifice Hapless Researcher: Draw a card, then discard a card.

Keep Watch

Draw a card for each attacking creature.

Laquatus's Disdain

Counter target spell cast from a graveyard.

Dobierz kartę.

Lost in Thought

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated. Its controller may exile three cards from their graveyard for that player to ignore this effect until end of turn.

Mental Note

Put the top two cards of your library into your graveyard.

Dobierz kartę.

Mirror Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{W}: Mirror Wall can attack this turn as though it didn’t have defender.

Mist of Stagnation

Permanents don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses a permanent for each card in their graveyard, then untaps those permanents.

Quiet Speculation

Search target player’s library for up to three cards with flashback and put them into that player’s graveyard. Then the player shuffles their library.

Scalpelexis

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Whenever Scalpelexis deals combat damage to a player, that player exiles the top four cards of their library. If two or more of those cards have the same name, repeat this process.

Spelljack

Counter target spell. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it into its owner’s graveyard. You may play it without paying its mana cost for as long as it remains exiled. (If it has X in its mana cost, X is 0.)

Telekinetic Bonds

Whenever a player discards a card, you may pay {1}{U}. If you do, you may tap or untap target permanent.

Web of Inertia

At the beginning of combat on each opponent’s turn, that player may exile a card from their graveyard. If the player doesn’t, creatures they control can’t attack you this turn.

Wonder

Latanie

As long as Wonder is in your graveyard and you control an Island, creatures you control have flying.

Wormfang Behemoth

When Wormfang Behemoth enters the battlefield, exile all cards from your hand.

When Wormfang Behemoth leaves the battlefield, return the exiled cards to their owner’s hand.

Wormfang Crab

Wormfang Crab can’t be blocked.

When Wormfang Crab enters the battlefield, an opponent chooses a permanent you control other than Wormfang Crab and exiles it.

When Wormfang Crab leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Drake

Latanie

When Wormfang Drake enters the battlefield, sacrifice it unless you exile a creature you control other than Wormfang Drake.

When Wormfang Drake leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Manta

Latanie

When Wormfang Manta enters the battlefield, you skip your next turn.

When Wormfang Manta leaves the battlefield, you take an extra turn after this one.

Wormfang Newt

When Wormfang Newt enters the battlefield, exile a land you control.

When Wormfang Newt leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Wormfang Turtle

When Wormfang Turtle enters the battlefield, exile a land you control.

When Wormfang Turtle leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Balthor the Defiled

Minion creatures get +1/+1.

{B}{B}{B}, Exile Balthor the Defiled: Each player returns all black and all red creature cards from their graveyard to the battlefield.

Cabal Therapy

Choose a nonland card name. Target player reveals their hand and discards all cards with that name.

Flashback—Sacrifice a creature. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Cabal Trainee

Sacrifice Cabal Trainee: Target creature gets -2/-0 until end of turn.

Death Wish

You may choose a card you own from outside the game and put it into your hand. You lose half your life, rounded up. Exile Death Wish.

Earsplitting Rats

When Earsplitting Rats enters the battlefield, each player discards a card.

Discard a card: Regenerate Earsplitting Rats.

Filth

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

As long as Filth is in your graveyard and you control a Swamp, creatures you control have swampwalk.

Grave Consequences

Each player may exile any number of cards from their graveyard. Then each player loses 1 life for each card in their graveyard.

Dobierz kartę.

Guiltfeeder

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Whenever Guiltfeeder attacks and isn’t blocked, defending player loses 1 life for each card in their graveyard.

Masked Gorgon

Green creatures and white creatures have protection from Gorgons.

Threshold — Masked Gorgon has protection from green and from white as long as seven or more cards are in your graveyard.

Morality Shift

Exchange your graveyard and library. Then shuffle your library.

Rats' Feast

Exile X target cards from a single graveyard.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Threshold — Return that card from your graveyard to the battlefield instead if seven or more cards are in your graveyard.

Sutured Ghoul

Tratowanie

As Sutured Ghoul enters the battlefield, exile any number of creature cards from your graveyard.

Sutured Ghoul’s power is equal to the total power of the exiled cards and its toughness is equal to their total toughness.

Toxic Stench

Target nonblack creature gets -1/-1 until end of turn.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead destroy that creature. It can’t be regenerated.

Treacherous Vampire

Latanie

Whenever Treacherous Vampire attacks or blocks, sacrifice it unless you exile a card from your graveyard.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Kiedy ten stwór umrze, strać 6 żyć.”

Treacherous Werewolf

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Kiedy ten stwór umrze, strać 4 życia.”

Anger

Pośpiech

As long as Anger is in your graveyard and you control a Mountain, creatures you control have haste.

Arcane Teachings

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature gets +2/+2 and has „{T}: This creature deals 1 damage to any target.”

Barbarian Bully

Discard a card at random: Barbarian Bully gets +2/+2 until end of turn unless a player has Barbarian Bully deal 4 damage to them. Activate this ability only once each turn.

Book Burning

Any player may have Book Burning deal 6 damage to them. If no one does, target player puts the top six cards of their library into their graveyard.

Breaking Point

Any player may have Breaking Point deal 6 damage to them. If no one does, destroy all creatures. Creatures destroyed this way can’t be regenerated.

Browbeat

Any player may have Browbeat deal 5 damage to them. If no one does, target player draws three cards.

Burning Wish

You may choose a sorcery card you own from outside the game, reveal that card, and put it into your hand. Exile Burning Wish.

Dwarven Bloodboiler

Tap an untapped Dwarf you control: Target creature gets +2/+0 until end of turn.

Dwarven Driller

{T}: Destroy target land unless its controller has Dwarven Driller deal 2 damage to them.

Dwarven Scorcher

Sacrifice Dwarven Scorcher: Dwarven Scorcher deals 1 damage to target creature unless that creature’s controller has Dwarven Scorcher deal 2 damage to them.

Ember Shot

Ember Shot deals 3 damage to any target.

Dobierz kartę.

Firecat Blitz

Create X 1/1 red Elemental Cat creature tokens with haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Flashback—{R}{R}, Sacrifice X Mountains. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Flaring Pain

Damage can’t be prevented this turn.

Flashback {R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Fledgling Dragon

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+3 i ma „{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.”

Goretusk Firebeast

When Goretusk Firebeast enters the battlefield, it deals 4 damage to target player or planeswalker.

Infectious Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

When enchanted creature dies, choose a creature at random Infectious Rage can enchant. Return Infectious Rage to the battlefield attached to that creature.

Jeska, Warrior Adept

Pierwszy cios, pośpiech

{T}: Jeska, Warrior Adept deals 1 damage to any target.

Lava Dart

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Wspomnienie—Poświęć Górę. (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Liberated Dwarf

{R}, Sacrifice Liberated Dwarf: Target green creature gets +1/+0 and gains first strike until end of turn.

Lightning Surge

Lightning Surge deals 4 damage to any target.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead Lightning Surge deals 6 damage to that permanent or player and the damage can’t be prevented.

Flashback {5}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Planar Chaos

At the beginning of your upkeep, flip a coin. If you lose the flip, sacrifice Planar Chaos.

Whenever a player casts a spell, that player flips a coin. If they lose the flip, counter that spell.

Shaman's Trance

Other players can’t cast spells or play lands from their graveyards this turn. You may play cards from other players» graveyards this turn as though those cards were in your graveyard.

Soulgorger Orgg

Tratowanie

When Soulgorger Orgg enters the battlefield, you lose all but 1 life.

When Soulgorger Orgg leaves the battlefield, you gain life equal to the life you lost when it entered the battlefield.

Spellgorger Barbarian

When Spellgorger Barbarian enters the battlefield, discard a card at random.

When Spellgorger Barbarian leaves the battlefield, draw a card.

Swelter

Swelter deals 2 damage to each of two target creatures.

Swirling Sandstorm

Threshold — Swirling Sandstorm deals 5 damage to each creature without flying if seven or more cards are in your graveyard.

Worldgorger Dragon

Latanie, tratowanie

When Worldgorger Dragon enters the battlefield, exile all other permanents you control.

When Worldgorger Dragon leaves the battlefield, return the exiled cards to the battlefield under their owners» control.

Anurid Barkripper

Threshold — Anurid Barkripper gets +2/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Anurid Swarmsnapper

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

{1}{G}: Anurid Swarmsnapper can block an additional creature this turn.

Battlefield Scrounger

Threshold — Put three cards from your graveyard on the bottom of your library: Battlefield Scrounger gets +3/+3 until end of turn. Activate this ability only once each turn and only if seven or more cards are in your graveyard.

Brawn

Tratowanie

As long as Brawn is in your graveyard and you control a Forest, creatures you control have trample.

Canopy Claws

Target creature loses flying until end of turn.

Flashback {G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Centaur Rootcaster

Whenever Centaur Rootcaster deals combat damage to a player, you may search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. If you do, shuffle your library.

Crush of Wurms

Create three 6/6 green Wurm creature tokens.

Flashback {9}{G}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Elephant Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

When enchanted creature dies, create a 3/3 green Elephant creature token.

Epic Struggle

At the beginning of your upkeep, if you control twenty or more creatures, you win the game.

Erhnam Djinn

At the beginning of your upkeep, target non-Wall creature an opponent controls gains forestwalk until your next upkeep. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Exoskeletal Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+X, where X is the number of creature cards in all graveyards.

Folk Medicine

You gain 1 life for each creature you control.

Flashback {1}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Forcemage Advocate

{T}: Return target card from an opponent’s graveyard to their hand. Put a +1/+1 counter on target creature.

Genesis

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Giant Warthog

Tratowanie

Grizzly Fate

Create two 2/2 green Bear creature tokens.

Threshold — Create four 2/2 green Bear creature tokens instead if seven or more cards are in your graveyard.

Flashback {5}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Harvester Druid

{T}: Add one mana of any color that a land you control could produce.

Ironshell Beetle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Krosan Reclamation

Target player shuffles up to two target cards from their graveyard into their library.

Flashback {1}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Krosan Wayfarer

Sacrifice Krosan Wayfarer: You may put a land card from your hand onto the battlefield.

Living Wish

You may choose a creature or land card you own from outside the game, reveal that card, and put it into your hand. Exile Living Wish.

Nantuko Tracer

When Nantuko Tracer enters the battlefield, you may put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

Nullmage Advocate

{T}: Return two target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Destroy target artifact or enchantment.

Phantom Centaur

Protection from black

Phantom Centaur enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Centaur, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Centaur.

Phantom Nantuko

Tratowanie

Phantom Nantuko enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Nantuko, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nantuko.

{T}: Put a +1/+1 counter on Phantom Nantuko.

Phantom Tiger

Phantom Tiger enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Tiger, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Tiger.

Seedtime

Cast this spell only during your turn.

Take an extra turn after this one if an opponent cast a blue spell this turn.

Serene Sunset

Prevent all combat damage X target creatures would deal this turn.

Sudden Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Dobierz kartę.

Sylvan Safekeeper

Sacrifice a land: Target creature you control gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Thriss, Nantuko Primus

{G}, {T}: Target creature gets +5/+5 until end of turn.

Tunneler Wurm

Discard a card: Regenerate Tunneler Wurm.

Venomous Vines

Destroy target enchanted permanent.

Anurid Brushhopper

Discard two cards: Exile Anurid Brushhopper. Return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Hunting Grounds

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten urok ma „Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu walki.”

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Phantom Nishoba

Tratowanie

Phantom Nishoba enters the battlefield with seven +1/+1 counters on it.

Whenever Phantom Nishoba deals damage, you gain that much life.

If damage would be dealt to Phantom Nishoba, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nishoba.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Krosan Verge: Search your library for a Forest card and a Plains card, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Nantuko Monastery

{T}: Weź {C}.

Threshold — {G}{W}: Nantuko Monastery becomes a 4/4 green and white Insect Monk creature with first strike until end of turn. It’s still a land. Activate this ability only if seven or more cards are in your graveyard.

Riftstone Portal

{T}: Weź {C}.

As long as Riftstone Portal is in your graveyard, lands you control have „{T}: Add {G} or {W}.”