Odyssey

Aegis of Honor

{1}: The next time an instant or sorcery spell would deal damage to you this turn, that spell deals that damage to its controller instead.

Ancestral Tribute

You gain 2 life for each card in your graveyard.

Flashback {9}{W}{W}{W} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Angelic Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Animal Boneyard

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}, Sacrifice a creature: You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.”

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aven Archer

Latanie

{2}{W}, {T}: Aven Archer deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Aven Cloudchaser

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Aven Flock

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{W}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.

Aven Shrine

Whenever a player casts a spell, that player gains X life, where X is the number of cards in all graveyards with the same name as that spell.

Balancing Act

Each player chooses a number of permanents they control equal to the number of permanents controlled by the player who controls the fewest, then sacrifices the rest. Each player discards cards the same way.

Beloved Chaplain

Protection from creatures

Blessed Orator

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Cantivore

Czujność

Cantivore’s power and toughness are each equal to the number of enchantment cards in all graveyards.

Cease-Fire

Target player can’t cast creature spells this turn.

Dobierz kartę.

Confessor

Whenever a player discards a card, you may gain 1 life.

Dedicated Martyr

{W}, Sacrifice Dedicated Martyr: You gain 3 life.

Delaying Shield

If damage would be dealt to you, put that many delay counters on Delaying Shield instead.

At the beginning of your upkeep, remove all delay counters from Delaying Shield. For each delay counter removed this way, you lose 1 life unless you pay {1}{W}.

Devoted Caretaker

{W}, {T}: Target permanent you control gains protection from instant spells and from sorcery spells until end of turn.

Divine Sacrament

Białe stwory dostają +1/+1.

Próg — Białe stwory dostają dodatkowe +1/+1 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Dogged Hunter

{T}: Destroy target creature token.

Earnest Fellowship

Each creature has protection from its colors.

Embolden

Prevent the next 4 damage that would be dealt this turn to any number of targets, divided as you choose.

Wspomnienie {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Gallantry

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Dobierz kartę.

Graceful Antelope

Podbój równin (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Równiną.)

Whenever Graceful Antelope deals combat damage to a player, you may have target land become a Plains until Graceful Antelope leaves the battlefield.

Hallowed Healer

{T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Próg — {T}: Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze dowolnie wskazanemu celowi. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Karmic Justice

Ilekroć czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika zniszczy nieżetonowy byt pod twoim władaniem, możesz zniszczyć wskazany byt pod władaniem owego przeciwnika.

Kirtar's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

Próg — Zauroczony stwór nie może blokować o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Kirtar's Wrath

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Stwory zniszczone w ten sposób nie mogą regenerować.

Lieutenant Kirtar

Latanie

{1}{W}, Sacrifice Lieutenant Kirtar: Exile target attacking creature.

Life Burst

Target player gains 4 life, then gains 4 life for each card named Life Burst in each graveyard.

Luminous Guardian

{W}: Luminous Guardian gets +0/+1 until end of turn.

{2}: Luminous Guardian can block an additional creature this turn.

Master Apothecary

Tap an untapped Cleric you control: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Mystic Crusader

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Mystic Penitent

Czujność

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Mystic Visionary

Próg — Ten stwór ma latanie o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Mystic Zealot

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Nomad Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Próg — {W}{W}, {T}: Przekręć dwa wskazane stwory. Możesz aktywować o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Patrol Hound

Discard a card: Patrol Hound gains first strike until end of turn.

Pianna, Nomad Captain

Whenever Pianna, Nomad Captain attacks, attacking creatures get +1/+1 until end of turn.

Pilgrim of Justice

Ochrona przed czerwonym

{W}, Sacrifice Pilgrim of Justice: The next time a red source of your choice would deal damage this turn, prevent that damage.

Pilgrim of Virtue

Ochrona przed czarnym

{W}, Sacrifice Pilgrim of Virtue: The next time a black source of your choice would deal damage this turn, prevent that damage.

Ray of Distortion

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Wspomnienie {4}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Resilient Wanderer

Pierwszy cios

Discard a card: Resilient Wanderer gains protection from the color of your choice until end of turn.

Sacred Rites

Discard any number of cards. Creatures you control get +0/+1 until end of turn for each card discarded this way.

Second Thoughts

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Dobierz kartę.

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Soulcatcher

Latanie

Ilekroć umrze stwór mający latanie, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Sphere of Duty

If a green source would deal damage to you, prevent 2 of that damage.

Sphere of Grace

If a black source would deal damage to you, prevent 2 of that damage.

Sphere of Law

If a red source would deal damage to you, prevent 2 of that damage.

Sphere of Reason

If a blue source would deal damage to you, prevent 2 of that damage.

Sphere of Truth

If a white source would deal damage to you, prevent 2 of that damage.

Spiritualize

Until end of turn, whenever target creature deals damage, you gain that much life.

Dobierz kartę.

Tattoo Ward

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has protection from enchantments. This effect doesn’t remove Tattoo Ward.

Sacrifice Tattoo Ward: Destroy target enchantment.

Testament of Faith

{X}: Testament of Faith becomes an X/X Wall creature with defender in addition to its other types until end of turn.

Tireless Tribe

Discard a card: Tireless Tribe gets +0/+4 until end of turn.

Wayward Angel

Latanie, czujność

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+3, jest czarny, ma tratowanie oraz „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.”

Aboshan, Cephalid Emperor

Tap an untapped Cephalid you control: Tap target permanent.

{U}{U}{U}: Tap all creatures without flying.

Aboshan's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Próg — Zauroczony stwór ma antymagię o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Aether Burst

Return up to X target creatures to their owners» hands, where X is one plus the number of cards named Aether Burst in all graveyards as you cast this spell.

Amugaba

Latanie

{2}{U}, Discard a card: Return Amugaba to its owner’s hand.

Aura Graft

Zyskaj władanie nad wskazaną Aurą dołączoną do bytu. Dołącz ją do innego bytu możliwego do zauroczenia.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Aven Smokeweaver

Latanie, ochrona przed czerwonym

Aven Windreader

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Wskazany gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Balshan Beguiler

Whenever Balshan Beguiler deals combat damage to a player, that player reveals the top two cards of their library. You choose one of those cards and put it into their graveyard.

Balshan Griffin

Latanie

{1}{U}, Discard a card: Return Balshan Griffin to its owner’s hand.

Bamboozle

Target player reveals the top four cards of their library. You choose two of those cards and put them into that player’s graveyard. Put the rest on top of their library in any order.

Battle of Wits

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej 200 kart w twojej bibliotece, wygrywasz grę.

Careful Study

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Cephalid Broker

{T}: Wskazany gracz dobiera dwie karty, po czym odrzuca dwie karty.

Cephalid Looter

{T}: Wskazany gracz dobiera kartę, po czym odrzuca kartę.

Cephalid Retainer

{U}{U}: Tap target creature without flying.

Cephalid Scout

Latanie

{2}{U}, Sacrifice a land: Draw a card.

Cephalid Shrine

Whenever a player casts a spell, counter that spell unless that player pays {X}, where X is the number of cards in all graveyards with the same name as the spell.

Chamber of Manipulation

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}, Discard a card: Gain control of target creature until end of turn.”

Cognivore

Latanie

Cognivore’s power and toughness are each equal to the number of instant cards in all graveyards.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Cultural Exchange

Choose any number of creatures target player controls. Choose the same number of creatures another target player controls. Those players exchange control of those creatures. (This effect lasts indefinitely.)

Deluge

Przekręć wszystkie stwory nie mające latania.

Dematerialize

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Divert

Change the target of target spell with a single target unless that spell’s controller pays {2}.

Dreamwinder

Dreamwinder can’t attack unless defending player controls an Island.

{U}, Sacrifice an Island: Target land becomes an Island until end of turn.

Escape Artist

Escape Artist can’t be blocked.

{U}, Discard a card: Return Escape Artist to its owner’s hand.

Extract

Wyszukaj kartę w bibliotece wskazanego gracza i wygnaj ją. Następnie ów gracz tasuje.

Fervent Denial

Skontruj wskazany czar.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Immobilizing Ink

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Enchanted creature has „{1}, Discard a card: Untap this creature.”

Laquatus's Creativity

Target player draws cards equal to the number of cards in their hand, then discards that many cards.

Patron Wizard

Tap an untapped Wizard you control: Counter target spell unless its controller pays {1}.

Pedantic Learning

Whenever a land card is put into your graveyard from your library, you may pay {1}. If you do, draw a card.

Peek

Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Dobierz kartę.

Persuasion

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Phantom Whelp

When Phantom Whelp attacks or blocks, return it to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Predict

Nazwij kartę, po czym wskazany gracz mieli kartę. Jeśli karta o tej nazwie została zmielona w ten sposób, dobierz dwie karty. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Psionic Gift

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Pulsating Illusion

Latanie

Discard a card: Pulsating Illusion gets +4/+4 until end of turn. Activate only once each turn.

Puppeteer

{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Repel

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Rites of Refusal

Discard any number of cards. Counter target spell unless its controller pays {3} for each card discarded this way.

Scrivener

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Shifty Doppelganger

{3}{U}, Exile Shifty Doppelganger: You may put a creature card from your hand onto the battlefield. If you do, that creature gains haste until end of turn. At the beginning of the next end step, sacrifice that creature. If you do, return Shifty Doppelganger to the battlefield.

Standstill

When a player casts a spell, sacrifice Standstill. If you do, each of that player’s opponents draws three cards.

Syncopate

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Think Tank

Na początku twojego kroku utrzymania, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Thought Devourer

Latanie

Your maximum hand size is reduced by four.

Thought Eater

Latanie

Your maximum hand size is reduced by three.

Thought Nibbler

Latanie

Your maximum hand size is reduced by two.

Time Stretch

Wskazany gracz bierze dwie dodatkowe tury po niniejszej.

Touch of Invisibility

Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Dobierz kartę.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Treetop Sentinel

Flying, protection from green

Unifying Theory

Whenever a player casts a spell, that player may pay {2}. If the player does, they draw a card.

Upheaval

Przywróć wszystkie byty do rąk ich właścicieli.

Words of Wisdom

You draw two cards, then each other player draws a card.

Afflict

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Dobierz kartę.

Bloodcurdler

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel kartę.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma „Na początku twojego kroku końcowego, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza.”

Braids, Cabal Minion

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca artefakt, stwora lub ląd.

Buried Alive

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty stworów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Cabal Inquisitor

Próg — {1}{B}, {T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko jako obrzęd i tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Cabal Patriarch

{2}{B}, Sacrifice a creature: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

{2}{B}, Exile a creature card from your graveyard: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

Cabal Shrine

Whenever a player casts a spell, that player discards X cards, where X is the number of cards in all graveyards with the same name as that spell.

Caustic Tar

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Wskazany gracz traci 3 życia.”

Childhood Horror

Latanie

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Coffin Purge

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Flashback {B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Crypt Creeper

Poświęć tego stwora: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Cursed Monstrosity

Latanie

Whenever Cursed Monstrosity becomes the target of a spell or ability, sacrifice it unless you discard a land card.

Decaying Soil

At the beginning of your upkeep, exile a card from your graveyard.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór ma „Ilekroć nieżetonowy stwór trafia do twojego cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę do twojej ręki.”

Decompose

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dirty Wererat

{B}, Discard a card: Regenerate Dirty Wererat.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Dusk Imp

Latanie

Entomb

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Execute

Zniszcz wskazanego białego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Face of Fear

{2}{B}, Discard a card: Face of Fear gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Famished Ghoul

{1}{B}, Sacrifice Famished Ghoul: Exile up to two target cards from a single graveyard.

Filthy Cur

Whenever Filthy Cur is dealt damage, you lose that much life.

Fledgling Imp

{B}, Discard a card: Fledgling Imp gains flying until end of turn.

Frightcrawler

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Ghastly Demise

Destroy target nonblack creature if its toughness is less than or equal to the number of cards in your graveyard.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gravestorm

At the beginning of your upkeep, target opponent may exile a card from their graveyard. If that player doesn’t, you may draw a card.

Haunting Echoes

Wygnaj wszystkie karty z wyjątkiem bazowych lądów z cmentarza wskazanego gracza. Dla każdej karty wygnanej w ten sposób, wyszukaj w bibliotece owego gracza wszystkich kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Hint of Insanity

Target player reveals their hand. That player discards all nonland cards with the same name as another card in their hand.

Infected Vermin

{2}{B}: Infected Vermin deals 1 damage to each creature and each player.

Próg — {3}{B}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Innocent Blood

Każdy gracz poświęca stwora.

Last Rites

Discard any number of cards. Target player reveals their hand, then you choose a nonland card from it for each card discarded this way. That player discards those cards.

Malevolent Awakening

{1}{B}{B}, Sacrifice a creature: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Mind Burst

Target player discards X cards, where X is one plus the number of cards named Mind Burst in all graveyards.

Mindslicer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz odrzuca swoją rękę.

Morbid Hunger

Morbid Hunger deals 3 damage to any target. You gain 3 life.

Flashback {7}{B}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Morgue Theft

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Flashback {4}{B} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Mortivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Nefarious Lich

If damage would be dealt to you, exile that many cards from your graveyard instead. If you can’t, you lose the game.

If you would gain life, draw that many cards instead.

When Nefarious Lich leaves the battlefield, you lose the game.

Overeager Apprentice

Discard a card, Sacrifice Overeager Apprentice: Add {B}{B}{B}.

Painbringer

{T}, Exile any number of cards from your graveyard: Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the number of cards exiled this way.

Patriarch's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-2.

Próg — Zauroczony stwór dostaje dodatkowe +2/-2 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Repentant Vampire

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Repentant Vampire this turn dies, put a +1/+1 counter on Repentant Vampire.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór jest biały i ma „{T}: Zniszcz wskazanego czarnego stwora.”

Rotting Giant

Whenever Rotting Giant attacks or blocks, sacrifice it unless you exile a card from your graveyard.

Sadistic Hypnotist

Sacrifice a creature: Target player discards two cards. Activate only as a sorcery.

Screams of the Damned

{1}{B}, Exile a card from your graveyard: Screams of the Damned deals 1 damage to each creature and each player.

Skeletal Scrying

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj X kart z twojego cmentarza.

Dobierz X kart i strać X żyć.

Skull Fracture

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Wspomnienie {3}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stalking Bloodsucker

Latanie

{1}{B}, Discard a card: Stalking Bloodsucker gets +2/+2 until end of turn.

Tainted Pact

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twojej ręce, chyba że ma tę samą nazwę co inna karta wygnana w ten sposób. Powtarzaj ten proces aż umieścisz kartę w twojej ręce lub wygnaj dwie karty o tej samej nazwie, cokolwiek nastąpi wcześniej.

Tombfire

Target player exiles all cards with flashback from their graveyard.

Traveling Plague

Zaurocz stwora

At the beginning of each upkeep, put a plague counter on Traveling Plague.

Enchanted creature gets -1/-1 for each plague counter on Traveling Plague.

When enchanted creature leaves the battlefield, that creature’s controller returns Traveling Plague from its owner’s graveyard to the battlefield.

Whispering Shade

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{B}: Whispering Shade gets +1/+1 until end of turn.

Zombie Assassin

{T}, Exile two cards from your graveyard and Zombie Assassin: Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Zombie Cannibal

Whenever Zombie Cannibal deals combat damage to a player, you may exile target card from that player’s graveyard.

Zombie Infestation

Odrzuć dwie karty: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Acceptable Losses

As an additional cost to cast this spell, discard a card at random.

Acceptable Losses deals 5 damage to target creature.

Anarchist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ashen Firebeast

{1}{R}: Ashen Firebeast deals 1 damage to each creature without flying.

Barbarian Lunatic

{2}{R}, Sacrifice Barbarian Lunatic: It deals 2 damage to target creature.

Bash to Bits

Zniszcz wskazany artefakt.

Wspomnienie {4}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Battle Strain

Whenever a creature blocks, Battle Strain deals 1 damage to that creature’s controller.

Blazing Salvo

Blazing Salvo deals 3 damage to target creature unless that creature’s controller has Blazing Salvo deal 5 damage to them.

Bomb Squad

{T}: Put a fuse counter on target creature.

At the beginning of your upkeep, put a fuse counter on each creature with a fuse counter on it.

Whenever a creature has four or more fuse counters on it, remove all fuse counters from it and destroy it. That creature deals 4 damage to its controller.

Burning Sands

Whenever a creature dies, that creature’s controller sacrifices a land.

Chainflinger

{1}{R}, {T}: Chainflinger deals 1 damage to any target.

Próg — {2}{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażeni. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Chance Encounter

Ilekroć wygrasz rzut monetą, umieść znacznik szczęścia na tym uroku.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten urok ma co najmniiej dziesięć znaczników szczęścia, wygrywasz.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Demoralize

All creatures gain menace until end of turn. (They can’t be blocked except by two or more creatures.)

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, stwory nie mogą blokować w tej turze.

Dwarven Grunt

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Dwarven Recruiter

When Dwarven Recruiter enters the battlefield, search your library for any number of Dwarf cards, reveal them, then shuffle and put those cards on top in any order.

Dwarven Shrine

Whenever a player casts a spell, Dwarven Shrine deals X damage to that player, where X is twice the number of cards in all graveyards with the same name as that spell.

Dwarven Strike Force

Discard a card at random: Dwarven Strike Force gains first strike and haste until end of turn.

Earth Rift

Zniszcz wskazany ląd.

Flashback {5}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Ember Beast

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Engulfing Flames

Engulfing Flames deals 1 damage to target creature. It can’t be regenerated this turn.

Wspomnienie {3}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Epicenter

Target player sacrifices a land.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego każdy gracz poświęca wszystkie lądy pod swoim władaniem.

Firebolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Flame Burst

Flame Burst deals X damage to any target, where X is 2 plus the number of cards named Flame Burst in all graveyards.

Frenetic Ogre

{R}, Discard a card at random: Frenetic Ogre gets +3/+0 until end of turn.

Halberdier

Pierwszy cios

Impulsive Maneuvers

Whenever a creature attacks, flip a coin. If you win the flip, the next time that creature would deal combat damage this turn, it deals double that damage instead. If you lose the flip, the next time that creature would deal combat damage this turn, prevent that damage.

Kamahl, Pit Fighter

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kamahl's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pierwszy cios.

Próg — Zauroczony stwór dostaje +3/+0 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Lava Blister

Destroy target nonbasic land unless its controller has Lava Blister deal 6 damage to them.

Liquid Fire

As an additional cost to cast this spell, choose a number between 0 and 5.

Liquid Fire deals X damage to target creature and 5 minus X damage to that creature’s controller, where X is the chosen number.

Mad Dog

At the beginning of your end step, if Mad Dog didn’t attack or come under your control this turn, sacrifice it.

Magma Vein

{R}, Sacrifice a land: Magma Vein deals 1 damage to each creature without flying.

Magnivore

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart obrzędów we wszystkich cmentarzach.

Mine Layer

{1}{R}, {T}: Put a mine counter on target land.

Whenever a land with a mine counter on it becomes tapped, destroy it.

When Mine Layer leaves the battlefield, remove all mine counters from all lands.

Minotaur Explorer

When Minotaur Explorer enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a card at random.

Molten Influence

Counter target instant or sorcery spell unless its controller has Molten Influence deal 4 damage to them.

Mudhole

Target player exiles all land cards from their graveyard.

Need for Speed

Sacrifice a land: Target creature gains haste until end of turn.

Obstinate Familiar

If you would draw a card, you may skip that draw instead.

Pardic Firecat

Pośpiech

If Pardic Firecat is in a graveyard, effects from spells named Flame Burst count it as a card named Flame Burst.

Pardic Miner

Sacrifice Pardic Miner: Target player can’t play lands this turn.

Pardic Swordsmith

{R}, Discard a card at random: Pardic Swordsmith gets +2/+0 until end of turn.

Price of Glory

Whenever a player taps a land for mana, if it’s not that player’s turn, destroy that land.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Recoup

Target sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost. (Mana cost includes color.)

Wspomnienie {3}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Rites of Initiation

Discard any number of cards at random. Creatures you control get +1/+0 until end of turn for each card discarded this way.

Savage Firecat

Tratowanie

Savage Firecat enters the battlefield with seven +1/+1 counters on it.

Whenever you tap a land for mana, remove a +1/+1 counter from Savage Firecat.

Scorching Missile

Scorching Missile deals 4 damage to target player or planeswalker.

Flashback {9}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Seize the Day

Odkręć wskazanego stwora. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Shower of Coals

Shower of Coals deals 2 damage to each of up to three targets.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten czar zamiast tego zadaje każdemu z owych celów po 4 obrażenia.

Spark Mage

Whenever Spark Mage deals combat damage to a player, you may have Spark Mage deal 1 damage to target creature that player controls.

Steam Vines

Zaurocz ląd

When enchanted land becomes tapped, destroy it and Steam Vines deals 1 damage to that land’s controller. That player attaches Steam Vines to a land of their choice.

Thermal Blast

Thermal Blast deals 3 damage to target creature.

Próg — Ten czar zadaje zamiast tego 5 obrażeń jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Tremble

Each player sacrifices a land.

Volcanic Spray

Volcanic Spray deals 1 damage to each creature without flying and each player.

Flashback {1}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Volley of Boulders

Volley of Boulders deals 6 damage divided as you choose among any number of targets.

Flashback {R}{R}{R}{R}{R}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Whipkeeper

{T}: Whipkeeper deals damage to target creature equal to the damage already dealt to it this turn.

Bearscape

{1}{G}, Exile two cards from your graveyard: Create a 2/2 green Bear creature token.

Beast Attack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Flashback {2}{G}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Call of the Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wspomnienie {3}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cartographer

When Cartographer enters the battlefield, you may return target land card from your graveyard to your hand.

Chatter of the Squirrel

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Wspomnienie {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Chlorophant

At the beginning of your upkeep, you may put a +1/+1 counter on Chlorophant.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić kolejny znacznik +1/+1 na tym stworze.”

Crashing Centaur

{G}, Discard a card: Crashing Centaur gains trample until end of turn.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +2/+2 i ma osłonę. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Deep Reconnaissance

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wspomnienie {4}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Diligent Farmhand

{1}{G}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

If Diligent Farmhand is in a graveyard, effects from spells named Muscle Burst count it as a card named Muscle Burst.

Druid Lyrist

{G}, {T}, Sacrifice Druid Lyrist: Destroy target enchantment.

Druid's Call

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature is dealt damage, its controller creates that many 1/1 green Squirrel creature tokens.

Elephant Ambush

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wspomnienie {6}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Gorilla Titan

Tratowanie

Gorilla Titan gets +4/+4 as long as there are no cards in your graveyard.

Ground Seal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

Holistic Wisdom

{2}, Exile a card from your hand: Return target card from your graveyard to your hand if it shares a card type with the card exiled this way. (Artifact, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, sorcery, and tribal are card types.)

Howling Gale

Howling Gale deals 1 damage to each creature with flying and each player.

Wspomnienie {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ivy Elemental

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Krosan Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{G}, Discard a card: Krosan Archer gets +0/+2 until end of turn.

Krosan Avenger

Tratowanie

Próg — {1}{G}: Zregeneruj tego stwora. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Krosan Beast

Próg — Ten stwór dostaje +7/+7 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Leaf Dancer

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Metamorphic Wurm

Próg — Ten stwór dostaje +4/+4 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Moment's Peace

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Wspomnienie {2}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Muscle Burst

Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is 3 plus the number of cards named Muscle Burst in all graveyards.

Nantuko Disciple

{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nantuko Elder

{T}: Weź {C}{G}.

Nantuko Mentor

{2}{G}, {T}: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is that creature’s power.

Nantuko Shrine

Whenever a player casts a spell, that player creates X 1/1 green Squirrel creature tokens, where X is the number of cards in all graveyards with the same name as that spell.

New Frontiers

Każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej X kart bazowych lądów i umieścić je przekręcone na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Nimble Mongoose

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Próg — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest przynajmniej siedem kart.

Nut Collector

At the beginning of your upkeep, you may create a 1/1 green Squirrel creature token.

Próg — Wiewióry dostają +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Piper's Melody

Wtasuj dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Primal Frenzy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Rabid Elephant

Whenever Rabid Elephant becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it.

Refresh

Zregeneruj wskazanego stwora.

Dobierz kartę.

Rites of Spring

Odrzuć dowolną liczbę kart. Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej tyle samo kart bazowych lądów, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Roar of the Wurm

Stwórz żeton zielonego stwora Żmij 6/6.

Wspomnienie {3}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Seton, Krosan Protector

Tap an untapped Druid you control: Add {G}.

Seton's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Simplify

Each player sacrifices an enchantment.

Skyshooter

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{T}, Sacrifice Skyshooter: Destroy target attacking or blocking creature with flying.

Spellbane Centaur

Creatures you control can’t be the targets of blue spells or abilities from blue sources.

Springing Tiger

Próg — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Squirrel Mob

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Wiewióra na polu bitwy.

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Still Life

{G}{G}: Still Life becomes a 4/3 Centaur creature in addition to its other types until end of turn.

Stone-Tongue Basilisk

Whenever Stone-Tongue Basilisk deals combat damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Sylvan Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Wspomnienie {2}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Terravore

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart lądów we wszystkich cmentarzach.

Twigwalker

{1}{G}, Sacrifice Twigwalker: Two target creatures each get +2/+2 until end of turn.

Verdant Succession

Whenever a green nontoken creature dies, that creature’s controller may search their library for a card with the same name as that creature, put it onto the battlefield, then shuffle.

Vivify

Target land becomes a 3/3 creature until end of turn. It’s still a land.

Dobierz kartę.

Werebear

{T}: Weź {G}.

Próg — Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Wild Mongrel

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i staje się wybranego przez cienie koloru.

Woodland Druid

Zoologist

{3}{G}, {T}: Reveal the top card of your library. If it’s a creature card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your graveyard.

Atogatog

Sacrifice an Atog creature: Atogatog gets +X/+X until end of turn, where X is the sacrificed creature’s power.

Decimate

Zniszcz wskazany artefakt, wskazanego stwora, wskazany urok i wskazany ląd.

Iridescent Angel

Flying, protection from all colors

Lithatog

Sacrifice an artifact: Lithatog gets +1/+1 until end of turn.

Sacrifice a land: Lithatog gets +1/+1 until end of turn.

Mystic Enforcer

Ochrona przed czarnym

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Phantatog

Sacrifice an enchantment: Phantatog gets +1/+1 until end of turn.

Discard a card: Phantatog gets +1/+1 until end of turn.

Psychatog

Discard a card: Psychatog gets +1/+1 until end of turn.

Exile two cards from your graveyard: Psychatog gets +1/+1 until end of turn.

Sarcatog

Exile two cards from your graveyard: Sarcatog gets +1/+1 until end of turn.

Sacrifice an artifact: Sarcatog gets +1/+1 until end of turn.

Shadowmage Infiltrator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Thaumatog

Sacrifice a land: Thaumatog gets +1/+1 until end of turn.

Sacrifice an enchantment: Thaumatog gets +1/+1 until end of turn.

Vampiric Dragon

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Vampiric Dragon this turn dies, put a +1/+1 counter on Vampiric Dragon.

{1}{R}: Vampiric Dragon deals 1 damage to target creature.

Catalyst Stone

Flashback costs you pay cost up to {2} less.

Flashback costs your opponents pay cost {2} more.

Charmed Pendant

{T}, Mill a card: For each colored mana symbol in the milled card’s mana cost, add one mana of that color. Activate only as an instant. (For example, if the card’s mana cost is {3}{U}{U}{B}, you add {U}{U}{B}.)

Darkwater Egg

{2}, {T}, Sacrifice Darkwater Egg: Add {U}{B}. Draw a card.

Junk Golem

Junk Golem enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Junk Golem unless you remove a +1/+1 counter from it.

{1}, Discard a card: Put a +1/+1 counter on Junk Golem.

Limestone Golem

{2}, Sacrifice Limestone Golem: Target player draws a card.

Millikin

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Mirari

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you may pay {3}. If you do, copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Mossfire Egg

{2}, {T}, Sacrifice Mossfire Egg: Add {R}{G}. Draw a card.

Otarian Juggernaut

Otarian Juggernaut can’t be blocked by Walls.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+0 i atakuje w każdej bitwie, jeśli może.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Sandstone Deadfall

{T}, Sacrifice two lands and Sandstone Deadfall: Destroy target attacking creature.

Shadowblood Egg

{2}, {T}, Sacrifice Shadowblood Egg: Add {B}{R}. Draw a card.

Skycloud Egg

{2}, {T}, Sacrifice Skycloud Egg: Add {W}{U}. Draw a card.

Steamclaw

{3}, {T}: Exile target card from a graveyard.

{1}, Sacrifice Steamclaw: Exile target card from a graveyard.

Sungrass Egg

{2}, {T}, Sacrifice Sungrass Egg: Add {G}{W}. Draw a card.

Abandoned Outpost

Abandoned Outpost enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

{T}, Sacrifice Abandoned Outpost: Add one mana of any color.

Barbarian Ring

{T}: Add {R}. Barbarian Ring deals 1 damage to you.

Próg — {R}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Bog Wreckage

Bog Wreckage enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{T}, Sacrifice Bog Wreckage: Add one mana of any color.

Cabal Pit

{T}: Add {B}. Cabal Pit deals 1 damage to you.

Próg — {B}, {T}, poświęć ten ląd: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Centaur Garden

{T}: Add {G}. Centaur Garden deals 1 damage to you.

Próg — {G}, {T}, poświęć ten ląd: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Cephalid Coliseum

{T}: Add {U}. Cephalid Coliseum deals 1 damage to you.

Próg — {U}, {T}, poświęć ten ląd: Wskazany gracz dobiera trzy karty, po czym odrzuca trzy karty. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Crystal Quarry

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Weź {W}{U}{B}{R}{G}.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Deserted Temple

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Odkręć wskazany ląd.

Mossfire Valley

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Nomad Stadium

{T}: Add {W}. Nomad Stadium deals 1 damage to you.

Próg — {W}, {T}, poświęć ten ląd: Zyskaj 4 życia. Możesz aktywować tylko gdy w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Petrified Field

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Petrified Field: Return target land card from your graveyard to your hand.

Ravaged Highlands

Ravaged Highlands enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{T}, Sacrifice Ravaged Highlands: Add one mana of any color.

Seafloor Debris

Seafloor Debris enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{T}, Sacrifice Seafloor Debris: Add one mana of any color.

Shadowblood Ridge

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Skycloud Expanse

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Tarnished Citadel

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Tarnished Citadel deals 3 damage to you.

Timberland Ruins

Timberland Ruins enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{T}, Sacrifice Timberland Ruins: Add one mana of any color.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)