Stronghold

Bandage

Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Dobierz kartę.

Calming Licid

{W}, {T}: Calming Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {W} to end this effect.

Zauroczony stwór nie może atakować.

Change of Heart

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Target creature can’t attack this turn.

Contemplation

Whenever you cast a spell, you gain 1 life.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Hidden Retreat

Put a card from your hand on top of your library: Prevent all damage that would be dealt by target instant or sorcery spell this turn.

Honor Guard

{W}: Honor Guard gets +0/+1 until end of turn.

Lancers en-Kor

Tratowanie

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Lancers en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Nomads en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Nomads en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Pursuit of Knowledge

If you would draw a card, you may put a study counter on Pursuit of Knowledge instead.

Remove three study counters from Pursuit of Knowledge, Sacrifice Pursuit of Knowledge: Draw seven cards.

Rolling Stones

Wall creatures can attack as though they didn’t have defender.

Sacred Ground

Whenever a spell or ability an opponent controls causes a land to be put into your graveyard from the battlefield, return that card to the battlefield.

Samite Blessing

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: The next time a source of your choice would deal damage to target creature this turn, prevent that damage.”

Scapegoat

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Return any number of target creatures you control to their owner’s hand.

Shaman en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Shaman en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

{1}{W}: The next time a source of your choice would deal damage to target creature this turn, that damage is dealt to Shaman en-Kor instead.

Skyshroud Falcon

Latanie, czujność

Smite

Zniszcz wskazanego zablokowanego stwora.

Soltari Champion

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Soltari Champion attacks, other creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Spirit en-Kor

Latanie

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Spirit en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Temper

Prevent the next X damage that would be dealt to target creature this turn. For each 1 damage prevented this way, put a +1/+1 counter on that creature.

Venerable Monk

When Venerable Monk enters the battlefield, you gain 2 life.

Wall of Essence

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Warrior en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Warrior en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Warrior Angel

Latanie

Whenever Warrior Angel deals damage, you gain that much life.

Youthful Knight

Pierwszy cios

Cloud Spirit

Latanie

Cloud Spirit can block only creatures with flying.

Contempt

Zaurocz stwora

When enchanted creature attacks, return it and Contempt to their owners» hands at end of combat.

Dream Halls

Rather than pay the mana cost for a spell, its controller may discard a card that shares a color with that spell.

Dream Prowler

Dream Prowler can’t be blocked as long as it’s attacking alone.

Evacuation

Return all creatures to their owners» hands.

Gliding Licid

{U}, {T}: Gliding Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {U} to end this effect.

Zauroczony stwór ma latanie.

Hammerhead Shark

Hammerhead Shark can’t attack unless defending player controls an Island.

Hesitation

When a player casts a spell, sacrifice Hesitation and counter that spell.

Intruder Alarm

Creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

Whenever a creature enters the battlefield, untap all creatures.

Leap

Wskazany stwór zyskuje latanie do końca tury.

Dobierz kartę.

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mask of the Mimic

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Search your library for a card with the same name as target nontoken creature and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Mind Games

Buyback {2}{U} (You may pay an additional {2}{U} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Tap target artifact, creature, or land.

Ransack

Look at the top five cards of target player’s library. Put any number of them on the bottom of that library in any order and the rest on top of the library in any order.

Rebound

Change the target of target spell that targets only a player. The new target must be a player.

Reins of Power

Untap all creatures you control and all creatures target opponent controls. You and that opponent each gain control of all creatures the other controls until end of turn. Those creatures gain haste until end of turn.

Sift

Dobierz trzy karty, następnie odrzuć kartę.

Silver Wyvern

Latanie

{U}: Change the target of target spell or ability that targets only Silver Wyvern. The new target must be a creature.

Spindrift Drake

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Spindrift Drake unless you pay {U}.

Thalakos Deceiver

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Thalakos Deceiver attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, gain control of target creature. (This effect lasts indefinitely.)

Tidal Surge

Tap up to three target creatures without flying.

Tidal Warrior

{T}: Target land becomes an Island until end of turn.

Volrath's Shapeshifter

As long as the top card of your graveyard is a creature card, Volrath’s Shapeshifter has the full text of that card and has the text „{2}: Discard a card.” (Volrath’s Shapeshifter has that card’s name, mana cost, color, types, abilities, power, and toughness.)

{2}: Discard a card.

Walking Dream

Walking Dream can’t be blocked.

Walking Dream doesn’t untap during your untap step if an opponent controls two or more creatures.

Wall of Tears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Tears blocks a creature, return that creature to its owner’s hand at end of combat.

Bottomless Pit

At the beginning of each player’s upkeep, that player discards a card at random.

Brush with Death

Buyback {2}{B}{B} (You may pay an additional {2}{B}{B} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Target opponent loses 2 life. You gain 2 life.

Cannibalize

Choose two target creatures controlled by the same player. Exile one of those creatures and put two +1/+1 counters on the other.

Corrupting Licid

{B}, {T}: Corrupting Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {B} to end this effect.

Enchanted creature has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Crovax the Cursed

Crovax the Cursed enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a creature. If you do, put a +1/+1 counter on Crovax. If you don’t, remove a +1/+1 counter from Crovax.

{B}: Crovax gains flying until end of turn.

Dauthi Trapper

{T}: Target creature gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Death Stroke

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Dungeon Shade

Latanie

{B}: Dungeon Shade gets +1/+1 until end of turn.

Foul Imp

Latanie

When Foul Imp enters the battlefield, you lose 2 life.

Grave Pact

Whenever a creature you control dies, each other player sacrifices a creature.

Lab Rats

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Create a 1/1 black Rat creature token.

Megrim

Whenever an opponent discards a card, Megrim deals 2 damage to that player.

Mind Peel

Buyback {2}{B}{B} (You may pay an additional {2}{B}{B} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Mindwarper

Mindwarper enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}{B}, Remove a +1/+1 counter from Mindwarper: Target player discards a card. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Morgue Thrull

Sacrifice Morgue Thrull: Put the top three cards of your library into your graveyard.

Mortuary

Whenever a creature is put into your graveyard from the battlefield, put that card on top of your library.

Rabid Rats

{T}: Target blocking creature gets -1/-1 until end of turn.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Serpent Warrior

When Serpent Warrior enters the battlefield, you lose 3 life.

Skeleton Scavengers

Skeleton Scavengers enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Pay {1} for each +1/+1 counter on Skeleton Scavengers: Regenerate Skeleton Scavengers. When it regenerates this way, put a +1/+1 counter on it.

Stronghold Assassin

{T}, Sacrifice a creature: Destroy target nonblack creature.

Stronghold Taskmaster

Other black creatures get -1/-1.

Torment

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-0.

Tortured Existence

{B}, Discard a creature card: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Wall of Souls

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Souls is dealt combat damage, it deals that much damage to target opponent or planeswalker.

Amok

{1}, Discard a card at random: Put a +1/+1 counter on target creature.

Convulsing Licid

{R}, {T}: Convulsing Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {R} to end this effect.

Zauroczony stwór nie może blokować.

Craven Giant

Craven Giant can’t block.

Duct Crawler

{1}{R}: Target creature can’t block Duct Crawler this turn.

Fanning the Flames

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Fanning the Flames deals X damage to any target.

Flame Wave

Flame Wave deals 4 damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Fling

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Enchanted creature gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Hellion

Pośpiech

{0}: Flowstone Hellion gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Mauler

Tratowanie

{R}: Flowstone Mauler gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Shambler

{R}: Flowstone Shambler gets +1/-1 until end of turn.

Furnace Spirit

Pośpiech

{R}: Furnace Spirit gets +1/+0 until end of turn.

Heat of Battle

Whenever a creature blocks, Heat of Battle deals 1 damage to that creature’s controller.

Invasion Plans

All creatures block each combat if able.

The attacking player chooses how each creature blocks each combat.

Mob Justice

Mob Justice deals damage to target player or planeswalker equal to the number of creatures you control.

Mogg Bombers

When another creature enters the battlefield, sacrifice Mogg Bombers and it deals 3 damage to target player or planeswalker.

Mogg Flunkies

Mogg Flunkies can’t attack or block alone.

Mogg Infestation

Destroy all creatures target player controls. For each creature that died this way, that player creates two 1/1 red Goblin creature tokens.

Mogg Maniac

Whenever Mogg Maniac is dealt damage, it deals that much damage to target opponent or planeswalker.

Ruination

Destroy all nonbasic lands.

Seething Anger

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0.

Shard Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sacrifice Shard Phoenix: It deals 2 damage to each creature without flying.

{R}{R}{R}: Return Shard Phoenix from your graveyard to your hand. Activate this ability only during your upkeep.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spitting Hydra

Spitting Hydra enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

{1}{R}, Remove a +1/+1 counter from Spitting Hydra: It deals 1 damage to target creature.

Wall of Razors

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Awakening

At the beginning of each upkeep, untap all creatures and lands.

Burgeoning

Whenever an opponent plays a land, you may put a land card from your hand onto the battlefield.

Carnassid

Tratowanie

{1}{G}: Regenerate Carnassid.

Constant Mists

Buyback—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Crossbow Ambush

Creatures you control gain reach until end of turn. (They can block creatures with flying.)

Elven Rite

Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Endangered Armodon

When you control a creature with toughness 2 or less, sacrifice Endangered Armodon.

Hermit Druid

{G}, {T}: Reveal cards from the top of your library until you reveal a basic land card. Put that card into your hand and all other cards revealed this way into your graveyard.

Lowland Basilisk

Whenever Lowland Basilisk deals damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Mulch

Reveal the top four cards of your library. Put all land cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard.

Overgrowth

Zaurocz ląd

Whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional {G}{G}.

Primal Rage

Creatures you control have trample. (A creature with trample can deal excess combat damage to the player or planeswalker it’s attacking.)

Provoke

Untap target creature you don’t control. That creature blocks this turn if able.

Dobierz kartę.

Skyshroud Archer

{T}: Target creature with flying gets -1/-1 until end of turn.

Skyshroud Troopers

{T}: Weź {G}.

Spike Breeder

Spike Breeder enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Breeder: Put a +1/+1 counter on target creature.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Breeder: Create a 1/1 green Spike creature token.

Spike Colony

Spike Colony enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Colony: Put a +1/+1 counter on target creature.

Spike Feeder

Spike Feeder enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: Put a +1/+1 counter on target creature.

Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: You gain 2 life.

Spike Soldier

Spike Soldier enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Soldier: Put a +1/+1 counter on target creature.

Remove a +1/+1 counter from Spike Soldier: Spike Soldier gets +2/+2 until end of turn.

Spike Worker

Spike Worker enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Worker: Put a +1/+1 counter on target creature.

Spined Wurm

Tempting Licid

{G}, {T}: Tempting Licid loses this ability and becomes an Aura enchantment with enchant creature. Attach it to target creature. You may pay {G} to end this effect.

All creatures able to block enchanted creature do so.

Verdant Touch

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Target land becomes a 2/2 creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Volrath's Gardens

{2}, Tap an untapped creature you control: You gain 2 life. Activate this ability only any time you could cast a sorcery.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Acidic Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: This permanent deals 2 damage to any target.”

Crystalline Sliver

All Slivers have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Hibernation Sliver

All Slivers have „Pay 2 life: Return this permanent to its owner’s hand.”

Sliver Queen

{2}: Create a 1/1 colorless Sliver creature token.

Spined Sliver

Whenever a Sliver becomes blocked, that Sliver gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it.

Victual Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: You gain 4 life.”

Bullwhip

{2}, {T}: Bullwhip deals 1 damage to target creature. That creature attacks this turn if able.

Ensnaring Bridge

Creatures with power greater than the number of cards in your hand can’t attack.

Heartstone

Activated abilities of creatures cost {1} less to activate. This effect can’t reduce the amount of mana an ability costs to activate to less than one mana.

Horn of Greed

Whenever a player plays a land, that player draws a card.

Hornet Cannon

{3}, {T}: Create a 1/1 colorless Insect artifact creature token with flying and haste named Hornet. Destroy it at the beginning of the next end step.

Jinxed Ring

Whenever a nontoken permanent is put into your graveyard from the battlefield, Jinxed Ring deals 1 damage to you.

Sacrifice a creature: Target opponent gains control of Jinxed Ring. (This effect lasts indefinitely.)

Mox Diamond

If Mox Diamond would enter the battlefield, you may discard a land card instead. If you do, put Mox Diamond onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Portcullis

Whenever a creature enters the battlefield, if there are two or more other creatures on the battlefield, exile that creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control when Portcullis leaves the battlefield.

Shifting Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Shifting Wall enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Sword of the Chosen

{T}: Target legendary creature gets +2/+2 until end of turn.

Volrath's Laboratory

As Volrath’s Laboratory enters the battlefield, choose a color and a creature type.

{5}, {T}: Create a 2/2 creature token of the chosen color and type.

Volrath's Stronghold

{T}: Weź {C}.

{1}{B}, {T}: Put target creature card from your graveyard on top of your library.